Hledání: škola

Pro dotaz škola jsme našli 59 483 výsledků.

Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

mslipi
,,Promiň, ale já do školy musím.“ ,,Já chci jít do školy, ale taky bych rád zůstal tady.“ …… a podobné věty dnes zněly na školkové zahradě, při slavnostním rozloučení s předškoláky. Byl to ten den, na který se vždy trochu těšíme a trochu se ho bojíme. S dětmi, které po čtyři roky plnily školkové stěny smíchem, halasem, tu a tam dohadováním a povětšinou dobrou náladou, se rozloučit prostě musíme, ač se nám v nejmenším nechce. To by to vypadalo, kdybychom žádné dítě nepustili a do školky by dnes stále chodili všichni absolventi 😊. Vcelku veselá představa. Ale kdepak. Jen se rozleťte do světa, usedněte do školních lavic a ukažte svým novým paní učitelkám, jak vás naše paní učitelky na tuto velkou změnu připravily, ač to letos nebylo ani trochu jednoduché.
Přejeme vám všem, ať se do školy těšíte, ať nové znalosti lehce a s chutí vstřebáváte a ať se vám život vydaří co nejlépe. U nás, v té VAŠÍ školce, budete vždy vítány.
více  Zavřít popis alba 
 • ve středu
 • 8 zobrazení
zspredin
 • ve středu
 • 21 zobrazení
gfkpirati
S dětmi jsme 1.6. vyrazili s plánkem v ruce na stopovačku do okolí školy. Plnili jsme úkoly, bavili se a v cíli si koupili zmrzlinku. Ještě nám zbyl čas na hraní v parku.
více  Zavřít popis alba 
 • v úterý
 • 40 zobrazení
helloskola
 • v úterý
 • 5 zobrazení
babysek
Jana jede se mnou a snad si něco prohlédneme. Na hradě jsou otevřené a zdarma přístupné Svatovítské klenoty, Zlatá ulička, chrám sv. Víta a ještě některé objekty. Prohlédneme si park u letohrádku královny Anny. Čekáme na Zdenku- má zkoušku ve škole. Potom jdeme na hrad a všude fronty lidí na prohlídky. Tak protože nejsme frontovky, projdeme nádvořími a po schodech někam na oběd. Narazíme na Vojanův dvůr. Dobré jídlo i pivo. Cena za nealko mě udiví. Potom projdeme Nové Město a jdeme pomalu na Florenc. Kafíčko dáme v klubu Karlínského divadla. Pěkný výlet a asi 10 kilometrů našlapáno.
více  Zavřít popis alba 
 • v pondělí
 • 48 zobrazení
unokct
Tradičně na přelomu září a října zve kunínský barokní zámek na Novojičínsku veřejnost na slavnost Růže pro paní hraběnku, na oslavu královny květin a k poctě nejslavnější zámecké paní hraběnky Marie Walburgy, milovnice růží, která byla osvícenou zakladatelkou zdejší školy s pokrokovými výukovými metodami. V překrásných zámeckých komnatách obdivovala devítka našich turistek skvostné vazby a aranžmá květin v podání nejlepšího českého floristy Slávka Rabušice. Věro, děkujeme za příjemně provoněný výlet ... za zážitek, který pohladil po duši !!!
více  Zavřít popis alba 
 • minulou neděli
 • 16 zobrazení
atana
Poslední Květnová.
Poslední Květnová schůzka se uskutečnila,
v pátek 29.5. 2020. Krásné slunečné odpoledne nám přálo. Byli jsme a budeme zaopatřeni takovýmto počasím stále.
Opět je nás víc než dost a dokonce přišla nová sestra, Adélka.
Bobrů je sedm, Lišek je dnes o něco míň jen čtyři.
Na úplném začátku, luští chlapci a dívky krátkou šifru v Morseovce.
Následuje nástup a hlášení náčelníků kmenů.
V přesný okamžik – teď – jdeme k zábradlí u školního schodiště a soutěžíme ve vázání lodní smyčky. Kupodivu to jde všem a komu hůř, tak tomu pomáhají druzí. V nedalekém parku mezi domy máme vzrostlé stromy, Břízy s pořádně silným kmenem. Na nich naše, děti cvičí další uzel Ambulanční smyčku.
Na kmeny uváží lodní smyčky a uzlovačky spojí Ambulanční smyčkou. Je to pro chlapce trochu oříšek, spolupracovat a dokonce Michal z tohoto úkolu šplhal skoro až na vrcholek Břízy.
Nakonec se vše vydaří. Zde vítězí kmen Lišek. Sestavit rozstříhaných několik vět ve větru a zapamatovat si obsah textu, je skoro nad dětský rozverný stav.
Ale, tady zase bodují chlapci a vítězí. Věty si zapamatovali. Text byl zaměřen na První pomoc.
Po takovéto rušné části se přesouváme k prolézačkám a hrajeme tu několik her, v samotném závěru schůzky, přišlo na řadu slovo z Písma, o Mojžíšovi a Amálekovcích. Cestou ke škole hrajeme na Grizzlyho. Tato hra je u nás oblíbená a nikdy se neohraje.
Přesně v šest hodin se loučíme a rozcházíme se do svých domovů.
Atana

