Hledání: 1866-brigáda Svijany a M.H. 12.10.2019

Pro dotaz 1866-brigáda Svijany a M.H. 12.10.2019 jsme našli 359 výsledků.

Náš tip

Stáhněte si Rajče do kapsy!
Rychlejší a jednodušší přístup
k vašim fotkám a videům.

1866
 • 27.6.2010
 • 803 zobrazení
hartanet
Průvod historických jednotek,slavnostní shromáždění u pomníku Baterie mrtvých,koncerty vojenských dechových kapel z ČR,Rakouska,Německa.Velká bitevní scéna "Koniggratz 1866,zádušní mše za padlé z bitvy 3.7.1866
http://www.nasepojizeri.cz/semilsko-aktualne/foto-po-150-letech-probehla-znovu-bitva-u-hradce-kralove/?aktualitaId=43665
Kategorie: dokumentyudálosti
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • květen až červenec 2016
 • 678 zobrazení
dhsk
 • červen 2011
 • 644 zobrazení
tandemicek
letní Beaver City 96, tenkrát byla ještě Viky pani Brouzdová :-)
více  Zavřít popis alba 
 • léto 2006
 • 582 zobrazení
zdehor
Jelo nás málo, ale byl to nádhernej den, najeli jsme cca 50km, ale užili jsme si to po všech stránkách

Program :

09:30 hod. koncert hudební skupiny Kantoři

10:00 hod. přijetí zástupců jednotek a čestných hostí na radnici, zápis do kroniky

10:30 hod. slavnostní nástup historických jednotek, proslovy zástupců města a čestných hostí, představení historických jednotek, dekorování praporů slavnostními stuhami, čestné salvy, slavnostní otevření cyklotrasy 1866 po bojišti u Kuřívod.

11:30 hod. promenádní koncert vojenské dechové hudby 6. praporu polních myslivců z Náchoda

13:00 hod. koncert hudební skupiny Kantoři

14:00 hod. nástup historických jednotek, pochod k centrálnímu pomníku

14:15 hod. pietní akt ke 142 výročí prusko - rakouské války roku 1866

14:30 hod. bitevní ukázka historických jednotek

16:00 hod. vystoupení skupiny historického šermu \"Manové Přemysla Otakara\"

17:00 hod. koncert pěveckého sboru Canzonetta
Kategorie: sport
více  Zavřít popis alba 
 • 7.6.2008
 • 514 zobrazení
modrahvezda
Obnovení vojenského hřbitůvku z r. 1866. Foto V.J.
více  Zavřít popis alba 
 • 24.4.2008
 • 473 zobrazení
kronikardt
 • 11.7.2012
 • 379 zobrazení
utulekolomouc
 • 24.8.2012
 • 357 zobrazení
bozec
Rakouský I. armádní sbor vedený generálem jízdy Clam-Gallasem společně s královským saským armádním sborem (korunní princ Albert) a 1. lehkou jezdeckou divizí generálmajora Edelsheima ustupoval od ranních hodin 29. června 1866 od Sobotky a Libáně k Jičínu. U hradu Kost došlo ke střetu s pruskými oddíly. Oba spojenecké sbory započaly u Jičína budovat obranné postavení, aniž by věděly o rozkazu vrchního velení soustředit všechny rakouské armádní sbory v prostoru Hořice, Miletín a Josefov. I. pruská armáda zahájila útok na Jičín v odpoledních hodinách, a to v celé síle 3 armádních sborů. V 16 hodin zaútočila 5. pruská diviza po trutnovské silnici proti postavením 1. lehké jezdecké divize u Dílců. Po odražení Prusů zaujala toto obranné postavení saská brigáda plukovníka Boxberga za účasti korunního prince Alberta. Saská brigáda plukovníka Hausena zaujal pozice u Kbelnice. V tu dobu, okolo 17. hodiny zaútočil předvoj 3. pruské divize postupující od Sobotky na postavení brigády plukovníka Abela (pěší pluk č. 35 a 72 a prapor polních myslivců č. 22) od III. armádního sboru. Prusové obešli rakouská postavení zprava a u Ohavče zaútočili na brigádu generálmajora Ringesheima (pěší pluk č. 42 a 73 a prapor polních myslivců č. 26). Okolo 18. hodiny nastal frontální útok pruského II. armádního sboru. Do těžkých bojů se dostaly všechny zbývající rakouské brigády : generálmajora Pireta u Železnice, generálmajora Poschachera v Podůlší a na Bradech i plukovníka Leiningeda jižně od Podůlší. V 19 hodin obdržel korunní princ Albert opožděný rozkaz k okamžitému ústupu. Nastal chaotický ústup rakousko-saské armády přes Jičín k Miletínu a Hořicím. Ve zmatku se do města dostaly pruské jednotky, avšak duchapřítomnost saského velitele brigády plukovníka Hausena zabránila ještě větší katastrofě. Prusové byli z města vytlačeni a Sasové kryli ústup, který pokračoval následujícího dne až do prostoru Hradce Králové a Josefova.
V bitvě u Jičína ztratil rakouský I. a saský armádní sbor celkem 210 důstojníků, 5 280 mužů a 222 koní. Prusové měli ztráty 71 důstojníků, 1 485 mužů a 56 koní.
více  Zavřít popis alba 
52 komentářů
 • 8.3.2014
 • 355 zobrazení
scots
 • 3.7.2014
 • 335 zobrazení
hanilik
 • 2.7.2011
 • 332 zobrazení
straansky
Historie bitvy u Trutnova

