Hledání: 2017.07.02.kdo.si.hraje.nezlobí.pejskowe :-)

Pro dotaz 2017.07.02.kdo.si.hraje.nezlobí.pejskowe :-) jsme našli 14 723 výsledků.
AKCE -30 % s kódem
📅 Naplánujte
celý nový rok.

Využijte 30% slevu na všechny kalendáře!
Kód: Kalendare2021
Kalendare2021
monikash
Tak již dosloužil a byl podruhé pokácen. Kdo? Vánoční strom města Boskovice, který v listopadu věnovali městu manželé Hudcovi z Valchova. O jeho osazení a nazdobení se postarali pracovníci Služeb Boskovice a RM TRYMET. Rozsvícení Vánočního stromu proběhlo v neděli 29.11. Bohužel se konalo za přísných protikovidových opatření bez kulturního programu a proto město přichystalo přímý přenos rozsvícení, které se bohužel trochu nepovedlo. Přesto se našly skupinky rodičů s dětmi, které se přišly na tuto každoroční akci podívat.
Byla pořízena i videa z osazení, rozsvícení i odstrojení. Najdete je na stránkách města https://www.boskovice.cz/dp/id_ktg=1007&p1=30717

Většinou se strom odstrojoval hned po 3 králích. Letos "díky" kovidu se muselo jeho odstrojení a rozřezání o 2 týdny odložit. Díky tomu mohly vzniknout i zasněžené fotografie.
V letošním roce nás bude čekat Rozsvícení vánočního stromu 28.11., tak snad už bude moci proběhnout v duchu let minulých s veškerou pompou, která k této akci náleží.
Na přiložených snímcích vám přináším ucelenou sérii fotografií tvořících historii Vánočního stromu města Boskovice, který zdobil prostor před radnicí téměř dva měsíce.
Kategorie: události
více  Zavřít popis alba 
 • dnes
 • 34 zobrazení
atana
2 - 4.6. 2006
Z Dobříše přes Zlatý důl na Kuchyňku a zpět.
From Dobris via Gold Gold mine on the kitchen and back.

Páteční odpoledne je v plném proudu a Dvojce začíná výprava na Kuchyňku nedaleko Dobříše.
Sice většina z nás dala přednost prožít víkend v teple a bez námahy, ale i tak je nás na uskutečnění výpravy dost.
V přesně daný čas nastupujeme do autobusu a míříme na Dobříš, zde se potkáváme s Veverkou.
Čas na najití směru, kterým se vydáme, netrvá dlouho. Délka cesty je necelých deset kilometrů na západ.
U místního sanatoria se družina Svišťů odpojuje od Bobrů a Ostřížů. Dál postupuje vlastní cestou. Počasí přeje, svítí sluníčko, vítr moc nefouká, batohy těžknou krok za krokem.
Inu kdo si co zabalil, to si nese.
V lesním království potkáváme Daňky, Srny, spoustu ptactva a i jiných živočichů. Někteří bratři poznávají živočichy v osobním kontaktu, to když si sednou na pařez, který je domovem rezavých mravenců.
Než však Svišti dojdou ke Zlatému dolu, brodí se bažinami, bojují se zrádnými výhony Ostružiní a v mnohém hustém houští se zaseknou i s báglem.
V kopcích blíž ke Kuchyňce se rozprostírá Zlatý důl. Sice se zde již mnoho let netěží, ale vstup do štoly a upravené okolí dává tušit občasnou přítomnost lidí, nebo skřítků.
Než však Svišti vystoupí na vrchol Kuchyňky, uplyne ještě mnoho času. Který využijí k nalezení ztracené cesty, vyhledání vhodného tábořiště a pro stavbu bivaku.
Je sobotní ráno, půl šesté, Svišti jsou již na nohou, balí, vaří snídani, uklízí a nakonec zahlazují všechny stopy po táboře. V sedm hodin se již jde dál, po znovu nalezené cestě.
