Hledání: 23.12.2018 Evangelický kostel - Vánoční představení "Rytířstvo nebeské" Foto: Hannah Bartíková

Pro dotaz 23.12.2018 Evangelický kostel - Vánoční představení "Rytířstvo nebeské" Foto: Hannah Bartíková jsme našli 374 výsledků.
AKCE -30 % s kódem
📅 Naplánujte
celý nový rok.

Využijte 30% slevu na všechny kalendáře!
Kód: Kalendare2021
Kalendare2021
mols1950
Státní okresní archiv Opava (SOkA Opava) je od r.1979 umístěn v upravené budově bývalého evangelického kostela. Jeho součástí je i depozitář ve Skrochovicích, dříve byl depozitář i v zámku Neplachovice.
Od r.2002 je SOkA Opava vnitřní organizační jednotkou Zemského archivu v Opavě.
Okresní archiv v červeném kostele ukončil svou činnost a přestěhoval se do jiné (asi lepší) budovy. Přeji archivu ať se mu v nové budově úspěšně daří. Další předpokládaný osud červeného kostela mi není znám. (text upraven v lednu 2018).
více  Zavřít popis alba 
10 komentářů
 • březen 2004 až listopad 2014
 • 742 zobrazení
rehaak
Návštěva kostela Českobratrské církve evangelické na rohu Sladkovského a Hronovické ulice v Pardubicích.
více  Zavřít popis alba 
 • květen 2007 až říjen 2015
 • 546 zobrazení
 • {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}
mysticsmile
Evangelický kostel v Boskovicích byl vybudován v roce 1941 vlastním nákladem Českobratrské obce. Od roku 1996 je zapsán na seznamu památek Ministerstva kultury. Je to stavba v moderním stylu, uvnitř stroze ale účelně zařízená. Probíhají zde převážně bohoslužby. Ale i výstavy a různé kulturní akce.
Jednou takovou byl i Tříkrálový koncert, jenž se měl původně konat již v předvánočním čase. Ale státní smutek k uctění památky prvního polistopadového presidenta Václava Havla ho přesunul na první lednový týden.
Kdo přišel, nelitoval. Ve čtvrtek 5. ledna 2012 jej čekal nevšední kulturní zážitek. Představily se místní pěvecké a hudební soubory převážně s vánočně laděným programem.
Před sál zaplněný do posledního místa předstoupil s historií data Tří králů farář Českobratrské církve evangelické Marek Zikmund: „Tři poutníci přišli do Jeruzaléma a ptali se. Kde je ten narozený židovský král? Uviděli jsme jeho hvězdu na východě a proto jsme se mu přišli poklonit. Jejich námaha nebyla marná. Našli narozeného mesiáše a klaněli se mu jménem všech lidí dobré vůle. Já Vám všem přeji, aby dnešní Tříkrálový koncert nám pomohl najít Betlémské světlo a dle jeho poselství jsme kráčeli po celý rok. Hezký večer.“
Programem provázela MgA. Monika Lepková: „V Bibli se říká, že na počátku bylo slovo. Řečí však už bylo dost. Lidé se od počátků civilizace dorozumívali též zpěvem. Možná i to je důvodem proč hudba spojuje národy a proč malé děti tak rády zpívají. O tom nás přicházejí přesvědčit žáci mateřské, základní a praktické školy Štefánikova v Boskovicích pod vedením Mgr. Jany Kovářové.“ A pak už se na jevišti vystřídaly: Dívčí pěvecký sbor Hlaholky ze Střední pedagogické školy v Boskovicích doprovázený hudebním sdružením Extrémní smyčce pod taktovkou dirigenta, multiinstumentalisty a hudebního skladatele Mgr. Tomáše Pléhy, Pěvecký sbor Základní školy Boskovice pod vedením Mgr. Stanislava Tesaře, jedenáctičlenný instrumentální soubor Osm jistých ze SPgŠ pod vedením Mgr. Gabriely Pléhové, DiS a pěvecký sbor farnosti Českobratrské církve evangelické. Program uzavřel smíšený pěvecký sbor Janáček (na podzim oslavil 65 let trvání) za hudebního doprovodu Extrémních smyčců Mgr. Tomáše Pléhy, jenž obě tělesa řídil.
„Než zazní poslední skladba večera, dovolte mi, abych se za všechny účinkující rozloučila,“ ujala se ještě jednou slova MgA. Monika Lepková. „Do nového roku přeji jen to dobré. Děkuji všem hudebníkům a zpěvákům. V neposlední řadě Vám všem za přátelskou atmosféru, ve které jsme mohli tento Tříkrálový koncert prožít. Dobrou noc.“ Pěvecký sbor Janáček přednesl za doprovodu Extrémních smyčců poslední anglickou koledu a lidé naplněni nevšedními kulturními zážitky se pomalu počali rozcházet tmou zimního večera ke svým domovům.
Každý mi jistě dá za pravdu, že Tříkrálový koncert připravený Kulturními zařízeními Boskovice společně s Farním sborem Českobratrské církve evangelické byl důstojným zakončením vánočních oslav ve městě.
