britanek7
 • 19.1.2021
 • 17 zobrazení
 • {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}
muschamud1
 • 22.4.2018
 • 14 zobrazení
peterson18
 • 27.7.2009
 • 82 zobrazení
egalanteria
 • 3.4.2018
 • 32 zobrazení
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
mlzikobylky
 • 9.12.2015
 • 184 zobrazení
ruman
 • 11.10.2009
 • 44 zobrazení
electrocomp
 • 15.1.2019
 • 75 zobrazení
ruman
 • 5.10.2009
 • 57 zobrazení
zelihogaraz
Letos jsme zažili ameriku konečně bez kovidu. A k vidění toho bylo hodně - pickupy na steroidech, Jeepy bez dveří, pojízdný panelák, šerifové v akci, spousty odtahovek, lyžař na Wildcatu, 4 nové C8, motorka s V8, divoký koně mnoha plemen, rozmary počasí, nejlepší žebra z Eldoráda, stanování s limuzínou nebo na střeše, cruising v i na autech, našel se Nemo, jednorožec, žralok, drak, plameňák, Hello Kitty a hlavně bezva lidi!

#20210610#20210611#20210612#20210613#lcw#lcw2021#chevrolet#chevy#lumina#suburban#chromplameny#ram#jeep#cherokee#grandcherokee#buick#ford#corvette#vette#c8#mustang#c2#camper#dodge#charger#pontiac#firebird#transam#kitt#knightrider#raptor#cadillac#lincoln#harleydavidson#bosshoss#v8#shelby#gt350#roush#farmall#oldsmobile#lod#vestonickavenuse#motel#eldorado#veteran#ncc1701d#enterprise#firebird#gladiator#hearse#gulfstream#endura#escalade#bronco#odtah#odtahovka#flex#neon#srt4#gmc#pickup#van#truck#saleen#hellcat#cts#wrangler#challenger#grandwagoneer#imperial#kino#autokino#aquapark#lebaron#redneck#camaro#teepee#grill#transsport#rcmodel#taxi#challenger50#skylark#gt350h#srt#superlazy#pinup#zebra#bmw#mopar#cabrio#army#usarmy#roadster#300m#pacifica#hummer#lebka#offroad#k9unit#crownvictoria#cheveless#elcamino#f650#viper#party#royal#powerwagon#roadrunner#cruisenroll#danielhanka#durango#ranchero#wildcat#skiordie#astrovan#riviera#jeepcj#jackdaniels#beautifulfarmer#stingray#magnum#hippie#slapadlo#bonneville#limo#stretch#hudson#hornet#toyota#fjcruiser#electra#plymouth#gtx#wakepark#starcraft#hemi#longhorn#ratrod#citroen#caprise#kardan#custom#fatboy#trike#hillcooper#airstream#achtung#mach1#motorhome#holidayrambler#endeavor#chrysler#300c#charon#zeli#uscars#captainamerica#kemp#novemlyny#atcmerkur#gretathunberg#howdareyou#slunce#dest#karavan#cruising
více  Zavřít popis alba 
 • letos v červnu
 • 159 zobrazení
malyded
Martin, Mikan a mistr světa ve stretch-hopu Miloš. Elitní skupina Bruntálských lezců na Kuřimské stěně... Krásně prolezený den a noc.
více  Zavřít popis alba 
 • 19.12.2010
 • 112 zobrazení
pohybsradosti
Cvičili jsem power stretch, afrotance při živé hudbě, posilovali i rehabilitovali na velkém míči, pořádně si dalydo těla při kruhovém tréninku a po večerech tvořily košíky a ozdoby z papírových ruliček, naušnice z PET láhví ..a vůbec, bylo to bájo
více  Zavřít popis alba 
 • listopad 2014
 • 133 zobrazení
durandurancz
Duran Duran - Skin Trade
2/1987, single

