Hledání: 20170908-Okrskové cvičení Lipovec

Pro dotaz 20170908-Okrskové cvičení Lipovec jsme našli 14 výsledků.
AKCE -40 % s kódem
Den dětí se
40% slevou

Pořiďte pexeso
jen za 149 Kč.
Kód: 40NaPexeso
Den dětí
karellorenc
Terezín je malé pevnostní město nacházející se v okresu Litoměřice, v Ústeckém kraji, pouze 2 km jihovýchodně od Litoměřic, při řece Ohři nedaleko jejího soutoku s Labem. Město leží na obou stranách řeky, která je rozděluje na Malou a Hlavní pevnost Terezín. Terezínem též před stavbou dálnice D8 procházela státní silnice 8, která byla zároveň mezinárodní silnicí E 55 na trase Praha – Drážďany.
více  Zavřít popis alba 
 • léto 2017
 • 24 zobrazení
xcapricorne
 • 8.9.2017
 • 21 zobrazení
trollio
 • 8.9.2017
 • 14 zobrazení
dozorstavby
 • 8.9.2017
 • 23 zobrazení
podpolanec
Ako sme sa po škole vybrali s Ďumbalovcami a Nemčovičovcami do Vrakunského lesoparku na pumptrack a popri krásnom Malom Dunaji do bufetu Šimani
více  Zavřít popis alba 
 • 8.9.2017
 • 92 zobrazení
karellorenc
Jakmile byl Reinhard Heydrich jmenován do funkce zastupujícího říšského protektora (27. září 1941), začal se intenzivně věnovat konečnému řešení židovské otázkyna území Protektorátu Čechy a Morava (ve věci urgoval sám Hitler).[zdroj?] Velmi brzy bylo rozhodnuto, že na území Protektorátu vznikne „sběrný a průchozí tábor“ pro židovské obyvatelstvo (podle Norimberských zákonů).[zdroj?] Z několika možností (např. Himmler prosazoval město Tábor, čímž chtěl pokořit vlastenectví Čechů)[zdroj?]byl vybrán Terezín, který byl z několika důvodů pro nacisty k tomuto účelu výhodný:[zdroj?]
• pevnostní valy znesnadňovaly útěk vězňů
• 11 kasárenských budov umožňovalo umístit sem velké množství lidí
• samotné město je vystavěno symetricky, rovné, široké ulice umožňovaly dobrý přehled o tom, co se ve městě děje
• blízko Terezína leží Bohušovice nad Ohří, jimiž procházela důležitá železniční trať z Prahy do Ústí nad Labem – tudy mohly transporty Židů přijíždět i odjíždět
• Terezín ležel na hranicích Protektorátu s Říší, poblíž nebylo žádné velké město
• v Malé pevnosti již fungovala věznice gestapa, v případě nutnosti mohla být využita její nacistická posádka
Jistou nevýhodou bylo, že v Terezíně (vedle posádky Wehrmachtu, která byla převelena) žilo ještě civilní obyvatelstvo (asi 3500 občanů)
Pro přípravu budoucího ghetta využili nacisté Židovskou náboženskou obec v Praze (dále ŽNO).[zdroj?] Tvrdili jí totiž, že Terezín bude táborem, v němž bude židovské obyvatelstvo Protektorátu internováno, ale nebude transportováno na Východ.[zdroj?] ŽNO tak velmi rychle (protože první transporty už odjížděly z Prahy a Brna) zorganizovala první, speciální transport do Terezína nazvaný Aufbaukommando (Komando výstavby), složený z 342 mladých mužů-řemeslníků.[5] Ten měl za úkol připravit kasárny pro příchod velkého počtu lidí. Aufbaukommando přijelo do Terezína 24. listopadu 1941 a toto datum je považováno za termín založení ghetta Terezín. Již týden po příjezdu komanda výstavby začaly přijíždět další transporty a byly umisťovány v nepřipravených kasárnách. V prvních měsících existence ghetta byli vězni hlídáni nacisty a českými četníky v kasárnách – jedná se o období tzv. uzavřeného ghetta.