Více: www.boskovice.cz
www.kzmb.cz
Kategorie: moje fotozprávy
více  Zavřít popis alba 
 • 5.1.2012
 • 502 zobrazení
rover
Branná vznikla v podhůří Jeseníků jako Goldenstein, česky Kolštejn již kolem roku 1282 - byla založena při staré obchodní cestě do Slezska. Někdy po roce 1301 panoval v obci Jan Wüstenhube, stavebník a zakladatel místního hradu. Později byl Kolštejn navrácen do královského majetku a od roku 1339 zde vládl rod pánů z Lipé. Od roku 1947 mluvíme o obci jako o Branné. Název získala obec podle místní řeky. První městský znak pochází z roku 1570, kdy se poprvé objevil na pečetích města. Půdorys dnešní zástavby Branné je dán úzkým ostrohem zvoleným pro stavbu původního gotického hradu. I přes malou rozlohu městečka zde vzniklo náměstí a poměrně bohatá síť uliček. Od roku 1992 má Branná status městské památkové zóny. Náměstí v Branné má obdélníkový půdorys, na kterém stojí ve třech stranách jednopatrové domy, postavené na starších základech v 19. století. Kašna na náměstí byla vyrobena v železárnách na Blanensku v roce 1866. Na kopci nad náměstím se dochovaly dřevěné roubené lidové domy.
Radnice byla postavena až začátkem tohoto století. Po mnohaletém úsilí byla zrenovována do nynějšího stavu.
Fojtství bylo zbudováno jako přízemní budova na konci 16. stol. O sto let později byla stavba zvýšena o patro. Další, zvonové, patro fojtství má nejasný původ, pravděpodobně pochází z 19. století. Vnitřní prostory objektu nejsou zatím přístupny veřejnosti.
Kostel sv. Michaela byl původně evangelickým kostelem s názvem Zmrtvýchvstání Krista. Byl postaven v letech 1612-1614. Pro katolicismus byl kostel upraven v roce 1743, v této době došlo také k přesvěcení kostela na patrona sv. Michala. V 19. stol. si kostel vyžádal rozsáhlé stavební úpravy.
více  Zavřít popis alba 
65 komentářů
 • květen 2010 až říjen 2011
 • 445 zobrazení
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
killyskars
Holčovice je obec ležící na severu okresu Bruntál na říčče Opavici. První osídlení se datuje do 14. století. Obec leží v nadmořské výšce 473 m (obecní úřad) v podhůří Nízkého Jeseníku. Má 731 obyvatel (2010).
Není známo, kdy přesně byly Holčovice založeny. První písemná zmínka o obci je v listině z 18. dubna 1377 o prvním dělení opavského knížectví po smrti knížete Mikuláše II. Jedna část knížectví nese jméno Luttendorff, o níž se dnešní badatelé domnívají, že je pojmenování tehdejší Holčovic.
Další zmínky o Holčovicích jsou z let 1478 a 1558, kde jsou Holčovice jmenovány jako stará zpustlá obec a její obyvatelé žádají Albrechta Supa z Fulštejna, aby jim povolil obnovit zpustlou obec. Učinil to s řadou výhod, například dědičné právo pro rychtáře a zproštění od robotní povinnosti. Hned v roce 1559 byl rychtářem ustanoven Kryštov Lampert.
V dalších letech dochází k rozvoji Holčovic. Panství několikrát změnilo majitele. Roku 1774 byl dostavěn římskokatolický kostel zasvěcený Neposkvrněnému početí Pany Marie. Zvon Maria z r. 1607 byl přenesen na jeho věž. V roce 1783 byl dokončen evangelický kostel, roku 1784 byla postavena evangelická škola a při ní ustanoven učitel a konečně roku 1786 byla postavena evangelická fara. Na konci 19. století byla v obci otevřena četnická stanice (1879) a obvodní lékařská stanice (1889). V roce 1892 byl zahájen provoz ve vodoléčebném ústavu J. Stefanitsche. Zdejší vodoléčebné procedury dále rozvíjel a proslavil lázeňský Ernst Hoffmann.
Po uzavření mnichovské dohody 29. září 1938 byly Holčovice odstoupeny Německu. Obec osvobodila ráno 5. května 1945 bez bojů postupující Rudá armáda.
Po odsunu Němců byly Holčovice znovu osídleny českým obyvatelstvem. Počet obyvatel však nikdy nedosáhl ani třetiny počtu obyvatel před válkou. Mnoho domů tak bylo neobydleno a čekala je demolice. Jen v průběhu padesátých let bylo ve všech místních částech Holčovic zbouráno celkem přes 330 domů. Některé chalupy zakoupili obyvatelé především Opavy a Ostravy a začali je využívat k rekreaci. Ve zbylých domech Horních Holčovic byla v roce 1951 zřízena protialkoholní léčebna, která je detašovaným pracovištěm psychiatrické léčebny v Opavě.
Zbouráním evangelického kostela v prosinci 1974 přišly Holčovice o jednu ze svých historických památek. Z evangelického hřbitova zbylo kamenné schodiště vedoucí k bráně a několik náhrobků. Stejný osud stihl také evangelický kostel ve Spáleném.
Nová bytová výstavba se rozběhla až v 70. letech. Obyvatelé pracovali v místních provozovnách a podnicích: státním statku, lesním závodě, Dřevoslohu, pile, zotavovně ROH Zlaté Opavici aj. Dobré autobusové spojení umožňovalo dojíždění za prací do Vrbna pod Pradědem, Města Albrechtic a Krnova.
