Vyhledávání

Hledat v

Alba

Přibližně 25 výsledků (0,0691 sekund)

reklama
52 fotek, loni na jaře, 102 zobrazení | architektura, cestování, koníčky, příroda, zábava
ALB 1094
V roce 2017 má 10. fotosraz rajčat vytypovanou lokalitu JESENÍKY. Je hloupé jet na tak krásný výlet a cestou se nikde ani nezastavit. Jako první zastávka padla na zámek Častolovice, kde ale nebylo vše dokonáno. Měli jsme v plánu ještě muzeum krajky ve Vamberku a čekání skoro hodinu na další prohlídku zámku, která trvá další hodinu … prostě jsme paní hraběnce Dianě slíbili, že si to u ní prohlédneme až při cestě zpět :-)
***
Původně byste tady žádný přepychový zámek nenašli. Ve 13. století tu totiž na dřevěných pilotech uprostřed vodní hladiny stála vodní tvrz díky pánům z Častolovic, která po roce 1495 pustla a obnovení se dočkala až za Jindřicha z Regeru, který si městečko Častolovice koupil roku 1559. Z původní vodní tvrze se až do 17. století částečně dochovaly vodní plochy pro rybářské chovy.

Časem docházelo k dalším prodejům sídla, a roku 1694 se stává majitelem nejvyšší purkrabí království českého Adolf Vratislav ze Šternberka a zámek Častolovice se stal sídlem rodu Šternberků na dlouhá léta. Během té doby došlo k několika přestavbám a úpravám – například vodní nádrž byla umístěna do věže nad vchodem, o jedno patro bylo zvýšeno východní křídlo, do mlýna byla zabudována elektrická turbína. Voda ve věži sloužila na provoz zámku včetně kašny, zdi pod ní jsou 2 metry široké.

Leopold Sternberg se s manželkou Cecílií rozenou Reventlow - Criminil a dcerou Dianou museli zámek opustit za německé okupace, kdy byla Němci ustanovena nucená správa. Vrátili se po válce, ale roku 1948 byl zámek Častolovice zkonfiskován státem. Rodina musela opět opustit rodinné sídlo a odešla do USA. Hraběnka Franziska Diana Sternbergová Phipps (narozena roku 1936 ve Vídni) se vrátila po roce 1989 do Čech a v restituci jí byl zámek Častolovice vrácen.

Pokračování bude až při cestě zpět v posledním albu z *rajčení*
70 fotek, květen až červenec 2017, 136 zobrazení | architektura, cestování, dokumenty, lidé
ALB 1107
V roce 2017 má 10.fotosraz rajčat vytypovanou lokalitu JESENÍKY a při cestě zpět tu je poslední slíbené zastavení na interiéry zámku Častolovice. Trochu do toho časového rozvrhu vlezla věž Skywalk, ale nakonec se stihlo všechno. Rozhodně jsme nelitovali a byl jsem překvapen jeho vnitřním uspořádáním a skrývanými poklady. A stojí rozhodně za shlédnutí.

V roce 1694 zámek zakoupili Šternberkové, kteří zde v průběhu více než 300 let shromáždili rozsáhlou sbírku obrazů, která je dnes stálou expozici zámku. Je zde Rytířský sál, který je rozlohou přes 300 m2 jedním z největších renesančních prostor v České republice. Zdobí ho malovaný renesanční kazetový strop se scénami ze Starého zákona a stěny jsou pokryty portréty představitelů šternberského rodu. Součástí sálu je také kaple Božího těla. Její vyřezávaný oltář i fresky byly vyhotoveny už roku 1601.

Současná podoba zámku nemá hodnotu pouze historickou, ale díky nekonečnému úsilí paní majitelky, která mimo jiné patří i k významným bytovým architektům, se stal i oázou klidu, pohody a krásy. Ta Vás v podobě osobních předmětů, fotografií a především květin, provází na každém kroku a v každém detailu. Ihned po restituci v roce 1992 začala hraběnka Sternbergová s vysazováním stromů a keřů nejenom na nádvoří zámku, ale také po celém parku. Byla založena obora s bílými daňky, růžová a vodní zahrada s rozmanitými druhy vzácných květin.

