vacenovice
Po třech letech ve Vacenovicích byl náš P. Jiří Doležel přeložen do Bojkovic a k nám přišel P. ThLic. Radek Sedlák, Ph.D. z Troubek. Do funkce ho uvedl kyjovský děkan P. Mgr. Vladimír Mrázek.
více  Zavřít popis alba 
 • 18.7.2021
 • 1 204 zobrazení
paja-enduro
 • 5.6.2021
 • 379 zobrazení
 • {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}
mikalo
více  Zavřít popis alba 
 • 1.5.2021
 • 76 zobrazení
panki23
 • 12.10.2013
 • 18 zobrazení
kodlcr
Vrbatův Kostelec 18.6.2021. Po stopách LEŽÁCKÉ TRAGÉDIE. Vzpomínka na vrchního četnického strážmistra Karla Kněze ve Vrbatově Kostelci, nositele medaile Za hrdinství in memoriam. #dokumenty
více  Zavřít popis alba 
 • 18.6.2021
 • 36 zobrazení
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
pppprostejov
Pošmourný prosincový den v okolí Plumlova.
Kategorie: krajinapříroda
více  Zavřít popis alba 
7 komentářů
 • 12.12.2020
 • 100 zobrazení
emikes
NA ANENSKOU POUŤ PADALY TRAKAŘE
Eva Mikešková
Rajnochovice / Přesně podle předpovědi počasí dopadly Anenské hody.
Pod jasnou oblohou proběhla v pátek taneční zábava v Podhradní Lhotě. Sobotní den byl věnován pouťovým atrakcím, neboť nedělní předpověď slibovala pořádný lijavec. A to se kolotoče netočí. Poněkud náročnější organizaci rodinných oslav si pak vyžádala zamračená obloha, která neslibovala sváteční nedělní vycházku na pouť. Nakonec se ale mezi silnými přeháňkami stihlo vše. I duchovní stránka byla uspokojena, v rajnochovském kostele se po mši představil farníkům nový kněz.
více  Zavřít popis alba 
 • minulou neděli
 • 492 zobrazení
sunkacek
..aneb procházky okolím domova. Dva víkendové dny, dvě místa. Vcelku brzy po ránu, kdy není v lese živáčka :-)
více  Zavřít popis alba 
3 komentáře
 • 24.10.2020
 • 9 zobrazení
tymonek
se uskutečnil 31. července 2021 v Památníku legionářů na hoře Polední v Bystřici nad Olší v krásném prostředí Těšínských Beskyd. V programu bylo připomenuto sté výročí založení ČsOL, která patřila ke státotvorným organizacím. Založení ČsOL znamenalo významný předěl v životě československých legionářů, kteří se vrátili do vlasti, aby ji pomohli budovat. Zároveň byla připomenuta další významná výročí letošního roku, především 1 100. výročí zavraždění kněžny Ludmily, která byla manželkou prvního historicky doloženého Přemyslovce, babičkou sv. Václava a první českou svatou. Je nutné v této souvislosti připomenout, že Těšínsko bylo spojeno s Velkou Moravou (doloženo mj. archeologickým výzkumem na Podoboře) a že Velká Morava v době největšího rozmachu za knížete Svatopluka ovládala i Krakovsko, které v té době rovněž přijalo křesťanství z rukou Velkomoravských kněží.
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • minulou sobotu
 • 72 zobrazení
pakli
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie vznikla na základě barokní pověsti zaznamenané vlasteneckým knězem jezuitou B. Balbínem. První kapli na Hostýně s obrazem Panny Marie Ochranitelky pořídili asi havíři dolující v hostýnských horách železo a stříbro. Ve své původní podobě se dochovala do roku 1658, poté byla pro zvyšující se počet poutníků rozšířena.
Nynější velkolepý poutní chrám byl vybudován v barokním slohu majitelem bystřického panství Františkem Antonínem z Rotttálu v letech 1721 - 1748, patrně podle projektu kroměřížského architekta italského původu Ignáce Cirani von Bolleshaue jako centrální orientovaná stavba. Za 39 roků byl císařem Josefem II. zrušen, odsvěcen, zbaven svého vnitřního zařízení i střechy a nechán na pospas drsné povětrnosti, až se z něj stala ruina.
Hluboce zakořeněná poutní tradice a později nazírání na nejvyšších místech umožnila obnovu poutního místa v letech 1841 - 1845. Činnost v 80. letech 19. století znamená zásadní obrat ve vývoji. Zakládá se spolek Družstvo svatohostýnské (1881), jež je předchůdcem Matice svatohostýnské (1895) existující dosud. Je zakoupena od barona Laudona vrcholová oblast hostýnské vrchy v rozsahu keltských valů, zřízena trvalá duchovní správa obsazená řádem Tovaryšstva Ježíšova (jezuité), budují se komunikace, monumentální přístupové schodiště k chrámu (250 stupňů), poutní noclehárna, hostinec apod. Mezi válkami se dobudovávaly přístupové komunikace, poutní dům.
Období komunistického panství se ani Hostýn nevyhnulo. Řádový dům byl vydrancován, poutní dům byl předán ústavu sociální péče. Kostel byl uveden do současného stavu ke konci 19. století a ve století 20.
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • minulý pátek
 • 8 zobrazení
danap16
Hornopožárský les se nachází jihovýchodně od městečka Jílové u Prahy, je přírodní rezervací, zastoupeny jsou zde hlavně duby a buky. Z Těptína jsme šly k vyhlídce nad roklí vrcholu Grybla - Panská skála, pokračovaly k loveckému zámečku Horní Požáry. Od lomu „V Doubí“ , kde se lámala šedomodrá žula, jsme pokračovaly do Vlčí rokle. Ta je plná obrovských balvanů pokrytých mechem. Přes skalní útvar Obětní kameny na Kněží horu. Odtud po červené TZ ke štole Halíře, která je součástí Jílovského zlatonosného revíru. Výlet jsme zakončily v Jílovém.