Po listopadové revoluci roku 1989 byl společenský život obce negativně poznamenán postupným ukončením činnosti dosavadních organizací. Probíhající ekonomická reforma přinesla zhoršení životní úrovně, nezaměstnanost a snížení dopravní obslužnosti. Na druhou stranu se v obci rozvíjí soukromé podniká

Událostí, jež hluboce zasáhla do života nejen obce, ale celého regionu, byla povodeň roku 1997. V neděli 6. července se ve večerních hodinách po dlouhotrvajících deštích řeka vylila z břehů. Voda zničila devět rodinných domů, 15 jich poškodila a jiné zatopila až do poloviny oken. Živel vzal tři mosty, 11 lávek a místy smetl státní silnici, čímž bylo přerušeno spojení s okolím, zásobovalo se pak přes Českou Ves. Odhad celkových škod se pohyboval kolem 120 milionů Kč, musela být provedena demolice osmi domů. Katastrofa takových rozměrů nepostihla obec poprvé, ale již vícekrát v minulosti; např. na začátku 20. století, v roce 1903, též na začátku července.
Obec Holčovice sousedí na severozápadě s Heřmanovicemi, na severovýchodě a východě s Městem Albrechtice, na jihovýchodě s Hošťálkovy, na jihozápadě s Karlovicemi a na západě s Vrbnem pod Pradědem. Od okresního města Bruntál je vzdálena 19 km a od krajského města Ostrava 67,5 km.

Geomorfologicky patří Holčovice k provincii Česká vysočina, subprovincii Krkonošsko-jesenické (Sudetské), oblasti Jesenické (Východosudetské). Severně od Opavice se jedná o geomorfologický celek Zlatohorská vrchovina, podcelek Hynčická hornatina, jižně od Opavice a západně od Kobylího potoka se jedná o geomorfologický celek Hrubý Jeseník, podcelek Medvědská hornatina, východně od něj pak o geomorfologický celek Nízký Jeseník, podcelek Brantická vrchovina. Nejhornatější je západní cíp území – Spálené – a nejvyšším bodem je Jedlová (875/874 m n. m.) na hranici s Heřmanovicemi; dalšími vrcholy jsou např. Komora 833 m n. m., Smrčník 791/789 m n. m. a Špičák 763/762 m n. m., všechny rovněž na hranicích s Heřmanovicemi, Jelení vrch (874 m n. m.) na hranici s Vrbnem nad Pradědem, dále Rokytník (818/816 m n. m.) a Na Spáleném (794/793 m n. m.), v jiných částech obce pak Moravský kopec (782 m n. m.), Komorský vrch (738 m n. m.), Na skále (696/695 m n. m.).

Území Holčovic patří do povodí Odry, resp. Opavy. Hlavním tokem obce je v několika záhybech ze západu na východ směřující řeka Opavice. Do ní se vlévá několik menších toků, např. zprava potoky Ptáčník, Tisová a Dolnoholčovický potok, zleva Komorský potok. V Horních Holčovicích pramení Kobylí potok (Kobylka), který protéká Jelením a pokračuje na jih do Karlovic, kde se vlévá do Opavy.

Území obce pokrývá z 31 % zemědělská půda (1,5 % orná půda, 28 % louky a pastviny), z 62,5 % les a z 6,5 % zastavěné a ostatní (např. průmyslové) plochy.

Ve vsi Holčovice se nachází rekreační areál Zlatá Opavice.[4]
více  Zavřít popis alba 
18 komentářů
 • září 2014 až únor 2015
 • 419 zobrazení
fotohorakbrest
čast obce Rusava a kamenný evangelický kostel sv. Trojice..."konec Hané a začátek na Valachoch"...
více  Zavřít popis alba 
125 komentářů
 • červen až listopad 2015
 • 396 zobrazení
mysticsmile
Malý starobylý kostelík Všech svatých v Boskovicích obklopený parkem, je po většinu času tichým místem rozjímání. V průběhu roku se zde pořádají sváteční akce jen zcela vyjímečně. Tuto sobotu však zcela netradičně ožil mnoha hlasy. V rámci Dnů evropského dědictví 17. a 18. září 2011 se zde konala výstava „Duchovní dědictví Boskovicka.“ Vernisáž proběhla 17. září odpoledne.
Zahájení a úvodního slova se ujala ředitelka Muzea Boskovicka Mgr. Dagmar Hamalová. Přivítala profesora Otce Pavla Ambrose Th. D. z Olomouce, Ing. Stanislava Janků z Římskokatolické farnosti Boskovice, evangelického faráře Marka Zikmunda, starostu blízké obce Cetkovice Bc. Petra Horáka a místostarostku Boskovic, též místostarostku Orla jednoty Boskovice Ing. Jaromíru Vítkovou.
„Město Boskovice je členem sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Sdružení každým rokem připravuje řadu akcí v rámci Dnů Evropského dědictví a město Boskovice se samozřejmě připojuje,“ sdělila mi na úvod místostarostka Ing. Jaromíra Vítková a pokračovala: „Jsou otevřeny kulturní památky – zámek, hrad, chrám sv. Jakuba staršího na dolním konci Masarykova náměstí, tento malý kostel Všech svatých, blízký evangelický kostel, Synagoga, židovská rituální lázeň Mikve a další. Dny evropského dědictví mají za účel přilákat pozornost široké veřejnosti ke kulturním památkám, připomenout, že je důležitá péče a případně záchrana či obnova těchto objektů. V těchto dnech probíhají doprovodné programy. Koncerty, výstavy… Právě město Boskovice s Muzeem Boskovicka a jednotou Orel připravilo na tento den do kostelíka Všech svatých vernisáž výstavy Duchovní dědictví Boskovicka. Chceme připomenout život některých duchovních, kteří v Boskovicích a blízkém okolí žili alespoň nějakou dobu. Výstava zachycuje na základě různých dokumentů, literární tvorby a dochovaného fotografického materiálu částečně život pátera Aloise Slováka, pátera Vincenta Ševčíka, doktora Aloise Krchňáka a Tomáše kardinála Špidlíka. Hlavní náplní a smyslem výstavy je přilákat širokou veřejnost a samozřejmě i mládež k duchovnímu dědictví a odkazu jež nám svým životem tyto významné osobnosti chtěly předat.“
Profesor Otec Pavel Ambros, Th. D. v poutavém výkladu zavzpomínal na pouť do Říma, cestu do Jeruzaléma a připomenul odkaz Tomáše kardinála Špidlíka.
