Vyhledávání

Hledat v

Alba

Přibližně 5 014 výsledků (0,1657 sekund)

71 fotek, prosinec 2018, 30 zobrazení
33 fotek, listopad 2017 až leden 2018, 115 zobrazení
101 fotek a 1 video, 27.11.2016, 175 zobrazení
http://www.jkk.estranky.cz/clanky/knihovnicky-zpravodaj/2016-advent---rozsviceni-stromu.html
Adventní neděle 27. 11. 2016 v Klučově - Přípravy na Advent v Klučově byly letos opět veliké a zapojilo se mnoho lidí. Místních dětí různého věku se „ujala“ Petra Marková učitelka z MŠ v Šestajovicích, která s nimi a s několika rodiči nacvičila vánoční pásmo. Paní ředitelka a paní učitelky z klučovské mateřské školy s dětmi připravily pásmo písní, vyrobily ozdoby a spolek klučovských žen vyrobil dárečky, které budou rozdávat andílci. Dopoledne spadlo pár kapek, ale odpoledne se vyčasilo. O sněhu si můžeme nechat zdát, svítí zubaté sluníčko – je zima, ale hlavně, že neprší. Po obědě probíhá generálka, zima zalézá pod bundy, ale mládí se nedá ...
Před 16. hodinou je plná náves. Anděl v podání Petry Markové uvedl dnešní slavnostní odpoledne, předal slovo starostovi Jiřímu Maršálkovi, který nás přivítal u stromu a popřál dobrou zábavu.
Petra jako anděl přivedla průvod k Betlému a představovala jednotlivá řemesla. Zástupci řemesel se ukláněli před betlémem, kde Ježíškovi pokládali dárky. Za řemeslníky přiběhli andílci a všichni zazpívali koledu "Narodil se Kristus pán."
Anděl dál řídí program a uvede malé zpěváčky z Mateřské školky v Klučově. Paní ředitelka Šárka Hedrlínová si bere „do parády“ kytaru a doprovází děti s učitelkami, které zpívají pásmo koled a instrumenty předvádí obrázky. Po bouřlivém potlesku se opět ujímá slova anděl Petra - vyzve diváky, aby tradičně přivolali Barbory, ať rozsvítí náš strom. Ozvalo se mohutné „BAARBOOORÝÝÝÝ!“ a už z dáli slyšíme „... my tři Barbory jdeme k vám“… to přicházejí Barbory se svými světélky. Byla to krása. Barbory s andílky se vydaly mezi lidi, rozdávaly drobné dárečky a větvičky barborek a všichni jsme si navzájem přáli pěkný adventní čas.
V Klučově 27.11.2016 se snažila slovem zaznamenat knihovnice Janina Svobodová
Foto: Šárka a Nikolka Čistotovy, Lída Paterová a Janina Svobodová
32 fotek, prosinec 2012, 101 zobrazení
Rozsvícením vánočního stromku u naší mateřské školy a obecního úřadu, při kterém děti zahráli "Vánoční pohádku" jsme přivítali jedno z nejkrásnějších období v roce - advent.
29 fotek, 27.11.2015, 42 zobrazení
V pátek probíhalo rozsvěcení vánočního stromku, při kterém vystoupily děti základní a mateřské školy pod vedením svých učitelek. Děti všechny přítomné příjemně vánočně naladily a poté si už všichni pochutnávali na výborném občerstvení. Advent může začít :-)
74 fotek, 30.11.2014, 183 zobrazení | dokumenty, lidé, vesnice
V neděli 30. listopadu 2014 od 17,30 hodin začal i v Srbči, za velkého zájmu občanů, čas adventu. Malé občerstvení, milý program dětí mateřské školy, pěvecký program hostů a slavnostní rozsvícení vánočního stromu bude všem připomínat, že se blíží nejkrásnější svátky porozumění.
160 fotek, 16.12.2011, 354 zobrazení
Cililink, hernou plnou malých capartů s rodiči se ozval zvuk kouzelného zvonečku. „Slyšeli jste to?, Co to bylo?“ Ptala se průvodkyně zábavným odpolednem Lenka Pohlová a sbor dětských hlásků na to jednomyslně: „Zvonění, zvonění“. „Já Vás tady vítám jménem všech maminek Mateřského centra a dětí, jež sem chodí pravidelně. Počasí nás zlobí, tak asi venkovní program nebude. Ale i tak se máte nač těšit. Máme tady anděle, možná i nebe a jeden zvoneček. Vítám mezi námi vzácnou návštěvu místostarostku Ing. Jaromíru Vítkovou a administrátorku Místní akční skupiny Boskovicko Plus Marcelu Hamerskou.