Neuplyne hodina a vrchol Kuchyňky byl nalezen. Krátký odpočinek dodává síly všem.
Vždyť na Sviště čeká setkání s Veverkou.
Na cestě se v příhodný okamžik objevila rezavá Veverka, vítr vál od ní takže nás nezaznamenala. Všichni jsme zůstali nehybně stát. Ze vzdálenosti dvaceti metrů dohopkala až k nám.
Stále o nás nevěděla, pak vyskočila na strom a pomalu mizela v jeho koruně.
Toto velké dobrodružství skončilo.
S družinou Bobrů a Ostřížů se potkáváme před polednem, na jejich tábořišti. Následuje krátká porada jak a kam dál, a kde se zase sejdeme.
Svišti jdou dál, chceme najít památník a setkat se s Dodem v Bukové u Příbrami. Památník jsme nenašli, Dodo již v Bukové nebyl. A tak jdeme po modré značce, za Bukovou u rybníka vaříme oběd. Nalezli jsme zde staré ohniště. Jeho přítomnost využíváme k uvaření jídla.
Polední odpočinek uplynul jak voda. Dvě hodinky kdy se nemuselo šlapat jsou pryč. Jdeme dál. Cesta nás vede k místu setkání s ostatními družinami.
Podvečer je věnován přípravě tábora a podobným činnostem. Máme dokonce vyhlídku na Příbram, náš zítřejší cíl.

Jsou dvě hodiny v noci, začíná pršet. Bobři a Ostříži včera přístřešky nestavěli a tak zmokly, Svišti ráno vstanou a nebudou mokří. Nedělní ráno už jen drobně prší, nastávají obvyklé činorodosti, najíst se, zabalit si, uklidit po sobě všechny stopy a rozloučit se lesem i a dokončit pohodovou výpravou. Ne, však na dlouho.
Ač byla tato výprava trochu náročná, tak byla dobrá.

Altmiov.

Friday afternoon is in full swing and Dvojka's expedition to the Kitchen near Dobříš begins.
Although most of us preferred to spend the weekend in the heat and effortlessly, there are still enough of us to make the trip.
At the exact given time we get on the bus and head to Dobříš, where we meet the Squirrel.
It doesn't take long to find the direction we're going. The length of the road is less than ten kilometers to the west.
At the local sanatorium, the Svišťů group is disconnected from Bobrů and Ostříž. He continues on his own path. The weather is good, the sun is shining, the wind is not blowing much, the backpacks are heavy step by step.
Well, whoever packed what, bears it.
In the forest kingdom we meet fallow deer, roe deer, lots of birds and other animals. Some brothers get to know the animals in personal contact when they sit on a stump that is home to rusty ants.
But before the Marmots reach the Golden Mine, they wade through the swamps, fight the treacherous shoots of Ostružiní, and in many dense thickets they get stuck with a bagel.
The Zlatý důl stretches in the hills closer to the Kitchen. Although not mined here for many years, the entrance to the gallery and the landscaped surroundings suggests the occasional presence of people or elves.
However, a lot of time will pass before Marmot climbs to the top of the Kitchen. Which they will use to find the lost path, find a suitable camp and to build a bivouac.
It's Saturday morning, half past five, the Marmots are already on their feet, packing, cooking breakfast, cleaning and finally clearing all traces of the camp. At seven o'clock he goes on, on a rediscovered path.
Less than an hour passed and the top of the Kitchen was found. A short rest gives strength to everyone.
After all, a meeting with the Squirrel awaits Marmot.
A rusty Squirrel appeared on the road at an opportune moment, the wind was blowing away from her so she didn't notice us. We all stood motionless. From a distance of twenty meters she jumped to us.
She still didn't know about us, then she jumped on a tree and slowly disappeared in its crown.
This great adventure is over.
We meet a group of Beavers and Ostřížs before noon, at their camp. There is a short meeting on how and where to go next, and where we will meet again.