Ředitelka Muzea Boskovicka Mgr. Dagmar Hamalová poděkovala všem, kteří se na vzniku výstavy podíleli. Jsou to: Základní umělecká škola Boskovice, Obec Světlá, Obec Cetkovice, rodiny příbuzných Tomáše kardinála Špidlíka, Unie katolických žen, Římskokatolická farnost Boskovice. Poté ještě připomenula, že v zadní části kostelíka je umístěna loňská výstava, jež seznamuje s jeho historií, s životem a dílem pátera Aloise Slováka a přibližuje výsledky zdejšího archeologického výzkumu. Pozvala všechny přítomné na duchovní besedu 21. října 2011 a poutní zájezd na Velehrad po stopách Tomáše kardinála Špidlíka k jeho sarkofágu, jenž se uskuteční 15. října 2011.
Na samotný závěr promluvil starosta obce Cetkovice Bc. Petr Horák: „Páter Alois Krchňák byl rodákem ze Světlé, studoval na gymnáziu v Boskovicích, působil ve farnosti Cetkovice. Byl knězem, teologickým právníkem“. Dále připomenul lásku pátera Krchňáka k vlasti, kterou nesměl navštívit ani při pohřbu rodičů a bratra. Až po revoluci v roce 1989 se mohl vrátit a navštívit rodnou Malou Hanou. Starosta Bc. Petr Horák vyzdvihl též význam kostelíka Všech svatých v Boskovicích, a jak je důležité v těchto starobylých prostorách vzpomínkové výstavy pořádat.
Vernisáž výstavy doprovodil soubor zobcových fléten z místní Základní umělecké školy. Pod vedením paní učitelky Leontiny Koryčánkové si děvčata nastudovala a přednesla několik duchovních skladeb starých mistrů.
Více: www.boskovice.cz
http://www.zusboskovice.cz/
http://www.cetkovice.cz/
Kategorie: moje fotozprávy
více  Zavřít popis alba 
 • únor 2007 až září 2011
 • 395 zobrazení
mysticsmile
Sváteční předvánoční koncert v Boskovicích

Evangelický kostel v Boskovicích se v neděli 21. prosince již zcela ponořil do vánoční atmosféry. Posluchačům krásné staré hudby se zde představil soubor Nota a malý komorní orchestr místního gymnázia.
Nejprve se představil nový duchovní zdejší evangelické farnosti Mgr. Jiří Bureš. Přiblížil Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby (1796) a především barokní hudbu: „Zde jde především o setkání s boží nádherou. Přeji hudebníkům, aby se jejich vánoční koncert vydařil.“
Úvodem zaznělo vokální provedení vánoční písně a poté se ujala slova PhDr. Helena Janíková: Napřed latinsky a pak česky přednesla úvodní slova textu slavného díla inspirovaného starozákonním textem proroka Izariáše, jehož originál pochází z Francie šestnáctého století a pokračovala: „Na Roráty se chodilo do kostela denně po celou dobu Adventu. Přinesené svíce ozařovaly celý kostel. Dnes je zlatá, čtvrtá Neděle adventní. Na věnci hoří poslední andělská svíce. Dnes se zde setkáváme již na pátém benefičním koncertu Noty, Sboru církve evangelické za podpory občanského sdružení Jinan. Výtěžek ze vstupného půjde na aktivity studentů, na charitu českobratrské církve. Děkuji všem za dobrovolné dary.“
V první části koncertu zazněly koledy ve vokální úpravě Antonína Tučavského (*1928 †2014), jenž zesnul v září tohoto roku v Londýně. Poté skladba soudobého litevského autora Vitautase Miškinise (*1954).
PhDr. Helena Janíková všechny uvedla do Vánoc roku 1796, kdy na Štědrý den po celý den pršelo a po sněhu ani památky: „O tehdejší noci byla v kostele Povýšení svatého kříže ve starém Rožmitále poprvé provedena Česká mše vánoční – dílo rožmitálského kantora, varhaníka a hudebního skladatele Jakuba Jana Ryby. Žádné písemné doklady ani originální partitura se nedochovaly. I tak se dílo stalo brzy velmi oblíbené. Dnes uslyšíte provedení, jež vyšlo v roce 1995 v Německu. Velkou zásluhu má František Ostrý, absolvent boskovického gymnázia. Nyní se věnuje doktorandskému studiu na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Bude hrát na varhany. Sólisté sboru jsou Ludmila Dohnálková – alt, Martin Pavlíček – tenor, Jan Šmatera – bass. Sopránový part přednese absolventka Janáčkovy akademie múzických umění Jana Tajovská Krajčovičová. Zazpívá smíšený sbor Nota za doprovodu malého komorního orchestru, diriguje Mgr. Martin Nerud. Přeji všem hezký umělecký zážitek, klidné zbývající dny Adventu a pak již krásné svátky vánoční.“
Rozezněly se tóny starobylé barokní hudby, skvělé bezchybné provedení bylo odměněno bouřlivým potleskem nadšeného publika.
