321919
Mikulov je město ležící 18 km západně od Břeclavi na hranicích s Rakouskem a žije zde přibližně 7 500 obyvatel. Historické jádro je městskou památkovou rezervací a podle města je pojmenována Mikulovská vinařská podoblast. Vznik Mikulova se klade na počátek 12. století, kdy zde byla založena trhová osada, jež se v roce 1279 dočkala povýšení na městečko a v roce 1410 na město. Mikulov byl od konce 13. do konce 16. století v držení Lichtenštejnů, poté patřil až do 19. století Ditrichštejnům, kteří vlastnili zámek a velkostatek až do roku 1945. Ve zdejším zámku byly po bitvě u Slavkova dojednány v prosinci 1805 předběžné podmínky míru mezi Francií a Rakouskem. A 61 let poté, po porážce rakouských vojsk v bitvě u Sadové, tu 26. července 1866 podepsali příměří mezi Rakouskem a Pruskem, tzv. Mikulovské příměří.

V době mojí návštěvy se tu konal 4. ročník akce Pálavský Oldtimer (fotografie jsou v samostatném albu). Dopoledne jsem tedy věnoval prohlídce města, zámeckého parku a návštěvě Ditrichštejnské hrobky. V době kdy poslední historické automobily opustily mikulovské náměstí se bohužel docela silně rozpršelo, tak jsem již vynechal návštěvu Svatého kopečku s křížovou cestou, kaplí sv. Šebestiána a kaplí Božího hrobu. #architektura#města
Kategorie: architekturaměsta
více  Zavřít popis alba 
62 komentářů
 • 28.8.2021
 • 74 zobrazení
heflinn
Mrtník, Plzeň - sever - Letní zkoušky, 03. 07. 2021
1. Zkouška SA2, Jana Kožnarová: 2/4, 50.13 s, 6.13 tr. b., 3.75 m/s
2. Zkouška SA2, Jana Kožnarová: 1/4, 41.62 s, 0.0 tr. b., 4.08 m/s

Plzeň - Doubravka - Plzeňské dvojzkoušky, 05. 06. 2021 - 06. 06. 2021
1. Zkouška SA1 neděle, Jana Kožnarová: 1/5, 41.38 s, 0.0 tr. b., 4.2 m/s
1. Zkouška SA1 sobota, Jana Kožnarová: 2/5, 42.59 s, 10.0 tr. b., 3.94 m/s

Sedlec u Mikulova - Calibra CZECH cup 2021 s Cibulkou, 24. 07. 2021
1. Agility - S - Zletilí, Jana Kožnarová: 4/30, 48.85 s, 0.0 tr. b., 4.2 m/s
2. Agility - S - Zletilí, Jana Kožnarová: 3/30, 48.01 s, 0.0 tr. b., 4.33 m/s
Sedlec u Mikulova - Juniors CZECH cup 2021, 25. 07. 2021
1. Agility - S - Junioři, Adéla Kožnarová: 2/12, 44.9 s, 0.0 tr. b., 4.28 m/s

Kutná Hora - Last minute odpolední dvojzkoušky, 28. 07. 2021
2. zkouška A2 S, Jana Kožnarová: 1/2, 38.18 s, 0.0 tr. b., 4.16 m/s
více  Zavřít popis alba 
 • červenec až září
 • 24 zobrazení
 • {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}
micefoto
1. den - trasa 6 km: stř.vinař.škola - vinařská NS - Kolonáda na Reistně - Stodola - zámek Valtice - zámecká zahrada - stř.vinař.škola
2. den - trasa 15 km: Lednice Zámecké nám. - zámek Lednice - zámecká zahrada - lázeňská kolonáda - vyhlídková věž - NS Lednické rybníky - Apollonův chrám - Nový dvůr - Chrám Tří Grácií - Kaple sv. Huberta - Dianin chrám - Ladenská cesta - Valtice vinařství J.Kopeček - stř.vinař.škola
3. den - trasa 12 km: Lednice Zámecké nám. - zámecká zahrada - Lovecký zámeček - Janův hrad - PP Niva Dyje - Maurská vodárna - Zámecký rybník - Minaret - zámek Lednice - zámecká zahrada - Zámecké nám.
4. den - trasa 15 km: Hlohovec - Hraniční zámek - NS Lednické rybníky - Nesyt rybárna - ornitolog.pozorovatelna - Sedlec penzion Sedlecká vína - penzion Mušlov - Mušlovský rybník - Mariánský mlýn - Kaple Božího hrobu - Svatý kopeček - Kaple sv. Šebestiána - křížová cesta - Mikulov náměstí - Mikulov žst.
Účastníků: 24
více  Zavřít popis alba 
 • letos v červnu
 • 241 zobrazení
celica13
4. 12. 2010, Kněžice
více  Zavřít popis alba 
 • prosinec 2010
 • 163 zobrazení
vati
jarní Mikulov
Kategorie: sportzvířata
více  Zavřít popis alba 
 • 157 zobrazení
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
verastrnadkova
Lednice, někdy uváděno jako Lednice na Moravě je obec na jižní Moravě v okrese Břeclav, 7 km severozápadně od Břeclavi a 12 km východně od Mikulova. Má přibližně 2 300 obyvatel (včetně připojené vesnice Nejdek). Leží v Dolnomoravském úvalu, ze severu obtékaná Zámeckou Dyjí. Zdejší lichtenštejnský zámek s rozsáhlým parkem patří mezi nejvyhledávanější turistické destinace v celém Česku, spolu s Valticemi je centrem Lednicko-valtického areálu. V Lednici, jež je vinařskou obcí, sídlí také Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně.

Historie
Lednice se připomínaná v písemných pramenech poprvé již v roce 1222 jako zemanské sídlo. V polovině 13. století přešla do majetku rodu Lichtenštejnů. Proslulý sběratel umění, Baron Hartman II. z Lichtenštejna (†1585) po sňatku s kněžnou Annou Marií z Ortenburku sice Lednici prodal, ale roku 1575 ji koupil zpět. Patřila pak rodině až do roku 1945, kdy bylo lichtejnštejnské jihomoravské panství zestátněno.
V 16. století byla zdejší fara českobratrská, katolickou víru znovu zavedl roku 1601 Karel I. z Lichtenštejna.
Ze srovnání podrobných historických a současných map vyplývá, že nepatrná jihovýchodní část katastrálního území Lednice náležela do roku 1920 v rámci tzv. Valticka k Dolním Rakousům jako součást katastrálního území Charvátská Nová Ves. Dotyčné pozemky se staly součástí katastrálního území Lednice až během druhé poloviny 20. století.
Po druhé světové válce došlo v původně převážně německé obci k vysídlení starousedlíků a výměně obyvatelstva.

