myvalus87
Viz foto
EM 2
více  Zavřít popis alba 
 • minulý pátek
 • 1 zobrazení
atana
Dobrodružství na poloostrově.
24 až 26. Září roku 2021.

Tradiční výprava v měsíci Září se uskutečnila na naše tábořiště na Vystrkově.
Odjíždíme v pátek v odpoledním čase. Po příjezdu na tábořiště máme jen málo zbývajícího denního světla na stavbu tábora a uvaření večeře.
Již za tmy u ohně si jen povídáme a rovněž zpíváme jak chvály, tak i jiné písničky.
K půlnoci jdeme spát.
To abychom druhý den v sobotu brzo ráno vstali a dali se do díla. Nejprve je malá rozcvička na Špičce ostrova, pak bohatá snídaně a čas na povídání si příběhů jak ze současnosti, tak i z minulosti ze Starého zákona. Dopoledne využíváme k hrám, hry jsou trochu dobrodružné a zaměřené jak na trpělivost, tak i na zdatnost a spolupráci v družině. Každý uspěl a bylo při tom dost legrace.
Polední čas, využíváme jednak k obědu, i k přípravě na putování krajinou až na slovanské hradiště. Cesta vede hlavně lesním terénem, kde si ukazujeme přírodní zajímavosti. Na hradišti, se děti dozvídají historii tohoto slovanského hradiště a také se setkávají se starým Slovanem z té doby.
Večer, nebo spíš v pozdním odpoledni je hlavním úkolem vaření večeře. Družiny se úkolu ujali s cílem uvařit co nejchutnější krmi. Za odměnu každá družina získala několik sladkých ovocných špízů. Do setmění se zpívají chvály, povídají se příběhy a pak před večerkou se uskutečnila pouť na špičku ostrova s cílem pozorovat a určit některá souhvězdí.
Nedělní ráno bylo poněkud chladné, ale hřejivé sluníčko na sebe nedalo dlouho čekat. Po snídani, na všechny čekala střelecká soutěž, střílelo se na terče v podobě Divokých prasat a na klasický kruhový terč. Před obědem přišli ke slovu i různé jiné dovednosti a hry.
Návrat do našich domovů byl uskutečněn po jiné trase, než jsme zvyklí a to z důvodu, vyhnutí se kolonám na hlavní silnici. Cesta se vydařila, všichni se domu dostali včas.
Výprava se podařila, byla skvělá a již teď se těšíme na další.

19.p.h. Royal Rangers, Příbram

Adventure on the peninsula.
September 24-26, 2021.

The traditional expedition in September took place to our camp in Vystrkov.
We leave on Friday afternoon. Upon arrival at the camp, we have little remaining daylight to build the camp and cook dinner.
Even in the dark by the fire, we just talk and also sing both praises and other songs.
We go to sleep at midnight.
That we should get up early the next day on Saturday and get to work. First there is a small warm-up at the tip of the island, then a rich breakfast and time to tell stories from both the present and the past from the Old Testament. We use the morning for games, the games are a bit adventurous and focus on both patience and fitness and cooperation in the group. Everyone succeeded and there was a lot of fun.
Noon time, we use both for lunch and to prepare for a journey through the countryside to the Slavic fort. The path leads mainly through forest terrain, where we show natural attractions. At the fortified settlement, children learn the history of this Slavic fortified settlement and also meet an old Slavic from that time.
In the evening, or rather late in the afternoon, the main task is to cook dinner. The groups took on the task in order to cook the most delicious food possible. As a reward, each party received several sweet fruit skewers. Praise is sung until dark, stories are told, and then before the evening there was a pilgrimage to the tip of the island to observe and identify some constellations.
Sunday morning was a bit cold, but the warm sun couldn't wait long. After breakfast, a shooting competition awaited everyone, they shot at targets in the form of Wild Boars and a classic round target. Before lunch, various other skills and games came into play.
The return to our homes was made on a different route than we are used to, due to the avoidance of columns on the main road. The journey was a success, everyone got home on time.
The expedition was successful, it was great and we are already looking forward to the next one.