„Děkuji za pozvání,“ ujala se slova místostarostka Ing. Jaromíra Vítková. „V Mateřském centru je to vždy velmi příjemné a milé. Maminkám přeji, aby zbytek adventu proběhl v klidu a dětem, aby pod stromečkem našli svá tajná přání. Do nového roku pak všem hlavně pevné zdraví.“ Do toho se pohotově vmísila opět Lenka Pohlová: „Když jsme u toho zdraví, hodně dětí je nemocných, rodiče je ošetřují, proto je nás dnes méně.“
Pak již nastalo ticho, Nebeská pohádka začala. Nastudovala ji Ing. Martina Lukešová. Zahráli si v ní andělíček Všímálek, andělíček Nezbedníček, děvčata z improvizačního divadla Lísky a Svatý Petr. Též ostatní děti se mohly zapojit. Kdo chtěl dostal křidélka a hned z něj byl andělíček jako malovaný. Ing. Martina Lukešová sáhla do strun kytary a hernou se nesla jedna koleda za druhou. Do toho andělíčci sypali sníh z polystyrenových kuliček. Iluze nebe a ladovské zimy téměř dokonalá. Další pohádka „Jak si kamna o Vánocích zakouřila, aneb, jak si vánoční dárky popletly krabice.“ byla velmi vtipná a všichni se u ní náramně bavili. A jak to ve správné pohádce bývá, nakonec vše dobře dopadlo. Ale pak se zase ztratily Svatému Petrovi klíče od Nebeské brány a Vánoce byly ohrožené. „Děti, pomozte hledat,“ Naštěstí se klíče rychle našly úmyslně pohozené kdesi mezi hračkami, herna se ponořila do tmy, rozsvítila a otevřela se nebeská brána. Nastaly opravdové Vánoce. Andělíčci přednesli básničky a pohádky byl konec. Kdo chtěl, mohl se přesunout do vedlejší místnosti a za pomoci Věry Charvátové a Blanky Kolářové si něco vyrobit na památku. Čehož využili prakticky všichni a u stolů byla pěkná tlačenice. Na koho nezbylo místo, mohl si opět za doprovodu kytary Ing. Martiny Lukešové zazpívat koledy.
Počasí se trochu umoudřilo, přestalo pršet. „Tak děti, honem obléct a běžte se podívat na jesličky“. Cesta po farním dvoře byla lemovaná lucerničkami a dovedla všechny k zahradnímu domečku, kde opravdu spal na seně malý Ježíšek. Děti pokládaly vyrobené drobnosti na peřinkou zakrytou panenku a spěchaly zase do tepla. I když nepršelo, zima byla. Byl nejvyšší čas to venku skončit, děvčata převlečená za anděly byla úplně zmrzlá.
Za okny se již dávno setmělo, venku drobně poletoval sníh s deštěm. Kdo měl zájem, mohl si ještě v dílničce dokončit svůj výtvor na památku. A pak se již ozval všemi toužebně očekávaný zvoneček, jenž všechny pozval opět do herny k rozsvícenému stromku. Děti se nestačily divit. Místo na koberci, kde ještě před chvílí seděly při sledování pohádky bylo teď plné různě velkých pečlivě zabalených krabic. „Jééé, dárečky,“ ozvalo se téměř jednohlasně a hned se na tu hromadu vrhly. V jedné z krabic byly malé zvonečky. Každý dostal na památku. V ostatních byly autíčka, míče a různé hračky pro Mateřské centrum.
Já jsem tohoto mumraje využil a na chvíli si „vypůjčil“ k diktafonu starostku Ing. Jaromíru Vítkovou: „Mateřské centrum je v Boskovicích jedna z nejaktivnějších neziskových organizací. Je to občanské sdružení. Od roku 2002 jsme zahájili spolupráci v rámci projektu Local End Local, kdy jsme reprezentovali českou republiku v Barceloně. Přitom jsme též řešili rozmístění dětských hřišť ve městě, uspořádali jsme na toto téma i konferenci pro městské úřady, mateřské školy, základní školy. Akce měla velký úspěch, zkušenosti jsme pak využili při regeneraci panelového sídliště Pod Oborou. Vytvářeli jsme bezbariérové přístupy dle připomínek postižených spoluobčanů a vytypovávali jsme místa úprav obrubníků u institucí a úřadů. Na náš popud pak Komerční banka a Česká pošta zajistily bezbariérový přístup do svých úřadoven. Zúčastnili jsme se akce Společnost přátelská rodině, a trvale spolupracujeme s Rut Kolínskou, zakladatelkou Mateřských center v České republice. Společně se zaměřujeme například na kulturní akci našeho Mateřského centra, jež má název Zámecké hemžení. Zde pomáháme především finančně. Maminky z centra docházejí i do Komise pro rodinu a volnočasové aktivity. Tím se jejich problémy dostanou k projednání na radnici a přispěje to k rychlejšímu řešení věcí, jež je pálí nejvíc.“