The marmots go on, we want to find a memorial and meet Dod in Buková near Příbram. We did not find the monument, Dodo was no longer in Buková. And so we follow the blue sign, behind Buková by the pond we cook lunch. We found an old fireplace here. We use his presence to cook food.
The lunch break passed like water. Two watches when you didn't have to pedal are gone. We are going further. The path leads us to a place to meet other companies.
The early evening is dedicated to the preparation of the camp and similar activities. We even have a view of Příbram, our destination tomorrow.
It's two o'clock in the morning, it's starting to rain. The beavers and the Perch did not build shelters yesterday, so they got wet. Sunday morning is only a little raining, the usual activities take place, eat, pack up, clean up all traces and say goodbye to the forest and finish with a relaxing expedition. No, but for a long time.
Although this expedition was a bit demanding, it was good.

Altmiov.
více  Zavřít popis alba 
 • včera
 • 0 zobrazení
 • {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}
domcik
V únoru 2020 jsme se vydaly na poslední dovolenou, na Tenerife - Puerto de Santiago.
Navštívili jsme také jih ostrova, oblast Los Cristianos.
Kdo to mohl tušit, že se bude jednat o chvíle, kdy byl svět ještě v relativním pořádku.
Jediné co nás poslední den postihlo, byla písečná bouře - Calima. Každé ráno jsme brzo ráno, někdy i večer vybíhaly a prozkoumávaly okolí během.#tenerife#dovolena#dovolenakanarskeostrovy
více  Zavřít popis alba 
 • minulou neděli
 • 342 zobrazení
kvetoslav56
A je to tady zase... .
Report z výšlapu TK Qitečka, sobota 16.1.2021.
Trasa: Loukov - Kelčský Javorník - Chvalčov - Bystřice p. Hostýnem.
Mapa: https://1url.cz/qzcgf
Celkem nás šlo 7, jsme ušli cca 17 km, lesem, nelesem, ale hodně sněhem. Ještě, že byla cesta prošlapaná. Na "Kelčák" (jak mu důvěrně říkáme), chodí, v současné době hodně lidí.
Vyrazili jsme z Loukova, kam jsme přijeli přeplněným vlakem z Hulína, po zelené do kopce až na Kelčský Javorník, Je to logické, protože je to kopec vysoký 865 m n. m. A logické taky je, že jsme do Chvalčova šli zase, z celkem prudkého kopce, který byl nasněžený a dost to klouzalo.
Na Kelčské Javorníku, i přesto že nám počasí moc nepřálo (mlha, vítr, zima), bylo dost lidí. Na rozhlednu vylezl pouze Milan C. a viděl to, co mi dole - mlhu.
Dali jsme svačinu, tzv. "vrcholovku", čaj..., co si kdo přinesl, dokonce byl i perník a makový závin (ten byl až v autobuse), o který se s námi podělily Marcelka K. a Věruška O..
Vše jsme zvládli a v pořádku se vrátili autobusem z Bystřice p. H. do Přerova a někteří vlakem přes Hulín do Otrokovic.
Přátelé byli jste výborní, nálada suprová. Všem vám moc děkuju.
Těším se na příští výšlapy s vámi.
Na dokreslení pár fotografií.
Foto: Věrka Onderková, Zdeňka Hrdinová, Vlasta Skopalíková, Milan Cibulka a moje maličkost.
více  Zavřít popis alba 
 • minulou neděli
 • 60 zobrazení
mois
... kdo sleduje na ČT1 pořad Kalendárium už ví, že je to SNĚHULÁK
více  Zavřít popis alba 
34 komentářů
 • minulou neděli
 • 38 zobrazení
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
tomaskucera
– V neděli 23. srpna 2020 pořádal sbor dobrovolných hasičů Malovice soutěž v požárním útoku O pohár starosty obce zařazenou do 5. kola XII. ročníku Benešovské hasičské ligy 2020. Ligové dvojkolo bylo spojeno s předchozí sobotní soutěží v Daměnicích, kde chmelenští muži skončili na 21. místě s časem útoku za 21:70 vteřiny. Do malé osady Malovice, které mají něco málo přes 20 čísel popisných, si přijelo zasoutěžit 26 družstev mužů a 16 družstev žen.
