Hledání: 3.A - Kostel sv. Antonína

Pro dotaz 3.A - Kostel sv. Antonína jsme našli 137 409 výsledků.

Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

zs-stross
 • 21.12.2011
 • 107 zobrazení
handysto
...postavený r. 1350 s mohutnou 45 m vysokou věží, 3 km SV od Hustopečí
Obec Kurdějov se rozprostírá v údolí a na úpatí Ždánické vrchoviny a z historického hlediska se řadí mezi nejstarší místa regionu. První zmínka o obci pochází z r. 1286 v souvislosti s prodejem pozemků. Původně byl Kurdějov slovanskou osadou, což dokládají privilegia vrchnosti psaná převážně česky. Teprve privilegium z 2. pol. 17. stol. je německé a obec je v něm nazvána Gurdau.
Pravděpodobně od pol. 16. stol. byl Kurdějov osídlován Němci. Ti sem přicházeli opakovně vždy po vyplnění obce nepřátelskými nájezdy. Za časů pánů z Lipé se zde usadili novokřtěnci, jejichž hlavní činností bylo vinohradnictví a ovocnářství, které bylo obživou obyvatel odedávna. Dominantu obce tvoří od r. 1350 opevněný kostel zasvěcený dnes sv. Janu Křtiteli, jenž je jednou z nejvýznamnějších památek Hustopečska. Původně byl kostel filiálkou v Poleradicích, ale již r. 1390 byl povýšen na farní kostel. Patronát však náležel dolnokounickému klášteru. Prvním farářem v Kurdějově se stal premonstrátský řeholník Mikuláš. Kostel byl v průběhu své existence několikrát upravován a přestavován. Původní gotickou podobu si zachovala klenba chrámové lodi s gotickým žebrováním, kamenná křtitelnice z r. 1491 a kazatelna zdobená reliéfem 4 evangelistů s letopočtem 1522.
Na jednom z venkovních pilířů se nachází znak pánů z Lipé. Do obranné zdi kostela je vklíněna mohutná čtyřhranná věž vysoká 45 m. Původně byla s kostelem spojena mostem. Vybudována byla v l. 1511-1517 nákladem 13 050 zl. Již r. 1573 musela být opravena, neboť byla při velké bouři a vichřici poškozena. Každé patro věže mívalo čtyři malé věžičky (celkem 12) ve tvaru čtyřhranného jehlance, jehož vršek byl opatřen železnou korouhvičkou a hvězdou.
Věžičky byly údajně odstraněny v r. 1850 a věž byla snížena. Ve věži jsou 3 vzácné staré zvony oceněné v období první republiky na 0,5 mil Kčs. Nejstarší je z r. 1456, byl však r. 1839 přelit, druhý pochází z r. 1469 a třetí, největší z r. 1606.
SV od kostela stojí u hradební zdi gotická kaple Všech svatých, která byla součástí opevnění a je opatřena střílnami. Celý komplex doplňuje přilehlá barokní budova fary se slunečními hodinami, v popředí se sochami sv. Antonína a sv. Jana Nepomuckého.
Z hrazeného kostela vedly rozvětvené podzemní chodby do budovy tehdejší radnice a směrem k faře, která byla pravděpodobně ohrazena, neboť je také opatřena střílnami a kolem budovy se nachází zbytky zdiva. Hřbitov mezi kostelem a hradbami brzy nestačil, a proto bylo přistoupeno ke zřízení nového hřbitova ve svahu nad kostelem.
Po r. 1945 nebyl kostel udržován a chátral. Teprve na poč. 80. let. 20. stol. bylo přistoupeno k zabezpečovacím akcím a později ke generální opravě. Jako první byla opravena kaple Všech svatých a vyměněna okna ve věži a na faře. Poté byly zahájeny rozsáhlé rekonstrukční práce, při nichž bylo provedeno statické zajištění klenby kostela železobetonovou skořepinou. Pokračovalo se injektáží kostelních stěn a hradebních zdí. V r. 1987 dostal kostel novou měděnou střechu a fasádu. Zároveň probíhaly restaurační práce kamenických článků i interiéru kostela. Všechny práce si vyžádaly na 8 mil Kč. V poslední době byly péčí Městského úřadu Hustopeče na věži instalovány nové hodiny a učiněno vše potřebné, aby mohly znovu znít proslulé kurdějovské zvony. V současnosti se dokončuje interiér kostela, především restaurování hlavního oltáře. Také byla zpřístupněna část podzemních chodeb jako ukázka únikových cest tohoto opevněného kostela.
Do systému podzemních chodeb se vstupuje z vinotéky stojící naproti kostelu. V r. 1983 zde byl proveden profesionální archeologický průzkum. Byl zhotoven přesný plán podzemních chodeb a prostor nacházejících se především mimo půdorys kostela a převážnou částí i mimo opevnění kostela. Doba vzniku podzemních chodeb je sporná. Archeologové ověřili několik větracích průduchů, z nichž jeden funkční byl nalezen i z povrchu, v rohu sevřeném JV stěnou transeptu a JZ stěnou kněžiště. Chodby mají s největší pravděpodobností vojenský obranný charakter, jsou to typické únikové chodby.
více  Zavřít popis alba 
126 komentářů
 • 6.7.2013
 • 114 zobrazení
bvi
Nyní jsou na věži 3 zvony kovové z roku 1920. Nové zvony budou: svatý Jiří hmotnost 535 kg, tón as1, sv. Antonín 355 kg, b1 a Panna Maria 220 kg, des. Na zvonech pracuje ak. soch. Josef Tkadlec v Halenkově.. Budou dovezeny do našeho kostela 14.11. Potom bude možnost se s nimi vyfotit po každé mši svaté - rozpis je na vývěsce před kostelem. Třídy ZŠ a MŠ po domluvě přes mail fuzbor@volny.cz. Žehnání zvonů vykoná otec biskup Mons. František Václav Lobkowicz v sobotu 13.12.2014 při mši svaté v 10.30 hodin. Všichni jste již nyní srdečně zvání!