Akci, která se konala v pátek 16. prosince 2011 s názvem Putování za andělským zvoněním jsme připravovali od loňska s MAS Plus, kdy bylo třeba využít grant darovaný pro tento účel,“ vystřídala místostarostku statutární zástupkyně Lenka Pohlová. „Šlo o poděkování všem maminkám, které docházejí pravidelně a vedou zde kroužky. Proběhlo divadlo, tanečky, v dílně si mohly děti nazdobit vánoční svícen, upéct cukroví ze slaného těsta. Symbolickou cestu do Betléma jsme museli kvůli počasí zkrátit, ale přesto se uskutečnila. Pak bylo setkání u stromečku s maňáskem Kubíkem a rozdáváním dárků. Většina z nových věcí zůstanou v herně. Vše jsme pořídili z darů rodiny Menzdorff-Pouilly, Členské rady Jednoty a výnosu Vánočního jarmarku. Nejbližší větší akcí po novém roce, na níž se mohou děti těšit už dnes, je karneválek pro mrňata.“
Zbývá poděkovat všem pracovnicím Mateřského centra, že i v předvánočním shonu si našly čas a přiipravily nejmenším krásný zážitek. Všichni si navzájem popřáli hezké svátky a pomalu se rozcházeli ke svým domovům. Však byl již čas, zvony chrámu svatého Jakuba staršího počaly odbíjet dobu večerní...
Více: http://mcboskovice.webnode.cz/
81 fotek, prosinec 2018, 198 zobrazení
1.12.2018 Do adventní noci září vzrostlá túje SEDLČANSKÝ KRAJ - článek a foto František Vávra
JESENICE JESENICE V předvečer první adventní neděle v sobotu 1. prosince se v obci uskutečnilo tradiční rozsvícení vánočního stromu v režii základní a mateřské školy, hasičů a obecního úřadu. Letos pošesté obecní park zdobí netradiční vánoční strom - rostoucí vzrostlá túje. Při její dopolední výzdobě vzbudili hasiči pozornost přihlížejících diváků. K instalaci světelných řetezů je vynesla plošina zavěšená řetězy na háku autojeřábu. V podvečer uvedly soubory základní školy pod vánočním stromem pásmo písniček a básniček o adventu, zimě a Vánocích. S přáním příjemného prožití adventního času a vánočních svátků vystoupil jesenický starosta Miloslav Hrazánek. Pak přišel na řadu okamžik, kvůli kterému se všichni sešli - po roce společně opět odpočítali rozsvícení vánočního stromu. Rodiče dětí z mateřské školy obohatili letošní program o vánoční dobročinný trh s pestrou nabídkou rozličných vánočních ozdob a dekorací. K dostání byly také dorty, dortíky, perníčky, koláčky a vánoční cukroví. Základní škola upoutala prodejem speciálního jesenického jablečného moštu.
38 fotek, 30.11.2017, 63 zobrazení
Dne 30. listopadu 2017 se uskutečnily v Mateřské škole Vánoční dílny. Je krásné sledovat, jak rodiče s dětmi pracují, jak se soustředí na vyrábění, a hlavně, že stráví ten společný čas. Dohromady přišlo 18 rodin a to je krásný počet. Skoro jsme se do třídy nevešly :-). Jsme rádi, že se Vám naše akce líbí, a že se stále vracíte. Tak už jsme na první advent připraveni a vánoční výzdobu máme hotovou. Děkujeme za návštěvu a přejeme Vám, abyste prožili období adventu v rodinném poklidu.
63 fotek, 11.12.2017, 363 zobrazení
V nedělní třetí prosincový podvečer se opět rozzářil vánoční stromeček v Rudce u kapličky. Připravený program byl tradiční a přesně takový, jaký se nám líbí – vystoupily děti z mateřské školy, zazpívaly zpěvačky z Bobravanky, vánoční báseň spolu s pěkným přáním přidala paní Kedová. K zamyšlení nás vedla slova nového pana faráře a Malá Doubravěnka prožitek zpříjemnila vánočními písněmi a koledami.
Pěkný večer pokračoval ve společenské místnosti. Zahřáli jsme se teplým čajem či svařeným vínem, někteří si odnesli milou výhru z vánoční tomboly. Advent v Rudce začal příjemně.