Pro ty kdo měl zájem, mohl po předchozí soutěži v Daměnicích využít možnosti přespání na Malovickém závodišti se zajištěným občerstvením a hudbou. V předvečer pořadatelé zorganizovali „předsoutěžní párty”, na kterou se sjeli závodníci, kteří byli předtím na soutěži v Daměnicích a podle ohlasů, dojmů a zážitků zúčastněných se tato noční akce, na které bylo přes sto lidí, velmi vydařila. Vybralo se při ní i hodně do kasičky na dobročinné účely.
Do Malovic jezdí některé týmy s respektem, specifická dráha z kopce do kopce a terče na dráze na 3 „B” za asfaltovou cestou, ale i zde se dají udělat dobré časy. Po zahajovacím nástupu se celá soutěž rozjela. Chmelenský tým šel na start v první desítce startovní listiny. Po odstartování šlo chmelňákům, oproti výkonu na soutěži den před tím v Daměnicích, vše o poznání lépe. Poměrně rychlá voda měla v orientačně naměřeném čase výstřik za 17:09 vteřiny. Z proudnic se ale docela dost rozprašovala a bylo složité trefit se do terče. Levý proudař měl zásah až ve 23:17 vteřině a pravému proudaři se nepovedlo terč zasáhnout vůbec. Byl to tedy neplatný pokus a chmelenští hasiči si z Malovic odváželi nepopulární „N-ko”. Po pauze na občerstvení a úpravě trati nastoupily na závodní dráhu ženy.
Ke konci soutěže navštívil náš stan legendární závodník Standa Horvát ze Záhoří, který byl v Malovicích jako divák. S ním jsme pohovořili o nezapomenutelných soutěžích u nich v Záhoří, které byly obohaceny o soutěž v pití piva na čas, nebo úspěšnou miss mokré tričko. Tento borec v minulosti při jejich požárním útoku zvládl hned několik pozic, nasadit koš, nabrat vodu, spojit savice a v závěru útoku ještě obsluhovat stříkačku. V současnosti už tolik postů nezastává, protože ve svém týmu běhá proud a to už moc času na „vedlejší činnost” není.
Celý den počasí na České Sibiři vydrželo, až na konci rozstřelů kdy běžela děvčata z týmu Martomice se nad Malovicemi přehnal déšť se silnějším větrem, takže přihlížející vše sledovali ze stanů, které museli přidržovat, aby neodlétly do polí. Za chvíli se počasí uklidnilo, organizátoři rozdali diplomy a ceny všem soutěžícím a zdárně se ukončilo jediné víkendové dvojkolo Benešovské hasičské ligy ročníku 2020.
Na této soutěži v Malovicích chmelenští muži měli neplatný pokus a tím pádem nezískali do hodnocení seriálu Benešovské hasičské ligy žádný bod. Protože to byla druhá účast SDH Chmelná na soutěži zařazené do BNL, není hodnocení z prvních třech soutěží. Dohromady s 0 body z Olbramovic (pořádaly Tomice), 0 body z Makova, 0 body z Jankova a 0 body z Daměnic má SDH Chmelná muži stále 0 bodů a v průběžném pořadí Benešovské ligy dělené 31. místo z 36 družstev.
více  Zavřít popis alba 
 • minulou sobotu
 • 25 zobrazení
skritek3636
Hrad Veveří má devět věží a kdo tomu neveří, ať tam hned běží.....:-)
více  Zavřít popis alba 
33 komentářů
 • minulý pátek
 • 31 zobrazení
robinsonka2
 • minulý pátek
 • 58 zobrazení
msjakubcovice
 • minulý čtvrtek
 • 20 zobrazení
handysto
Nosislavská zátočina je přírodní památka, chráněný přírodní výtvor - na toku řeky Svratky ev. č. 2026, nad Nosislaví v okrese Brno - venkov. Správu zajišťuje Agentura ochrany přírody a krajiny Brno. Zřízena byla obecně závaznou vyhláškou bývalého Okresního úřadu v Břeclavi dne 25.9.1991 s účinností dnem 10.10.1991.
