Vyhledávání

Hledat v

Alba

Přibližně 41 výsledků (0,0381 sekund)

86 fotek, 28.6.2012, 38 zobrazení
51 fotek, 24.6.2012, 288 zobrazení | architektura, krajina, města
25 fotek, 28.5.2015, 10 zobrazení
123 fotek, 19.10.2014, 96 zobrazení | příroda
Praha 1 - Hradčany a Malá Strana
37 fotek, 22.6.2012, 84 zobrazení
Znovu otevřeny 20.6.2012 a určitě doporučuji k návštěvě.
Jižní zahrady se skládají ze 3 zahrad - Rajská zhrada, Zahrada Na Valech a Hartigovská zahrada.
Ze zahrad jsou nádherné pohledy na Prahu - podle mě vůbec nejlepší.
56 fotek, 5.9.2015, 28 zobrazení | architektura, cestování, města
Zahrady pod Pražským hradem na jižním svahu hradčanského návrší jsou spojnicí mezi Pražským hradem a Malou Stranou. Komplex zahrnuje celkem pět zahrad – Ledeburskou, Malou a Velkou Pálffyovskou, Kolowratskou a Malou Fürstenberskou. Vznikly v průběhu 18. století, na jejich výzdobě se podíleli významní umělci doby českého baroka a raného klasicismu a množstvím teras, pavilonů, oranžerií a glorietů připomínají italské renesanční zahrady. Po mnoha proměnách a ne vždy šetrných rekonstrukcích byly počátkem osmdesátých let 20. století na pokraji úplné zkázy. Jejich rehabilitace, představující jeden z nejkomplexnějších a odborně nejnáročnějších úkolů, který musela česká památková péče v devadesátých letech minulého století řešit, byla dokončena v roce 2000.
66 fotek, 24.4.2016, 99 zobrazení | architektura, krajina, města, příroda
Pohledy na jarní Prahu z jižní strany Hradu
21 fotek, 9.2.2008, 163 zobrazení | kultura
51 fotek, 16.4.2013, 59 zobrazení | makro, příroda
Výstava tropických motýlů ve skleníku Fata Morgana, který je součástí pražské botanické zahrady v Tróji. Velkou atrakcí je líhnutí motýlů přímo na místě.
Motýli a kukly pro pražskou výstavu se v přírodě vyskytují především v Africe, na Kanárských ostrovech, Filipínách, Thajsku, Malajsii, ve Střední a Jižní Americe.
34 fotek, 9.3.2013, 40 zobrazení | architektura, cestování, příroda
Kinského zahrada jsou sady v Praze na Smíchově. Spojují oblast Anděla s Petřínským vrchem (od toho jsou odděleny Hladovou zdí). Zahrada se rozkládá na jižní a jihovýchodní straně petřínského svahu a její rozloha činí 22 hektarů.
82 fotek, 24.3.2018, 46 zobrazení
http://www.botanicka.cz/hlavni-stranka.html?page_id=95
Výstava orchydejí nás tentokrát zavedla do lesů a hor jihovýchodní Asie.

Tropický skleník Fata Morgana je moderní stavba s neobvyklým esovitým půdorysem, zapuštěná do skalnatého terénu. Přirozeně členitého povrchu skály, která tvoří zadní stěnu skleníku, je zde využito k výsadbě rostlin.

Interiér skleníku o rozloze cca 1750 m? je rozdělen do tří samostatných částí s rozdílnou teplotou a vlhkostí vzduchu. Výsadby jsou členěny podle významných fytogeografických oblastí a jsou uspořádány tak, aby navodily představu přirozených rostlinných společenstev. Areál botanické zahrady se rozkládá v Trojské kotlině na rozloze cca 70 ha.

První část skleníku je věnována vegetaci suchých tropů a subtropů. Návštěvníka nejprve uvítá suchý australský buš a ukázka vzácné flóry z ostrova Madagaskar. Dále se seznámí se suchomilnou vegetací jižního Mexika a několika oblastí jižní Afriky.