19.p.h. Royal Rangers, Pribram

#děti#koníčky#kultura#lidé#rodina_přátelé#dokumenty#příroda#umělecké
více  Zavřít popis alba 
 • 26.9.2021
 • 38 zobrazení
 • {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}
baos
 • 19.9.2021
 • 33 zobrazení
fotodch
více  Zavřít popis alba 
5 komentářů
 • 29.8.2021
 • 63 zobrazení
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
bobrahakl
 • 30.7.2021
 • 12 zobrazení
matokrivanek
 • 27.7.2021
 • 21 zobrazení
matokrivanek
 • 27.7.2021
 • 36 zobrazení
britanek9
 • 23.7.2021
 • 6 zobrazení
jaroslavburda
Při svých expedicích a výletech za hmyzíky, se logicky velmi často setkávám s rozmanitými houbami, lišejníky, mechy a také lesními, mokřadními a lučními bylinami. Těm bych rád věnoval své dnešní album. Mezi mé oblíbené patří především ty nejdrobnější, malé bílé kvítky schované v mechorostech, jako např. svízel (Galium sp.). Nebo taková pomněnka (Myosotis sp.) - láká svou neobvykle modrou paletou barev. Či Járou Cimrmanem oblíbený, na zácpu doporučovaný, rozrazil (Veronica sp.) :-) Vždy se mi líbila léčivá třezalka (Hypericum sp.) a drobné žluté kvítky černýše (Melampyrum sp.) či sytě žluté, tvarově zajímavé štírovníky (Lotus sp.). Krásnou luční bylinou je také ptačinec (Stellaria sp.) světlík (Euphrasia sp.) nebo chrastavec (Knautia sp.), kolem vlakových kolejí, často mezi štěrkem, pískem a pražci, narážím na nádherný kakost (Geranium sp.), již z jara vykukují žluté květy podbělu (Tussilago sp.). Žluté lány vrbiny (Lysimachia sp.) lákají již z dálky, kolem lesních cest a ve vlhčích biotopech si nelze nevšimnout obřích listů devětsilů (Petasites sp.). U vody lze obdivovat různé hluchavkovité - máty (Mentha sp.) nebo třeba blatouchy (Caltha sp.), potočnice (Nasturtium sp.), sasanky (Anemone sp.), mokrýše (Chrysosplenium sp.), trojlístky šťavelu (Oxalis sp.), "vodní" violky (Viola sp.) a mnoho a mnoho dalších zajímavých méně či více obvyklých rostlin. Najdeme mezi nimi i naše lesní orchideje, např. vemeník (Platanthera sp.) či prstnatec (Dactylorhiza sp.) z čeledi Orchidaceae. Však se podívejte sami.

Kořenov, Martinské údolí, Jizerské hory
Mapovací čtverec: 5258
Nikon D7200 + Nikkor 105 mm + Raynox DCR-250 + dvojitý difuzér + odrazka (foceno z ruky)

