Vyhledávání

Hledat v

Alba

Přibližně 2 107 výsledků (0,0579 sekund)

reklama
173 fotek, květen 2017, 26 zobrazení
Áron Plamatý, Těšíňanka - Hvězdnatec Čemeřicový a spoustu krásných orchidejí a květin
36 fotek, 15.10.2011, 43 zobrazení
18 fotek, 29.7.2010, 34 zobrazení
76 fotek, duben 2013 až květen 2016, 60 zobrazení
26 fotek, 25.2.2014, 21 zobrazení
one of the last wild places in the Czech Republic
48 fotek, 11.7.2011, 520 zobrazení | cestování, krajina, příroda, země
Přírodní rezervace SOOS leží 6 km severovýchodně od Františkových Lázní. Rezervace se rozkládá na ploše 221 ha, přístupná je jen část a to 1.2km dlouhou podlážkovou naučnou stezkou .Jedná se o rozlehlé rašeliniště a slatiniště, kde vyvěrá velké množství minerálních pramenů v tzv. mofetách - bahenních sopkách. Naučná stezka vede po dně vyschlého jezera, které mělo slanou (minerální) vodu. Dnes zde najdeme evropskou raritu - tzv. křemelinový štít - nahromaděnou křemelinu ze schránek jezerních řas rozsivek usazených na dně jezera. Je to krajina rozbrázděná erozí a pokrytá žlutou a bílou vrstvou vysrážených minerálních solí. V rezervaci žije řada chráněných živočichů a roste zde množství mokřadních a slanomilných rostlin.
40 fotek, 11.8.2014, 165 zobrazení | příroda, zvířata
Protože nám v neděli nepřízeň počasí překazila podívat se v Rychvaldě ještě k rybníku Skučák, což byl můj hlavní cíl, vrátili jsme se tam hned v pondělí dopoledne. :-D Do Rychvaldu jsme zajeli busem, ale zpátky domů jsme se vraceli pěšky..., z této dalo by se říct procházky vznikla tři alba. První je toto album, z bezprostředního okolí rybníku Skučák, což odpovídá bodům 1 - 3 na vložené mapce naší trasy. :-D
Zdrojem dalšího infa je internet:
Rybník Skučák představuje jeden z nejstarších dokladů rybnikářství na Karvinsku a je ukázkou rybníka z historického hlediska typického pro oblast ostravsko-karvinské pánve. První zmínka o rybářství z této oblasti pochází z roku 1331, prudký rozvoj rybnikářství na Karvinsku a Ostravsku je zaznamenán na konci 15. století, kdy mezi jmény rybníků začíná figurovat i Skučák.
Základní informace
Rychvaldská rybniční soustava je napájena Rychvaldskou stružkou a zahrnuje rybníky: Nový rybník, Dub, Kout, Kališok, Prostřední rybník, Špice, Statkové rybníky a Skučák mezi městy Orlová a Rychvald a Podkostelní rybník, Malý Cihelník a Velký Cihelník, které najdeme jižně od Rychvaldu. Rybníkářství má v celé této oblasti dlouhou tradici, s jejich budováním se začalo již v 15. a 16. století. Chovali se zde kapři, líni a drobné ryby, navíc rybníky zadržovaly vodu pro pohon vodních mlýnů. Celé území je významné zejména z ornitologického hlediska. Rybník Skučák a jeho blízké okolí byl v roce 1969 vyhlášen přírodní rezervací na ochranu rostlinných společenstev s plavínem štítnatým (Nymphoides peltata), obojživelníků a vodního ptactva. Mimo to je celé území součástí ptačí oblasti (PO) Heřmanský stav – Odra – Poolší, která se nachází v severovýchodní části Moravskoslezského kraje u hranic s Polskem. Páteř oblasti tvoří řeky Odra (v délce cca 10 km) a Olše (v délce cca 16 km) včetně přiléhajících říčních niv. Z východu je připojená soustava Karvinských rybníků a hraniční úsek toku Petrůvka, od jihu soustavy rybníků v Rychvaldě, Bohumíně – Záblatí a Heřmanicích. Celková rozloha ptačí oblasti je 3100,8670 ha.
