Vyhledávání

Hledat v

Alba

Přibližně 2 050 výsledků (0,1218 sekund)

reklama
13 fotek, prosinec 2016, 35 zobrazení
S blížícím se koncem roku jsme se rozhodli poděkovat prostřednictvím videa všem příznivcům i ostatním lidem a udělit cenu nejlepšího čtenáře.

•• Hlavním kritériem hodnocení byl počet vrácených knih za rok 2016. Nejpilnější čtenářkou se tedy stala Kačka Grohová, která přečetla celkem 56 knih. Získala dárkový poukaz do knihkupectví. Gratulujeme!! :) Sama si cenu převzala až dodatečně. :)

•• Natáčení videa bylo naším dlouhodobým plánem. Jen škoda, že většina čtenářů nemohla na natáčená dorazit z důvodu nemoci :) Nicméně nikdo nemusí truchlit :) V hlavě máme spousty nápadů na další akce.! :D Takže žádný strach! :)))

Tímto bych tedy chtěla všem poděkovat a již brzy přinesu informace ze statistiky za uplynulý rok a jsem zvědavá na výsledky činnosti naší knihovny :))
18 fotek, 22.3.2016, 57 zobrazení
V úterý 22. března jsme vyhlašovali nejaktivnějšího Čtenáře roku 2015, dětského čtenáře, který si vypůjčil nejvíce knih. Letos se jím stal Adam Vaníček, žák páté třídy II. ZŠ v Jičíně, který si vypůjčil 284 knihy. Jako druhý se umístil Josef Šimek (255 knih) a již podruhé se jako třetí umístila Nikol Mrákotová (224 knihy). Sváteční atmosféru této akce podpořila návštěva ředitele hlavního sponzora Akademie Jana Amose Komenského v Jičíně Davida Junga a ředitele Albatrosu Ondřeje Müllera, který s sebou přivezl spisovatelku Sandru Vebrovou a šéfredaktorku nakladatelství Fragment Karolínu Myškovou.
18 fotek, 1.4.2016, 31 zobrazení
121 fotek, 17.3.2016, 50 zobrazení
Vyhodnocení výtvarné soutěže na měsíc březen na téma Velikonoční svátky v barvách proběhlo dne 17. 3. 2016 ve Společenském centru Josefa Slavíka. Zároveň byl vyhlášen Čtenář roku.
Čtenáře roku knihovna vyhlašuje již po šesté. Dne 17. 3. 2016 jsme mohli představit vítěze. Titul královny čtenářů v kategorii dětský čtenář získala Barunka Pechlátová s celkovým počtem přečtených 22 titulů. V kategorii dospělý čtenář opět suverénně zvítězil pan Miloslav Spěvák s celkem 341 vypůjčenými tituly nad tentokráte ženou, se 180 přečtenými knihami. Král (královna) čtenářů jsou osvobozeni od placení čtenářského poplatku v příslušném roce. Oběma našim vítězům přejeme krásné prožitky s novými knihami.
42 fotek, 14.4.2016, 153 zobrazení | děti, kultura, lidé, zábava
MALÍ SPISOVATELÉ VZDALI HOLD KRÁLI
Eva Mikešková
Kroměříž/ Soutěž pro mladé talenty Kroměřížská litera má už dlouhou historii. Na slavnostním vyhlášení vítězů v Knihovně Kroměřížska se sešli školáci, kteří vytvořili nejzajímavější práce na téma Jak je to s králem. Celostátní zadání bylo věnováno 700. výročí narození císaře. Ale nejen o Karlu IV. psali žáci z celého okresu.
„Doručeno bylo přes dvě stě prací - básničky, próza, komiksy, všechny výborné. Dáváte nám zabrat tím, jak jste dobří. Jedna z autorek třeba považovala za krále svého tatínka,“ podotkla knihovnice Marcela Kořínková. V porotě zasedly osobnosti, které mají se psaním zkušenost. „Ocenili jsme vaši fantazii, nápad, s vtipnou milou zápletkou. Tu dětskou nápaditost si uchovejte, nebojte se v textu experimentovat, nekopírujte ostatní a hlavně dávejte své texty číst druhým,“ poradil regionální spisovatel Jan Sviták. „A za vzor si vemte Markétu Pilátovou, naši rodačku, která se také kdysi účastnila Kroměřížské litery,“ povzbudila žáky také Svatava Mášová, zakladatelka soutěže.
Mezi účastníky kralovali žáci ze Základní školy T.G.M. Bystřice pod Hostýnem. Absolutní vítězkou okresního kola se stala osmačka Eva Matelová z téže školy, která od porotců obdržela plný počet bodů za svůj komiks. Už teď můžou školáci přemýšlet nad příštím tématem - S knihovnou nás baví svět.
Součástí „královského“ ceremoniálu bylo vyhlášení nejlepšího čtenáře roku. Podle počtu půjčených knih ( 300 za rok) je to Jan Šiška a těsně za ním jeho bratr Matěj.
13 fotek, 29.3.2016, 14 zobrazení
V lednu roku 2016 se Městská knihovna společně s prvními třídami ZŠ Němčice nad Hanou zapojila do projektu: "Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka". V rámci tohoto projektu proběhla také beseda na téma "Spisovatel/ilustrátor", která dětem ze třídy 1. B přiblížila práci tvůrců knih, tedy spisovatele a ilustrátora. Děti vyslechly pohádku, naučily se básničku a nakonec vytvořily si masku opice z pohádky.
94 fotek, 3.6.2015, 72 zobrazení
Na závěr školního roku proběhla v místním arboretu malá slavnost - pasování prvňáčků na čtenáře. Této příjemné akce se zúčastnili také rodiče žáků a zástupci obce.
49 fotek, 9.6.2016, 120 zobrazení
Školní rok 2015/2016
24 fotek, 27.5.2016, 20 zobrazení