Obyvatelstvo
Struktura
V obci k počátku roku 2016 žilo celkem 2324 obyvatel, z toho 1139 mužů a 1185 žen. Průměrný věk obyvatel obce činil 42,7 let. Dle Sčítání lidu, domů a bytů provedeném v roce 2011, kdy v obci žilo 2242 lidí. Nejvíce z nich bylo (16,2%) obyvatel ve věku od 30 do 39 let. Děti do 14 let věku tvořily 12,4% obyvatel a senioři nad 70 let úhrnem 6,7%. Z celkem 1964 občanů obce starších 15 let mělo vzdělání 35,7% střední vč. vyučení (bez maturity). Počet vysokoškoláků dosahoval 11,6% a bez vzdělání bylo naopak 0,5% obyvatel. Z cenzu dále vyplývá, že v obci žilo 1110 ekonomicky aktivních občanů. Celkem 86,8% z nich se řadilo mezi zaměstnané, z nichž 65% patřilo mezi zaměstnance, 4,9% k zaměstnavatelům a zbytek pracoval na vlastní účet. Oproti tomu celých 44,6% občanů nebylo ekonomicky aktivní (to jsou například nepracující důchodci či žáci, studenti nebo učni) a zbytek svou ekonomickou aktivitu uvést nechtěl. Úhrnem 966 obyvatel obce (což je 43,1%), se hlásilo k české národnosti. Dále 577 obyvatel bylo Moravanů a 31 Slováků. Celých 517 obyvatel obce však svou národnost neuvedlo.
Vývoj počtu obyvatel za celou obec i za jeho jednotlivé části uvádí tabulka níže, ve které se zobrazuje i příslušnost jednotlivých částí k obci či následné odtržení.
Náboženský život
Obec je sídlem římskokatolické farnosti Lednice na Moravě. Ta je součástí děkanátu Břeclav v Brněnské dicézi v Moravské provincii. Při censu prováděném v roce 2011 se 517 obyvatel obce (23%) označilo za věřící. Z tohoto počtu se 340 hlásilo k církvi či náboženské obci, a sice 272 obyvatel k římskokatolické církvi (12% ze všech obyvatel obce),dále 3 k pravoslavné, 1 k Církvi československé husitské, 4 k českobratrským evangelíkům a 2 ke Svědkům Jehovovým. Úhrnem 768 obyvatel se označilo bez náboženské víry a 957 lidí odmítlo na otázku své náboženské víry odpovědět.

Školství
Základní škola Lednice sídlící ve dvou budovách na ulici Břeclavské byla založena v roce 1936. Od roku 1990 až do roku 2019 byl jejím ředitelem Mgr. Ladislav Dostál, pak jeho místo zaujal dosavadní zástupce Mgr. Stanislav Straškrába. Školu navštěvují děti od 6 do 15 let z Lednice, Bulhar a Hlohovce. Na budovu nad náměstím (Břeclavská 365, lidově zvanou „národka“) chodí žáci 1. a 2. třídy. Žáci 3.–9. ročníku chodí na budovu druhého stupně (Břeclavská 510). Plánuje se sjednotit všechny žáky na jediné budově.
Již od roku 1895 má v Lednici tradici odborné zemědělské školství – tehdy zde byla založena Vyšší ovocnicko-zahradnická škola (Höhere Obst-Gartenbauschule), první taková škola s maturitou v Rakousku-Uhersku. Při ní byl roku 1912 zřízen Ústav zušlechťování rostlin (od roku 1965 Mendeleum). Roku 1922 byla na Rybničním zámečku jižně od Lednice zřízena Biologická stanice českých vysokých škol, kterou společně využívalo několik brněnských VŠ.
Po druhé světové válce se v prostorách VOZŠ usídlila zahradnická katedra brněnské Vysoké školy zemědělské, která měla od roku 1953 celostátní působnost pro zahradnické obory studia. Od roku 1985 je lednické pracoviště brněnské zemědělské univerzity samostatnou Zahradnickou fakultou. Její zaměstnanci a studenti se významně podíleli na rekonstrukcích zámeckého parku a skleníku.

Vinařství
Lednice je vinařská obec v Mikulovské vinařské podoblasti (viniční tratě Končiny, Terasy, U Červené studánky, Hlohovsko, Ve starých, Na Valtické, Farské). Roku 2019 činila plocha vinic na území obce 146,19 ha, tedy asi 8,6 % rozlohy zemědělské půdy.

Doprava
Lednicí prochází silnice II/422 spojující Podivín a Valtice, která se zde křižuje se silnicemi III. třídy č. 41417 směr Břeclav a č. 42117 směr Bulhary, z níž se odpojuje ještě č. 42124 směr Mikulov. V roce 2007 byl skrz obec vybudován nový průtah silnice II/422, která do té doby vedla komplikovaně přes náměstí a odlišně pro každý směr (z Lednice na Valtice jednosměrně ulici Valtickou, v opačném směru ulicemi Nádražní a Komenského – z toho důvodu byla tehdy také značena jako vedlejší silnice vůči trase Břeclav–Bulhary).[9] Nově vzniklá hlavní křižovatka (s ulicí Mikulovskou) byla pro svou špatnou přehlednost posléze ještě přestavěna na kruhový objezd. Stavba průtahu si sice vyžádala několik demolic v ulicích Čechově a Mikulovské, ale přinesla značné zjednodušení průjezdu obcí a výrazné zklidnění dopravy v nejužším centru (Zámecké náměstí a přilehlý úsek ulice 21. dubna, Valtická).
Roku 1901 byla do Lednice přivedena železnice z Břeclavi, trať je zde ukončena ve stanici Lednice na Moravě. Od počátku 21. století zde funguje pouze sezónní turistický provoz historických souprav.
Lednice je od roku 2008 součástí Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, zóna 572. Křižují se zde autobusové linky 555 (Podivín–Valtice) a 570 (Břeclav–Dolní Věstonice–Mikulov).
Na území obce je provozována také turistická lodní doprava po Zámecké Dyji od zámku k minaretu nebo k Janohradu.
Prochází tudy několik cyklotras a pěších turistických tras, konkrétně dálková červená stezka Valtice–Šakvice, z níž na Zámeckém náměstí vychází žlutá stezka do Podivína a zelená stezka do Břeclavi.

