Hledání: 1364. KROUŽEK VAŘENÍ NA AKCI LEDOVÁ PRAHA

Pro dotaz 1364. KROUŽEK VAŘENÍ NA AKCI LEDOVÁ PRAHA jsme našli 33 výsledků.

Náš tip

Diskutujte na Rajčeti!
Podělte se o své fototipy
a navzájem se inspirujte.

ateliervidenska
 • 31.1.2020
 • 2 zobrazení
 • {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}
kefka
Rekonstruovaný most z roku 1364
více  Zavřít popis alba 
 • 14.6.2006
 • 93 zobrazení
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
erc
více  Zavřít popis alba 
 • 5.6.2009
 • 117 zobrazení
katjahudka
Martin - Martinské hole - Krížava vysielač 1453 m.n.m. - Minčol 1364 m.n.m - Vrútky
cca 22 km
více  Zavřít popis alba 
 • 21.7.2015
 • 82 zobrazení
hanakzhor
Vzpomínkové toulání krajinou pod Orlickými horami, městem národních buditelů. V místě Dobrušky stávala původně na Zlatém potoce trhová osada Leštno. R. 1312 se uvádí Jan "de Dobrusca" a město, před r. 1320 obehnané hradbami, měšťané byli osvobození od roboty a získali právo vařit pivo. R. 1364 získala Dobruška magdeburská městská práva. Z r. 1455 je listina, ve které se Dobruška uvádí jako součást panství v Opočně, jehož součástí byla až do 19. stol. Za Trčků z Lípy jsou v r. 1494 potvrzeny četná cechovní privilegia. Počátkem 17. stol. se Dobruška stala centrem východočeského protestantismu, ale již v r. 1626 se ve městě prosadila rekatolizace. Od r. 1733 ve městě působili jezuité, kteří nechali v r. 1751 spálit 250 protestantských knih. Židovská komunita žila v Dobrušce od 16. století. Dnešní podoba synagogy(evangelické modlitebny) pochází z druhé poloviny 19. století, kdy byla po rozsáhlém požáru obnovena. Dnes je synagoga součástí prohlídky sousedního Vlastivědného muzea, původně rabínského domu. Židovský hřbitov vznikl v roce 1675 a najdete zde přes 200 náhrobků. Třetí synagogu z 2. pol. 19. stol. dnes používá Církev československá husitská. Dobrušce se oproti jiným městům vyhýbaly války, ale zato o to víc trpěla častými požáry, například v l. 1565, 1702 a největší v r. 1806. Díky románu a televiznímu seriálu je nejslavnějším rodákem Dobrušky kupec a národní buditel František Vladislav Hek (1769-1847), v románě pojmenovaný A. Jiráskem F. L. Věk. V jeho rodném domě jsou tři expozice bydlení a života na přelomu 18. a 19. stol. Obytná světnička, která připomíná bydlení, Kupecký krám, kde se návštěvníci seznámí se sortimentem tehdy prodávaného zboží, Černá kuchyně, kde stojí za pozornost včelí úl a závěr expozice připomíná život a dílo F. V. Heka. Střed města tvoří obdélníkové náměstí F. L. Věka s pomníkem F. L. Věka z r. 1962 před renesanční radnicí s věží a arkádovým ochozem, vysokou 45 m z 2. pol. 16. stol., je postavená po požáru v r. 1565. Uvnitř se nachází románská křtitelnice, která je nejstarší hmotnou památkou města. V přízemí věže je stálá expozice Mládí Františka Kupky, v mezipatře expozice hrdelního práva a z vyhlídkového ochozu se můžete pokochat krásami města a panoramaty Orlických hor. Domy na náměstí poznamenané přestavbami mají často gotická a renesanční jádra i podzemní prostory. Mariánský sloup na náměstí je z roku 1736, socha Panny Marie byla na sloup zakoupena již jako hotová, její původní umístění bylo na jezuitském kostele v Hradci Králové, postranní sochy sv. Václava, Jana Nepomuckého, Františka Xaverského a Floriána jsou dílem Ondřeje Deckera z Hradce Králové a Jana Mělnického, sochaře z Vamberka. Dominantou náměstí F. L. Věka je kromě radnice poblíž stojící mariánský (morový) sloup