Hledání: 17. března 2014

Pro dotaz 17. března 2014 jsme našli 48 výsledků.
AKCE -30 % s kódem
Užijte si léto
s fotodárky na Rajčeti!
Kód: Leto2020
-30 % na vše
udansky
 • 24.3.2014
 • 46 zobrazení
yao
V pondělí 17. března jsme začali vyučování netradičně. Občanskou výchovu, kde probíráme učivo "naše město", jsme uskutečnili na městském úřadě v Karolince. Přivítala nás paní tajemnice PhDr. Lenka Denkocy. Povídala nám o obci a lidech, kteří zde pracují a provedla nás po celém městském úřadu včetně Czech Pointu.Shlédli jsme i obřadní síň, která se nám velmi líbila. V pracovních listech jsme si zopakovali vše, co jsme se o činnosti městského úřadu dozvěděli. Jako upomínku na dnešní setkání jsme obdrželi malé dárečky s znakem města karolinky.
Jindřiška Jochcová a Tereza Gröpelová, žákyně 6. třídy
Děkuji paní tajemnici PhDr. Lence Denkocy za zajímavě připravenou besedu pro žáky 6. třídy, která vhodně doplnila učivo občanské výchovy o našem městě a činnosti městského úřadu.
Mgr. Anna Haasová
více  Zavřít popis alba 
 • 23.3.2014
 • 235 zobrazení
vutvbrne-festival
Místo: Centrum Kociánka, Brno

O pondělním dopoledni 17. března 2014 se do Centra Kociánka v brněnském Králově Poli vydala skupinka žáků ze Základní školy Křenová v Brně. Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC, jehož pořadatelem je VUT v Brně pozval žáky této školy, aby navázal na předchozí setkání konané v prostorách školy a přiblížil tak žákům ještě blíže svět postižených lidí.

Žáci se prošli po areálu se svým původcem Michaelem. Kromě procházky byl pro ně samozřejmě připraven pestrý program. Zejména na hipoterapii, kde se nachází zvířecí farma bylo pro dětí k vidění mnoho zajímavého.

Zvířátka, jenž každodenně pomáhají postiženým dětem, byla vděčná za každé pohlazení. Jak konkrétně dokážou pomoci, se dozvěděli od samotných ošetřovatelů. Žáci si třeba mohli poslechnout tlukot srdce koně nebo se na něm i projet. Nástup do koňského sedla byl proveden za pomocí speciální rampy, která je určena postiženým kamarádům.

Po programu v přírodě, jsme se přesunuli do tělocvičny společně s kamarády z aktivizačního centra. Zazpívali jsme si na kytaru a také zahráli bocciu. Jak jinak, než o čokolády a medaile, protože děláme radost dětem, stejně jako oni nám.

Díky vám všem. Michael Svoboda
více  Zavřít popis alba 
 • 18.3.2014
 • 91 zobrazení
banjoales
 • 17.3.2014
 • 36 zobrazení
teryarmine
 • 17.3.2014
 • 53 zobrazení
klt
Vznik města se datuje kolem 12. století. Nejstarší písemná zpráva pochází z roku 1260. Původně se jednalo o osadu, později o trhovou ves, která patřila pánům z Hradce (větev Vítkovců). Ves se pomalu rozvíjela v opevněné město. Od 13. století také zřejmě vznikal propracovaný podzemní systém, který sloužil nejen jako odvodňovací, ale zároveň i jako obranný systém města. Město výrazně ovlivnilo 14. století. Tehdy patrně došlo k rozšíření starší opevněné kruhovité osady o prostornější, mírně se svažující, tržiště směrem na západ (nám. Míru) a zároveň o tržiště směrem na východ v podobě rozšířené ulice (Horní nám.). Obě náměstí vytvořila středověká zástavba měšťanských domů postavených na dlouhých parcelách s úzkými dvory, jejichž zadní část zaplňovaly stodoly a hospodářská příslušenství.
Mezi těmito náměstími stojí kostel Nanebevzetí Panny Marie s dominující městskou věží. Věž byla postavená v letech 1503-1549 pod vedením mistra Michala na místě bývalé sakristie kostela. Stavba byla provedena za velkého přispění cechu soukenického a stala se významnou dominantou města. Barokní přilbová střecha pak pochází z doby po požáru v roce 1750. Chrám Nanebevzetí Panny Marie je trojlodní bazilika o dvou polích křížové klenby a pětibokém závěru, budovaná od pol. 14. století do roku 1521, se střední lodí, zaklenutou až v 15. stol., kruchta pochází ze 17. stol., počátkem 18. stol. pak byly přistavěny barokní kaple.
Po celé délce severního a části jižního okraje města pak vznikly boční ulice s řadou malých domků ( Jana Švermy a B. Němcové). Dodnes se zachovaly části městského opevnění a dvě ze tří městských bran. Od konce 15. století pak bylo v okolí Slavonic zakládáno mnoho rybníků. V 16. století prožívalo město hospodářský rozkvět, došlo také k přestavbě všech domů na obou náměstích. Podoby domů se dochovaly až dodnes.Je možno zde shlédnout sklípkové klenby, průčelí domů s typickými štíty odvozené z italské renesance, cechovní místnosti s nástěnnými malbami. Nelze také zapomenout na bohatou sgrafitovou výzdobu (vedle psaníčkových sgrafit lze spatřit i složité figurální scény). Po roce 1600 stavební činnost ve Slavonicích ustala. Těžké doby zažilo město za třicetileté války. V roce 1575 mělo město 156 měšťanských domů z toho 28 na předměstí, po roce 1624 bylo ze 164 domů 73 pustých nebo vypálených. V roce 1680-1681 zdecimoval Slavonice mor. Z útrat a válek se město vzpamatovalo až na přelomu 17. a 18. století. Ale ne tak docela. 27. března 1750 město poškodil velký požár, zničil 44 domů a velkou část obou náměstí spolu s věží. V roce 1902 bylo vybudováno železniční spojení na lokální dráze s Telčí. V 19. a 20. století došlo k boření částí městského opevnění, stará radnice ze 14. stol. byla nahrazena novou. Od konce 50. let 20. stol. byly památky restaurovány. Pro svou ojedinělost bylo město 31.8.1961 prohlášeno městskou památkovou rezervací.

