(spqr)
Stodolní ulice, křižovatka s ulicí Poděbradovou naproti herně GrandPrix, vedle baru Bernies.
Terasa otevřena i přes týden, míchané drinky, skvělá hudba i zabava.
SPQR 4ever
KŘIŽOVATKA handicap centrum (KHC) je nevládní nezisková organizace, která svou činnost zaměřuje na profesionální i zájmovou pomoc lidem s tělesným a kombinovaným postižením v pardubickém regionu.

Hlavní náplní KHC je sociálně - rehabilitační podpora lidí s různým handicapem, směřující k jejich aktivnímu začlenění do běžného života.
(malcice)
VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH VĚNOVANÝM MALČICÍM
A NEJBLIŽŠÍMU OKOLÍ

Pozor !!! rozjíždí se nový web : www.hasici.malcice.cz !!! tento web je však stále aktualní a v provozu Zážitky v Malčicích

Z Malčína šel s ním starý harmonikář, kterého našel tam Švejk v hospodě, když si kupoval kořalku na tu dlouhou míli k Radomyšli.
Zastavte se na panáka nebo citronádu v obci Malčice. Jméno vesnice je v Osudech dobrého vojáka Švejka zkresleno, neboť Švejk šel na kořalku do Malčína. Poněmčený název vesnice zněl totiž Malčitz, lidově Malčín, dnes Malčice. V místní hospůdce nacházející se přímo naproti stavení, v němž bývala původní Švejkova knajpa, vám domorodci vše objasní a vysvětlí, i jak to tenkrát se Švejkem bylo. Vesnice si zachovává kolorit i architekturu klasického jihočeského venkova.

Dostupnost z Písku

autem:
směr Praha - silnice I/20, z křižovatky u Nové Hospody vpravo po I/4 (15 km)
autobusem:
z nádraží ČSAD nebo Žižkovy či Pražské ulice v Písku do Předotice/Malčice (mj. autobusy do Prahy), několik spojů denně, o víkendu méně
na kole:
Sedláčkova stezka 1225 k Plynové lávce, odsud na levém břehu po 1151, za Čížovou na křižovatce s trasou 1159 pokračovat rovně (neznačeno) ke Skalickému rybníku, poslední krátký úsek vpravo po silnici I/4
pěšky:
obcí neprochází turistické značení, možno využít výše popsanou cestu pro cyklisty (15 km)
(bilelabe)
Horská chata "Bouda u Bílého Labe" se nachází v horské oblasti cca 5 Km od centra Špindlerova Mlýna v nadmořské výšce 1000 metrů. Je situována v dole Bílého Labe na křižovatce čtyř turistických cest: od Špindlerova mlýna, od Špindlerovy boudy a od Luční boudy. Prostředí kolem Boudy Bílé Labe, či v blízkém okolí, je nanejvýš vhodné k odpočinku, sportu i zábavě. K nám mají namířeno lidé toužící si odpočinout v krásné a čisté horské přírodě, stejně jako příznivci horské turistiky, nebo zimních radovánek. Zrovna tak k nám míří příznivci horské cyklistiky, anebo prostě ti, kdo se pokoušejí si na horách jednoduše protáhnout tělo. Prostředí kolem Boudy Bílé Labe, či v blízkém okolí, je nanejvýš vhodné k odpočinku, sportu i zábavě.Bouda nabízí posezení ve stylové restauraci s terasou, kterou v létě doplňuje venkovní grilování. Důraz je kladen na domácí českou kuchyni. V létě parkování přímo u chaty.
(obecdamnikov)
Obec leží v jihozápadní části Lanškrounské kotliny na úpatí zalesněného Hřebečovského hřbetu Třebovského mezihoří pod Třebovským sedlem v okrese Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji.
Obcí protéká Lukovský potok, který se vlévá do Moravské Sázavy.Tato obec s 685 (1. 1. 2011) obyvateli a rozlohou1 272 ha se táhne od křižovatky silnice první třídy I/43, která vede ze Svitav do Lanškrouna, se silnicí třetí třídy, podél které obec dále pokračuje až k hranicím s obcí Luková.
(teenageclub)
Něco o nás:
Jsme věřící mládež, kolektivem patřící do Boleveckého kostela a Maranathy. (obojí v Plzni)
Scházíme se v čajovně v Boleveckém kostele
každý pátek od 16:00.
Na programu je vždy ztišení, modlitby, chvály,...
...a samozřejmě občerstvení, bez kterého by to nešlo Cool .
Vždy je čas na volný pokec, hry, čaj, freetopic...

Také pořádáme rozmanité akce:
- bazén
- paintball
- lanové centrum
- výlety do přírody
- co kdo navrhne
- každý měsíc chodíme na akci CB (církve bratrské) KŘIŽOVATKU.
- ...
Projekt je zaměřen na vznik komunitního centra pro osoby se zdravotním postižením. Zaměřuje se na odbourávání bariér mezi osobami se zdravotním postižením a majoritní společností. V rámci centra budou poskytovány 3 sociální služby dvěma organizacemi (KŘIŽOVATKOU handicap centrem, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR). Souběžně budou probíhat kulturní, vzdělávací, aktivizační a environmentální aktivity přístupné nejen osobám na vozíku, ale i zdravé populaci. Bude docházet k bourání nejen architektonických bariér mezi handicapovanými a zdravými. Projekt se skládá z nákupu vhodného objektu a jeho následnou rekonstrukci pro potřeby komunitního centra.
(svinarskypotok)
Trasy pochodu podél Svinařského potoka

