Hledání: Český Krumlov - Vnitřní město, Plešivec

Pro dotaz Český Krumlov - Vnitřní město, Plešivec jsme našli 5 552 výsledků.
AKCE -30 % s kódem
Užijte si léto
s fotodárky na Rajčeti!
Kód: Leto2020
-30 % na vše
jitka-jince
153 komentářů
 • 10.8.2016
 • 179 zobrazení
iva-63
Hlavním důvodem, proč jsme s mojí sestrou strávily týden v Českém Krumlově, byly třídenní Slavnosti pětilisté růže, na které jsme loni jen na necelý den nakoukly, a tentokrát jsme si je chtěly užít prostě celé. Vydaly jsme se sem už o týden dříve, abychom si prohlédly i samotné město, zámek a také širší okolí Českého Krumlova.

Český Krumlov leží nedaleko Českých Budějovic, mezi četnými meandry Vltavy. Historické město je docela malé, zahrnuje několik částí - zámek, Latrán, Vnitřní město a Plešivec. Je tu spousta penzionů a hotýlků, restaurací a kavárniček, obchůdků zaměřených na turistický ruch, který je tu značný. Vše je vkusné, opravené, uklizené, lahodící oku a prostě příjemné. V samotném Vnitřním městě je evidováno 171 adres, žije tu trvale jen okolo 400 obyvatel (z celkových asi 14 tisíc obyvatel celého Českého Krumlova). Latránu (předhradí), který je s Vnitřním městem spojen mostem, budu věnovat samostatné album.

V minulosti byl Český Krumlov sídelním městem mocných českých rodů – Pánů z Krumlova, Rožmberků, Eggenbergů a Schwarzenbergů, které cíleně pečovaly o jeho výstavbu a reprezentativní charakter. Zároveň byl hlavním správním centrem Rožmberského dominia a do roku 1918 i Dominia schwarzenberského. Středověké centrum města je od roku 1963 městskou památkovou rezervací a od roku 1992 je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. V roce 2003 bylo městskou památkovou zónou vyhlášeno i předměstí Plešivec.

Odkazy:
http://www.encyklopedie.ckrumlov.cz/php/ismap/?map=cz_93_jpg ... velmi šikovná mapa, po kliknutí na konkrétní dům se otevře stránka s podrobným popisem jeho historie a architektury.
http://www.castle.ckrumlov.cz/docs/cz/zamek_oinf_sthrza.xml
Kategorie: architekturaměsta
více  Zavřít popis alba 
157 komentářů
 • 10.6.2017
 • 286 zobrazení
pij
Třeboň; Český Krumlov - Latrán, Parkán, Plešivec, Grafitový důl, hrad a zámek Český Krumlov - Zámecká věž, Václavské sklepy, Zámecká zahrada s Otáčivým hledištěm, Zámecké barokní divadlo; Vnitřní město - Kaplanka, Náměstí Svornosti, Široká ulice, Vlašský dvůr; Lipno nad Vltavou - Stezka korunami stromů; Telč ...
více  Zavřít popis alba 
 • srpen 2015
 • 81 zobrazení
pavelka123
Genius loci Českého Krumlova. Latrán, Vnitřní Město, Plešivec, hora Křížová.
více  Zavřít popis alba 
 • letos v únoru
 • 22 zobrazení
iva-63
V den, kdy začaly třídenní Slavnosti pětilisté růže, jsme si dopoledne udělaly procházku k rechli, kryté lávce přes Vltavu, trochu se prošly starou čtvrtí Plešivec a přes Vnitřní město jsme se podívaly na I. zámecké nádvoří, kde již od 10 hodin probíhal historický trh. Samotné Slavnosti začínaly až v 15 hodin, v ulicích už ale od rána přibývali návštěvníci, "obyčejní" i kostýmovaní. Pro každoroční Slavnosti pětilisté růže je typické, že v ulicích chodí dámy v nádherných historických šatech, mušketýři, malé princezničky, mniši aj., a mísí se s ostatními návštěvníky města, mezi nimiž je mnoho Japonců či Korejců. Je to zajímavé hemžení - to uvidíte v dalších albech.
Kategorie: architekturaměsta
více  Zavřít popis alba 
210 komentářů
 • 16.6.2017
 • 198 zobrazení
iva-63
Do Českého Krumlova jsem přijela v den předcházející Slavnostem pětilisté růže, a s vědomím, že a) v následujících dnech nebudu mít na prohlídku města čas - obecně: během Slavností se město prohlížet prostě nedá, b) zkazí se počasí ... jsem se za odpoledne a večer snažila projít co nejvíc. Fotky z toho dne rozdělím do 2 alb - v tomto albu se věnuji hlavně části Vnitřního města, kostelu sv. Víta a Plešivci.

