jirka-suchomel
Na Kladně a v jeho okolí bylo několik uhelných dolů. K některým vedla i železnice. To je případ dolu Max u Libušína. Trať vedla přes celé Kladno, a jakmile přišla k lesu, tak se do krajiny zařízla. Dnes slouží jako odvod kanalizace, každopádně je hezké a zajímavé místo.
více  Zavřít popis alba 
 • 14.3.2021
 • 160 zobrazení
petr731
více  Zavřít popis alba 
 • 13.2.2021
 • 147 zobrazení
 • {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}
michalw73
TRASA: JBC>KOŘENOV ŽST>ÚDOLÍ JIZERY>KARLOVSKÝ MOST>JIZERKA>PEŠÁKOVNA>ODBOČKA NA PYTLÁCKÉ KAMENY>KŘIŽOVATKA NA STŘ. JIZERSKÉM HŘEBENI>KOLEM (JELENKY)>KRÁSNÝ POTOK>PŘEDĚL>PÍSČINY>SMRK.............NOCLEH...........SMRK> .ST. HRANICE ČR-PL> +200M SMĚR STOG><NÁVRAT, 2.POKUS>SMRK>ČR-PL>LACZNYK>STOG>SCHRONISKO POD STOGEM>A ZPĚT...........NOCLEH........SMRK>PÍSČINY>PŘEDĚL>HŘEBENOVKA NA ZELENÝ KÁMEN>ČERNÁ JEZÍRKA/KRÁSNÝ POTOK>HENNRICHHOVA DRÁHA Č.2>JIZERKA>BUS KOŘENOV ŽST>JBC
více  Zavřít popis alba 
 • srpen 2020
 • 137 zobrazení
jirka-suchomel
Za smečenským fotbalovým hřištěm lze najít lesní zářez. Nejedná se o přírodní památku, jde o dílo lidských rukou. Zářez vznikl při stavbě železnice Slaný - Kačice.
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 5.1.2019
 • 145 zobrazení
fukan
Elektrizace trati Brno – Zastávka u Brna, I. etapa. Snímky jsou z katastru obce Střelice, střelického nádraží a zastávky Střelice dolní. Úsek zářezu, před stavbou železničního svršku, je nutné opatřit ochranou proti zatékání srážkové vody do horninového podloží. Ochrana je prováděna z asfaltem obalovaného kameniva tl. 2x 50mm. Dále na snímcích jsou práce na gabionu v km 0,8 v prostoru Zámečku.
více  Zavřít popis alba 
 • včera
 • 28 zobrazení
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
fukan
Elektrizace trati Brno – Zastávka u Brna, I. etapa. Snímky jsou z katastru obce Střelice. V prostoru lávky se provádí demolice púvodního základu na vršovické straně. Pokračuje budování kanalizace směrem k Tetčicím, práce na zářezovém svahu sítěmi a gabionu. V příštím týdnu bude zahájeno kladení ŽB pražců na připravené štěrkové lože,
více  Zavřít popis alba 
 • 27.4.2021
 • 167 zobrazení
kepasa
Další zdolaný vrchol na kole
více  Zavřít popis alba 
 • 3.10.2009
 • 124 zobrazení
fukan
Elektrizace trati Brno – Zastávka u Brna, I. etapa. Firma VALCANO dokončuje zemní práce pro rozšíření jednokolejky na dvojkolejku v úseku za nádražím směrem k Tetčicím. Je vybudována nová cesta kolem nádražní restaurace pro odvoz zeminy ze zářezu kolem bývalé lávky. Před dokončením hrubé stavby je i polovina rozestavěného podchodu u nádražní budovy pro novou kolej.
více  Zavřít popis alba 
 • 6.3.2021
 • 201 zobrazení
jawag
Krásné sluníčkové počasí a vypouštění vody z přehrady Seč - takové bylo zahájení naší vodácké sezony.Asi 10 km úsek řeky Chrudimky celkem rychle tekl,voda příjemně "kudrnatá",i nějaký stupeň a jez se cestou pro zpestření našel :-) Koupání žádné,všichni dopluli živi a zdrávi do cíle.Foto tentokrát čistě dokumentační,buďte tudíž shovívaví při hodnocení kvality...pokud by se zde někdo našel a bylo mu to nemilé,nechť písne koment pod fotku a bude smazán!
více  Zavřít popis alba 
34 komentářů
 • 24.3.2012
 • 407 zobrazení
rochlicak
více  Zavřít popis alba 
 • 5.6.2015
 • 10 zobrazení
rochlicak
více  Zavřít popis alba 
 • 25.5.2015
 • 17 zobrazení
ranec-diver
Mince byly nalezeny na různých lokalitách, vzdálenýc od sebe cca 50 km. Menší mince je nález z lesa, větší je z pole. Na mincích je téměř stejný zářez o kterém nemám tušení k čemu sloužil a proč se ten zářez dělal. Mince jsou ve špatném stavu ale jedná se zřejmě o krejcary různých nominálů. Pokud někdo ví za jakým účelem se tyto zářezy dělaly, budu rád za každou informaci.
