Vyhledávání

Hledat v

Alba

Přibližně 26 444 výsledků (0,1843 sekund)

reklama
9 fotek, 37 zobrazení
9 fotek, 8.3.2009, 18 zobrazení
2.křest zkušebny kapely s červeným drakem abstinentem
122 fotek, květen 2007, 681 zobrazení | lidé, zábava
veřejná zkouška:
1. Kriminalitat
2. Filoména,Charlotta a Jakobína s basou piv v akci (aneb holčičí verze EHOF)
3. Janinka a její chlapci
4. Caracas
43 fotek, 28.2.2009, 179 zobrazení
První akce roku 2009, která proběhla na Drnku. Trochu jsme pocvičili taktiky a pak zafajtili s jiným týmem, který zde byl shodou náhod také.

Dále jsme přijali 2 rekruty do zkušební doby
23 fotek, prosinec 2009 až říjen 2010, 268 zobrazení | architektura, dokumenty, události
2. října 2010 jsem využil možnosti otevření části nového Kongresového centra ve Zlíně pro veřejnost v rámci zkušebního provozu.Multifunkční sál s kapacitou asi 850 lidí bude sloužit především pro koncerty filharmonického orchestru B. Martinů,ale také pro nejrůznější kulturní akce, nebo kongresy.I přes výhrady některých k této stavbě paní arch.Jiřičné, jak to bývá vždy u nových netradičních staveb, Zlín tím získává moderní budovu, kterou časem rádi přijmou za svou i všichni občané města Zlína a okolí.
Foto: R.Karlík
41 fotek, 2.4.2015, 244 zobrazení | moje fotozprávy
Třiďte odpad!