Český Krumlov leží nedaleko Českých Budějovic, mezi meandry Vltavy. Historické město je docela malé, zahrnuje několik částí - zámek, Latrán, Vnitřní město a Plešivec. Je tu spousta penzionů a hotýlků, restaurací a kavárniček, obchůdků zaměřených na turistický ruch, který je tu až příliš velký. Normálně žít se tu asi nedá.

V minulosti byl Český Krumlov sídelním městem mocných českých rodů – Pánů z Krumlova, Rožmberků, Eggenbergů a Schwarzenbergů, které cíleně pečovaly o jeho výstavbu a reprezentativní charakter. Zároveň byl hlavním správním centrem Rožmberského dominia a do roku 1918 i Dominia schwarzenberského. Historické centrum města je od roku 1963 městskou památkovou rezervací a od roku 1992 je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. V roce 2003 bylo městskou památkovou zónou vyhlášeno i předměstí Plešivec.

Pro zájemce o historii a architekturu uvádím u fotek odkazy na podrobné články týkající se jednotlivých staveb.
Tohle je totiž skutečně vynikající mapa (pokud víte, kde jste): http://www.encyklopedie.ckrumlov.cz/php/ismap/?map=cz_93_jpg ... V těch odkazech je mnohdy možno vidět i to, jak zoufale domy vypadaly dřív, po dlouholetém zanedbávání památkové péče za socialistického režimu (patrně jsou z roku 1998 ?).
Kategorie: architekturaměsta
více  Zavřít popis alba 
123 komentářů
 • 21.6.2018
 • 167 zobrazení
iva-63
Ještě jedno obsáhlé album složené z fotek získaných během celého mého 9-denního pobytu v Českém Krumlově.

Město Český Krumlov vzniklo ve dvou etapách - jeho první částí bylo podhradí, zvané Latrán, druhá část města byla založena později, "na zelené louce". To znamená, že zatímco domy na Latránu vznikaly víceméně živelně, výstavba dnešního Vnitřního Města byla plánována - rozvržena podle možností pravidelně do ulic kolem náměstí.
Rožmberkové, kteří se na počátku 14. století stali majiteli krumlovského panství, podporovali rozvoj města. Koncem 15. století získal Krumlov právo pořádat týdenní trh a 4 výroční trhy (každý trval 8 dní). Měšťané s podporou Rožmberků dolovali stříbro.

V r. 1555 Vilém z Rožmberka spojil dosud samostatný Latrán s Vnitřním Městem v jednu městskou obec a vyřešil tím dlouholeté spory obou částí o privilegia. Renesanční kavalír Vilém z Rožmberka, nejvýraznější šlechtická osobnost soudobé politiky a kultury, byl ale především iniciátorem přestaveb městských domů i zámku do renesanční podoby. Petr Vok z Rožmberka, poslední člen rodu, byl v důsledku zadlužení donucen postoupit roku 1601 Krumlov císaři Rudolfovi II. Habsburskému. V lednu 1611 město čelilo náporu pasovských vojsk, za třicetileté války bylo obsazeno císařskými vojsky a roku 1648 došlo ke vpádu Švédů. Třicetiletá válka přinesla městu také novou vrchnost, rod Eggenbergů. Až ve své třetí generaci, v osobnosti Jana Kristiána I. z Eggenberku, tento rod výrazněji ovlivnil vzhled města i zámku velkorysou stavební činností a bohatým kulturně společenským děním.

Za vlády Josefa Adama ze Schwarzenberku Český Krumlov potřetí překročil pomyslné hranice provincionality a úrovní svého stavebního dění, kulturního a společenského života se zařadil na úroveň předních šlechtických sídel ve střední Evropě. V 19. století Český Krumlov ztratil svůj charakter šlechtické rezidence a město tehdy nebylo ani průmyslovým centrem. To jsou důvody, proč si město uchovalo svůj renesančně barokní charakter a mladší stavební zásahy se ho dotkly pouze v nepodstatné míře. V polovině 19. století mělo město na 5 000 obyvatel. Ve městě fungovaly dva pivovary (knížecí a městský), dvě papírny, tři mlýny, přádelna lnu a továrna na sukno. Rovněž architektonická tvář města zaznamenala v 19. století mnohé změny. Byly zrušeny městské hradby i všechny městské brány kromě Budějovické. Poblíž zámecké zahrady byly v závěru 19. století otevřeny tuhové doly.