zdroj: http://www.i.slavonice-mesto.cz/historie-mesta/d-2547/p1=25044
více  Zavřít popis alba 
205 komentářů
 • 18.9.2014
 • 286 zobrazení
nikonak
V neděli 17.8. od 17:00 proběhl na hřišti TJ Sokol Březno přípravný fotbalový zápas s TJ Sokol Všejany, s konečným výsledkem 1:3.
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 18.8.2014
 • 227 zobrazení
klt
Beroun byl založen na západním břehu řeky Mže, dnes Berounky, Václavem II. kolem roku 1295 proti obci Brod, která se připomínala už roku 1179. Město bylo vybudováno na půdorysu nepravidelného čtyřúhelníku kolem obdélného náměstí.
Počátkem 14. století bylo město opevněno. Byla to zeď se střílnami, dřevěným ochozem, hranolovými věžemi, parkánovou zdí, příkopem a valem. Z opevnění ze z části zachovala vnitřní hradební zeď se zříceninami hranolových věží a obě městské věžovité brány - na západní straně Horní - Plzeňská a na východní straně Dolní - Pražská.
Horní brána pochází z počátku 14. století. V 16. století byla pozdně goticky upravená. Po požáru v 18. století byla opravená v letech 1736 a 1784. Novější oprava se konala roku 1846 a 1894. Věž je hranolová s věžičkou a s mansardovou střechou.
Dolní brána je z počátku 14. století. Roku 1421 byla poškozena a nověji upravena roku 1846. Je hranolová s valbovou střechou.
Město trpělo častými požáry v letech 1512, 1544, 1599 a 1735. Berounu se nevyhnuly ani četné válečné nepokoje v letech 1421, 1432, 1611, 1639, 1741 a 1749.
V severozápadním koutě náměstí se nachází kostel svatého Jakuba. Byl založen spolu s městem koncem 13. století. Roku 1427 byl zničen. V roce 1543 byl přestavěn, roku 1599 vyhořel a roku 1606 byl obnoven. V letech 1677 - 1683 byla pražským stavitelem V. Kapounem postavena nová zvonice. Roku 1736 se začalo s obnovováním kostela. Další obnova se datuje do roku 1784. V letech 1903 - 1907 byl kostel včetně zařízení opraven za vedení architekta Josefa Fanty.
Na západním předměstí zvaném Plzeňské se nachází hřbitovní kostel Zvěstování Panny Marie. Původně byl pozdně gotický z roku 1525. V 17. století byl zpustošen ve švédských válkách. V letech 1738 - 1744 byl barokně upraven a opraven. V letech 1875 - 1876 byl opraven a byla též přistavěna nová věž. Další opravy se konaly v letech 1907, 1924 a 1948.

zdroj: https://www.cz-milka.net/pamatky/04-mesta-a-obce/beroun/
Kategorie: města
více  Zavřít popis alba 
15 komentářů
 • 7.8.2014
 • 112 zobrazení
klt
V místní krajině je dokázáno osídlení lidmi již z mladší doby kamenné, zhruba 3000 let př. n. l. V 6. století n. l. přicházejí Slované z kmene Zličanů a v 7. století vzniká na místech dávného slovanského osídlení Stará Kouřim. Význam mohutného opevněného hradiště se mohl směle měřit s Prahou. Tzv. Kristiánova legenda z 10. století vypráví o souboji zlického knížete Radslava s přemyslovským knížetem Václavem, který Radslava božím zásahem bez boje porazil. Zlické knížectví, které se stalo nebezpečným konkurentem Prahy, bylo vyvráceno ve dvou taženích Václavova bratra Boleslava I., zvaného Ukrutný, a následně přešlo do majetku Slavníkovců. Hradiště Stará Kouřim zaniklo kolem roku 936.
Rovněž Slavníkovci začali brzy ohrožovat zájmy v Praze sídlících Přemyslovců. Mocenský střet obou rodů vyvrcholil vyvražděním Slavníkovců v Libici nad Cidlinou roku 995. Po dobytí slavníkovského panství vznikl kouřimský úděl, kde panovaly pod svrchovaností pražského knížete vedlejší větve přemyslovského rodu. Kouřimský údělný kníže Děpolt III. vedl ve 13. století odboj proti králi Přemyslu Otakaru I. Jeho vzpoura byla však rozdrcena, Děpolt zabit a hradiště zničeno. Z této doby pochází druhá legenda o vzniku jména města obsažená v Dalimilově kronice.
Současná Kouřim, asi 1 km severozápadně od Staré Kouřimi a kdysi jedno z nejvýznamnějších královských měst v Čechách, byla patrně založena ve třetí čtvrtině 13. století králem Přemyslem Otakarem II. Nebývalý rozkvět středověké Kouřimi trval až do roku 1547, kdy byla Kouřim, podobně jako celý městský stav království, oslabena konfiskacemi v souvislosti s účastí v protihabsburském povstání.
Největší úpadek města však nastal po roce 1620 v době třicetileté války, kdy bylo téměř zcela zničeno. Většinu majetku získal kníže Karel z Lichtenštejna a vylidněná Kouřim byla nadto několikrát vydrancována nejen procházejícími švédskými, ale též císařskými vojsky.
Až do roku 1848 byla Kouřim krajským městem. V 19. století se ocitla mimo hlavní dopravní tepny, na rozdíl od jiných měst se zde nerozvinul významnější průmysl a její význam postupně upadal. Dnešní město s množstvím zachovalých památek je ale díky tomu častým cílem milovníků historie.
Městské opevnění v Kouřimi je rozsáhlé opevnění budované od 13. do 16. století na obranu středověkého města Kouřim. Vnitřní s plnými věžemi a vnější hradby chránily téměř obdélný půdorys města. Vnitřní pás hradeb vznikl v 2. polovině 13. století, 14 metrů široký parkány mezi hradbami spolu s polokruhovými pozdně gotickými baštami byly postaveny ve 2. polovině 15. století. Před vnější zdí byly ještě dva hluboké příkopy a mohutný val.
První písemná zmínka o Kouřimi je spojena právě s opevněním, které bylo dáváno za vzor městům Kolínu a Přelouči.
Po třicetileté válce zdi a bašty zpustly a nebyly již nikdy obnoveny. Pouze v 17. století došlo k nejnutnějším opravám městských bran. Přesto se však zachovaly především rozsáhlé úseky vnějšího hradebního pásu, nejzachovalejší na severní straně. Jeho délka činí 1250 m a patří k nejdelším zachovaným městským opevněním v Čechách.
Do města se vstupovalo čtyřmi pevnými branami – Kolínskou, Pražskou, Malotickou a Olešeckou. Dodnes dochovala pouze brána Pražská, ostatní tři byly zbořeny v 19. století. Posledním zbytkem Kolínské brány je mohutná zřícenina kdysi nejpevnější části městského opevnění. Stávala na konci výrazně se klikatící ulice. Toto zakřivení mělo případnému nepříteli co nejvíce ztížit přístup do centra středověkého města. Zaniklou bránu připomíná také pamětní deska na hradební zdi.
Městské opevnění bylo v roce 1995 vyhlášeno národní kulturní památkou.