Velkolepým zakončením svátečního koncertu byl sborový zpěv všech účinkujících i diváků ve stoje, při němž se chrámem nesly slova slavné koledy narodil se Kristus Pán. Závěrem se zvedl ještě jednou dlouhotrvající vřelý potlesk.
Pátý Vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru Nota místního gymnázia a jeho malého komorního orchestru důstojně odstartoval sváteční vánoční čas a zakončení roku 2014 v Boskovicích.
Kategorie: moje fotozprávy
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 21.12.2014
 • 375 zobrazení
obecliptal
Poprvé se v Liptále uskutečnila v rámci celosvětového Týdne modliteb za jednotu křesťanů, který existuje od roku 1908 (18.-25. ledna) ekumenická bohoslužba. Společně sloužil všeminský katolický farář František Kuběna a evagelická farářka z Jasenné Radka Včelná.
Foto: Jana Vráblíková
Kategorie: lidé
více  Zavřít popis alba 
 • 20.1.2012
 • 379 zobrazení
alil
K o n c e r t A d w e n t o w y
w niedzielę 11 grudnia 2011 o godz. 16:30 w kościele ewangelickim w Orłowej Mieście
W programie wystąpili:
Chór Mieszany „Zaolzie“ MK PZKO w Orłowej Lutyni
Polski Chór Mieszany przy kościele pw. Bożego Ciała w Jabłonkowie
Dziecięcy chór SzP w Karwinie
__________________________________________________________________________

ADVENTNÍ KONCERT
v neděli 11.12.2011 v 16:30 hod. v Evangelickém kostele v Orlové Městě
V programu vystoupili:
Smíšený pěvecký sbor "ZAOLZIE" MK PZKO Orlová Lutyně
Polský smíšený sbor Farského Kostela Božího těla v Jablunkově
a Dětský pěvecký sbor ZŠ v Karviné

Odkazy na video na youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=zZe_4Ue-_zM part.1
http://www.youtube.com/watch?v=PDUtRTh9YzE&feature=mfu_in_order&list=UL part.2
http://www.youtube.com/watch?v=QrooZ1s6cMY&feature=mfu_in_order&list=UL part.3
http://www.youtube.com/watch?v=tjlzNsqTgLg&feature=related part.4
více  Zavřít popis alba 
41 komentářů
 • 11.12.2011
 • 350 zobrazení
ozef
Dopoledne v evangelickém kostele, průvod a odpolední program. Dej si na celou obrazovku.
více  Zavřít popis alba 
 • 27.8.2017
 • 333 zobrazení
mysticsmile
„Já Vás všechny zdravím v naší klubovně, vítám mezi námi milou a vzácnou návštěvu místostarostku krásného města Boskovice Ing. Jaromíru Vítkovou, která přichází se zajímavým a poutavým vyprávěním o starobylém židovském městě,“ zněla úvodní slova vedoucí úseku přímé obslužné péče Miroslavy Čopákové do posledního místa zaplněnou kulturní místností.
Městská správa sociálních služeb v Boskovicích pořádá pro své klienty po celý rok řadu zajímavých akcí. Nejen tancovačky a koncerty, ale též vzdělávací pořady typu Cestománie, zdravotnické besedy a různé přednášky. Tentokrát senioři mohli pomyslně cestovat po místních památkách dávné historie a podívat se, jak s přibývajícími léty díky péči Města „mládnou“. „Však to také do projektu „Cestománie zapadá,“ dodala ještě úvodem Miroslava Čopáková.
„Jistě víte, že město Boskovice je historickým centrem regionu,“ zahájila představení památkové zóny místostarostka Ing. Jaromíra Vítková. „Již v roce 700 existovaly na zdejším území asi čtyři osady. První zmínka o městě Boskovice se objevila v roce 1222, proto letos slavíme 790 let od založení.“ Místostarostka připomenula všem známou pověst o Velenovi, založení hradu a pokračovala: „ V roce 1990 Město vyhlásilo místní Památkovou zónu, kde jsou stanovena pravidla vlastníků pozemků a objektů. Jedná se především o způsoby provádění stavebních úprav. V roce 1993 vznikl Program obnovy židovské čtvrti a Program regenerace, jenž byl již dvakrát aktualizován, abychom mohli efektivně využít dotací z Ministerstva kultury. V aktualizacích se uvádí již opravené památky, co je třeba udělat a kolik to asi bude stát. Tady vidíte na mapce hranice Památkové zóny a soupis všech památek, které na území Památkové zóny nacházejí. Celkem je v lokalitě města padesát památek, z toho 37 přímo v Památkové zóně. Mimo Památkovou zónu je například kostel Všech svatých, evangelický kostel, socha Panny Marie s Ježískem na ulici Dukelské, ta je krásně restaurovaná a zřejmě patří mezi nejstarší zdejší památky vůbec. Na stejné ulici je kaple Panny Marie a třeba ještě socha sv. Rocha na Bílkové ulici. V památkové zóně se nachází zřícenina hradu, empírový zámek, rezidence, radnice, obytné domy v židovské čtvrti, socha Panny Marie na Masarykově náměstí, kašny… Památky jsou