[zdroj?] Reinhard Heydrich však vydal brzy nařízení, že civilní obyvatelstvo musí Terezín opustit do 30. června 1942[zdroj?] (obyvatelům byly přislíbeny náhrady za majetek zanechaný v Terezíně, které však přicházely pozdě a byly nedostatečné).[zdroj?] Od 6. července 1942 byli lidé vězněni v bývalých civilních domech a celé město se stalo jedním velkým vězením – nastalo období tzv. otevřeného ghetta. Od té doby se mohli vězni, pokud právě nepracovali, pohybovat volně po celém městě (pracovní doba byla zhruba od 8.00 do 18.00 s přestávkou na oběd; do 20.00 volný čas, od 22.00 noční klid).[zdroj?] Zpřístupnění civilních budov znamenalo určité uvolnění poměrů, členové roztržených rodin (ve zvláštních kasárnách žili muži, ve zvláštních ženy) se mohli konečně po práci vidět.[6]
Už v lednu 1942 (na konferenci ve Wannsee) bylo rozhodnuto o zvláštním postavení terezínského ghetta mezi ghetty a koncentračními tábory ostatními. Terezín se měl stát „starobním ghettem“, tj. měli sem být internováni lidé staří (často váleční vysloužilci z první světové války, kde bojovali za Německo), a to nejen z Protektorátu, ale hlavně z Německa a Rakouska.[zdroj?] Nacisté si tak vytvářeli alibi – mohli tvrdit, že staří lidé nejezdí do „pracovních táborů“ na Východ, ale zůstávají v Terezíně (což byla lež, i z Terezína odcházely transporty složené jenom ze starých lidí). Vedle toho se začali do Terezína umisťovat tzv. prominenti – významní politici, vědci, umělci atd. z předválečné éry (tedy osoby, o něž se zajímaly západní mocnosti).[7]
Během května 1944 měl za pomoci svých kontaktů v českém odboji do gheta a z něj několikrát proniknout Vítězslav Lederer (uprchlík z Osvětimi-Březinky, který zde byl internován v letech 1942–1943) a povědět židovské radě starších o poměrech v Osvětimi: rozsáhlých selekcích a vyvražďování, vyhlazení osvětimského sektoru B II b měsíc před jeho útěkem a dalších zvěrstvech nacistické protižidovské politiky a domáhat se, aby tyto informace byly mezi Židy z gheta zveřejněny.[8] Rada starších v čele s dr. Eppsteinem ale Lederera prakticky ignorovala a rozšíření této informace zamítla
více  Zavřít popis alba 
 • léto 2017
 • 62 zobrazení
karellorenc
Kavalír je součást vnitřní obranné linie pevnosti. Je umístěn do nitra bastionu 2, aby tak zvýšil obranyschopnost jižní strany Terezína. Kdyby nepřítel dobyl bastion, v cestě by mu stál právě tento tzv. kavalír. Jeho první patro by se v tom případě změnilo v dělostřeleckou pevnost chrlící oheň a zkázu na útočníka. Proto je vyšší než okolní opevnění a na jeho zelených střechách je hned několik postavení pro děla, která odsud měla široký rozhled. Spolu s kavalírem 6 na severu tak jde o nejvyšší dělostřelecké postavení v pevnosti. Palbou tak odsud mohli krýt předpokládaný útok na Terezín od západu.
Kromě toho byl Kavalír 2 jednou z nejdůležitějších částí pevnosti. V přízemí, kryty mohutným valem zelených střech a okolním opevněním, byly umístěny pevnostní pekárny. Do dnešních dnů se bohužel nedochovaly, ale v dávných dobách se zde mohlo upéci až téměř 75 tun chleba denně. To bylo dostatek, aby se zásobila nejen posádka Terezína, ale zbylo i na polní armádu, která by operovala v severních Čechách nebo za hranicemi v Sasku.