7":
4:26 Skin Trade (radio cut)
2:49 We Need You

12":
7:36 Skin Trade (Stretch mix)
5:58 Skin Trade (album version)
2:49 We Need You
více  Zavřít popis alba 
 • 18.2.2017
 • 28 zobrazení
discoverthepassion
Long Easter weekend we spend on trip from SYD to MEL

The Great Ocean Road is an Australian National Heritage listed 243-kilometre stretch of road along the south-eastern coast of Australia between the Victorian cities of Torquay and Warrnambool. The road was built by returned soldiers between 1919 and 1932, and is the world's largest war memorial; dedicated to casualties of World War I.
více  Zavřít popis alba 
57 komentářů
 • duben 2012
 • 222 zobrazení
atana
2 - 4.6. 2006
Z Dobříše přes Zlatý důl na Kuchyňku a zpět.
From Dobris via Gold Gold mine on the kitchen and back.

Páteční odpoledne je v plném proudu a Dvojce začíná výprava na Kuchyňku nedaleko Dobříše.
Sice většina z nás dala přednost prožít víkend v teple a bez námahy, ale i tak je nás na uskutečnění výpravy dost.
V přesně daný čas nastupujeme do autobusu a míříme na Dobříš, zde se potkáváme s Veverkou.
Čas na najití směru, kterým se vydáme, netrvá dlouho. Délka cesty je necelých deset kilometrů na západ.
U místního sanatoria se družina Svišťů odpojuje od Bobrů a Ostřížů. Dál postupuje vlastní cestou. Počasí přeje, svítí sluníčko, vítr moc nefouká, batohy těžknou krok za krokem.
Inu kdo si co zabalil, to si nese.
V lesním království potkáváme Daňky, Srny, spoustu ptactva a i jiných živočichů. Někteří bratři poznávají živočichy v osobním kontaktu, to když si sednou na pařez, který je domovem rezavých mravenců.
Než však Svišti dojdou ke Zlatému dolu, brodí se bažinami, bojují se zrádnými výhony Ostružiní a v mnohém hustém houští se zaseknou i s báglem.
V kopcích blíž ke Kuchyňce se rozprostírá Zlatý důl. Sice se zde již mnoho let netěží, ale vstup do štoly a upravené okolí dává tušit občasnou přítomnost lidí, nebo skřítků.
Než však Svišti vystoupí na vrchol Kuchyňky, uplyne ještě mnoho času. Který využijí k nalezení ztracené cesty, vyhledání vhodného tábořiště a pro stavbu bivaku.
Je sobotní ráno, půl šesté, Svišti jsou již na nohou, balí, vaří snídani, uklízí a nakonec zahlazují všechny stopy po táboře. V sedm hodin se již jde dál, po znovu nalezené cestě.
Neuplyne hodina a vrchol Kuchyňky byl nalezen. Krátký odpočinek dodává síly všem.
Vždyť na Sviště čeká setkání s Veverkou.
Na cestě se v příhodný okamžik objevila rezavá Veverka, vítr vál od ní takže nás nezaznamenala. Všichni jsme zůstali nehybně stát. Ze vzdálenosti dvaceti metrů dohopkala až k nám.
Stále o nás nevěděla, pak vyskočila na strom a pomalu mizela v jeho koruně.
Toto velké dobrodružství skončilo.
S družinou Bobrů a Ostřížů se potkáváme před polednem, na jejich tábořišti. Následuje krátká porada jak a kam dál, a kde se zase sejdeme.
Svišti jdou dál, chceme najít památník a setkat se s Dodem v Bukové u Příbrami. Památník jsme nenašli, Dodo již v Bukové nebyl. A tak jdeme po modré značce, za Bukovou u rybníka vaříme oběd. Nalezli jsme zde staré ohniště. Jeho přítomnost využíváme k uvaření jídla.
Polední odpočinek uplynul jak voda. Dvě hodinky kdy se nemuselo šlapat jsou pryč. Jdeme dál. Cesta nás vede k místu setkání s ostatními družinami.
Podvečer je věnován přípravě tábora a podobným činnostem. Máme dokonce vyhlídku na Příbram, náš zítřejší cíl.