Různé hlasy zvonů: http://zvony.varhanici.info/nahravky.htm
více  Zavřít popis alba 
 • 1.11.2014
 • 470 zobrazení
tuzr
2. část 3. dne 5-denního pobytu pěších turistů KČT Třinec v rozsáhlých oblastech NP PIENINY. Na samostatné trase jsem si prohlédl na okraji obce Červený Kláštor pěkný park s mohutnými lípami, nově vytvořenou kopií sousoší Nejsvětější Trojice se sv. Janem Nepomuckým, rekreační areál a přístaviště pltí a klášter s muzeem a kostel sv. Antonína Poustevníka, kde je uložen původní orginál sousoší Nejsvětější Trojice se sv.Janem Nepomuckým. Po prohlídce jsem zamířil přes park do Prielomu Dunajca.
více  Zavřít popis alba 
6 komentářů
 • 23.6.2015
 • 62 zobrazení
daniel-cino
ALB 878 - Státní zámek Třeboň
Zámek Třeboň stojí na místě kamenného gotického hrádku, který byl po požáru v roce 1562 téměř zničen. Vilém z Rožmberka tak pověřil italského architekta a stavitele Antonia Ericeru (neboli Antonína Vlacha) přestavbou středověkého hradu na renesanční zámek. Jako hlavní sídlo Petra Voka z Rožmberka zámek Třeboň dokončil další italský stavitel Dominico Cometta. Jeho dílem je také 110 m dlouhá chodba, vedoucí na původním opevnění až do kostela sv. Jiljí. Za zmínku stojí také barokní kašna dle návrhů předního představile baroka Pavla Ignáce Bayera. Po 1. světové válce zůstal zámek Třeboň opuštěn, několik let sloužil také jako hotel. Za 2. světové války jej zabralo gestapo. Po roce 1947 přešel, spolu s celým majetkem Schwarzenbergů, do vlastnictví státu.

Pivovar Bohemia Regent

V archivních záznamech se roku 1367 připomíná pánev na hradě, na níž vařila vrchnost pivo pro vlastní potřebu a pronajímala ji za poplatek i měšťanům. Tehdejší zařízení pivovaru bylo velmi skromné a primitivní.
V roce 1482 dává Vok z Rožmberka pivovar rozšířit a staví nové sklepy vedle zámku. Stoupající spotřebě piva však výroba nepostačuje a proto jsou v roce 1522 provedeny větší přestavby zámeckého pivovaru.
Další přestavba byla uskutečněna vlašskými staviteli r. 1560. Na sklonku 16. století se ocitá třeboňský pivovar mezi 19 rožmberskými pivovary s plánovanou výrobní kapacitou 100 várek ročně, tj. celkem asi 1896 hl.
Třeboňské pivo získávalo postupně na popularitě, starý hradní či zámecký pivovar kapacitně nevyhovoval a tak nový pivovar vznikal přestavbou a přístavbou dřívější rožmberské zbrojnice v místech mezi Svinenskou a Novohradskou branou, kde stojí dodnes. Se stavbou bylo započato v roce 1706 a pivovar byl dokončen italskými staviteli roku 1712. Svou dnešní podobu dostává pivovar až v druhé polovině 19. století, kdy byl zcela přestavěn a v roce 1886-1887 vystavuje na tehdejší dobu neobvyklé množství 50 000 hl piva.
Roku 1888 obdržel třeboňský pivovar na výstavě v Bruselu diplom od belgického krále za kvalitní pivo. Před rokem 1914 dosahuje výroba přes 100 000 hl piva. Po 1. světové válce nastává pokles výroby na polovinu, neboť odpadl vývoz do Vídně.