Prostřední a současně největší část skleníku představuje nížinný deštný les humidních (vlhkých) tropů. Se sukulentní částí je spojen podzemní štolou raženou ve skále, na jejímž konci se po obou stranách otevírá pohled do dvou velkých sladkovodních akvárií. Největší část tropického lesa je tvořena rostlinným společenstvem Jižní Ameriky a vybraných středoamerických lokalit, další části jsou vyhrazeny flóře Austrálie a Oceánie, Afriky a Madagaskaru, Vietnamu, Sundských ostrovů a Filipín.
80 fotek, 26.4.2014, 84 zobrazení | cestování, koníčky, krajina, příroda, země
Návštěvníci Botanické zahrady se i letos mohou těšit na 12. výstavu tropických motýlů ve skleníku Fata Morgana. V motýlí farmě v anglickém Stratfordu nad Avonou objednali další zajímavé druhy, které ještě v skleníku nelétaly. Opět budou velkou atrakcí ptakokřídelci, kteří patří mezi největší denní motýly světa. Jedná se o vzácné druhy, ale díky motýlí farmě je můžeme vidět i v Praze. Ozdobou budou také mnohé druhy martináčů, krátce žijících nočních motýlů, kvůli kterým se vyplatí navštívit výstavu vícekrát. Jako každý rok bude možné pozorovat motýly klubající se z kukel. Letos jich objednali více než 4000.Motýli pestrých barev a krásných tvarů dorazí přes Stratford z Afriky, jižní Asie a ze Střední a Jižní Ameriky.
Navštíveno a foceno - 26.4.2014
79 fotek, 13.9.2015, 360 zobrazení | architektura, cestování, města
Královská zahrada na Hradčanech - výstup na jižní věž chrámu sv. Víta - zahrada na Valech
134 fotek, 9.7.2013, 43 zobrazení | příroda
Tropický skleník Fata Morgana se nachází mimo areál venkovních expozic Botanické zahrady, na prosluněném jižním svahu trojské stráně. Moderní stavba o rozloze cca 1750 metrů čtverečních s neobvyklým esovitým půdorysem je zapuštěna do skalnatého terénu. Přirozeně členitého povrchu skály, která tvoří zadní stěnu skleníku, je zde důmyslně využito k terasovité výsadbě rostlin
142 fotek, leden 2009, 287 zobrazení | cestování, příroda
9.1. jsme s malým zpožděním odjeli Studentagency do Brna. Z Brna jsme se vlakem dopravili do Vranovic a pak to mělo být podle plánu 7 Km pěšky do Ivaně, ovšem hodný řidič autobusu nás dopravil až před penzion U stehlíka. Celý výlet byl zaměřen na ranní rozlet hus z Novomlýnských nádrží. Bohužel mráz byl tak velký, že nádrže zamrzly a husy odletěly. Studentům to moc nevadilo, protože tím pádem si mohli přispat.Program jsme tedy posunuli a již podle plánu jsme nevštívili Betlém, kde se nám věnoval Pavel Veselý. Byl takový mráz, že jsme se místo výletu na zasněženou Pálavu rozhodli jít vypomoc s pálením náletových dřevin na jeden z ostrovů na Střední nádrži. Tímto činem jsme pomohli obnažit vhodné plochy pro hnízdění ptáků. Potom, co si každý propálil aspoň jednu věc a setmělo se, jsme se vydali za vzrušujícího praskání ledu na nádrži zpět. Druhý den byla v plánu návštěva Brněnské zoologické zahrady a poté již zpět do Prahy.
49 fotek, 17.5.2017, 19 zobrazení | příroda
Tropický skleník Fata Morgana je součást Botanické zahrady hl. města Prahy, který se nachází mimo areál venkovních expozic na prosluněném jižním svahu trojské stráně.
88 fotek, 20.10.2015, 39 zobrazení
Nový židovský hřbitov na Olšanech, známý též jako Nový židovský hřbitov, tvoří samostatnou část komplexu Olšanských hřbitovů v Praze na Žižkově. Na západě jej ohraničuje ulice Jana Želivského, na jihu ulice, na severu areál bývalého nákladového nádraží Žižkov.
Hřbitov byl založen v roce 1889 na ploše 74 037 m2 a slavnostně otevřen 6. července 1890. Stalo se tak poté, co byl uzavřen starý žižkovský židovský hřbitov. První pohřeb se zde však konal již o dva dny dříve, 4. července.