Eva Čermáková
69 fotek, 2.12.2012, 507 zobrazení
Nastal advent

V první adventní neděli 2. prosince 2012 byl v naší obci již po desáté rozsvícen vánoční strom u nově opravené zvoničky. Strom darovala rodina Kédova z č.p. 10. V krátkém programu vystoupily děti z mateřské školy, zazpívala rodina Staňkových a místní pěvecký soubor Bobravanka; báseň o vánočním stromečku přednesla paní Marie Kedová.
Adventní setkání pokračovalo ve společenské místnosti obecního úřadu koncertem klasické hudby v podání Kateřiny Bílkové - klavír a Jana Škrdlíka – violoncello a průvodní slovo.
Jejich výkon dokonale navodil vánoční atmosféru a posluchači odměnili oba umělce dlouhotrvajícím potleskem.

Jana Čermáková
63 fotek, 1.12.2013, 540 zobrazení
Advent je tu. První prosincová neděle roku 2013 byla první nedělí adventní. Již po jedenácté se občané naší obce sešli při této příležitosti u zvoničky.
V letošním roce zde byl zasazen stromeček, který se vpodvečer slavnostně rozzářil. Možná je menší,než jsme zvyklí. Ale i tak dokázal navodit tu správnou vánoční atmosféru. A navíc budeme moci být svědky toho, jak nám roste do krásy.
Adventní program zahájila několika slovy paní starostka Marie Jirglová a také P. Dominik, který ve svém krátkém zamyšlení vystihl podstatu adventního času. Milým zpestřením bylo vystoupení nejmladší generace – dětí z místní mateřské školy a pěveckého spolku Bobravanka. A v adventním pásmu samozřejmě nemohla chybět básnička paní Marie Kedové. V podání kapely Malá Doubravěnka jsme vyslechli ty nejznámější koledy.
Ve společenské místnosti obecního úřadu jsme si pak mohli posedět u teplého čaje a drobného pohoštění. I zde nám hrála již zmiňovaná hudba a připravena byla i vánoční tombola. Advent začal. Ať jej prožijete ve zdraví a radostném očekávání Vánoc.