Okolo zámku bylo vysázeno na 200 druhů staromódních růží , a právě to je na častolovickém zámku nezapomenutelné. Bylo docela obtížné z té hromady fotek vybrat tuto reprezentaci :-)
1 fotka, 10.10.2015, 37 zobrazení | Říjnová soutěž: Podzim
46 fotek, květen až červenec 2017, 108 zobrazení | architektura, cestování, dokumenty, příroda
ALB 1104 - 10. rajčení – SKYWALK
V roce 2017 měl 10.fotosraz rajčat vytypovanou lokalitu JESENÍKY a jako všechno hezké jednou skončí, tak i nastal den odjezdu domů. Cestou se nabízelo ještě poslední jesenické zastavení - Stezka v oblacích SKYWALK – prostě soubor EMOCÍ, dobrých i jiných

Stezka v oblacích je vyhlídková konstrukce v nadmořské výšce 1116 m postavená ze dřeva a oceli, která se nachází nad obcí Dolní Morava poblíž chaty Slaměnka pod vrcholem Slamníku v masivu Králický Sněžník. Výška věže je 55 metrů a je bezbariérová - na vrchol se pohodlně dostanete po dřevěné cestě i s kočárky, pro stavbu vyhlídky bylo použito 380 tun oceli, 280 m? betonu a 550 m? modřínového a smrkového dřeva. V nejvyšší části konstrukce se nachází tzv. kapka, což je síť nacházející se ve výšce 50 metrů nad zemí. Zajímavostí je tobogán z nerez oceli o délce 92 metrů, Objekt je v provozu od 5. prosince 2015, autorem stavby je architekt Zdeněk Fránek

Ze samého vrcholu se naskýtají výhledy na celý masiv Králického Sněžníku s malebným údolím řeky Moravy, v dálce pak i hlavní hřeben Jeseníků, Suchý vrch a Krkonoše. Pohoří Králického Sněžníku se říká také STŘECHA EVROPY. Není to jeho výškou, ale proto, že se zde stýkají tři úmoří, tedy že z jednoho místa odtékají vody do tří moří – Severního, Černého a Baltského.

Tak jsme se pokochali, cestou se ještě zastavíme na oběd a za kněžnou v Častolovicích :-)
45 fotek a 1 video, 27.5.2017, 102 zobrazení | cestování, dokumenty, lidé, příroda
ALB 1100
V roce 2017 má 10.fotosraz rajčat vytypovanou lokalitu JESENÍKY a kdo má rád zlatou horečku může si ji dopřát v údolí Ztracených štol kolem říčky Olešnice, nebo ve zlatokopeckém skanzenu u Zlatorudných mlýnů, tavící pece či Hornické osady, kde se konalo v roce 2010 mistrovství světa v rýžování zlata.

Hornická osada byla ve středověku uzavřeným opevněným komplexem se strážními věžemi a hornickými sruby, kde se vytěžená ruda zpracovávala a žilo se zde běžným životem. Později ve 14. Století funkci obranné pevnosti k shromažďování vytěženého zlata převzal hrad Edelstein

Za zmínku stojí rarita zvaná *PIVNÍ ZVONEC*. Je to obyčejná zvonička, ke které se pro zdejší horníky vázal předpis nového horního práva, který zavedl roku 1524 biskup Jakub ze Saizy. Úderem desáté hodiny večerní zazněl zvon, který upozorńoval všechny hospodské, že už se nesmí horníkům nalévat. Horníci odcházeli do svých domovů, aby se řádně vyspali a načerpali tak sílu na další šichtu. Z porušení zákazu byly nejen pokuty, ale i vězení
40 fotek, 27.5.2017, 159 zobrazení | cestování, dokumenty, lidé, práce, příroda
ALB 1099
V roce 2017 má 10.fotosraz rajčat vytypovanou lokalitu JESENÍKY, tak návštěva lázní Jeseník ja tak trochu povinnost.

Za zrodem nejznámějších slezských lázní stál obyčejný sedlák VINCENZ PRIESSNITZ. Kolem roku 1820 začal experimentovat s účinky obyčejné vody a věnoval se léčení. Zpočátku si moc nevěřil a své metody zkoušel na zvířatech. Po čase se stal věhlasným lékařem, který vodou léčil vše. Od zlomenin a vykloubených ramen až po bolesti hlavy a břicha.

Ve svém nově postaveném domě založil roku 1822 lázně, první vodoléčebný ústav na světě. Náročná rehabilitace spočívala ve studených zábalech, koupelích v dřevěných neckách s horkou a studenou vodou, do kterých byli pacienti střídavě ponořováni, ve střídmé životosprávě a tvrdé fyzické práci,v cvičení a pití čisté pramenité vody. K práci sloužilo řezání a štípaní dřeva a v zimě odklízení sněhu.