Rybník Svět

Svět je desátý největší rybník v Jihočeském kraji a čtrnáctý v celé České republice. Dvakrát lomená hráz je dlouhá 1400 m, vysoká 7,5 m. Vodní plocha má rozlohu 201,5 ha. Celkový objem zadržené vody činí 3,325 mil. m³. Dosahuje hloubky 3 m. Leží v nadmořské výšce 436 m.
Rybník byl vybudován na Spolském potoce, který je přítokem Lužnice (přes Zlatou stoku) a přitéká do rybníka Svět přes rašeliniště ze západu. Rybník je dále napájen potokem, který přitéká od Církvičného rybníka z jihozápadu a dvěma drobnými potůčky na severním břehu. Rybník má dvě výpusti. Východní se používá pro odtok Spolského potoka, severní při vypouštění rybníka nebo povodních (například roku 2002). Postavena byla po velké povodni z roku 1890. Ze severní výpusti vede kanál zámeckým parkem v Třeboni. Obě výpusti ústí do Zlaté stoky.
více  Zavřít popis alba 
40 komentářů
 • 11.9.2019
 • 82 zobrazení
ovyt
Předně se omlouvám za nedokonalé a rozmazané fotky... Na výstavě ani ve sklípku fotit moc dobře nešlo. Nebo-li to neumím. Ale fotografie jsem nevyřadil, abychom alespoň něco z tohoto výletu do archivu měli...
Na jeden z předjarních víkendů jsme se vypravili na jižní Moravu. Jednak se v Brně konala výstava "Titanic", takže jsme akci spojili i s kulturou a druhak jsme se chtěli podívat na kvetoucí mandloně a posedět ve sklípku. To druhé vyšlo dokonale, to první by vyšlo velmi dobře tak za týden, ale útržky květů mandloně jsme viděli i nyní. Takže, doufám u všech, spokojenost. Nedělní túra (ale jen 10 km) nás zavedla do okolí Hustopečí, na vinice i do sadu s mandloněmi. A pak také do Kurdějova, kde se nachází obranný kostel, kterým nás provedl díky Bohoušovi, jenž nám prohlídku zajistil, zdejší kněz.

