charlinek
 • červen 2014 až prosinec 2016
 • 4 236 zobrazení
igorhlavinka
Starý mistr Lao tse napsal:
,,Nejvyšší dokonalost se podobá vodě,
nebo voda ve své dokonalosti prospívá všemu, aniž s čím zápolí
a přebývající v tom, co je všemu protivné, tak jest nejblíže Tao "

,,Na světě není nic měkčího a poddajnějšího než voda
ale tu zas nic nepřekoná v tom
jak napře se na všechno tvrdé a silné!
A nic ji nedokáže v ničem změnit!
Tak poddajné vítězí nad silným
měkké vítězí nad tvrdým
a všichni na světě to ví
a nikdo to nedokáže uskutečnit!
Proto Světec pravil:
kdo vezme na sebe bláto země
ten je pán země a úrody,
kdo vezme na sebe neštěstí země
ten je nad všemi král!
Rovná slova vypadají jako zvrácená!"
(Tao te Ting- překl.Oldřich Král)

Taneční improvizace Rena Milgrom a její studentky a studenti.
1. Meandry Botiče, lužní les pod Toulcovým dvorem 11.5.2021
2. Meandry Botiče, 17.5.2021
3.Divoká Šárka, Pod Šestákovou skálou 18.5.2021
https://globalwaterdances.org/#globalwaterdances

,,Letošní Global Water Dance se tančí za svítání. V tom krátkém čase, kdy se světlo jemně chvěje, kdy teprve vchází mezi větve, listy, domy a cesty, a to co se děje, se děje uvnitř, ne ještě zjevně. V čase, kdy je možné být kamenem i řekou, světlem i šerem - pár okamžiků před tím, než se stáváme lidskou bytostí - člověkem."

Cítím duši kamene
spojuje se s mojí
v chladném tichu rána

Hučení splavu.
Přebíhám z paprsku do paprsku
V prvním holubím vrků

Chvěje se list.
Tvoje dlaň je teplá.
Naše oči se vpily.

Vidím tě pít píseň ticha
Jsi pevná.
Uprostřed lesa studna.

Ruce a větve
Scházejí se proti nebi
V mracích schovává se Slunce

Hladina je tichá
Čeká na Tvůj pohyb.
Vznesla ses.

Vrnění
To vnění
o kterém píše Mirka
Vrnění a chvění
Ptačího pírka
Když se z hrdla derou
První písně rána
Ty jsi bosá v trávě
poprchává
(Kateřina Molčíková)

..........................................

Za úsvitu nejsou ještě stíny …
jsou stíny jen zbytky noci?
Noční ponurost ustupuje před svítáním
Zády ke svítání pozoruju, jak noc sklouzne někam pryč a zanechá po sobě tenkou
část vpíjející se do mé kůže. Stín, moje osobní noc uložena ve mně, zatím spí.

Kmeny stromů jsou vyleptány slunečními paprsky,
cítím texturu zbrázděné kůry.
Moje oči klouzají mezi kmeny a převádějí světelné vzorce do dotekových vjemů
jezdících po kůži.

Ranní vzduch zhuštěn světlem tvoří očarování, trans, do kterého teď padá celé toto
místo…

Studený vánek obalující moji tvář, studená rosa na chodidlech mě vedou k jinému
vnímání.
Ticho všude.
Ptáci, kameny, stromy tají dech.

Řeky nikdy nespí.

(Rena Milgrom)

....................

celý náš život tady je jako kapka rosy po ránu
předtím i potom oceán
(igor hlavinka)

..........................................

Klíčím, mé buňky
nejdříve kondenzují, pak se
naplní vodou a zvědavost
mne žene z mého tvaru ven.

Obracím se ke slunci,
rostu a vidím
dravce na obloze.
Krouží a já rostu.

Pod květy kaštanů
ztrácím se a promněňuju.
Osamělá i propojená,
žíznivá i napojená.
Diano, stojí při tobě.
Stojíš i ty při mně?

Klíčím, mé buňky
nejdříve kondenzují, pak se
naplní vodou a zvědavost
mne žene z mého tvaru ven.
Obracím se ke slunci,
rostu a vidím
dravce na obloze.
Krouží a já rostu.
Ještě doznívá zvuk
mých kroků, mého dechu,
šustění mých šatů.