Za zmínku stojí i Johan Ripper (1830 – 1912), který byl Priessnitzův zeť a velký propagátor vodoléčby. Důstojník rakouské armády přijel do Jeseníků na léčení a nakonec si vzal Priessnitzovu dceru Marii Annu. V lázních inicioval výstavbu promenády,hudebního pavilonu, výstavbu Polského a Českého pomníku. Za jeho působením vznikl poštovní a telegrafní úřad, přispíval významně k rozvoji turismu
26 fotek, 28.5.2017, 116 zobrazení | cestování, města
ALB 1106
Akce 10. fotosraz Jeseníky skončil a na cestě domů nezbytná zastávka na oběd ve vyhlášeném hostinci U černého medvěda :-)
38 fotek, květen až červen 2017, 131 zobrazení | cestování, klasická-fotografie, krajina, lidé, příroda
ALB 1102
V roce 2017 má 10.fotosraz rajčat vytypovanou lokalitu JESENÍKY. Rejvíz a okolí – kde začít? … tak jen něco málo z té krásy kolem

1) Mechové jezírko. Od těch dob, co se hříšné město Hunohrad propadlo v hlubinách už uteklo hodně vody. Na jeho místě dnes najdeme největší vrchovištní rašeliniště na Moravě a ve Slezsku. Národní přírodní rezervace Rejvíz byla vyhlášena roku 1955, tedy 14 roků před vznikem chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Naučná stezka z Rejvízu byla založena roku 1970 a okruh má cca 4 km. Rašeliniště vzniklo po poslední době ledové, tj. zhruba před 6 až 7 tisíci lety. Celkový objem se odhaduje na 2,5 milionů m3 rašeliny na ploše přibližně 195 hektarů s nejvyšší naměřenou mocností 6,5 metru. V jeho okolí je možno nalézt specifické druhy rostlin a živočichů

2) Pomník obětem 1. Světové války. Pomník padlým obyvatelům Rejvíze postavil roku 1929 sochař Engelbert Kaps, a podle fotografie z roku 1936 k němu byla konána procesí. Pomník tvoří 5 kamenných sloupů s kříži, které jsou uvnitř symbolicky spojeny kalichem hořkosti. Je na něm v němčině nápis: „ Vlast své mrtvé hrdinné syny pokrývá vavřínem slávy a pláče“

3) Lurdská svatyně na Rejvízu byla inspirována událostmi v Lurdech, kdy se 11. února 1858 zjevila čtrnáctileté Bernadettě Panna Maria. Mariánský kult na Rejvízu dal jméno i zdejšímu kostelu, a tehdejší farář Jeroným Pavlík inicioval vytvoření svatyně u převisu tzv. Josefovy skály nad Starým Rejvízem. Místo je na opačné straně Rejvízu než je Mechové jezírko přibližně ve stejné vzdálenosti po červeně značené turistické trasy směřující z Rejvízu do Vrbna pod Pradědem. První vysvěcení bylo roku 1909, poslední procesí bylo rokuj 1944, potom se na tuto událost zapomnělo. Nyní bylo místo nově objeveno, zpřístupněno a roku 2006 opět vysvěceno – ještě že existuje gůgel :-)

4) Rejvíz je typický i vyřezávanými židlemi, bohužel v době návštěvy bylo zavřeno a fotky přes sklo nic moc. Důvod - chystalo se na slavnosti Odmykání jezírka – takže máme důvod se sem ještě vrátit :-) :-)
50 fotek a 2 videa, 26.5.2017, 5 249 zobrazení | cestování, příroda, zábava
ALB 1096
V roce 2017 má 10. fotosraz rajčat vytypovanou lokalitu JESENÍKY.
Je hloupé jet na tak krásný výlet a cestou vynechat cestu na Praděd, potažmo na Švýcárnu
Cestu jsem si užívali, dobré jídlo spolu měli, a aj Sněhurky a trpaslíky jsme tu potkali :-)
JInak na slezské části vrcholu stojí 146,5 metrů vysoký televizní vysílač s rozhlednou, jehož horní plošina je nejvyšším (byť umělým) bodem v ČR.
30 fotek, 27.9.2015, 107 zobrazení | cestování, dokumenty, klasická-fotografie, rodina-přátelé, zábava
ALB 851
Jde o dokument ze VII. fotosrazu Rajčátek 25.9.-28.9.v Českém Krumlově a blízkém okolí
60 fotek, 24.5.2017, 194 zobrazení | cestování, dokumenty, koníčky
ALB 1095
V roce 2017 má 10. fotosraz rajčat vytypovanou lokalitu JESENÍKY. Je hloupé jet na tak krásný výlet a cestou se nikde ani nezastavit. Jako druhá a poslední zastávka na příjezdu do cíle bylo Muzeum krajky Vamberk. Koho by nezajímalo, jak se krajka dostala z Belgie do Vamberka a z Vamberka zpátky do Bruselu. Vamberku se říká město krajky a krajkářství sem patřilo odjakživa.