Kategorie: krajinapříroda
více  Zavřít popis alba 
5 komentářů
 • 1.5.2021
 • 22 zobrazení
vendyz
 • 13.4.2020
 • 14 zobrazení
tymonek
Zřícenina hradu, postavená patrně v l. 1426-27 husitským hejtmanem a stoupencem Žižkova odkazu Janem Roháčem z Dubé, na ostrožně nad Vrchlicí u Chlístovic, nedaleko Malešova. Měl velmi krátké trvání, zanikl po vojenské akci už r. 1437.
Podle písemných pramenů se mělo jednat o dlouhé, čtyřměsíční obléhání královským (a později i uherským) vojskem; hrad se prý podařilo dobýt až pomocí podkopů, obránci byli zabiti nebo zajati a včetně Jana Roháče později v Praze oběšeni. Ve skutečnosti byl Sion malý hrad bez vlastního vodního zdroje a nemohl delší dobu vzdorovat obléhatelům, jak potvrzují i archeologické nálezy. Průběh obléhání a dobývání hradu je tak v historických pramenech popisován tendenčně a v rozporu se skutečností. Spíše než pevností byl Sion soukromou rezidencí, o čemž svědčí nalezené předměty, nevýhodná poloha umožňující ostřelování hradu i zpočátku nepříliš důkladné opevnění. To bylo zlepšováno až pod vlivem bezprostředního ohrožení hradu ve vypjaté politické situaci; obezděná zemní bašta se stala nejstarším objektem svého druhu a řadí Sion k významným památkám vývoje fortifikační architektury v Evropě.
Mohyla Prokopa Holého u Lipan 2021. Bitva u Lipan je jedním z nejznámějších vojenských střetnutí naší historie. Dvě strany husitů se rozdělily a postavily se proti sobě 30. května 1434 na bitevním poli u Lipan. V boji padli táborský vojevůdce Prokop Holý i kněz Prokůpek. Radikální husité byli poraženi panskou jednotou, umírněnými kališníky a katolíky. Skončily husitské války.
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • letos v červnu
 • 17 zobrazení
dejna123
Kategorie: ostatní
více  Zavřít popis alba 
 • duben až srpen 2007
 • 138 zobrazení
mirek198
Šonov - - 1300 první písemná zmínka o obci
- 1432 obec vyrabována husity
- 1629 do nového kostela vysvěceny zvony páterem Bernardem, se jmény Zuzana a Markéta / od toho název kostela/
- 1680 Šonovští se zúčastnili povstání nevolníků pod vedením Jiřího Kunzela, Jiřího Schona a Jiřího Pohla. Povstání bylo potlačeno a 30. srpna 1680 byli všichni v útrpném právu zbaveni života
- 1727 položen základní kámen obecní fary a kostela Svaté Markéty
- 1758 na choleru zahynula třetina občanů obce
- 1791 po sčítání obyvatel bylo v Šonově 1587 lidí
- 1866 při válce mezi Pruskem a Rakouskem uteklo z obce 548 občanů, obec byla vydrancována a vypálena
- 1885 vybudována silnice do Broumova - slouží do dnešní doby
- 1914 zaveden elektrický proud
- 1938 pro vpádu německých vojsk odsunuli Čechy mimo Říši
- 1945 9. 5. 1945 německá vojska ustupovala přes obec a za ní šla sovětská armáda, obojí armády obec vyrabovaly
- 1945 27. 05. 1945 obsadila obec Polská armáda, ale velením vítězných mocností byla obec přidělena Československé republice. V červenci začala konfiskace majetku Němců a v září vyvrcholením jejich odsunu 170 rodin do Německa. Do jejich usedlostí se nastěhovali přistěhovalci a ostudou je zavraždění dr. Albana Pause a Osgara Smitha - kněží z obce.
Z novodobých dějin: obec se rozdělila na dolní a horní obec.Vznikla dvě zemědělská družstva, teprve až v 60 letech se vše urovnalo do společného bytí občanů obce. Obec procházela nejednou rekonstrukcí, podle toho jaká byla vůle lidu.
více  Zavřít popis alba 
7 komentářů
 • 14.6.2021
 • 33 zobrazení
pppprostejov
Fotoalbum z 10 km procházky z Plumlova přes Kněží horu k Loupežníkovi a po zelené do Domamyslic. 1.února 2020 bylo slunečno a jarních 16 oC.
více  Zavřít popis alba 
7 komentářů
 • 1.2.2020
 • 186 zobrazení
biketeamkralupy
ze stanoviště rozdělení tratí pod Kněží horou
více  Zavřít popis alba 
 • 30.8.2020
 • 295 zobrazení
paja-enduro
 • 12.10.2019
 • 188 zobrazení
sunkacek
Album odpoledních procházek s Gerrym.
Sněhová část:
Rybník Markvart, Panská skála, srub, Kněží hora, Horní Požáry, osada Kondor, Ježdíkův lom, studánka Holubí oko, stará Horácká cesta a opět místní dřeváci - bubák, poustevník, excalibur a houba..dokonce dvě:-)

Část bez sněhu:
Oblíbené rozcestí s křížem "Na Lambujce" hotel René, Dlouhý rybník, hrobka barona Ringroffera a Kostelec u Křížků.
více  Zavřít popis alba 
 • letos v únoru
 • 9 zobrazení
Reklama