Hledání: Školní družina - ohlédnutí za 1.pololetím 2019/2020

Pro dotaz Školní družina - ohlédnutí za 1.pololetím 2019/2020 jsme našli 6 výsledků.
AKCE -25 % s kódem
25% sleva na fotodárky
Oslavte Den žen originálním dárkem
Kód: MDZ-2021
MDZ-2021
školní družina Zárečná-rybičky.
  • 6868 alb
  • 85448 544 zobrazení
Fotografie z nejrůznějších akcí školy
DPS Nokturňáček a Koťata, PS Nokturno, mažoretky, školní družina a další
Základní škola a mateřská škola, Nová Ves nad Nisou, příspěvková organizace
Nová Ves nad Nisou 264
468 27 Nová Ves nad Nisou
IČO: 72742518

Zřizovatelem Základní školy a mateřské školy je obec Nová Ves nad Nisou.

Součásti školy:
•základní škola
•mateřská škola
•školní družina
•školní jídelna
  • 33 alba
  • 845845 zobrazení
(zsbrezenecka)
- bezbariérová škola (integrujeme imobilní žáky), k dispozici je výtah a výtahová plošina
- zajímavá nabídka sportovních aktivit (moderní gymnastika, kanoistika, florbal a jiné)
- široké sportovní zázemí (2 tělocvičny, travnaté hřiště, rozsáhlý sportovní areál, 2 tenisové kurty, volejbalové hřiště)
- příjemné výukové prostředí tříd i školy
- zkušený a vstřícný pedagogický sbor
- individuální přístup k žákům
- školní jídelna s nadstandardní nabídkou (svačiny, minibufet, obědy pro veřejnost)
- školní družina s neobvyklými možnostmi mimovýukových aktivit
(schola-viva)
ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení a MŠ logopedická Schola Viva, o.p.s. Šumperk, Erbenova 16

Jedná se o úplnou základní školu. Součástí školy je základní škola, mateřská škola, školní družina, školní klub, výdejna stravy a speciálně pedagogické centrum. Škola má k dispozici velkou zahradu a školní hřiště. Žáci jsou umístěni v 15 kmenových třídách. Třídy jsou naplňovány do počtu 14 žáků. Pro výuku jazyků jsou žáci rozděleni do skupin. Do menších výukových skupin jsou žáci rozděleni ve volitelných předmětech a speciálně pedagogických nápravách. Mezi odborné učebny patří jazyková učebna, počítačová učebna, učebna ergoterapie, 3 učebny logopedie, sportovně pohybový sál sloužící především MŠ, učebna chemie a fyziky, učebny vybavené audiovizuální technikou a interaktivními tabulemi.
Kdo jsme:
Speciální škola zřizovaná dle § 16 odst. 9 školského zákona pro výchovu a vzdělávání žáků s mentálním postižením nebo žáků s mentálním postižením v kombinaci s jiným druhem postižení (obvykle tělesným či smyslovým).

Poskytujeme výchovně vzdělávací služby v těchto školách a školských zařízeních:
základní škola
střední škola
školní družina
školní klub

Pro koho tu jsme:
Pro všechny děti s mentálním postižením, které z nějakého důvodu nemohou navštěvovat běžnou základní či střední školu.

Vize školy:
V rámci teplického regionu chceme nabízet kvalitní výchovně vzdělávací služby pro žáky a studenty s lehkým až těžkým mentálním znevýhodnění nejčastěji v kombinaci s dalším postižením, zpravidla tělesným či smyslovým.
Naší snahou je vytvářet předpoklady a možnosti pro co nejširší uplatnění našich žáků ve společnosti. Chtěli bychom být školou do které chodí žáci, rodiče i zaměstnanci rádi, je otevřená vůči rodičům, okolní komunitě a novým myšlenkám a přístupům.

O vaše děti se postará profesionální tým odborníků složený z těchto profesí:
učitelé - speciální pedagogové
asistenti pedagoga
vychovatelé

Co nabízíme:
jsme otevřenou a vstřícnou školou vůči rodině, s níž se snažíme úzce spolupracovat,
poskytujeme pestrou paletu činností (zájmové kroužky, sportovní a kulturní akce, výlety, tábory, rekreační aktivity apod.), které pomáhají při socializaci dítěte do společnosti,
zkušený tým aktivních, tvořivých a kvalifikovaných pedagogických pracovníků,
speciálně pedagogickou diagnostiku a rediagnostiku,
spolupráci s odbornými pracovišti a odborníky - SPC, PPP, kliničtí psychologové, psychiatři, lékaři, sociální pracovníci,
komplexní pomoc při přípravě na další životní etapy další studium, zaměstnání, využití sociálních služeb,
úzkou návaznost na naši mateřskou společnost Arkadii, společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené, která provozuje chráněné a rehabilitační dílny, denní stacionáře a další sociální služby,
individuální přístup,
příjemné a podnětné prostředí,
nižší počet žáků ve třídě (cca. do 10 žáků), s kterými vždy pracuje vyučující a asistent pedagoga,
moderně zařízené učebny s počítačem v každé třídě, s připojením na internet a vnitřní síť,
dopravní služby (svoz žáků do a ze školy),
bezbariérový přístup,
stravování (svačina a oběd),
vlastní dětské hřiště,
sportovní vybavení kola, lyže, kolečkové brusle apod.,
bezplatné poskytnutí učebnici a sešitů.

Cílem naší práce je:
Spokojený mladý člověk s co největší mírou samostatnosti a soběstačnosti vzhledem k svému postižení, který najde uplatnění na pracovním trhu, případně najde adekvátní sociální službu a prožije v rámci svých možností kvalitní život (rodinný, pracovní i občanský).

Od rodičů a zákonných zástupců očekáváme:
vstřícnost a spolupráci, kterou se vám budeme snažit nabídnou i my
poskytování informací o zdravotním, psychickém i sociálním stavu dítěte
Reklama