převážně Města, některé patří MP Holdingu rodiny Menzdorff – Pouilly, jiné zase Židovské obci, církvi římskokatolické náleží kostel sv. Jakuba staršího. Obytné domy na ulicích Bílkova, Plačkova, U Vážné studny jsou pak fyzických osob. Velmi cennou je synagoga, která má vzácnou vnitřní výmalbu židovských umělců z Polska a Ukrajiny. Byla postavena v roce 1639, uvnitř je dělená na prostor pro muže a ženy samostatně. Ženská část v prvním patře byla přistavěna v letech 1657 – 1667. Dne 13. března tomu bude 70 let, co bylo v roce 1942 místních 400 židů deportováno do koncentračních táborů a po osvobození se jich vrátilo jen čtrnáct. Tím došlo k postupné zkáze židovské čtvrti i synagogy. Ta sloužila za války jako skladiště pro nacisty a po válce za totality zde měly sklady různé podniky. Velmi zchátrala a po revoluci v roce 1990 začala její rekonstrukce.“ Paní místostarostka pak promítala jednotlivé památky, kde byl vždy uveden soupis oprav od roku 1995, kdy Ministerstvo kultury vyhlásilo Program regenerace památkových zón, což je dotační titul. „Každý rok podáváme žádost v souboru dokumentů, kde musí být, že památka je na seznamu, že Národní památkový ústav souhlasí s opravami a je uveden i rozpočet prací. O dotace „bojuje“ řada měst, proto vždy obdržíme mnohem menší částku, než žádáme. Město přispívá z Programu regenerace i na památky, jež nejsou v jeho vlastnictví, například již výše uvedená Synagoga. Konkrétně zde přispělo na obnovu nástěnných maleb, prostor kolem synagogy a na obnovu elektroinstalace. Synagoga slouží dnes i Muzeu Boskovicka, konají se zde koncerty, výstavy a jiné společenské akce.“ Ing. Jaromíra Vítková pak představila slovem a obrazem další významné památky a u každé se zastavila s podrobným popisem. Zmínila kostel sv. Jakuba Staršího, kde město přispělo na opravu střechy, barevných oken, fasády a v roce 2007 opěrné zdi. Pak se zastavila u obytných domů Plačkova a Bílkova. „Zde jsme před časem poskytli dotace i fyzickým osobám. Vzhled domů se změnil, zrekonstruovali jsme vodovod, kanalizaci, plyn, veřejné osvětlení, byl opraven povrch komunikací. Zámkovou dlažbu jsme využili záměrně, lze ji snadno obměnit.“ Místostarostka pak promítla dochované městské brány do židovského města, historické snímky objektů v havarijním stavu před opravami, vzpomenula na kdysi necitlivé bourání v ulici Komenského a Růžové. V loňském roce byl opraven dům Zborovská 13 s pamětní deskou spisovatele Hermanna Ungara, kdysi se zde provozovala likérka. Konstatovala, že velkou újmu utržilo židovské město požárem v roce 1823, kdy všechny dřevěné domy shořely. Též farní kostel byl zasažen, přišel o jednu z věží. Renesanční radnice - zde sídlí částečně Městský úřad, opravy probíhaly od roku 1995, v roce 2010 byla zpřístupněna čtyřboká věž jako rozhledna. Ing. Jaromíra Vítková pak pokračovala: „Socha sv. Rocha na Bílkové ulici - zde jsme nechali opravit sokl. Sochy velmi poškozuje počasí a restaurátorské práce jsou velmi drahé. Socha Panny Marie na náměstí - je to replika. Původní restaurovaná stojí od roku 2001 v průjezdu radnice. Kaple Panny Marie na Bělé - dostala automatické zvonění, vyměňovaly se schody a kamenné prvky, byla opravena fasáda. Kašna na náměstí a kašna U koupadel - té druhé se říká kašna smrti, voda byla kontaminovaná odpadní a byla příčinou epidemií a mnoha úmrtí tehdejších židovských obyvatel. Kašna ve zdi u brány do židovské čtvrti naproti rezidenci - v letech 2009 a 2010 rekonstruována. Hlava je kopie z budovy Ministerstva hutnictví, jež sídlilo za první republiky v Brně. Kostelík opraven, hřbitov kolem kostela Všech svatých byl zrušen, ostatky dávno zemřelých převezeny na nový v Doubravech, ostraněny náhrobky a vznikl parčík. Zámecký skleník - původně ovčín, přebudovaný hraběcí rodinou na oranžerii, po znárodnění v roce 1948 zde vzniklo společenské centrum, po roce 1990 diskotéka. V restituci jej získala zpět rodina Menzdorff – Poulily. Ta nemovitost prodala městu, jež stavbu opravilo v roce 2002 a přebudovalo na krásný společenský dům. Před skleníkem je památný strom jinan dvoulaločný. Masné krámy v židovském městě - kdysi sídlem židovské policie, dnes garáže. Střecha sloužila jako dětské hřiště. Zřícenina hradu - první písemná zmínka v roce 1313. Páni z Boskovic byli kdysi významné osobnosti míst, jako jsou Krakow, arcibiskupství Olomouc, hrad