Hledání

870 vyhledaných výsledků

Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

lotusesprit
Dělostřelecká tvrz Hůrka je jednou z pěti stavebně dokončených tvrzí v České republice budovaných v rámci československého opevnění proti Německu. Nachází se v severozápadním výběžku Hanušovické vrchoviny v masívu vrchu Výšina na severovýchodním okraji města Králíky. Stavba započala 5. 8. 1936 a trvala 24 měsíců. Za války bylo na objektech tvrze vyzkoušeno několik vyvíjených zbraní německé armády. Němci také začali upravovat podzemní prostory pro výrobu leteckých součástí. Po druhé světové válce se z objektu stal sklad munice. Až v roce 2008 byl celý objekt převeden na město Králíky a zpřístupněn pro veřejnost.

Vchodový objekt K-S 12a "U rybníčku" - Vchodový objekt československé dělostřelecké tvrze byl vždy zásadně budován na skrytém místě na odvráceném svahu v dostatečné vzdálenosti od hlavního obranného postavení. Nebylo předpokládáno jeho přímé zapojení do bojů, naopak i během nich mělo probíhat nerušené zásobování tvrze. V objektu se nachází vjezd pro nákladní automobily, vchod pro pěší, překladiště na pevnostní dráhu o rozchodu 600 mm, nasávání vzduchu pro centrální filtrovnu, dopravní kancelář a místnosti obvyklého zázemí. Byl vyzbrojen jedním těžkým kulometem vz. 37 spřaženým s protitankovým kanónem vz. 36 v levé vnější střílně a lehkým kulometem vz. 26 v pravé vnější střílně, ve střílně v prvních pancéřových vratech, v prvním zalomení vjezdu a ve dvou pancéřových zvonech na střeše objektu. Objekt byl vybetonován 11. - 18. 5. 1938 ve IV. třídě odolnosti. Kubatura betonu je 4730 m³. Během okupace došlo k vytržení pancéřových zvonů, hala a nakládací rampa byla k objektu přistavěna v poválečném období. V současné době se zde nachází vstup do muzea. Vchodový srub K-S 12a je na podzemní systém napojen za pomoci kolejové svážnice. Stavebně je svážnice součástí vchodového srubu. Jedná se o zařízení s mírnými úpravami sestrojené v padesátých letech na základě dokumentace vzniklé v letech třicátých. Na hranách 38 schodových stupňů byla instalována dvojice kolejí o rozchodu 600 mm, po kterých jezdí dvojice speciálních vozíků sloužících k vodorovné přepravě klasických železničních vozíků po schodišti. Oba jsou napojeny lany na výtahový stroj v horní stanici svážnice a jezdily kyvným způsobem - jeden nahoru a jeden dolů přičemž se navzájem vyvažují.

Po celé délce hlavní galerie a v obou dělostřeleckých galeriích je instalována pevnostní dráha o rozchodu 600 mm. Na galerii se ve směru od vchodového srubu nacházejí:
- Odvodňovací štola, do které je samospádem svedena kanalizace z přilehlé výškové úrovně podzemí
- Dvojice minových komor sloužící k zavalení přilehlé části chodby v případě nouze
- Vstup do tvrzové filtrovny
- Areál elektrárenského sálu a skladiště paliv a maziv
- Areál muničního skladiště M1 se skladovacími prostorami, laboračními místnostmi a místností vodního hospodářství
- Železniční výhybna, dopravní skladiště a opravna vozíků
- Kasárenský areál s kuchyní, ošetřovnou, sociálními zařízeními a velitelstvím
- Odbočka k dělostřeleckému srubu K-S 11 Na svahu
- Odbočka k dělostřelecké věži K-S 12 Na kótě
- Překladiště pěchotní munice pro pěchotní sruby K-S 10 U boží muky a K-S 13 U lomu

Dělostřelecká otočná věž K-S 12 "Na kótě" - Objekt věže byl vybudován pro jednu z hlavních zbraní tvrze, dvojče 10 cm houfnic vz. 38 umístěné v dělostřelecké otočné a výsuvné věži. Jeho betonáž proběhla 23. - 30. 3. 1938 ve IV. třídě odolnosti a kubatura betonu je 2 620 m³. Na podzemní systém tvrze je napojen svislou schodišťovou a výtahovou šachtou. Soustrojí věže nebylo nikdy osazeno, pro něj určená šachta je v současné době uzavřena železobetonovou deskou.