Last May.
The last meeting of May took place,
on Friday 29.5. 2020. We wished us a beautiful sunny afternoon. We have been and will continue to be provided with such weather all the time.
Again, there are more than enough of us and even a new sister came, Adélka.
There are seven beavers, Lišek is just under four today.
At the very beginning, the boys and girls solve the short code in Morse code.
This is followed by the arrival and report of the tribal chiefs.
At the exact moment - now - we go to the railing at the school staircase and compete in tying the boat loop. Surprisingly, everyone is doing worse and who is worse off, so others are helping. In the nearby park between the houses we have mature trees, birches with a really strong trunk. On them, our children practice another node Ambulance loop.
He considers the ship's loops for the logs and connects the knotters with an ambulance loop. It's a bit of a hassle for the boy to work together and even Michal climbed from this task almost to the top of Briza.
In the end, everything will work out. The Lišek tribe wins here. To compose a few sentences cut in the wind and memorize the content of the text is almost beyond a child's playful state.
But, here the boys score again and win. They memorized the sentences. The text focused on First Aid.
After such a busy part, we move to the climbing frames and play several games, at the very end of the meeting, it was time for a word from the Scriptures, about Moses and the Amalekites. On the way to school we play Grizzly. This game is popular with us and will never play.
At exactly six o'clock we say goodbye and leave for our homes.
Atana
více  Zavřít popis alba 
 • minulý pátek
 • 32 zobrazení
zsmajcichov
Od 1.6.2020 sa otvára ZŠ Jána Palárika Majcichov pre 1-5. ročník za podmienok:
1.v triedach bude max. 20 žiakov,
2. môže byť otvorený aj ŠKD aj stravovanie v školskej jedálni,

3. dištančné vzdelávanie bude prebiehať pre ostávajúcich žiakov doma 1-5. ročníka a 6-9.ročníka,
4. škola bude pri vstupe zberať čestné prehlásenie a merať teplotu, bude dbať na umývanie rúk,
5. V triede dieťa nemusí mať rúško, mimo triedy áno.
6.Škola bude zabraňovať hromadnému stretávaniu, určí vstup do budovy a budeme rešpektovať všetky pokyny vydané ústredným orgánmi.

Od 1.6.2020 bude zo 117 žiakov 1-5.ročníka 86 žiakov, t.j. 73%.