Hukvaldy, Černá Hora, Moravská Třebová – zde všude působili a zůstaly po nich erby. Hrad opravuje společnost MP Holding, probíhají zde kulturní programy, svatby. Empírový zámek - v roce 2003 opravena část fasády, v roce 2006 mozaika v obřadní síni. Rezidence - zde sídlí Muzeum Boskovicka. Je v majetku města, jež ji koupilo od rodiny Menzdorff – Pouilly. Od roku 2003 se opravily fasády, okna, kamenné prvky, portál u vstupních dveří, za prostředky Jihomoravského kraje vyměněno akumulační topení. Opravovalo se schodiště. Nyní rekonstruujeme první podlaží pravou část. Bouráme příčky po předchozích uživatelích z doby předrevoluční, opravujeme snížené stropy. Vznikají důstojné prostory pro novou expozici.“
Místostarostka pak shrnula opravy za patnáct let, kdy se proinvestovalo nejméně šedesát milionů korun jen z pohledu Města. Celkově bude částka mnohem vyšší. V té souvislosti vzpomenula náročnou opravu náměstí, což byly též obrovské částky. „Nyní bychom chtěli pokračovat i když dotace ubývají. Snažíme se každý rok alespoň něco opravovat. Do roku 2017 bychom potřebovali ještě 180 milionů korun. Jako město máme dobré postavení u Ministerstva kultury. Dobře zde pracuje Památková komise, jež se schází pětkrát do roka, což některá jiná města nemají. Za to získáváme body. Našim cílem je, aby židovské město žilo, nestalo se skanzenem. Opravy v Památkové zóně jsou náročné a drahé, například okna nesmí být plastová. Bydlení je krásné, ale skýtá mnohá omezení. Boskovice jsou ve Sdružení památkových sídel, kde v Republikovém výboru máme přímého zástupce z naší samosprávy. Ještě dodám, že zámecký park a park u skleníku jsou též památkově chráněné, zde jsme získali dotaci z Fondu životního prostředí a v letech 2010 – 2011 proběhla rekonstrukce. A na úplný závěr mám dobrou zprávu pro Vás seniory, v rámci oprav rezidence jsme získali dotaci na výtah do prvního patra, kde instalujeme nové expozice. Tak budete mít bezbariérový přístup.“
„Já bych chtěla moc poděkovat paní místostarostce, myslím, že přednáška byla zajímavá,“ vzala si slovo nakonec ředitelka MSSS Bc. Marie Sáňková. „Člověk si uvědomí, že zachovat kulturní dědictví pro další generace je vždy velmi náročné. Získali jsme nové typy pro jarní vycházky našich klientů.“
Celou přednášku pak nejlépe zhodnotila jedna z klientek: Děkujeme, moc hezky jste nám to řekla!“
Za laskavé poskytnutí materiálu Prezentace památkové zóny děkuji místostarostce Ing. Jaromíře Vítkové.
Více: www.boskovice.cz
www.msssboskovice.cz
Kategorie: moje fotozprávy
více  Zavřít popis alba 
 • březen 2012
 • 337 zobrazení
mols1950
Lidická ulice se nachází v Opavě-Předměstí. Na východním začátku ulice stojí bývalý evangelický kostel. Starší méně kvalitní fotky jsou postupně nahrazovány jinými, album je průběžně doplňováno.
více  Zavřít popis alba 
50 komentářů
 • leden 2000 až listopad 2014
 • 339 zobrazení
rehaak
Chlebský evangelický sbor ustavený roku 1783 si zřídil svou modlitebnu a hřbitov o tři roky později. Jednalo se o prostý toleranční kostel, k němuž byla roku 1874 přistavěna věž. Současná stavba z roku 1884 podle projektu E. Prücknera ve stylovém provedení, oscilujícím mezi novorománským a novorenesančním slohem.
více  Zavřít popis alba 
29 komentářů
 • březen 2016
 • 312 zobrazení
mysticsmile
Evangelický kostel v Boskovicích je prostou stavbou z roku 1941. Probíhají zde především pravidelné bohoslužby Sboru a různé církevní obřady. V úterý 6. května se jeho prostory netradičně rozezněly hudbou a zpěvem – tentokrát především na oslavu blížícího se Svátku matek, jemuž pravidelně patří druhá květnová neděle. Do lavic usedli posluchači všech generací.
Návštěvníky přivítala Pavla Kotoučková: „Akci pořádá Orel Boskovice a občanské sdružení Inter nos. Za podporu děkujeme Sboru českobratrské církve, Grantovému systému města Boskovice a hlavnímu sponzorovi firmě LD Seating.“
Místostarostka Boskovic Ing. Jaromíra Vítková: „Děkuji především Mgr. Tomáši Pléhovi, jenž se o koncert nejvíce zasloužil. Dnešní akce je první gratulací ke Svatku matek. Ta vyjadřuje úctu k ženám, matkám a k jejich roli ve společnosti. Slaví se po celém světě, původ svátku je v antickém Římě.“
Místostarostka pak připomenula novodobou historii svátku v USA. Dotkla se tamní občanské války a protagonistky Ann Jarvisové, jež od roku 1858 usilovala o zlepšení sociálního postavení žen.
