kepler32
  • srpen 2018 až leden 2019
  • 159 zobrazení
  • {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}
milenakolar
LOMEC, CHELČICE, VODŇAY, PLÁSTOVICE, ZBUDOV, BAVOROV, HELFENBURG
ZÁMEK KRATOCHVÍLE - 384 11 Netolice
Zámek Kratochvíle je jednou z nejkrásnějších renesančních staveb střední Evropy, navíc situovanou v malebné krajině mezi lesy, pastvinami a rybníky. Stavba renesančního letohrádku, obklopeného vodním příkopem, započala za Viléma z Rožmberka roku 1583. Později zámek vlastnili Eggenbergové a Schwarzenbergové.
http://www.zamek-kratochvile.eu/

Na bažinatém terénu v blízkosti tvrze Leptáč přestavěné Krčínem dal založit v roce 1583 z příkazu Viléma z Rožmberka rožmberský stavitel B. Maggi z Arogna lovecký letohrádek, určený ke kratochvílím posledního rožmberského vladaře. Zámek typu italské předměstské vily byl obklopen vodním příkopem a uzavřen obdélnou ohradní zdí se vstupním traktem, prostoupenou izolovanými domky a zámeckou kaplí. Bohatá malířská a štuková výzdoba interiérů vychází z loveckých motivů a výjevů z římských dějin a mytologie.

Prohlídkové trasy:

Hlavní prohlídka: prohlídka vily (dvoupatrové budovy), šestnáct pokojů zařízených nábytkem podle dobových inventářů z roku 1601 jako reprezentační lovecké sídlo posledních Rožmberků – Viléma z Rožmberka a Petra Voka. V přízemí vily je dochována malířská výzdoba s loveckými náměty, jejímž autorem byl Georg Widman z Braunschweigu, patro vily vyzdobil štukatér Antonio Melana bohatými figurálními kompozicemi s náměty z římských dějin Tita Livia.

Grand prohlídka: začíná v kostele Narození Panny Marie s bohatou štukovou výzdobou a výpravným pašijovým cyklem. Prochází zámeckou zahradou, v níž je návštěvník seznámen s historií stavby, založené na močálovitém terénu. Prohlídka pak pokračuje do vily: v přízemí je dochována malířská výzdoba s loveckými náměty, jejímž autorem byl Georg Widman z Braunschweigu, patro vily vyzdobil štukatér Antonio Melana bohatými figurálními kompozicemi s náměty z římských dějin Tita Livia.

Prohlídka zámeckého kostela Narození Panny Marie (pouze pro organizované skupiny): okolnosti vzniku zámku, jeho stavební vývoji. Hlavním programem trasy je zámecký kostel Narození Panny Marie, jeho bohatá štuková výzdoba a výpravně malovaný pašijový cyklus.

Zámecká zahrada: samostatná prohlídka. Zahrada je upravována v renesančním duchu, v severní části jsou geometricky utvářené záhony léčivých bylin a okrasných květin. V jednom ze zahradních domků na východní straně je cukrárna Sloní bašta.