TAK OD ZAČÁTKU.
Po třicetileté válce získal zdejší panství Nizozemec Kašpar Gramb, který s sebou přivezl i svoji belgickou manželku Magdalenu. Zdejší ženy se už delší dobu pokoušely o výrobu primitivních krajek, ale teprve Magdalena Grambová jim ale ukázala, jak paličkovat, aby se vyrovnaly největším krajkářským velmocem. Ostatně belgické Flandry, kde Magdalena vyrůstala, byly jednou z nich. Z rodného kraje přinesla šlechtična českým krajkářkám nové vzory a naučila je technologii paličkování na podušce. Herdule, podvinek, bambulkové paličky. Tyto pomůcky byste v 19. a 20. století našli snad v každé chalupě nebo domácnosti na Vamberecku. Krajkářství se většinou rozvinulo v místech, kam přicházeli horníci. Jejich ženy si výrobou krajek často přivydělávaly.

Klapot paliček se ozýval v domácnostech na Vamberecku od rána do večera. Svůj „díl krajky“ musely upaličkovat třeba i děti, než šly ráno do školy. Po horách pak chodíval faktor, který s velkou dřevěnou krosnou plnou krajkových pásků díla krajkářek vykupoval a prodával pak nejčastěji na Moravě a ve Slezsku, kde se jí zdobily kroje. Vamberecká krajka po celou dobu své existence spolupracuje s renomovanými umělci. Výsledkem této spolupráce byl grandiózní úspěch na světové výstavě EXPO v Bruselu v roce 1958, kde získala zlatou a stříbrnou medaili. Bylo to první poválečné ocenění vamberecké krajky ve světě. Belgická krajka se tak pomyslně vrátila do svého rodiště.
33 fotek, 26.9.2015, 113 zobrazení | dokumenty, klasická-fotografie, koníčky, rodina-přátelé, události
ALB 849
Jde o dokument ze VII. fotosrazu Rajčátek 25.9.-28.9.v Českém Krumlově a blízkém okolí

Už několikrát mi unikla výstava Egona Schiele, buď nebyl žádný čas, nebo bylo na výstavu času málo, nebo bylo zavřeno. Nechtěli jsme proto ten den čekat, až bude výstava zadarmo a náležitě organizovaná, a šli jsme za plnou a byli jsme tam skoro 4 hodiny – kdo to má? Popravdě to ale bylo výstav 6:

(1) Egon Shiele, (2) Josef Váchal, (3) Seidel, (4) Katharina Dietlinger, (5) Karin Pliem a (6) Ondřej Maleček. První dvě zákaz focení absolut, strážci každé 3 metry, ostatní bez blesku. Z prohlídky bude ještě nějaký report, zastavím se nyní u výstavy SDEIDEL, která je neopakovatelná rozsahem i zápůjčkami z ciziny (Passau). Myslím si, že tu měla být povinná účast účastníků podzimního rajčení - byla to ohromná škola fotografie.

Civilní cyklus fotografií otce Josefa Seidela (1859 – 1935) a syna Františka (1908-1997), který mimo jiné dokumentuje Šumavu, kterou už takovou neznáme a nepoznáme – třeba Pohled na Alpy z Kletě. Zaujala mne dokonalá dokumentace snímků, nejen datum a místo, ale i jména osob nebo popis akce. K nahlédnutí byla jedna ze 34 zákaznických knih s touto zmíněnou dokonalostí. Popisky byly často v němčině, tak i dík vystavovatelům za překlady