Odnáším si jen
hlínu na rukou a chodidlech
a možná i smítko
ve vlasech.

Opouštím a zanechávám
údolí bdící i snící
s vůní vody.

(Blanka Lisá)
.....................

Platan javorolistý – snáší znečištěné ovzduší
Volavka odlétá
Výskok ryby
Pach vody, hukot jezu
Odnikud nikam a do věčnosti
Staletí na obzoru
Tramvaj po mostě
A pořád ta stejná voda
Odnikud nikam a do věčnosti

Liána, lijavec, líná – nehybně čeká a saje vodu, proudí všemi dutinami vzhůru směrem k růstu.
Lijavec, líná liána, vzlíná – odhodlaně, tiše se plíží po zemi, nachází oporu ve všem a sune se vzhůru.
Soužití a parazitismus, výměna látek, podpora.
Volně vlaje ve větru, udrží mnoho tvorů, poddává se jejich tíze a proudění vzduchu.
Odumírá, splihne, uvadá a usychá, hroutí se dolů a znovu vstává z malého mateřského kousku pod zemí.
Nekonečný život, stále proměňovaná vláha

Bláto, které se lepí na všechno, které vtahuje a posouvá dál, než by člověk chtěl. Neustále přítomné bláto i v tom nejčistším pohybu. Bláto na rukou, na nohou, na tváři, bláto předané a obdržené. Bláto, co si odnáším na chodidlech a mezi prsty, hluboko do hektického dne. Bláto, které mě drží ve spojení s jiným místem a časem. Prabláto, které večer v úžasu smývám z nohou.

Kmen se rozpadá
Volavka náhle strne
na břehu jezu
(Marie Hanková)

..........................................

Pražské džungle –
zbytečně důležité
Tygr má klíště

Plynutí. Rozklad. Omytí.
Bílá. Stříbrná.
Koloběh.
Zima.
Prozření. Zbytečně nezbytné.

Slza. Srk. Satori.
Bez očekávání. S důvěrou. S respektem.

Proud. Květ. Kmen.
Tao. Klid. Zdroj.
Čisté nebe.
Prána.
(jan lukavský)

..........................................

Na chladném kameni v úsvitu mámení.
Jako když řeka teče a ví kam.
Netřeba sledovat znamení.
Jenom si tak plynu s pocitem, že vím a znám.
Připojíš se jako další proud.
Tak přirozeně a jemně.
Zkoumáme spolu oporu chladivé matky země.
Náhle mi bereš hlavu do dlaní.
A já nechávám se tebou obejnout.
Mateřskost, něha. Přijímání.
Do odevzdání se nadechnout..
Svět za myšlením. Svět bez hranic.
A v hlavě ten sladký pocit, že nevím nic.

N(en)ormální ráno.
Chlad.
Ticho.
Bahno.
Pomalé přecházení
mezi realitou a sněním.
Bezčasí.
Bez příkrasy.
A pořád tolik toho,
co ještě nevím.

Co mě učí voda:
Plynout, i když je to těžký...
A i když je to lehký,
plynout dál.
Neulpívat
na tom dobrém
ani na tom špatném.
Prostě plynout dál.
Nic nevlastnit,
nic nenárokovat.
Nezastavovat
ani netlačit.
Jen podle záměru
upravovat směr,
vnímat zodpovědnost,
cítit vděčnost,
být.
Jedno-duše.

Na chladném kameni
v úsvitu mámení.
Jako když řeka teče
a ví kam.
Netřeba sledovat znamení.
Jenom si tak plynu
s pocitem,
že vím a znám.
Připojíš se jako další proud.
Tak přirozeně a jemně.
Zkoumáme spolu oporu
chladivé matky země.
Náhle mi bereš hlavu do dlaní.
A já nechávám se tebou obejmout.
Mateřskost, něha.
Přijímání.
Do odevzdání se nadechnout..
Svět za myšlením.
Svět bez hranic.
A v hlavě ten sladký pocit,
že nevím nic.
(Mirka Papajiková)

..........................................

Nevnímám co bylo včera, neřeším co bude zítra dnes je dnes a jediné co mi zbylo je vnímat přítomnou chvíli dnes je dnes...
(Petra Bartošová)

..........................................

Stahuji ze svého těla oděv noci a oblékám šat ranního svítání.

Probouzím své vědomí k moci a tvořím za zvuků přírody.

