Vyhledávání

Hledat v

Alba

Přibližně 103 výsledků (0,0504 sekund)

28 fotek, loni na jaře, 55 zobrazení
162 fotek, 6.12.2011, 217 zobrazení
19 fotek, jaro 2012, 117 zobrazení | dokumenty, kultura, ostatní, události
Návštěvníci mají možnost si prohlédnout ve výstavních prostorách Havlíčkova domu výstavu nazvanou Tango sklo. Její autorkou je odbornice na historii sklářské výroby, Jitka Lněničková.
Dále je k vidění expozice Keramika a sklo, a do třetice byla znovuzrozena výstava – a to pro velký zájem veřejnosti – Egyptské podzemí podruhé. Vernisáž všech tří výstav se uskutečnila dne 27. dubna 2012. Do jednotlivých expozic se můžete spolu se mnou podívat v dalších samostatných albech. První dvě výstavy lze shlédnout do 10. 7. 2012. Třetí potrvá do 31. 12. 2012. Více o akcích Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě na http://www.muzeumhb.cz/
59 fotek, 8.9.2010, 34 zobrazení | lidé, práce, události, zábava
62 fotek, 2.7.2013, 73 zobrazení
99 fotek, prosinec 2010 až květen 2012, 270 zobrazení
DUŠAN CHALOUPKA
VÝSTAVA OBRAZŮ V GALERII OTAKARA KUBÍNA V BOSKOVICÍCH
VERNISÁŽ 8. KVĚTNA 2012 V 16:00 hod.
VÝSTAVA POTRVÁ DO 27.5. 2012
Úvodní slovo přednese starosta Ing. JAROSLAV DOHNÁLEK
Kulturní program: Zpěv LUDMILA DOHNÁLKOVÁ ,klavírní doprovod Mgr.. TOMÁŠ PLÉHA
Dušan Chaloupka se narodil v Boskovicích .
Umělecký směr DuChaism (Spiritsoulizm) je odvozený nejen od jména Dušan Chaloupka, ale spojuje myšlenku, že by obraz měl navozovat dobrou náladu mysli, skrývat něco tajemného, mít Duši a DuCha. Navazuje částečně na naivní malířství a ranný kubismus.
Stručný životopis je zachycen na jeho obraze, kde ztvárňuje historický průchod prostředím a časem. Začíná originálním dobovým kočárkem se sudičkami. První sudička (matka) dává do vínku lásku, druhá spravedlnost jako symbol narození ve znamení vah, třetí, drží v ruce světlo-lucernu a přesně neví co věštit, tak proto dává do vínku X.
Relativní filozofické hodiny času , kde namísto číslic jsou dopravní prostředky od nejpomalejšího (kočárek) po nejrychlejší (raketa) mají znázornit, že čas s přibývajícím věkem ubíhá stále rychleji. Hodiny jsou nastaveny na 75 (věk v době tvorby obrazu) a zvýrazněná čísla 3 a 5 letopočet roku narození. Koloběh času je podbarven znameními zvěrokruhu. Dominantou obrazu jsou pyramidy jako symbol Egypta, kde strávil značnou část pěkného pracovního i soukromého života a kde obdivoval slohovou čistotu staroegypského umění.
Historická řada zaznamenává předválečné období, válku- hákový a rozlomený hákový kříž (1939-45), krátké období nadějí (45-48), kdy byl jeho otec starostou města, ,dále Brno, socializmus znázorněný srpem a kladivem rozlomeným v roce 68, cinkání klíčů 89 a různobarevné pokračování vývoje pro další generace.
Následující řada znázorňuje záliby: lyžování, cyklistika (do kopce), turistika, práce, běžky, setkání s přáteli, lukostřelba, cyklistika (s kopce) .
Charakteristickými místy jsou Boskovická radnice a kostel, Brno - Petrov, Moskva - chrám Vasila Blaženého a Kreml, NY - socha Svobody a návrat do místa činu Boskovice - chata.
Další námět ponechává fantazii. Sv. Petr vítá s otevřenou náručí u nebeské brány duše a na ruce má klíč života.
Nad tím všechno dění přepečlivě sleduje Boží oko.
Náměty obrazů měl v mysli dlouho při poznávání světa a zamýšlel se nad tím, jak by je ztvárnil on.
Při cestách měl možnost navštívit hodně zemí a seznámit se tak s různými kulturami a kulturními památkami. K systematickému malování se dostává ale až shodou náhod ve svých 75ti letech.
