Hledání

520 vyhledaných výsledků

DOPRAVA ZDARMA

na všechny fotodárky.

DOPRAVA ZDARMA
mirektt
 • 17.12.2017
 • 180 zobrazení
hilf
Kategorie: sport
více  Zavřít popis alba 
 • 15.2.2009
 • 69 zobrazení
pavelka123
toulka částí jižní Moravy od opevněného kostela v Nosislavi, křepickou zemljanku odkud maršál Malinovskij zavelel k útoku na Brno, noc, v níž měsíc zrudl a zatměl přes vinohrady, Kobylí a Vrbice se sklípky do Čejče...
burčáku bylo více než vody :)
více  Zavřít popis alba 
 • 28.9.2015
 • 40 zobrazení
bikerrm
Čejčské jezero je jedno ze dvou velkých zaniklých slaných jezer jižní Moravy (druhé je Kobylské jezero). Nacházelo se jihovýchodně od současné obce Čejč v oblasti výrazné, převážně tektonicky tvořené deprese. Na břehu bývalého Čejčského jezera se nachází přírodní památka Výchoz a Špidláky. Stáří jezera bylo potvrzeno pylovou a paleoalgologickou analýzou 15000 př.n.l. Během 19. století pak bylo Čejčské jezero (spolu s Kobylským) uměle vysušeno za účelem zisku půdy. Jeho kotlina je však uzavřená, a aby se zabránilo jeho spontánnímu obnovování, je voda vyčerpávána do Čejčského potoka, který odtéká do Trkmanky.
více  Zavřít popis alba 
9 komentářů
 • 15.1.2017
 • 147 zobrazení
bikerrm
v pátek odpoledne sem vyjel směrem na čejč ,čejkovice ,velké bílovice ,rakvice,přítluky,nové mlýny,podél vody k pavlovu a vinohradama do klentnice,před dědinú začalo pršet a tak sem zalézl do hospody,gde sem u piva přehodnotil situaci ,chtěl sem púvodně spat na sirotčím hradě,ale nakonec sem odjel do búdy pod soutěsku gde sem si uvaříl čaj a přespál.ráno bylo krásně a tak sem vyjel smět hrušovany n.jev.,práče,těšetice a lesem do plaveče a na hrad lapikus,po prohlídce sem sjel do hlubokých mašůvek a protože sem potkávál enom hospody gde se nevaří,tak sem jel hladový až do plenkovic,tady měli na hřišti hasiči slavnost a měli výborný guláš.po jídle sem vyrazil do olbramkostela a u rybníka neplech byla parádní hospoda,dál sem pár piv pokecál s místníma nechál natočit petku a vyrazíl na šimperk.na hradě sem rozdělál oheň a relaxovál.ráno mě probudilo sluníčko,bylo nádherně a tak sem vyrazíl po cyklosteskách národního parku podyjí a kochál se krású meandrující dyje,šobeského vinohradu ,gde prodávali turistům i cyklistům víno,a přes kraví horu do znojma na vlak,v pozdní odpoledne sem vysedl v hodoníně a jél přes dúbravěnku
více  Zavřít popis alba 
3 komentáře
 • květen 2013
 • 209 zobrazení
tomaskucera
– V sobotu 10. srpna 2013 se soutěžní družstvo SDH Chmelná zúčastnilo soutěže v požárních útocích v Kladrubech, která se konala u příležitosti 90. výročí založení tamního sboru. Na tu se sjel velký počet soutěžních družstev. Celkem dvacet čtyři družstev mužů a jedenáct družstev žen. Soutěži předcházela v dopoledních hodinách v centru obce slavnost, na kterou kladrubští pozvali také své rodáky. Tu zahájili mší svatou v kapli svatého Václava na návsi, po které bylo panem farářem požehnáno novému znaku a praporu obce Kladruby, novému praporu hasičů a také požární technice. Odpoledne se pak samotná soutěž konala na fotbalovém hřišti Slovanu Kladruby pod rehabilitačním ústavem.
