Vyhledávání

Hledat v

Alba

Přibližně 27 výsledků (0,0541 sekund)

reklama
78 fotek, 22.11.2015, 164 zobrazení
jonášek a edík, 22. 11. 2015. fotili kuba holas, pepa mucha a míra švec.
82 fotek, 15.11.2011, 52 zobrazení | ostatní
Jablonec n.N. centrum žst., Mírové nám., Petřín, Čertův kámen, Vyhlídka u Dobré Vody, Rádlo, Milíře, rozhl.na Císařském kamenu, Milíře, Mojžíšův pramen, Liberec-Rochlice
(~18 km)
42 fotek, 15.11.2014, 44 zobrazení
Míra Rosendorf
16 fotek, 28.8.2015, 102 zobrazení | architektura, krajina
Nádherná tečka na naší cestě přes Francii, třetí nejnavštěvovanější památka, Pont du Gard (Gardský most). Most přes řeku Le Gardon postavili Římané počátkem našeho letopočtu (asi v letech 40-60) jako součást akvaduktu zásobujícího město Nimes, kde v té době žilo 50.000 obyvatel. Celková délka akvaduktu byla skoro 50 km, z čehož cca 35 kilometrů vedlo pod zemí a zbytek tvořilo kryté koryto, a dopravoval do Nimes každou vteřinu 400 litrů vody. Výškový rozdíl mezi začátkem a koncem akvaduktu činil pouhých 17 metrů, což umožnilo, aby voda protekla celou trasu za 27 hodin. Akvadukt byl udržován do konce 4. století a po pádu Říma fungoval ještě dalších 500 let, než přestal sloužit svému účelu a byl rozebrán na stavební kámen. Samotný Pont du Gard měl štěstí, že dál sloužil jako most. První opravy se dočkal až koncem 19. století. Samotný most tvořený třemi řadami arkád je 49 metrů vysoký a 274 metrů dlouhý. Na jeho stavbu se použilo 50.000 tun kamene a nejtěžší kvádry váží 6 tun a jsou sestaveny bez použití malty. Dolní patro je 22 m vysoké, 6 m široké a 142 m dlouhé (6 oblouků), prostřední má míry 20 m, 4 m a 242 m (11 oblouků), a oblouky v těchto patrech jsou tvořeny každý ze 61 bloků kamene. Vrchní patro, které nese samotný vodovod, který je vysoký 1,8m, široký 1,2 m a krytý kamennými deskami, je 7 m vysoké, 3 m široké, 274 m dlouhé a tvořené 35 oblouky. Impozantní a především nádherná stavba.
26 fotek, podzim 2014, 46 zobrazení
Jaké bude počasí? A co je to vlastně počasí?... možná nedostaly děti odpovědi na tyhle otázky v plném znění...ale stejně tak, jako je pojem počasí abstraktní, stejně takové bylo pro nás právě toto téma. Podívat se a zkusit si na vlastní kůži jak je venku zvládne každý poměrně snadno, ale poněkud tajemnější se stává tento výraz, je-li uprostřed mateřské školy. Práce s měsíčním prachem v mlze, ztvárnění babího léta se záblesky slunce odrážejícími se na pavučince, paní Meluzína řádící v prostorách domácnosti a následná pohroma řešená dětmi, meteorologické předpovědi v podání dětí...to ještě zdaleka není vše? K tomu, abychom se společně obohatili jsme ve velké míře zapojili práci s abstraktními symboly a děti se mohly v různých variacích a hrách postupně naučit až 15 znaků ze synoptických map. Jedná se o zařazení prvků metody aktivizující dětský mozek s propojením rozvoje paměti a strategického myšlení. V tomhle věku to jde až záviděníhodně samo........stačí jen nabídnout a motivovat.
19 fotek, 11.5.2017, 185 zobrazení | moje fotozprávy
Střípky z dávné minulosti Boskovicka – středověký hrad