Co bylo dále velice zřetelné, byla starosvětská poctivost snímků a nenápadná, ale důkladná dramaturgie, kdy vesnice přecházejí v lesy, letní scény do zimní nálady, výjimečné události jako jsou třeba pohřby do všedního zaměstnání, jako je třeba plavení dřeva. Chlapi i při práci svátečně vystrojení, skoro všichni se zástěrou (vzpomínka na dětství, kdy to bylo běžné - už jsem úplně zapomněl) …. Fotografování brali všichni vážně, byl to obřad a oslava toho jak žili. A žili opravdově, respekt k nim

Jak jsem psal, mohlo se bez blesku fotografovat, ale nízká úroveň světla a fotky za sklem se spoustou odlesků toho moc neumožňovaly. Pro vzpomínku jsem jich několik udělal, a hlavně si je při procházce kolen nekonečných panelů užil. Z mého pohledu to měl být stěžejní bod sletu rajčat na Šumavě, který se jen tak opakovat nebude. Nevím, kdy výstava končí, ale kdo může, ať se tam vrátí a dožene zmeškané, Nebude litovat :-)
47 fotek, 25.5.2017, 135 zobrazení | architektura, cestování, města, příroda
ALB 1098 - 10. rajčení – Velké Losiny další příběhy
V roce 2017 má 10.fotosraz rajčat vytypovanou lokalitu JESENÍKY.
Rod Žerotínů je s velkými Losinami neodmyslitelně spjatý. Už v předchozím albu bylo jedno dílo k vidění – ruční papírna – o kterou se Jan mladší ze Žerotína zasloužil. Také nechal vybudovat velkolosinské lázně, které krásně provoněly celé okolí.

Za zmínku určitě stojí i zámek – původní stavba zde byla vodní tvrz, která patrně vznikla již někdy ve 14. století. Roku 1496 získali tvrz Žerotínové, která začala být roku 1531 přestavována na renesanční zámek. Na prohlídce jsme byli ve dvou, průvodkyně se nám velice věnovala. V interierech zámku není povoleno fotografování, na to nic, co tam vystavují, to je nesmyslné opatření.

Místo proslulo nechvalně známými čarodějnickými procesy, které se zde odehrávaly v letech 1678-1696 a padlo jim za oběť 56 osob (mezi nimi byl například i katolický duchovní Kryštof Lautner). Smutnou kaňkou na tom je skutečnost, že procesy rozpoutala žena Angela Sibylla z Galle, rozená Žerotínová, která zde byla jako regenta za nezletilé panovníky. Tyto procesy se staly předlohou pro knihu od spisovatele Václava Kaplického Kladivo na čarodějnice. Podle tohoto díla byl natočen roku 1969 i stejnojmenný film režiséra Otakara Vávry.

Nyní se dostávám k tomu, co mne sem vlastně táhlo.

Při procesech církev v Losinách bohatla, a rozhodla se místo dřevěného kostela postavit kamenný. Původní dřevěný velkolosinský kostel byl rozdělen a byl použit při stavbě kostelů v obcích Maršíkov ( sv. Michaela ), a Žárová (sv.Martin). Roky se chystám, že tuto skutečnost chci vidět na vlastní oči, a nyní jsem to uskutečnil :-)
50 fotek a 2 videa, leden až říjen 2015, 119 zobrazení | cestování, dokumenty, práce, rodina-přátelé, zábava
ALB 854
Jde o dokument ze VII. fotosrazu Rajčátek 25.9.-28.9.v Českém Krumlově a blízkém okolí

Ten grafitový důl nás lákal už cestou na sraz. Pak někdo prohlásil, že je zavřenej a my to pochopili, že se tam nepouští. Jenže zavřenej proto, že se nedoluje, ale návštěvy tam běží jako na drátě až nás to překvapilo. Slečna průvodkyně říkala, že v sezoně 650 lidí za den. Musí se objednat předem den a hodina, limit je kapacita vláčku a celková prohlídka trvá asi 2,5 hodiny. Je fakt, že to uteče jako voda. Nejdříve se nafasuje kombinéza, onuce a gumáky, potom helma a nakonec čelovka s akumulátorem.