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%A9_opevn%C4%9Bn%C3%AD_v_Kou%C5%99imi

Město Kouřim leží ve Středočeském kraji v okrese Kolín. Nachází se v nadmořské výšce asi 270 metrů a zaujímá rozlohu necelých 1,5 kilometru čtverečních.
První osídlení oblasti je datováno do období 4 tisíc let před naším letopočtem.
Při stěhování národů v 6. století byla oblast trvale osídlena Slovany, snad družinou vedenou knížetem Lechem.
V 1. polovině 7. století postavil kmen Zličanů na návrší Stará Kouřim opevněné hradiště, kde se usídlil.
Roku 936 hradiště dobyl a vypálil kníže Boleslav I. Ukrutný. Území se stalo majetkem Slavníkovců, kteří za své sídelní místo zvolili ostroh nad řekou Kouřimkou. I toto druhé hradiště bylo opevněné a nacházel se zde hrad s mincovnou, kostel sv. Jiří a kostel sv. Klimenta. Roku 995 byli Slavníkovci vyvražděni a hradiště bylo vypáleno.
Roku 1223 byl zdejším pánem kníže Děpolt III. Ten však byl v tomto roce zabit v bitvě s vojskem krále Přemysla Otakara I. a kouřimské hradiště bylo opět dobyto a vypáleno.
V polovině 13. století založili kolonisté ze Saska novou Kouřim. Vzniklo zde proboštství sv. Martina a románsko-gotický chrám sv. Štěpána. Město bylo obehnáno dvojitými hradbami s cimbuřím a věžemi a bylo přístupné pouze čtyřmi branami. První písemná zpráva o Kouřimi pochází z roku 1261. Je zřejmé, že se rychle rozvíjela a byla dávána za příklad mnohým jiným městům.
Slibný vývoj města přerušily husitské války. Husité vypálili zdejší proboštství, ale jelikož město se vzdalo, války se ho více nedotkly. Po skončení válek se Kouřim opět začala rychle rozvíjet.
V roce 1525 byla postavena městská zvonice. V roce 1536 bylo poprvé vydlážděno náměstí. Roku 1547 se Kouřim zúčastnila povstání proti císaři Ferdinandu I. Habsburskému, za což byla potrestána zabavením majetku. V roce 1560 získala Kouřim svůj majetek zpět. Na přelomu století přestal postačovat stávající hřbitov, proto byl roku 1591 byl založen kostel sv. Trojice s novým hřbitovem.
Na počátku 17. století však město zasáhla třicetiletá válka. Kouřim opět přišla o majetek, který připadl Karlu z Lichtenštejna, a byla několikrát vypleněna vojsky. Po skončení třicetileté války bylo město zasaženo hladomorem, morovou epidemií a několika požáry.
Počátkem 18. století pak Kouřim zasáhla prusko-rakouská válka, která s sebou přinesla krom bojů a povstání také hladomor. Roku 1727 byla postavena kaple Panny Marie Pomocné.
Roku 1811 bylo město zasaženo rozsáhlým požárem. Následovala rozsáhlá oprava města, při které prošly zásadní proměnou domy, které přišly o svá podloubí a štíty, a byly zbořeny také tři vstupní brány do města – Kolínská, Malotická a Olešecká. Roku 1850 byla na náměstí na místě morového sloupu zřízena Mariánská kašna.
Roku 1972 byl v Kouřimi zřízen skanzen, do něhož byla převezena lidová stavení ze zátopové oblasti budované vodní nádrže Želivka. První část muzea v přírodě byla zpřístupněna roku 1976.
Nejstarší památkou města je chrám sv. Štěpána ze 60. let 13. století. Je románsko-gotický, trojlodní a tvoří dominantu města. Další takto starou památkou jsou dochované městské hradby. Jejich výstavba byla zahájena již ve 13. století, ale průběžně probíhala až do století šestnáctého. V okolí hradeb se nachází park Na Hradbách, jehož prostory v minulosti sloužily jako užitkové zahrady. V parku se nachází nejen pás hradeb, ale také částečně zřícená hradební věž. Z původních čtyř vstupních bran se dodnes dochovala pouze jedna, Pražská. Je raně gotická a dvoupatrová.
Z roku 1525 pochází 34 metrů vysoká hranolová goticko-renesanční zvonice. V jejím interiéru se nacházejí dva původní zvony zavěšené vzhůru nohama – zvon Štěpán vážící více než 1.000 kilogramů a zvon Marie o hmotnosti okolo 700 kilogramů. Roku 1591 vznikl goticko-renesanční kostel sv. Trojice se hřbitovem. Jako další památku města uveďme například barokní kapli Panny Marie Pomocné z roku 1727, která byla postavena Janem B. Santinim v prostorách středověkého popraviště a na památku pěti mnichů zde upálených. Cenné je také samotné náměstí, jehož podoba se od středověku nezměnila. Má rozlohu 1,6 hektaru a je lemováno domy s původními gotickými základy a sklepy. Pod náměstím se nacházejí rozsáhlé podzemní prostory.
V Kouřimi se nachází muzeum, které nabízí k vidění několik cenných exponátů. Nejcennější z nich je Kronika česká od Václava Hájka z Libočan, která pochází z roku 1541.
Nejnavštěvovanějším místem města je nepochybně muzeum v přírodě s expozicí hrázděných chalup. Najdeme zde roubenou rychtu z Bradlecké Lhoty, chalupu s roubeným špýcharem a poloroubený špýchar z Budče, roubenou stodolu z Durdic, roubený špýchar z Hrádku, polohrázděný dům z Jílového, roubenou kovárnu ze Starého Bydžova, roubený statek z Týřovic a roubenou stodolu ze Želejova. V muzeu najdeme i menší památky, jako například kříže, sochy, studny nebo zvoničky.