Mlha propustnou pokličku tvoří, jak šál, do kterého se můj pohyb noří!

Voda, kámen, země, to vše je součást ve mně! Různě se přetváříme v pohybu a přitom víme, že jsme součást vesmíru!

Zdáš se býti země klidná a přitom vnímám tvůj dech skrz pramen vody vyvěrající z tvého lůna!

Nad hladinou odraz nebe, pod ní objevuji sebe! Tu hravost, ten život, to vše a nic, co odehrává se teď a tady ... teď a tady!
(lucie pfeiferova)

.........................

I.
Dostávám korunu. Zvedám ji ke koruně stromu.
ko – ru – na
kůra
Království za strom!



Vidět ve stejný den úsvit i západ
je jako mazlit se s celým dnem.
Být účastna celé cestě Slunce od východu k západu
je jako ho doprovázet,
doprovázet a být doprovázena, přítelem.

II.
Žlutě teplé ranní paprsky prosvítají čerstvě olistěnými kaštany,
skrz kapky na trávě
a naši kůži,
dovnitř do našich bytostí,
kde se mísí s naším vnitřním teplem a světlem.
Jsme světlo – přitahujeme světlo.

III.
Voda hučí, šumí, duní, do nekonečna.
Stále je v pohybu.
Až odejdu, stále poteče.
Je teď, teď, teď, teď.
Nemá konec ani počátek.
Je.

IV.
Ptácccc
mokřadní společenství
- intermezzo -
S časem se mění prostor.
Za ranního světla vidím svět jinak.
Vnější prostor přetéká zvuky přírody.
Ve vzduchu jsou jiné vůně.
Vychutnávám čaj a snídani s větší chutí.
A možná i na omak je svět jiný?
Cítím na kůži vzdušnou vlhkost a rosu.



Za slunečného úsvitu
svět září teplou zlatou prvotní energií.
Slunce obtéká, hladí a proudí vše a skrz vše,
čeho se dotkne.
Probouzí, osvicuje, osvěcuje.
Je to svátek. Celou svou bytostí zachytávám toto požehnání.

V

tleju, tlím, stávám se humusem

VI

Vrba
jsi se mnou
jsem s tebou jsem s tebou
jsem s tebou
jsi se mnou
Jsme spolu
Spolu jsme



Divoženky
tančí
na skále
žena voda vědomí
čas

(Veronika Chvátalová)

.................

Rastie do mňa tráva
som?
vodou pulzujúca
rosa
som
teplo z výšky stromov
za šumu hlasov
spev srdca
sme

Plynulo

v diaľke vlny

dotyky
v balanse
v tichosti
oddávam

(Veronika Borzová)

...............

..........................................

