sunkacek
Pěkná ranní procházka v rozlehlém bukové lese s výskytem vzácných druhů rostlin a zvířat.
#příroda#toulavénohy
Kategorie: příroda
Více  Zavřít popis alba 
 • 16.10.2021
 • 5 zobrazení
schomilous
Začátkem podzimu.Trochu poprchávalo.Byl všední den.Potkala jsem všeho všudy tři turistky.
Více  Zavřít popis alba 
8 komentářů
 • 13.10.2021
 • 42 zobrazení
 • {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}
michaelkasny
Více  Zavřít popis alba 
 • 11.9.2021
 • 219 zobrazení
takcitak
Volné pokračování po Sirotčím hradku s fotoaparátem odkud to je jen kousek na vrchol Stolové hory 459 m.n.m a je součástí Tabulové NPR a je to nedílná součást Pálavy.
Více  Zavřít popis alba 
99 komentářů
 • 11.10.2021
 • 102 zobrazení
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
handysto
Slanisko u Nesytu je národní přírodní rezervace ev. č. 298 jižně od obce Sedlec v okrese Břeclav na západním břehu rybníku Nesyt. Oblast spravuje Správa CHKO Pálava. Důvodem ochrany je unikátní výskyt slanomilné flóry a fauny. Slanisko u Nesytu patří k nejcennějším lokalitám tohoto typu v České republice. Na vznik lokality měla vliv vysoká koncentrace iontů v půdě a suché klima (pro vznik vnitrozemských slanisek je potřeba, aby výpar převažoval nad srážkami).
V rezervaci se zachovaly pozůstatky mezických a vlhkých slaniskových trávníků a kamyšníkové porosty. Na velmi malých plochách se občas objevují také asociace jednoletých slanomilných trav (skrytěnka bodlinatá, bahenka šášinovitá a zblochanec oddálený). Většinu plochy rezervace tvoří ochranářsky méně zajímavé suché ovsíkové louky. Na některých místech převládá oman britský. Na nejvlhčích místech se nacházejí porosty ostřice pobřežní, v případě zanedbaného managementu zarůstají vlhká místa spíše nežádoucím rákosem obecným.
V létě je slanisko ozdobeno světle fialovými květy hvězdnice slanisté panonské (Aster tripolium subsp. pannonicus). Dalšími vzácnými slanomilnými druhy jsou prorostlík nejtenčí, sítina Gerardova, jitrocel přímořský brvitý, kamyšník přímořský, ostřice oddálená, blešník úplavičný, hadí mord maloúborný, kuřinka solná, solenka Valerandova, pampeliška besarabská nebo merlík slanomilný. Vyskytují se zde také druhy subhalofytní, to znamená takové, které vysokou koncentraci solí vyloženě nepotřebují, ale snášejí ji. Do této skupiny patří ledenec přímořský, kostřava nepravá, skřípinka smáčknutá, jetel jahodnatý, šišák hrálovitý, ostřice Otrubova, či mochna husí. Najdeme zde i rostliny , které se nedají označit za slaništní - například zdravínek jarní nebo silně ohrožený mléč bahenní.
Na slanisku byla v roce 2000 objevena bařička přímořská (jediná lokalita v ČR), výskyt se však v dalších letech nepodařilo potvrdit. Změny vodního režimu v 70. letech vyústily ve vymizení jiných dvou druhů - slanorožec rozprostřený (na lokalitě naposledy spatřen v roce 1976) a solnička rozprostřená (udržela se do roku 1986). #příroda
Více  Zavřít popis alba 
47 komentářů
 • srpen až říjen
 • 34 zobrazení
lihu
Žákova hora je původně jedlobukový prales ve Žďárských vrších. I když jedle zde již prakticky vymizely, pralesovitý charakter lesa zůstal.Lze zde nalézt mnoho druhů hub, praktičtí houbaři zde ale nepochodí, jednak je zde sběr zakázán, a většina hub je dřevokazných a nejedlých. Tuto lokalitu jsem letos navštívil několikrát, toto albumje prvním reportem.
Více  Zavřít popis alba 
40 komentářů
 • léto
 • 43 zobrazení
arwelet
Rašeliniště Červené blato na Třeboňsku na jihu Čech patří k nejzajímavějším přírodním rezervacím v České republice. Vrstva rašeliny v něm dosahuje na některých místech hloubky až osmi metrů. Rašeliniště je velmi cenné, neboť je dosud málo narušené a zachovalo si tvářnost tundry a druhovou skladbu rostlinstava z raně poledového období. (Další info na: https://www.trebonsko.cz/cervene-blato ) #příroda#krajina
Více  Zavřít popis alba 
277 komentářů
 • červen až srpen
 • 217 zobrazení
krusnohorka
Naše první výprava za pantoflíčkama a úspěšná.A to hlavně díky Hromašli,která je našla bez jakéhokoliv výcviku,což mi kamarád vůbec nevěřil.Prý na co jí mám ještě vycvičenou...no,to ani já nevím.
