Hledání

250 867 vyhledaných výsledků

Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

choch
Hluboká se probudila do zeleného jara. Stromy kvetou a smrdí, řepka smrdí, zemědělci hnojící pole smrdí... A já chodím stokrát vyšlapanými cestami, tak důvěrně známými, a všímám si maličkostí, které se za ten půlrok, co jsem tu byl naposled, změnily. Neskutečné ticho a klid, které jen občas přeruší pádící divoká prasata v dáli...
Kategorie: krajina
více  Zavřít popis alba 
 • 25.4.2015
 • 65 zobrazení
 • 0
volufirek
VOSÍ VÝLET - tak jsme odpoledne tento den pojmenovali. Kde jsme se hnuli, tam byly vosy - v lese, ve v rokli, na poli, u koupaliště a nakonec i na táboře :-) Takže pár žihadel bylo, ale vše dobře dopadlo ;-)
Prošli jsme lesem do pivnické rokle, která je opravdu nádherná, řekl bych takový mini Adršpach. Děti pak dostaly svačiny a začala úkolová část výletu. Po cestě měli rozvěšeny pytlíčky s úkoly, které musely plnit. Tím se zabavily při té nudné části, kdy by jen přešli lesem a polem ke koupališti. No a to pak byl vrchol výletu, přijatý s velkým nadšením. Kuchaři přijeli s improvizovanou kuchyní, děti měly tedy i teplý oběd. Prostě paráda.
Večer, aby už měly klidový režim, si začaly připravovat dárečky domů - tak snad se vám budou líbit. ;-)
A teď vzkaz - jedeme z kopce a ač se to nezdá, za chvíli tu bude sobota. Dnes vám přijdou mailem pokyny k odjezdu.
více  Zavřít popis alba 
 • 4.8.2015
 • 817 zobrazení
 • 1
vladcenoci
Stezka za obřími velikonočními kraslicemi - Hluboká nad Vltavou.
více  Zavřít popis alba 
 • 5.4.2015
 • 71 zobrazení
 • 0
serina
Kategorie: zvířata
více  Zavřít popis alba 
 • 20.4.2015
 • 49 zobrazení
 • 4
plk-online
Závod JBP Běh kolem Hluboké nad Vltavou - pár záběrů ze startu hlavního závodu a dětského běhu, na víc bohužel nebyl čas.
Kategorie: sport
více  Zavřít popis alba 
 • 19.4.2015
 • 142 zobrazení
 • 1
klt
Královské město Rakovník leží 56 km západně od Prahy. Původní trhová osada,připomínaná již r. 1257, náležela k panství křivoklátskému. Král Václav II. ji v roce 1286 povýšil na město, královským městem je učinil císař Rudolf II. listinou ze dne 27.7.1588.

Informace o městě a památkách:
http://www.infocentrum-rakovnik.cz/mesto-rakovnik/