Jsou dvě hodiny v noci, začíná pršet. Bobři a Ostříži včera přístřešky nestavěli a tak zmokly, Svišti ráno vstanou a nebudou mokří. Nedělní ráno už jen drobně prší, nastávají obvyklé činorodosti, najíst se, zabalit si, uklidit po sobě všechny stopy a rozloučit se lesem i a dokončit pohodovou výpravou. Ne, však na dlouho.
Ač byla tato výprava trochu náročná, tak byla dobrá.

Altmiov.

Friday afternoon is in full swing and Dvojka's expedition to the Kitchen near Dobříš begins.
Although most of us preferred to spend the weekend in the heat and effortlessly, there are still enough of us to make the trip.
At the exact given time we get on the bus and head to Dobříš, where we meet the Squirrel.
It doesn't take long to find the direction we're going. The length of the road is less than ten kilometers to the west.
At the local sanatorium, the Svišťů group is disconnected from Bobrů and Ostříž. He continues on his own path. The weather is good, the sun is shining, the wind is not blowing much, the backpacks are heavy step by step.
Well, whoever packed what, bears it.
In the forest kingdom we meet fallow deer, roe deer, lots of birds and other animals. Some brothers get to know the animals in personal contact when they sit on a stump that is home to rusty ants.
But before the Marmots reach the Golden Mine, they wade through the swamps, fight the treacherous shoots of Ostružiní, and in many dense thickets they get stuck with a bagel.
The Zlatý důl stretches in the hills closer to the Kitchen. Although not mined here for many years, the entrance to the gallery and the landscaped surroundings suggests the occasional presence of people or elves.
However, a lot of time will pass before Marmot climbs to the top of the Kitchen. Which they will use to find the lost path, find a suitable camp and to build a bivouac.
It's Saturday morning, half past five, the Marmots are already on their feet, packing, cooking breakfast, cleaning and finally clearing all traces of the camp. At seven o'clock he goes on, on a rediscovered path.
Less than an hour passed and the top of the Kitchen was found. A short rest gives strength to everyone.
After all, a meeting with the Squirrel awaits Marmot.
A rusty Squirrel appeared on the road at an opportune moment, the wind was blowing away from her so she didn't notice us. We all stood motionless. From a distance of twenty meters she jumped to us.
She still didn't know about us, then she jumped on a tree and slowly disappeared in its crown.
This great adventure is over.
We meet a group of Beavers and Ostřížs before noon, at their camp. There is a short meeting on how and where to go next, and where we will meet again.
The marmots go on, we want to find a memorial and meet Dod in Buková near Příbram. We did not find the monument, Dodo was no longer in Buková. And so we follow the blue sign, behind Buková by the pond we cook lunch. We found an old fireplace here. We use his presence to cook food.
The lunch break passed like water. Two watches when you didn't have to pedal are gone. We are going further. The path leads us to a place to meet other companies.
The early evening is dedicated to the preparation of the camp and similar activities. We even have a view of Příbram, our destination tomorrow.
It's two o'clock in the morning, it's starting to rain. The beavers and the Perch did not build shelters yesterday, so they got wet. Sunday morning is only a little raining, the usual activities take place, eat, pack up, clean up all traces and say goodbye to the forest and finish with a relaxing expedition. No, but for a long time.
Although this expedition was a bit demanding, it was good.