zdroj: https://www.cz-milka.net/pamatky/04-mesta-a-obce/kourim/
Kategorie: města
více  Zavřít popis alba 
6 komentářů
 • 6.8.2014
 • 142 zobrazení
klt
Osídlení území dnešní Kadaně sahá do velmi vzdálené minulosti. Archeologické nálezy dokládají např. kulturu knovízskou, bylanskou, halštatskou nebo laténskou, kterou přinesly keltské kmeny. Právě Keltové zde pravděpodobně založili osadu Kadan, což se vykládalo jako „zářící oheň“. Dále zde sídlily germánské kmeny a poté Slované.
První údaje o osídlení okolí sahají do konce 11. století. Někdy tou dobou vznikla u brodu přes Ohři důležitá trhová osada Kadaň. Na přelomu 70. a 80. let 12. století tu začal působit rytířský řád johanitů, kterému český kníže Bedřich daroval listinou z 23. dubna 1186 celou osadu. Jeden z králů, Václav I. nebo Přemysl II. Otakar, se zasloužil o to, že Kadaň byla povýšena na město. Vznikl zde královský hrad a minoritský klášter s kostelem sv. Michaela.
Za Karla IV. zažilo město velký rozkvět. Roku 1362 sice vyhořel hrad, město i předměstí, ale město se brzo vzpamatovalo. Karel IV. při svém prvním pobytu 29. května 1367 potvrdil konání výročního trhu. Při druhé návštěvě 8. září 1374 povolil obyvatelům Kadaně zakládat vinice.
Na jaře roku 1421 bylo město dobyto Pražany. Stalo se tak součástí pražského městského svazu. Někdy okolo 8. září 1421 zaútočila na Kadaň vojska 2. křížové výpravy. Zdejší obyvatelstvo se bránilo, ale přesile podlehlo. 10. srpna 1469 byl kadaňským hejtmanem jmenován Jan Hasištejnský z Lobkovic. 25. října 1469 se tak stal pánem města.
Po stavovském povstání proti Habsburkům rolu 1618 došlo v Kadani ke drancování kostelů, které patřily katolické církvi. Po bitvě na Bílé hoře 8. listopadu 1620 došlo v Kadani ke konfiskacím majetku a násilné rekatolizaci obyvatelstva. Ve 20. letech 16. století začaly do Kadaně pronikat myšlenky německé reformace. Během třicetileté války byla Kadaň několikrát vydrancována. Války o rakouské dědictví přinesly další útrapy. Na předměstí Kadaně u Františkánského kláštera se strhla bitva mezi francouzským vojskem a uherskými a chorvatskými oddíly Marie Terezie.
Roku 1746 v Kadani opět hořelo. Císařovna Marie Terezie vydala 2. května 1750 rozkaz k přebudování pustnoucího kadaňského hradu na kasárny. Přestavba trvala do roku 1755. Kadaň se dočkala i pocty v podobě návštěvy císaře Josefa II. 14. října 1779.
Kadaň se 1. února 1850 stala sídlem okresního úřadu a centrem politického okresu.
Počátek 20. století ani Kadani nepřinesl nic dobrého. 4. března 1919 došlo k incidentu mezi německými obyvateli a českým vojskem. Výsledkem bylo 25 mrtvých a desítky zraněných. Roku 1935 při parlamentních volbách drtivě zvítězila Sudetoněmecká strana. Německou armádou bylo město obsazeno 5. října 1938. Kadaň se stala součástí územní jednotky německé říšské správy – Sudetské župy. Byla vypálena židovská synagoga a mnoho židovských rodin našlo smrt v koncentračních táborech. Sovětská Rudá armáda přišla do města 8. května 1945. V Kadani byla opět zavedena česká správa. Desítky tisíc německých obyvatel byly vyhnány a vysídleny do okupačních zón poraženého Německa. Kadaň byla postupně osídlována novým obyvatelstvem ze všech koutů českých zemí. Po roce 1990 prošlo opravou historické centrum i objekty od centra vzdálenější. Opravena byla také radnice včetně radniční věže.
Nejstarší částí Kadaně je Špitálské předměstí, kde se nachází kostelík Stětí sv. Jana Křtitele. Byl vybudován někdy v poslední čtvrtině 12. století. Dodnes se zachovalo románské zdivo a neobvyklý pravoúhlý presbytář. Počátky kostela jsou spojeny s rytířským řádem johanitů. Roku 1421 byl zpustošen a obnova se protáhla až do roku 1452. roku 1635 byl vydrancován, vypálen a v rozvalinách ležel velmi dlouho. První bohoslužba se poté konala až 12. října 1710. Roku 1742 přišel ničivý požár. Roku 1774 zde opět hořelo. Nové vysvěcení se konalo 29. srpna 1793. Další velký požár zasáhl město i kostel 1. října 1811. Opravy v letech 1812 – 1813 mu daly dnešní podobu. V letech 1990 – 1991 proběhl archeologický výzkum a byl objeven starý hřbitov, zrušený roku 1785. Proběhla rekonstrukce kostela, včetně hodnotných fresek.
Roku 1234 byl založen spolu s gotickým síňovým kostelem sv. Michala Minoritský klášter. Roku 1784 byl zrušen a o dva roky později zbořen. Část zdiva kostela se dochovala v čp. 69. Po zboření kostela bylo jižní křídlo včetně průčelí přestavěno. Roku 1803 zde byla kolej piaristů s gymnáziem.