Na místě dnešního zámku stával původně hospodářský dvůr nazývaný Leptáč, který v roce 1569 věnoval Vilém z Rožmerka regentu rožmberského dominia a známému budovateli jihočeských rybníků Jakubovi Krčínovi z Jelčan. Krčín v těchto místech postavil nový dvůr, kolem něhož zřídil rozsáhlou loveckou oboru. Takto půvabně položený dvůr se rožmberskému vladaři zalíbil natolik, že jej v roce 1579 směnil s Krčínem za městečko Sedlčany s 10 vesnicemi. Roku 1583 pověřil Vilém z Rožmberka vlašského stavitele Baldassara Maggiho z Arogna, aby mu postavil po vzoru italských vil v sousedství Leptáče nový lovecký zámek.
Zkušený rožmberský stavitel na Kratochvíli prokázal, že je schopen se ctí se zhostit úkolu, který byl architektovi cinquecenta ve střední Evropě uložen jen vyjímečně: rozvrhnout a jednotně koncipovat celý pravidelný areál - stavbu začleněnou do zahrady, komponované po italském renesančním způsobu. Maggi rozvrhl areál do velkého obdélníku s ohradní zdí prostoupenou na třech stranách izolovanými domky. Vilu neumístil do středu dispozice, ale posunul ji do přední části zahrady kolmo k hlavní ose zdůrazněné vstupní věží. Přízemní vstupní trakt zakončil na západní straně zahradním domkem a na straně východní nevelkým kostelem. Do tohoto zahradního rozvrhu včlenil v souměrném obdélníku samostatně ohrazený vodní příkop.
Přímé vzory pro tento rožmberský letohrádek lze nalézt jen velmi nesnadně. Podle uspořádání přízemí obytného stavení se Maggi přiblížil jednomu z vilových návrhů Franceska di Giorgio Martini a podobná je i dispozice známé římské vily Farnesiny od B. Peruzziho z let 1505 - 1511.
Obtížné terénní podmínky, které byly dány především bažinatým podkladem, si vyžádaly zpevňování základů olšovými piloty, které za nepřítomnosti vzduchu v bahně zkameněly a staly se důležitým statickým prvkem celé stavby.
Takto náročná stavba celého areálu byla dokončena v obdivuhodně krátké době 6 let (1583 - 1589), včetně rozsáhlé malířské a štukové výzdoby, kterou byli pověřeni malíř Georg Widman a italský štukatér Antonio Melana.
V obytné budově připadl v přízemí hlavní part malíři Georgu Widmanovi, který na klenby velkého vstupního sálu převedl lovecké výjevy a zvířata z dřevořezů Josta Ammana a lovce ze série postav Hendricka Goltzia. Hlavní předlohou byly tedy dvě, ve své době vyhledávané a oblíbené knihy, vydané v letech 1569 - 1617 Tierbuch a Jagdbuch, jejichž autory byli kreslíř Johann Bocksberger a rytec Jost Amman. V patře je výzdoba myšlenkově zajímavější. Středový obraz klenby Zlatého pokoje, představující postavy starozákonní legendy o Samsonovi a Dalile, maloval Widman podle mědirytiny uzávaného rytce rudolfínské doby Rafaela Sadelera, ryté podle kreseb Jodoka a Winghe z roku 1589. Další 4 obrazy samsonovského cyklu byly však malovány později Widmanovým spolupracovníkem a jako předloha byly opět použity ilustrace J. Bocksbergera a J. Ammana. Widmanovým dílem jsou však již postavy u okna znázorňující loutnistku, bohyni Juno s pávem a bohyni moudrosti a vítězné války Pallas Athéné. Vladařův pokoj vyzdobil Widman formou grotesky, v níž jsou s citem vplétány zvířecí a rostlinné motivy, rybky a raci, jako připomínka rybníků tolik typických pro jihočeskou krajinu.
Štukové výzdoby vily a kostela Narození Panny Marie se ujal Antonio Melana. Patříl k družině italských mistrů, kteří v 16. století pracovali pro pány z Hradce a Rožmberka. Byl vynikajícím dekoratérem se smyslem pro detail. Ve své práci na výzdobě obytných pokojů zámku přetvořil renesanční grafiky v antizující plastické scény. Hlavní ideou programu výzdoby jsou Ctnosti, reprezentované alegorickými postavami ve dvou sériích - v Předpokoji jsou ctnosti kardinální a teologické, ve Zlatém sále ctnosti kardinální. Zde jsou umístěny ve středu klenby mezi erby čtyř žen Viléma z Rožmberka kolem ústředního Rožmberského jezdce. Zlatý sál je nejokázalejší a nejhonosnější místností zámku. Sloužil nejen k přijímání hostů, ale vzhledem ke svým výborným akustickým vlastnostem i k pořádání hudebních produkcí. Malířská výzdoba je zde omezena jen na malovanou tapetu brokátového vzoru, na výzdobu dveřních špalet a okenních výklenků. Figurání štuky Antonia Melany zcela ovládají prostor. Sled scén z římských dějin není chronologicky uspořádán, ale výjevy jsou řazeny tak, aby vhodně vyplňovaly pole klenby. Štuková výzdoba stropu i stěn Zlatého sálu byla polychromována a je z velké části zlacena. Host měl tak být při vstupu ohromen bohatstvím, uměnímilovností a vkusem majitele, jeho mocí a společenským postavením. Výzdobou a architektonickým řešením je tento sál v našem renesančním stavitelství prostorem skutečně ojedinělým.
Zámecká kaple Narození Panny Marie je jednou z mála církevních staveb z doby pozdní renesance na území Čech. Její dispozice je nevýbojná, zato interiér je bohatě členěn a liturgický význam chóru dokonce vyzdvihuje slavnostní forma. Klenby kaple jsou bohatě zdobené. V sakrálním prostoru se k střídmé dekorativní štukové složce řadí výpravný malovaný pašijový cyklus podle grafických listů Albrechta Dürera a kreseb Martena de Vos v grafickém přepisu Antonie Wiericxe.
Renesanční klenot v bažinaté krajině mezi rybníky Netolické pánve, architektonický sen romantického italského stavitele, který v cizích službách vzpomíná na vzdálený domov. Česká krajina a severoitalské kasino. Panský rozmar, který přinesl úchvatný výsledek. To je Kratochvíle.
ZDROJ - Oficiální stránky zámku Kratochvíle
více  Zavřít popis alba 
  • listopad 2008 až září 2015
  • 127 zobrazení
Reklama