Foto 2021 Jaroslav Burda
Kategorie: makropříroda
více  Zavřít popis alba 
31 komentářů
 • 16.7.2021
 • 47 zobrazení
britanek9
 • 17.6.2021
 • 4 zobrazení
natea987
Lotynka v cervnu
více  Zavřít popis alba 
 • 1.6.2021
 • 5 zobrazení
atana
Psal se šestnáctý den měsíce Lovu. Byl to den plný mlhy a deště. Mnozí z nás zůstali ve svých domovech. Jen ti kteří chtěli poznat krásu deštivého lesa, umění rozdělat oheň v dešti a znát tajemství stavby přístřešku, vyrazily z města ven do lesů Brdských.
Cesta příjemně ubíhala, déšť se střídal se slunečními paprsky a po hodině chůze se město Příbram začalo nezadržitelně vzdalovat. Zato Brdské kopce a les se blížili.
První naše kroky po vstupu do lesa a první nadechnutí jiným vzduchem přineslo příjemnou změnu. Nic nás nemůže vrátit zpět. Ani lijavec.
Okolní les a příroda v dešti je krásná. Ze stromů kape voda, v dálce se páří z porostů a je nádherné ticho, žádný zpěv ptáků, žádný hluk civilizace, jen šum větru a šustot kapek deště. Nic víc.
Přicházíme do starého pískovcového lomu, člověk před desítkami let zde těžil a kopal písek, teď je ZELENÝ lom zarostlý stromy, mechem, travou, křovinami. Příroda dala do pořádku opět to, co člověk poničil. Připravila tak pro dobré lidi kouzelný ráj. I v dešti je nádherný.
Přestalo pršet, pohled na oblohu říká, že na stavbu přístřešku nemáme moc času. A tak se rozdělujeme na dvě skupiny, jedna staví z celt přístřešek a ta druhá má za úkol přinést suché dřevo z okolí. SŮCHÉ. Věděli kde hledat a přinesli.
Stavba našeho dočasného obydlí je hotova. Právě včas. Zase začalo pršet, teď jsme všichni v suchu, vybalujeme torny – připravujeme se na večeři a noc.
Tma přichází v těchto dnech velmi brzo. Večerka nastává po dvacáté hodině denní, drobně prší. Šum deště na plachtu nás brzo zavedl do bájné země Nangílie.
Je ráno, již neprší. A dokonce na nás ukazuje sluníčko. Oblačná obloha nás vytáhla z teplých spacáků a nastávají drobné ranní rituály. Mytí, příprava snídaně.
Oheň již plápolá a ohřívá vodu z nedaleké studánky. Drobně mrholí, teplý čaj je však příjemnější společník než pláštěnka. A u ohně to rychle uschne.
Dopoledne se rozdělujeme opět na dvě skupinky. Každá vyhledává v kraji určené a popsané útvary. Jedněm se daří více a druzí hledají déle. Oběd. Vaření na ohni je v našem oddíle oblíbená činnost. I když to občas k jídlu nevypadá, tak je to s chutí snědeno. Hlad si nevybírá.
Odpolední program věnujeme překážkovým drahám a hodům na cíl a přesnost. Silnější déšť nás zahání do našeho přístřešku. Čas vyplňujeme kvízy a v přístřešku jsme, až do okamžiku kdy nastává čas se zabalit a jít zpět do civilizace. Balíme napřed vše co je okolo nás. A po chvilce přestalo pršet. Balíme celty a uklízíme naše dočasné tábořiště. Odnášíme navíc igelitku odpadků, které, se zde před námi vyskytli.
Cesta vede již v západu slunce. Oblačná obloha kouzlí a je se stále na co dívat. Barva slunce západu měnící se v nekonečnou krásu.
Výpravy se zúčastnily: Štístko, Pikolka, Dodo a Plaváček
Kdo s námi nebyl o mnoho přišel.
Altmiov