Dělostřelecký srub K-S 11 "Na svahu" - Objekt srubu byl druhým objektem určeným pro umístění hlavních zbraní tvrze. Konkrétně se jednalo o trojici 10 cm houfnic vz. 38 umístěných ve střeleckých místnostech. Jejich palba byla orientována západním směrem do prostoru Kladské kotliny. Houfnice nebyly nikdy osazeny a v období mobilizace na podzim 1938 byly nahrazeny 7,5 cm horskými kanóny vz. 15 stojícími před vlastním objektem. Jedna dvojice lehkých kulometů vz. 26 se nacházela v pomocných střílnách, druhá v pancéřových zvonech. Betonáž ve IV. třídě odolnosti proběhla na dvě etapy 6. - 10. 9. a 4. - 13. 10. 1937, kubatura betonu je 5350 m³. S podzemním systémem je objekt spojen dvěma svislými šachtami - schodišťovou a výtahovou. Během okupace na objektu probíhaly postřelovací zkoušky podkaliberních protibetonových střel Röchling, zkoušky ženijních náloží, a bojovým výbušným plynem, díky čemuž je značně poničen. Oba pancéřové zvony byly vytrženy v padesátých letech.

Pěchotní srub K-S 10 "U boží muky" - Pěchotní srub leží na linii hlavního obranného postavení, nejpozději kde měl být zastaven postup útočníka. V hlavní výzbroji objektu se nacházela dvojice protitankových kanónů vz. 36 spřažených s těžkým kulometem vz. 37. Na sousední pěchotní srub K-S 13 U lomu pálila tato zbraň samostatně, na opačnou stranu ve směru na objekt K-S 9 Mezi lesíky byla její palba doplněna vedle umístěným dvojčetem těžkých kulometů vz. 37. Kruhovou palbu by umožňovala ve střeše umístěná otočná kulometná věž vyzbrojená rovněž dvojčetem těžkých kulometů vz. 37. Ta však nebyla nikdy dodána. Jedna dvojice lehkých kulometů vz. 26 se nacházela v pomocných střílnách, druhá v pancéřových zvonech na střeše objektu. Srub byl vybetonován 1. - 12. 6. 1937 ve IV. třídě odolnosti při kubatuře betonu 2856 m³. Na podzemní systém tvrze je napojen svislou schodišťovou a výtahovou šachtou. Během okupace byl objekt silně poničen postřelovacími zkouškami. Pancéřové zvony byly vytrženy v padesátých letech.

Pěchotní srub K-S 13 "U lomu" - Pěchotní srub leží na linii hlavního obranného postavení, nejpozději kde měl být zastaven postup útočníka. V hlavní výzbroji objektu se nacházely dva protitankové kanóny vz. 36 spřažených s těžkými kulomety vz. 37. Jeden mohl vést palbu ve směru na sousední srub K-S 10 U boží muky, palbu druhého ve směru na K-S 14 U cihelny zesilovalo dvojče těžkých kulometů vz. 37 umístěné v pancéřové kopuli. Jedna dvojice lehkých kulometů vz. 26 se nacházela v pomocných střílnách, druhá v pancéřových zvonech na střeše objektu. Třetí pancéřový zvon byl pozorovací. Betonáž ve IV. třídě odolnosti probíhala 8. - 17. 7. 1937 při kubatuře betonu 3250 m³. Na podzemní systém je objekt napojen svislou schodišťovou a výtahovou šachtou. Pancéřové zvony i kopule byly vytrženy během okupace. Ve stejném období byl srub rovněž postřelován střelami Röchling.
více  Zavřít popis alba 
 • letos v červenci
 • 121 zobrazení
 • 0
tersir
Hasiči z Hostovlic oslavili 130 let založení sboru
V sobotu 22. 6. sbor dobrovolných hasičů v Hostovlicích pořádal výroční schůzi u příležitosti 130 let založení sboru (zal. 29. 6. 1889).
První „část“ oslav jsme zahájili již 18. 5. okrskovou soutěží na místním fotbalovém hřišti i s malým obohacením průběhu samotné soutěže. (ODKAZ NA ČLÁNEK SOUTĚŽ)
Pozvání na sobotní výroční schůzi přijalo OSH Kutná Hora, návštěvou nás poctil samotný starosta p. Dušek, dále z okrsku SDH Okřesaneč, Potěhy, Schořov a Zehuby – Kamenné Mosty. Mezi pozvanými byli i zástupci obce v zastoupení místostarostky Zuzany Musilové, za TJ Hostovlice předseda pan Musil a za chovatelé předseda René Moravec, spřátelené sbory sousedního okrsku Ronov nad Doubravou v čele se starostou okrsku a sboru Ronov nad Doubravou panem Labutěm, velitelem okrsku Radimem Vašíčkem a zástupkyní SDH Třemošnice paní Vašíčkovou. Na schůzi přišli i bývalí členové sboru, přátelé a pomocníci.
Valnou hromadu zahájil starosta sboru p. Růžička, minutou ticha jsme uctili památku zesnulých členů, kteří již nejsou mezi námi. Následovalo přečtení historie sboru kronikářem Martinem Navrátilem. Dalším neméně cenným bodem výročí bylo ocenění členů sboru. Čestné uznání SDH obdržela Simona Schullerová a Miroslav Schuller. Čestné uznání OSH KH, velitel Michal Bartoš, Stanislav Kolárik, Martin Navrátil, Jana Orlová, náměstkyně starosty Jolana Stehlíková, jednatelka Tereza Široká, Hana Vitáková. Ocenění za zásluhy Zdeněk Stehlík, za příkladnou práci Joska Jaroslav st., za 10 let u SDH Kropáček Jan, Navrátil Martin a za 30 let u SDH Zdeněk Stehlík.
V diskuzi se jako první ujal slova starosta OSH Kutná Hora pan Dušek, zhodnotil práci hasičů a předal čestné uznání OSH našemu sboru, násladovali slova jednotlivých zástupců pozvaných sborů poděkování za pozvání, pochvala organizace okrskové soutěže, včerejší schůze a dosavadní sportovní úspěchů našich soutěžních družstev.
závěrem:
V první řadě bych ráda poděkovala „mému“ sboru za to, že jsme společnými silami zvládli a ponořili se do letošní organizace oslav 130 let našeho sboru. Jsem neskutečně ráda, že se nám povedlo vyvrátit mýty, které okolo našeho sboru kolovali a kolují. Myslím, že (nejen) kvalitní soutěž i když s rekordně malou účastí je toho důkazem. Největší díky ale patří Vám dámy a pánové za to, že jste to semnou všichni vydrželi (i když to bylo jistě mnohokrát dost těžké :D). děkuji T.

