zsshsonz | Výstavba novej telocvične na Slovenskej ulici
+    

další alba uživatele
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Zdravotnícka 3, Nové Zámky