Expedition to the Green Quarry near Bohutín.
It was written on the sixteenth day of the month of the Hunt. It was a day full of fog and rain. Many of us stayed in our homes. Only those who wanted to know the beauty of the rainforest, the art of lighting a fire in the rain and knowing the secrets of building a shelter, set out from the city out into the forests of Brdy.
The journey passed pleasantly, the rain alternated with the sun's rays and after an hour's walk the town of Příbram began to recede unstoppably. But the Brdy hills and forest were approaching.
Our first steps after entering the forest and our first breath of other air brought a pleasant change. Nothing can bring us back. Not even a downpour.
The surrounding forest and nature in the rain is beautiful. Water drips from the trees, in the distance it steams from the vegetation and there is a wonderful silence, no birdsong, no noise of civilization, only the sound of wind and the rustle of raindrops. Nothing more.
We come to an old sandstone quarry, a person decades ago mined and dug sand, now the GREEN quarry is overgrown with trees, moss, grass, bushes. Nature has put right back what man has destroyed. She thus prepared a magical paradise for good people. Even in the rain it is beautiful.
It's raining, the view of the sky says we don't have much time to build a shelter. And so we divide into two groups, one builds a shelter from the tent and the other has the task of bringing dry wood from the area. DRY. They knew where to look and brought it.
The construction of our temporary dwelling is complete. Just in time. It's starting to rain again, now we're all dry, unpacking the tornadoes - getting ready for dinner and night.
Darkness is coming very soon these days. The party takes place after 8 pm daily, it rains a little. The sound of the rain on the sail soon led us to the mythical land of Nangilia.
It's morning, it's not raining anymore. And the sun even points at us. The cloudy sky has pulled us out of our warm sleeping bags and small morning rituals are taking place. Washing, preparing breakfast.
The fire is already blazing and heating the water from a nearby well. It drizzles a little, but warm tea is a more pleasant companion than a raincoat. And it dries quickly by the fire.
In the morning we divide again into two groups. Each searches for designated and described departments in the region. One is doing more well and others are looking longer. Lunch. Cooking on fire is a popular activity in our section. Even though it sometimes doesn't look like eating, it's eaten with gusto. Hunger does not choose.
We dedicate the afternoon program to obstacle courses and throws to the goal and accuracy. Heavy rain will drive us to our shelter. We fill time with quizzes and we are in the shelter until the time comes to pack up and go back to civilization. We pack everything around us first. And after a while it stopped raining. We pack the tents and clean up our temporary campground. In addition, we take away a plastic bag of rubbish that appeared here in front of us.
The road leads already at sunset. The cloudy sky enchants and there is still something to look at. The color of the sunset sun changing into infinite beauty.
The expedition was attended by: Štístko, Pikolka, Dodo and Plaváček
Whoever was not with us lost a lot.
Altmiov #děti#koníčky#rodina_přátelé#kultura#lidé#příroda#dokumenty#umělecké
více  Zavřít popis alba 
 • 24.5.2021
 • 52 zobrazení
skritek3636
I did photos from trip from Maršov to Veverská Bitýška. I went first on the red and then on the green turist sign. The road was 12Km long and I met a lot of ponds along the wayand there were wonderful views of the surronding hills.

Dnes jsem si udělala výlet do Maršova a když už jsem tam byla nezapomněla jsem se stavit u Maršovských vodopádů a potom jsem šla přesně na opačnou stranu Maršova po červené na rozcestí Pravková a odtál po zelené do Lažánek a dále stále po zelené do Veverské Bitýšky. Cesta byla dlouhá cca 12 Km a cestou jsem potkala několik tajících rybníků z mrazivého objetí a naskytali se nádherné rozhledy na okolní kopce Tišnovska. Cestou jsem také potkala kočičky v plném květu, pokusila jsem se je vyfotit, ale snímky mám rozmazené, takže bohužel nic a taky jsem v zahrádkách viděla kvést Talovín, takže, i když ještě má v březnu mrznout, jaro se stále více blíží.
více  Zavřít popis alba 
68 komentářů
 • 27.2.2021
 • 140 zobrazení
patelisha269
the searching for Tall Profile Demonstrate, Female Escorts, Wonderful Call Young ladies, or Any other Free Escorts like Collage Young ladies, House Wife’s or Private MNC’s Working Proficient at that point you'll avail lot more great times in surat in the event that you have got any of those have to be meet your internal desire to be all more joyful in your visit of There are bounty of Tall Profile Model, Female and all Tall quality of Female Young ladies are holding up for you to form adore with you at your put like Domestic, Lodging, Flats, or any other put you'd like to them to induce all your crave to be filled with act that have as it were objective to meet and get the fair qualified modern Experts In the event that you'rearrived within the city of doing trade and go to the official occasions, or assembly at that point you'll be able too make all unwinding and great times in your life simply continuously needed to form happening in your way of getting adored genuinely and all inviting and adoring in day time, Night time or any speci.