V úsilí o sjednocení Německa zahájilo Prusko v červnu 1866 válku proti Rakousku. To se díky diplomacii pruského ministerského předsedy Otto von Bismarcka ocitlo v mezinárodní izolaci. Bismarckovi se podařilo zajistit si neutralitu Ruska a 8.4. 1866 uzavřelo spojenectví s Itálií usilující o získání Benátska. Jedinými Rakouskými spojenci byly některé německé státy, jako Hannoversko, Hesensko, Sasko, Bavorsko, Bádensko, Württembersko aj.
Náznaky budoucí války se na severovýchodu Čech daly tušit již v prvních měsících roku 1866. Do josefovské pevnosti byla dovezena děla, ve všech obcích na trutnovsku se pořizovaly seznamy koní a vozů, do Poříčí a Dolního Starého Města se přesunuli Windischratzovi dragouni, neustále přibývalo incidentů na hranicích a do vnitrozemí začali prchat obyvatelé příhraničních obcí.
Záminkou k válce byla situace v Rakouskem spravovaném Holštýnsku, kam Prusko vyslalo své vojsko a 16.6.1866 zahájilo válečné akce. Téměř zároveň vpadly hlavní síly pruské armády, jejíž operace řídil náčelník generálního štábu generál von Moltke, do Čech.
Rakouské velení neočekávalo nepřátelskou ofenzívu do Čech. Severní armáda určená proti Prusku se pod velením polního zbrojmistra Ludvíka Benedeka soustřeďila u Olomouce, protože předpokládala pruský útok na Vídeň nejkratší cestou ze Slezska přes Moravu. Teprve 18. června pod tlakem událostí (už je zřejmý skutečný směr pruského postupu) byl zahájen přesun do východních Čech. Benedek chtěl nejprve porazit pruskou První armádu. Plán byl však narušen vpádem Druhé armády z východu. Proti ní Benedek vyslal 6. a 10. armádní sbor s cílem přehradit pruský nástup přes Trutnovsko a Náchodsko. Vyčleněné síly byly ovšem nedostatečné. Šestý sbor je 27. června poražen u Náchoda a úkol nesplní. Situace 10. sboru vypadá zpočátku nadějně - 27. června vítězí v bitvě u Trutnova a srazí nepřítele zpět za hranice. Oslabený sbor však hned následujícího dne podstupuje další střetnutí s čerstvými pruskými silami - je poražen a stahuje se do vnitrozemí k jádru Severní armády.
Bitva u Trutnova byla jedním z dílčích, avšak krvavých střetnutí prusko-rakouské války v roce 1866. Rozhodla dlouholetý spor mezi oběma mocnostmi o to, kdo sjednotí a ovládne rozdrobené Německo. Prusko počítalo se silovým řešením a útočnou válkou. Chtělo vpadnout do Čech a to více armádami z několika směrů. Na území protivníka síly spojit a svést rozhodující bitvu. Pruská ofenzíva byla zahájena 21. června 1866. Síly byly rozděleny do 3 armád, které vstoupily do severních a východních Čech s cílem spojit se u Jičína. Třicátého června se tři pruské armády dostávají do kontaktu a postupují proti Severní armádě, která se shromažďuje u Hradce Králové. Třetího července 1866 dochází k rozhodujícímu střetnutí. V bitvě u Hradce Králové - jedné z největších v 19. století - vítězí pruské zbraně. Válka je rozhodnuta.