Po nástupu soutěžních družstev začaly tradičně požární útoky žen. Po nich následovaly útoky mužů. Náš tým byl ve startovní listině z 24 družstev 16. a do doby než přišla řada na chmelenský tým, byla šance v celkovém hodnocení na obsazení předních pozic. Při přípravě na základně viděl pan rozhodčí jako velký problém to, že byla společně se stříkačkou na plato položena i jedna hadice, která na ni byla položena, ale tento „přestupek“ důrazně vyčítal i jiným družstvům. Po zdařilé přípravě veškerého vybavení byl náš pokus odstartován. Z počátku se zdálo všechno v pořádku, koš byl v kádi ve 4. vteřině a voda ze stříkačky šla ve vteřině 8. Tím se sice voda dostala do hadic rychle, ale ty nebyly dostatečně roztažené a k terčům se nepovedlo dotáhnout ani jeden proud do potřebné vzdálenosti pro jejich zasažení. Navíc se při pokusech káď nedoplňovala, a tak po nějaké době došla i voda, tím se požární útok nedokončil a pokus tak byl neplatný.
Doprovodnou disciplínou byla Žertovná štafeta, kterou soutěžící absolvovali hned po dokončení požárního útoku. Skládala se z několika úkolů. V této disciplíně startoval náš tým dvakrát, protože poprvé nastal problém se stopkami. Na podruhé už bylo s časomírou vše v pořádku a byl naměřen čas 1:17:60 min., kterým SDH Chmelná dosáhlo 6. místa, zvítězily Rataje A s časem 1:06:28 min.
Jeden člen SDH Chmelná, startoval ještě při požárním útoku ve chlumském družstvu, kde doplňoval jejich tým na rozdělovači.
Vzhledem k velkému počtu soutěžních týmů byla soutěž ukončena nástupem a předáním cen až po 19. hodině. To ale vzhledem k nádhernému počasí nevadilo. Pak následovalo posezení a zábava za doprovodu hudební skupiny Čejka Band.Ttoho se ale už většina soutěžících nezúčastnila, protože měli v plánu návštěvu taneční zábavy v Keblově, kde hrála kapela Keks.
V nedávné době bylo v SDH Kladruby založeno z iniciativy mladých děvčat soutěžní družstvo žen, které se velice snaží, sbírají zkušenosti a rozhýbaly i družstvo kladrubských mužů. Právě na podnět přičinlivých hasiček a hasičů začala obec uvažovat o vytvoření znaku a vlajky, které byly v tento den slavnostně představeny a uspořádána při této příležitosti kladrubskými hasiči také soutěž.
více  Zavřít popis alba 
 • 10.8.2013
 • 181 zobrazení
fotografiezvyletu
Zde jsou zachyceny momenty nečekaných turistických rozkoší, které nám uchystal Pepa Saifert spolu se svým drahým kamarádem a majitelem krásné chatičky M. Čejkou. Nikdy nezapomeneme na děs, který nás pojal v temnotách pevnosti Bouda, když vyletěl proud a nad námi zapískal netopýr ani na puch kravinců, kterými jsme se hrdinně museli brodit a na nichž zařvala Pepova bota, kterou si musel omotat tkaničkou, aby vůbec došel. Stejně tak nám v paměti utkví hrůzyplně vyhlížející bloudění lesem, kdy se nám ztratil náš slovenský kolega ujo Miro, jenž si ale narozdíl od nás poradil a byl v hospodě dříve než my, kteří jsme se museli prosit Pepy o radu mobilem. Stejně tak nezapomeneme na neustálou buzeraci Milanovy GPS navigace, jež nás alespoň stokrát nutila, abychom se pokud je to možné, otočili o 180 stupňů.