Altmiov.
více  Zavřít popis alba 
 • 18.1.2021
 • 83 zobrazení
blacklabel
Trip Sydney-Cairns-Sydney: Cairns and the Great Barrier Reef represents some of the finest and most exotic scuba DIVING and SNORKELLING in the world. The Great Barrier Reef is the world's largest coral reef system, composed of roughly 3,000 individual reefs and 900 islands, that stretch for 2,600 kilometres, covering an area of approximately 344 400 km2. The reef is located in the Coral Sea, off the coast of Queensland in north-east Australia.
více  Zavřít popis alba 
 • 12.5.2003
 • 426 zobrazení
tommycz
The Liv Sacrificial Caves are located next to the Kuikuli homestead on the right bank of the River Svetupe 10 km east of Salacgriva. This is one of the longest caves in Latvia, in Mid-Devonian sandstone. The length of the main passage including branches is 47 m long, but the shortest passage stretches for 19.5 m. In places, the cave’s chamber is only 0.3 m high.
více  Zavřít popis alba 
 • 21.6.2013
 • 93 zobrazení
blacklabel
Akcia AZURIT: REAL OUTBACK! Flinders Ranges is South Australia's largest mountain range and a national park, 384 km north of Adelaide. It stretches over 430 km from Port Pirie to Lake Callabonna. Its most characteristic landmark is Wilpena Pound, a giant sickle-shaped formation which creates the effect of a remarkable natural amphitheatre covering nearly 80 square kilometres and contains the ranges highest peak, St Mary Peak, at 1170 metres.
více  Zavřít popis alba 
 • 86 zobrazení
kayapics
The bridge is constantly moving. It bends more than three metres in the middle in winds of 80mph and the towers bend inwardly at the top.

A total of 480,000 tonnes of concrete were used to build the bridge.

The bridge towers are 36mm (1.4 inches) further apart at the top than the bottom to take account of the curvature of the earth.

The main cable contains 11,000 tonnes of steel wire - enough to stretch one and a half times around the world, a total of 43,000 miles.

The bridge held the world record as the longest single span suspension bridge for 17 years.
více  Zavřít popis alba 
 • 18.6.2008
 • 117 zobrazení
australia07
V puli podzimu vyuzivame prodlouzeneho vikendu a mirime do 300km vzdaleneho mestecka Dubbo ve vnitrozemi NSW. Ranni let turbovrtulovym hornoplosnikem byl prijemny a po hodine ve vzduchu jsme pristali v Dubbo. Cekala nas navsteva nadherne udelane ZOO, kde zvirata maji misto kleci obrovske vybehy. ZOO je nejlip objet na kolech, ktere tam pujcuji. Odpoledne jsme se vydali do cile naseho vikendu - mestecka Coonabarabran. / We've taken an advantage of a long weekend in the middle of the Autumn and headed to the regional NSW town of Dubbo. The journey was quick, taking a Qantas turbo-propelled engine airplane over a 300km stretch of Australia. There is a wonderful ZOO in Dubbo, which we saw from a bicycle seat. The ZOO is very "animal-friendly" as there are no cages. After having enjoyed the ZOO, we moved to our final destination, Coonabarabran in the Warrumbungle region.
více  Zavřít popis alba 
 • jaro 2008
 • 124 zobrazení
fakygrobian
Renovácia laku a čistenie interiéru. Bohužiaľ, na fotenie nebol čas, čiže nemám zdokumentovanú každú činnosť a všetky detaily. Chýbajú aj detaily ako čistenie krytky palivovej nádrže a pod. Taktiež sa ospravedlňujem za kvalitu fotiek...

Použité veci:

Umytie:

Dodo Juice Supernatural Shampoo, Autoglym Clean Wheels, Chemical Guys Kiss Off (All Purpose Cleaner), WAPka, špongia, rukavica, rôzne štetce a kefy od Valet Pro

Sušenie: Microfibre Madness Dry Me Crazy a Autoglym Hi Tech Drying Towel

Ďalej odstrańovač hmyzu, Autoglym Tar Remover.