Ještě více informací o Kostele sv. Jana Křtitele
Zajímavosti:
Opevněný kostel v Kurdějově je jednou z nejvýznamnějších památek Hustopečská. Původní kostel zde stál již v roce 1350, kdy byl filiálkou kostela v Polehradicích. V roce 1390 byl povýšen na kostel farní. Patronát však náležel dolnokounickému klášteru . Prvním farářem v Kurdějově se stal premonstránský řeholník Mikuláš.
Stávající kostel zasvěcený sv. Janu Křtiteli pochází z první poloviny patnáctého století, ale jeho původní gotický sloh velmi utrpěl mnohými opravami v 15., 16. a 18. století. Klenba chrámové lodi má nádherné gotické žebrování. V tomto slohu je i kamenná křtitelnice z r. 1491 a kazatelna zdobená reliéfem 4 evangelistů s letopočtem 1522.
Krásný portál nad bočním vchodem je z pozdější doby. Za povšimnutí stojí zpodobněný hříšník klečící vlevo nahoře před andělem a vpravo vlečený ďáblem.
Na jednom venkovním pilíři se nachází ve značné výšce štítek se znakem pánů z Lipé, na vedlejším pak znak velmi poškozený.
Mohutná čtyřhranná věž vysoká 45 m, která stojí opodál, je vklíněna do obranné zdi. Původně byla s kostelem spojena mostem. Vybudována byla v letech 1511-1517 nákladem 13 050 zl. Již v r. 1573 musela být opravena, neboť byla při velké bouři a vichřici poškozena. V původní podobě mělo každé patro věže čtyři malé věžičky (celkem 12) též ve tvaru čtyřhranného jehlance, vršek každého byl opatřen železnou korouhvičkou a hvězdou.
Věžičky byly údajně odstraněny v r. 1850 a věž byla snížena. Ve věži jsou 3 vzácné staré zvony oceněné v období první republiky na půl milionu korun. Nejstarší je z r. 1456, byl však přelit r. 1839, druhý je z r. 1469 a třetí, největší z roku 1606.
Severovýchodně od kostela stojí u hradební zdi gotická kaple Všech svatých, která byla také součástí opevnění a je opatřena na všechny strany střílnami. Sešlý nápis na spodku průčelí s letopočtem 1213 nelze však brát věrohodně. Celý komplex doplňuje přilehlá barokní budova fary se slunečními hodinami, v popředí se sochami sv. Antonína a sv. Jana Nepomuckého.
Z hrazeného kostela vedly rozvětvené podzemní chodby jednak do budovy tehdejší radnice, jednak směrem k faře, která byla pravděpodobně ohrazena, neboť je také opatřena střílnami a kolem budovy jsou zbytky zdiva. Hřbitov mezi kostelem a hradbami brzy nestačil pro pohřbívání, a proto bylo přistoupeno ke zřízení nového hřbitova na svahu nad kostelem.
Něco příznačného pro Kurdějov se zračí z českého nápisu na zdi kostela s datem 1571. "Byť mne radost netěšila, žalost by mne dávno umořila." Radostné pocity, dojmy a poznatky
skýtá vrchovatě toto jedinečné místo všem ochotným vnímat.
Kostel sv. Jana Křtitele
Nepředstavitelnou dominantou Kurdějova je po staletí kostel sv.Jana Křtitele
a je jednou nejvýznamnějších historických památek Hustopečska. Původní kostel zde stál už kolem roku 1350, tehdy ještě jako filiálka farností v Boleradicích.
Na kostel farní byl povýšen až o čtyřicet let později. Kostelnímu areálu i celé vesnici vévodí 45 m vysoká mohutná věž, výjimečná svým odloučením od kaple, s jejímž průčelím bývala kdysi spojená dřevěným mostem.
Věž byla vybudována v letech 1511-1517 a v roce 1573 znovu opravena kvůli rozsáhlému poškození bleskem. Stejný incident se odehrál ještě na začátku 19 století.Tehdy si narušení statiky vyžádalo rozsáhlou rekonstrukci-věž hrozila pádem-a proto byla snížena a architektura její horní části podstatně zjednodušena (původně byla každá hrana zvonice vybavena jednou jehlanovitou vížkou, kterých bylo celkem 12).
Věž je vybavena třemi zvony, nejstarší pochází z roku 1456, nejtěžší z roku 1606, váží přibližně 6 tun.
Původně gotická kostelní loď s presbytářem z poloviny 15 století nabízí množství pozoruhodných detailů - od krásné síťové gotické strojní klenby, přes kamennou křtitelnici (1493), kazatelnou (1522), balutriádu zdobenou působivým ornamentem - tzv."plaménkovou kružbou", jediný pozdně gotický portál s tudorským prohnutým obloukem zvaným "oslí hřbet", sochou Ukřižovaného, po jehož boku se ďábel a anděl rozhodují nad hříšníkem, až po majestátní varhany z roku 1885.
Na návrší nad kostelem se vypíná zajímavá kaple Všech svatých, pravděpodobně jeho nejstarší část. O jejím původu a stáří se vedou dodnes spory, neboť nápis n spodu průčelí s letopočtem 1213 nelze brát vážně. Kaple kdysi sloužila jako dělová bašta, a proto je silně opevněná.
Údržba kostela
Údržba sice jedinečného, ale značně rozsáhlého kostelního komplexu, byla vždy náročná. Staletí se na stavu kostela i přilehlých staveb projevila nepříznivě. Zejména po r. 1945 se zde neprováděly ani ty nejnutnější údržbářské práce, a tak na počátku 80. let bylo nutné přistoupit
k zabezpečovacím akcím, později ke generální opravě.
První opravou byly záchranářské práce na nejstarší části, tedy kapli Všech svatých, kterých se zúčastnili mladí bohoslovci a studenti středních škol. V roce 1982 byla vyměněna okna ve věži a na faře. O rok později zahájil Ingstav Brno závažné rekonstrukční práce, jejichž investorem byl tehdejší odbor kultury ONV Břeclav. Stavbaři nejprve provedli statické zajištění klenby kostela železobetonovou skořepinou. V r. 1984 pokračovala injektáž kostelních stěn. Celá rekonstrukce ležela na bedrech faráře p. Václava Fišera, který kurdějovskou farnost spravoval. Ten svojí neúnavnou pílí zajistil mnoho pomocníků z celé Moravy. O dva roky později probíhaly injektáže hradebních zelí, v r. 1987 kostel dostal novou měděnou střechu. Průmyslové stavby Brno zahájily fasádnické práce všech částí komplexu včetně fary. Podnik Umělecká řemesla Brno uskutečnil restaurační práce kamenických článků i interiéru kostela. Všechny práce si vyžádaly na 8 000 000 Kč. V posledním období byly péčí Městského úřadu Hustopeče na věži instalovány nové hodiny a také učiněno vše potřebné, aby mohly znovu znít proslulé kurdějovské zvony.
V současnosti se dokončuje interiér kostela, především restaurování hlavního oltáře. Také je zpřístupněna část podzemních chodeb jako ukázka únikových cest tohoto opevněného kostela. Dnes již mohou tuto jedinečnou památku návštěvníci obdivovat a také tak vydatně činí. Zájem je velký a obdiv neutuchající. Zatím však naprosto chybí nejzákladnější turistické zázemí, aby tento areál mohli navštěvovat všichni zájemci, turisté od nás i ze zahraničí. Avšak i zde již svítá a je otázkou ne tak dlouhého času, kdy Kurdějov už nebude zapadlým koutem, ale dostane se mu náležité satisfakce. O to se přičinili a jistě dál budou pokračovat všichni jeho obyvatelé, kteří jej neopustili v nejtěžších dobách, i ti, kteří navzdory obtížím, zde začali.
více  Zavřít popis alba 
 • březen 2019
 • 119 zobrazení
vlastikvesely
Velký okruh Slovinskem