z roku 1733. Panna Marie je obklopena čtyřmi postavami, sv. Václavem, sv. Janem Nepomuckým, sv. Františkem Xaverským a sv. Floriánem. Sloup byl postaven v době protireformace na znamení toho, že Dobruška je katolickým městem. Barokní kostel sv. Václava přestavěl po požáru původního kamenného kostela P. Marie v r. 1806, přestavěl v letech 1709-1724 Mikuláš Rossi. Zvonice u kostela sv. Václava byla postavena v roce 1693. Spolu s kostelem byla poničena požárem města v roce 1806. Zvonice při požáru přišla o pozlacenou cibulovitou báň a na jejím místě byla postavena jehlanová střecha. V sousedství je také budova děkanství z r. 1807. Římskokatolická kaple Panny Marie na Opočenské ulici patří pod děkanství Dobruška, ale církev není vlastníkem. Husův sbor pochází z r. 1936. Původně gotický kostel sv. Ducha, v r. 1550 renesančně přestavěný, prošel v 18. stol. velkou rekonstrukcí. Součástí areálu kostela je i hranolovitá zvonice. Městský hřbitov byl založen v roce 1874 v prostoru pod kostelem sv. Ducha na kopci nad Dobruškou. Svůj věčný odpočinek zde našla řada významných osobností, jejichž život a dílo jsou spjaty s dějinami města. Ve městě jsou barokní sochy Immaculaty, sv. Vavřince a Jana Nepomuckého z 1. pol.18. stol. a pozdně rokoková socha Nejsvětější Trojice z r. 1809. V místní části Křovicích je kaple Panny Marie, někdy uváděná jako filiální kostel Panny Marie. Muzeum vojenské geografie v Dobrušce je zaměřeno na historii a vývoj vojenské geografie. V r. 2015 byl obnovený památník ke 190. výročí narození dobrušského rodáka Jana Dvořáčka, který se r. 1856 stal prvním ředitelem proslulé sklářské školy v Kamenickém Šenově. Jižně od města je vrch Chlum (357 m n. m.) se stopami hradiště z doby bronzové. Památkou je vodní mlýn U Vondřejců na Bačetínském potoce. Historie mlýna sahá až na konec 16. století, kdy byl na místě postaven první vodní mlýn. Současná podoba pochází z počátku 19. století. Objekt je památkově chráněn. Na pohlenicích si můžeme prohlédnou město a jeho okolí v průběhu nekolika desetiletí.
více  Zavřít popis alba 
4 komentáře
 • březen 2015 až říjen 2019
 • 31 zobrazení
hanakzhor
Vzpomínkové toulání městem a jeho okolím pod Nízkým Jeseníkem, tvořícího bránu z úrodné Hané do, kdysi drsného kopcovitého Nízkého Jeseníku. Území na okraji Nízkého Jeseníku získal spolu s úřadem markraběcího číšnika, mezi léty 1253-1269 Zdeslav ze Šternberka, za prokázanou udatnost při obraně Olomouce a okolí před divokými Kumány, od krále Přemysla Otaka II. a postavil na svazích Nízkého Jeseníku u říčky Huzovky, v místě obchodní stezky do Slezska, hrad se stejným jménem, jako o něco mladší sídlo nad Sázavou-Šternberk. Kolem nového hradu pak šternberkové začali tvořit rozsáhlé panství, na němž probíhál čilý kolonizační ruch, rozvíjela se těžba železných rud a hutnictví. Rozvíjela se i podhradní osada, řemeslná výroba a obchod. Podhradí v r. 1364 opevněné hradbami se třemi branami bylo v r. 1409 povýšeno na město. R. 1371 založil rádce Karla IV., Albert II. ze Šternberka první augustiniánský klášter na Moravě. V té době byla na hradě zřízena také reprezentativní gotická kaple se sochou Šternberské Madony. Sídlem moravské větve Šternberků byl hrad do r. 1409. Od r. 1466 byl i s městem v majetku pánů z Kravař. V r. 1469 hostil hrad českého krále Jiřího z Poděbrad a uherského panovníka Matyáše Korvína. V 16. stol. hrad prošel renesanční přestavbou. Dnešní podoba hradu je z konce 19. stol.
