Hledání: škola

Pro dotaz škola jsme našli 20 000 výsledků.
AKCE -30 % s kódem
📅 Naplánujte
celý nový rok.

Využijte 30% slevu na všechny kalendáře!
Kód: Kalendare2021
Kalendare2021
mapnymburk
Fotografie z letní pořízené realizačním týmem MAP II na Nymbursku :-)
více  Zavřít popis alba 
 • letos v srpnu
 • 31 zobrazení
 • {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}
majkl00007
 • 8.11.2020
 • 10 zobrazení
iveso
Malá fotodokumentace dnešních čuchacích individuálních lekcí.
více  Zavřít popis alba 
 • 8.11.2020
 • 52 zobrazení
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
duriska
1 komentář
 • 3.11.2020
 • 57 zobrazení
zs-ms-ujezd
Minulý týden vyhlásila naše škola soutěž o nejkrásněji vyřezanou halloweenskou dýni. Moc bychom chtěli poděkovat všem, kteří poslali fotky dýní a soutěže se zúčastnili. Vaše dýně jsou moc hezké, originální a je opravdu vidět, že jste si na vyřezávání dali záležet. Snad to byla zábava jak pro děti, tak také pro Vás. Jen škoda, že nám počasí moc nepřálo na halloweenskou projížďku. I přesto se nám obec podařilo rozsvítit. Doufáme ale, že se příští rok zapojí ještě více dětí a rodičů a stane se z této akce tradice.
Všichni zúčastnění dostanou sladkou odměnu, jakmile přijdou do školy. Některé fotky ze soutěže najdete ve fotogalerii.
Děkujeme.
více  Zavřít popis alba 
 • 3.11.2020
 • 155 zobrazení
iveso
Pár fotek z dnešních individuálních čuchacích lekcí .
více  Zavřít popis alba 
 • 31.10.2020
 • 96 zobrazení
atana
Lom Homolák. / Homolák Quarry.
Dnešní rodinný den byl věnován výletu do lomu Homolák. Napřed jsme navštívili zámek Hluboš. Bývalá škola pro studenty truhlářství a podobného zaměření.
Today's family day was dedicated to a trip to the Homolák quarry. First we visited the Hluboš chateau. Former school for students of carpentry and similar specialization.
http://www.turistika.cz/vylety/lom-homolak/detail
Kam a jak jedeme? 
Lom Homolák se nachází asi 2 km od obce Vinařice, okres Beroun. Dá se k němu z obce pohodlně dojít po zelené turistické značce. V místě křížení turistické stezky se silnicí (na mapce v galerii označeno modrým kroužkem) odbočte doprava a po této cestě dojdete až k samotnému lomu. Lom je oplocen, ale zub času a touha návštěvníků udělaly s pletivem své, takže si cestičku bez problémů najdete, nemusíte riskovat a slézat strmé skály. Pokud to přece jenom chcete udělat, doporučuji z levé strany lomu, tj. ze strany, po níž vede zelená turistická stezka. Nad terény pro motocyklové jezdce se to dá. K lomu pak pohodlně dojdete.
Za čím jedeme?
V lomu se v minulosti těžil vápenec. V současné době se zde netěží, ale je sem dovážena navážka z činných okolních lomů. O víkendu by se navážet nemělo. Lom Homolák není oficiálně veřejnosti přístupný, je ve vlastnictví Velkolomu Čertovy schody a.s. Koupání ve zdejší čisté vodě je na vlastní riziko. Obtížnější vstup do vody z důvodu nízké hladiny jezírka.
Jak a kde jsme se najedli a ubytovali?
Koupání v lomu je na vlastní nebezpečí. Nefunguje zde tedy ani žádný stánek s občerstvením. Vše si přineste s sebou a odpad s sebou odneste zpět do civilizace.
Co se nám nejvíce líbilo a co naopak ne?
K lomu můžete přijít po zelené turistické stezce od obce Vinařice. Nebo přijet autem a nechat ho v místech, která jsou na mapce v galerii označena modrými fajfkami (místa na parkování). Od parkovišť se k lomu také dostanete, na mapce je vyznačena cestička z druhé strany lomu.
Ostatní informace
Vstup do lomu je na vlastní nebezpečí a je zdarma. Oplocení již neplní svou funkci.
GPS souřadnice: (49.902, 14.091)
Where and how are we going?
Homolák Quarry is located about 2 km from the village Vinařice, district Beroun. It can be easily reached from the village following the green tourist sign. At the intersection of the hiking trail with the road (marked with a blue circle on the map in the gallery), turn right and follow this path to the quarry itself. The quarry is fenced, but the tooth of time and the desire of visitors have done their thing with the mesh, so you can easily find your way, you do not have to take risks and descend steep rocks. If you still want to do it, I recommend it from the left side of the quarry, ie from the side along which the green hiking trail leads. It is possible over terrains for motorcycle riders. You can walk to the quarry comfortably.
What are we going after?
Limestone was mined in the quarry in the past. At present, no mining takes place here, but a load of active quarries is imported here. It should not be weighed on the weekend. Homolák Quarry is not officially open to the public, it is owned by Velkolom Čertovy schody a.s. Swimming in clean water here is at your own risk. More difficult entry into the water due to the low level of the pond.