Igor Hlavinka napsal o svých fotografiích z Meandrů :,,Hrátky rusalek a jednoho mládence u vody. Taneční improvizace Rena Milgrom a její studentky a studenti. Meandry Botiče. Díky přírodě kolem, měkkému světlu krátce po východu slunce a lehce antikizujícím šatům dostává scéna na fotografiích staromistrovskou atmosféru se kterou je v pěkném kontrastu svobodný autentický projev tance. Mezi převažující zasněnou lyričností a meditativností tanečního projevu, která souzní s klidným tokem vody a občasnou dramatičností a sebeironií vzniká plodné napětí. "
více  Zavřít popis alba 
 • září 2010 až květen 2021
 • 1 564 zobrazení
 • {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}
jalec
V piatok a sobotu 17. a 18.10.2014 sa v Humennom uskutočnila vzhľadom na obsah a počet účastníkov neobvyklá akcia. Klub vojenskej histórie Beskydy v spolupráci s mestom Humenné a ďalšími spriaznenými klubmi vojenskej histórie z Česka, Poľska, Ukrajiny a Maďarska predstavil dobovú rekonštrukciu bojov o Humenné v 1. svetovej vojne približne na miestach, kde sa skutočne pred 100 rokmi stretli armády Rakúsko Uhorska s armádou cárskeho Ruska. Okrem dobových zbraní, uniforiem, vojenských operácií mohli vidieť účastníci aj originálne lietadlo RU armády Fokker E.III.. V predvečer rekonštrukcie bol progam na námestí v Humennom so súťažou vo varení guľášu. Bohužiaľ počasie sa umúdrilo až v sobotu po 9.00 hod. ale chválabohu aspoň zato. Rekonštrukcia prebehla za polooblačného až jasného počasia. Ja som ako organizátor dostal robotu na bráne a tak som stihol len posledných 5 minút rekonštrukcie na bojisku, ale snáď aj to bude stačiť na to, aby som Vám obsah akcie priblížil. Vďaka patrí všetkým dobrovoľníkom a organizáciám, ktorí sa o zdarný priebeh akcie pričinili. Predseda klubu mgr. Martin Drobňák je bývalým študentom svojho podpredsedu PhDr. Radoslava Turíka. Študentov Gymnázia arm. gen. L. Svobodu v Humennom, ktorí akciu organizovali, zabezpečovali bolo ďaleko viac. Vďaka Vám všetkým. 8)
Kategorie: dokumenty
více  Zavřít popis alba 
 • 18.10.2014
 • 1 411 zobrazení
yorick
Fotky zacinaji v Budapesti, pokracovani pres hranice SRB/BG --> Rilsky monastir --> Sopot --> Plovdiv --> Rodopy --> Slunecni pobrezi, Nessebar --> Kamen Brag --> RU...
Kategorie: cestování
více  Zavřít popis alba 
 • léto 2007
 • 910 zobrazení
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
sidonius17
Kategorie: lidéostatní
více  Zavřít popis alba 
 • prosinec 2006 až leden 2009
 • 906 zobrazení
czechchuck
Evie-Jo, Matyáš - Narozky......Petruška, Bořivoj a Eliška......Evča a Olivka - Ještě jenom Maminy......Na Mexiku - Zámostnův mlejn......Eli má křtiny - Advent a Vánoce......Školička......Eli......Od vleku do Brna - FN. - To je JIP a Spin. oddělení.......Rehab. v Hrabyni.
Kategorie: ostatní
více  Zavřít popis alba 
 • červenec 2010 až červen 2012
 • 870 zobrazení
skincarlos
Mé zamilované místo - pokud víte kam jít a co uvidíte , chce to chodit i cestou necestou...
když vám řeknu ,že tu hostuje rysí rodinka a že tu jsou horolezecké terény tak mi nikdo neuvěří...
Kryštofovy Hamry - protáhlá obec s malou sjezdovkou, stromy velikány , domem kapitánky RU Bartlové , pomníkem loupežníka a dobrodruha Stlülpnera , se studánkou a přechodem do Německa pro pěší k městečku Schmalzgrube s krásným minizámečkem, starou pecí a nad koupalištěm modelová dráha kterou zprovozníte za malou minci.