Předmět ochrany
Hlavním předmětem ochrany v PO jsou: bukáček malý (Ixobrychus minutus), ledňáček říční (Alcedo atthis) a slavík modráček (Luscinia svecica). Mimo to zde však žije velké množství vzácných obojživelníků, ptáků i jiných živočichů a rostlin.
71 fotek, listopad 2018, 10 zobrazení
146 fotek, 2.6.2018, 84 zobrazení | architektura, auta, cestování, dokumenty, příroda
Od 11.10.1984 je Kabečnice státní přírodní rezervací. Jehí rozloha je 25,51 ha.
Počasí: +27°C, Jasno až polojasno a mírný vítr.
I na Facebooku.
https://www.facebook.com/groups/T.O.Rosomak/
16 fotek, květen 2013 až červen 2014, 10 zobrazení | příroda
22 fotek, 18.7.2017, 17 zobrazení | cestování, příroda
Zábělá je přírodní rezervace na pravém břehu Berounky severovýchodně od plzeňské městské části Bukovec v okrese Plzeň-město.
55 fotek, 31.3.2017, 71 zobrazení | příroda, zvířata
Myslel jsem, že jsem kvůli nemoci prošvihl ptačí migraci. Jak to šlo, tak jsem hned vyrazil do dvou ptačích „rájů“, a to na Heřmanický rybník blízko Bohumína a na PR Kotvici blízko Albrechtiček, která je v rámci CHKO Poodří. Jak se zdá, nic jsem nezmeškal. Byla zde tradiční obsada ptáků. Racci, labutě, husy, volavky, kachny, kormoráni a lysky. K nevelké radosti zdejších ptáků zde někdo vypustil želvu nádhernou. Vycházka to ale byla nádherná.
48 fotek, 19.3.2016, 20 zobrazení
17 fotek, 29.7.2015, 21 zobrazení
31 fotek, 24.5.2015, 60 zobrazení | příroda
Přírodní rezervace Podlesí je významná mokřadní lokalita CHKO Blaník. Patří k ní rašelinné louky kolem Velkého a Malého Býkovického rybníka, kde se vyskytují různé druhy chráněných rostlin a živočichů.
Více na http://blanik.ochranaprirody.cz/cinnost-spravy/ochrana-prirody/pr-podlesi/.
115 fotek, 30.5.2015, 24 zobrazení
21 fotek, 12.5.2015, 339 zobrazení | cestování, dokumenty, krajina, makro, příroda
Kousek od Bohuslavic nad Metují, mezi říčkou Dědinou a tokem Zlatého potoka, se nachází přírodní rezervace Zbytka. Jak název napovídá, jde o zbytky přírodních ekosystémů uprostřed intenzivně zemědělsky obdělávané krajiny. Tvoří ji lužní les a louky, přecházející do slatinišť. Vyskytuje se tu řada zvláště chráněných rostlin a živočichů. K nejvzácnějším, dosud zde rostoucím, zvláště chráněným druhům patří violka vyvýšená. Pozoruhodný je i výskyt dalších rostlin, např. vstavače vojenského, zvonečníku hlavatého, upolínu nejvyššího, několika druhů ostřic, apod. Hojně tu roste bledule jarní, lilie zlatohlavá, vítod nahořklý a česnek medvědí. Právě za česnekem medvědím a upolínem jsme se do rezervace vypravili
62 fotek, 8.2.2015, 60 zobrazení
45 fotek, 13.9.2014, 29 zobrazení
31 fotek, 12.4.2014, 47 zobrazení | makro, příroda

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.

Partneři

Visa Mastercard Maestro American Express Visa Electron