Ochrana přírody
Na území Lednice se nacházejí tato zvláště chráněná území :
• Národní přírodní památka Pastvisko u Lednice
• Národní přírodní rezervace Lednické rybníky (z větší části; současně ptačí oblast Natura 2000)
• Přírodní památka Květné jezero
Dále sem zasahuje Přírodní park Niva Dyje a celou severovýchodní polovinu katastru zabírá evropsky významná lokalita Niva Dyje.

Pamětihodnosti
• Zámek Lednice – na místě původní gotické tvrze vznikl v letech 1544–1585 renesanční zámek, obklopený zahradou. Zámek byl na sklonku 17. století barokně přestavěn – z této přestavby se zachovala monumentální architektura zámecké jízdárny a konírny na západní straně zámeckého komplexu – dílo J. B. Fischera z Erlachu. V letech 1766–1772 proběhla klasicistní přestavba zámku a v roce 1815 byly zámecké budovy upraveny ve stylu empíru. Dnešní podoba zámku pochází z poslední přestavby zahájené v roce 1846 v historizujícím novogotickém slohu podle návrhů J. Wingelmüllera a dokončené v roce 1858 J. Heidrichem. Přestavba zachovala půdorys zámku a projevila se především v úpravě fasád a ve výzdobě zámeckých interiérů. Do komplexu zámeckých budov je vkomponován farní kostel Sv. Jakuba Staršího.
• Palmový skleník na východní straně zámku byl zbudován v letech 1843–1845 podle návrhů anglického architekta P. H. Desvignese. Ve skleníku je pěstováno cca 250 druhů tropických a subtropických rostlin a vytváří předěl mezi parterovou a přírodně krajinářskou částí zámeckého parku.
• Náměstí v obci Lednice je komponováno v jednotném novogotickém slohu.
• Zámecký park – poprvé byl doložen polovině 16. století. Od 30. let 17. století je postupně měněn ve velkorysý barokní park vybavený severně od zámeckého průčelí terasou přístupnou rampami se sochařskou výzdobou. Koncem 19. století probíhaly klasicistní úpravy parku, jež vyvrcholily v letech 1805–1811 v romantickou přeměnu podle projektu architekta Fantiho na přírodní krajinářský park s vysekanými průhledy mezi významnými stavbami. Řeka Dyje byla spoutána do systému kanálů a rybníků, byly navršeny ostrovy navzájem propojené mosty. Poslední úprava zámeckého parku proběhla v letech 1884–1887, kdy byla parterová část upravena podle plánů architekta Michelliho v novobarokním francouzském stylu s pravidelnou osovou formací stříhaných křovin s kašnami a antickými sochami a fragmenty (při této úpravě byl odstraněn původní začátek dnešní ulice Slovácké). Park je významný i po stránce dendrologické – obsahuje 112 druhů jehličnanů a 462 druhů listnáčů.
• Minaret – romantická stavba z let 1797–1802 postavená v maurském slohu podle projektu J. L. Hardtmutha, o výšce 60 m. Z jednopatrové hranolové budovy, v přízemí prolomené 12 arkádami, vyrůstá štíhlá věž, členěná třemi ochozy. Z věže je kruhový rozhled po širokém okolí, zejména po zámeckém parku a celém Lednicko-valtickém areálu, je vidět na Pavlovské vrchy, do Rakouska i na Slovensko.
• Lovecký zámeček byl postaven v letech 1805–1806 podle návrhu J. L. Hardtmutha. Je to klasicistní jednopatrová stavba s průčelím prolomená v přízemí třemi arkádami. V prvním patře je lodžie ohraničená šesti toskánskými sloupy na hranolových podstavcích. Pod lodžií je půlkruhově zaoblené podloubí. Stavba sloužila jako hájovna a umožňovala z terasy sledovat hon.
• Kostel svatého Jakuba Staršího
• Kaple svatého Cyrila a Metoděje
• Hraniční zámek – zámek vybudovaný v letech 1816–1827 přímo na tehdejší zemské hranici mezi Markrabstvím moravským a Dolními Rakousy, která zámek půlila a dnes zde tato hranice tvoří katastrální hranici obcí Lednice a Hlohovec. V současnosti se v zámku nachází hotel a restaurace.
• Budova železniční stanice z přelomu 19. a 20. století, postavená podle návrhu Karla Weinbrennera za využití barevně glazovaných cihel z poštorenské knížecí cíhelny (dnes PKZ).