Svou rozlohou 101 430 m2 a počtem náhrobků je největším židovským hřbitovem v České republice. Celá plocha hřbitova byla rozdělena do očíslovaných sekcí. Nejstarší část připadá na sekce 1-22. Ve 20. letech 20. století byl rozšířen (sekce 23-34) a v roce 1933 se rozrostl o nový urnový hřbitov s vlastní funkcionalistickou obřadní síní (arch. L. Ehrmann)
Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka České republiky.
Od svého založení až dodnes slouží jako hlavní pražský židovský hřbitov.
V areálu hřbitova se dochovalo několik tisíc náhrobků. V letech 1890-1940 zde bylo pohřbeno 15 000 osob.
Nachází se zde také řada pomníku a četných hrobů. Například pomník padlým židovským vojákům z první světové války (zřízen 1927), pomník nad místem uložení popela osob z terezínského ghetta (zřízen 1949), pomník katastrofy lodi Patria v roce 1940, památník československým obětem rasové genocidy (1985), pomník připomínající padlé bojovníky od Dankerque, Tobruku a Dukly, pomník zaniklé židovské obce v Dolních Kralovicích (zatopena přehradní nádrží v roce 1971), pomník obětem prvních transportů do lodžského ghetta v říjnu 1941 (zřízen 1994). Při jižní zdi židovského hřbitova jsou osazeny desky těm, kteří žádný hrob nemají, protože zahynuli v nacistických koncentračních táborech nebo na pochodech smrti neznámo kde.
V roce 2001 byla ve volném prostoru nové části hřbitova odhalena symbolická tumba, do níž byly uloženy ostatky exhumované na místě nejstaršího pražského židovského hřbitova ve Vladislavově ulici, v prostoru takzvané Židovské zahrady.
Místo posledního odpočinku zde našla řada významných osobností politiky, kultury i průmyslu, například příslušníci rodiny Petschků, Waldesů a rodiny Bondy, spisovatelé Franz Kafka (1883-1924), Jiří Orten (1919-1941), Ota Pavel (1930-1973), Josef Bor (1906-1979), František R. Kraus (1903-1967), Arnošt Lustig (1926-2011), Lenka Reinerová (1916-2008), malíři Jiří Kars - Karpeles (1880-1945), Max Horb (1882-1907) a řada dalších.
Jsou zde pohřbení také vrchní rabíni Nathan Ehrenfeld (1843-1912) a Gustav Sicher (1843-1960).
Mezi zdejšími náhrobními kameny je celá řada umělecky cenných náhrobků navržených předními architekty, jako byli Antonín Balšánek, Josef Fanta, Otto a Karl Kohnové, Jan Kotěra, Fritz Lehmann, Max Spielmann, Jan Štursa, Josef Zasche a další.
Na hřbitově se nacházejí dvě obřadní síně. Původní novorenesanční síň, jež stojí na nejvyšším místě hřbitova při hlavním vstupu do areálu, navrhli architekti Bedřich Münzberger a Alfons Wertmiler a byla postavena v letech 1891–1893. Za ní se nachází takzvaný dům očisty bejt tahara a márnice v klasicistním stylu, jež sloužily potřebám pohřebního bratrstva.
226 fotek, duben 2013, 266 zobrazení | cestování
Po odpočinku v Marrakéši odjezd k Atlantiku,návštěva Essaouiry.nocleh na Botas beach.koupání ve vodopádu v Rajském údolí,nocleh v "botanické zahradě"
v horách.sjezd do Agadiru a pak už opět přes Berlín domů
Trasa:Marrakéš-Essaouira-Imouzzer Falls - Paradise Valley-Agadir-Berlin-Praha
29 fotek, březen 2016, 25 zobrazení | architektura, kultura, města
Kinského sady jsou v Praze na Smíchově. Spojují oblast Anděla s Petřínským vrchem (od toho jsou odděleny Hladovou zdí). Zahrada se rozkládá na jižní a jihovýchodní straně petřínského svahu v nadmořské výšce 200 až 315 metrů nad mořem a její rozloha činí 17hektarů.
17 fotek, 2.10.2009, 63 zobrazení | architektura, cestování, koníčky, krajina
Jen pár kroků od Hluboké nad Vltavou lze spatřit zámek Ohrada. Jedná se o krásný lovecký zámek, který má Zemědělské muzeum v Praze jako svoji pobočku. V těsné blízkosti zámku se nachází zoologická zahrada. Úchvátné je ale i samotné okolí zámku. Samozřejmě, jižní Čechy kolébka rybníků, tak i zde to nemůže být jinak.

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.