Dále pokračovala: „Poprvé byl Svátek matek oficiálně slaven v květnu 1908 ve východní Virginii. V roce 1914 byl prohlášen za národní svátek USA. V demokratickém Československu myšlenku Svátku matek prosazovala dcera našeho presidenta Dr. Alice Masaryková společně se členy Červeného kříže a organizací Československá ochrana matek a dětí, Sokola, Orla, YWCA (Asociace mladých křesťanských žen), křesťanských spolků i některých politických stran. U nás byl poprvé Svátek matek slaven v roce 1923. Před Druhou světovou válkou a i v prvních letech po válce, byl velmi oblíben. Po roce 1948 se od slavení Svátku matek upustilo, byl nahrazen Mezinárodním dnem žen. Znovu se u nás začal Svátek matek slavit na sklonku 20. století.“
Místostarostka pohovořila, jak se slaví tento svátek v různých zemích, o úloze žen při výchově dětí a na závěr dodala: „Nezbývá než maminkám vyjádřit úctu, obdiv a poděkování za její lásku, péči a něhu, poděkovat za sílu, odvahu a obětavost, kterou obklopují svoje děti. Našim maminkám děkujeme a přejeme jim vše dobré.“
Pak se již koncert rozběhl naplno. Své umění předvedly především děti. Vystoupil sbor Slavíčci ze Základní umělecké školy Boskovice pod vedením Mgr. Tomáše Pléhy, Instrumentální trio ZUŠ Leontýny Koryčánkové – flétny Míša Dvořáčková, Tereza Boučková, cemballo Monika Vlachová, Hudební kroužek Mateřské, základní a praktické školy pod vedením Ivany Kovářové a Jany Staffové – kytary Erika Papoušková a Kamil Maršál, africký buben Vojta Němec. Dále vystoupil Flautet Střední pedagogické školy pod vedením Tomáše Pléhy, Notička ZŠ Boskovice se sólistkou Veronikou Bartoškovou pod taktovkou Mgr. Stanislava Tesaře, na flétnu zahrála Tereza Jandeková ze SPgŠ, dětská folková skupina Bc. Martina Krajíčka Pružiny roztleskala celý sál čtyřmi písněmi.
Koncert důstojně zakončilo nejdéle pracující těleso v našem městě - smíšený pěvecký sbor Janáček pěti skladbami.
Pavla Kotoučková se rozloučila: „Náš program dospěl ke konci. Přeji všem krásný zbytek večera, nashledanou.“
Místostarostka Ing. Jaromíra Vítková dodala: „Jsem ráda, že dnešní koncert se uskutečnil především jako přání od dětí a mládeže maminkám a že v evangelickém kostele byla hojná účast posluchačů. Ještě jednu děkuji Mgr. Tomáši Pléhovi a Orlu jednotě Boskovice za realizaci vydařené akce.“
Kategorie: moje fotozprávy
více  Zavřít popis alba 
 • 6.5.2014
 • 316 zobrazení
babi90
"Ostravské Hradčany",DK m.Ostravy,OSU PF,Hlavní pošta,Evangelický kostel,Česká spořitelna,Dům umění,Červená ZŠ,Kostel sv. Václava,Nová Radnice,Divadlo loutek, OSU FF, Divadlo JM- NDM,Kostel v Moravské Ostravě Božs. spasitele,,Hotel Imperial ,DK AKORD,OSU PŘF Divadlo AD- NDM,kino Vesmír, Stodolní ulice, Janáčkova konzervatoř, Slezs.ostravs.hrad, Muzeum - stará radnice, Librex- dům knihy, Kostel v O.- Přívoze,
Odkaz: www.seniortip.cz Archiv města Ostravy z 12.6.2007 ,Hasičské muzeum 12.6.2007,Ostravské kolečko-město v pohybu O.-Přívoz 30.5.2007 , Procházka " černou " Ostravou 1,2 -3.5.2006 a 20.6.2006 ,Ostrava ve fotografii Fr.Krasl 23.2.2007,Ostrava ve výtvar. umění 22.7.2007,ve Výtvar. centru Chagall,/fotogalerie, H.P. veřejná galerie dole " starší"/"/
více  Zavřít popis alba 
 • leden až duben 2005
 • 313 zobrazení
jankcelis
Obrazy ze života lidského a vodního, to byl poetický název jednoho z nejpůsobivějších koncertů letošního Dvořákova festifalu . Sopranistka Karolina Bubleová Berková a klavírista Marcel Javorček vystoupili 12. června 2013 v Koncertní síni Bohuslava Martinů v Trutnově, původně evangelickém kostele (dnes je stavba užívána v obou funkcích). Zpěvačka uváděla, o čem jsou Musorgského a Griegovy písně, v popředí interpretace byly děti a příroda, poetickou a pohádkovou atmosféru rozezníval i Javorčekův Debussy. Paní s pózou Boženy Němcové v publiku není omyl, skutečně se baví historickými kostýmy. Brouček před kostelem je vášeň umělců, není to ten nový toporný model, ale půvabný originál.
více  Zavřít popis alba 
 • 12.6.2013
 • 318 zobrazení
hedczech
Děčínsko
Kostel sv. Jakuba Staršího v České Kamenici
Poutní kaple Narození Panny Marie v České Kamenici
Kostel svatého Václava v Srbské Kamenici
Kostel sv. Petra a Pavla v Růžové
Kostel sv. Václava a sv. Blažeje v Děčíně
Evangelický kostel v Děčíně
Kostel sv.Františka z Assisi v Děčíně
Thunovská kaple sv. Jana Nepomuckého
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 23.5.2014
 • 291 zobrazení
rehaak
Oslava 150. výročí otevření evangelického kostela v Čáslavi, 7.7.2019.
více  Zavřít popis alba 
34 komentářů
 • březen 2009 až červenec 2019
 • 281 zobrazení
benfoto
Koncert Johnnyho oveček v evangelickém kostele v Chrudimi 9. prosince 2007
více  Zavřít popis alba 
 • 9.12.2007
 • 282 zobrazení
Reklama