https://www.isha-patel.com/nagaland/peren-escorts-service-call-girls.html
https://www.isha-patel.com/nagaland/phek-escorts-service-call-girls.html
https://www.isha-patel.com/nagaland/samaguting-escorts-service-call-girls.html
https://www.isha-patel.com/nagaland/tseminyu-escorts-service-call-girls.html
https://www.isha-patel.com/nagaland/tuensang-escorts-service-call-girls.html
https://www.isha-patel.com/nagaland/tuli-escorts-service-call-girls.html
https://www.isha-patel.com/nagaland/ungma-escorts-service-call-girls.html
https://www.isha-patel.com/nagaland/viswema-escorts-service-call-girls.html
https://www.isha-patel.com/nagaland/wokha-escorts-service-call-girls.html
https://www.isha-patel.com/nagaland/zunheboto-escorts-service-call-girls.html
Kategorie: události
více  Zavřít popis alba 
 • 19.2.2021
 • 3 198 zobrazení
inlineskola
Cyklo + Paddleboards + lot of fun :)))
více  Zavřít popis alba 
 • 4.2.2021
 • 371 zobrazení
atana
2 - 4.6. 2006
Z Dobříše přes Zlatý důl na Kuchyňku a zpět.
From Dobris via Gold Gold mine on the kitchen and back.

Páteční odpoledne je v plném proudu a Dvojce začíná výprava na Kuchyňku nedaleko Dobříše.
Sice většina z nás dala přednost prožít víkend v teple a bez námahy, ale i tak je nás na uskutečnění výpravy dost.
V přesně daný čas nastupujeme do autobusu a míříme na Dobříš, zde se potkáváme s Veverkou.
Čas na najití směru, kterým se vydáme, netrvá dlouho. Délka cesty je necelých deset kilometrů na západ.
U místního sanatoria se družina Svišťů odpojuje od Bobrů a Ostřížů. Dál postupuje vlastní cestou. Počasí přeje, svítí sluníčko, vítr moc nefouká, batohy těžknou krok za krokem.
Inu kdo si co zabalil, to si nese.
V lesním království potkáváme Daňky, Srny, spoustu ptactva a i jiných živočichů. Někteří bratři poznávají živočichy v osobním kontaktu, to když si sednou na pařez, který je domovem rezavých mravenců.
Než však Svišti dojdou ke Zlatému dolu, brodí se bažinami, bojují se zrádnými výhony Ostružiní a v mnohém hustém houští se zaseknou i s báglem.
V kopcích blíž ke Kuchyňce se rozprostírá Zlatý důl. Sice se zde již mnoho let netěží, ale vstup do štoly a upravené okolí dává tušit občasnou přítomnost lidí, nebo skřítků.
Než však Svišti vystoupí na vrchol Kuchyňky, uplyne ještě mnoho času. Který využijí k nalezení ztracené cesty, vyhledání vhodného tábořiště a pro stavbu bivaku.
Je sobotní ráno, půl šesté, Svišti jsou již na nohou, balí, vaří snídani, uklízí a nakonec zahlazují všechny stopy po táboře. V sedm hodin se již jde dál, po znovu nalezené cestě.
Neuplyne hodina a vrchol Kuchyňky byl nalezen. Krátký odpočinek dodává síly všem.
Vždyť na Sviště čeká setkání s Veverkou.
Na cestě se v příhodný okamžik objevila rezavá Veverka, vítr vál od ní takže nás nezaznamenala. Všichni jsme zůstali nehybně stát. Ze vzdálenosti dvaceti metrů dohopkala až k nám.
Stále o nás nevěděla, pak vyskočila na strom a pomalu mizela v jeho koruně.
Toto velké dobrodružství skončilo.
S družinou Bobrů a Ostřížů se potkáváme před polednem, na jejich tábořišti. Následuje krátká porada jak a kam dál, a kde se zase sejdeme.
Svišti jdou dál, chceme najít památník a setkat se s Dodem v Bukové u Příbrami. Památník jsme nenašli, Dodo již v Bukové nebyl. A tak jdeme po modré značce, za Bukovou u rybníka vaříme oběd. Nalezli jsme zde staré ohniště. Jeho přítomnost využíváme k uvaření jídla.
Polední odpočinek uplynul jak voda. Dvě hodinky kdy se nemuselo šlapat jsou pryč. Jdeme dál. Cesta nás vede k místu setkání s ostatními družinami.
Podvečer je věnován přípravě tábora a podobným činnostem. Máme dokonce vyhlídku na Příbram, náš zítřejší cíl.