Osobní vztah k světu vyjadřuje tím, že je třeba pozitivně myslet a jeho obrazy vytvářejí kladný náboj. Nad obrazy je třeba přemýšlet a hledat v jejich imaginaci skrytého Ducha a Duši.
Dušan Chaloupka was born in Boskovice, Czech Republic.
  The art style DuChaism (Spiritsoulizm) is derived not only from the name Dusan Chaloupka, but it is closely associated with his idea, that the picture should evoke a positive frame of mind, hide something mysterious and manifest spirit (Duch)
and Soul (Duše). This style follows partly the naive painting as well as early cubism.
A brief biography is described in one of his pictures. It shows his course of life through various environments and time.
First you can see period of baby carriage surrounded by Weird Sisters. The first Sister (mother) endows him with love, the second one with justice as a symbol of his birth in the sign Libra. The third Sister holding a lit lantern in his hand hesitates what to endow him with. And so you can find a letter X above her head. On the relative philosophic clock of time you can find various means of transport from the slovest one (pram) to the fastest (a rocket), instead of digits. They illustrate that time is moving faster as we get older. The clock is set to 75 - the age of the author creating this picture. Wheel of life is tinged by the signs of Zodiac. .The dominant part of this picture are pyramids - symbol of Egypt, where the author spent a considerable part of his working and private life and where he could admire the style purity of the ancient Egyptian art.
In close historical succession you can note the pre-war period, the years of war - Nazis and and a broken swastika (1939 – 1945), a short period of hope (1945 – 1948) ), where his father was Mayor of Boskovice , then Brno with years of socialism typified by the hammer and sickle broken down in 1968.followed by , jingling keys in 1989 leading to further progression for the coming generations.
The following part shows the number of hobbies: Skiing, biking (uphill), walking, working, cross country skiing, meeting with friends, archery, biking (downhill). Characteristic places for his life points are Boskovice the town Hall and the church, Brno –the Cathedral of Petrov, Moscow – with the Basil's Cathedral and the Kremlin, NY –the Statue of Liberty and then his return back to Boskovice to his cottage.
The next theme lets fly your fantasy. At the heaven gate St. Peter welcomes Souls with open arms holding the key of life in his hand. All this events are over - carefully watched by the God’s eye.
For a long time he bore this themes in his mind and he often thought above the way of expressing them. His travelling offered him many possibilities of getting acquainted with culture and cultural monuments of the countries he visited.
But systematic painting it is only now by a coincidence of 75th year of his age. He tries to express his personal relation to the world by reflecting the necessity of positive thinking and the purpose of his activity is creating a positive energy.When looking at his pictures it is necessary to think about them and to analyze their hidden Spirit and Soul in their imagination.
136 fotek, 11.4.2018, 16 zobrazení | kultura
60 fotek, 4.5.2016, 106 zobrazení | dokumenty
Martin Ertner fotograf a milovník přírody - tu parádu si vytvořil tři dny před vernisáží, kdy ho při focení zmijí jedna pokousala - díky za hezké pokoukání a brzké uzdravení
75 fotek, 5.5.2016, 89 zobrazení | koníčky, lidé
Martin Ertner - Momenty v přírodě
Galerie Hippo Foto v Trutnově