Kategorie: dokumentykoníčky
více  Zavřít popis alba 
 • 15.3.2020
 • 63 zobrazení
fukan
Elektrizace trati Brno – Zastávka u Brna, I. etapa. Firma VALCANO dokončuje zemní práce pro rozšíření jednokolejky na dvojkolejku v úseku za lávkou směrem k Tetčicím. Před dokončením hrubé stavby je i polovina rozestavěného podchodu u nádražní budovy pro novou kolej. Na střelickém úseku stavby jsou nasazeny tři bagry a auta pro odvoz přebytečné zeminy z rýhy pro odvodnění a budování spodní stavby druhé koleje. Je vybudována nová cesta kolem nádražní restaurace pro příjezd jeřábu k demolici lávky a nasazení bagrů k odvozu zeminy ze zářezu kolem staré lávky.
více  Zavřít popis alba 
 • 25.2.2021
 • 243 zobrazení
fukan
Elektrizace trati Brno – Zastávka u Brna, I. etapa. Snímky jsou z úseku nádraží Střelice směrem ke konci stavby I. etapy. Firma VALCANO provádí zemní práce pro rozšíření jednokolejky na dvojkolejku. Na snímcích je demolice objektu stavědla 1, rozestavěný podchod a zejména práce firmy SWIETELSKY stavební s.r.o., závodu Speciální stavby Ostrava na zabezpečení zářezového svahu
více  Zavřít popis alba 
 • 14.1.2021
 • 208 zobrazení
jirka-suchomel
Z Mimoně vedla do VVP Ralsko železniční vlečka. Dnes je již zrušena, avšak v terénu lze její stopy stále najít. Ať už v podobě náspů, nebo zářezů. Nejvýraznější pozůstatek najdeme přes řeku Ploučnici, je zde dochován ocelový most. Opravdu famózní stavba.
více  Zavřít popis alba 
 • 10.1.2021
 • 41 zobrazení
finedays
Název Psáře je zřejmě odvozen od ošetřovatelů loveckých psů – psářů. První písemné zmínky o Psářích jsou z roku 1352, o Dubovce z roku 1471. V Psářích byla původně tvrz. Tvrz byla založena někdy v polovině 11. století na skalce v údolí pod poplužním dvorem a dodnes se zde dochovaly výrazné terénní pozůstatky. Především se jedná o hluboký okružní příkop, který byl původně napouštěný vodou z rybníčku chránícího tvrz na severní straně. Ve 13. století patřily Psáře Šternberkům. Po usazení lovčího ve Šternberku ztratili psáři u tvrze na významu a zanikli, název však zůstal. V roce 1406 byli v Psářích husité. Když roku 1629 hrabě Jan Oktavián Kinský prodával Kácov, byly Psáře součástí tohoto panství. V roce 1864 byla provedena obnova kostela a byla přistavěna věž se zvoničkou a márnicí. Funkce psářů
Psářova funkce nebyla tak jednoduchá, jak se může zdát. Psáři zaujímali tenkrát jistě významné postavení. Cestování se psy ale prováděli vodiči psů, tak zvaní "holoti", a to jenom v době lovu. Psáři měli svá stálá sídliště, protože na ně odkazují místní jména některých vesnic. Psáři patřívali již v dávných dobách k nejhlavnějším loveckým činitelům, protože právě pes býval nejdůležitější pomůckou při lovu, a psář lov vedl. A proto lze také s jistotou říci, že psáři dostávali za své služby znamenité výsady. Dostávali k užívání statky, byli svobodní a stávali se z nich šlechtici. V době župního zřízení se vyvinul ze stavu psářského úřad vrchního lovčího.
Rozvoj těžby na této lokalitě lze dát do souvislosti s rozvojem průmyslu v 19. století, kdy byla patrná snaha o využití všech možných zdrojů nerostného bohatství a to i lokálních zdrojů. První zmínka o kutání u Psářů je z roku 1873. Důl byl situován na jih od obce Psáře u silnice Tehov – Kácov. Bylo zde několik štol a mělkých šachet. Vytěžená surovina byla odvážena do Vlašimi do „plavírny“, ze které později vznikl Kulíkův mlýn (dnes je zbořen a je zde areál prádelny). Tady se grafit čistil, mlel a posléze pral. Potom následovalo sušení ve speciálních žlabech v kůlně. Vysušený polotovar se pak odesílal k dalšímu zpracování do Českých Budějovic. Dnes je už část pozůstatků těžby zahlazena, zbytek je roztroušen v blízkém okolí Psářů a samoty Veselka. Asi 140 m severovýchodně od kostela ve Psářích byla v poli šachta. Na poli jsou úlomky grafitické ruly.
U potoka si všimněte výrazné štolové haldy o půdorysu cca 50 x 30 m. Je zde také zářez, který může ukazovat na zavalené ústí štoly. Na haldě jsou četné úlomky navětralé ruly a úlomků grafitu.
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 29.5.2021
 • 30 zobrazení
fukan
Elektrizace trati Brno – Zastávka u Brna, I. etapa. Snímky jsou z úseku nádraží Střelice směrem ke konci stavby I. etapy. Firma VALCANO provádí zemní práce pro rozšíření jednokolejky na dvojkolejku. Na středečních snímcích je část pláně nových nádražních kolejích, rozestavěný podchod a zejména práce firmy SWIETELSKY stavební s.r.o., závodu Speciální stavby Ostrava na zabezpečení zářezového svahu
více  Zavřít popis alba 
 • 2.12.2020
 • 218 zobrazení
Reklama