Boskovický středověký hrad. Již z dálky září jeho silueta ze světlé opuky na kopci nad městem. Od nepaměti tento němý svědek minulosti k Boskovicím patří. Zažil období válek, míru, hojnosti i bídy. Kdyby tak mohl vyprávět…
A právě o něm se ve čtvrtek 11. května 2017 vedla beseda v Muzeu regionu Boskovicka. Přednášející při ní vzdal hold dávným mistrům, kteří toto dílo postupem věků tvořili. Dnes už nám sami o něm vyprávět nemohou, dávno se jejich kosti proměnily v prach. Jen ta majestátná zřícenina po nich zůstala. Na zbylých zdech, jež stále odolávají zubu času, se tu a tam dodnes dochovaly historické letopočty a různé vzkazy. Vedle slavné hradní studny je dodnes dobře čitelný nápis z roku 1907, jež zde zanechaly studentky druhé třídy měšťanské školy. I ty, ač tenkrát v mladém věku, už dnes spí svůj věčný sen na některém z hřbitovů. Také nám už nemohou své dojmy převyprávět.
Proto je třeba si vážit těch, kteří neustále bádají a snaží se nám i budoucím generacím poselství dávných stavitelů zachovat a nenechat hrad nebo spíš co z něj ještě zbylo, aby dospěl kvůli přírodním živlům ke zkáze. Byla by to jistě škoda nenahraditelná.
O besedu byl velký zájem. Což se očekávalo, hrad stále svou tajemnou minulostí a dochovanými fakty neustále přitahuje pozornost všech generací. Zrcadlový sál Muzea regionu Boskovicka byl zcela zaplněn, v rohu místnosti se tyčil papírový model hradu, jak v dobách jeho největší slávy asi vypadal.
Všechny pozdravil ředitel Muzea regionu Boskovicka Roman Malach, Ph.D. Přivítal mladého správce hradu památkáře Jana Večeřu.
Ten poděkoval Muzeu regionu Boskovicka za spolupráci a uvedl Mgr. Jana Štětinu, pracovníka Národního památkového ústavu v Kroměříži, jenž provedl na hradě řadu stavebně-historických průzkumů. Za více než desetiletí svého působení shromáždil množství poznatků a pomocí nich staví pěkné modely hradů. Mezi nimi i toho boskovického.
Mgr. Jan Štětina přednesl barvitý, pohnutý, starodávný příběh hradu za pomocí fotografií, nákresů a dobových nálezů, mezi něž patří například opukové kameny. Na úvod poděkoval za dlouholetou poctivou a nelehkou práci Jiřímu Mazalovi, předchozímu správci hradu.
Uvedl, že hrad i po staletích pomalu vydává svá tajemství, výzkumy stále pokračují, přednáška je shrnutím dosavadních poznatků.
Hrad vznikl někdy ve druhé polovině 13. století. První zmínka o Pánech z Boskovic je z roku 1222. Jejich původní sídlo je neznámé, snad někde v okolí kostelíka Všech svatých v dnešním centru města. V počátcích k areálu hradu patřil i vrch Bašta s opevněním. Bohatou stavební historii dokumentují ostře ohraničené různé druhy zdiva navazované na sebe v postupujících časových obdobích. Proč nestojí na Baště, kde by pro něj bylo bezpečnější místo? Je to kvůli dostupnosti vody. Ta se stahuje právě z Bašty přes velký příkop (dnešní přístupová cesta).
V počátcích tato ranně gotická stavba postrádala věž, jako na mnohých sídlech v okolí (Blansek). V roce 1312 byl hrad dobyt vojsky Jana Lucemburského (*1296 †1346) a výrazně poškozen. Opraven a v roce 1389 znovu dobyt vojskem Moravského markraběte Jošta (*1351 †1411), tehdejší majitel hradu v boji zahynul.
Koncem 14. století je hrad majetkem Erharda z Kunštátu – do roku 1458. V místě nejvyšších zdí nad dnešní přístupovou cestou vznikl Kunštátský palác a vnější opevnění. Směrem k Baště postaveny mohutné jehlové fragmenty 2 metry širokého zdiva později probourávané dveřními a okenními otvory. Různé úrovně oken jakoby chaotické jsou důsledkem nenavazujícího stavění v časových intervalech. Začátkem 15. století další zkvalitnění obytné části a opevnění.
Původní přístupová cesta vedla přes Baštu. Dnešní je velkým příkopem.
Severní věž – na bočním průčelí je stále patrný zvětralý pískovcový erb Pánů z Kunštátu.
Hradní jádro obsahuje původní dřevěné prvky z první poloviny 15. století. 1458 – hrad se vrací do rukou Pánů z Boskovic. Provedli velkou pozdně-gotickou rekonstrukci celého hradu, zbytky tohoto stavu se dochovaly dodnes.
Za Kryštofa z Boskovic v první polovině 16. století – syn Ladislava – vznik severního dvorního křídla hradního paláce.
Po roce 1568 Zástřizlové – erb nad první bránou do hradu. Opět stavěli v celém areálu hradu v renesančním stylu do počátku 17. století. Dokladem je i dřevěná kladka padacího mostu vlevo nad branou. Proběhla stavba severního paláce. Jižní palác doplněn o moderní okenní renesanční ostění. Rozšíření pozdně-gotického opevnění.
V 60.tých a 70.tých letech 17. století byl celý hrad ranně barokně přestavěn. Dokladem je letopočet 1671 na obrubě hradní studny (cisterny).
Zbytky hospodářského stavení před hradem z konce 17. století. Nebyla konzervována, „učebnice“ barokní zedničiny. Špalety oken, paty kleneb atd.
Ve 30.tých letech 18. století sláva hradu končí. Správce hradu Antonín Leopold Boleslavský (*1722 †1788) dal strhnout střechy, hrad se proměnil ve zdroj stavebního materiálu především pro Rezidenci a začalo jeho nenávratné a rychlé chátrání.
V letech 1928 – 1932 byl hrad kvalitně konzervován rodinou Menzdorff-Pouilly. Dochovala se dobová fotodokumentace. I přes to se v roce 1941 zřítila čtyřpatrová zeď hlavního sálu.
V 70.tých, 80.tých a na počátku 90.tých let minulého století proběhla necitlivá rekonstrukce s použitím betonu. Hradu to spíš ublížilo. Zdivo z té doby se rozpadá.
Významné osoby: Jaroslav z Boskovic 1485 popraven ve Vídni za údajně úkladnou vraždu Matyáše Korvína.
Ladislav z Boskovic bydlel v Moravské Třebové – majitel hradu 1485 – 1520 završil pozdě gotickou přestavbu hradu. Památka na něj je ve farním kostele sv. Jakuba Staršího na dolním konci Masarykova náměstí – znaky na jižním portále.
Magdaléna z Dubé a Lipé – jeho žena
„Zřejmě jsme poslední generací, jež může obdivovat umění našich předků,“ pomalu končil poutavé vyprávění Mgr. Jan Štětina. „Boskovický hrad stojí svým významem v čele památek svého druhu v naší vlasti. Proto je třeba se znovu pokusit o jeho záchranu. Já pro to udělám maximum,“ zakončil za mohutného potlesku posluchačů.