Svinařský potok pramení na svazích lesů v Brdech nedaleko od obce Podbrdy. Na konci lesa u vesnice Podbrdy stéká podél malého rybníčku na severoseverozápad dolů a opouští les. Na úseku mezi Podbrdy a Vižinou je ale množství vody v potoku velmi malé a jeho tok je často těžké sledovat.
Tok pokračuje od křižovatky silnic Podbrdy - Vižina - Všeradice po modré turistické značce. Potok klesá dále na sever k trati vlaků Všeradice - Nesvačily (trať č. 172) a pokračuje dál na východoseverovýchod podél tratě k další silnici Podbrdy - Všeradice. Od tohoto úseku již je Svinařský potok dobře viditelný.
Potok dále vede asi 100 m od železniční tratě dál k železniční stanici Nesvačily na místo svého soutoku s Všeradickým potokem. Těsně u soutoku můžeme vidět malý rybník před obcí Nesvačily. Dál pak pokračuje na severovýchod poblíž tratě, která pak odbočuje trochu na sever, ale od potoka je vidět obec Skuhrov na jih.
Před Lečí se do Svinařského potoka vlévá Vodický potok ze směru od Nesvačil. Tok Svinařského potoku pak dále míří k silnici k Leči směrem od železniční stanice Skuhrov pod Brdy k obci Skuhrov. Zde pokračuje na východoseverovýchod k Pustému rybníku v obci Leč. Z Pustého rybníku za Lečí směřuje k několika domkům samoty Lédrhaus, kde se do něj vlévá před obcí Hatě Vrahův potok ze směru od Brd.
Svinařský potok dále míří dál k silnici od Litně do Hodyně, kde se do něj vlévá zleva potůček vedoucí od liteňské lokality Na Babce a podniku Vetas za Lečí. Potok dále křižuje další silnici z Litně do Svinařů a dál míří malým lesem k silnici Svinaře - Lhotka. Poblíž této silnice přibírá další potoky. První z nich vede od okraje obce Svinaře a druhý od středu Svinař a zámku Svinaře. Tento potok nese jméno Halounský a v tomto úseku protéká kolem rybníku Nádýnek.
Svinařský potok pak vede souběžně se silnicí po svahu u lesa k cestě mezi obcí Lhotka a samotou Bílý Kamen. Dále pokračuje mírně na sever k ulici Třebaňská východně téměř ke Lhotce u lesa. Dál pokračuje na severovýchod asi 150 m podél silnice K Hájku k Zadní Třebani.
Na okraji Zadní Třebaně přichází ke křižovatce ulic U Hájku a Liteňská a pokračuje dále na severovýchod ulicí Třebaňská (stejný název má i silnice Třebaňská ve Lhotce, mezi oběma Třebaňskými ulicemi nese silnici název ulice K Hájku).
V této jihozápadní části Zadní Třebaně se Svinařský potok slévá s potokem Bělečským, který přichází od západu z Korna a Bělče. Dále pokračuje k centru Zadní Třebaně. Zde podchází ulici Pod Květy u křižovatky s ulici Třebňská a dále se mírně stáčí do východní část Zadního Třebaně. Na okraji Zadní Třebaně u železniční stanice se obrací na sever, protéká pod tratí č. 171 Beroun - Praha a vlévá se z pravého břehu do řeky Berounky.
Fotografie z trasy pochodu po toku Svinařského potoka jsou roztříděny do dílcích alb podle hranice vesnic, městeček a lokality, kterými Svinařský potok protéká.
Výlet lze samozřejmě podniknout i proti proudu Svinařského potoka postupně se Zadní Třebaně od soutoku s Berounkou, ke Lhotce, kolem Svinařůi, kolem silnic od Litně ke Svinařům a k Hodyni, u Lédrhausu, v Leči, u Nesvačil, před Všeradicemi a za Podbrdy až k lesu na Brdy. Snímky jsou řazeny do následujících alb s názvem obcí a míst, odkud fotografie jsou.

Seznam fotografií

Zadni Třebaň
1 Zadní Třebaň u tratě
2 Zadní Třebaň u Berounky
3 Zadní Třebaň ul. Pod Květy
4 Zadní Třebaň ul. Pod Květy a Třebaňská
5 Zadní Třebaň V Podskalí
6 Zadní Třebaň ul. Školní
7 Zadní Třebaň u Bělečského potoka
8 Zadní Třebaň ul. Liteňská a K Hájku
9 Zadní Třebaň K Hájku s koněmi
Lhotka
1 Před Lhotkou u K Hájku
2 Před Lhotkou ul.Třebaňská
3 Lhotka u Bílého Kamene
4 Lhotka u silnice přes Svinařský potok
Svinaře
1 Svinaře u rybníka Nádynek
2 Svinaře u silnice k Litni
Před Hodyní
1 K Hodyni silnice na jih
2 Od Hodyně u pole
Leč
1 Leč u chalup Lédrhaus
2 Leč za Lédrhausem
3 Leč Pustý rybník
4 Leč za stanicí vlaku Skuhrov
U Skuhrova
1 Ke Skuhrovu silnice na jih
2 Cesta Skuhrov k Nesvačilům
Nesvačily
1 Nesvačily u stanice vlaků
2 Nesvačily rybník u Svinařského potoka
3 Za Nesvačilami u tratě
U Všeradic
1 U tratě Nesvačily – Všeradice východ
2 U tratě Nesvačily – Všeradice střed
3 U tratě Nesvačily – Všeradice západ
4 U tratě k silnici k Podbrdům
5 U silnice z Všeradic k Podbrdům
Za Podbrdy
1 U křižovatky Podbrdy – Vižina
2 Před lesem u cesty k Podbrdům
3 Začátek lesa u Podbrdů
4 V lese u Podbrdů jezírko
Reklama