Čtvrtek 2. dubna 2014. Obyčejný jarní den, jenž vůbec nepřipomínal toto veselé roční období. Z oblohy se snášely provazy deště se sněhem. Počasí, že by psa ven nevyhnal.
Přesto areál firmy Sita v Boskovicích otevřel své brány veřejnosti, aby se občané mohli podívat, jak se šetrně zachází s biologickým odpadem a co všechno lze znovu zužitkovat.
Několik odvážlivců, kteří i v tomto sychravém počasí dorazilo, přivítala Ing. Michaela Kuchaříková, technicko-provozní manažerka společnosti. „Mám na starosti zařízení pro nakládání s biologicky rozložitelným odpadem, tedy kompostárny,“ představila se úvodem. Dále seznámila s provozy firmy. Sita má v ČR osm kompostáren a jednu na Slovensku. Největší provoz je v Brně s kapacitou 70 tisíc tun odpadu, boskovická patří k těm menším. Vlastníkem je Město Boskovice, Sita provozovatelem. Areál se nachází na území bývalé skládky a má dvě oddělení. Kompostárnu a centrální sběrný dvůr. V kompostárně končí odpady z hnědých nádob a údržby zeleně. Jsou výhradně rostlinného původu. Původní kapacita 1350 tun za rok je navýšena na 1800 tun díky nové technologii. Odpad se nejprve zváží, zkontroluje se na přítomnost nevhodných příměsí, případně se dotřídí. Při kompostování je důležité perfektní promíchání, aby proces proběhl optimálně. Provádí se mobilním šnekovým zařízením (homogenizérem) poháněným traktorem. Zařízení obsahuje i hvězdicové ostré nože, aby se materiál perfektně rozmělnil. Pomocí hydraulické lžíce se jednotlivé složky zakládají v přesném poměru, stroj směs zamíchá a založí se zakládka. Dřevo se musí podrtit. Proces je aerobní – je třeba dodávat vzduch, aby mikroorganismy mohly pracovat. Provzdušnění se dociluje překopávači nebo nakladačem. V Brně na velké kompostárně se navíc používají ventilátory. Je třeba též zavlažovat, většinou stačí dešťové srážky. Pomocí tyčového teploměru se hlídá teplota cca 55 st. po dobu 21 dní. Ke konci se může zvýšit až na 75 st. Zvýšená teplota ničí semena plevelů, což je žádoucí. Není přípustná teplota nad 85 st., aby se neničily i funkční organismy. Navíc by mohlo dojít k samovznícení. Po ukončení kompostování se provádí ještě sítování pomocí mobilního vysokokapacitního zařízení, jež se přesouvá mezi jednotlivými provozovnami dle potřeby.
K zakládkám se vede výrobní dokumentace s veškerými důležitými údaji a daty procesů. Na závěr se provádí rozbory vzorků. Musí splňovat normy legislativy. Produkty podléhají Zákonu o hnojivech, registraci provádí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Teprve pak mohou být produkty použity v rostlinné výrobě.
Kompostárny vyrábějí též rekultivační kompost dle Vyhlášky 341, kdy není nutná registrace. Produkt se nevyužívá k pěstování plodin. Lze je aplikovat například v parcích.
Registrovanými produkty jsou: Kompost – hnojivo do půdy a substrát s přídavkem zeminy, minerální hmoty nebo písku.
„A nyní si vše projdeme a podíváme se na běh strojů v praxi,“ zakončila poutavé vyprávění Ing. Michaela Kuchařová.
Ve 13 hodin dorazila delegace Města Boskovice tvořená místostarostkou Ing. Jaromírou Vítkovou, místostarostou Petrem Malachem, DiS, referentkou regionálního rozvoje Ing. Anetou Sedláčkovou a ředitelkou Muzea Boskovicka Mgr. Dagmar Hamalovou. A právě v době, kdy se znovu silně rozpršelo. I když počasí opět ukázalo, že se zima jen tak vzdát nechce, prošli si pozorně celý areál a se zájmem sledovali odborný výklad doprovázený bubnováním kapek do deštníků rozvinutých nad hlavami.
Zastupitelka Jihomoravského kraje a místostarostka Ing. Jaromíra Vítková upřesnila: „Zařízení v Doubravách vzniklo na bývalé skládce komunálního odpadu. Odpad se zde sládkoval neřízeným způsobem od konce druhé světové války. Počátkem 90 tých let zde byly dokonce kalové laguny, jež bylo nutné obehnat plotem, aby do nich nespadly děti, které často do neoplocené lokality chodily. Po roce 1990 docházelo k nápravě. Skládka byla uzavřena, vzniklo překladiště, kde se z „kuka“ vozů předával odpad do velkých kontejnerů a odvážel do Březinky na skládku. Na začátku nového milénia jsme zpracovali Plán odpadového hospodářství. V roce 2005 jsme díky dotaci ze Státního fondu životního prostředí pořídili kontejnerovou kompostárnu. Výroba kompostu podléhá požadavkům ÚZUSu, musí získat jejich certifikáty, není to nic jednoduchého.“
Zpočátku vznikala řada problémů především s velikostmi částic. Takto zpracovaná hmota se nemohla vrátit do městské zeleně, byla využívána k biologické rekultivaci tělesa skládky po rekultivaci technické. Pokračuje opět místostarostka Ing. Jaromíra Vítková:
„V současné době proběhla další modernizace díky dotaci z Operačního programu životní prostředí ve výši cca 25 milionů korun. Celý sběrný dvůr byl rekonstruován. Moderní buňky, asfaltový povrch, přemístěna váha, nové kontejnery na separovaný odpad. Z dotace jsme v roce 2014 pořídili traktor a homogenizátor, čímž se kompost zkvalitnil. Bohužel o něj není velký zájem kvůli snížení rostlinné výroby a ceně dopravy pro zemědělce. Biologický odpad však musíme likvidovat tímto způsobem, dle legislativy se nesmí objevit v komunálním odpadu. Proto jsou v ulicích u ostatních nádob i hnědé na biologický odpad. Jeho zpracování ve vlastní kompostárně vyjde levněji než odvoz do spalovny v Brně nebo na skládku do Březinky.“
V současné době se ekonomičnost kompostárny v hojné míře projevuje, její vybudování bylo správné rozhodnutí. Místostarostka Ing. Jaromíra Vítková závěrem popsala historii od roku 1990:
„Zpočátku neměli někteří lidé přihlášeny popelnice, nebyl povinný poplatek. Nyní již každý občan musí poplatek uhradit, diky tomu ubylo divokých skládek v okolí města. Lidé se naučili třídit, vše evidujeme a na základě dobrých výsledků můžeme podat žádost na EkoKom o finanční odměnu. Vzhledem ke zvyšující se propagaci environmentální výchovy se situace neustále zlepšuje. V rámci Zdravého města a Dne Země každoročně pořádáme osvětové akce, zajíždějí sem firmy zabývající se například ekologickou likvidací vysloužilých elektrických zařízení. Tak občanům vštěpujeme výhodnost a potřebnost ekologického zpracování odpadů. Šetrné chováni k přírodě je naší povinností kvůli jejímu zdravému zachování pro budoucí generace.“
Škoda jen toho nevydařeného počasí. Jistě by přišlo více občanů zhlédnout, že odpad může být dále užitečný a že třídit jej má opravdu smysl.