Důvodem ochrany je zachování posledního původního meandru na dolním toku řeky Svratky (tj. jižně od Brna), kde jsou břehová společenstva s významným výskytištěm živočišných populací. Před revolucí v roce 1989 existovaly plány na úpravu toku, které díky Občanskému fóru v Nosislavi na návrh prof. Vladimíra Židka nebyly realizovány.
Chráněn je tok a koryto řeky spolu s přilehlými pozemky. Nachází se blízko silnice č.425 mezi Židlochovicemi a Nosislaví blízko katastrálních hranic, plně již na katastrálním území Nosislavi. Na levém břehu se polní tratě nazývají Nosislavské zahrady a Humínka.
Veřejnosti je přístup povolen pouze pěšky od silnice úzkou cestičkou. Táboření a rozdělávání ohně je zakázáno. Myslivost a rybářství je povoleno bez omezení. Zásahy do porostů musí být předem projednány s orgány ochrany přírody. Chráněný přírodní výtvor je označen v terénu tabulemi se státním znakem. Přesná lokalizace je zobrazena v mapách a dána souřadnicemi.
Kdo má zájem může nahlédnout na webové stránky Nosislavi - turistika, kde jsou další zajímavosti jako třeba https://www.nosislav.cz/uzkokolejka/d-1230/p1=2571 nebo https://www.nosislav.cz/zanikla-ves-zelice/d-1242/ a další
více  Zavřít popis alba 
55 komentářů
 • minulou středu
 • 70 zobrazení
hynna
Už dlouho to v našich končinách nevypadlo tak zimně, teda tady dole v Kuřimi to zase taková hitparáda není, ale ty zasněžené kopce vůkol vypadají moc pěkně. To jsem si samozřejmě nemohl nechat ujít, protože kdo ví kdy zase takhle pěkně pocukrováno bude. Předpověď sice nebyla bůhvíjaká, ale přesto jsem byl nakonec odměněn pětiminutovkou sluníčka, byť až na samém konci zlaté hodinky. Zase po letech jsem si na Babecu připadal jak někde na skutečných horách.
Kategorie: krajinapříroda
více  Zavřít popis alba 
5 komentářů
 • minulé pondělí
 • 46 zobrazení
krusnohorka
Docela retro fota z roku 2011 najdete tady:
https://krusnohorka.rajce.idnes.cz/jarni_vylet_do_vojenskeho_ujezdu/
My si sem dali malou odbočku s klukama.Od mé poslední návštěvy hrádek změnil asi třikrát majitele a co s tím má za plány ten,kdo to nyní vlastní je mi asi jedno.Dřív to ale byla větší sranda,no co už naděláme.
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • minulé pondělí
 • 52 zobrazení
jaroslavburda
Několik obrázků a kouzelných výhledů, které jsem nafotil během lednové zimní procházky po Kořenově. Kdo by to tady nemiloval?

Kořenov, Martinské údolí
Mapovací čtverec: 5256
Nikon D7200 + Nikkor (foceno z ruky)

Foto 2021 Jaroslav Burda
Kategorie: příroda
více  Zavřít popis alba 
7 komentářů
 • minulé pondělí
 • 54 zobrazení
radekgre
Každý, kdo projíždí kolem velkého figurálního betlému v Dřevohosticích, na chvíli znejistí. Sochy vesničanů, jež doplnily biblické postavy a jezulátko v jesličkách, totiž vypadají jako živé.Podle skutečných obyvatel Dřevohostic vytvořil některé figury amatérský výtvarník Alexander Forýtek.
Zpočátku měl betlém jen jesličky, Pannu Marii a svatého Josefa. Později k nim přibyla stříška a každý rok vznikly čtyři nové postavy.