Mohli jsme si užít sněhu, když u nás ještě nebyl, mohli jsme si užít bláta, mohli jsme se nacpat nejlibějšími kančími a dančími guláši stejně jako všelijakými zbytky postaršího pečiva. Mohli jsme se k sobě tulit v chatičce bez eletřiny a bez vody, zato s krásnými palandami a vytápěním, anebo se ubytovat v luxusním apartmánu v penzionu v Červené Vodě, kde ale byla větší nuda. Mohli jsme zkrátka na 4 dny roztáhnout křídla.
více  Zavřít popis alba 
 • říjen 2014
 • 80 zobrazení
lotusesprit
Tvrz Dolany - Ves Dolany se poprvé připomíná v r. 1232, kdy patřila Drslavovi z rodu Drslaviců. Od r. 1238 ji držela jedna větev pánů z Rýzmburka, kteří zde seděli až do konce 15. století. Ti si tu postavili rozsáhlou tvrz, do které se vstupovalo ze severní strany po padacím mostě, vedoucím přes vodní příkop. Most chránila věž s branou. Jí se vstupovalo na nádvoří, obehnané hradbou, v jehož jižní části stál mohutný palác, který se dochoval dodnes. Je pozoruhodné, že dispozice dolanské vodní tvrze je stejná jako hradu Švihova s tím rozdílem, že švihovský hrad má paláce dva. Tvrz je doložena poprvé v r. 1515 jako majetek bratrů Zikmunda a Jana Měsíčků z Výškova. Za Měsíčků z Výškova bylo postaveno západní renesanční křídlo tvrze, které se těsně přimklo ke staré budově a do něhož byla pojata též původní věž s branou. Při těchto přestavbách byly také zčásti zasypány příkopy. Od r. 1631 držel Dolany Rudolf Čejka z Olbramovic, který je koupil od Bořivoje Měsíčka, od r. 1640 Kateřina Vidršpergárová z Vidršperka, po níž následovali znovu Měsíčkové a po nich znovu Vidršpergárové. Tehdy počala tvrz chátrat a v odhadu dolanského statku z r. 1673 se uvádí již jako značně sešlá. Kromě staré gotické tvrze se tehdy připomínalo také novější renesanční stavení, které bylo pokryto cihlovou střechou. V 18. století získali dolanský statek klatovští jezuité, kteří tvrz používali jako letní sídlo. Tehdy bylo k jižní zdi staré části tvrze přistavěno podlouhlé stavení s půlkruhovitou baštou, sloužící patrně jako kaple. Po zrušení jezuitského řádu r. 1773 spravoval statek studijní fond až do r. 1805, kdy byl prodán k chudenickému panství hrabat Černínů z Chudenic. Tvrz přestala sloužit jako feudální sídlo a středisko statku a byla proto r. 1852 rozprodána na jednotlivé díly a použita k obytným účelům. Dnes je objekt rozdělen na domy čp. 2, 50 a 136. Z původní tvrze se dochovala věžovitá stavba starého paláce, vyčnívající ze středu obytných stavení. Původní vysoká valbová střecha byla změněna na střechu pultovou. Příkop, kdysi zaplněný vodou, byl zasypán a proměněn v zahradu. Při tvrzi se dochovala mostnice se zbytky vezděných kamenů z padacího mostu.
více  Zavřít popis alba 
 • letos v srpnu
 • 83 zobrazení
tomaskucera
- V sobotu 27. května 2017 se uskutečnil VI. ročník Hasičského dne a IV. ročník Miss hasička Středočeského kraje. Vše začalo v 10:00 hodin na Masarykově náměstí v Benešově průvodem nové i historické hasičské techniky společně s 22 praporečníky s historickými prapory. Jejich společná cesta vedla za doprovodu dechové hudby Vranovanky do areálu přírodního divadla v Konopišti.
V areálu Konopiště všechny účastníky přivítaly fanfáry, na podium nastoupili hosté pod vedením starostky Okresního sdružení hasičů Benešov Dany Vilímkové, která hosty přivítala a představila. Byla mimo jiné přivítána delegace polských, slovenských a německých dobrovolných hasičů.
Na Konopišti v areálu přírodního divadla a blízkého okolí byl připraven bohatý program. Příchozí si mohli v jedné části zámeckého parku v klidu prohlédnout moderní i historickou techniku hasičů či koňské stříkačky. To vše bylo doplněno mnoha stánky s hasičskými suvenýry, výstrojí i výzbrojí a občerstvením. Probíhaly zde i ukázky policejních psů, Hasičského záchranného sboru, záchranné služby, městské policie a celní správy. V amfiteátru hlediště rozpohybovala Heidi Janků, vystoupil Štěpán Kojan a Petr Dudík z kapely KEKS, Čejka Bend, stepaři TS Andrea, Kunratický kvartet Majerkopolky. 12 družstev s koňskými stříkačkami prováděly požární útok. Po celé odpoledne všechny přítomné provázel známý moderátor Alexander Hemala.