Za SDH Hostovlice, jednatelka sboru Tereza Široká
více  Zavřít popis alba 
 • 22.6.2019
 • 49 zobrazení
 • 0
adiik
silesia bikemarathon 2019 momentky
Kategorie: sport
více  Zavřít popis alba 
 • 21.5.2019
 • 58 zobrazení
 • 0
olksh
18. 5. 2019 DHK Zora Olomouc „B“
Sedmé kolo jarní části soutěže v kategorii MINI starší 4+1 se uskutečnilo v sobotu 18. května 2019 od 12:30 hod. v hale DHK Zora Olomouc.
Turnaje se zúčastnila 4 družstva: pořádající DHK Zora Olomouc B, TJ Cement Hranice A, TJ Cement Hranice B a TJ Cement Hranice holky. Před turnajem proběhla krátká porada s rozhodčími a trenéry jednotlivých družstev. Hrálo se 2x10 minut bez počítání skóre, první poločas vždy s osobní obranou. Turnaj proběhl bez zranění v přátelské atmosféře, ke které též výraznou měrou přispěli kvalitním rozhodováním s citem pro hru a schopnosti dětí v této kategorii mladší dorostenky pořádajícího klubu. Za předvedené výkony byla všechna družstva odměněna.
více  Zavřít popis alba 
 • 20.5.2019
 • 11 zobrazení
 • 0
duhoveprazdniny
Výlet do Čavisova na dětský den, na kterém nechyběla procházka pohádkovým lesem, projížďka na koních, skákací hrad, ukázka policejního a hasičského auta a mnoho dalších zábavných aktivit.
Kategorie: události
více  Zavřít popis alba 
 • letos v květnu
 • 55 zobrazení
 • 0
akcemuzeumrakovnik
autor Kateřina Blažková
více  Zavřít popis alba 
 • 18.5.2019
 • 79 zobrazení
 • 0
zdenekgottwald
TJ Sokol Hroznová Lhota b - Sokol Radějov ( 4 : 0 )
Kategorie: sport
více  Zavřít popis alba 
 • 18.5.2019
 • 26 zobrazení
 • 0
blanka321
4 komentáře
 • letos v květnu
 • 24 zobrazení
 • 0
infocentrum-slavicin
sobota 18. 5. 2019, Městské muzeum a Horní náměstí ve Slavičíně
více  Zavřít popis alba 
 • 18.5.2019
 • 408 zobrazení
 • 0
reklama