Více: http://www.muzeum-boskovicka.cz/
29 fotek, 28.12.2015, 46 zobrazení
Netradiční den - pondělí, i netradiční čas - od 15 hodin, ale tradiční vánoční kolo Raptros League, které přilákalo 11 hráčů. Nadělovalo se i na hřišti, domácí byli spíše v roli Ježíšků, snad proto se na stupně vítězů nedostal žádný z nich. Z vítězství se radoval "žabák" Míra Černoch, když ve finále porazil plzeňského Vaška Pikla. Bronz bral další host Pavel Pohořalý hájící barvy THC Teplýšovice. BSE přeje všem stigovým fanouškům vše nejlepší do roku 2016!
31 fotek, 10.9.2011, 324 zobrazení | kultura, lidé, oslavy, zábava, moje fotozprávy
V sobotu 10. září se v areálu pivovaru Budějovického Budvaru v Českých Budějovicích uskutečnil koncert bezmála 20 kapel a hudebníků, kteří od 10. hodiny až do pozdního večera hráli na třech scénách.
BUDWEISER BUDVAR STAGE
* 10:00 - 11:30 - Budvarka
* 11:45 - 12:45 - Mladá jasénka
* 13:10 - 14:40 - Za Třešť Band
* 15:00 - 16:00 - Cross Country
* 16:30 - 17:30 - Michal Prokop & Framus 5
* 18:00 - 19:00 - ABBA World Revival
* 19:30 - 20:30 - Rammstein Members Club Revival
* 20:45 - 21:30 - Rytmus
* 22:00 - 23:00 - Miro Žbirka
PARDÁL STAGE
* 13:00 - 14:00 h.USA
* 14:30 - 16:30 Vrbovskí Víťazi + Karpatské Chrbáty
* 17:00 - 18:00 Děda Mládek Illegal Band
* 18:30 - 19:30 Bloody Rose
* 20:00 - 21:15 Arakain
* 21:45 - 22:45 Walda Gang
3. scéna - Disko
Lidí tam bylo hodně - prý 12000. Tak opravuji, bylo tam 20000 lidiček! Já byl jen na Framus 5 a chvíli na ABBA W. R..
36 fotek, 17.12.2011, 31 zobrazení
1. Nekola Petr ( Škodíci Ostrov, DC Gorily Ostrov )
2. Rom Ondra ( Škodíci Ostrov, DC Asfalťáci Bor )
3. Moravcová Jana ( Zlomené hroty Karlovy Vary )
4. Mrenica Jan ( Škodíci Ostrov, DC Gorily Ostrov )
5. Ogorek Míra ( Škodíci Ostrov, RAF Hroznětín )
6. Hochmann František ( Škodíci Ostrov, DC Asfalťáci Bor )
7. Klímová Michaela ( DC Bulls Bor )
8. Míra Bui ( Škodíci Ostrov )
9. Berka ( Ostrov )
10. Zelenka Michal ( DC Asfalťáci Bor )
11. Iser Albert ( DC Gorily Ostrov )
12. Rolinek ( Ostrov )
13. Dvořák ( Ostrov )
14. Spruzsanská ( Ostrov )
15. Hamar ( Ostrov )
16. Štěpánek ( Ostrov )
17. Oto Piskáček ( Škodíci Ostrov, RAF Hroznětín )
18. Janetková Lucie ( Ostrov )
19. Istráte Jan ( Ostrov )
13 fotek, letos v červenci, 36 zobrazení
Od soboty 30. června 2018 byla zahájena I. etapa rekonstrukce tramvajové tratě na Vinohradské třídě v úseku Flora - Želivského. Tramvajová zst. Flora byla přeložena do dočasné zst. Flora v Jičínské ulici. V této zst. končí tramvajové linky 5, 15 a 16 které se po příjezdu změní v jinou linku a pokračují dále. V úseku Flora - Želivského je zavedena NAD x16 až do zst. Náměstí Míru - Italská je zavedena NAD x11. Zst. Muzeum je bez obsluhy. Tramvajová linka 11 je ze zst. I.P. Pavlova která je přeložena na Tylovo náměstí odkloněna přes zst. Náměstí Míru do zst. Čechovo náměstí a nahrazuje linku 13. V úseku Lehovec - Ústřední dílny DP jezdí výluková tramvajová linka 36.
10 fotek a 33 videí, 2.10.2011, 457 zobrazení | sport
V areálu Tenis centra Opava se ve dnech 1.a 2. října 2011 konal I. ročník Mistrovství České republiky v badmintonu neregistrovaných hráčů. Ve dvou soutěžních dnech bojovalo o tituly 73 mužů a žen. Mistry republiky ve dvouhrách se stali Pavlína Rušbašanová (Karviná) a Martin Sýkora (Opava).

http://www.mcrn.cz/

stav po prvním dni turnaje šesti kolech švýcara (postupovalo prvních 32 hráčů)
28.Jemelka Tomáš, 6:6 (227:210) 6 b.
(1) Kusin Patrik 2:0 (2:0/21:17 | 21:13); (2) Hanl Aleš 1:1 (1:1/20:21 | 21:14); (3) Přeček Tomáš
1:1 (1:1/19:21 | 21:14); (4) Novák Miroslav 1:1 (1:1/18:21 | 21:15); (5) Lanča Jaroslav 0:2
(0:2/13:21 | 14:21); (6) Durlák Ivo 1:1 (1:1/17:21 | 21:11)

konečné pořadí soutěže mužů: (přesné umístění na dělených místech 9 až 16 bylo stanoveno na základě umístění v sobotní tabulce švýcara, které je uvedeno za jménem v závorce)
1. Sýkora Martin (4) 2. Poláček Michal (19) 3. Grygar Petr (3) 4. Jakubčin Jaro (17) 5. Hájek Ondřej (18) 6. Sonnek Karel (15) 7. Novák Miroslav (9) 8. Alexa Roman (29) 9. Hlavizna Jan (2) 10. Lanča Jaroslav (5) 11. Kubín Václav (6) 12. Strejček Jiří (12) 13. Jalůvka Martin (13) 14. Přeček Tomáš (22) 15. Bembenek Pavel (25) 16. Jemelka Tomáš (28) 17. Moravec Michal (7) 18. Szewczyk Maciej (16) 19. Jablonský Jiří (26) 20. Hošák Petr (27) 21. Grygárek Štěpán (8) 22. Vlach Míra (23) 23. Krejzl Martin (30) 24. Pindur Petr (31) 25. Hromada Pavel (10) 26. Jaborský Jakub (11) 27. Venclů Filip (14) .....60.

další fotky viz odkaz
http://baad.rajce.idnes.cz/MRvB
http://pavpav.rajce.idnes.cz/Mistrovstvi_CR_neregistrovanych_badmintonistu_-_1._a_2._rijna_2011_-_Seibert_Tomas
60 fotek, 21.5.2018, 42 zobrazení | děti, sport
Ako sme informovali v piatok na našej fcb stránke oznamom: „Niečo veľké sa chystá V Hriňovej“, poďme si priblížiť, čo presne sa tam dialo.

https://www.facebook.com/detskaatletika.sk/?ref=bookmarks

Konal sa predsa 2. ročník Podpolianskeho cezpoľáku, ktorého neodmysliteľnou súčasťou sú aj Detské atletické hry pre základné školy z Hriňovej a blízkeho okolia. Keďže záujem o tieto hry je veľký, i tento rok sme pretekali na dve kolá, kedy v prvom sa na deviatich súťažných disciplínach predstavilo až 11 družstiev, v druhom kole 10 družstiev.

Družstvá medzi sebou súťažili i o celkového víťaza celého dňa. Deti pretekali v deviatich disciplínach a to: štafetový beh v kombinácii šprint/beh cez prekážky, hod medicinbalom, skok do diaľky z miesta štafetovou formou, beh cez frekvenčný rebrík, hod oštepom do kruhu, skoky do strán, prekážková dráha Formula, skoky cez švihadlo a 3 – min vytrvalostný beh.

V prvom kole súťaže zvíťazilo družstvo Zš s MŠ M. Kolibiara Detvianska Huta, na druhom mieste sa umiestnilo družstvo ZŠ Obrancov mieru Detva a na treťom mieste ZŠ s MŠ Školská - 1. družstvo.

V druhom kole súťaže sa víťazom stalo družstvo ZŠ Kriváň, druhé miesto obsadilo družstvo ZŠ s MŠ Krivec - 7. družstvo a tretie ZŠ s MŠ Krivec - 4. družstvo.

Po porovnaní výsledkov víťaza prvého a druhého kola sa celkovým víťazom Detských atletických hier v Hriňovej stalo družstvo ZŠ Kriváň.