Již v 19. století jsou zaznamenány občasné národnostní třenice mezi českým a německým obyvatelstvem. Po vyhlášení Československé republiky roku 1918 reagovala německá část obyvatelstva vyhlášením samostatné šumavské župy Böhmerwaldgau, která měla být součástí Německého Rakouska. Toto hnutí bylo vojensky potlačeno a Krumlov byl obsazen českou brannou mocí. V r. 1920 byl dosavadní název města Krumlov změněn na Český Krumlov. Za druhé světové války bylo město naštěstí ušetřeno válečných operací. Město bylo v roce 1945 osvobozeno americkými vojáky a po válce došlo k odsunu obyvatelstva německé národnosti.

Roku 1947 byl veškerý schwarzenberský majetek krumlovsko-hlubocké větve v Československu včetně všech podniků na Krumlovsku i krumlovského zámku vyvlastněn tzv. zákonem Lex Schwarzenberg a dán do rukou státu. Po roce 1948 byla znárodněním místních podniků rozvíjena nová průmyslová odvětví, zejména textilního (závody Jitka a Otavan), dřevozpracujícího a potravinářského charakteru. Byla vystavěna nová funkcionalistická sídliště. Postaven byl také silniční obchvat centra města (ulice Objížďková), přičemž byla zničena řada historických domů. Stavbami z této epochy ale nebylo výrazněji zasaženo historické jádro města. V roce 1963 bylo centrum prohlášeno za městskou památkovou rezervaci. V období totality však nebyla památková péče naprosto dostatečná, proto byly mnohé významné památky města až do roku 1989 nevzhledné, některé ve velmi špatném stavu. Špatný vliv na historické centrum měl i fakt, že jím projížděly nákladní auta a autobusy.

Po roce 1989 se Český Krumlov stal jedním z nejvýznamnějších cílů zahraničních turistů v ČR. Byly obnoveny Slavnosti pětilisté růže a založeny různé hudební festivaly. Byly investovány nemalé finance do obnovy památkových objektů a Český Krumlov dnes patří mezi nejkrásnější města v ČR. Město a zámek se v roce 1992 zařadily na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví – UNESCO.

Ale:
Z historického centra se postupem doby stává jakýsi skansen, kde málokdo chce žít. Hodně lidí se zřejmě vystěhovalo, když jim Českokrumlovský rozvojový fond, který je majitelem mnoha domů ve městě, nabídl pohodlné bydlení na sídlištích, aby mohl domy zrekonstruovat. Těžko se budou chtít vracet dnes, kdy je díky té rekonstrukci a zkrášlení města návštěvnost na hranici únosnosti, kdy kvůli všudypřítomným turistům obyvatelé ztrácejí soukromí. Místních tu žije už jen málo, nic je sem netáhne. V neobydlených domech jsou obchody se zlatem nebo se suvenýry, zatímco rozumné obchody, potřebné pro život tam nejsou (1 potraviny, 1 drogerie, 1 vietnamská večerka, 1 trafika, 1 Madeta s nepoužitelnou otvírací dobou ... a nic dalšího mě nenapadá). Drahé restaurace a kavárny taky budou těžko přitahovat místní. Velmi omezená dopravní dostupnost, žádná škola, lékárna, lékař, nic pro žití. A přitom je to tak krásné město ...

ODKAZY:
Historie města Český Krumlov: http://www.encyklopedie.ckrumlov.cz/docs/cz/mesto_histor_himeck.xml
Senzitivní mapa města Český Krumlov: http://www.encyklopedie.ckrumlov.cz/php/ismap/?map=cz_93_jpg
Kategorie: architekturaměsta
více  Zavřít popis alba 
69 komentářů
 • 28.6.2019
 • 122 zobrazení
prompik
Český Krumlov je město v Jihočeském kraji, 22 km jihozápadně od Českých Budějovic. Rozkládá se pod hřebenem Blanského lesa a protéká jím řeka Vltava. Jedná se o turistické a kulturní centrum jižních Čech. Žije zde přibližně 13 tisíc[1] obyvatel.
V minulosti byl Český Krumlov sídelním městem mnoha mocných českých rodů – Vítkovců, pánů z Krumlova, Rožmberků, Eggenbergů a Schwarzenbergů, které cíleně pečovaly o jeho výstavbu a reprezentativní charakter. Český Krumlov byl zároveň hlavním správním centrem Rožmberského dominia a do roku 1918 i Krumlovského vévodství a Dominia schwarzenberského.
Středověké centrum města, které obklopuje meandry Vltavy, je od roku 1963 městskou památkovou rezervací a od roku 1992 je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. V roce 2003 bylo městskou památkovou zónou vyhlášeno předměstí Plešivec (jižně od historického jádra). Český Krumlov se stal také dějištěm několika filmů a během roku město hostí řadu kulturních akcí a festivalů.
Kategorie: cestování
více  Zavřít popis alba 
 • 9.8.2019
 • 54 zobrazení
liwa
Český Krumlov (německy Böhmisch Krumau, popřípadě Krummau) je okresní město v Jihočeském kraji, zhruba 25 km jižně od Českých Budějovic. Rozkládá se pod hřebenem Blanského lesa a protéká jím řeka Vltava. Jedná se o významné turistické centrum Jižních Čech.

