Vyhledávání

Hledat v

Alba

Přibližně 32 155 výsledků (0,0844 sekund)

reklama
115 fotek, 1.5.2013, 38 zobrazení
41 fotek, 21.3.2013, 50 zobrazení
Botanická zahrada Troja byla zřízena v roce 1775, má rozlohu 3, 5 ha. Její nejznámější částí je skleník Fata Morgana, ale k zahradě patří také venkovní expozice včetně vinice. Nejcennější expozicí je kolekce Středoevropské květeny, založená v roce 1904. Botanická zahrada pokrývá rozlehlé pozemky, patří k ní japonská zahrada s hájem japonských sakur, výstava kosatců, malé rybníčky a jezírka, vinice svaté Kláry a velký tropický skleník Fata Morgana, ve kterém se projdete tropy celého světa. Jeho neobvyklý tvar a rozloha 1750 m2 nemá v celé Evropě obdoby. Fata Morgana se dělí na tři části: sukulentní, nížinnou a horskou.
124 fotek, únor 2008 až říjen 2013, 1 896 zobrazení | koníčky, krajina, lidé, příroda, umělecké
VŠECHNY FOTKY JSOU STAŽENÉ Z INTERNETU!!!
DĚKUJI MOC ZA SUPER STRÁNKY NA KTERÝCH BYLY TYTO FOTKY! :)
WEBY:
http://www.fototipy.cz/blogy/dadajax/foceni-s-marketkou-v-mistku
http://fotky-foto.cz/fotobanka/portret-atraktivni-krasna-zena-v-prirode%2823996713%29/
http://diva.aktuality.sk/clanok/37297/desat-tipov-ako-preventivne-bojovat-proti-nadorovym-ochoreniam/
http://fotky-foto.cz/fotobanka/portret-atraktivni-krasna-zena-v-prirode%2824031143%29/
http://www.dama.cz/sex-a-vztahy/kdy-a-kde-jsou-zeny-nejpristupnejsi-sexu-v-sobotu-vecer-v-prirode-19077
http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-volny-cas-zahrada/117791/kvuli-znecisteni-prirody-prestavaji-kvetiny-vonet.html
http://gabriella15.blog.cz/1209/2
http://www.kvregion.cz/cz/clanky/pobyt-pro-zeny-89
http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny/152580/lunarni-kalendar-poradi-jak-zvladnout-kveten-bez-uhony.html
http://ona.idnes.cz/zkrotte-vlasy-radime-jak-na-rovne-i-kudrnate-fm3-/krasa.aspx?c=A081013_093425_ona_krasa_ves
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=202495743167003&set=a.149353038481274.38738.149352395148005&type=3&theater
http://blickclick.webnoviny.sk/member/photos/slovenkysunajkrajsie/129595
http://blickclick.webnoviny.sk/member/photos/poslalistenam/147002
http://blickclick.webnoviny.sk/member/photos/slovenkysunajkrajsie/135970
http://blickclick.webnoviny.sk/member/photos/slovenkysunajkrajsie/135975
http://blickclick.webnoviny.sk/member/photos/slovenkysunajkrajsie/140441
http://blickclick.webnoviny.sk/member/photos/slovenkysunajkrajsie/146985
http://blickclick.webnoviny.sk/member/photos/slovenkysunajkrajsie/138776
http://blickclick.webnoviny.sk/member/photos/poslalistenam/142979
http://hairstylesforeverybody.blogspot.cz/2013/07/15-barevnych-kombinaci-i-cast.html
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.191939147639055.1073741826.191920354307601&type=1
http://www.megapixel.cz/foto/11031
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=656049361095047&set=a.432709890095663.102277.379149198785066&type=1&theater
http://www.votocvohoz.cz/blog/2013/2/156-fotime-obleceni
http://milujifoceni.blogspot.cz/
http://www.odcloneno.com/blog/2012/2/20/interview-fotografka-kate-toluzakova-asto-se-z-nas-stanou-pa.html
http://www.luciesumova.com/2013/03/anna-cervinkova-photography.html
118 fotek, leden až červen 2013, 82 zobrazení
PRAHA 22.5.2013 k 5.výročí založení nadace Živá paměť.pro oběti nacizmu.

REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ CENTRUM PRO OBĚTI NACISMU
A MEZIGENERAČNÍ DIALOG
OSTRAVA
PROGRAM NA KVĚTEN 2013
?
22. květen / středa, celodenní tématický zájezd do Prahy
Pouze pro registrované účastníky!!! Registrace u vedoucí zájezdu pí. D
anuše
Hanákové, vedoucí Klubu pro seniory Charitního stř. Gabriel (tel.: 737 610 758)
Program a časový harmonogram:
7,45
: sraz účastníků na vlakovém nádraží Ostrava, Svinov
(čekárna)
8,05:
odjezd
vlak. spojem RegioJet IC 1006; příjezd na hlavní nádraží
Praha v
11,33, přesun MHD na Malostranské nám. v
doprovodu pracovníka Živé paměti
12,30
-
13,30
:
PROHLÍDKA CHRÁMU SVATÉHO MIKULÁŠE
(alternativně osobní
volno či procházka po okolí

zámecké schody, Valdštejnská zahrada a pod.)
14,00
-
15,45
:
SPOLEČENSKÉ SETK
ÁNÍ K
5. VÝROČÍ PROJEKTU KONTAKTNÍ
CENTRA PRO OBĚTI NACISMU A MEZIGENERAČNÍ DIALOG
V
ČR
(kavárna
v
budově Hamu, Malostranské nám. 13, Praha 1). V
průběhu setkání bude podáváno
drobné pohoštění.
16,00

17,30
:
SLAVNOSTNÍ KONCERT PRO OBĚTI NACISMU
(HAMU,
Malo
stranské nám. 13, Praha 1, sál Bohuslava Martinů)
17,30

18,15
:
přesun MHD na hlavní nádraží v
doprovodu pracovníka Živé paměti
18,29
: odjezd
vlak. spojem společnosti LEO Express LE 1365
21,35:
příjezd na vlakové nádraží Ostrava, Svinov
?
29. květen / s
tředa; 14

16 hod., Charitní stř. Gabriel, Čujkovova 40a,
Ostrava

Zábřeh
Kavárna pro pamětníky

Květnové události roku 1945
Přijďte se podělit se svými vrstevníky i příslušníky mladších generací o své či rodinné
vzpomínky na květnové události roku 19
45, které přinesly po šesti dlouhých
válečných letech ukončení nejkrvavější války v
dějinách lidstva, války, jež si vyžádala
na 50 milionů válečných i civilních obětí, včetně 6 milionů obětí holocaustu.
REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ CENTRUM P
RO OBĚTI NACISMU
A MEZIGENERAČNÍ DIALOG
OSTRAVA
(pokračování programu na 29.5.2013)
Uchováváte
-
li doma dobové dokumenty či tiskoviny, osobní či rodinnou
korespondenci a fotografie, pohlednice nebo dopisnice, psané vzpomínky či audio
nahrávky, přinest
e je s
sebou na setkání a podělte se o ně s
ostatními.
PROGRAM NA ČERVEN 2013
?
19. červen / středa; 14

16 hod., Charitní stř. Gabriel, Čujkovova 40a,
Ostrava

Zábřeh
Slavnostní setkání u příležitosti 4. výročí činnosti kontaktního centra
Srdečně V
ás zveme ke společné oslavě 4. narozenin našeho centra, které by bez
Vaší pravidelné a aktivní účasti nebylo tím, čím se během uplynulých čtyř let stalo

místem společného scházení se a vzpomínání, místem poučení i zábavy, místem
navazování kontaktů i náz
orové výměny.
Společně se ohlédneme za uplynulými čtyřmi lety, zavzpomínáme na ty, kteří již
nejsou mezi námi, promítneme si fotografie z našich dosavadních setkání a
zamyslíme se nad tím, jak dále rozvíjet činnost našeho centra tak, abyste do něj rádi
c
hodili a našli zde to, co očekáváte.
K
dobré náladě nám již tradičně zahrají pan Petr Kobierski (klávesy) a pan Oldřich
Zemánek (housle). Bude rovněž podáváno drobné pohoštění.
Akce jsou pořádány ve spolupráci s
Klubem pro seniory
Charitní středisko G
abriel.