Všetkým deťom a vedúcim družstiev ďakujeme za ich účasť, ďakujeme i vynikajúcim rozhodcom a už teraz sa tešíme na tretí ročník súťaže opäť o rok.

Text: PaedDr. Simona Blanárová, PhD.

http://detskaatletika.sk/index.php?page=clanok&id=235

Pri organizácii podujatia spolupracovali Mgr. Iveta Krížová a Mgr. Milota Budáčová. Jednotlivé disciplíny rozhodovali zamestnanci mesta ale aj dobrovoľníci v zložení Mgr. Stanislav Horník, Ing. Slávka Gombalová, Mgr. Michal Machava, Ing. Mariana Donovalová, Jozef Košút, Martin Veis, Zuzana Vilhanová, Dominika Golianová, Svetlana Fabriková, Bianka Sujová a Lenka Budáčová.

Poďakovanie patrí Slovenskému atletickému zväzu v zastúpení PaedDr. Simona Blanárová, PhD. a Mgr. Veronika Ľašová. Veľká vďaka parí aj sponzorom Tesco Hriňová a spoločnosti Rudhan.

Autorka fotografií: Michaela Kaličiaková

Podpoliansky cezpoľák 2018 – výsledky:

Mladší žiaci 5. – 6. ročník

miesto Emil Lukačik, Kriváň čas 10:13:77
miesto Filip Figa, Kriváň čas 11:04:93
miesto Martin Paľúch, Hriňová -Školská čas 11:06:27

Mladšie žiačky 5. – 6. ročník

miesto Lucia koristeková, Detvianska Huta čas 11:22:39
miesto Zorka Grnáčová, Hriňová - Školská čas 11:26:92
miesto Ema Horníková, Hriňová - Krivec čas 13:16:64

Starší žiaci 7.- 9. ročník

miesto Ján Ďurica, Kriváň čas 09:03:70
miesto Adrián Melich, Detva čas 09:07:83
miesto Adam Dovala, Hriňová - Školská čas 09:09:07

Staršie žiačky 7. - 9. ročník

miesto Sarah Šuleková, Detvianska Huta čas 11:01:29
miesto Lucia Hazuchová, Detvianska Huta čas 11:01:68
miesto Žofia Koristeková, Detvianska Huta čas 11:15:66
43 fotek, 8.11.2016, 394 zobrazení
Ahoj!
V albu je pár fotek ze včerejší kamarádské zpívané v plzeňském DASu. Tentokrát si to trochu zjednoduším. Lámejte si se jmény kamarádů pro změnu také jednou hlavy vy. Jen to prolétnu popořadě a napovím vám, že se tu sešli zástupci těchto západočeských, ve větší míře plzeňských, trampských osad:
1/Kamarádi Staré řeky (Beroun, jediná mimo Zpč. kraj), 2/Bílý bizon, 3/Skalní orel, 4/Bílý buvol, 5/Modrá Kotva, 6/Jaguár, 7/KU-KU (Kukající volové), 8/Havay, 9/Bílý jestřáb (White Hawk), 10/Lone Star (S.T.O. Old Friends), 11/Salvador, 12/Volné společenství, 13/Skelné zraky, 14/Stříbrná liška, 15/Polepšovna Team, 16/Bílá hvězda. A mě si zařaďte, kam chcete. Prošel jsem toho za ta léta dost:=) - viz poslední foto. (Pokud jsem na někoho zapomněl, omlouvám se. Klidně se ozvěte a já to rád opravím.)
Ba ne, kamarádi, s trampingem (i když v tomto případě „jen“ s tím salonním:=)) to není vůbec špatné. Alespoň u nás, Západočechů, ne!!
244 fotek, 8.1.2012, 335 zobrazení | sport
Trojkráľový pretek majstrov volantu je za nami, AS 2012 pozná svojích víťazov:

V divízii 4x2 sa víťazom stal Stanislav Korytár pred Karolom Šedivým mladším a Jozefom Machovičom.

Pohár pre víťaza kategórie 4x4 ostane opäť raz v Žarnovici zásluhou Jozefa Zimermena, ktorý zvíťazil pred Martinom Svobodom a Lubošom Greguškom.

Oficiálna štartovná listina na Autoslide 2012

IX. ročník Ž A R N O V I C A
8. Január 2012

Divízia 4x4
Št. číslo Pretekár národnosť auto
1. Miro Pospíchal SVK Toyota Corolla
2. Martin Svoboda CZE Mitsubishi EVO
3. Milan Greguška SVK Mitsubishi EVO
4. Luboš Greguška SVK Mitsubishi EVO
5. Jozef Zimerman SVK Mitsubishi EVO
6. Martin Semerád CZE Mitsubishi EVO
7. Milan Beckert SVK Toyota Corolla
8. Filip Sládečka SVK Škoda Octavia WRC
9 Jan Bartoš CZE Honda Civic
10. Milan Greguška ml. SVK Audi
11. Vlastimil Svoboda CZE VW Golf
12. Markus Hofer AUT Mitsubishi EVO
13. Jozef Béreš SVK AUDI
14. Luboš Kužel CZE AUDI