Později se ukázalo, že bitva o Trutnov byla jedinou bitvou této války kdy rakouská vojska porazila vojska pruská. Válka byla ukončena politickým jednáním mezi pruskou a rakouskou vládou, které zprostředkovala Francie, obávající se dalšího možného vývoje války. Rakouská Jižní armáda pod vedením arcivévody Albrechta sice porazila Itálii v bitvě u Custozzy a v námořní bitvě u Lissy, přesto na základě mírové dohody muselo Rakousko vrátit Benátsko Itálii a Prusku - Holštýnsko. Prusko pak nastoupilo cestu k sjednocení Německa a v letech 1870 až 1871 se odvděčilo Fracii válkou.
více  Zavřít popis alba 
 • jaro 2012
 • 332 zobrazení
ville
Kategorie: moje fotozprávy
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • červenec 2016
 • 323 zobrazení
froos
 • 6.7.2015
 • 319 zobrazení
jawag
Sobotní ráno slibovalo pěkný, slunečný den a tak jsem podnikla historicko-přírodovědný výšlap z Máslojed přes les Svíb,kde se odehrála jedna z nejkravějších bitev roku 1866, přes Čistěves na Chlum. Sluníčko svítilo, ale ani trochu nehřálo, foukal ledový vichr a bylo -5 stupňů.Takhle zmrzlé ruce při focení jsem neměla ani v zimě :-( Kruci,kde je to jaro?
Pro případné zájemce více o bitvě u HK 1866 zde: www.chlum1866.cz
více  Zavřít popis alba 
210 komentářů
 • 23.3.2013
 • 309 zobrazení
studiodoma
Bitva u Hradce Králové (též bitva na Chlumu či bitva u Sadové) se odehrála 3. července 1866 severozápadně od městské fortifikace Hradec Králové, v rozsáhlé lokalitě mezi řekou Labe a vesnicemi Hořiněves, Benátky, Sadová, Mokrovousy a Dolní Přím. Pruská armáda v čele s králem Vilémem I. a náčelníkem generálního štábu generálem pěchoty Helmutem von Moltkem zde drtivě porazila rakousko-saskou armádu pod velením polního zbrojmistra Ludvíka von Benedek. Střetnutí se stalo rozhodujícím faktorem prusko-rakouské války, v širších souvislostech pak v jeho důsledku přišlo Rakousko o své dosavadní čelné postavení v Německu i v severní Itálii a současně muselo čelit stupňujícím se požadavkům obyvatel jednotlivých částí říše. Počtem nasazených vojáků je Hradecké střetnutí největší bitvou svedenou na území dnešního Česka.
více  Zavřít popis alba 
 • 3.7.2016
 • 310 zobrazení
dolka
Kategorie: kultura
více  Zavřít popis alba 
 • 26.6.2010
 • 280 zobrazení
bafffik
svěcení opraveného válečného hřbitova, slavnostní natírání desky na náměstí, pietní akt na Gablenzi, bitva
více  Zavřít popis alba 
 • 28.6.2008
 • 282 zobrazení
medenka
Kategorie: ostatní
více  Zavřít popis alba 
 • 274 zobrazení
hanilik
1 komentář
 • 3.7.2010
 • 271 zobrazení
pausanias
Kategorie: koníčky
více  Zavřít popis alba 
 • 2.7.2011
 • 270 zobrazení
ptakales
 • 3.7.2010
 • 261 zobrazení
kvh
 • 1.1.2003
 • 260 zobrazení
Reklama