Během programu probíhala v několika vstupech volba Miss hasičky Středočeského kraje. V té soutěžilo 6 vybraných hasiček a dvě náhradnice. Děvčata bylo možné vidět při promenádě v hasičských uniformách, při volné disciplíně, na přehlídce v krásných společenských šatech a závěrečném rozhovoru. Tomu všemu ale předcházela několikaměsíční příprava včetně několika důležitých kroků. Především casting v Praze kam se dostavilo 18 dívek, ze kterých výběrová komise vybrala 6 účastnic finále + 2 náhradnice následovně: 1. finalistka: Lucie Šťastná - SDH Kostelec u Křížků, 2. Anna Kukrechtová - SDH Hrazená Lhota, 3. Kateřina Slavětínská - SDH Tomice, 4. Anna Pekárková - SDH Počepice, 5. Karolína Hubičková - SDH Počepice, 6. Iveta Filipová – SDH Chmelná, náhradnice: Michaela Málková- SDH Vranovice a Lucie Havlíčková - SDH Hrazená Lhota.
Reprezentantka SDH Chmelná Iveta Filipová si pro volnou disciplínu připravila nádherné taneční vystoupení v mažoretkovém stylu s hůlkou na píseň o vodě od Hradišťanu. Po 18. hodině bylo vyhlášení výsledku soutěže Miss hasička Středočeského kraje. Porota složená z několika zástupců různých odvětví spjatých s hasičským prostředím rozhodla takto: II. vicemiss se stala Anna Kukrechtová z SDH Hrazená Lhota, okres Benešov. Titul I. vicemiss svou krásou získala Iveta Filipová, SDH Chmelná, okres Benešov a nejkrásnější hasičkou Středočeského kraje byla vybrána Lucie Šťastná, SDH Kostelec u Křížků, okres Praha – východ.
Nejen SDH Chmelná, ale i celá obec Chmelná může být na Ivetin úspěch právem hrdá, že ta spoustu času a úsilí, které tomu všemu věnovala a dosáhla vynikajícího umístění, se vyplatilo. Iveta se už v minulých letech zúčastnila podobné soutěže krásy a to volby Československé Miss fotbal 2013, kde z 21 dívek z Čech a Slovenska se umístila na 3. místě. Tenkrát po sečtení všech hlasů byla Miss Fotbal 2013 vyhlášena sympatická sedmnáctiletá blondýnka z pražské Sparty Eva Rychtarová. Na druhém místě skončila hráčka Baníku Ostrava Adéla Postředníková a na třetím místě Iveta Filipová ze Chmelné hrající za Čechtice.
více  Zavřít popis alba 
 • květen 2017
 • 188 zobrazení
photomilan
Sklepní ulička, vinohrady, vinaři a jejich vína ...
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 23.8.2019
 • 61 zobrazení
fink
 • 25.4.2017
 • 42 zobrazení
soniia
 • 7.8.2009
 • 275 zobrazení
vozu
 • červenec až listopad 2016
 • 370 zobrazení
januchab
 • říjen 2013
 • 130 zobrazení
25-8-2007
 • 24.1.2009
 • 138 zobrazení
vladan58
Kraví hora,Čejč,vinobraní v Mistříně
více  Zavřít popis alba 
 • 16.9.2017
 • 58 zobrazení
sdhcejc
 • 3.7.2016
 • 75 zobrazení
newcombe
 • 22.11.2015
 • 32 zobrazení
hanes264
 • červenec 2015
 • 61 zobrazení
tonysss
 • 11.12.2014
 • 127 zobrazení
panhaje
a vše co bylo o ní nalezeno
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • září 2008 až červen 2019
 • 597 zobrazení
vrchodec
 • 16.8.2014
 • 57 zobrazení
lamacha
 • červenec 2013
 • 230 zobrazení
sonjislava
 • 12.9.2012
 • 132 zobrazení
reklama