„Alexander Forýtek jich vytvořil celkem čtyřicet čtyři, do betlému jich ale vždycky dáváme jen tak tři desítky," popsal starosta městyse Petr Dostál.
Alexander Forýtek už dnes netvoří a žije v domově důchodců v Radkově Lhotě.
Poslední figuru do betlému zhotovil v roce 2010, ale po prodělané mozkové mrtvici už v práci nemohl dál pokračovat.
Přesto je jeho betlém raritou. Nechal se totiž inspirovat místními lidmi.
„Například postavu trubače vytvořil podle jednoho z místních občanů pana Kvasnici. Zdejší trumpetista a propagátor dechovek, který má více než sedmdesát let, je připodobněn tak věrně, že když ho postavíte k té figuře a vezme si trubku, tak je od ní k nerozeznání," dodává s úsměvem starosta.
Ve velkém figurálním betlému nechybí koňský povoz s kočím, ale také řezník, mlynář nebo myslivec.
„Všechny postavy vznikly z polystyrenových hranolů o výšce zhruba dva metry. Autor soch byl tak schopný, že někdy dokázal figuru vytvořit jedním tahem nože a bez předlohy. Bylo úžasné ho pozorovat při práci," podotkl Petr Dostál.
K betlému se váže i spousta úsměvných historek – například jeden z řidičů autobusu u něj zastavil, protože se spletl a myslel si, že jsou to lidé, čekající na zastávce.
V minulosti se ale stalo i to, že si na jedné z figur přišla vybít svou zlost žena, které postava připomínala jejího manžela.
více  Zavřít popis alba 
 • 10.1.2021
 • 9 zobrazení
kvetoslav56
Report TK Qitečka ze sobotního výšlapu na Lví horu.
Vyrazili jsme v sobotu 9.1.2021 na výšlap jehož vrcholem měla být Lví hora.
Nakonec bylo všechno jinak, přes noc totiž napadlo dost nového sněhu 25 - 30 cm, a tak jsme to po poradě, u rozcestníku Dlouhá dolina, vše přehodnotili a vydali se přes Luční vrch a Horní bar do Lesního baru.
Na Lučním vrchu jsme potkali Vladěnku P. s kamarádkami a krásným pesanem (nezapamatoval jsem si jeho jméno) - Bernský salašnický, šli na Smrk. Pak jsme je potkali ještě v Lesním Baru a nakonec jsme seděli spolu v kupé ve vlaku.
Cesta novým hlubokým sněhem byla dost náročná. Ještě, že jsme měli našeho Anděla, Káju S., který razil cestu. V Lesním baru jsme se občerstvili z vlastních zásob, tzn. svačinky, čaj, kafíčko, višňový, švestkový a zázvorový sirup, ředěný vodou... . Prostě na co kdo měl chuť.
Pak už jen na nádraží ČD Horní Lipová, kde jsme nasedli v 15:15 h. do vyhřátého vlaku a hurá domů. To, že jsme jeli z Horní Lipové, byla obrovská výhoda a výhra, sedli jsme si. Totiž ti, kteří jeli z Ramzové a dalších zastávek až do Zábřehu, už se všichni nevlezli do vlaku (měl totiž jen 2 vagóny z provozních důvodů) a lidí v sobotu (hlavně na běžky) vyrazilo opravdu hodně.
Domů jsme dorazili všichni v pořádku.
Celkem nás bylo na výšlapu 13 turistek a turistů (chlapi byli jen 3) , 6 z Přerova, 5 z Olomouce a autem přijela do Horní Lipové Marcelka Š. s maminkou - moc mne to potěšilo, dlouho jsme se neviděli a taky přivezli trubičky plněné sněhem a mojí maličkosti přivezli dárek.
Celou cestu jsme jsme šli ve dvojicích a nebo za sebou jako husy s patřičnými odstupy (nařízení je nařízení, že).
Přátelé děkuji za vydařený výšlap a už dnes se těší na ty další.