Více  Zavřít popis alba 
11 komentářů
 • 23.5.2021
 • 34 zobrazení
handysto
Více  Zavřít popis alba 
15 komentářů
 • červenec až říjen
 • 81 zobrazení
handysto
Více  Zavřít popis alba 
23 komentářů
 • červenec až říjen
 • 31 zobrazení
dawe21
Kategorie: makro
Více  Zavřít popis alba 
 • 13.6.2021
 • 26 zobrazení
arwelet
Při cestě autem jsme měli dvě zastávky - plánovanou v Třeboni (na kafíčko) a potom ještě neplánovanou v Kojákovicích. Tam jsme kvůli špatně vyznačené objížďce hledali správnou cestu. #cestování#architektura#příroda
Více  Zavřít popis alba 
140 komentářů
 • 1.6.2021
 • 153 zobrazení
fototana
Strabišov je dubohabřina s dubem letním, javorem babykou a habrem obecným a s teplomilnými rostlinami. Název Oulehla patří ke stepním loukám s jalovcem obecným a suchomilnými druhy.
Celá lokalita je výjimečná bohatým výskytem orchidejí co do počtu tak rozmanitosti. Roste zde například střevíčník pantoflíček, vstavače bledý, nachový, vojenský. Raritou je velmi vzácný vstavač trojzubý.
Kategorie: krajina
Více  Zavřít popis alba 
9 komentářů
 • 23.5.2021
 • 83 zobrazení
joona
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1693 Ve vesnici měla stát vysoká pec, jejíž existenci se však nepodařilo doložit.
Národní přírodní rezervace Jezerka je chráněné území v Krušných horách v údolí Vesnického potoka a na hoře Jezeří (706 m n. m.) Žeberská lípa 700 let stará
Více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 10.4.2021
 • 43 zobrazení
frantisekrasocha
Letošní jaro není fotografování motýlů příliš nakloněno, což dokazuje častým deštěm a chladem, foto úlovků je proto poskrovnu, a to i v teplých oblastech, jakou Podyjí asi určitě je. Výsledky několika výprav jsem tedy sloučil do jednoho alba.
Více  Zavřít popis alba 
4 komentáře
 • jaro
 • 32 zobrazení
marijika
Na Pálavu jsem se vypravila za violkou nejmenší , mákem bělokvětým jihomoravským a písečnicí velkokvětou. A zadařilo se, jen fotky violky mám nekvalitní, neboť jsem ji fotila z větší vzdálenosti z chodníku. Jinak jsem byla s výletem moc spokojená, počasí mi přálo a že se mi podařilo se mi přejít celou NPR Děvín z Pavlova do Klentnice po čer.tur. značení. Hezkou podívanou a pěkné podzimní dny přeji :-)
Více  Zavřít popis alba 
204 komentářů
 • 4.5.2021
 • 109 zobrazení
tenjemuj
Rozvolňování má přijít až od začátku příštího týdne, ale já s Hankou vyrážíme na výlet, který je zčásti v mým a z části Hančiným okrese. Dnes navštívíme místa, kde se tvořily dějiny země české - vyrážíme do Libice nad Cidlinou. Od konce 8. století se na území obce nacházelo slovanské blatné hradiště. Bylo vybudováno ve strategicky výhodné poloze při soutoku Cidliny s Labem, kde bylo obklopeno lužními lesy. Jejich zbytky dnes chrání národní přírodní rezervace Libický luh. A to se vše stalo předmětem našeho dnešního zájmu
Více  Zavřít popis alba 
110 komentářů
 • 10.4.2021
 • 222 zobrazení
frantisekrasocha
Na křižovatce turistických cest "U papírny", je malá loučka, kde se tito motýlci v nevelkém počtu vyskytovali. Letos ale byla loučka vypasená ovcemi, a tak tam vegetace byla bez kvetoucích rostlin. Pestrobarvce nebylo nikde vidět, což bylo zklamání. Kus dál, na proluce v ohbí řeky se motýlci dříve taky vyskytovali, ale v danou dobu tam byli jen asi dva kousky, později možná i čtyři. Pár fotek se dalo udělat, ale moc jich nebylo. Při návratu se ale na loučce u rozcestí přece jenom několik motýlků ukázalo, a nakonec i jedno páření, takže určitá spokojenost s focením byla.
Více  Zavřít popis alba 
 • 3.6.2021
 • 17 zobrazení
Reklama