Minule jsme prošli mosty zaniklé Křímovské železnice,tedy část u hranic.Dnes část blíže k Chomutovu.Dojeli jsme autem na Horu sv.Šebestiána na místní náměstíčko,kde stál dříve velký kostel/byl zbourán za totality/.Zde můžete dokoupit občerstvení,jindy a jinde po trase nemáte možnost.
Sejděte do údolí k bývalé trati.Uvidíte zbytky starých pilířů mostu/střední pilíř zcela zmizel/. My se dáme dále po asfaltové silničce podél Chomutovky.Mineme starý lom se zbytky hamerského rybníka.Projdeme okolo studánky s pitnou vodou s obrázkem madonky. Po pravé straně dáme pozor na Bezručovský vodopád/cca 2 m vysoký/. Poté se po obou stranách začnou objevovat kamenné srázy údolí.Nás zaujme vpravo skalní ostroh - Medvědí skála.Dostala název podle nedalekého vodopádu u Tišiny a i podle svého tvaru ležícího medvěda. My vidíme zezdola skalnatý vrchol, ale samotný vrcholový hrot - hřbet medvěda je ještě cca 50 nad skalním vrcholem . Na skálu se dostaneme po docela velkém dřevěném mostku přes Chomutovku a cestou vzhůru. Na hoře odbočíme po vrstevnici doprava a jsme cca v polovině skály.Hrot necháme pod sebou / není tak bezpečně přístupný jak se ze zdola zdá/ a vystoupáme na nejvyšší vrchol.Je to velmi krásná vyhlídka do údolí. Naproti máme hřebeny Rysích skal včetně Rysí vyhlídky se skalním oknem. Pod námi v hloubce se vine silnička Bezručova údolí.Po prohlídce se vyškrábeme cca 50 m přes hustší les nahoru a vyjdeme na široké lesní cestě.Pokud budete pozorní všimnete si na skále vpravo dvou náhrobních desek - lesní hřbitov.
Pokračujeme dál po silničce ,která vede víceméně rovně a souběžně s dolní silnicí v Bezručově údolí. Narazíme na pár cest vedoucích dolů do údolí, ale ty vynechte.Vlevo by se měla objevit stará trať Křímov - Německo.Jdeme nejdřív podél dost zarostlé trati, ale dáme si pozor /sledujeme ji/ a za chvíli vidíme malou stezku vedoucí po trati. Vyjdeme na násep - těleso trati a jdeme lesem. Stále více se stezka po trati stává hezčí až jdeme po velmi slušném chodníku ze starých dubových pražců. Vpravo postupně shlížíme z velkého náspu do hloubky údolí. Docela závidíme minulým pasažérům vlaků,kteří si užívali krásných pohledů okolo trati. Dojdeme až k většímu strážnímu domku / po cestě minete taky jeden /. Ještě v 70.letech tady stálo nedaleko nádraží Hora sv.Šebestiána, za 40 let z něj nic nezůstalo. Jen základy budov, zbytky nakládací rampy a velká plocha na které byly prý až 4 koleje - tedy menší seřaďovací nádraží. Objekt nádraží měl už tehdy vlastní větrnou elektrárnu.V době nástupu fašismu se opodál strhla i větší potyčka s henleinovci a na obou stranách byli mrtví. Naši vojáci tehdy použili zářezů trati a odplížili se před přesilou až do Křímova.
Vyfotili jsme si zbytky nádraží a poděkovali místnímu pamětníku za informace, jeho otec jezdil na této trati jako topič lokomotivy. Od nádraží vyjdete nahoru k poli a tady již se orientujete podle zbytků mostu a obce Hora.sv.Šebestiána . K Hoře sv.Šebestiána . Ještě dovětek , na konci války bylo zdejší obyvatelstvo odsunuto velmi tvrdě a to za přístup k vězňům několika pochodů smrt i, kde se chovali velmi brutálně . Celá stará silnice do Chomutova byla poseta mrtvými vězni . 2 pomníky pochodu smrti v nedaleké Nové Vsi jsou jen malou připomínkou na popravené a ubité vězně .
Pozor ! V okolí se mají stavět desítky větrných elektráren, které zcela změní tvář Krušných hor !
Chraňme floru a faunu Krušných hor pro budoucí pokolení , neprodávejme hory podnikavcům , jsou pro všechny ! Podpořte finanční částkou občanské sdružení Krušno , které proti VE bojuje !
Č.ú. 241151651/0300
více  Zavřít popis alba 
 • leden 2003 až srpen 2009
 • 721 zobrazení
sps-ollie
Festival Pod Parou Open Air - SPS + Bad Religion(USA), The Adicts(UK), Agnostic Front(USA), The Casualties(USA), Street Dogs(USA), D.R.I.(USA), Total Chaos(USA), Discharche(UK), One Way System(UK), Purgen(RU), Konflikt, Plexis, N.V.Ú., E!E, Davová Psychóza, Sto Zvířat, TN, a další...
více  Zavřít popis alba 
 • 2.8.2013
 • 616 zobrazení
soukupjoseph
Páteční kapely: VHS (CZ), Rozpor (SK), A Bude Hůř (CZ), Zeměžluč (CZ), Faintest Idea (UK), The Subhumans (UK), Banane Metalik (FR), Konflikt (SK), Misfits (USA), Purgen (RU), Siberian Meat Grinder (RU)
více  Zavřít popis alba 
 • červen 2006 až srpen 2015
 • 570 zobrazení
coloraaa
A máme ru další zajímavé místo kam se dříve hodně jezdilo na vandry. Dnes se tu ukáže tramp jen sporadicky.
Počasí: +19°C, zataženo, ojediněle přeháňky, slabý větřík.
I na Facebooku.
https://www.facebook.com/groups/T.O.Rosomak/
více  Zavřít popis alba 
 • 12.8.2017
 • 528 zobrazení
pawoucek
Main stage: INF - Kedlubna, Semtexx, Kropi, Radon; (Machine Works - TNZFTGV: Elum, Platform, Tvrdas, Kubanec; Majkl (NSK); Quickie (Radical); WTG (FDM); Merak (Io.lab); Shimpo (Gummo); Sarcom (Metro); HWZ (Swazarm); Daya; Stembus (Merkur)
Jungle stage: Odrix (Junkie Force); Gummo sound djs; Saigon Project djs; MDFK; DAJ (K-TA); Z.V.K.P. (Poisonapple)
House stage: Baloo (D.N.A. sound); Cayman (D.N.A. sound, Anomal Planet); Ian Rokka (XBS Crew); Deep Sanding Crew; Swoop; Martin; Kazi (Hajek city); Smirnov (Dry Village)