18.8. 2015
1 – 25 – jezero Bled; procházka okolo jezera Bled; vyhlídky na ostrůvek uprostřed jezera s kostelíkem Nanebevzetí panny Marie a na Bledský hrad; vila Bled od bývalého komunistického diktátora Tita.
26 – 49 – Nenáročná turistika překrásnou soutěskou Vintgar k vodopádu Šum.
19.8. 2015
50 – 56 – procházka k vodopádu Savica.
57 – 58 – hřbitov padlých vojáků v první světové válce na sočské frontě.
59 – 60 – lanovka na Vogel.
61 – 73 – procházka okolo Bohinjského jezera,které se nachází pod nejvyšší horami Julských Alp.
20.8. 2015
74 – ubytování v hotelu Ribno vzdáleném 3 km od městečka Bled.
75 – 80 – Krajnska Gora – nejznámější Slovinské lyžařské středisko; světoznámé skokanské můstky ve středisku Planica.
82 – 85 – Přejezd do sedla Vršič tkzv. Ruskou cestou – Eljavčeva Koča – 1525 m.
86 – 94 – sedlo Vršič s krásnými výhledy – 1611 m.
95 – 98 – kostelík; hřbitov padlých vojáků v 1 světové válce + hřbitov civilistů.
99 – 101 – řeka Soča.
102 – 106 – městečko Kobarid s muzeem sočské fronty,italskou kostnicí a kostelem sv. Antonína.
107 – 110 – lehký výstup do rokle Pasica,kde je ukryta dochovaná partyzánská nemocnice z druhé světové války.
111 – 119 – městečko Idrija.
21.8. 2015
120 – 145 – prohlídka světoznámé Postojenské jeskyně – jednoho z největších a nejuchvátnějších jeskynních systémů na světě,dlouhého 20 km; jízda elektrickým vláčkem.
146 – 147 – středověký Predjamský hrad,vestavěný do skály.
148 – 150 – obec Lipica,proslavená chovem bílých koní – tkzv. lipicánů.
151 – 164 – představení tkzv. show bílých koní.
165 – 174 – Itálie – Terst – zámek Miramare a jeho zahrady.
176 – 187 – historické centrum Italského města Terst.
22.8. 2015
188 – 200 – prohlídka národního parku Škocjanske jame – unikátní krasové útvary.
201 – 219 – prohlídka přístavu Koper.
220 – 221 – koupání na plážích Slovinského letoviska Portorož.
222 – 236 – prohlídka starobylého městečka Piran.
23.8. 2015
240 – 265 – prohlídka hlavního města Lublaně – promenáda po nábřeží řeky Lublanice,Trojmostí,Dračí most,katedrála,Lublaňský hrad.
266 – 282 – prohlídka druhého největšího města Slovinska – Mariboru – ležícího na řece Drávě.
více  Zavřít popis alba 
 • srpen 2015
 • 105 zobrazení
bimbimbam
Hruboskalsko jsou pískovcové skalní věže, které najdeme v severovýchodní části chráněné krajinné oblasti Český ráj, jihovýchodním směrem od města Turnov. Tyto skalní útvary se zvedají nedaleko lázeňského městečka Sedmihorky. Toto malebné skalní město vzniklo destrukcí okrajové části pískovcové Hruboskalské vrchoviny. Zdejší pískovcové skály jsou oblíbeným místem horolezců. Skalní město se rozkládá na ploše 120 hektarů a člení se na několik menších celků a to Dračí skály se zajímavou Zámeckou roklí, Kapelníka, Maják a v neposlední řadě na Údolíčko. Výška zdejších sklaních věží je 60 metrů. Zvětráváním pískovců tu můžeme vidět zajímavé sklaní útvary jako skalní brány, tunely, výklenky a převisy. Hojně navštěvované místo je rozsedlina nazvaná Myší díra. Turisty vyhledávaným místem je také uměle vytvořené Adamovo lože v Jeskyni milenců. Hruboskalsko poskytuje celou řádku malebných vyhlídek a nejnavštěvovanější je vyhlídka na Mariánské skále. Z této vyhlídky můžeme vidět zámek Hrubá skála, který stojí na okraji skal a dohlédneme za příznivého počasí k Troskám a Kozákovu. Dole pod Mariánskou skálou je symbolický hřbitov horolezců. Nejvyhledávanější turistická tras k návštěvě