Eva Čermáková
54 fotek, 29.11.2013, 552 zobrazení | děti, kultura, lidé, zábava, moje fotozprávy
víkend na konci listopadu byl v Kácově ve znamení blížících se vánočních svátků. Nejprve v pátek základní a mateřská škola uspořádala tradiční vánoční trhy s vystoupením žáků. V tisku zde: http://www.svoboda.info/galerie/vsedni-zivot/foto-v-kacove-si-zacatek-adventu-uzili-v-prosinci-budou-sportovat.html
38 fotek, 27.11.2016, 117 zobrazení
V neděli 27. 11. jsme společně oslavili začátek adventu na Bosonožském náměstí. Ve vystoupeních se předvedly děti naší mateřské a základní školy a za své výkony byly odměněny drobnou sladkostí.
Velké množství přihlížejících vytvořilo skvělou atmosféru, na konci vystoupení byl rozsvícen vánoční strom i světelná výzdoba kaple.
O úvodní slovo se postaral pan starosta Miroslav Sojka a pan farář František Koutný.
Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit a těšíme se na další setkání.
113 fotek, 1.12.2017, 219 zobrazení
1.12.2017 Vánoční výstava poodhalila letošní trendy zdobení SEDLČANSKÝ KRAJ - článek a foto František Vávra
VYSOKÝ CHLUMEC Členky Spolku vysokochlumeckých žen zahájily v pátek 1. prosince v budově Úřadu městyse Vysoký Chlumec třídenní vánoční výstavu. Poodhalila letošní trendy ve zdobení vánočních aranžmá a dekorací. Prim hraje šedá a bílá barva symbolizující zimní krajinu poprášenou sněhem a k tomu tradiční červená jako symbol lásky, kterou bychom měli minimálně o Vánocích rozdávat všude kolem nás. Své zastoupení měla i kombinace zelené a oranžové, potažmo karamelové barvy. Pořadatelky potěšilo, že vedle jednotlivých dodavatelů prezentují na výstavě svou tvorbu Domov Svatý Jan, Stéblo Borotice, Mela Sedlčany, Domov Sedlčany a Hraberské tvoření. Návštěvníci si mohli prohlédnout, ale i nakoupit téměř vše co k vánocům patří: adventní věnce, vánoční dekorace, svícny a svíčky. Prodejní úspěch měly živé květy, ozdoby – keramické, papírové, šité, pletené, paličkované, háčkované a ořechové a makovicové, krásně zdobené perníčky, andělíčci a čerti, ručně vyráběné šperky, zimních doplňky oblečení, polštáře, košíky, ošatky a kabely. K dostání byly dekorační skvosty vyrobené z perníkového těsta - zátiší s kostelem, mlýnem a chaloupkou. O překvapení se postaraly závěsné šiškové dekorace. V nabídce nescházela medovina, vánočky a koláče. Součástí zahájení adventu na Vysokém Chlumci bylo slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Pásmo písní a koled předvedly děti ze základní a mateřské školy.
17 fotek, 30.11.2012, 123 zobrazení
S příchodem adventního období si žáci a žákyně 4.A připravili na pátek 30. listopadu pro své kamarády z 1.-5. ročníku krátké vystoupení o adventu. Dětem vysvětlili význam slova advent a formou scének je seznámili se zvyky, pověrami a kouzly, které se váží k tomuto období. V jednotlivých třídách si děti vyslechly vyprávění o sv. Ondřejovi, sv. Barboře, sv. Mikuláši a sv. Lucii. Vystoupení bylo doplněno i dvěma koledami, které děti zpívaly a doprovázely hrou na flétnu.
31 fotek, 9.12.2017, 64 zobrazení
18 fotek, 11.12.2014, 80 zobrazení
141 fotek, prosinec 2012, 30 zobrazení
34 fotek, 6.12.2012, 35 zobrazení

Něco by se našlo i mezi uživateli...

Jan NespěšnÝ | advent

373 zobrazení, 3 alba

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.

Partneři

Visa Mastercard Maestro American Express Visa Electron