Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 

Vyhledávání

Hledat v

Alba

Přibližně 1 722 výsledků (0,1833 sekund)


reklama

67 fotek, 18.12.2016, 246 zobrazení
Meresiew (Video)
https://youtu.be/5VBNUSE4-tY

Cruadalach (Video)
https://youtu.be/NkvvqbMZPMo

A5 (Video)
https://youtu.be/6TOjm7U7FZ4

Animal Hate (Video)
https://youtu.be/GiLgEZVBWjs

Murder Inc. (Video)

Holy Moses (Video)
https://youtu.be/stK4tbN_S_o
82 fotek, prosinec 2014, 437 zobrazení
115 fotek, 6.3.2010, 145 zobrazení | kultura, práce, rodina-přátelé, zábava
odpolední Maškarní ples pro děti a večerní pro dospělé.
40 fotek, 7.12.2015, 256 zobrazení
80 fotek, 18.5.2013, 264 zobrazení
DESIRE FOR SORROW video :
http://youtu.be/_tnr7FTi8Fw
GARANT video :
http://youtu.be/9uzwuxjHL7M
DEEP PURPLE SOUTH BOHEMIA REVIVAL video :
http://youtu.be/2IYsHa-284g
RENTGEN video :
http://youtu.be/OpX-JxccwSU
KISS CZECH COMPANY video :
http://youtu.be/xKpd_zukJRM
124 fotek, 29.6.2013, 241 zobrazení
další kolo ČP se jelo premiérově v Týně nad Vltavou, nová lokalita nám přinesla vítezství na 2000m, 3.místo na 500m a šťastné 7.místo na 200m.
Foto by Topol
14 fotek, 19.6.2011, 324 zobrazení
78 fotek, 22.12.2017, 23 zobrazení
52 fotek, 24.6.2017, 42 zobrazení
22 fotek, 14.5.2017, 22 zobrazení
70 fotek, prosinec 2016, 23 zobrazení
27 fotek a 3 videa, duben 2016, 101 zobrazení
Vyhodnocení kulturně-společenské akce 2011.
Na základě Plánu kulturní činnosti spolku proběhla v neděli dne 17. 4. 2011 tradiční
Vojtěšská mše jako vzpomínka na padlé členy spolku ve světových válkách a zemřelé
členy našeho spolku. Konala se u příležitosti svátku svatého Vojtěcha, patrona vojáků,
v rámci Vltavotýnského oranžového roku 2011 pod patronací Jaderné elektrárny Temelín,
generálního partnera Vltavotýnského oranžového roku 2011.
Tato akce byla vyjímečná i tím, že se odehrávala v Květnou neděli, protože Velikonoce
byly v letošním roce o poznání později než v roce předcházejícím. Akce byla tradičně
zahájena společným nástupem, podáním hlášení předsedovi spolku, přinesením spolkového
praporu se vzdáním pocty. Předseda spolku přivítal starostu města p. Mgr. Milana
Šnorka, poradce presidenta ČR p. Ing. Josefa Kalbáče (tradičního účastníka naší akce),
zástupce našich bratrských spolků ze Strakonic, Bechyně a Nymburka, zástupce baráčníků
a hasičů a všechny přítomné. Pozván byl i p. senátor Jirsa z Hluboké nad Vltavou,
který se včas omluvil, protože ve stejný den plnil povinnosti mimo republiku. Poté jsme
odpochodovali do místního kostela, kde proběhla vlastní Vojtěšská mše, kterou sloužil
farář pan Marek Donnerstag. V rámci této mše vzpomenul jmenovitě mimo jiné i zemřelé
členy našeho spolku od poslední mše do 17. 4. 2011. S velkým ohlasem se opětovně
setkalo tradiční hudební vystoupení přímo v kostele DH Jihočeská Vlachovka pod vedením
kapelníka p. Jaroslava Novotného. Jako vzpomínku na zemřelé členy našeho spolku
zahrála spolková hudba spolkovou hymnu Gorica. V rámci mše s krátkým projevem
vystoupil p. Ing. Josef Kalbáč, jeho vystoupení se setkalo velkým ohlasem u všech přítomných.
Dokladem jeho vyváženého a hodnotného vystoupení, vztahující se ke Květné
neděli i k vlastní Vojtěšské mši, bylo to, že mu všichni účastníci mše zatleskali, což bylo
opravdu nevídané. Mše byla ukončena státní hymnou. Po jejím ukončení byl proveden
nástup účastníků, slavnostní průvod se vydal za hudebního doprovodu spolkové kapely
Jihočeská Vlachovka na Malou Stranu k památníku padlých, kde byl již shromážděn velký
počet našich spoluobčanů. Po napochodování čestné stráže spolku zde byla provedena
smuteční tryzna, položeny kytice k památníku padlých. Poté byla zahrána spolková
hymna Gorica. S projevem vystoupil předseda spolku bratr Brom Vladimír. Na závěr byla
zahrána státní hymna, během které byly použity petardy. Dělostřeleckou skupinu nahradil
bratr Dědič Josef.
Po ukončení smuteční tryzny jsme se opět ve slavnostním průvodu přesunuli za
hudebního doprovodu zpět na náměstí Míru, kde jsme vzdali hold spolkovým praporům
spolků, které se naší akce zúčastnily. Po přesunu do hotelu Zlatá loď proběhla za
účasti členů spolku a hostů krátká členská schůze našeho spolku. Na členské schůzi
jsme předali jako poděkování za dlouholetou spolupráci s naším spolkem odstupujícímu
předsedovi spolku K. H. Borovského ze Strakonic (1992 – 2011) p. Brejchovi Pamětní
list našeho spolku. Bratr Pavlíček znovu seznámil účastníky s nadcházejícími kulturními
akcemi, včetně technického a organizačního zabezpečení.
Po skončení schůze probíhala volná zábava, k jejíž dobré atmosféře přispěla svým
velmi dobrým výkonem i Jihočeská Vlachovka se svými zpěváky. Celá akce se odehrála
v přátelském duchu, k čemuž přispěla i pořadatelská služba našeho spolku. Opět velmi
dobrou práci při obsluze nás, účastníků akce, odvedl personál hotelu Zlatá loď pod vedením
p. Jiříka, obsluhující personál pod vedením p. Kunce, za což si zaslouží poděkování,
jako tradičně nezklamali.
Vlastní Vojtěšská mše byla kladně hodnocena i ostatními účastníky, kteří se akce
účastnili. Velmi kladně průběh této akce hodnotil nový předseda spolku K. H. Borovského
ze Strakonic p. Žák i starosta města p. Mgr. Milan Šnorek, který provedl zápis i do naší
spolkové kroniky. Na naši akci byla pozvána i Česká televize z Českých Budějovic, která
se ovšem jako vždy z technických důvodů včas omluvila. Ke zdárnému průběhu akce
přispělo i nádherné počasí.
Děkujeme všem občanům, kteří se této akce zúčastnili, hostům, zástupcům hasičů,
baráčníků, baráčnickému dorostu, spolkové hudbě Jihočeská Vlachovka pod vedením
kapelníka Jaroslava Novotného za aktivní vystoupení i spolupráci při vlastním provedení
akce, členům našeho spolku, kteří se této významné akce zúčastnili a podíleli se na její
přípravě a zabezpečení. Kladně hodnotíme přístup Města Týn nad Vltavou zejména v tom,
že zabezpečilo vzorný úklid v prostorách památníkům obětem na Malé Straně.
61 fotek, duben až srpen 2014, 70 zobrazení
37 fotek, 7.12.2015, 16 zobrazení
37 fotek, 28.11.2015, 10 zobrazení