Radovesická výsypka - Bílina

Dobrá, dobrá... Chtěli jste je, tak tady jich pár máte. ;] Ahá, už vím! Tak proto! Dyk von to byl pátek třináctej! Možná proto? No, nevím, ale takhle velmi dlouhý a kyselý večer, kdy mi furt do všeho seděl valivej track z Blade-a, už jsem dlouho nezažila a nebo do tý doby nikdy? Každopádně GOD SAVE THE KROPI!!! Pořádná "pata, špička, krok sun krok" se tedy před odjezdem konala! Jup jup jup! Banán: "Hani, prší mi na nohu, co s tím uděláš?", H.: "Po***ru Ti jí a budeš rád, že Ti na ní prší."
více  Zavřít popis alba 
 • srpen 2010 až duben 2015
 • 523 zobrazení
tuzr
Další cyklovýlet v úterý s TJ Turista a OKČT VOKD Ostrava-Poruba, tentokrát údolími kolem bývalých vodních mlýnů a po kopečcích okraje Nízkého Jeseníku.
více  Zavřít popis alba 
35 komentářů
 • 22.5.2012
 • 521 zobrazení
danmcgrew
1 komentář
 • 4.4.2021
 • 512 zobrazení
smurfer
 • říjen 2010 až říjen 2011
 • 483 zobrazení
buzkopolis
Kategorie: země
více  Zavřít popis alba 
 • září 2008
 • 478 zobrazení
krissisful
 • červen 2011
 • 470 zobrazení
smurfer
 • říjen 2008
 • 469 zobrazení
stribnatko
 • leden 2003 až září 2004
 • 461 zobrazení
tuzr
V posledních letech se v rámci plnění výkonnostního zlatého odznaku cykloturistiky účastním tradičních přitažlivých akcí, zejména na severu Moravy. Z nabídky 4 akcí jsem si vybral tradičně počtvrté za sebou blízkou akci : 36.ročník Pochod a cyklojízda osvobození, -organizátoři Drozdkovi z KČT Horní Lhota. Tentokrát jsem přijal pozvání vedoucí turistiky Věry Z. ke společné účasti s mým předchozím porubským odborem turistů, s nimiž jsem prožil nezapomenutelných 10 let turistických akcí. (Z těchto dávných akcí prvně zdlouhavě umisťuji na Rajče týdenní pobyty na: http://tuzr1.rajce.idnes.cz - počínaje rokem 2005).
Akce KČT Horní Lhota se pravidelně několik let zúčastňují cykloturisté KČT Hodslavice, kteří zaplní na 2 noci ubytovnu KČT Horní Lhota poblíže Lyžařského areálu Vaňkův kopec a jsou koloritem cykloakce na trase 100 km, kde jsem se s nimi setkával, i jel. Na startu, na trase i v cíli jsme se setkávali se známými pěšími účastníky akce. V Horní Lhotě jsou také pořádány mnoho let v lednu turistické plesy Moravskoslezské oblasti KČT.
Počasí na cykloakci v sobotu 28.4.2012 vyšlo nádherné, viditelnost byla dobrá a tak od Jakubčovic byl vidět zasněžený hřbet Hrubého Jeseníku s Pradědem. Slunce opalovalo a vysušovalo a bylo nutné dodržovat pitný režim a na závěr jsme opět skončili u vedoucí Věry, kde jsme se bavili, jedli nejen opékané buřty a vzpomínali.
více  Zavřít popis alba 
72 komentářů
 • 28.4.2012
 • 452 zobrazení
ipromeny
fotky z tanečního večírku v Kladrubech s kapelou ProMěNY
Kategorie: kulturazábava
více  Zavřít popis alba 
 • 10.2.2010
 • 443 zobrazení
Reklama