Přesuneme se k vláčku, který je jako dětská hračka a ten nás za 8 minut zaveze 1 kilometr hluboko 700 metrů pod zem do šachet. Důl byl otevřen v roce 1975 a těžba ukončena v roce 2003, kdy se objevily povrchové doly v Asii a Africe, kde těžba byla snadnější a levnější. V této konkurenci neustál, přestože tam jsou zásoby odhadem na 50 let a začít se může kdykoliv. Byl jediný ve Střední Evropě. Album doplňují ještě 2 zážitková videa – cesta vláčkem dolů a při výstupu příjezd další party

Práce zde byla jako asi v každém dole náročná a těžká, a než z toho vzniknou třeba pastelky, které byly v prodeji v recepci, tak to je opravdové peklo. Udělal jsem si radost a koupil si do zásoby špalky grafitu B6 do zásoby na obrázky. V obchodech jsem je totiž už roky nepotkal, tak radost z prohlídky byla dvojnásobná :-)
70 fotek a 3 videa, 20.9.2014, 203 zobrazení | dokumenty, koníčky, rodina-přátelé, umělecké, zábava
ALB 619

VI. fotosraz rajčat ve dnech 19.-21.9.2014 na téma Sleněné městečko Železný Brod
44 fotek, květen 2017, 117 zobrazení | cestování, krajina, příroda
ALB 1103
První zastavení je BRATRUŠOV. Nejcennější památkou v obci je místní římskokatolický kostel Všech svatých, který měl původně sloužit nekatolickým bohoslužbám; později však byl katolizován. Jde o pozdně renesanční stavbou z roku 1603, která byla v roce 1958 zapsána mezi kulturní památky. Zřejmě sloužil i jako pevnostní kostel, ve vnější fasádě nad okny jsou střílny. V roce 1784 k němu byla přistavěna katolická fara
***
Druhé zastavení je kaple Nejsvětější Trojice, při tzv. císařské cestě z Bludova do Šumperka. Barokní unikát, který stojí zády k silnici. Jednoduché vysvětlení – kaplička tu byla dřív než nová silnice postavená v letech (1836 - 1842). Za josefínských reforem měla být také prodána a zbourána (první odhadní cena 3 zl. a 60 kr., napotřetí 1 zl. 30 kr.). Ani v tomto případě se však nenašel žádný kupec. Odedávna se o ni staral selský rod usazený na čp. 85 (proto se jí také někdy říká "Kotrléch" kaplička).
***
Třetí zastavení jsou jen na skok Zlaté Hory - významné poutní místo a turisticky atraktivní lokalita. V minulosti měly zajímavé jméno neznámého původu CUKMANTL (1869–1948 ) německy Zuckmantel, polsky Złote Góry. Je zajímavé přečíst si pohnutou historii města, možná se i leccos pochopí – to už záleží na každém z nás, možnosti máme stejné
***
Poslední zastavení BRANNÁ - (německy Goldenstein, do roku 1949 česky Kolštejn) – městečko se zbytkem hradu Kolštějn, zámkem a cenným renesančním kostelem z roku 1614. Ten byl vybudován v letech 1612 až 1614 původně jako evangelický, a byl zasvěcen Zmrtvýchvstání Krista. Po katolizaci byl roku 1743 již jako katolický upraven na kostel Archanděla Michaela. Bohužel probíhaly úpravy a opravy v areálu městečka, fojtství i zámku, a v podvečerním čase naší návštěvy už se toho nedalo mnoho stihnout – tak někdy příště :-)
30 fotek, 25.5.2017, 100 zobrazení | cestování, dokumenty, města
ALB 1097
V roce 2017 má 10.fotosraz rajčat vytypovanou lokalitu JESENÍKY. Ten den bylo v předpovědi zhoršené počasí, tak už doma jsme si dali za cíl Velké Losiny, a kde jinde začít než v cca 400 let starých ručních papírnách, v nejstarší papírenské manufaktuře na území střední Evropy, která navíc stále papír produkuje. V místech, kde dříve stával mlýn na obilí, tak Jan mladší ze Žerotína nechal vybudovat podnik xsahající až do dnešních dnů. Stalo se tak někdy mezi roky 1591 a 1596.
Rok 1596 prokazatelně dokládá její nejstarší známá průsvitka.
33 fotek, 26.9.2015, 78 zobrazení | dokumenty, klasická-fotografie, rodina-přátelé, zábava
ALB 855
Jde o poslední dokument ze VII. fotosrazu Rajčátek 25.9.-28.9.v Českém Krumlově a blízkém okolí