Městské opevnění vzniklo po roce 1259, kdy byla Kadaň prohlášena královským městem. Dochované hradby jsou z 2. poloviny 14. století – tehdy vznikl vnitřní pás hradeb. Hradby měly 2 – 3 pásy a další hradební okruh opevňoval město i s předměstím. Toto neobvykle silné opevnění bylo během 19. století z větší části zbouráno. Součástí rozsáhlého souhraní, které bylo zbořeno roku 1862, byla Mikulovická (Svatá) brána (věž). Je jedinou dochovanou z celého opevňovacího systému. Na vnějším průčelí se dochovaly drážky pro spuštění mříže. Předsunutým opevněním Žatecké (Kovářské) brány, která byla zbořena roku 1832, byl barbakán (nahoře). Patří k druhému pevnostnímu pásmu, které zpevňovalo vnitřní linii. Umožňoval střelbu do stran, jak dokládají klíčové střílny. Dokladem výstavby opevnění v pozdní gotice je bašta v Sokolovské ulici. Jedná se o třípodlažní objekt podkovovitého půdorysu. Obvodové zdivo má tloušťku až 4 metry. Z náměstí k fortně hradeb a ke katovně čp. 190 vede tzv. Katova ulička (uprostřed). Byla součástí nejstaršího hradebního pásu. Jedná se o dochovanou uličku v gotickém zdivu s gotickými okenními otvory, která je součástí hradeb.
Další velmi starou památkou je hrad (dole) připomínaný již roku 1289. Vznikl jako přemyslovský hrad se čtyřkřídlou dispozicí a s obytným palácem nad řekou. V polovině 15. století byl přestavěn. Za třicetileté války byl pobořen a roku 1750 ho Marie Terezie přikázala přestavět na kasárny.
Budova radnice čp. 1 má v přízemí dochovanou stavbu gotické městské tržnice. Ve 2. polovině 14. století bylo přistavěno první patro a budova začala fungovat jako radnice. Roku 1498 vyhořela. V letech 1502 – 1520 vznikl arkýř a ochoz věže s jehlanem. Další požár přišel roku 1811. přestavbu provedl stavitel Rott. Počátkem 90. let 20. století byla provedena celková rekonstrukce interiéru a později oprava fasády a krovu věže.
Šlikovský dům čp. 184 dokládá výstavbu kamenných domů svým dochovaným čtvercovým jádrem. Gotická stavba s loubím vznikla po roce 1400 a dvorní křídlo v polovině 16. století. Později přibylo klasicistní schodiště a roku 1886 novogotická fasáda.
Na místě původního gotického kostela ze 13. století stojí děkanský kostel Povýšení sv. Kříže. Ze stavby z roku 1458 se Zachovala předsíň s krouženou klenbou a spodní partie věže. Po požáru roku 1635 proběhla barokní přestavba. Další přestavba se udála v letech 1746 – 1755.
Jednou z nejcennějších památek je Františkánský klášter. Kdysi prý na jeho místě stálo popraviště. Kvůli jedné pověsti, na které je snad trochu pravdy, ze byla vybudována kaple Čtrnácti sv. pomocníků. Poprvé je zmiňována roku 1470. Nový trojlodní kostel byl dokončen a vysvěcen na podzim roku 1480. Provizorní budovy postupně ustupovaly budově kamenného konventu. Různé války rozvoj kláštera brzdily až do 2. poloviny 17. století, kdy došlo k renovaci budov. 14. října 1742 se na půdě kostela dokonce střílelo a zabíjelo. Dodnes tuto událost připomínají prostřílená barokní vrata. Roku 1785 byl klášter téměř zrušen. Po staletí se bránil všem vnějším vlivům, až roku 1950 neodolal. Komunistický režim mužské kláštery v Československu uzavřel a klášter byl zrušen. Klášter se pyšní gotickou malovanou fasádou z konce 15. století. V klášteru se nachází sklípkové klenby, které zdobí několik interiérů. Stěny chodby zdobí fresky z období pozdní gotiky a rané renesance.
Hřbitovní kostel sv. Anny byl postaven luterány v 16. století. Jedná se o jednolodní stavbu zaklenutou valenou klenbou s lunetami. Kostel vznikl v letech 1592 – 1600. Roku 1713 byla přestavěna věž. V roce 1786 vyhořel a v roce 1804 byl znovu vysvěcen.
Další památkou je Gotický dům čp. 185. Dnešní objekt je renesanční novostavba z 2. poloviny 16. století s dochovanou figurální sgrafitovou výzdobou průčelí pod omítkou a také se sochařsky zdobeným portálem s klenbami v přízemí. Dnešní fasáda s atikou a sochami čtyř ročních období je výsledkem klasicistní přestavby.
Z let 1753 – 1755 pochází sloup Nejsvětější trojice, tzv. Morový sloup. V letech 1753 – 1755 byl také postaven klášterní kostel sv. Rodiny a sv. Alžběty při klášteru Alžbětinek. Jedná se o jednolodní barokní stavbu s věží. V průčelí je bohatě zdobený interiér z 2. poloviny 18. století s platikami K. Weitzmanna z roku 1752 a s nástropním mapami J. Fuxe z roku 1770. Terasu kostela se schodištěm doplňují sochy Krista, P. Marie, sv. Josefa, sv. Alžběty a sv. Zachariáše.