V 16. stol. byli ve městě čeští bratři a evangelíci a od r. 1569 zde působil Lutherův žák J. Hetzner. Město značně utrpělo za 30leté války a později také v 18. stol. pruskými a ruskými vojsky a r. 1866 rakouskou armádou. Před bitvou u Slavkova r. 1805 se tu sešel rakouský císař František I. s ruským carem Alexandrem I. Od r. 1695 patřilo panství pánům z Lichtenštejna. Po ukončení těžby se ve městě rozvíjel textilní průmysl a výroba lněných látek putovala počátkem 19. stol. především do Turecka a Indie. V r. 1847 ve městě a okolí vypukly hladové bouře. V okolí se rozšířilo pěstování brambor a chov ovcí. Ve druhé pol. 19. stol. zde byla výroba likérů a tabáková továrna. Byla vybudována významná dřevovýroba, Chronotechna a výroba pálenice. Ve městě je zachována řada historických domů, církevních i světských památek. Poměrně častým prvkem šternberských domů jsou zaoblená nároží, která vidíme i na Hlavním náměstí. Náměstí zdobí také od rekonstrukce v r. 2006 moderní vodní prvek a a originální Stroj času. Mohutný barokně-klasicistní kostel Zvěstování Panny Marie z let 1755-83, před ním dva smírčí kříže. Augustiniánský klášter z r. 1371, byl barokně obnoven v 18. stol. a r. 1784 zrušen. Na Horním náměstí byl postaven v r. 1719 jako poděkování Bohorodičce za milosrdenctví a zažehnání epidemie barokní morový sloup z r. 1719. Nad hradem v ulici Ořechové, stojí mariánský sloup z konce 17. stol. a v ulici Bezručové stojí sloup se sochou Ecca homo z r. 1783. K cenným památkám patří i socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1706 u říčky Sitky. Město je od r. 1905 dějištěm populárních automobilových závodů do vrchu Ecce Homo. Na vyhlídkovém místě nad Šternberkem byl vybudován v r. 1858 na okaji města hudební a vyhlídkový altán Kiosk, u kterého vyrostla výletní restaurace. V současnosti zde zůstala jen replika altánku dnes nazývaná Zelená budka, původně Lichtenštejnská vyhlídka. Významnou budovou je budova Vincentina, poskytovatel sociálních služeb postavená v letech 1905-08, jako výchovné a vzdělávací zařízení pro rodinnou výchovu katolicky orientovaných dívek a současně klášter Kongregace sester Neposkvrněného početí Panny Marie. Od r. 2003 je zřizovatelem Vincentina Olomoucký kraj. V severním křídle budovy byla v r. 1994 obnovena klášterní kaple nově zasvěcena sv. Vincenci z Pauly. Ve městě je největší muzejní sbírka hodin v ČR. Tylovo divadlo, Galerie Šternberk, Handkeho galerie a galerie Libora Vojkůvky. Na pohlednicích si můžeme prohlédnou město a jeho okolí v průběhu jednoho století.
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • březen 2015 až červen 2020
 • 38 zobrazení
bele
ALB 1364
Úterý 1.října byl den jako malovaný, něco jsme měli k řízení během dopoledne, a tak se nám docela hodila akce Radnice seniorům – komentovaná prohlídka pro zájemce o historii. Zárukou byla i skutečnost, že ji provázeli pánové Jan Řehounek a Jiří Černý.

Zastavení s vyprávěním bylo tuším osm. V Praze nebo v Brně je zvykem dávat si rande *Pod ocasem*, tady to dnes bylo u sloupu, …. a každý také věděl. Historie sloupu a jeho zásadní opravy v posledních letech byla úvodem, následovala radnice, Hlavův dům, Hálkovo divadlo, kaple a socha sv.JN, mlýn F.Šafaříka a Turecká věž, dále zastavení pod hradbami a končilo se na Rejdišti. Člověk si jen uvědomil, kolik krásných a vzácných věcí má kolem sebe. Pánové díky a zase někdy …. :-)
Kategorie: dokumentyměsta
více  Zavřít popis alba 
63 komentářů
 • září 2014 až říjen 2019
 • 110 zobrazení
jitkaumlau
Oybin je romantický hrad a klášter na stejnojmenném kopci / 514 m / nad obcí Oybin u hranice s Českem.
Hrad byl založen ve 13. stol. R.1346 přešel pod českou korunu , v r. 1364 nechal Karel IV. vybudovat císařský
dům , jako místo k odpočinku . R 1366 se začalo se stavbou kostela , který byl dokončen r. 1384.
Od r. 1369 v něm sídlil řád celestýnů . Hrad se pokládal za nedobytný , protože jej nedobyli ani Husité . Začátkem
19. stol. jej objevili romantičtí malíři a básníci a ruiny se začaly opravovat.
R.1829 byl hrad zbaven suti , r. 1877 opraven císařský dům. Od r. 1972 slouží ruiny kostela jako koncertní síň .