Je to tak trochu moje srdeční záležitost ten Egon Schiele. Spolu s příležitostnou výstavou Josefa Váchala (1884 – 1969) měli oba punc zákazu fotografování. Pro množství stráže, nedostatku světla to bylo stejně zbytečné opatření. Váchal byl a je divácky téměř neuchopitelný, sice nepředstavitelný dříč, ale dostat se přes jeho boje s démony, pramenící ze stigmatu nemanželského dítěte a válečných traumat, bylo často nemožné. Nejvíce je znám svým cyklem dřevorytů Šumava umírající a romantická, toto byl asi velký odkaz této krajině, protože on sám se narodil u Domažlic. Je to ale z mého pohledu opět zvláštní dílo, ponuré a smutné. Možná taková Šumava pro někoho je, já ji mám rád ale takovou, jakou jsme ji poznali třeba na tomto srazu

Egon Schiele (1890 – 1918) byl pro mne jiná kategorie, rád jsem si početl o jeho životě a prohlédl řadu fotek a sledoval rukopis na některých originálech. Jeho maminka pocházela z Krumlova, a on to město přijal v sobě hodně za své. Mám jeho práce rád, oficiálně je považován za předního představitele expresionismu a společně s Gustavem Klimtem a Oskarem Kokoschkou patří mezi tři přední malíře, kteří na počátku 20. století pozvedli Vídeň mezi nejpřednější světová centra výtvarného umění. Avšak zatímco Klimt a Kokoschka dosáhli světové věhlasu již za svého života, Schieleho dílo bylo doceněno až dlouhá desetileté po jeho smrti.

Líbilo se mi, že v úctě navštívil Klimta a nesl sebou několik svých obrazů k posouzení a radě jak dál. Klimt se podíval a řekl, že mu nemá co říkat, protože maluje lépe jak on. Skamarádili se a Schiele mu odloudil jeho přední modelku Edith, kterou vyměnil za svoji snoubenku. Oženil se s ní, čekali spolu i rodinu, ale jeho žena umírá na španělskou chřipku a 3 dny po ní i on sám ve věku pouhých 28 let. Když v únoru 1918 umírá Klimt, tak měl i tu výsadu, že ho mohl malovat zesnulého . On sám po sobě zanechal stovky obrazů a kreseb, a je škoda, že nám i jemu nebylo přáno více výtvarného štěstí :-)

Zákaz fotografování sice platil, ale jeho plakáty byly všude na záchodcích i chodbách, tak pro ochutnání jsem jich sem několik bez blesku pořídil. Mohlo to být i lepší, ale každý si ho může prohlédnout na internetu, tak se tímto i rozloučíme :-)
40 fotek, 26.9.2015, 97 zobrazení | cestování, dokumenty, kultura, rodina-přátelé, zábava
ALB 848
Jde o dokument ze VII. fotosrazu Rajčátek 25.9.-28.9.v Českém Krumlově a blízkém okolí

První co mne upoutalo byl letopočet na prošlapaném kamenném schodu z roku 1650. To muselo být nohou, co prošly. Až potom jsem si všiml nabídky do muzea loutek na půdě domu, který byl původně kostel. Vstup na půdu byl impozantní a trochu dobrodružný, stál ale za to. Pohled z okének na Krumlov nebo do trámoví věže je paráda sama o sobě. Loutek jsou tu stovky, ale pro mne byl asi nej artefakt originální živnostenský list Matěje Kopeckého

Původní kostelík sv. Jošta (Saint Joducus) byl založen Petrem I. z Rožmberka. Roku 1596 zahájil Petr Vok renesanční přestavbu, kterou vedl Domenico Benedetto Cometta. Už za dva roky – 1598 – byl kostel zasvěcený sv.Trojici a věnovaný protestantům.Po odchodu Rožmberků z Krumlova byl roku 1602 předán jezuitům a roku 1615 opět zasvěcen sv.Joštu.
Za josefínských reforem byl kostel roku 1787 zrušen a uzavřen. Postupně se z něho stával měšťanský dům s várečným právem, kasínem a tanečním sálem. Také tu byl sklad jízdních kol a motocyklů. Po roce 1900 už byl využíván výhradně jako obytný dům – poslední rekonstrukce byla v roce 1997.

Něco by se našlo i mezi uživateli...

10

988 zobrazení, žádné album

Letopisy 2009/2012 | norsko09-10

723 zobrazení, 8 alb

iluskaaa-10

4 030 zobrazení, 81 alb

esfzsbilalhota09-10

1 337 zobrazení, 10 alb

vili-10

1 170 zobrazení, 22 alb

Zobrazit další výsledky mezi uživateli.

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.