Výstava fotografií, kde chce autor přiblížit lidem krásu naší přírody, zejména pak rostlin a zvířat. Na šestnácti snímcích je možné vidět zvířata od hmyzu přes plazy a ptáky až po savce. Tyto snímky doplňuje šest fotografií rostlin.
Tři dny před vernisáží vyrazil Martin fotit zmije. Jednu fotil a druhá ho "kousla".Proto ta ovázaná ruka.Martine přeji brzké zdravení.
153 fotek a 1 video, září 2014, 98 zobrazení | dokumenty, kultura, lidé, události, umělecké
Přátelé, měli jsme tu možnost být pozváni jedním z vystavovatelů a protože je to velmi dobrý kamarád a spolužák z gymnázia v Králově Poli, tak jsem vzal fotoaparát s tím, že mu z této moc příjemné akce uděláme pár fotografií. Jak se to zdařilo, posuďte sami.
21 fotek, 24.2.2017, 100 zobrazení
V pátek 24. února 2017 proběhla v ambitu kláštera slavnostní vernisáž fotografické soutěže mladých fotografů z Hostinného a partnerského města Bensheim pod záštitou Základní školy Karla Klíče Hostinné a města Hostinné s názvem "Vyfoť své město". Mezi pěti oceněnými fotografy jsou i tři žáci základní školy Eliška Minaříková, Filip Minařík a Jakub Jenšovský. Všichni obdrželi z rukou paní starostky pamětní listy a knižní odměnu s fotografickou tématikou. Všem srdečně gratulujeme.
18 fotek, 2.2.2011, 108 zobrazení
30 fotek, 1.12.2009, 148 zobrazení | architektura, kultura, lidé, události
17 fotek, 19.6.2013, 145 zobrazení | kultura, lidé, události, moje fotozprávy
V klubu Belfast v Plzni se uskutečnila vernisáž fotografií fotografky AANN IČ KY. Jednalo se o výstavu rozdělenou na tři části: Minulost. Minulost je něco co už neexistuje a proto fotografie z tohoto období byly i nejmenší. Dále Současnost (Přítomnost) a Budoucnost.
58 fotek, 20.6.2015, 80 zobrazení | kultura, lidé
2015-06-20 Kružberk - výstava v galerii Na půdě v kostelíku sv. Petra a Pavla
14 fotek, 14.9.2014, 191 zobrazení | moje fotozprávy
Do boskovického Kafé Za rohem v samém srdci židovského města směřovali 14. září především mladí lidé. Nejen za dobrým nedělním občerstvením a podvečerní siestou, tentokrát měli možnost potěšit zrakový smysl několika půvabnými fotografiemi mladého brněnského autora Josefa Kubíčka.
Vernisáž výstavy s poetickým názvem Tři oříšky zahájil sám autor vystavených snímků: „Jsem potěšen velkou návštěvou, nápad vznikl kdysi zde, když jsem se tu stavil na kafe. Slovo dalo slovo a právě ukončenou výstavu z Prahy jsem přemístil sem. Nejedná se o jednotný soubor. Některé snímky vznikly bez přípravy, jiné na dané téma. Totéž je u portrétů. Negativy jsou skenované a pak tištěné na velký formát. Zvětšování starou chemickou cestou je dnes komplikované. Práce na analogový film je taková opravdovější, více se soustředím na téma. Proto se stále i v době digitálu držím starší technologie,“ pokračoval autor. „A proč Tři oříšky? Snímky vyjadřují symbol pohádky a vznikly většinou tím, že mě cvrnkly do nosu. S výběrem mi hodně pomohl malíř David Minařík,“ zakončil své povídání Josef Kubíček.
Autor vystavených fotografií mi pak upřesnil: „Práce s digitálem se mi zdá povrchnější. Červeně laděný portrét je středoformát na barevný film. Odráží skutečnou scénu, není to upravované v počítači. Ohnivý nádech je docílen červenými světly, což byl záměr. Snímek černocha a malého chlapce u stolu je pořízený v Brně. Trvalo dlouho, než jsem našel tu pravou dospělou osobu. To se povedlo až ve Vídni,“ pokračoval Josef Kubíček. „Skoky do vody dvou gymnastek matky a dcery připraven dopředu nebyl. Fotografuji asi pět let, začal jsem s tím při studiích průmyslového designu na vysoké škole. Snímek Ježíše u linky na plnění lahví je parafrází. Pokud někde žije, mění vodu na víno. Ústřední postavou je bývalý spolužák s dlouhými vlasy. S výstavou bych chtěl cestovat po republice, pak mám v plánu Paříž a na jaře bych chtěl odjet někam do divočiny,“ doplnil mladý nadějný umělecký fotograf Josef Kubíček.
Vernisáže byla přítomna též místostarostka města Ing. Jaromíra Vítková s manželem.
Výstava fotografií Josefa Kubíčka pod názvem Tři oříšky potrvá v Kafé Za Rohem do 11. října 2014.
20 fotek, jaro 2016, 55 zobrazení
Všechna tři oddělení ŠD se zapojila do výtvarné soutěže, kterou každoročně vyhlašuje ŠD ZŠ E. Přemyslovny ve Starém Lískovci a kde se letos zúčastnilo 21 brněnských škol s 200 výtvarnými pracemi. Eliška Mikšová získala zvláštní cenu poroty za výšivku ptáčka, děti z II. odd. uspěly se sovou, vytvořenou z korkových zátek. Ve středu 15. června si na vernisáži výstavy děti převzaly diplom a drobné ceny. Ze 3. místa měly radost a těší se na příští ročník soutěže na téma ,,Strašidla“.
21 fotek, 5.4.2014, 42 zobrazení | koníčky, kultura, oslavy, rodina-přátelé
Dokumentace vernisáže fotografií z Izraele a Palestiny v klubu Jiný Kafe v Praze na Žižkově. Za zachycení přátelské atmosféry vernisáže děkuji autorce Suri Benešové
64 fotek, 10.4.2018, 9 zobrazení
48 fotek, 11.10.2014, 179 zobrazení

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.