Prázdniny se kvapem blíží a náš první školní rok se chýlí ke konci. V září většina z nás znala jen pár písmenek, proto jsme celý rok pilně trénovali nejprve čtení písmenek, pak slabiky, z nich jsme tvořili slova a postupně jsme četli celé věty. Během školního roku nás naším slabikářem provázel král Ota I. Byli jsme moc překvapeni, když se najednou na konci května otevřeli dveře a v nich stál král Ota I. s královnou. Král Ota I. nás přišel pasovat na čtenáře, přinesl nám diplomy a velký zlaťák, který jsme dostali od královny do slabikáře. Vůbec nevadilo, že to nebyl opravdový král a královna, ale naši kamarádi z 9.A, kteří jsou našimi pomocníky po celý školní rok. Děkujeme !!
73 fotek, 8.6.2016, 39 zobrazení
11 fotek, listopad 2009 až červen 2016, 25 zobrazení | kultura, oslavy, události
Třetí setkání tento rok (laskavý čtenář si jistě povšimne, že jak plyne čas, frekvence našich setkání se zvyšuje :-)). Toto setkání bylo úzce zaměřeno jako příprava na následující, 20. setkání - 50 let po maturitě. Bylo tudíž potřeba přijmout opatření, abychom významné výročí mohli oslavit jaksepatří a důstojně. Také jsme si určili, kdo, co a jak zařídí, přičemž (jak jinak) vše v podstatě zůstalo na nás dvou, Nečasovi a mně.
44 fotek, 9.6.2016, 145 zobrazení
Uběhlo více než devět měsíců od doby, kdy naši prvňáčci nastupovali v sále školy na podium a kde je pan ředitel přivítal do školy. Dnes je červen a jsou z nich ostřílení žáci školy, žádnou nesmělost a nejistotu v očích jako na začátku školního roku u nich nenajdete. Za tento školní rok toho zvládli opravdu hodně, naučili se číst, psát, počítat, jsou bohatší o různé zkušenosti a znalosti.
Někdy na jaře mi bylo řečeno, že v červnu budou naši prvňáci pasováni na čtenáře. Dozvěděla jsem se, že celý program si sama povede spisovatelka Lenka Rožnovská. Děti jsem seznámila s tím, že působí na severní Moravě, učí na střední škole a velice ráda píše knížky právě pro takové malé děti, jako jsou ony. Některé z jejich knih jsem si v naší knihovně zapůjčila a buď jsem je dětem přečetla celé, nebo aspoň něco z nich, abych je dovedla k dočtení těchto i jiných knížek. Tak se děti dozvěděly o tom, jak si klokánek ze školy půjčil písmenka, poslouchaly příběhy slůněte Rianga a zasmály se postavičce z knížky Drak Natlučnos. Její knížky jsou pro děti jednoduché a plné veselých příhod.
Dne 9.června.2016 v městské knihovně došlo k setkání paní spisovatelky a našich dětí. Po veselém seznámení měly být pasovány na čtenáře, ale celou situaci jim narušoval malý nezbeda – čertík. Neustále všechno ztěžoval a komplikoval, zadával nové a nové úkoly s písmenky a slovy, které ale děti plnily velmi rychle a správně. Nakonec čertíkovi nezbylo, než přiznat, že opravdu má před sebou malé čtenáře, a že nikoho z nich si do pekla neodvede.
V závěru po slibu na pupík – že budou vždy správně zacházet s knížkou - proběhlo rytířské pasování každého žáčka na čtenáře. K tomu každý dostal malý dáreček spolu s přihláškou a průkazkou do knihovny, taky si každý odnesl svůj pamětní doklad o tom, že je čtenářem.
Děkuji za sebe a za všechny děti za pěkné a netradiční ohodnocení celoroční práce dětí se čtením. Děkujeme paní Daniele Bártkové za hezký zážitek – setkání s paní spisovatelkou Lenkou Rožnovskou.
Mgr. Karin Davídková
42 fotek, 2.6.2016, 46 zobrazení
Dne 2. 6. 2016 jsme se naposledy setkali s letošními jineckými prvňáky a to za účelem slavnostního uzavření projektu Už jsem čtenář. Knihovnice seznámila budoucí čtenáře se „Čtenářským desaterem“, tedy pravidly, jak se správně chovat ke knize, ještě než ji vůbec vezmou do ruky. Poté již následoval vlastní slib čtenáře a jeho stvrzení vlastnoručním podpisem všemi prvňáčky. Odměnou za úspěšné absolvování a aktivní přístup k samotnému projektu se stala malým „knihomilům“ knížka spisovatelky Kláry Smolíkové s ilustracemi Báry Buchalové Knihožrouti. Tento titul je určen výhradně pro účastníky projektu a nelze jej v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Jako každoročně nesměla chybět záložka do knížky s fotografií z jedné z návštěv.
4 fotky, 4.5.2016, 21 zobrazení
Obecní knihovna v Jickovicích se nachází ve víceúčelové budově, spolu s obecním úřadem, infocentrem a hasičskou zbrojnicí. V podkroví jsou tři bytové jednotky. Budova je nová, z roku 2009 – spolufinancovaná Evropskou unií.
Knihovnice v Jickovicích je p. Jarmila Lopatová, která bohužel nebyla přítomna, pracovně byla mimo republiku.
Přivítal nás pan Marek Hradil, zastupitel, který nás seznámil s prezentací Jickovic a paní účetní Zdenka Hlavínová se o nás starala po stránce občerstvení.