zdroj: https://www.cz-milka.net/pamatky/04-mesta-a-obce/kadan/

informace o památkách:
http://www.mesto-kadan.eu/podsekce/320/historicke-pamatky-
Kategorie: města
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 4.8.2014
 • 226 zobrazení
knihovnakoprivnice
Pasování prvňáčků na nové čtenáře - ZŠ Emila Zátopka (13. března v KDK), ZŠ 17. listopadu (3. června na pobočce Sever) a ZŠ Lubina (6. června v KDK). Dětské oddělení knihovny v kulturním domě a pobočka Sever, 2014.
více  Zavřít popis alba 
 • 6.6.2014
 • 110 zobrazení
mysticsmile
Deštivé sobotní odpoledne 17. května. Obyčejné, přesto něčím vyjímečné. Po celé republice se otevřely zdarma muzea, různé další expozice a galerie. Většinou do pozdních večerních hodin.
Nejinak tomu bylo i v Boskovicích.
Hned na prvním stanovišti se hodně vzpomínalo. Bohužel na tragické události 15. března 1942. V otevřených dveřích Minigalerie Zwicker seděl její majitel Ing. Miloš Pachl s manželkou. Oblečeni na dlouhou cestu, na prsou jim do podvečerního šera zářila žlutá židovská hvězda. U nohou měli kufry, na stole rozžatou svíci. Představovali symbol tragédie židovského národa, jež se dotkla i židovské čtvrti v Boskovicích.
„Čekáme zde na ostatní a půjdeme smutným průvodem na místní nádraží. Pak vlakem do Brna a dál ani nevíme. Ještě netušíme, že nás a dalších 454 židů z města čeká smrt v koncentračním táboře Osvětim a Sobiboru,“ prozradil svoji naštěstí dnes již jen hereckou úlohu Miloš Pachl.
Nedaleko U Vážné studny se též něco dělo. A také nic moc veselého. Jan Hejna s kolegyní zde zorganizovali malou prezentaci hnutí Vegan, jež bojuje za práva zvířat, proti jejich nesmyslnému zabíjení ve velkém.
„Bude zde probíhat VeganArtová projekce,“ přiblížil dění v jedné z garáží Jan Hejna a pokračoval: „Umístění akce je symbolické. Kdysi zde totiž bývaly židovské masné krámy. Promítané obrazy jsou umělecké malby zahraničních umělců zaměřené na boj proti zabíjení zvířat. Doplňkem je ochutnávka bezmasých specialit bez vajec a živočišného tuku. Kafé Za rohem nám poskytlo kávu a čaj v termoskách, zdravá výživa Na cestě veganské pečivo. Večer ve 20 hodin zahraje k poslední třicetiminutové projekci Lukáš Koudelka improvizace na kytaru. Významnou pomoc ve formě tisku plakátů a propagace poskytlo Muzeum Boskovicka a firma Koudelka Design s.r.o.“
Venku padla večerní tma. Setkání zahájila Jitka Urbanová. Po přivítání uvedla: „Hlavním tématem veganství jsou zvířata, jež jsou živé bytosti a mají právo na svobodný život. Staví se proti jejich zneužívání. Dnes i sportovci přecházejí na veganskou stravu a vykazují vyšší výkony. Současné výzkumy dokazují, že veškerá moderní onemocnění pocházejí z nadbytku masité stravy. Především rakovina, mozkové, srdeční příhody, diabetes a další. Živočišná výroba má negativní dopad na životní prostředí. Například odlesňování kvůli výrobě krmiva. V Izraeli je každý desátý člověk vegan. V Rakousku nepoužívají vejce z klecových chovů, zrušili zvířata v cirkusech, zlikvidovali kožešinové farmy. Toto setkání by mělo vyprovokovat Vaše zamyšlení nad dnešním stavem,“ zakončila úvodní slovo Jitka Urbanová.
Na stěně ztemnělé místnosti začalo světelné projekční divadlo o krutém chování lidí ke zvířatům za podmanivých místy až strašidelných tónů elektrické kytary a různých zvukových efektů.
Jan Hejna ještě doplnil pojem veganství: „Kromě odmítáni masitého jídla a rybolovu jde i o vejce, mléčné výrobky, kosmetiku a předměty z kůže zvířat. Některé promítané obrazy vyjadřují jakýsi opak, kdy se úloha obrátí a zvířata se stejně chovají k lidem. Například se oblékají do lidské kůže. Snímky ukazují velkochovy jako paralelu ke koncentračním táborům, kde umírali především židé. Je to velmi emotivní,“ dodal Jan Hejna.
Pro děti byla zdarma otevřena expozice historických zemědělských strojů. Více ředitelka Muzea Boskovicka Mgr. Dagmar Hamalová: „Program probíhá v rámci Mezinárodního dne muzejí – Muzejní noci. V budově Rezidence na Hradní ulici probíhaly prohlídky zdarma s ochutnávkou piva, pro děti tradiční výtvarné aktivity. Zde v expozici zemědělství jsme připravili program s názvem Urodilo se - zaměřený na obilniny a další polní plodiny. I přes nepříznivé počasí přišlo asi sedmdesát lidí.“
Muzejní noc v Boskovicích se vydařila. Jen škoda, že vytrvale pršelo. Některé akce musely být přemístěny do vnitřních prostor, například nemohla proběhnout prohlídka výstavy fotografií Prof. Mgr. Jindřicha Štreita v malé trafice u gymnázia.