Koordinátorka regionálních kontaktních center:
PhDr. Darina Sedláčková
tel.: 224 872 730, fax: 224 872 720, mobil: 606 619 148

-
mail: sedlackova@zivapamet.cz, www.zivapamet.cz

Děkujeme organizátorům za nádherné setkání a přijetí v Praze a výbornou a pečlivě připravenou organizaci.

O Živé paměti

Živá paměť je obecně prospěšná společnost, která byla založena pracovníky Kanceláře pro oběti nacismu Česko-německého fondu budoucnosti v prosinci roku 2003.

Vznik společnosti byl iniciován samotným průběhem procesu odškodnění z titulu nucených a otrockých prací během 2. světové války. Realizací plateb z prostředků německé nadace "Připomínka, odpovědnost a budoucnost" byl pověřen Česko-německý fond budoucnosti, který za tímto účelem zřídil v roce 2000 Kancelář pro oběti nacismu. Přes 120 000 osob zaslalo žádosti a zároveň i doklady o perzekuci během 2. světové války. Vznikla tak unikátní sbírka originálních dokladů úřední i osobní povahy, fotografií a osobních výpovědí. Právě za účelem zachování, rozšíření a zpracování tohoto jedinečného archivu založili pracovníci Kanceláře pro oběti nacismu obecně prospěšnou společnost Živá paměť. Naším cílem je pečovat o společné vzpomínkové dědictví osob pronásledovaných během 2. světové války. Chceme již stávající archiv rozšiřovat i o další materiály, badatelsky jej zpracovávat a informovat o výsledcích naší činnosti odbornou i laickou veřejnost. Dále si klademe za cíl poskytovat sociální a poradenské služby osobám pronásledovaným totalitními režimy, zejména pak obětem fašismu a nacionálního socialismu.

Společnost zajišťuje zejména tyto obecně prospěšné služby:

