magdik111
 • prosinec 2014 až září 2020
 • 2 656 zobrazení
lleskovjan
Po Corona pauze chebské házenkářky budou hrát poprvé v Září 2020. Na dnešním tréninku poctivě trénovaly.

Chebské házenkářky, dnes měly první trénink po Corona pauze a daly si pořádně do těla. :-) Například Nina Jadlovská, přímo úderničila. :-) Povedený postoj při tréninku. 😂😂😂 A samozřejmně další přímo potili krev. :-)
Kategorie: sport
více  Zavřít popis alba 
 • 5.8.2020
 • 988 zobrazení
 • {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}
magdik111
 • červenec 2020
 • 920 zobrazení
magdik111
 • září až říjen 2020
 • 809 zobrazení
magdik111
 • duben až červen 2020
 • 716 zobrazení
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
magdik111
 • listopad 2020
 • 640 zobrazení
magdik111
 • duben 2020
 • 585 zobrazení
magdik111
 • říjen 2020
 • 577 zobrazení
schaferlingj
Kategorie: oslavy
více  Zavřít popis alba 
 • 11.11.2020
 • 583 zobrazení
esexxa
 • 5.11.2020
 • 517 zobrazení
magdik111
 • prosinec 2020
 • 465 zobrazení
magdik111
 • červen 2014 až únor 2020
 • 439 zobrazení
magdik111
 • loni na jaře
 • 326 zobrazení
magdik111
 • červen 2014 až březen 2020
 • 288 zobrazení
roman222
Ostrovy Cres, Lošinj, Krk, Rab, Pag, Vir a okolí Ninu, Novigradského moře, řeky Zrmanja a Krupa, Pariževačka Glavica a Tulove Grede
Kategorie: cestování
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • září 2020
 • 294 zobrazení
magdik111
 • leden 2020
 • 208 zobrazení
avuwalub
 • leden 2020
 • 164 zobrazení
atana
Dobrodružství na poloostrově.
25 – 27.9. 2020
Dobrodružství na poloostrově, uskutečnila 19. přední hlídka Royal Rangers o víkendu před svátkem svatého Václava.
V pátek, odjíždíme v odpoledních hodinách na naše letní tábořiště a to na Vystrkov u Orlické přehrady.
Příjezd do mírného deště a stavba stanů i přístřešků bylo samo osobě dobrodružné. Pršelo. Občas přestalo a zase začalo. Páteční večer, přinesl nejen společné posezení u táborového ohně s vyprávěním příběhů o odvaze dětí, ale i dobrodružnou cestou pro důkazní lístek. Cesta vedla samozřejmě do hluboké noční tmy a za neustálého deště. V dálce se občas ozvalo divoké zvíře, myslíme, že to byl Jelen.
Každý úspěšně cestu zvládnul a překonal tak sám sebe. Na závěr pátečního večera zazněli chvály a krátká modlitba.
Sobotní ráno přineslo od noci silný déšť, který nepřestával. Takže o nějakém pátrání po pokladu, zde na poloostrově nemohla být ani řeč.
Před ústupem do předem vybudovaných pozic – klubovna, byl každý vyzván ke zkoušce odvahy, vlézt do vln Orlického jezera. Jak už se nám stalo zvykem, nikdo neváhal a vstoupil do vody. Voda byla vzhledem k teplotě vzduchu o 10 stupňů Celsia teplejší. Takže jsme se i ohřály.
Po příjezdu do naší klubovny následuje pozdní oběd a přírodovědné i technické dovednostní soutěže. Chvilku vítězila družina chlapců a za chvilku zase družina dívek. Do konce dne, nikdo nevěděl, jak soutěž dopadne, kdo vyhraje.
Velkou radost, měli děti z lovu nejrůznějšího hmyzu, samozřejmě jsme se pro něj vypravily do okolí Příbrami a hmyzu se nesmělo nic stát. V takovémto lovu jednoznačně zvítězily dívky, do krabičky k jinému hmyzu vložily i dva velké pavouky. Po určení o jaký hmyz se jedná, byl tento navrácen do přírody.
Sobotní večer byl věnován hrám v klubovně, zpěvu s kytarou, povídání a na závěr dne byla pronesena nejedna modlitba.
Neděle, byla věnována balení a úklidu, následovalo i vyhodnocení dobrodružného pátrání po pokladu. Devět členů Royal Rangers Příbram, dle svého výběru, obdrželo hodnotnou odměnu, svítilnu, nůž, nebo uzlovačku či ručně vázaný zápisník.