Více: http://muzeum.boskovice.cz/
Kategorie: moje fotozprávy
více  Zavřít popis alba 
 • 28.5.2014
 • 210 zobrazení
datavideomedia
No- dva závody v jeden den- není to ideální , ale co se dá dělat, že ? :-)
Výsledný čas: 1:35:05, 208. místo celkově/192. muži , 33. v kategorii... .

Od uběhnutí prvního poledního krosu v Dřínově uběhlo ani ne 5 hodin,, mezitím jsem se přemístil o 150km "vedle" do KArlových Varů , ubytoval se , najedl s Éňou a vyrazil jsem na druhý, pro mě podstatnější závod - Karlovarský půlmaraton.
Když už jsme přijížděli u Slaného , hlásili v rádiu "nad územím Karlových Varů bouřky a přívalové deště" - tak jsem si říkal: to zas bude závod.... .Minulý rok pršelo, teď bude pršet, ach jo.. .
Při přijetí do KV jsem zjistil, že od března je zde opravovaná silnice a že musím nechat auto jinde a dojít cca 1,2km pěšky si pro číslo/ zaregistrovat se a pak rychle zpět do auta a ubytovat rodinku na bydlení. Samozřejmě zprudka pršelo, takže po 5 minutách chůze jsem byl opět mokrý až na kost. V hotelu Thermal mně uviděla kamarádka z Run Czech a řekla mi , že nemusím stát tu cca 100m frontu na registraci, tak jsem byl alespoň rychle odbitý- moc děkuji PIMe :-) !
Po ubytku jsme se rozhodli, že je nejvyšší čas vyrazit. Najednou však začalo zprudka pražit slunce, déšť ustal a silnice se začala krásně sušit... .Ještě, že jsme neposlechli rady paní domácí , že na start to je 5 minut (asi spíš myslela 5 minut autem - bylo to 6 km....no prostě no comment). Naštěstí nás páni pořadatelé spolu s policisty pustili až do centra KV i když už bylo 15 minut po uzavření vjezdu. Díky pánové !
Po přípravě v šatnách , rozloučením se s mým nejdražším už bylo jasné, že slunce jen tak nezajde, a že to dnes bude "teplé" a nebude to na nějaký osobák... .(to jsem ani neřešil, že mám v nohách ten závod... ). Na startu jsem se pozdravil s pár známými včetně pana Kašparovce, co "zprovádí" pana Pirka na půlkách a maratonu... .
A start... .No - opět zase vyběhli lidi ze sluchátkama -Ti mě tak ser. ... .Pochopím při kondičním běhu, trénuinku - ale v úzkých uličkách KV se pak pletli a když jsi jim řekl levá/ pravá- prd slyšeli a neuhli - pak hrozí kolize ... .Jo, běžel jsem z koridoru A, ale spousta lidí nasadí neskutečné tempo v prvních kilometrech a pak odpadávají.... nerozvrhnou tempo závodu... .
Zhruba po 5 km závodu jsem pochopil , že tempo závodu na 1:30 nezvládnu (byl jsem čůrat, a bylo teplo). Trasa oproti minulému ročníku byla jiná , dle mého osobního úsudku těžší/ kopcovitější než 2 kola minulý rok. Navíc ty kostky v centru- ty mi dávají....:-)
Je taky fakt , že jsem toho během toho dne moc nesnědl :

snídaně : ovesná kaše s čokoládou v teplém mléku+ jablko
oběd: párek s rohlíkem+ 2dcl červeného vína+ kávu a kokosový suk
svačina před během: 2 tyčinky se sušeným ovocem a iontové nápoje....
Voluntéři byli skvělí (jako vždy), lidi fandili, ale ta trasa- nebyla moc ideální... . Možná se pak projevila taková malá "roztrpčenost" , že ten čas bude nic moc, no ale - máme to za sebou a žijeme dál ne ? :-)
Mimochodem: běžela i moje bývalá paní - potkal jsem ji , když vbíhala do 10km a já byl na 17km (dost mě to překvapilo, že běží, když u soudu tvrdila, že ji nutím k běhu a jí to vůbec nebaví... ;-))
V cíli jsme se potkali na masážích s Martinem Stárkem (vodič 1:40) a Jan Preibischem (1:30) a pak s mladičkým Petrem Cmuntem, který ve svých 17 letech běžel 1:24:05 (!!!). Moc sympatický hoch z České Lípy- tak jsem mu vyprávěl, že tam studovala moje maminka , on věděl kde a dobře jsme pokecali (uvidíme se na půlmaratonu v ČB). .... .
No a pak jsem byli na půlmaratonské party a já se konečně dobře najedl- 3 porce guláše a nešizené+ 2 pivínka..:-)
Když jsem si šel 3 pivo koupit (bylo mi hloupé, si ho brát jen tak uvoiděl mě Carlo Capalbo a říká: "máš to v ceně, neplať to" ale já jsem mu řekl, že by to nebylo fér... .
Potkal jsem se tam i s bývalou, která doběhla za cca 2:20. Éňa rád uviděl mámu, tak si myslím, že byl celkově spokojený, neb 2 hodiny skákal ve skákacím hradu, maloval si obrázky, cestoval, sportoval s dětmi, takl co jiného , že ?
No a večer spánek- uvidíme , jak budu fungovat dále , neb Achillovka bolí- dáme oraz , klid a týden zvolníme a pak....Praha - Brandýs !
PS: Rád bych Tímto také pozdravil :
a) Honzu Kubeše a nezapomeň mi poslat ty prachy !!!:-)
b) Martin Stárek a Kateřina Šumberová- omlouvám se , že jsem nezavolal, ale pak mi přišlo hloupé vláčet Éňu po večer po kavárnách - měl tam fajn program... .Ale příště URČITĚ VYRAZÍME !