Divízia 4x2
Št. číslo Pretekár národnosť auto
1. Karol Šedivý SVK Seat Ibiza
2. Tomáš Pospíšilík CZE Opel Corsa
3. Marcel Dlesk SVK Škoda Fábia
4. Miloslav Bodanský CZE Škoda Felícia
5. Tomáš Hurt CZE Citroen
6. Patrik Tužinský SVK Seat Ibiza
7. Stanislav Korytár SVK VW Polo
8. Peter Polák SVK Škoda Rapid
9. Lukáš Kobliha CZE VW Lupo
10. Petr Maršálek CZE Škoda Felícia
11. Igor Škrovina SVK Renault Maxi
12. Jozef Machovič SVK VW Golf
13. Peter Baniar SVK Škoda Felícia
14. Michal Vačko SVK Opel Corsa
15. Roman Šteflovič SVK Škoda Felícia
16. Dušan Králik SVK Ford Fiesta
N1 Ivan Bartoš SVK Citroen Xsara
9 fotek, 1.6.2015, 87 zobrazení
Chceme – li dětem základní a mateřské školy z Hrčavy ukázat práci jejich kamarádů z kmenové školy v Mostech u Jablunkova, musíme dolů vyrazit již v 7:20hod. na autobus. Zpět se vracíme z Mostů u Jablunkova v 11:35. Máme tedy 4hodiny a 15 minut času, na který musíme vymyslet pro děti ve věku od 3 do 11 let smysluplnou náplň.
Hodinu vyplnila Velká doktorská pohádka v nastudování dětí z Mostů. Tento čas byl prožit velmi příjemně. Děti , i ty velmi malé, pozorně sledovaly děj a ani nedutaly. My dospělí jsme v duchu obdivovali nápaditost a trpělivost při nácviku známé pohádky. Oceňovali jsme i vynikající herecké i pěvecké výkony herců ve všech rolích. Děkujeme všem, kteří se na realizaci pohádky podíleli.
A co s těmi zbývajícími třemi hodinami? Dřevěnka – to je útočiště. Nejprve se naše děti pustily do svačiny. Snědli si ji venku před Dřevěnkou, počasí nám přálo. Pak jsme se paní seznámili s Islandem – zemí ohně a ledu na výstavě fotografií. Snímky byly krásné a děti si tam našly to své. Architekturu, živočichy, přírodu. Naše Ičko jsme nemohli opustit bez exkurze do dávné historie. Děti obdivovaly různé náčiní a odhadovaly k čemu jednotlivé předměty sloužily. Svou slovní zásobu si obohatily o slova: máselnice, cepy, tkalcovský stav a mnoho dalších. Zjistily, o kterém řemesle se zpívá v písni Dráteníček a co vyráběl tkadlec. Nějakou korunu utratily za nákup upomínkových předmětů.
Sedmdesáté výročí konce II. Světové války jsme si připomněli u dvou pomníků, přečetli jsme si jména padlých za naši svobodu a uvědomili jsme si, jak je to príma, že díky jejich obětem můžeme žít v míru.
Návštěva cukrárny U Tadka s nákupem sladkostí a mlsání zmrzliny U Taufrů vyplnilo naše čekání na autobus, který nás odvezl zpět na naši milovanou Hrčavu.
25 fotek, květen až září 2017, 60 zobrazení | architektura, cestování
Pár fotek staniční budovy v Borovanech na želkm. 193,498 z 11. 5. 2017 pro dokumentační účely.
Budova jako taková je poměrně dobře zachována a ponechala si do jisté míry i původní vzhled a historické prvky. Na západním štítě navíc najdeme zajímavé zbytky původního nápisu (dřívější ofic. název stanice byl "Borovany - Trhové Sviny").
V okolí jde vidět i několik pěkných viaduktů, z nichž jeden je přímo pod nádražím přes komunikaci směr Dvorec-T.Sviny. Můžete zde také z bezpečné vzdálenosti ze silnice kolem trati vidět několik dochovaných historických traťových mezníků (v úseku viadukt - bunkr X.a/15 - střelnice).

Trať byla postavena společností Dráha císaře Františka Josefa, provoz byl zahájen v roce 1869.

+ dodatek k toku 1938: Právě sem byl také dopravován materiál na stavbu opevnění pro úsek 182. Firma Kurel zde měla sklad materiálu pro úsek 183. Zde se také 18. 5. 1938 v 10 hodin konala schůzka podnikatelů aspirujících na stavbu úseku 183 s velitelem VSD 183 škpt. B. Kramosilem. O pár dní ve stejný čas, v den "květnové mobilizace" 21. 5., se to samé opakovalo s podnikateli ohledně sousedního úseku 182 za účasti velitele VSD 182 škpt. Františka Frimmela.
více: http://www.borovany36.estranky.cz/clanky/cile-v-okoli/mapovy-rozcestnik.html

INFO A FOTO + ODKAZY - BUDE DÁLE DOPLNĚNO !!!!!

foto 11/5/17, PUBL: 19/5
Akt: 10/10/17 - foto datace "1862 MB" na viaduktu z 24. 9. 17

odkazy:

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_tra%C5%A5_%C4%8Cesk%C3%A9_Bud%C4%9Bjovice_%E2%80%93_Gm%C3%BCnd - KM 193,498 - další odkazy dole
http://www.zelpage.cz/clanky/z-ceskych-budejovic-do-vidne-za-necele-tri-hodiny-dockame-se?oddil=5&lang=cs
http://www.zelpage.cz/trate/ceska-republika/trat-199
http://www.historie-trati.wz.cz/
29 fotek, září 2007 až září 2014, 1 495 zobrazení
http://www.sokolveltez.cz/index.php?section=cyklistika&page=aktuality&id=743

Kocot Datum: 2014-09-10 22:15:10
Každá smrť je smutná. Ak však tragicky zahynie človek,ktorý je neodmysliteľnou súčasťou športu,ktorý milujete,tak potom neexistujú slová,čo by dokázali
dostatočne vyjadriť všetky tie skľučujúce pocity bezradnosti,žiaľu či roztrpčenia.
Skromný,sympatický a nesmierne kultivovaný prejav vždy charakterizoval Mirka ako človeka i športovca.Bol neoddeliteľnou súčasťou toho,čo každý deň robíme,toho na čo myslíme.
Som presvedčený,že niektorý závod organizovaný klubom Vinohradské Šlapky by mal niesť jeho meno

Iceman Datum: 2014-09-10 14:27:54
Někdy docházejí slova, Mirku, ať ti to tam nahoře šlape.

VSid Datum: 2014-09-10 14:06:23
Nedávno jsem s ním jel Křivoklátskem... Povahově mně blízký člověk. Tak nevím, jestli dnes večer z práce vyjedu. Ach, živote...

Dreamer Datum: 2014-09-10 14:01:13
nasel jsem fotky Miry z KS 2006 z Kochanova ktery tehdy vyjel i kdyz kolem skoro kazdy uz tlacil! Kolikac je prida. V tom roce se jel Kral 9.9.2006.

Kolíkáč Datum: 2014-09-10 13:25:34
Hrabu se v historii a je mi fakt na nic Tolik jsme toho s Mirkem prozili ... tady je galerie pro pripadne fotky od vas ...

kámen úrazu Datum: 2014-09-10 12:22:10
Bože.

Mlhoš Datum: 2014-09-10 11:55:52
Mirku, budeš nám chybět. Byla to s tebou vždycky taková pohoda... Na letošní Dlouhý stráně po Rampovi nikdy nezapomenu, to bylo tak fajnový...

Dreamer Datum: 2014-09-10 11:41:40
odpocivej v pokoji, Mirku! Ma posledni vzpominka bude spolecna jizda pri Krali Sumavy a me povzbuzovani Mirka ze letos objede Krale s celem az do cile, Mirek se nad tim jen usmival!

Gejza Datum: 2014-09-10 11:35:35
Mirku byl jsi super kluk, potkávali jsme se na kole i na běžeckých závodech, tak ať ti to tam nahoře běhá a jezdí.
Čest tvojí památce a dávej tam nahoře na nás ostatní na silnicích pozor, pokud to půjde.