Prohlédli jsme si celou budovu, líbila se nám útulná knihovna, vybavená moderním nábytkem. Knihovna vlastní 546 svazků, které pravidelně doplňuje novými knihami. Ty přiváží Městská knihovna v Milevsku a často je vybírá ze seznamů podle přání čtenářů.

Nakonec jsme se dojeli podívat od Varty dolů k Orlické přehradě, kde byl krásný výhled na hrad Zvíkov.
12 fotek, listopad 2009 až červen 2016, 44 zobrazení | oslavy, události
Mělo být, jenže... Koncem následující "pětiletky" v posloupnosti našich setkání došlo v české společnosti k závažným vnitropolitickým událostem, jejichž důsledkem byla v průběhu následujících let uskutečněna změna našeho společenského zřízení. Zda tato změna vedla ke zlepšení života lidí v republice nebo jeho zhoršení, ponechám na úvaze každého čtenáře. Faktem ovšem je, že ve výročním roce "pětiletky" nedošlo k setkání spolužáků po 30 letech od MZ, takže uvidíme pouze pár vzpomínkových fotografií, zato počínaje rokem 2003 jsme zrušili "pětiletky" a počali jsme se scházet každoročně
14 fotek, podzim 2016, 43 zobrazení
1. 12. 2016 byl v knihovně otevřen Obchůdek Lovců perel. V něm mohli dětští čtenáři, kteří se do hry Lovci perel zapojili, nakupovat různé zboží za dukáty Hrozňáky. Dětem se hra líbila tolik, že si vyprosily pokračování. Lovci perel tedy pokračují i v roce 2017. V roce 2016 se hry zúčastnilo celkem 49 dětí, z toho 40 ulovilo alespoň jednu perlu. Hráči nasbírali dohromady 330 perel (jak se dá získat perla a v čem vlastně celá hra spočívá, se dočtete na plakátku na konci alba nebo na www.hroznetin.knihovna.info).
8 fotek, 29.6.2017, 31 zobrazení
15 fotek, 16.10.2017, 53 zobrazení
10 fotek, březen 2018, 39 zobrazení
3 fotky, 7.4.2017, 43 zobrazení

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.

Partneři

Visa Mastercard Maestro American Express Visa Electron