V škole sú všetky priestory vydezinfikované, sú označené vstupy , vysvetlenia a pripomínania. Bude zaznačované priebežné dezinfikovanie podľa prevádzkového poriadku. Pri vstupoch je pripravený dezdotykový stojan na dezinfekciu rúk.
více  Zavřít popis alba 
 • minulý pátek
 • 109 zobrazení
mslanzov
 • minulý pátek
 • 10 zobrazení
pepajosef
Pozdě, ale přece. Škola v omezeném provozu opět otevřena. Naše žákyně 1.třídy Bětka se na tento okamžik moc těšila.
Kategorie: dětiudálosti
více  Zavřít popis alba 
 • minulý týden
 • 50 zobrazení
zsbohuminska2
Od pondělí 25. května 2020 se vrátilo do lavic 118 žáků 1. stupně, kteří byli rozděleni do 9 skupin tak, aby byla dodržena všechna opatření a doporučení MŠMaT. Na děti se těšili naši pedagogové, všichni vypadají velmi spokojeně, usilovně pracují, hrají hry a společný čas si užívají. Děti, které nemohou být ve škole, jsou stále se svými učiteli v kontaktu přes Skype v rámci distanční výuky.
více  Zavřít popis alba 
 • minulý čtvrtek
 • 140 zobrazení
riguna
Je čtvrtek a tak je vycházka pod vedením Standy.Sraz u altánku.Z prvu to vypadá,že půjdeme jen sami tři,ale když se blížila 14 hodina dorazili i ostatní.Bylo nás celkem 15 osob a vydali jsme se po cyklostezce ze které jsme odbočili.Menší kopeček a jsme na Formanské.Kousek k telefonům a dolů.Záhy jsme v Dolní Datyni u školy .Ještě několik zatáček a jsme na statku.Hezky v teploučku se občerstvíme a nastavá dělení.Jední spěchají domů a druzí posedí a pojedou dalším busem.Ušli jsme jen 5 km.Počasí pod mrakem a občas spadlo jen několik kapek.Stando díky.J.
více  Zavřít popis alba 
 • minulý čtvrtek
 • 68 zobrazení
sachypravonin
Šachová škola Pravonín ve spolupráci s MěDDM Vlašim uspořádala projektový den O krále a královnu mateřských škol. Králem se stal Matěj Žížala a královnou Rozálie Janatková. #sachy#sachypravonin#turnaj#školka
více  Zavřít popis alba 
 • minulý čtvrtek
 • 21 zobrazení
zslubojaty
 • minulý čtvrtek
 • 55 zobrazení
skoladonovalska
 • minulou středu
 • 25 zobrazení
skolapivonka
Opět ve škole :-)
více  Zavřít popis alba 
 • minulý týden
 • 19 zobrazení
zsamskacov
 • minulou středu
 • 31 zobrazení
miradv01
Vycházku ve středu 27.5.2020 připravila Linda a zavedla nás z Nezvěstic, přes Žákavou, Kamensko do Blovic. Ušli jsme 10 km, byl krásný sluníčkový den. Děvčta do školy ještě pořád nechodí mají korona prázdniny.
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • minulou středu
 • 32 zobrazení
nanyjana
Šácholan zašpičatělý (Magnolia acuminata L.)
Nachází se na zahradě u Základní umělecké školy. Je to krásný exemplář asi 19 metrů vysoký, průměr koruhy je cca 14 metrů, průměr kmene 1 metr, obvod kmene téměř 3 metry. V Žacléři je to výskyt v nejvyšší nadmořské výšce a nejseverněji. Je ojedinělý v celém kraji (nejbližší další výskyt je v Opočně). Je to druh magnolie se zajímavými zelenožlutými květy, plody má v podobě červených šištic. Druh pochází ze Severní Ameriky (Apalačské pohoří a jižní Ontario v Kanadě). Podle některé literatury byl introdukován do evropy roku 1736, do Čech roku 1844 (Královská obora v Praze). Věk stromu je zatím nejasný, podle stavu, velikosti i klimatických podmínek by mohl být až 300 let, což je ale nepravděpodobné.
více  Zavřít popis alba 
 • minulé úterý
 • 32 zobrazení
gfkpirati
Tak to je dobře, že jsme zase spolu! Bylo to dlouhý, ale zvládli jsme to a jdeme dál!
více  Zavřít popis alba 
 • jaro
 • 51 zobrazení
myasvet
 • minulé úterý
 • 45 zobrazení
Reklama