How and where did we eat and stay?
Swimming in the quarry is at your own risk. So there is no snack bar. Bring everything with you and take the waste back to civilization.
What did we like the most and what did we not?
You can reach the quarry along a green hiking trail from the village of Vinařice. Or come by car and leave it in places that are marked on the map in the gallery with blue pipes (parking spaces). You can also get to the quarry from the car parks, the path on the other side of the quarry is marked on the map.
Other informations
Entrance to the quarry is at your own risk and is free. The fencing no longer fulfills its function.
GPS coordinates: (49.902, 14.091)
více  Zavřít popis alba 
 • 31.10.2020
 • 66 zobrazení
mkcknihovnahorovice
Osobnost Miloslavy Rutové, české političky, speciální pedagožky a kinezioložky, přilákala i v této nelehké době mnoho návštěvníku. Paní Rutová nebyla naším hostem poprvé, ale poprvé navštívila knihovnu v nových prostorách. Zajímavé vyprávění o metodě Kineziologie One Brain, které se věnuje přes třicet let a kterou by si ráda představila jako účinnou pomocnou metodu, kterou by mohli používat výchovní poradci na školách a pracovníci pedagogických poraden, si přišlo vyslechnout bez mála 30 návštěvníků. Tato metoda odstraňuje příčiny fyzických i psychických bloků u dětí a dospělých. Zlepšuje učení, čtení, psaní a počítání. Pomáhá odstranit různé specifické vývojové poruchy učení jako je například dyslexie. Zlepšuje komunikaci s ostatními lidmi a napomáhá členům rodiny k vzájemnému pochopení, komunikaci a toleranci. Pomáhá odstranit různé formy fóbie, strachu, trémy a závislostí. Odstraňuje stresy způsobené nepříjemnými prožitky v dětství, dospívání i v dospělosti. Vede k pochopení vlastních vrozených dispozic a k rozvoji harmonického životního stylu.
více  Zavřít popis alba 
 • 29.10.2020
 • 30 zobrazení
iveso
Malá fotdokumentace středečních individuálních lekcí čuchání.
více  Zavřít popis alba 
 • 28.10.2020
 • 45 zobrazení
skolarudnapp
 • 27.10.2020
 • 67 zobrazení
zsmajcichov
Cieľom podujatia je zábavnou formou práce s knihami podporiť u žiakov vzťah ku knihe. Na našej škole sa realizovala súťaž medzi triedami. Triedy 1.stupňa pripravili leporelo a triedy 2.stupňa pripravili komiks. Výstava sa uskutočnila v školskej knižnici a 26.10.2020 hlasovali za najkrajšie leporelo a najkrajší komiks aspoň žiaci 1.stupňa, keďže 2.stupeň je na dištančnom vzdelávaní.
více  Zavřít popis alba 
 • 26.10.2020
 • 187 zobrazení
iveso
Pár fotek z dnešních individuálních lekcí noseworku.
více  Zavřít popis alba 
 • 25.10.2020
 • 40 zobrazení
tyrsovkakurim
Právě dokončujeme nové zahrady na škole, které jsme vybrali společně s učiteli a s rodiči. Revitalizace probíhá na zahradě ZŠ Komenského a příprava nové přírodní zahrady se dokončuje také v átriu budovy na ZŠ Tyršova. Na obou místech budujeme venkovní učebnu a záhony, které budou dětem sloužit pro výuku na čerstvém vzduchu.
Participace s rodičovskou veřejností nad připravenými návrhy proběhla v loňském roce v rámci rodičovské kavárny formou diskuse včetně výběru variant. Nové zahrady budou sloužit dětem k environmentální výuce. Ostatně předmět pozemky pamatuje řada z nás, ne?
Město podmínilo realizaci získáním dotace nejméně ve výši půl miliónu korun, což se nám povedlo. Na obě zahrady jsme získali finanční pomoc ze strany ministerstva životního prostředí. Státní fond životního prostředí ČR přispěje na vybudování dotací v částce 666. 153 Kč.
Na Komendě bude venkovní učebna dětem sloužit schována ve stínu stromů Záruby. Prostor jsme navázali na již vybudované zahrady, které vloni vznikly pro mateřskou školku. Jakmile to umožní podmínky dotace, tak dojde k odstranění plotu a propojení obou zahrad.
Celý prostor átria na Tyršovce prošel v první polovině roku rekonstrukcí dlažby a betonů. Bude sloužit (mimo jiné) dětem vybraných tříd pro trávení odpočinku o velké přestávce.
Kromě zachytávání dešťové vody je třeba dořešit přivedení přívodu vody pro závlahu z budovy a lepší propojení nádob na dešťovou vodu. Před převzetím jsme se také rozhodli pro zvětšení velikosti kompostérů.
více  Zavřít popis alba 
 • 22.10.2020
 • 49 zobrazení
agneskas
 • 21.10.2020
 • 218 zobrazení
iveso
Kurz probíhal v několika malých skupinách, tak jako obvykle. Na programu byly přírodní terény, řady a trochu urbanů.
více  Zavřít popis alba 
 • 20.10.2020
 • 51 zobrazení
Reklama