Hruboskalska vede z lázní Sedmihorky na Hrubou skálu mezi Dračími skalami. Oblastí Hruboskalsko prochazí také zančena turistická tras známá pod názvem Zlatá stezka Českého ráje. Trasa této turistické cesta vede kolem arboreta Bukovina. Bylo založeno v roce 1860 až 1862 původně jako botanická zahrada jejíž rozloha činila 3 hektary. V arboretu roste 35 stromů přivezených ze Severní Ameriky. Turistická Zlatá stezka také prochází kolem významných historických památek a to kolem zámku Hrubá Skála, hradu Valdštejna a v neposlední řadě kolem památky lidové architektury Kopicův statek. Nedaleko statku byly do pískovcových skal vytesány různé plastiky. V oblasti Hrobuskalska se v pískovém podkladu daří především borovým lesům a v chladnějších místech pak rostou smrky. Na svazích kopců můžeme vidět bučiny a v nižších polohách, kde více vlhko pak rostou olšiny. Oblast Hruboskalska je protkána celou sítí značených turistických tras, které jsou určeny jak k rodinným výletům tak na své si tu přijdou i náročnější turisté.
Mariánská vyhlídka je považována za nejkrásnější vyhlídku v Hruboskalském skalním městě. Nabízí se z ní nádherné výhledy na Jěštěd, Turnovsko, ke Kozákovu, na Dračí skály, Lebku, Dračí věž, ale zejména na zámek Hrubá Skála a Trosky. K Mariánské vyhlídce se dostaneme po žluté značce od rozcestí u Adamova lože, nebo od Sedmihorek, ale od rozcestí u Antonínova pramene.
Vyhlídku Na Kapelu najdeme v Českém ráji cca v polovině cesty mazi Valdštejnem a Hrubou Skálou. Jak název vyhlídky napovídá je z ní výhled na seskupení skal zvaných Kapela a osamocenou skalní věž Kapelník.
Vyhlídka U Lvíčka - vyhlídka na Zlaté stezce Českého ráje. Najdeme ji cca v polovině cesty mezi zříceninou hradu Valdštejn a Hrubou Skálou. Z vyhlídky, která byla do současné podoby upravena koncem 90. let. 20. století, se nabízí výhledy zejména na Kozákovský hřbet, Čertovu ruku, oblast Majáku, ale i na Kapelníka. Původní vyhlídka byla umístěna na krátkém sklaním ostrohu s omezeným výhledem.
Valdštejn - jeden z nejnavštěvovanějších cílů v Českém ráji. Valdštejn patří k nejstarším hradům na Turnovsku, postaven byl na strmých pískovcových blocích Jaroslavem z Hruštice v letech 1260-80. Na počátku 15. století se držiteli hradu stali Vartenberkové, v roce 1436 Valdštejn získal bývalý husitský hejtman Jan Čapek ze Sán. Po Bílé hoře byl hrad zkonfiskován a následně se stal majetkem Albrechta z Valdštejna. V majetku Valdštejnů byl hrad do roku 1821, kdy ho koupil Jan Lexa z Aehrenthalu. Jan Lexa dal hrad upravit v duchu dobového romantismu tak, aby co nejvíce připomínal minulost Valdštejna. Návštěvníci si mohou prohlédnout románskou expozici ve starém paláci, tajemná sklepení, hladomornu, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého, mohou se rozhlédnout z nádherné vyhlídky a využít i občerstvení s příjemným posezením.
Hlavatice - osamocený pískovcový sloup, ze kterého je uděláno vyhlídkové místo. Nahoru vede točité schodiště s 36 schody z plechu a 2 z kamene. Z vyhlídky se nám naskytne nádherný výhled do kraje na celé město Turnov, na Jizeru, v dáli Maloskalsko a Kozákovský hřeben. Vyhlídka je opatřena orientační tabulí s názvy objektů, které vidíme před sebou.
(převzato z www.turistika.cz)
více  Zavřít popis alba 
 • 17.9.2011
 • 128 zobrazení
iva-63
Album navazuje na předchozí - https://iva-63.rajce.idnes.cz/2018.06.23._-_Slavnosti_petiliste_ruze_2018_-_sobota_I._cast/