Dnes můžete v kavalíru zažít kousek 18. století na vlastní kůži. V Kasárnách, expozici života vojáků v 18. století, můžete projít jejich kvartýry od téměř zámeckého salónu velitele pevnosti, přes byty důstojníků až do prosté ložnice mužstva. Nahlédnout můžete do strážnice, štábu i kuchyně. Můžete však nejen nahlédnout. Můžete se posadit na lavici ve strážnic či se natáhnout na slamník v ložnici mužstva. Zavítáte-li na vojenský dvorek, můžete si mimo jiné pohladit ovečky, kozičky i prasátko Princeznu. a trochu exotických dálek nabízí i Muzeum La Grace, kde se dostanete do skutečného podpalubí plachetnice brázdící moře v 18. století.
více  Zavřít popis alba 
 • 8.9.2017
 • 65 zobrazení
karellorenc
Tzv. Retranchement 5 je poslední obrannou linií pevnosti Terezín, jelikož uzavírá hrdlo Bastionu 5. Pokud by se stalo, že nepřítel po mnoha týdnech urputných bojů opanoval bastion, stál by mu v cestě již jen právě tento retranchement. Z valu jeho zelené střechy mohli proto střílet obránci a přízemí je vybaveno dělostřeleckými i pěchotními střílnami. Další kasematy v přízemí sloužily vojákům jako bezpečný úkryt během obléhání.
Kromě toho zde po staletí fungoval tzv. pevnostní stavební dvůr. Dnes bychom možná řekli technické služby pro celou pevnost. Byla zde kovárna, kamenická, tesařská i truhlářská dílna a na vnějším prostranství dnešního parkoviště jámy na vápno a kůlny na uskladnění stavebního materiálu. Zde probíhala údržba a drobné opravy opevnění.
Dnes je zde zřízeno vůbec první Muzeum Terezína zabývající se historii města a pevnosti od založení až po období První republiky. Odsud se s průvodcem vyráží na prohlídky zdejšího jedinečného opevnění a podzemních chodeb. Kromě toho zde také sídlí také Centrum pevnostního stavitelství Terezín.
více  Zavřít popis alba 
 • 8.9.2017
 • 38 zobrazení
karellorenc
Jejím jádrem jsou pozůstatky kýlu Nell Britt, 80 let staré dřevěné lodi podobné velikosti jako La Grace, která bohužel svou námořní pouť už uzavřela. Výstava vás seznámí s tím, co La Grace je. Dozvíte se, proč a jak vznikla a budete svědky historie její stavby v loděnici v egyptském Suezu i spuštění na moře na sklonku roku 2010. Seznámíte se s historií české námořní plavby, která je překvapivě mnohem košatější a podstatně delší než si mnozí myslí a není zdaleka omezena jen na Augustina Heřmana, inspirátora La Grace. V námořní historii byli Češi často nejen námořníky, objeviteli a korzáry, ale i kapitány lodí i ponorek a dokonce admirály flotil.

Muzeum se samozřejmě zabývá i přítomností La Grace, tím, jak loď žije, kam a jak cestuje. Na lodi je možné strávit velice netradiční odpočinkovou dovolenou, ale také týden výcviku v každodenní službě v pozici námořníka nebo absolvovat zcela oficiální námořní kurzy a kvalifikační studia. Uvidíte, kam loď pluje, co vše je tam k vidění a k zažití. Seznámíte se i s tím, jak La Grace před pár lety ztroskotala, byla zachráněna a nakonec se díky stovkám dobrovolníků i podporovatelů znovu zrodila. Vejdete do téměř skutečného podpalubí historické dřevěné plachetnice, kde získáte alespoň částečný dojem, jaké to je plavit se na podobné lodi. A nakonec se dozvíte o tom, jak si naše jediná školní loď, plující pod českou vlajkou, vedla v mezinárodních závodech plachetnic The Tall Ships Races a Lycamobile Mediterranean Tall Ships Regatta pořádaných mezinárodní organizací Sail Training International, a uvidíte, jaké trofeje si z nich přivezla. Muzeum se nachází v prostorách terezínského Kavalíru II, v sousedství podobně laděných historických expozic. Umístěním právě v Terezíně expozice zapadá do doby, ze které realita La Grace vychází, doby, kdy vznikly plány její konstrukce, stejné doby, kdy byla vybudována barokní pevnost Theresienstadt.
více  Zavřít popis alba 
 • 8.9.2017
 • 59 zobrazení
boriske
Kategorie: cestovánísport
více  Zavřít popis alba 
 • září 2017
 • 153 zobrazení
Reklama