Jsou dvě hodiny v noci, začíná pršet. Bobři a Ostříži včera přístřešky nestavěli a tak zmokly, Svišti ráno vstanou a nebudou mokří. Nedělní ráno už jen drobně prší, nastávají obvyklé činorodosti, najíst se, zabalit si, uklidit po sobě všechny stopy a rozloučit se lesem i a dokončit pohodovou výpravou. Ne, však na dlouho.
Ač byla tato výprava trochu náročná, tak byla dobrá.

Altmiov.

Friday afternoon is in full swing and Dvojka's expedition to the Kitchen near Dobříš begins.
Although most of us preferred to spend the weekend in the heat and effortlessly, there are still enough of us to make the trip.
At the exact given time we get on the bus and head to Dobříš, where we meet the Squirrel.
It doesn't take long to find the direction we're going. The length of the road is less than ten kilometers to the west.
At the local sanatorium, the Svišťů group is disconnected from Bobrů and Ostříž. He continues on his own path. The weather is good, the sun is shining, the wind is not blowing much, the backpacks are heavy step by step.
Well, whoever packed what, bears it.
In the forest kingdom we meet fallow deer, roe deer, lots of birds and other animals. Some brothers get to know the animals in personal contact when they sit on a stump that is home to rusty ants.
But before the Marmots reach the Golden Mine, they wade through the swamps, fight the treacherous shoots of Ostružiní, and in many dense thickets they get stuck with a bagel.
The Zlatý důl stretches in the hills closer to the Kitchen. Although not mined here for many years, the entrance to the gallery and the landscaped surroundings suggests the occasional presence of people or elves.
However, a lot of time will pass before Marmot climbs to the top of the Kitchen. Which they will use to find the lost path, find a suitable camp and to build a bivouac.
It's Saturday morning, half past five, the Marmots are already on their feet, packing, cooking breakfast, cleaning and finally clearing all traces of the camp. At seven o'clock he goes on, on a rediscovered path.
Less than an hour passed and the top of the Kitchen was found. A short rest gives strength to everyone.
After all, a meeting with the Squirrel awaits Marmot.
A rusty Squirrel appeared on the road at an opportune moment, the wind was blowing away from her so she didn't notice us. We all stood motionless. From a distance of twenty meters she jumped to us.
She still didn't know about us, then she jumped on a tree and slowly disappeared in its crown.
This great adventure is over.
We meet a group of Beavers and Ostřížs before noon, at their camp. There is a short meeting on how and where to go next, and where we will meet again.
The marmots go on, we want to find a memorial and meet Dod in Buková near Příbram. We did not find the monument, Dodo was no longer in Buková. And so we follow the blue sign, behind Buková by the pond we cook lunch. We found an old fireplace here. We use his presence to cook food.
The lunch break passed like water. Two watches when you didn't have to pedal are gone. We are going further. The path leads us to a place to meet other companies.
The early evening is dedicated to the preparation of the camp and similar activities. We even have a view of Příbram, our destination tomorrow.
It's two o'clock in the morning, it's starting to rain. The beavers and the Perch did not build shelters yesterday, so they got wet. Sunday morning is only a little raining, the usual activities take place, eat, pack up, clean up all traces and say goodbye to the forest and finish with a relaxing expedition. No, but for a long time.
Although this expedition was a bit demanding, it was good.

