(gc)
(autoheadspacesampler)
Headspace gas chromatography (GC) is often a technique employed for the concentration and analysis of volatile organic compounds.Time, money, easy operation, and the capacity to handle a big variety of sample matrices is the main reasons to go for headspace analysis.HTA'sheadspace autosamplers range from dedicated instruments to all-in-one autosamplers, able to hold headspace analysis besides automatic liquid sampling and SPME injection techniques: check the comparison table to judge the headspace sampler that better fits with your needs for headspace analysis.
  • 00 alb
  • 1414 zobrazení
(samuela-gc)
(plavcik-gc)
(fst-gc)
geocaching.cz
(gc-liberec)
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
Discover full HTA instruments range and find the one that best fits your needs Browse among Gc and LC autosamplers, sample prep workstations, software and consumables.
(lstadlerova)
(GC: bolivie)
(jastrn)
Fotografie zhotovené z nedávno nalezených skleněných negativů.
Soubor dokumentující cestu do USA v letech 1902 - 1903 mého dědečka a jeho vynálezy a technické novinky byly poprvé převedeny z negativů v roce 2009. První výstava byla uspořádána díky Muzeu fotografie Šechtl - Voseček v Táboře viz http://sechtl-vosecek.ucw.cz/expozice12.html. Následovala výstava v Muzeu Žamberk pod záštitou ambasády USA, dále na GK ČR v Chicagu a při ZU ve Washingtonu. V současné době má fotografie k dispozici pro výstavy Slezská univerzita - ITF v Opavě.
Dokumentace a reference na výstavu Cesta do "Nového světa" 1902 - 1903.

Soubor fotografií, videí a odkazů na YouTube z hudebních vystoupení mé vnučky Zuzany Holbeinové.
(gcpbojovka)
(gc34cq4)
Reklama