Clayovanie: Dodo Juice Supernatural Detailing Clay, Dodo Juice Born Slippy Lubricant

Brusivo: 3M Trizact

Dvojstupňové leštenie:

Leštička Kestrel DAS6
Krycie pásky 3M, stretch fólia na zakrytie skiel
Pasty 3M
Kotúče Menzerna

Voskovanie:

Základ pod vosk / čistič laku Dodo Juice Lime Prime
Vosk: Dodo Juice Light Fantastic (2 vrstvy)

Voskovanie ŠPZ: Dodo Juice Light Fantastic

Buffovanie voskov: Dodo Juice Fantastic Fur

Sklá: Autoglym Fast Glass, 3M Glass Polish
Tekuté stierače: Wolfs Chemicals Glass Guard
Gumené a vinylové časti: Autoglym Vinyl And Rubber Care
Plasty: Autoglym Bumper Care
Interiér: Autoglym Interrior Shampoo, Autoglym Vinyl And Rubber Care
Koža: Autoglym Leather Cleaner, Autoglym Leather Care Balm
Pneu: Autoglym Instant Tyre Dressing
a milión mikrovláknových utierok...
více  Zavřít popis alba 
 • listopad 2012
 • 148 zobrazení
fakygrobian
Renovácia laku a čistenie interiéru. Bohužiaľ, viac som pracoval ako fotil, takže nemám zdokumentovanú každú činnosť a všetky detaily. Taktiež sa ospravedlňujem za kvalitu fotiek...
Použité výrobky:

Umytie:

Dodo Juice Supernatural Shampoo, Autoglym Clean Wheels, Chemical Guys Kiss Off (All Purpose Cleaner), WAPka, špongia, rukavica, rôzne štetce a kefy od Valet Pro

Ďalej odstrańovač hmyzu, Autoglym Tar Remover.

Clayovanie:

Dodo Juice Supernatural Detailing Clay, Dodo Juice Born Slippy Lubricant

Trojstupňové leštenie:

Leštička Kestrel DAS6 Pro
Krycie pásky 3M, stretch fólia na zakrytie skiel
Pasty 3M - trikolóra zelená, žltá a modrá
Kotúče Menzerna

Voskovanie:

Základ pod vosk / čistič laku Dodo Juice Lime Prime
Dodo Juice Purple Haze Pro (2 vrstvy)

Voskovanie ŠPZ: Dodo Juice Light Fantastic
Voskovanie diskov: Chemical Guys Wheel Guard (2 vrstvy)

Buffovanie voskov: Dodo Juice Fantastic Fur

Detailer: Dodo Juice Red Mist Tropical Detailer

Sklá: Autoglym Fast Glass, 3M Glass Polish
Gumené a vinylové časti: Autoglym Vinyl And Rubber Care
Plasty: Autoglym Bumper Care
Interiér: Autoglym Interrior Shampoo, Autoglym Vinyl And Rubber Care
Koža: Autoglym Leather Cleaner, Autoglym Leather Care Balm

plus množstvo mikrovláknových utierok, na sušenie Microfibre Madness Dry Me Crazy a Autoglym Hi Tech Drying Towel
více  Zavřít popis alba 
 • léto 2012
 • 246 zobrazení
simplybeijing
Today we decided to explore one of the biggest and oldest chinese zoo located in Beijing! It was very nice experience to see the giant Panda or South China Tiger, however, personally speaking the conditions for the animals are not sufficioent and corresponding with the amount of species the chinese zoo raises :(

Below see some more info about the Beijing ZOO (source: my good friend Wiki :)

The Beijing Zoo is a zoological park in Beijing, China. Located in the Xicheng District, the zoo occupies an area of 89 hectares (220 acres), including 5.6 hectares (14 acres) hectares of lakes and ponds. It is one of the oldest zoos in China and has one of the largest animal collections in the country. The zoo and its aquarium has over 450 species of land animals and over 500 species of marine animals. In all, it is home to 14,500 animals. More than six million visitors come to the zoo each year. The zoo was founded in 1906 during the late Qing Dynasty. Like many of Beijing's parks, the zoo's grounds resemble classical Chinese gardens, with flower beds amidst natural scenery, including dense groves of trees, stretches of meadows, small streams and rivers, lotus pools and hills dotted with pavilions and historical buildings.
The Beijing Zoo is best known for its collection of rare animals endemic to China including the Giant Pandas, which are zoo's most popular animals, the golden snub-nosed monkey, South China Tiger etc.
více  Zavřít popis alba 
 • 19.9.2013
 • 71 zobrazení
Reklama