správa archivního materiálu shromážděného za účelem odškodnění otrocky a nuceně nasazených v období 2. světové války
shromažďování a zpracování archivního materiálu zejména vzpomínkového charakteru ve formě písemných, audio i audiovizuálních záznamů z oblasti moderních dějin
provádění a podpora výzkumných projektů, zpracování studií a odborných analýz z oblasti moderních dějin
informační, vzdělávací a osvětová činnost zaměřená na období moderních dějin, prováděná zejména formou přednášek a výstav
poradenské a asistenční služby poskytované v sociální oblasti obětem pronásledování, zejména totalitními režimy
organizování a poskytování humanitární pomoci obětem pronásledování, zejména totalitními režimy
podpora organizací a svazů zastupujících zájmy obětí pronásledování formou pořádání konferencí, setkávání s pamětníky, kulturních a společenských akcí
činnosti směřující k podpoře evropské integrace, dobrých sousedských vztahů a občanské společnosti
80 fotek, květen 2013, 315 zobrazení
Za památkami Prahy
Konečně je ráno 1. května a my jedeme na výlet do Prahy. Jaký bude? Stihneme si všechno prohlédnout, co nám naše třídní slíbila? Máme toho mnoho k vidění. První den, ihned po ubytování na Hostelu Klamovka, vyrážíme na projížďku nostalgickou tramvají č. 91 – byla to stará dřevěná tramvaj z počátku 20.století - a ta nás dovezla až do Holešovic. V Mořském světě se všem líbily různé druhy menších i větších rybiček. Zajímaví byli žraloci nebo piraně. Z Petřínské rozhledny jsme si prohlédli Prahu a na zpáteční cestě jsme potkali moderátora Reye Korantenga – máme s ním i společné foto! Večerní procházka Václavským náměstím byla skvělá. Večeře v KFC některé z nás pořádně zlomila. Jak se říká, měli jsme velké oči, ale malé bříško… Projeli a prohlédli jsme si různé stanice metra, jezdili jsme i tramvajemi a autobusy. I další dny byl zajímavý program. Navštívili jsme Muzeum Policie ČR, tam jsme plnili úkoly, vyhledávali informace a projeli jsme se i na modelovém hřišti na kolech. Nechybělo ani nákupní centrum, kde utrácely hlavně holky za trička, čepice či šaty, kluci utráceli hlavně za jídlo. Večerní představení v Karlínském divadle bylo moc pěkné. Viděli jsme Lucku Bílou s Noidem Bártou v muzikálu Aida. A abychom viděli Prahu z Hradu nejen ve dne, vyjeli jsme si večer na Hradčany a prohlédli si hlavní město znovu. Prošli jsme Nerudovou ulicí a u McDonald´s si dali druhou večeři, protože nám docela vyhládlo. V pátek jsme vyjeli brzy po snídani a prohlédli jsme si šatičky Pražského Jezulátka, pak se prošli Valdštejnskými zahradami a navštívili jsme i Senát. Po obědě nás tramvaje odvezly opět do Holešovic na výstavu Tutanchamona. Neměli to ti faraónové lehké, navíc umírali moc mladí. To by se nám teda nelíbilo. Tak rychle to uteklo a my se už musíme balit. Jak to ta mamka dávala do kufru? Vždyť se mně to tam nevejde!! Uf, byla to fuška. Rychle na nádraží, kufry do sejfů a směr Kavčí hory, kde je den otevřených dveří v České televizi. To bylo lidí, do prvního autobusu jsme se vůbec necpali, do druhého, ač jsme byli první, jsme se všichni nedostali… Ale sešli jsme se. Když jsme viděli tu téměř kilometr dlouhou řadu, jeli jsme hned nazpět. Vyjeli jsme si na Vyšehrad, u zastávky metra hrála kapela složená z lidiček z Jedličkova ústavu, prošli jsme si okolí Vyšehradu, na Slavíně našli pomníky známých osobností. Odjeli jsme na oběd – někteří na Betlémské náměstí, jiní obědvali v čínské restauraci. Spokojenost byla na obou místech. Chutnal nám jak segedínský guláš, tak i smažené nudle s kuřecím masem. A čekalo na nás poslední překvapení. Co to asi bude? Naše třídní nám nechtěla do poslední chvíle nic prozradit. Výlet jsme zakončili projížďkou parníkem po Vltavě. Výlet byl super. Kam pojedeme příští rok?
P.S. Děkujeme sponzorovi za návštěvu v Mořském světě!
Osmáci a Mgr. A. Ondrušová
6 fotek, 11.5.2018, 36 zobrazení
34 fotek, květen 2014, 74 zobrazení
68 fotek, 4.6.2013, 103 zobrazení
35 fotek, jaro 2011, 22 zobrazení
28 fotek, červen 2008, 62 zobrazení | koníčky
6 fotek, květen 2017, 13 zobrazení
51 fotek, loni na jaře, 131 zobrazení
50 fotek, 28.5.2014, 59 zobrazení
6 fotek, 18.5.2013, 59 zobrazení
6 fotek, 19.5.2011, 35 zobrazení
150 fotek, 22.5.2010, 21 zobrazení
44 fotek, jaro 2009, 169 zobrazení
duben - květen 2009
150 fotek, květen 2017, 17 zobrazení
11 fotek, loni na jaře, 22 zobrazení
78 fotek, loni na jaře, 24 zobrazení

Něco by se našlo i mezi uživateli...

Vladimír Zahradník | zahrada

1 945 zobrazení, 17 alb

kazanova-zahrada

3 231 zobrazení, 25 alb

vesela-zahrada

786 zobrazení, 6 alb

rada-zahrada

677 zobrazení, žádné album

kamila-zahrada

1 131 zobrazení, 14 alb

Zobrazit další výsledky mezi uživateli.

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.

Partneři

Visa Mastercard Maestro American Express Visa Electron