Na místě Rakovníka stávala osada doložená roku 1119. Patřila k hradu Křivoklátu. Město vznikalo na obchodně příznivé poloze. Potřeby dočasných obyvatel sídliště vyvolávaly vznik nové řemeslné výroby a další směnu s venkovským okolím. Za Václava I., roku 1319, byla kupecká osada povýšena na město. Z této doby pochází městský půdorys. Město bylo nadáno prvními výsadami. Právo trhu bylo základním privilegiem města.
Právo mílové umožňovalo Rakovníku ovládnout ekonomicky kruhový prostor kolem města do vzdálenosti jedné míle. Pod ochranou tohoto práva se rozvíjela řada řemeslných oborů. Vedle sladovníků, to byli bednáři, kráječi suken, kožišníci, koželuzi, ševci, krejčí, mlynáři, pekaři a řezníci, ale také koláři, kováři a tesaři. Na prvním místě především bylo vaření piva. Roku 1422 zasáhl město první z řady ničivých požárů. V letech 1422 - 1453 bylo město v držení Alše ze Šternberka. Značné přínosy plynuly městské pokladně po celý středověk z výtěžků rybníků. Největšího rozmachu dosáhl Rakovník v období od husitských válek do Bílé hory. Přibývaly další pečeti - právo pečetiti červeným voskem, právo užívati znaku, právo souditi hrdelní zločiny a jiné. Největší pýchou občanů byly dvě výsady. Jednou z nich bylo právo opevniti se, udělené Rakovníku králem Jiřím z Poděbrad roku 1471.
V 16. století se začalo stavět zděné opevnění města náhradou za stávající dřevěné valy. Hradba měla okrouhlé bašty a 4 brány - Pražskou na východě, Vysokou (Lounskou) na severu, Lubenskou na jihu a Svatojilskou na západě. V letech 1536 - 1542 bylo město zastaveno Albrechtu hraběti Šlikovi. V roce 1567 zasáhl město požár. Roku 1587 bylo město povýšeno na svobodné město. Druhá výsada byl majestát císaře Rudolfa druhého z roku 1588, jímž bylo město zařazeno mezi královská města.
Třicetiletá válka zasadila městu těžké rány. Krajské a královské město žalostně chátralo a ani v přechodném období mezi feudalismem a kapitalismem, kdy se jiná města rychle vzpamatovávala, se Rakovník z kritické situace nezotavil. V letech 1632 - 1676 se prováděly rozsáhlé opravy hradeb. Roku 1636, 1733, 1751, 1753 a 1772 zasáhly město další ničivé požáry. V roce 1788 bylo sídlo Rakovnického kraje přeloženo do Slaného. Železniční trať z Prahy na Cheb, tzv. Buštěhradská dráha, se nakonec městu vyhnula a nejblíže se mu přiblížila ve stanici Lužná - Lišany.
Město měnilo svou tvář. Změna z feudální do kapitalistické podoby probíhala celé jedno století. Z náměstí zmizela kašna, strouha uprostřed, stará škola před kostelem. Náměstí bylo po 400 letech znovu vydlážděno. K hlavním dominantám minulých století - radnici a kostelu - se připojily budovy městské spořitelny a občasné záložny jako symbolů nových pánů města. Hradby kolem kostela a celý pevnostní val města se rozplynuly v domech a v budově nejstarší české reálky. Hluboké vodní příkopy plné bahna byly zasypány. Přírodní katastrofa v květnu 1872 doprovázená velikou povodní, při níž voda Rakovnického potoka zaplavila celé náměstí, si vynutila regulaci potoka a úpravu jižních částí města. Parková zeleň a sady vytlačily starobylé rybníky.
Dvě desetiletí československého státu znamenaly pro Rakovník další vlnu vzestupu. Půdorysný obraz Rakovníka se v tomto období zvětšil na okrajích o další části. Těžce prožíval Rakovník dny mnichovské krize, 15. březen a zlá léta okupace. S nezapomenutelnými květnovými dny osvobození v roce 1945 přišla i naděje na lepší časy v dalších etapách vývoje Rakovníka.
Město je pravidelného půdorysu s protáhlým ulicovým náměstím. Na náměstí se nachází radnice. Náměstí je na východní straně uzavřené děkanským kostelem sv. Bartoloměje. Z náměstí pravoúhle vybíhají ulice jdoucí k městským hradbám. Dodnes se zachovala Pražská brána za děkanským kostelem a Vysoká věž.
Pražská brána je z roku 1516. Pochází od mistra Jana Kameníka a krov zhotovil Jakub Městecký roku 1517. Roku 1903 byla tato hranolová jednopatrová věž restaurována. Vysoká věž je o maličko mladší. Pochází z let 1519 - 1524. Je od pražského mistra Jana Chocholy a mistra Víta. Krov je z roku 1523 také od Jakuba Městeckého. Roku 1646 byla věž poškozena. V letech 1905 - 1906 byla restaurována.
Dlouhou dobu město existovalo hlavně díky přítomnosti četných rybníků. Jeden z nich, Velký rybník, z roku 1482, zanikl v 19. století. Nový rybník z roku 1533 poskytuje městskému obyvatelstvu osvěžení dodnes.