Žíža Datum: 2014-09-10 10:46:13
Je to hrozná zpráva - potkávali jsme se s Mirkem na Beskydu - já za foťákem, on i v těch kopcích usměvavý. Bohužel už mi ten palec nikdy neukáže null

Quit Datum: 2014-09-10 09:20:01
Mirku, v tom nebeským balíku, měj se tam krásně. Budeme na tebe na každé společné vyjížďce vzpomínat. Mám slzy v oku a hořko v ústech... Nemám slov

Vyhup Datum: 2014-09-10 08:47:02
Přesně si kladu otázku při pohledu na seznam účastníků "Vrchaře", jak tam tomu má člověk uvěřit, když on ho chce jet taky..... a že doufám ve skrytu duše, jak ho uvidím.

Kolíkáč Datum: 2014-09-10 08:38:46
S Diablem si cteme myslenky ... "O podzimního krále vrchařů - Memoriál Mirka Zbuzka"
Chtel bych udelat takovou vzpominkovou fotogalerii na Mirka, posilejte mi prosim odkazy na fotky s nim, pres kontakt formular nebo mail. Diky!

Camrda Datum: 2014-09-10 08:25:25
Tohle už si taky asi nezopakneme. Je špatný, že se takovýhle věci stávaj...

D!ablo Datum: 2014-09-10 08:22:05
Doprdele!!!

Balu Datum: 2014-09-10 04:11:30
To je neskutecna tragedie nemam slov

Rainy Datum: 2014-09-10 00:50:11
kur** budeme na Tebe vzpomínat!

Yetti Datum: 2014-09-09 23:31:33
Mirku,
nenacházím slov, abych vyjádřil své pocity.

Mike Datum: 2014-09-09 22:42:15
Strašná zpráva .tak tento clovicek mi vazne bude chybet. jeste tomu porad nemuzu uverit

Ivča Datum: 2014-09-09 22:25:27
Mirku, ať se Ti v tom nebíčku pěkně šlape a běhá

Vyhup Datum: 2014-09-09 22:13:58
Mirek

Kocour Datum: 2014-09-09 22:04:30

to je na hovno

Pistachio Datum: 2014-09-09 21:59:32
Hrozný!!!! Celého Dědka a Posázaví jsme jeli spolu. Děsně hodnej kluk.

Pedro Datum: 2014-09-09 21:40:48
To je strašná správa , je to hrozné.

Čespa Datum: 2014-09-09 21:38:39
......

Strejda Datum: 2014-09-09 21:12:57
Tezko hledam nejaka slova k tomuhle... Mirek, z jeho pristupem ke kolu a k zivotu... Ten nam bude hodne chybet.

Kapr Datum: 2014-09-09 21:00:29

RiC Datum: 2014-09-09 20:37:54
To mě moc mrzí a je mi to líto...

Kolíkáč Datum: 2014-09-09 20:10:22
Strasne tezce se mi to pise, ale z teto zpravy byl ten ctyricetilety cyklista kapitan CK Zaluzi Mirek Zbuzek Mirku to jsem netusil, ze ten letosni Velharticak na Krali bok po boku bude nase posledni setkani sakra, proc je ten zivot tak kruty! Verim, ze se tam nahore v tom nebeskym baliku tocis nekde u spice...
44 fotek, 19.4.2016, 59 zobrazení
17.4.2016 TJ Sokol Horka nad Moravou – SK Velká Bystřice „B“ 15:4 (7:1)
V neděli 17.4.2016 jsme odehráli první zápas na domácí půdě Sokolky. Soupeřem nám bylo družstvo SK Velká Bystřice „B“. Celkově se na utkání dostavilo 11 dětí a jedno nám opět z neznámého důvodu nedorazilo, ani nebylo omluveno.
První poločas probíhal ve vlažném tempu, vždyť první branka utkání padla až v deváté minutě a to do sítě soupeře. Další branka taktéž padla s dlouhým odstupem a to v patnácté minutě, když jsme zvyšovali na 2:0. Na konci prvního poločasu ukazovala časomíra stav 7:1. Z naší strany bylo v průběhu celého utkání řada nepřesností, zejména v přechodu do rychlého protiútoku, kdy jsme ztrácely zbytečně míče po nepřesných přihrávkách, což nás stálo mnoho sil.
Pokud zhodnotím průběh utkání, tak musím konstatovat, že děti do jisté míry přistoupily na soupeřovu hru. Proto hra působila vlažně až uspávající dojmem. Na druhou stranu musíme děti pochválit za kvalitní obranu. Pochvalu tentokrát zaslouží oba brankáři jak Tomáš Dvorský, tak i Jirka Lép. Celkově zápas hodnotíme jako podařený a hlavně nesmíme opomenout, že i tentokrát máme o dva body více v tabulce. O nadcházejícím víkendu se utkáme s černým koněm soutěže na jeho půdě, týmem TJ Senice na Hané, kde budeme bojovat o cenné body, které mohou rozhodnout v konečném zúčtování o postavení na špici tabulky.
Sestavy a branky: Ján Sebastián 5, Smahel Adam 5, Zgabaj Matěj 2, Raboch Lukáš 1, Němec Matěj 1, Jenš Viktor 1, Melicharová Nikol, Čapková Nela, Kräuterová Tereza, Dvorský Tomáš 0 (B), Lép Jiří 0 (B).
Trenérské duo Mária Jánová, Libor Žůrek
228 fotek a 8 videí, listopad 2013 až červen 2015, 157 zobrazení
1:29:54... Olomoucký půlmaraton
247. místo z 3.999 doběhnutých ....
Tak nejsem zas tak starej .... .;-)

Celý závod se vyvíjel krásně , do 12 km jsem si dokonce myslel, že by to mohlo být i okolo 1:28... . Počasí se po dlouhé době v Olomouci povedlo, vcelku fajn teplota ( cca 17 stupňů, svěží větřík vál... .).
Díky svému "dvornímu " masérovi Vaškovi Šonkovi jsem byl den před závodem a ještě hodinku před startem na masáži - a jak mi pomohla ! Na start jsem dorazil včas spolu s Pavlína Pavlíková a její rodinkou a kamarádem Davidem. Trošku mě vyvedlo z míry to, že jsem startoval až ze sektoru B a tudíž, že se mi bude hůře předbíhat část idí, ale naštestí jsem se před startem dostal hned na konec A, takže ta ztráta nebyla moc výrazná, pouze šest sekund- nicméně jsem se vyhnul "sluchátkařům a jim podobným"... . Aspoň jsem doufal... .
Jako vždy mne hned po startu předběhlo asi tisíc běžců , ale na to už jsem zvyklej, že je zase budu dalších 15km předbíhat... .;-)