ZÁMEK
Státní zámek Lednice je od roku 1945 majetkem státu, je spravován Ministerstvem kultury ČR prostřednictvím Národního památkového ústavu Praha, územní odborné pracoviště v Kroměříži. Zámek patří k nejnavštěvovanějším památkám v naší republice. Novogotická přestavba v 19. století z něj vytvořila romantické sídlo obklopené jedním z největších evropských parků (téměř 200 ha), ve kterém návštěvník najde palmový skleník, benátskou kašnu, římský akvadukt, čínský pavilon, minaret a umělou zříceninu Janův hrad. Díky unikátnímu propojení stavebních památek s okolní člověkem formovanou přírodou byl v roce 1996 celý lednicko-valtický areál zapsán do seznamu světového dědictví UNESCO.
První historická zpráva o této lokalitě pochází až z roku 1222. Již tehdy zde patrně stála gotická tvrz s dvorcem, kterou r. 1249 český král Václav I. propůjčil rakouskému šlechtici Sigfriedu Sirotkovi.
Koncem 13. století se držiteli celé Lednice a nedalekého Mikulova stali Liechtensteini, původem ze Štýrska, kteří postupně získali pozemkový majetek na obou stranách moravsko-rakouské hranice. Příslušníci rodu se nejčastěji uplatňovali ve vojenských službách, v renesanci pak v hospodářském podnikání. Od druhé poloviny 15.století se pak příslušníci rodu uplatňují i v nevyšších zemských úřadech. Zásadní změna postavení rodu na Moravě však nastala až za bratrů Karla, Maxmiliána a Gundakara z Liechtensteina. Karel a Maxmilián si výhodnými sňatky zabezpečili velké bohatství starého moravského rodu Černohorských z Boskovic. Bratři byli zpočátku, tak jako jejich otec a děd, protestanty-luterány, ale záhy přestoupili na katolickou víru a připravili si tak vhodnou půdu pro další politickou činnost. To se týkalo zejména Karla, který působil na dvoře císaře Rudolfa II., v roce 1604 se stal zemským hejtmanem na Moravě a v roce 1608 byl pozdějším králem Matyášem II. povýšen do knížecího stavu a uděleno mu opavské knížectví.
Za stavovského povstání stál na straně Habsburků, účastnil se i bitvy na Bílé hoře. Po porážce stavovského povstání v roce 1620 systematickým skupováním konfiskovaných majetků některých účastníků odboje se Liechtensteini stávají nejbohatším rodem na Moravě a ve svém postavení vystřídali Žerotíny. Obrovský půdní fond jim přinášel velké zisky a umožnil jim i velkolepé stavební podnikání zde v Lednici.
Již v 16. století patrně Hartmann II. z Liechtensteina, nechal zbořit zdejší středověkou vodní tvrz a nahradil ji renesančním zámkem. Na sklonku 17.století byla i tato stavba zbořena a vybudováno zde barokní sídlo s rozlehlou architektonicky řešenou zahradou a monumentální jízdárnou, podle návrhu Jana Bernarda Fischera z Erlachu, která se jen v málo pozměněné podobě uchovala dodnes.
Po polovině 18. stol. byl zámek opět upravován stavebně a roku 1815 byly odstraněny jeho přední trakty, které byly součástí barokního zámku.
Dnešní vzhled pochází tedy z let 1846-1858, kdy kníže Alois II. z Liechteinsteina usoudil, že Vídeň je pro pořádání letních slavností nevhodná a nechal Lednici přebudovat na reprezentační letní sídlo v duchu anglické gotiky. Pro pořádání velkolepých setkání evropské šlechty sloužily reprezentační sály v přízemí (dnes I. prohlídkový okruh), které jsou vybaveny vyřezávanými stropy, dřevěným obložením stěn a vybraným mobiliářem. V 1. patře zámku pak můžete navštívit soukromé pokoje Liechtensteinů. Ve 2. patře pak pokoje dětí a jejich guvernantek, spolu s muzeem loutek Milana Knížáka.
Prohlídkové okruhy
1.Reprezentační sály (základní okruh) : Reprezentační sály v přízemí zámku – sloužily k pořádání společenských akcí, plesů a bálů. Jsou proslulé nejen v ČR díky nádhernému dřevěnému obložení, ale zejména pro detailně zdobené kazetové stropy a vřetenovité schodiště.
2.Soukromé apartmány (základní okruh) : Soukromé knížecí apartmány v prvním patře zámku sloužily knížecí rodině do roku 1945. Od 50. let 20. století až do roku 2001 zde byly vystaveny exponáty zemědělského muzea. Od roku 2001 otevřený prohlídkový okruh s původním inventářem instalovaný podle dobových soupisů.
3.Dětské pokoje a Muzeum loutek : Dětské pokoje princů a princezen a Muzeum loutek Milana Knížáka ve druhém patře zámku.
4.Grotta : Umělá barokní krápníková jeskyně ve sklepě zámku.
5.Skleník : Zámecký skleník měří na délku 92 metrů, na šířku 13 metrů a je vysoký je 7,5 metru.
6.Minaret : Minaret nebo také Turecká věž je stavba v ose zámku. Toto atraktivní dílo bylo zbudováno Aloisem Josefem I. podle plánů architekta Josefa Hardtmutha na přelomu 18. a 19. století. Je výjimečnou stavbou tohoto charakteru v Evropě a se svými téměř 60 metry patří na kontinentě mezi nejvyšší.
7.Sály minaretu : Nově zrestaurované a veřejnosti přístupné sály v prvním patře minaretu.
8.Janohrad (základní okruh) : Byl vybudován u lovecké obory, na místě obtékaném ze tří stran řekou Dyjí. Sloužil jako lovecký zámeček – shromaždiště panstva před honem, místo konání posledních lečí. Po honech se zde konaly bohaté hostiny, na nichž se vyhlašoval král honu. Objekt sloužil rovněž jako obydlí pro knížecího hajného. Stavbu podle projektu Josepha Hardtmutha započal v roce 1801 Alois I. Josef kníže z Lichtenštejna, ten však v roce 1805 umírá a stavbu dokončuje o tři roky mladší bratr – Jan I. Josef kníže z Lichtenštejna.
Více na : www.zamek-lednice.cz
GPS : 48.8016903N, 16.8054806E

VYHLÍDKOVÉ MÍSTO
GPS : 48.8039683N, 16.8071967E

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE LEDNICKÉ RYBNÍKY
Pod ochranu rezervace spadají čtyři rybníky - Zámecký rybník přímo u Lednice a soustava tří rybníků ležících jižněod obce - rybníky Hlohovecký, Prostřední a Mlýnský. Jejich vodní plochy a břehy jsou jednou z nejvýznamnějších ornitologických lokalit v Česku - svá hnízda tu má nespočet vodních a mokřadních ptáků. Ostrůvky u Minaretu hostí jednu z nepočetnějších kolonií volavky popelavé a kvakoše nočního u nás. Rybníky jsou také důležitou zastávkou tažných ptáků.
U rybníka Nesyt můžete pozorovat život ptáků z několika pozorovatelen.
Vyhlášená rozloha : 628,39 ha
Upozornění : V národní přírodní rezervaci je ze zákona zakázán přístup k místům ležícím mimo schválené turistické značení.
GPS : 48.8066869N, 16.8077289E

LEDNICKÝ PARK
Zámecký park ve francouzském a anglickém stylu je vybudováván a udržován po 500 let rodem Lichtenštejnů. První zmínka o zahradě pochází již ze 16. století. Kvůli častým záplavám zde byl vybudován veliký rybník se soustavou ostrůvků. Nachází se zde bohatá sbírka rostlin a dřevin, umělá jeskyně, minaret, akvadukt, fontány a mnoho dalšího.
GPS : 48.8092553N, 16.8101381E