Hlavní historický průvod Slavností pětilisté růže prochází po trase: Horní ulice - náměstí - Na Louži - Široká ulice - Dlouhá ulice - Lazebnický most - Latrán - Pivovarská ulice.
Letos, protože byly Slavnosti připomenutím 50. výročí založení tradice, byl průvod pojat podobně jako při 1. ročníku - tedy jako přehlídka panujících rodů na Krumlově a jejich významných představitelů. V průvodu byla prezentována všechna historická období od prvopočátku rodu Rožmberků až do začátku 20. století.

Třeba někoho zaujme vývoj módy během staletí - myslím, že ty kostýmy budou poměrně věrohodné.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ve vztahu k průvodu - stručně o nejvýznamnějších postavách z historie Českého Krumlova :
Vítek z Prčice jako první představitel rodu Vítkovců, rozdělil před svou smrtí majetek při tzv. Dělení Růží. Erb červené pětilisté růže na stříbrném poli dostal Vítek III. mladší, předek rodu Rožmberků. Zelenou růži na stříbrném poli měl Vítek II. starší, předek pánů z Krumlova. Další barvy růží pak měli páni z Hradce, páni z Třeboně, Landštejna a Lomnice, a páni z Ústí (Sezimova).

Hrad v Českém Krumlově založili páni z Krumlova, jejich rod však vymřel roku 1302 a panství přešlo dědictvím na Rožmberky, konkrétně na Jindřicha z Příběnic a Rožmberka.

Významnou postavou byl ve 14. století Petr I. z Rožmberka - jemu vydal král Jan Lucemburský listinu, která Rožmberkům zajistila přednost před všemi pány v zemi (při zasedání zemského sněmu, soudu). Je zakladatelem kostela sv. Víta v Českém Krumlově.

Velkou, ač rozporuplnou postavou v 15. století byl Oldřich II. z Rožmberka, v husitské době uznávaný vůdce katolické šlechty v zemi, protivník Jiřího z Poděbrad. V jeho době významně stoupla moc a majetek rodu Rožmberků, k čemuž hodně přispělo i jeho falšování různých listin.

Rožmberkové vládli na Krumlově 3 století. Předposlední z nich, Vilém z Rožmberka, byl předním šlechticem v zemi, politikem a diplomatem. Udržoval si velkolepý dvůr, za jeho vlády došlo k významné změně krumlovského hradu - k přestavbě na renesanční sídlo povolal přední italské architekty. Poslední Rožmberk, Petr Vok, musel kvůli úhradě dluhů z Vilémovy doby prodat krumlovské (i jiná) panství císaři Rudolfovi II., sám se odstěhoval na Třeboň. Přesto, že si v mládí liboval poněkud v hýření, později se projevil jako dobrý hospodář a schopný organizátor. Významný je jeho čin krátce před smrtí v roce 1611, kdy obětoval celý romžberský stříbrný poklad na vyplacení žoldnéřského vojska Pasovských, kteří plenili České království.

Císař Ferdinand II. věnoval krumlovské panství v r. 1622 za odměnu Janu Oldřichu hraběti z Eggenbergu. Ten pocházel ze Štýrska, Ferdinandovi velmi pomohl při porážce stavovského povstání, byl jedním z těch, kdo prosazovali ostrou rekatolizaci a tvrdé potrestání a popravy největších rebelů.

Z rodu Eggenbergů zmíním ještě Jana Antonína z Eggenbergu, po němž zůstal v krumlovském zámku velkolepý zlatý kočár z jeho cesty k papeži v roli vyslance císaře Ferdinanda III. A především Jana Kristiána knížete z Eggenbergu (2. polovina 17. století), velkého podporovatele hudby a divadla, který ovlivnil přestavbu krumlovského zámku ve stylu baroka.