Diváci byli jako vždy skvělí... .
Jediná slabina trati- jako VŽDY : KOSTKY ... . Já se jich snad nezbavím kdyby nebyly , jsem rychlejší (možná
:-) ).
Překvapilo mě , že mě nějak nedobíhá vodič na 1:30, až ...na 16km ze zadu zaútočil... . Ale říkám si, hele je to pohoda, zkusím běžet s nimi a ono to šlo... .a pak na 18km si říkám , hele já mám dopcela dost síli a ..zrychlil jsem a odběhl , najednou vidím Daniel Bubla s Vaškem Purem (má u mě komplimenty- skvělý běžec !) a ze zadu mě dobíhá Jiří Sladký...a nakonec jsem spolu doběhli i do cíle - ve stejném čase , no príma : zrovna časomíra ukázala 1:30:00
Emotikona smile
. Pak masáž a schůzka s přáteli : jediná ale dost velká slabina Olomoucký 1/2Maraton - ve startovní tašce nebyl kupon na papánín ani na pivo a pak chceš večer zajít na jídlo a VŠUDE ZAVŘÍNO - nebo už nevařej . Jediný se nás zželel ve Študácké resturaci a jídlo bylo hotovo v 0:30....ale bylo ... no a ráno to samé... .Ale to je za námi , ještě že mám přátele v hotelu Clarion a měli dobrou snídaňku -... .
A mimo jiné rád bych poděkoval Tomáš Mirovsky za pomoc s klíčema a Policii v Olomouci !

PS: Mirek Kratochvíl- super čas !

Co se týká Beskydského turné : Éňa skákal ve třech hlavních závodech daného turné ( v prvním "jen" na malém můstku, proto nemohl být jeho výkon poměřován s ostatními.. .). Celkové 21.místo z 32 v jeho kategorii 9- 10 let (kde byl postaršený, je mu 7 let...) je myslím výborný, navíc kdyby skočil velmi průměrný skok v prvním závodu mohl být celkově desátý, takto měl chlapec smůlu a měl hodnocené jen tři závody ...ale o to nejde...HLAVNĚ ŽE HO TO BAVÍ !!!
Celkové výsledky: Frenštát p. R. - nehodnocen, Rožnov p.R. - 15.místo, Kozlovice - 14. místo, Nýdek- 11. místo. Tak držme palce a ať to mladej létá !
a z tisku:

Mary Keitany proletěla půlmaraton ve čtvrtém nejrychlejším čase roku, Josphet Kiptis z týmu RunCzech Racing překvapivě zvítězil

21. 6. 2015

?Mary Keitany si z šestého ročníku Mattoni 1/2Maratonu Olomouc odváží vítězství a čas světové extratřídy 1:06:38. Keňská běžkyně vylepšila rekord závodu o více než dvě minuty a zaběhla čtvrtý nejlepší výkon tohoto roku.

Výsledek mužského závodu předčil veškerá očekávání, když jednadvacetiletý mladík a člen týmu RunCzech Racing Josphat Kiptis zaběhl životní výkon a v novém osobním rekordu 1:00:21 si doběhl pro vítězství. Za rekordem závodu zaostal jen o čtyři vteřiny, daleko za zády nechal bývalého světového rekordmana Wilsona Kipsanga i olympijského vítěze a mistra světa Stephena Kiprotiche. Skvělý závod zažil i Jan Kreisinger a výkonem 1:05:50 vytvořil nový nejlepší český čas Mattoni 1/2Maratonu Olomouc. Petra Kamínková po jednoroční pauze získala zpět titul nejlepší Češky a zaběhla svůj nejlepší čas za poslední dva roky.

Olomouc si rychle získala pověst závodu, kde nic není nemožné a o překvapení není nouze, zvláště pokud se jedná o situace, kdy takřka neznámý atlet překoná daleko slavnější běžecké kolegy. Loni způsobil senzaci vodič Geoffrey Ronoh, který porazil velká maratonská jména a běžecké hvězdy Wilsona Kipsanga a Dennise Kimetta. Tentokrát to byl Josphet Kiptis, kdo si vysloužil největší potlesk olomouckých diváků. Kiptis, který běhá v barvách týmu RunCzech Racing, nejenže porazil Wilsona Kipsanga a Stephena Kiprotiche, ale předčil i sedm dalších běžců s rychlejšími osobními rekordy. Kipsang se závodem protrápil, celou dobu ho trápily žaludeční potíže.

„Věděl jsem, že budu čelit bývalému světovému rekodmanu a olympijskému vítězi, ale neměl jsem z toho trému. Věděl jsem, že jsem velmi dobře připraven,” řekl Josphat Kiptis, jenž se držel v čele po celou dobu závodu.

Po osmi kilometrech se Kiptis spolu s Birechem a Maiyem oddělili od zbytku startovního pole a toto trio dlouho tvořilo čelo závodu. První s nimi ztratil kontakt Birech, dva kilometry před cílem se Kiptis utrhl i druhému Maiyovi. „Jsem nadšený z nového osobního rekordu,” raduje se Kiptis, pro nejž byl Mattoni 1/2Maraton Olomouc teprve druhým půlmaratonem v životě. Jeho dosud největším výsledkem byla bronzová medaile na 10 000 m z Afrického juniorského mistrovství v atletice 2013.

Zatímco při odjezdu do Olomouce Mary Keitany málem zmeškala vlak a dobíhala ho na poslední chvíli, při závodě jí správné načasování nechybělo. Tisíce diváků sledovalo v sobotu její fantastické představení. Na pátém kilometru byla za neuvěřitelných 15:16, což je mezičas světového rekordu. Potom lehce zvolnila, ale její tempo napovídalo, že se můžeme těšit na výjimečně rychlý čas. Vedena svým manželem Charlesem Koechem doběhla do cíle za neuvěřitelných 1:06:38, což znamenalo vylepšení rekordu závodu, který byl až dosud v držení Edny Kiplagat, o celé dvě minuty a 15 vteřin.

„Byl to skvělý závod, moc jsem si ho užila,” sdělila poté Mary Keitany. Bývalá světová rekordmanka na půlmaraton se nyní plánuje vrátit do Keni a rozhodnout se, kde poběží na podzim. „Příští rok bych v Riu de Janeiru chtěla bojovat o zlatou olympijskou medaili.”

Vynikající výkony podaly i atletky na druhém a třetím místě - Rose Chelimo s časem 1:08:33 zaostala za svým osobním rekordem jen o 11 vteřin, Angela Tanui doběhla třetí v novém nejlepším osobním výkonu 1:08:41.