MINARET
Zděný Minaret nechal postavit kníže Alois I. Josef z Liechtensteinu podle návrhu architekta Josefa Hardtmutha v letech 1797–1802. Romantická věž je postavena v maurském orientálním stylu. Nachází se v ní osm místností s orientální výzdobou. Minaret je považován za největší stavbu svého druhu v neislámských zemích. Dosahuje výšky přes 60 metrů. Vznikl jako jedna z prvních vyhlídkových staveb u nás.
Z Minaretu lze vyhlížet ze tří ochozů. Po vystoupání 302 schodů na nejvyšší vyhlídkový ochoz se jako na dlani před vámi rozprostře lednicko-valtický areál. Kromě něj můžete pozorovat Pálavu, Bílé Karpaty a za dobré viditelnosti dokonce vrcholek věže svatoštěpánského dómu ve Vídni či Alpy.
Více na : www.zamek-lednice.cz
GPS : 48.8142033N, 16.8127103E

AKADEMICKÁ ZAHRADA
V září roku 2011 byla Akademická zahrada na ploše 5565 m2 slavnostně otevřena. Kromě zahloubeného kruhového bowling green ležícího v jejím srdci si každý může projít jednotlivé kolekce rostlin od solitérních stromů, přes rostliny keřového patra, popínavé rostliny až po barevné květiny všech pěstitelských skupin.
GPS : 48.7960442N, 16.7985397E

VYHLÍDKOVÁ VĚŽ LEDNICKÁ KOLONÁDA
Nevysoká kovová vyhlídková věž s dřevěným obložením nabízí výhled do okolních rovin.
Vstup : volný
GPS : 48.7925797N, 16.8185494E #cestování#vesnice#příroda#kouzelnezahrady
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • letos v září
 • 37 zobrazení
sifra
KINDERWELT OKRESNÍ SOUTĚŽ, SKUPINA "A"
3. KOLO - SOBOTA 10.9.2016
TASOVICE PŘÍPRAVKA ST. - JEVIŠ./MIKUL. "B" 12:0 (8:0)
BRANKY: MATULA D. 4, VASMANSKÝ 3, VAŠÍČEK P. 2, MATULA T., KŘÍŽ D., BUCHTA P.
TASOVICE PŘÍPRAVKA ST. - JEVIŠ./MIKUL. "A" 4:6 (1:5)
BRANKY: MATULA D. 2, KŘÍŽ D., BUCHTA P. - KALÁB 2, ELIS 2, HERALECKÝ, ČERNÝ
Více zde: http://www.sokoltasovice.cz/
více  Zavřít popis alba 
 • 10.9.2016
 • 194 zobrazení
defenger
.
Rajčatové slavnosti v Břeclavi, provoněly krásně prosluněné sobotní město. Do historicky významné uličce u místní synagogy, kde kdysi bývaly městské trhy, se nyní, trhovci vrátili a to s nabídkou opravdu bohatou. V téměř padesáti stáncích mohli návštěvníci ochutnat nabídku pokrmů kuchyně nejen domácí, ale i jídel romských, z Guatemaly, ze Španělska, Argentiny, Italie, země Arabské, Maďarsko a další...
.
Také kořeního bylo hojnost, bylo možno si dát výborné kávy nebo vína. Ke koupi byly také dřevěné a keramické doplňky do domácnosti či textilie s modrotiskem.
V samotné synagoze byla k vidění výstava Víchernice, o mizejících parádnic z Moravy. A také prezentace několika druhů rajčat, od firmy Moravoseed.
.
Slavnosti rajčat také neoficiálně navšívila i ministryně financí a místopředsedkyně vlády České republiky Alena Schillerová a pan poslanec Miloslav Janulík.
.
K potěše ducha pak zazněly tóny skvělé hudby: Cimbálová muzika Břeclavan, Swingalia, Terne Čhave (world music) a pro děti zde bylo žonglování s Dr.
Kuželkou, MC Lvíček Dyjáček nabídl malování na obličej a tvoření s dětmi.
.

.
.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

obsazení stánků, jejich nabídka a doprovodný program akce:
FB - info na https://www.facebook.com/events/894400937789937

1) Bio a čajový ostrůvek Břeclav - těstoviny, koření, rajčatová mýdla, oleje, čaje,
pyré, šťávy, čatní z dýně a rajčat, potraviny RAW, vegetariánské bio paštiky,
kečupy, sušená rajčata, rajčata v olivovém oleji, rajčatová šťáva a mnoho dalšího

2) Ochutnej Pálavu - lokše plněné trhaným masem s rajčatovou salsou, Trhan - trhaný burger s rajčatovou
fusion, Sýrový božan - sýrový burger s rajčatovým chutney, nachos s rajskou salsou, domácí limonády

3) Fredy´s - speciality z Guatemaly - Flautas, Quesadillas, Tostada ceviche con Camarones
4) Španělská paella, gazpacho - Miguel Valarejo

5) Mamakrela Olomouc - makrely a rajčata
6) La Paisanitá - argentinská kuchyně

7) Bezobalový obchod Sypej
😎 Skillovy Rajské langoše

9) Gourmet Břeclav - nakládaná rajčata, olivy, sýry a další lahůdky
10) Stánek řeckých specialit - ručně nakládaná sušená a drcená rajčata ze středního Řecka, olivové oleje z Kréty

12) Stánek tradiční romské kuchyně - golubki
13) Bistro Čtyřlístek - mezinárodní kuchyně, vegetariánské speciality

14) Zdravý svět - italská rajská polévka, gazpacho s avokádem, gnocchi se sušenými rajčaty a
kuřecím masem, letní salát s cherry rajčaty a stripsy, vafle s rajčatovou marmeládou

15) Shams Food - arabské pokrmy, lilkový salát s rajčaty, plněné pity
s masem a rajčaty

16) LUKAfood - Bacon burger, zapečená kuřecí tortilla, salát s kozím sýrem
17) Pasta Daniela Mutěnice - domácí těstoviny mnoha tvarů a barev

18) Sir Morava - sýrové výrobky s rajčaty
19) Maďarské speciality Sandora Makaie

20) Koření od Davídka – poctivé koření bez glutamátů
21) Mléčný karamel Danka - domácí karamel, rajčata se sýrem a karamelem