Záchranné práce stále pokračují . Ročně navštíví hrad až 100 000 návštěvníků .
více  Zavřít popis alba 
18 komentářů
 • 22.8.2019
 • 65 zobrazení
kamila1947
Arnošt z Pardubic - ( 1297-1364 ), pocházel z rodu pánů z Pardubic.
Byl prvním arcibiskupem a metropolitou českým, působil jako diplomat ve službách Karla IV. Dětství prožil v Kladsku, kde je také pohřben v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 15.5.2014
 • 128 zobrazení
mimina1
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1364. od 1. ledna 1981 do 23. listopadu 1990 byla obec součástí města Rychnov nad Kněžnou. Obcí Lukavice protéká řeka Kněžná a Červený potok. Obec je vzdálena 20 km od polských hranic. Nejvyšší bod je ve výši 530 m n. m.
Kategorie: vesnice
více  Zavřít popis alba 
 • duben 2015 až červen 2020
 • 47 zobrazení
lotusesprit
Radošov most - Krytý most přes Ohři byl postaven r. 1364 původně jako celodřevěný. Několikrát vyhořel a byl poničen při válkách nebo povodní. V l. 1753 a 1768 byly dřevěné pilíře nahrazeny kamennými. Poté byl most opakovaně opravován. R. 1986 zcela shořel, v l. 2001–2003 byl znovu postaven v původní podobě.
více  Zavřít popis alba 
 • 6.9.2015
 • 42 zobrazení
lotusesprit
Oybin (Ojvín) - Zřícenina strážního hradu, postavena Chvalem z Lipé v 2. pol. 13. stol. R. 1319 vyměnil Jindřich z Lipé s Janem Lucemburským lužické zástavy za jiné statky. Janův syn Karel IV. přestavěl hrad v letech 1364–1384 na reprezentativní císařské sídlo. R. 1574 prodán městu Žitava. R. 1577 hrad vyhořel.
více  Zavřít popis alba 
 • 30.11.2012
 • 143 zobrazení
pppprostejov
Předpověď na tento den nebyla pro Žilinský kraj příliš příznivá a taky se nakonec vyplnila. Cestou ze Střečna, od hradu, po červené značce přes sedlo Javorinu, Úplaz a sedlo Okopy na Minčol nás provázel déšť a na Minčolu (1364) i pořádný vichor. Sestup jsme si naplánovali po žluté zn. přes sedlo Prašivé, Dlhú lúku a sedlo Za Hradišťom do Martina k ATC Turiec, kde nás, zmáčené ale spokojené, vyzvedl náš autobus.
více  Zavřít popis alba 
5 komentářů
 • 12.9.2014
 • 221 zobrazení
igor-74
původní hrad " ojvín " byl vybudován ve 13. století chvalem z lipé. místo bylo strategické, protože přímo pod hradem vedla obchodní stezka z čech do lužice. rozsáhlé pozemky s hradem získal v polovině 14. století jan lucemburský a jeho syn karel IV. celý hrad ( v letech 1364 - 1384 ) přestavěl na reprezentativní císařské sídlo, ke kterému patřil i klášter celestýnů. v roce 1574 ojvín zakoupilo město žitava v roce 1577 celý komplex vyhořel po zásahu bleskem.
více  Zavřít popis alba 
932 komentářů
 • léto 2013
 • 821 zobrazení
klen1
Radošovský most přes Ohři byl postaven na brodu v místech, kudy král Jan Lucemburský prvně přijel do Čech v roce 1310. Jeho syn, císař Karel IV., udělil v roce 1364 městu Ostrovu (nad Ohří) právo k vybudování mostu a k vybírání cla ze vzácného zboží dováženého po zemské cestě, zejména z Porýní. Tato zemská stezka se připomíná již v roce 1220. Dřevěný most bohužel několikrát vyhořel, avšak vždy byl obnoven. Poslední požár v roce 1986 v několika hodinách však existenci unikátního mostu málem ukončil.