Více: www.boskovice.cz
http://www.sita.cz/
37 fotek, září 2016 až říjen 2018, 21 zobrazení | auta, koníčky, lidé, události
ASEP a příznivci elektromobility se svými elektrovozidly podporují svou přítomností rovněž akce kolegů elektromobilistů v zahraničí. Již po šesté, od 5. do 7. října 2018, se v Ammersee uskutečnila eRUDA,největší eMobility akce v Německu. Každý se mohl zaregistrovat se svým elektroautem, elektromotocyklem nebo elektrokolem. Shromaždiště bylo letos na výstavišti ve Weilheimu. Za ASEP se i letos zúčastnil člen Výboru Milan Rajchl, poprvé se svým novým Nissanem Leaf 40 kWh baterie. Loni jel ještě se svým starým modelem s 24 kWh baterií.

Neskutečných 4.500 návštěvníků, 280 zkušebních jízd a 259 účastníků akce s elektrickými vozidly se nakonec v Německu sešlo na eRUDA 2018. Za Českou republiku a Asociaci elektromobilového průmyslu startoval jako řidič Nissanu Leaf 2.generace člen Výboru ASEP Milan Rajchl, navigátorem byl jeho syn Adam, student ostravského gymnázia PORG. Komplexní zprávu najdete na webu pořadatale (v němčině), stejně jako bohatou fotogalerii . Z té jsme vybrali několik zajímavých fotografií a zveřejnili je zde.
60 fotek, 18.7.2009, 153 zobrazení | kultura
V loňském roce jsme se všem občanům poklidné vesničky Lednice odvděčili za letitou toleranci zvuků vycházejících z naší zkušebny tím, že jsme odstranili bariéry zdí a vydali se zahrát přímo do centra obce. Akce se setkala s bouřlivým ohlasem a nečekanou návštěvností. Jak už je letos tradicí, počasí se nám opět chystalo vše co nejvíce znepříjemnit.Na parkovišti před hospodou dominovala krytá lešenářská konstrukce, která byla pro tento den festivalovou scénou. A před ní spousta stolů čekajících na rockuchtivé obecenstvo. Toho se nakonec navzdory počasí sešlo takové množství, že se v nálevně začaly povážlivě ztenčovat zásoby lihových nápojů.Svou premiéru si odbyla skupina AVIDITY FOR, ve které hrají bývalí členové legendárních kapel Arbes a Fata Morgana.Vzduchem se v mnoha variacích nesla věta "Ty krávo, co je to za nářez?!" Po krátké přestavbě jsme na scénu nastoupili my a vydrželi jsme tam s krátkou přestávkou asi 2 hodiny.
24 fotek a 1 video, 18.4.2013, 126 zobrazení
Ve dnech 17. a 18. dubna 2013 se na české železniční síti konaly prezntační jízdy netrakční jednotky Siemens Viaggio Comfort známé pod obchodním názvem Railjet pro veřejnost. Nejdříve se jednotka vydala dne 17.4.2013 na trasu Wien Meidling - Břeclav - Brno hl.n. - Česká Třebová - Pardubice hl.n. - Praha hl.n. jako EC 30000. Z Prahy poté jela jednotka na pravidelném spoji SC 513 do Ostravy, mimořádně tak nahradila jednotku řady 680 Pendolino. Nádledující den 18.4.2013 jednotka vykonala cestu z Bohumína do Prahy na spoji SC 506, kde opět nahradila Pendolino. Cestu z Prahy do Vídně jednotka absolvovala jako EC 30003 po stejné strase jako přechozí den. Všechny spoje byly povinně místenkové, jako pozornost dostal každý cestující klíčenku s logem ČD Railjet. Jednotka zapůjčená od rakouského národního dopravce ÖBB, byla