Hledání: 2002 - 10.-18.08. - Vysoké Tatry

Pro dotaz 2002 - 10.-18.08. - Vysoké Tatry jsme našli 4 070 výsledků.
AKCE -40 % s kódem
Den dětí se
40% slevou

Pořiďte pexeso
jen za 149 Kč.
Kód: 40NaPexeso
Den dětí
minisail
Kategorie: koníčky
více  Zavřít popis alba 
 • minulou sobotu
 • 13 zobrazení
minisail
Kategorie: koníčky
více  Zavřít popis alba 
 • minulou sobotu
 • 9 zobrazení
minisail
Kategorie: koníčky
více  Zavřít popis alba 
 • minulou sobotu
 • 4 zobrazení
arco4
 • 23.5.2020
 • 13 zobrazení
atana
Závod Vlčat a Světlušek, Dobříš u Příbrami, 8.5. 2002
Race for the youngest scouts. the town of Dobris near Pribram.

Závod
Vlčat „O putovní totem náčelník “
Světlušek „ O putovní vlajku náčelní “

Byl naplánován a také uskutečněn 8.5. 2002 na Dobříši. Z Příbrami odjíždíme v osm hodin ráno, s námi jedou také Světlušky z oddílu Amazonek. V autobuse se potkáváme s osmým dívčím oddílem, takže jsme zaplnily celý autobus.
Na vlastní místo startu z náměstí na Dobříši jdeme po cestě která je značená šipkami.
Šipky nás dovedly až do areálu zemědělského učiliště kde je naše základna. Před vlastním závodem je slavnostní nástup a krátká řeč pořadatelů. Dozvídáme se kudy povede trať a co na nás čeká. Rovněž jsme se rozlosovali která šestka poběží dřív a která později.
Celkem je dvanáct soutěžních hlídek.
Před vlastním startem nás čeká kontrola krojů a vybavení klídky, za tuto disciplínu jsme ztratily jen dva body.
Potom už zbylo několik minut do startu na trať která povede zámeckým parkem.
Pak už jsme plnily nejrůznější úkoly jako například : poznávání stromů a rostlin, poznávání živočichů, přišití knoflíku, zabalení balíčku, zatlučení hřebíků byla tam i překážková dráha i všeobecné znalosti, šifrování, skautské značky. Jako překvapení bylo před cílem skládání puzzle.
Po návratu jsme trochu odpočívali a dali jsme si menší svačinku z vlastních zásob.
Než se všechno spočítalo a vyhodnotilo tak jsme hrály různé hry. Jak v tělocvičně tak i venku na hřišti.
Nadešel čas slavnostního nástupu a vyhlášení výsledků.
Naše šestka byla až pátá. Ale smíšená šestka, kde byli i naši brášci byla druhá. Je to fajn. Avšak do krajského kola nepostupuje, jelikož tuto hlídku tvořily vlčata ze tří oddílů.
Cesta ze závodu na autobus byla trochu rychlá. On totiž závod skončil půl hodiny před příjezdem autobusu do Příbrami. I tak to byl krásný den.
Po příjezdu do Příbrami zjistil bráška Hlemýžď že na závodě ztratil šátek, turbánek i kšiltovku.
I to se stane.
Altmiov

Race
Wolf "O traveling totem chief"
 Firefly "About the traveling front flag"

It was planned and also carried out on 8.5. 2002 in Dobříš. We leave Příbram at eight o'clock in the morning, with us also the Fireflies from the Amazon squad. We meet the eighth girls' section on the bus, so we filled the entire bus.
To the actual starting point from the square in Dobříš, we follow the path marked by arrows.
The arrows led us to the area of ​​the agricultural school where our base is. Before the race itself, there is a ceremonial start and a short speech by the organizers. We learn where the track will lead and what awaits us. We also drew lots which six will run sooner and which later.
There are a total of twelve competition patrols.
Before the actual start, we have to check the costumes and equipment calm down, we lost only two points for this discipline.
Then there were a few minutes left to start on the track that will lead through the castle park.
Then we performed various tasks such as: getting to know trees and plants, getting to know animals, sewing a button, packing a package, hammering nails, there was also an obstacle course and general knowledge, encryption, scout signs. As a surprise, the goal was to put together a puzzle.
After returning, we rested a bit and had a small snack from our own supplies.
Before everything was calculated and evaluated, we played various games. Both in the gym and outside on the playground.
The time has come for the start of the ceremony and the announcement of the results.
Our six was only fifth. But the mixed six, where our brothers were, was second. Its fine. However, he does not advance to the regional round, as this patrol consisted of wolves from three divisions.
The journey from the bus race was a bit fast. He finished the race half an hour before the bus arrived in Příbram. Even so, it was a beautiful day.
After arriving in Příbram, his brother Hlemýžď ​​found out that he had lost a scarf, a turbo and a cap at the race.
That too will happen.
Altmiov
více  Zavřít popis alba 
 • 13.5.2020
 • 56 zobrazení
sebikom
 • 12.5.2020
 • 42 zobrazení
bready
Kategorie: auta
více  Zavřít popis alba 
 • 12.5.2020
 • 54 zobrazení
ssimoncic
Kategorie: auta
více  Zavřít popis alba 
 • 5.5.2020
 • 14 zobrazení
franta1948
procházka
více  Zavřít popis alba 
 • 27.4.2020
 • 23 zobrazení
haufer
 • 27.4.2020
 • 8 zobrazení
gormig
 • 27.4.2020
 • 1 zobrazení
jarolinova
21.9.2002 Banská Bystrica
více  Zavřít popis alba 
 • 26.4.2020
 • 7 zobrazení
twistert
 • 26.4.2020
 • 11 zobrazení
franta475
Kategorie: auta
více  Zavřít popis alba 
 • 21.4.2020
 • 24 zobrazení
vaclav72
 • 20.4.2020
 • 16 zobrazení
marchelo92
více  Zavřít popis alba 
 • 19.4.2020
 • 10 zobrazení
skmalesov
nejlepší brankář turnaje V.Dastych
slavnostní příjezd do Malešova... dekorace předsedou klubu p.Klečákem a p.Dobiášem
více  Zavřít popis alba 
 • 16.4.2020
 • 11 zobrazení
freddyloa
 • 15.4.2020
 • 40 zobrazení
gajan
 • 14.4.2020
 • 153 zobrazení
hobako
1 komentář
 • 14.4.2020
 • 17 zobrazení
Reklama