Dobrodružný víkend s pořádným deštěm, koupáním za deště v Orlíku, s lovem hmyzu a dalšími aktivitami, přineslo mnoho osobních zážitků. Děti také na tři dny zapomněli na moderní technologické vymoženosti, jako jsou sociální sítě, mobilní telefony, PC hry.
19. přední hlídka Royal Rangers – Příbram
Adventure on the peninsula.
25 – 27.9. 2020
An adventure on the peninsula was carried out by the 19th Royal Rangers on the weekend before St. Wenceslas Day.
On Friday, we leave in the afternoon for our summer camp and Vystrkov near the Orlická dam.
Arriving in light rain and building tents and shelters was an adventurous person. It was raining. Sometimes it stopped and started again. Friday night brought not only a joint sitting by the campfire with stories about the courage of children, but also an adventurous journey for a ticket. The road led, of course, into deep night darkness and constant rain. In the distance, sometimes a wild animal sounded, we think it was a deer.
Everyone successfully managed the journey and thus overcame themselves. At the end of Friday night, there was praise and a short prayer.
Saturday morning brought heavy rain from night, which did not stop. So there was no question of a treasure hunt here on the peninsula.
Before retreating to the pre-built positions – the clubhouse, everyone was invited to a test of courage, to climb the waves of Eagle Lake. As has become customary, no one hesitated and entered the water. The water was 10 degrees Celsius warmer due to the air temperature. So we warmed up.
Arrival to our clubhouse is followed by a late lunch and science and technology skills competitions. For a moment, a group of boys won, and in a moment, a group of girls. By the end of the day, no one knew how the competition would turn out who would win.
The children were very happy to hunt various insects, of course we went to the surroundings of Příbram for him and nothing could happen to the insects. In such a hunt, the girls clearly won, and they put two large spiders in a box with another insect. After determining what kind of insect it was, it was returned to nature.
Saturday night was dedicated to playing in the clubhouse, singing with a guitar, talking, and many prayers were said at the end of the day.
Sunday was dedicated to packing and cleaning, followed by an evaluation of the adventurous treasure hunt. Nine members of the Royal Rangers Příbram, of their choice, received a valuable reward, a flashlight, a knife, or a knotter or a hand-bound notebook.
An adventurous weekend with heavy rain, swimming in the rain in Orlík, insect hunting and other activities brought many personal experiences. The children also forgot for three days about modern technological conveniences, such as social networks, mobile phones, PC games.
19th Front Patrol Royal Rangers – Pribram
více  Zavřít popis alba 
 • 27.9.2020
 • 131 zobrazení
jbmv
podél hranic s Níňou
více  Zavřít popis alba 
 • srpen 2020
 • 103 zobrazení
r0seek
JEZEVČICE NELA A JEJÍ "LUCKY NINE" │ Lukov 28/10/2020
více  Zavřít popis alba 
 • 5.11.2020
 • 48 zobrazení
evajbclaudos
Vienna

Vienna is the national capital, largest city, and one of nine states of Austria. Vienna is Austria's most populous city, and its cultural, economic, and political centre. It is the 6th-largest city by population within city limits in the European Union. Until the beginning of the 20th century, it was the largest German-speaking city in the world, and before the splitting of the Austro-Hungarian Empire in World War I, the city had 2 million inhabitants. Today, it is the second-largest German-speaking city after Berlin. Vienna is host to many major international organizations, including the United Nations, OPEC and the OSCE. In 2001, the city centre was designated a UNESCO World Heritage Site. In July 2017 it was moved to the list of World Heritage in Danger. Additionally to being known as the "City of Music" due to its musical legacy, Vienna is also said to be the "City of Dreams", because of it being home to the world's first psychoanalyst Sigmund Freud. Vienna's ancestral roots lie in early Celtic and Roman settlements that transformed into a Medieval and Baroque city. It is well known for having played a pivotal role as a leading European music centre, from the age of Viennese Classicism through the early part of the 20th century. The historic centre of Vienna is rich in architectural ensembles, including Baroque palaces and gardens, and the late-19th-century Ringstraße lined with grand buildings, monuments and parks. Vienna is known for its high quality of life.
více  Zavřít popis alba 
 • 29.2.2020
 • 40 zobrazení
Reklama