22) FerMato - fermentovaná rajská šťáva
23) Chilli Maga Břeclav

24) Café Pilát & Tungsram Brno - rajská polévka, pilaf atd.
25) Gurmánský krámek - sodovky, rajčatová limonáda

26) Damodara - luštěninové výrobky
27) Café Hostina Břeclav - Red Snapper, domácí chleba s pomazánkou ze sušených rajčat

28) Cupicake Břeclav
29) Karma Břeclav - káva, limonády, občerstvení s rajčaty

30) Rikša bar Břeclav – drink Bloody Mary, Tomato Fresh, míchané nápoje
31) Denní bar Dvůr – rajčatové quiche a cupcakes, sýrové tyčinky se sušenými rajčaty, pivo Frankies a Mazák, limonáda

32) Vinařství Kurka Břeclav - víno, rajský burčák alias "rajčák"
33) Vinařství Oříšek Mikulov

34) Minipivovar Koníček - pivo a chléb se sádlem a rajčaty
35) Život v roubence - divoká rajčata, domácí chutney, marmelády, sirupy, povidla a další pochutiny

36) Koštovna - obchod s vínem, sýry a paštikami u náměstí
37) Šiškovy dobroty - domácí bramboráčky se zeleninou

38) Folklor styl - folklorní motivy na oblečení
39) Utilis - stylové doplňky do domácnosti

40) Dřevěné pomůcky do kuchyně
41) Rajská bižuterie

42) Malované kamínky
43) Červená keramika

44) Keramika paní Petresové
45) Tropic Bar Břeclav - zákusky
.
Program slavností:
Prodejní stánky od 10 do 17 hodin (do vyprodání zboží a pokrmů)
.
Scéna u synagogy:
10.00: slavnostní zahájení 8. ročníku akce
10.15 - 11.45: cimbálová muzika Břeclavan (folklor, Břeclav)
12.30 - 14.00: Swingalia (swing, Kopřivnice)
14.00 - 15.00: Dr. Kuželka - žonglování, kouzla a muzika pro děti
15.30 - 17.00: Terne Čhave (world music, Praha)
.
Program pro děti u kina:
MC Lvíček Dyjáček - malování na obličej, tvoření s dětmi, výtvarné dílny
15.00 žonglérská dílna Dr. Kuželky pro malé i velké diváky
.

Lichtenštejnský dům: stálá expozice Historie Lichtenštejnů
.
synagoga:
stálá expozice Židovská Břeclav
výstava Víchernice - mizející parádnice Moravy
prezentace několika druhů rajčat - Moravoseed
Vstup zdarma.
.
Akci pořádá Městské muzeum a galerie Břeclav.
Kontakt: petr.vlasak@breclav.eu, tel. 731 428 257
.
----------------------------------------------------------------
.
Kategorie: kultura
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • léto
 • 251 zobrazení
vkkh
Ahoj z Chrástu,

jako novopečený pořadatel VK Plzeňského kraje jsem opět vyrazil na VKKH.

Zahájil jsem narozeninovou vyjížďkou 29.5. z Nejdku (pěkný náměstí) na Rotavské Varhany, dál přes Kraslice na patník Juliensstein (pěkný), zpátky do Kraslic nahoru na Komáří vrch (nic kromě cedule a taky jsem se tam trochu zakecal...). Zaječí vrch byl nic moc, žádný výhled a ani u čeho se vyfotit.........Polední kámen jsem pořádně nemohl najít, ale našel, kaplička Mílov a zpátky sjezd do Nejdku k autu....114,26km za 6:29 čisté jízdy a nastoupáno 2263 metrů. Počasí nic moc s jednou přeháňkou +12 stupňů.

10.7. jsem se nechal vysadit v mlhou zahaleném Jáchymově a stoupal na Popovský kříž (pěkný, ale taky v mlze). Na Klínovci už svítilo sluníčko, dolů na Königsmühle (dík za tohle půvabné místo) a na vápenku Kovářská (super !!) abych dokola objel Střední Špičák abych zjistil, že tam cesta opravdu nevede a tak s kolem na rameni přes vysokou trávu, kopřivy a popadané stromy donesl kolo na vrchol. Alespoň výhled stál za to. Mnišská skála dosažena v pohodě a kostel v Květnově byl skoro u cesty, neb rodina zatím čekala u krásného Kamencového jezera, kde jsem dostal výborný řízek a hranolky po najetí 81,97km za 4:26 jízdo/chůze a nastoupal 1449 výškových metrů. Počasí přívětivé, po mlze 25 stupňů a sluníčko.

15.8. jsem využil dovolené v Teplicích a vyrazil na Mikulov a vyhlídka Knuffelberg potěšila. Objel jsem dokola i Fláje a přes Osek na jezero Barbora na koupačku. 60,28km za 3:12 a nastoupáno 1032 metrů. Slunečno a horko.

21.8. jsem vytáhl taky rodinu ať poznají co je to VKKH.Z Teplic na Komáří Hůrku jsem jel na kole a žena na ebiku, synáčkové pak lanovkou. Na Mohelnické balvany v pohodě, bylo posekáno a Rudný vrch taky pěkně po lesní cestě. Sluníčko nám svítilo až do Teplic na 49,73 ujetých km za 3:10 a nastoupal jsem 911 metrů.

24.8. jsem šel do finále, z prosluněných Teplic autem na Novou Ves, kde byla mlha jak v Rákosníčkovi a +10 stupňů. Medvědí skálu už jsem znal z roku 2018, tentokrát jsem trefil mokrou travou zarostlou cestu, takže jsem měl boty totálně durch a nohy jako led. Vrcholový patník jsem pak hledal podle přístrojů, taková tam byla mlha (Díky mapy.cz). I dál nebylo vidět víc jak na 10 metrů, takže fakt jízda naslepo, jen podle navigace v mobilu. A to nepočítám mokré zamlžené brýle. Nějak jsem se tak dostal na vyhlídku Kamenný vrch, kde bylo díky mlze prd vidět a hurá na Jeřabinu. Tam najednou vykouklo sluníčko, dokonce jsem vrhal stín na totálně rozježděnou cestu od těžařů. Jeřabinu už jsem taky znal z roku 2018, takže rychle vyfotit a pádit na Klíny, kde si rodinka užívá zipline. Prudce se oteplilo na +16 stupňů a já se rozhoduji sjet nový modrý trail do Litvínova, který není nic moc a tak k Tesco dojíždím mokrý a zablácený. Tam už čeká doprovod s autem a tyčinkou Kofila (byla ve slevě). 42,75 km, 2:58 a 739m

Celkem se tedy mohu pochlubit 348,99km, 20:15 čisté jízdy (a tlačení a nošení na rameni) a nastoupal jsem 6394 krušnohorských metrů převýšení.