Na dokreslení pár fotografií.
Autoři fotografií: Kája S., Hanka S. Vlasta So., Vlasta Sk., Zdeňka H..
více  Zavřít popis alba 
 • 10.1.2021
 • 137 zobrazení
finedays
"Lyžování je nádherný sport. Jako by člověku narostla křídla. Musíš jet. Je to zdravé, rozproudí ti to krev, zvlášť, když narazíš do stromu. Každý, kdo umí ohnout kolena, umí lyžovat."
( Mary Bardová, sestra Betty Mc Donaldové)
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 10.1.2021
 • 46 zobrazení
mspodsmrkem
Děti si samy zahrály pohádku O dvanácti měsíčkách. Uvedli jsme ji písničkou Jaro, léto, podzim, zima. Nechyběli ani diváci. Děti si vedly znamenitě. Herecký talent jsme ocenili také v negativní roli macechy a Holeny. Měsíc leden, březen, červen a září se dokázali spravedlivě rozlobit. A kdo hrál tyto měsíce? Přece děti narozené v daném měsíci. Maruška byla hodná a citlivá.
více  Zavřít popis alba 
 • 8.1.2021
 • 55 zobrazení
unbekannt120
Kdo ho zná ?
více  Zavřít popis alba 
 • 6.1.2021
 • 12 zobrazení
ctyrlistekkadan
Po dlouhé době jsme se setkali v hojnějším počtu a zopakovali si jména kamarádů. Kdo chtěl, zkoušel jaké to je nevidět. Cesta po třídě po slepu, bezpečně veden kamarádem nebo dospělákem. Hmatové pexeso.
více  Zavřít popis alba 
 • 4.1.2021
 • 40 zobrazení
obec-breznice
Letošní Tříkrálová sbírka organizovaná Charitou bude mít netradiční průběh.
Vzhledem k současným hygienickým nařízením koledníci sice budou v sobotu 09.01.2021 chodit dům od domu, nicméně nebudou zvonit a pouze napíšou nade dveře posvěcenou křídou nápis K+M+B 2021. Současně zanechají malý dárek (cukr, kalendář).
Kdo by chtěl finančně podpořit dobrou věc, může do 24.01.2021 přispět do zapečetěných kasiček, které budou umístěny:
Na obecním úřadě (během úředních hodin)
V kostele (během mší svatých)
V obchodě ENAPO (během otevírací doby)
Charita Zlín děkuje za Vaši podporu.
V minulých letech byl např. z Tříkrálové sbírky zakoupen vysoušeč vzduchu, který je na OÚ k dispozici.
Dále byly podpořeny i rodiny z obce Březnice, které se ocitly ve finanční tísni, resp. ve složité životní situaci …

Vzhledem k současné situaci, která nedovoluje veřejné produkce, nahrály naše děti své Vánoční vystoupení na video - jakožto podporu Tříkrálové sbírky - a můžete se na něj podívat na youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=VXALfsi1J4Y

díky své velikosti bohužel nejde nahrát na rajče :-)
více  Zavřít popis alba 
 • 4.1.2021
 • 85 zobrazení
msladna
Kdo k nám přišel, kdo to ví? Fotky ty vám napoví. Neměl žádný kožíšek, byl to přece Ježíšek
více  Zavřít popis alba 
 • 3.1.2021
 • 50 zobrazení
aar-7
Vyjela jsem z domova a trochu podcenila trasu, takže jsem na sraz přijela o pár minut později - startovní grupenfoto jsem nestihla. A po rozloučení u rybníčku v Sobíně jsem uháněla přes Plzeňskou na Masaryčku, abych stihla vlak domů. Takže mezi těmi, kdo dojel až na Zličín, zase nejsem. Ale nevadí - výlet to byl pěkný, i když počasí se nijak zvlášť nevytáhlo :-)
více  Zavřít popis alba 
4 komentáře
 • 2.1.2021
 • 13 zobrazení
Reklama