V letech 2000 - 2001 obec Kyselka zahájila z vlastních prostředků a prostředků sbírky přípravné projektové práce na obnově historického dřevěného Radošovského mostu a 17. října 2003 byl most po dlouhých letech znovu otevřen.
více  Zavřít popis alba 
 • 30.3.2019
 • 33 zobrazení
igor-74
hora töpfer (česky hrnčíř) je hned po oybinu (česky ojvíně) druhou nejznámější stolovou horou v žitavských horách. jméno hora dostala údajně podle skalní brány, která připomíná dvě hliněné číše. v roce 1369 daroval císař karel IV. horu mnichům celestýnům, sídlícím na tehdy českém ojvíně. klášter na ojvíně založil karel IV. v roce 1364. töpfer je známý hlavně díky velkému množství bizarních skalních útvarů, najdeme zde např. slepici sedící na vejcích, sfingu, skalní bránu. je zde i stylová poloroubená horská chata...
více  Zavřít popis alba 
322 komentářů
 • 8.4.2018
 • 743 zobrazení
milaha
Jednodenní zájezd na Malou Fatru. Průlomové údolí Váhu rozděluje Malou Fatru na dva celky, svým charakterem zcela odlišné. Severně od Váhu se rozkládá Kriváňská Malá Fatra, jižně od Váhu je Lúčanská Malá Fatra. Tato část pohoří je zelenější a klidnější částí, horské hřebeny nejsou tak výrazně modelovány, jsou pokryty hustými lesy a horské louky vystupují jen na několika málo partiích (Martinské hole, Klak a Hnilecká Kyčera). Nejvyšším vrcholem je Velká lúka (1476), nejkrásnějším a dominantním vrcholem je však Minčol (1364), který leží v hlavním hřebenu a je z něj nádherný kruhový výhled do dalekého okolí (citace z Milanových materiálů).
více  Zavřít popis alba 
11 komentářů
 • 9.8.2014
 • 241 zobrazení
biblos
Montpellier je nejen průmyslovým městem, ale především sídlem starobylé univerzity, která byla ve středověku kulturním centrem jižní Francie. Ve městě se narodili svatý Roch, zakladatel sociologie Auguste Comte či malíř Frédéric Bazille. Vznikl zde Řád sv. Ducha z Montpellier a sídlí zde také montpellierské arcibiskupství. Roku 1220 založil kardinál Konrád jako legát papeže Honoria III. lékařskou školu, která si získala vynikající pověst, takže ji roku 1289 papež Mikuláš IV. povýšil na univerzitu. Roku 1349 město koupili francouzští králové, za epidemií po roce 1350 však zemřela téměř třetina obyvatel. Roku 1364 byla na místě staršího kláštera založena katedrála svatého Petra, jeden ze symbolů města.
Pamětihodnosti:
Střed města tvoří oválné náměstí Place de la Comédie mezi hlavním nádražím a starým městem.
Vrcholně gotická katedrála sv. Petra se dvěma věžemi, založená roku 1364 a velmi dobře zachovaná.
Historické budovy lékařské fakulty v bezprostředním sousedství katedrály a historická botanická zahrada v protějším parku.
Promenade du Peyrou s vítězným obloukem Ludvíka XIV na nejvyšším místě města. Vodní nádrž a vodotrysky napájel 14 km dlouhý akvadukt sv. Klementa.ze 17. století.
Vítězný oblouk Porte du Peyrou

Prohlédli jsme si sice jen část historického centra, ale moc se nám tam líbilo, zejména ta promenáda. Problém jsme měli s rozluštěním římských číslic na vítězném oblouku, ale nakonec jsme to nechali koňovi - má větší hlavu ...
(A právě tady, nemít místo parkování uložené v telefonu, tak tam možná bloudíme ještě dnes ... Až k Uršulinkám to šlo, ještě i na další křižovatku, ale mezi vilkami jsme se začali ztrácet ..)
více  Zavřít popis alba 
3 komentáře
 • 30.9.2016
 • 59 zobrazení
lotusesprit
Lesonice - Stavba tvrze je zde doložena roku 1364. Páni z Čechtína, majitelé lesonického panství, nechali tvrz v 2. polovině 16. století přestavět na renesanční zámek. Od roku 1823 náležel zámek s panstvím Reichenbachům, kteří se psali s přídomkem z Lesonic. Za nich byl renesanční zámek kolem roku 1830 zbourán a na jeho místě vystavěny dvě budovy nového, klasicistního zámku. Od té doby zámecké budovy sloužily k občasnému pobytu panstva a hlavně jako kanceláře pro správu panství. Roku 1890 byla v budově zámku zřízena obecní škola. Roku 1950 bylo v levém zámeckém křídle zřízeno lesnické učiliště, poté odloučené pracoviště SOU řemesel a služeb Moravské Budějovice a v pravém křídle zdravotnické středisko a základní škola, která byla v roce 1975 zmodernizována. Nyní je v budovách ubytovna, základní škola, pošta, byty a kanceláře a drobné provozovny.
více  Zavřít popis alba 
 • 7.5.2017
 • 178 zobrazení
Reklama