Popravdě mám z letošní VKKH tolik hlubokých zážitků, že mi to asi vydrží i na další rok.

Kladné body bych dal vrcholům Juliusstein Rotavské varhany Popovský kříž Königsmühle vápenka Kovářská vyhlídka Knuffelberg

Záporné body bych dal Zaječí vrch Střední Špičák

Marcel Beran Chrást u Plzně
více  Zavřít popis alba 
 • květen až srpen
 • 28 zobrazení
jackal001
Mikulov (německy Nikolsburg) je historické město v okrese Břeclav v Jihomoravském kraji, asi 40 km jižně od Brna, u hranice s Rakouskem. V roce 2014 zde žilo přes 7 tisíc obyvatel. Historické centrum Mikulova nese status městské památkové rezervace.
Geomorfologie
Město je malebně položeno ve členitém terénu na jižním okraji Pavlovských vrchů. Jeho panoramatu vévodí zámek, vypínající se na skále západně od náměstí. Na východě se tyčí Svatý kopeček, na severu vrch Turold. Mezi ním a zámkem ještě ční menší vápencový pahorek se zříceninou Kozí hrádek, poskytující kruhový rozhled na celé město. Západní strana se otevírá do roviny, na jihu se nedaleko od města nachází nevysoký Šibeniční vrch a pod ním rybník Šibeník. Další vodní plochou v zázemí Mikulova je zatopený lom při silnici na Velké Pavlovice.
Historie
Vznik Mikulova se zpravidla klade na počátek 12. století, kdy zde byla založena trhová osada, jež se v roce 1279 dočkala povýšení na městečko a v roce 1410 na město. Na místě románského a gotického hradu vznikl v 17. století zámek.[4]
Mikulov byl od konce 13. do konce 16. století v držení Lichtenštejnů, poté patřil až do 19. století Ditrichštejnům, kteří vlastnili zámek a velkostatek až do roku 1945, kdy také zámek vyhořel.
Ve zdejším zámku byly po bitvě u Slavkova dojednány (2. prosince 1805) předběžné podmínky míru mezi Francií a Rakouskem. A 61 let poté, po porážce rakouských vojsk v bitvě u Sadové, tu 26. 7. 1866 podepsali příměří mezi Rakouskem a Pruskem, tzv. Mikulovské příměří.
Od poloviny 19. století Mikulov vlivem polohy mimo hlavní železnice stagnoval a začal ztrácet vliv ve prospěch blízké a výhodněji položené Břeclavi. Po druhé světové válce bylo velkou většinou německé město vysídleno a počet obyvatel se teprve během 70. let vyrovnal meziválečné hodnotě.
Do roku 1960 byl Mikulov okresním městem, pak se v důsledku nového členění státu stal mikulovský okres součástí okresu Břeclav. Po zrušení okresních úřadů získal 1. ledna 2003 Mikulov status obce s rozšířenou působností, jejíž městský úřad převzal některé úkoly zrušeného okresního úřadu pro obce v okolí.

zdroj: wikipedie
více  Zavřít popis alba 
 • 10.7.2015
 • 73 zobrazení
jkmikulov
Jezdecký klub Mikulov uspořádal první ročník vozatajských závodů s kompletní skladbou disciplín. Jela se tedy drezura, maraton a parkur. Zatím co drezura prověřuje připravenost spřežení, chody koní, schopnost zacouvat a celkovou eleganci, šestikilometrový maraton s pěti soubory překážek byl disciplínou vytrvalosti. Parkur se jezdí druhý den. Kočáry projíždějí mezi kužely, na jejichž vrcholku je míček, který při zavadění kočáru o kužel spadne.
První místo jednospřeží obsadil v závodech Jan Minarčík (Magnat 1) z Jezdeckého klubu chovatelů koní Nový Jičín a nejvyšší příčku v soutěži dvouspřeží vybojoval Vlastimil Pavlas, který se svým spřežením koní Concordia 7 a Aureola 12 reprezentoval Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem. I když ne příliš povedený závěrečný parkur jej málem o průběžné prvenství připravil. Více informací o závodech najdete na webových stránkách www.jkmikulov.cz.
Kategorie: moje fotozprávy
více  Zavřít popis alba 
3 komentáře
 • 3.7.2010
 • 332 zobrazení
triatlon-jicin
Žáci 2004 a mladší 100m-2km-1km
1. místo Filip Nýdrle, kat. 10-11 let
4. místo Kuba Vyčítal, kat. 8let a mladší

Žáci 2000-2003 300m-6km-2km
1. místo Matyáš Kubín, kat. 12-13 let
5. místo Štěpán Mikule, kat. 12-13 let
7. místo Kuba Podhajský, kat. 12-13let
9. místo Matyáš Nýdrle, kat. 12-13 let

5. místo Saša Pátková, kat. 12-13 let
6. místo Pavlína Smolíková, kat. 12-13 let
více  Zavřít popis alba 
 • září 2015
 • 158 zobrazení
evajbclaudos
MIKULOV – JEWISH QUARTER AND SYNAGOGUE

The first written record of the presence of Jews in Mikulov dates back to 1369. The local Jewish community kept growing until it was the largest in Moravia – in the mid-19th century it comprised 620 systemized families of 3,700 individuals, i.e. 39% of the then city’s population. In the past, Mikulov represented the spiritual, cultural and political centre of Moravian Jews. From the mid-16th century to 1851 Mikulov was the residential city of the Moravian landesrabbiner. This rabbinical position was successively held by Jehuda Löw ben Becalel, widely known as Maharal (c. 1525–1609), Menachem Mendel Krochmal (1600–1661), David Oppenheimer (1664–1736), Shmuel Shmelke Horowitz (1726–1778) and Mordecai Benet (1753–1829). The local yeshiva enjoyed outstanding reputation all around Europe. The Museum of Jewish culture in Moravia and Silesia resided in Mikulov in 1935–1938. The Jewish Community of Mikulov was restored after the end of WWII for a short period of time.