mapka závodu: http://www.runczech.com/file/edee/2014/maps/kv/kv_mapa.pdf#page=1&zoom=auto,-13,646
více  Zavřít popis alba 
 • 26.5.2014
 • 314 zobrazení
daniel-cino
ALB 181 - Unikátní systém jeskyně výpustek byl v dávnověku obýván jeskynními medvědy a od období paleolitu lidmi.
Od 17. století započal průzkum tohoto systému. První zprávy o jeskyni pocházejí z roku 1608, kdy byla jeskyně popisována jako Dračí jeskyně nedaleko Křtin. Jeskyně byla podrobně zmapována a prozkoumána v devatenáctém století Hugo Františkem Salmem a později Karlem Absolonem.
Před druhou světovou válkou, od roku 1936, armáda první republiky jeskyni násilným způsobem upravila a v jeskynních chodbách pod přístřešky skladovala munici (od roku 1938), kterou si po obsazení republiky 15. března 1939 odvezla německá armáda neznámo kam. Německá armáda se do jeskyně vrátila v roce 1943 a vybudovala zde podzemní továrnu, kde se vyráběly části leteckých motorů. Němci jeskyni opustili kolem 12. dubna 1945, když předtím stroje v podzemní továrně zničili výbušninami a požárem. Jeskyně poté zůstala opuštěná, zdevastovaná a víceméně volně přístupná.
V roce 1961 do jeskyně přišla v pořadí třetí armáda, tentokrát československá lidová. Tato v jedné z jeskynních chodeb postupně vybudovala obří protiatomový kryt, kde sídlilo záložní vojenské velitelství pro oblast jižní Moravy s kapacitou pro 250 důstojníků. Sloužil zde vojenský útvar 9031 Křtiny. Přísně utajovaný objekt byl opuštěný armádou k 31. prosinci 2001. Koncem roku 2006 byla předána Správě jeskyní České republiky.

My tam zabrousili díky Kelly s Emilem, které tímto zdravím :-)
více  Zavřít popis alba 
113 komentářů
 • 22.5.2014
 • 157 zobrazení
laer
Trasa výletu: Olešnice - Varta - Vítov - Velké Březno - Neštědice - Kozí vrch - Mašovice - údolí Kamenného potoka - Mojžíř - Neštěmice
Délka výletu: 17 km
Počasí: nádherné - mohlo by být sice ještě trochu jasněji, ale to už bychom toho chtěli asi moc ...
více  Zavřít popis alba 
 • 20.4.2014
 • 51 zobrazení
svob56
Na Srí Lanku jsme letěli 17. února a vraceli se 8.března. Projeli jsme jižní pláže, navštívili NP Uda Walave a Vysočinu,kde jsme vylezli na Adamovu horu a prošli Hortonské pláně. Přes čajové plantáže jsme přejeli do Kandy a Sigírie a pak zase zpět do Hikkaduvy užívat krásný Indický oceán. Tentokrát bylo o trochu více nepříjemností,ale vše přebila krása Srí Lanky.
více  Zavřít popis alba 
 • 18.4.2014
 • 138 zobrazení
tomaskucera
Druhý březnový víkend roku 2014 se nesl ve lhoteckém stylu. V pátek ráno jsme vyrazili na minisraz Lhot do Kostelní Lhoty. Cestou tam jsme se stavili v jedné vsi Lhotky a potom jsme si dali skoro kompletní návštěvu města Kouřimi a jeho okolí.
Odpoledne jsme dorazili do Kostelky, jako třetí lhotečtí zástupci. Postupně jsme se rozkoukávali a v hospůdce na hřišti se vítali s dalšími příchozími Lhoťany z různých Lhot z téměř ze všech koutů České Republiky. Společně jsme strávili celý večer a unaveni jsme šli přenocovat do tamější tělocvičny v základní škole.
Druhý den byl na programu masopustní průvod obcí. Toho jsme se zúčastnili jen částečně, protože nás přemohla páteční únava a potřebovali jsme nabrat síly na večer, protože Kostelolhoťáci pořádali v sousední Pískové Lhotě masopustní bál. Tam nás dovezl autobus a v Pískovce jsme všichni strávili s tamní regionální kapelou Echo 91 nezapomenutelný večer.
V neděli ráno nastal čas loučení a odjezdu. Proběhlo zhodnocení víkendu, doplnění zapomenutých informací (-: a potom také společné foto na památku.
Po odjezdu všech přespolních návštěvníku tohoto minisrazu a i starosty Kostelní Lhoty, který jel na oběd k panímámě, jsme ještě před naším odjezdem prošli některá zákoutí Kostelní Lhoty a našli si adresu, kde si můžeme vyzvednout jednu květinovou cenu z tomboly. Děti z místní školy jsme potěšili slevovým poukazem na nákup v papírnictví. Nemohli jsme ovšem na škole najít poštovní schránku kam bychom obálku hodili, tak jsme jí šoupli pod dveře obecního úřadu, snad ji Drobek našel a předal (tam schránka také nebyla). Potom jsme se vydali na menší výletík. Zastavili jsme se u trosek kláštera a jeli se podívat na Hlaváčovu Lhotu. Vzhledem k její velikosti jsme v jejím okolí strávili docela dlouhou dobu pátráním po někom, kdo by nám udělal zápis do kroniky. Nakonec se nám povedlo přemluvit jednu paní ze sousední chalupy. Samotná Hlaváčova Lhota je totiž jen jeden statek, jehož majitele se nám nepovedlo sehnat. Po úspěšné návštěvě této Lhoty jsme vyrazili domů a kolem 17. hodiny jsme stanuli před Hornolhoteckou hasičárnou. Cestou jsme si ještě dopřáli výbornou točenou zmrzlinu.
více  Zavřít popis alba 
 • 8.4.2014
 • 244 zobrazení
Reklama