Středověké centrum města, které obklopuje meandry Vltavy, je od roku 1963 městskou památkovou rezervací a od roku 1992 je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. V roce 2003 bylo městskou památkovou zónou vyhlášeno předměstí Plešivec.
více  Zavřít popis alba 
 • 4.7.2009
 • 56 zobrazení
fotojj
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • letos v červenci
 • 24 zobrazení
hynek-mrazek
25 komentářů
 • 12.6.2020
 • 29 zobrazení
jirice-mocidla
 • 27.5.2020
 • 17 zobrazení
ivanatab
více  Zavřít popis alba 
 • 17.7.2019
 • 42 zobrazení
zelizelizeli
 • 16.1.2020
 • 21 zobrazení
fotopajus
 • 6.7.2019
 • 26 zobrazení
kaketka77
 • 13.7.2019
 • 42 zobrazení
mchradecny
Český Krumlov
více  Zavřít popis alba 
 • srpen 2019
 • 59 zobrazení
nadrazi-foto
Český Krumlov (okres Český Krumlov, Jihočeský kraj).
Trať 194 České Budějovice – Černý Kříž.
více  Zavřít popis alba 
 • loni v létě
 • 75 zobrazení
katkajer
 • květen až červenec 2019
 • 49 zobrazení
elinecicka
 • 3.8.2014
 • 32 zobrazení
matissekmarek
 • květen 2019
 • 38 zobrazení
bo-berka
Hřbitov se nachází 900 metrů severovýchodně od náměstí ve Hřbitovní ulici, v sousedství městského hřbitova.
Založen byl roku 1891, je obehnán téměř 3 metry vysokou cihlovou zdí a kovaná vstupní vrata jsou zdobena motivem Davidovy hvězdy. Na ploše 2 546 m2 je dochováno kolem 100 náhrobků od doby založení hřbitova do první poloviny roku 1938. Celkově je zde pohřbeno ve 114 hrobech 141 osob. Hrobky se nacházejí především v jihozápadní části hřbitova, zatímco jeho velká část na severozápadě areálu je víceméně nevyužitá a osázená jen několika stromy a keři. V eklektické obřadní síni z 90. let 19. století je zachován čtecí pult.
Roku 1937 tu byl pohřben rabín Prof. Dr. Leopold Hirsch. V roce 1967 zda byla uložena urna s popelem Petera Ignaze Spira a posledním pohřbeným byl roku 1993 Dr. Ing. František Herbert Žalud.
Židovská náboženská obec je v Českém Krumlově prokázána až od poloviny 19. století. Nicméně již v roce 1334 a 1335 povolil Jan Lucemburský usazení několika židovských rodin na svém panství. V roce 1494 byli Židé z města vypovězeni. Znovu jsou doloženi až od 18. století. Počet židovského obyvatelstva pak rostl a v roce 1880 zde žily 103 osoby.
Hlavní podíl na rozvoji židovské komunity měla rodina Spiro, která vlastnila papírnu ve Větřní. Ignaz Spiro byl také autorem myšlenky na výstavbu synagogy. Spirova rodina má na hřbitově hrobku a samotnému Ignazi byla uvnitř obřadní síně na památku připevněna děkovná deska.
více  Zavřít popis alba 
 • 10.3.2015
 • 203 zobrazení
pehol
 • 4.7.2016
 • 73 zobrazení
rauchjosef1977
výlet 5.1. do zasněženého Krumlova
Kategorie: cestování
více  Zavřít popis alba 
 • 5.1.2019
 • 51 zobrazení
Reklama