tažena lokomotivou řady 1216 229-5. Této předváděcí akci předcházela zkušební jízda bez cestujících dne 21. února 2013 na okružní trase Vídeň - Břeclav - Brno - Česká Třebová - Olomouc - Přerov - Břeclav - Vídeň, kdy jednotku táhla lokomotiva řady 1216 210-5 dopravce ÖBB s celovozovou reklamu na společnost Kapsch. Přesto ale nešlo o první jízdu s cestujícími. Poprvé jednotka české cestujícíc svezla dne 15. června 2009 na trase Břeclav - Hodonín - Otrokovice - Přerov - Hranice na Moravě - Ostrava jako EC 30132. Poté byla vystavena na veletrhu Czech Raildays a dne 18. června 2009 se vydala s cestujícími stejnou trasou zpět.
Od prosince 2014 budou na trasu Praha – Brno – Vídeň – Graz ve dvouhodinovém intervalu nasazeny výhradně tyto jednotky. Z tohoto důvodu ČD nakoupily od firmy Siemens 7 těchto sedmivozových jednotek. Jednotky byly objednány bez elektrických lokomotiv řady 1216, které si budou ČD pronajímat od ÖBB. Aby byla linka plně obsazena jednotkami Railjet nasadí také ÖBB tři své jednotky. Pro tyto účely dostala lokomotiva řady 1216 229-5 dne 9. dubna 2013 v dílnách Linz celovozový polep ve schématu jednotky Railjet. V budoucnu bude spojena se soupravou Railjet číslo 29, kde nahradí kolomotivu řady 1116 229. Pro zbývající 2 soupravy byly vybrány lokomotivy řady 1216 030 a 031.
Jednotkou jsem se svezl na trase Brno hl. n. - Břeclav a cesta potvrdila kvality tohoto vlaku. Chod jednotky byl klidný a tichý, z jízdních vlastností vynikalo především brždění, které bylo plynulé ale velmi intenzivní. Na každý vagon je nejméně jedno WC. K dispozici je WiFi, dětské kino, restaurace nebo infopoint. Mezivozové přechody jsou bez dveří, ty se nacházejí až při vstupu z nástupního prostoru do oddílu. Některé dveře jsou na fotobuňku, některé na tlačítko a dveře na WC jsou mechanické, což může zmást neznalého cestujícícho, který neví jak se které dveře otevírají. Sedadla v Economy Class jsou pohodlná a i s výškou 190 cm se dá přijemně opřít hlava, bohužel nejsou polohovatelná. U sedadel umístěných za sebou je pro nohy místa dostatek, u sedadel proti sobě se stolky je místa už méně. Do polic na zavazadla se i větší batoh vejde bez problémů.
67 fotek, 24.5.2014, 30 zobrazení
12 fotek, 40 zobrazení
21 fotek, 21.4.2011, 73 zobrazení
28 fotek, leden 2005 až květen 2008, 58 zobrazení
168 fotek, červen 2014, 68 zobrazení
257 fotek, říjen 2012 až červenec 2013, 358 zobrazení
Akce 2  0 | linysek
122 fotek, květen 2009, 52 zobrazení
Akce 2   0 | maro11
18 fotek, 57 zobrazení
akce 2  0 | tezz89
31 fotek, 19.2.2011, 21 zobrazení
84 fotek, 21 zobrazení
55 fotek, září až prosinec 2009, 247 zobrazení

Něco by se našlo i mezi uživateli...

akce

7 169 zobrazení, žádné album

millenium-akce

904 zobrazení, 3 alba

akce-kbely

750 zobrazení, 1 album

GYMST | gymst-akce

31 097 zobrazení, 451 alb

akce-janska

577 zobrazení, 1 album

Zobrazit další výsledky mezi uživateli.

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.

Partneři

Visa Mastercard Maestro American Express Visa Electron