Stejně jako Rožmberkové, i Eggenbergové (aspoň této rodové linie) vymřeli bez potomků, a vdova po Janu Kristiánovi, Marie Ernestina rozená ze Schwarzenbergu, odkázala majetek svému synovci, jímž byl Adam František ze Schwarzenbergu. Znám je možná hlavně tím, že zahynul rukou císaře Karla VI. - nešťastnou náhodou na lovu v Brandýse.

Ze Schwarzenbergů ve vztahu k Českému Krumlovu zmíním zejména jeho syna, Josefa Adama ze Schwarzenbergu, který v zámku nechal provést některé větší úpravy (např. Plášťový most, letohrádek Bellarie v zámecké zahradě) a nechal také zřídit nádherný Maškarní sál.

Od 2. poloviny 18. století sice přestal být krumlovský zámek trvalým sídlem Schwarzenbergů, ale péče majitelů o zámek neustávala. V roce 1950 se pak schwarzenberský majetek, včetně Českého Krumlova, stal majetkem Československého státu.
Kategorie: události
více  Zavřít popis alba 
25 komentářů
 • 23.6.2018
 • 168 zobrazení
boban72
Původně gotický kostel pravděpodobně zbudován kolem r. 1310. Při dobývání města Slezany r. 1441 vyhořel. R. 1570 se po požáru zřítil dřevěný strop lodi a kruchta. V letech 1570-78 byla zaklenuta chrámová loď a provedeny další stavební úpravy. R. 1663 zasažen požárem a následně stavebně upraven. V interiéru Křížová cesta z r. 1953 od Břetislava Kafky. K presbytáři přiléhají dvě nestejné věže, vysoké kolem 40 metrů, lidově zvané Adam a Eva. Severní Adam je o něco nižší, vzdálenější lodi a v přízemí má sakristii. Zdroj:Mapy.cz
více  Zavřít popis alba 
 • 18.4.2019
 • 30 zobrazení
jirka-suchomel
Ve své podstatě vcelku nenápadný kostel na Karlově náměstí. Každý, kdo jede z "Karláku" na "Mírák" kolem něj projede. Ten, kdo od kostela nic neočekává (jako já), bude unešen, když vejde do intérieru. Slovy ani fotkami to nejde vyjádřit, to se musí vidět.
více  Zavřít popis alba 
6 komentářů
 • 3.8.2014
 • 72 zobrazení
garfilldka
Kategorie: architektura
více  Zavřít popis alba 
 • 3.7.2016
 • 53 zobrazení
lalakideabei
kostel Nanebevzetí Panny Marie, kostel apoštola Pavla a kostel sv. Vojtěcha
Kategorie: architektura
více  Zavřít popis alba 
 • 23.10.2013
 • 47 zobrazení
ebabrlina
Krátce před desátou hodinou jsme mohli vejít do odsvěceného kostela svatého Václava. Měli jsme možnost si ho prohlédnout ještě před slavnostním zahájením. Obrovský obraz jsme viděli v GONGU ještě předtím, než byl restaurován.
http://sedesatka.cz/zajmy/narodni-zahajeni-ded-692014-v-opave-2-kostel-svateho-vaclava
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 6.9.2014
 • 110 zobrazení
nerine
Bismarckova rozhledna, kostel sv. Trojice, loreta, hrázděné domky, památná lípa v Okrouhlé
Kategorie: cestování
více  Zavřít popis alba 
 • léto 2012
 • 130 zobrazení
akcemuzeumrakovnik
autor Vlaďka Kubičková
více  Zavřít popis alba 
 • 3.7.2019
 • 19 zobrazení
jskalicky
LÜBECK, Museum Holstentor, okružní plavba lodí, kostel sv. Petra, kostel Panny Marie, kostel sv. Jakuba, katedrála sv. Jana Křtitele, WUPPERTAL, projížďka visutou dráhou, KOLÍN NAD RÝNEM, Wallraf-Richartz-Museum, katedrála sv. Petra, GÖTTINGEN, procházka centrem, FULDA, procházka centrem, cesta do Prahy DB IC busem
více  Zavřít popis alba 
 • květen 2016
 • 54 zobrazení
iba
Hora Tábor, bazilika Proměnění Páně, přejezd z Galileje do Judska, Betlém - bazilika Narození, kostel sv. Kateřiny, Mléčná jeskyně, nákup suvenýrů
více  Zavřít popis alba 
 • 22.10.2014
 • 202 zobrazení
pppprostejov
Katolický kostel sv. Františka Serafinského, kostel Sboru sv. Cyrila a Metoděje Československé církve husitské, pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje a taky barokní zámeček s rozsáhlým parkem.
více  Zavřít popis alba 
3 komentáře
 • 1.5.2019
 • 137 zobrazení
Reklama