Čeští muži se celý závod drželi britského běžce Matty Hyneseho. V tradičním souboji Kresinger-Homoláč byl stejně jako na Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary silnější Jan Kreisinger. Cílem proběhl v čase 1:05:50, čímž vylepšil nejlepší český olomoucký výkon takřka o dvě minuty. „Po závodě mám fantastické pocity, všude nás dopředu hnaly davy diváků,” libuje si Jan Kreisinger, který letos běhá ve skvělé formě sní o tom, že se mu příští rok podaří zaběhnout maraton za 2:15 a tímto časem si říci o kvalifikaci na Olympijské hry do Ria de Janiera. Druhým Čechem v cíli byl Jiří Homoláč (1:06:16), třetí doběhl Pavel Dymák (1:09:46).

Olomoucká rodačka Petra Kamínková se radovala nejen z vítězství mezi českýmki ženami, ale i rychlého času 1:17:44, který je jen devět vteřin pomalejší než nejlepší výkon na této trati. „Plán byl takový, že se budu snažit běžet s Ivanou Sekyrovou, ale místo toho jsem od začátku běžela vlastní závod. Vždy jsem se snažila chytit nějakého muže, protože místy foukalo, ale běželo se mi skvěle. Olomouc byla vždy kvalitní závod, ale rok od roku se mi zdá krásnější,” popisuje Petra Kamínková. „Snad dva roky jsem neběžela takto rychle.” Ivana Sekyrová brala tentokrát druhé místo (1:17:54).

Celý záznam přímého přenosu bude brzy ke shlédnutí na www.stream.cz ve video sekci RunCzech. Kompletní výsledky naleznete na www.runczech.com.

Výsledky Mattoni 1/2Maratonu Olomouc

Muži:

1.Josphat KiptisKEN1:00:21

2. Jonathan MaiyoKEN1:00:32

3. Cosmas Birech KEN 1:01:01

4. Felix KandieKEN 1:02:05

5.Wilson Kipsang KEN 1:02:09

6. Atalay Yirsaw ETH 1:02:12

7.Polat Arikan TUR 1:02:12

8. Essa RashedQAT 1:02:25

9.Abdi NagegyeNED1:04:42

-------

14.Jan KreisingerCZE1:05:50

15.Jiří HomoláčCZE1:06:16

17.Pavel DymákCZE1:09:46

Ženy:

1.Mary Keitany KEN 1:06:38

2.Rose Chelimo KEN 1:08:33

3. Angela Tanui KEN 1:08:41

4.Helah Kiprop KEN 1:09:25

5.Eunice Chumba BRN 1:10:50

6.Lucy Karimi KEN 1:11:33

7.Atsedu Habtamu ETH 1:11:47

8.Viola Jelagat KEN 1:12:35

-------

11.Petra KamínkováCZE1:17:44

12.Ivana SekyrováCZE1:17:54

14.Eva FilipiováCZE1:23:58
139 fotek, zima 2012/2013, 215 zobrazení | architektura, cestování, klasická-fotografie, kultura, města
K tomuto albu mě ,,nakopl,, Igor-74...po jeho návštěvě Čáslavi...kdy jsem se jednoho krásného rána (většina je z 31.1.) vydal vstříc slunečním paprskům. Nafotil jsem jen část našeho města, takže mi nemějte za zlé nejen Čáslaváci, že zde nejsou všechny památky ...na ty dojde někdy v dalším díle... ?-)....jsou to takové ty moje pohledy, pár se jich naskytlo i za ponurého únorového počasí, ale většinu jsem se snažil udělat s mým slunečním ,,pomocníkem,,...pokusím se o výstižný komentář , ač mi to teď s moji kamarádkou chřipkou moc nejde ...tak se snad bude něco líbit...ahooooj honza

Stručná historie dnešní Čáslavi

,,Citace... Vladimír Hořejší,,.....prokazatelné osídlení plochy města se datuje od počátku neolitu (6. - 5. tisíciletí př. Kr.) Bohaté archeologické nálezy z města a jeho okolí dokládají, že se zde vystřídala řada pravěkých kultur. Slovanské osídlení se datuje od 9. století. Pravděpodobným centrem se stal Hrádek, který je v 10. století tradičně spojován se Slavníkovci. V 11. století se Hrádek stal přemyslovským správním hradištěm a centrem přemyslovské provincie.
Královské město Čáslav vzniklo okolo poloviny 13. století za vlády Přemysla Otakara II. při jedné z hlavních zemských stezek spojujících Čechy s Moravou. Dodnes je patrný gotický vnitřní půdorys - velké centrální náměstí, kterému dominuje radnice a pravoúhlá uliční síť. Město bylo po svém založení vybaveno základními právy, které z něho učinily samostatnou obec.
Církevní život byl spojen s farním kostelem sv. Petra a Pavla. Stavba raně gotického kostela byla zahájena na konci 13. století a byl do ní začleněn románský kostel sv. Michala z 11. století (dnešní sakristie), který zde původně stál.
Městský areál byl vymezen hradbami, které jsou zachovány v jedné třetině jejich délky. Do města se vcházelo čtyřmi branami. Ojedinělou památkou čáslavského gotického opevnění je válcová tzv. Otakarova věž, která stávala při Brodské bráně.
Po vypuknutí husitského hnutí setrvala Čáslav na straně Zikmundově. Po jarní ofenzívě husitů v r. 1421 přešlo město na jejich strannu. V červnu 1421 se sešel v děkanském chrámu sv. Petra a Pavla zemský sněm, který vstoupil do dějin jako čáslavský. Sněm mimo jiné ustavil dvacetičlennou zemskou vládu, do které byl zvolen i Jan Žižka. Ostatky tohoto slavného husitského vojevůdce se našly v roce 1910 ve výklenku podvěžní mariánské kaple.
V 15. a 16. století postihly ze značné části dřevěné město dva velké požáry. V roce 1452 vyhořela polovina města, v roce 1522 padlo ohni za oběť skoro celé město.
Po tomto požáru však došlo opět ke kulturnímu a hospodářskému vzestupu města a k rozvoji stavební činnosti, které přerušily až události třicetileté války. Především dva švédské vpády v letech 1639 a 1643 způsobily, že se Čáslav stala nejen městem pustým, ale navíc do 18. století silně zadluženým.
V 18. století je Čáslav významným správním centrem, sídlem krajského úřadu (1715), pošty, vojenské posádky. Novodbým stavebním ruchem na začátku 19. století byl do značné míry setřen původní renesanční a barokní charakter města.

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.

Partneři

Visa Mastercard Maestro American Express Visa Electron