zdroj: https://www.cz-milka.net/pamatky/04-mesta-a-obce/rakovnik/
více  Zavřít popis alba 
341 komentářů
 • 18.2.2015
 • 436 zobrazení
 • 19
anmajka
S odstupem čtyř měsíců, kdy usedám k sepsání úvodu a vložení fotek, marně tápu, kdy myšlenka na tuto akcičku vznikla. Každopádně tak byla, pevně doufám, započata tradice společných výletů a pobytů s našimi milými - Kačkou, Patrikem a Davídkem (další přírůstky na obou stranách jsou samozřejmě vítány)...
Zároveň se tímto albem hlásím mezi živé a všem těm, které mé fotky zajímají, se omlouvám za tu převelikou prodlevu...zároveň jsem zjistila, kolik pozdvižení má odmlka způsobila a kolika lidem jsme už toutu formou chyběli...což mě moc a moc těší a motivuje k dalšímu focení a popisování :o))).
Ale zpět...strávili jsme tři bezva dny s touto bezva rodinkou v hotelu Samechov na Benešovsku. Výběr nebyl náhodný, neboť Kačka s Paťou zde byli i tak trochu pracovně...to nám ale nebránilo v poznávání okolí. Jako zázrakem nám v tom nebránilo ani počasí - bylo tedy docela škaredě, ale vždy se stihlo vypršet během přesunu auty a sotva jsme zastavili, už nás všude vítalo slunce...prostě pohodička.
Mikšík zde odstartoval svou hlubokou lásku k vlakům, neb hotel se nacházel hned vedle vlakového nádraží (když jeho fascinace dosáhla vrcholu, lítali jsme k oknu i v noci...stačilo zahoukání a Mikeš byl během vteřiny bdělý a připravený)...
Tato doba byla ještě v jednom dosti zásadní...(a teď nemyslím, že jsem se rozloučila se svým mobilem, který jsem si poslední den rozšlápla) ...U nás v Kateřině se už rekonstruovalo "o 106" a my se v den odjezdu přechodně přemístili o dům dál...zní to tak nadneseně, ale opravdu...na nějaký čas jsme se přestěhovali do sousedícího domu, aby se to naše obydlíčko mohlo pěkně přestavět....dnes, s odstupem času, se tomu tady tuze směju, jak jsme byli bláhoví a jak se vše vyvinulo úplně jinak...
více  Zavřít popis alba 
3 komentáře
 • červen 2015
 • 340 zobrazení
 • 0
aromon
 • 20.7.2015
 • 29 zobrazení
 • 0
medvjed
 • 18.8.2015
 • 24 zobrazení
 • 0
mikulasska2013
 • srpen 2015
 • 111 zobrazení
 • 0
pesektour
 • červen až červenec 2015
 • 66 zobrazení
 • 1
milvot1
V sobotu jsme měli na Hluboké sraz s rodinou z Loun.
více  Zavřít popis alba 
13 komentářů
 • 6.6.2015
 • 57 zobrazení
 • 2
vvy
Zámek Hluboká (německy Frauenberg) leží na návrší nad Vltavou ve městě Hluboká nad Vltavou asi 15 km severně od Českých Budějovic. Je veřejnosti přístupný a patří k turisticky nejatraktivnějším památkám v Česku. Zámek je ve vlastnictví státu a je spravován Národním památkovým ústavem. V bývalé zámecké jízdárně sídlí Alšova jihočeská galerie, která spravuje sbírku soch a obrazů holandských a vlámských malířů 17. a 18. století.
více  Zavřít popis alba 
 • 6.6.2015
 • 44 zobrazení
 • 0
lidusak88
 • 4.8.2015
 • 11 zobrazení
 • 0
choch
Pár, opravdu pár fotek z letošního tábora Ghóta - vybral jsem ty, na kterých nejsou lidi. Zbylých cca 3000+ fotek je k nalezení na www.ghota.net
Kategorie: krajina
více  Zavřít popis alba 
5 komentářů
 • srpen 2015
 • 79 zobrazení
 • 1
dilnakajjka
 • srpen 2015
 • 184 zobrazení
 • 0
studnar
 • červenec 2015
 • 574 zobrazení
 • 2
choch
Další (kolikátá už?) procházka po lesích, luhách/luzích a polích v okolí Hluboké. Tentokrát trochu kratší, neb setkání v Hluboké bylo pracovní (příprava na tábor), a sotva jsem stačil vyrazit, už mě zase volali zpátky. Zajímavé bylo v jeden okamžik téměř neskutečné světlo - obloha plná bílých až šedivých mraků dodávala ostatním barvám divný tón, jakoby světlo bylo a zároveň nebylo, jakoby barvy nebyly z tohoto světa. Říkal jsem si, zda to foťák vezme a zvládne zachytit, a ono docela jo - to jsou ty fotky z pole, vypadají prostě divně. A jedno jednoduché konstatování: když už mám to štěstí a narazím na zvíře, v tomto případě na zajíce, můžu si být jist, že mám nasazen širokáč...
Kategorie: krajina
více  Zavřít popis alba 
9 komentářů
 • 14.6.2015
 • 77 zobrazení
 • 2
monaoktabcu
 • 19.4.2015
 • 321 zobrazení
 • 0
zilvarzchudobince
1 komentář
 • červenec 2015
 • 87 zobrazení
 • 2
reklama