Altmiov.
více  Zavřít popis alba 
 • 18.1.2021
 • 84 zobrazení
digitalindia
The WPM stands for words per minute, and it is a measure of typing speed, commonly used in the recruitment process and typing speed tests. It is standardized to five characters or keystrokes. ... Make sure you start your touch typing with high accuracy. Your speed will grow over time. It is a measure of the output speed on a. keyboard. Here's how it works: - start a timer and start typing for exactly 1 minute. - count how many characters you just typed including spaces. Digital literacy refers to an individual's ability to find, evaluate, and compose clear information through writing and other media on various digital platforms. Digital literacy is evaluated by an individual's grammar, composition, typing ... Overall, digital literacy shares many defining principles with other fields that use modifiers in.

1. What is a Type 3 test?

Ans. Type III tests examine the significance of each partial effect, that is the significance of an effect with all the other effects in the model. They are computed by constructing a type III hypothesis matrix L and then computing statistics associated with the hypothesis L. = 0.

2. How is the typing speed described?

Ans. Most people know that typing speed on a computer keyboard is measured in words per minute (wpm). Since words are not all the same size it would not be fair to measure someone's typing speed by counting the actual number of words taken randomly from a textbook.

3. WhaWhat istyping test?

Ans. Typing tests are used to measure how quickly and accurately you can type in a given amount of time. Speed and accuracy are the key factors for determining your WPM (words per minute).

4. How would Do you describe your typing skills?

Ans. I type fast. I use all my fingers. ...
My speed may not be great but I don't have to
look at the keyboard either. ...

I type quickly, most of the time. ...

50–75 wpm. ...

Hybrid hunt and pecker. ...

I'm an advanced pecker. ...

Extremely fast. ...

I DON'T LIKE THAT 'CAPS LOCK' BUTTON IS SO

CLOSE TO THE 'SHIFT' KEY.

5.What Is the Average Typing Speed?

Ans. The average person types between 38 and 40 words per minute (WPM). That translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster, averaging between 65 and 75 WPM.

6. What is the Wald test used for?

Ans. The Wald test (also called the Wald Chi-Squared Test) is a way to find out if explanatory variables in a model are significant. “Significant” means that they add something to the model; variables that add nothing can be deleted without affecting the model in any meaningful way

7. What is Wald in SPSS?

Ans. Wald is basically t² which is Chi-Square distributed with df=1. However, SPSS gives the significance levels of each coefficient. As we can see, only Apt1 is significant all other variables are not. If we change the method from entering to forwarding:Wald the quality of the logistic regression improves.

8. What is the highest WPM ever?

Ans.216 words per minute
The highest typing speed ever recortyping 216 words per minute (wpm), set by Stella Pajunas in 1946, using an IBM electric typewriter. Currently, the fastest English language typist is Barbara Blackburn, who reached a peak typing speed of 212 wpm during a test in 2005, using a Dvorak simplified keyboard.

9. How do I know my typing speed WPM?

Ans. This is a simple test of typing speed, measuring words per minute, or WPM. The standard measure of WPM is (5 * number of characters) / (time is taken). By that measurement, "quick brown fox" is 15 characters, including spaces. The recorded score is WPM * Accuracy.

10. What is a good typing speed for data entry?

Ans. about 80 words per minute
Traditional Data Entry Style and Speed
A professional typist would be expected to average about 80 words per minute to qualify for most professional jobs, although people with a measured WPM as low as 50 might be
considered acceptable in some situations.

BY:- Supriya Gupta
více  Zavřít popis alba 
 • 12.12.2020
 • 75 zobrazení
ok2zdl
Let LO1527 společnosti LOT Polish Airlines z Ostravy do Prahy s DHC-8, zpátky LeoExpressem.
více  Zavřít popis alba 
 • 3.12.2020
 • 299 zobrazení
prachi
 • 29.11.2020
 • 98 zobrazení
Reklama