The Jewish quarter is an extensive 33-acre area situated at the western side of the Zámecký Hill, its streets nowadays called Husova, Zámecká, Alfonse Muchy, U staré brány and Na jámě. Out of the initial 317 houses 90 have been left after demolitions, including the following buildings of former Jewish institutions: two Jewish schools at No. 4 and No. 48 Husova Street, an old people's home at 52 Husova Street and a cistern for the ritual bath in the basement of the house at 8 Husova Street. Some of the buildings, still with the renaissance and baroque disposition, feature interesting architectonic details, such as corner archways. Since 2000, all the attractive sights have been presented as part of an educational trail winding through the Jewish quarter.

The Upper Synagogue at 13 Husova Street, built in 1550, was expanded in 1689. After the fire the synagogue received a new baroque design in 1719–1723 (perhaps with the contribution of the magistrate architect Christian Alexandrer Oedtl), in which the four cupolas vault together to form a four-column pillar in the middle of the hall, a rostrum – almemor. The synagogue is the last preserved temple of the Polish or Lvov design in the Czech Republic. After having been completely restored in 1977–1989, the Upper Synagogue nowadays serves the town’s cultural needs, holding an exposition covering the history of the local Jewish community and featuring the preserved relics. On its front wall a memorial plaque to the victims of the Holocaust was mounted and unveiled in 1995.

Out of the initial 12 Jewish Houses of God the mass of the former Michlštetrov Synagogue from 1697 (initially situated in the courtyard of the house at 52 Husova Street, nowadays a part of the Templ Hotel) and a torso of the Ashkenazy Synagogue from 1675 (in the courtyard of the houses at the No. 18–20 Alfonse Muchy Street) have been preserved; the other synagogues were closed down and dismounted in the recent 150 years.
více  Zavřít popis alba 
 • 28.8.2017
 • 32 zobrazení
demmark-info
PRAHA/STRAHOV
B-tým Slavie absolvoval v sobotu další přípravný zápas. Na pražském Strahově prohrál s Kunicemi 3:4. Dva góly Slavie vstřelil Matěj Paprčiak, třetí gól přidal Marek Červenka.

SK Slavia Praha B – FK Kunice 3:4 (2:2)
Branky: 12. a 28. Paprčiak, 84. Červenka – 16. Marek, 42. Kounovský, 54. Tafat, 56. Koubek.

Slavia: Měsíček (46. Malina) – Šimkovský (46.Galus), Vodrhánek, Brůžek, Sudek – Smolák (46. Mráz), Niedermeier, Čepelák (46. Kučera), Veselý (46. Žák) – Paprčiak, Červenka (46. Mikula).

Další přípravný zápas sehraje slávistické béčko v pondělí 25. července v Nymburce. Od 11 hodin se střetne s výběrem pro Univerziádu.
více  Zavřít popis alba 
 • 14.4.2012
 • 52 zobrazení
demmark-info
PRAHA/NA CHVALECH

Třetí výhru ve třetím přípravném zápase si připsala juniorka Slavie,
když porazila na Čelákovice 4:2.

SK Slavia Praha U21 - SK Union Čelákovice 4:2 (1:0)
Branky: 12. Mikula, 60. Synek, 80. a 86. Červenka - 58. a 84. soupeř

Slavia 1. pol.: Malina - Mikula, Sůra, Brůžek, Malcharek - Čepelák, Bazal - Zámečník, Šimeček, Smolák - Ptáček
Slavia 2. pol.: Hrubeš - Šimkovský, Sůra, Brůžek, Sudek - Šittich, Bazal, Šimeček, Smolák - Červenka, Synek

Slávisté vstoupili do utkání v rozestavení 4-2-3-1 a začali aktivně a už ve dvanácté minutě šli do vedení, když po Ptáčkově sklepnutí poslal míč za obranu na Mikulu Šimeček, Mikulovu střelu sice brankář hostí srazil, ale míč přesto do sítě doputoval - 1:0. Kvalita hry však brzy po vstřelené brance upadla a hrálo se především mezi šestnáctkami. Ve 22. minutě měli dobrou šanci na vyrovnání hosté, Malina musel mimo vápno, ovšem míč se odrazil k hráči soupeře, ten chtěl lobovat do prázdné brány, ale míč špatně trefil a míč letěl úplně jinam, než zamýšlel. V závěru poločasu se Slavia zvedla, Smolák střílel po Mikulově centru z voleje nad, Šimečkovu ránu z hranice vápna vyrazil brankář na roh a po dalším rohu se odvrácený míč vrátil do vápna, kde byl osamocený Brůžek, jehož střelu brankář hostů vyrazil.

Do druhé půle trenér Petrouš prostřídal několik hráčů, změnilo se také rozestavení a fotbal byl divácky zajímavější. Už po pěti minutách se mohl prosadit Synek, brankář jeho pokus vyrazil na roh. Za chvíli mířil těsně nad Červenka. Z ojedinělé akce se tak prosadili hosté, když potrestali chybu slávistů v rozehrávce a po dobré přihrávce za obranu byl hráč Čelákovic tváří v tvář Hrubešovi - 1:1. Ovšem za dvě minuty pro změnu chybovali hosté, konkrétně jejich brankář, míč se dostal k Šittichovi, který od brankové čáry nacentroval na Synka, který hlavou usměrnil míč do zpola odkryté branky - 2:1. Aktivní útočná dvojice Synek - Červenka si nadále vytvářela šance, Synek klidně mohl zaznamenat hattrick, jenže v další vyložené šanci napálil jen brankáře a poté pálil z voleje nad. A tak se nakonec prosadil druhý hrot, deset minut před koncem zastavil útok Čelákovic Brůžek, posunul na Smoláka a ten vyslal za obranu Červenku. Útočník, jehož slavnější bratr míří do NHL, ukázal, že také umí udělat golmanovi kličku a zavěsit - 3:1. Lehké zdramatizování přinesla branka na 3:2 v 84. minutě, když se obrana Slavie opět nevyvarovala chyby a rychlý útok Čelákovic zprava skončil brankou. Ovšem už za minutu zahrál v nouzi brankář soupeře rukou mimo pokutové území. Rozhodčí sice v přátelském zápase nechtěl vylučovat a nevytáhl ani žlutou kartu, nicméně trest přišel v podobě branky, když po dobré střele předvedl důraz Brůžek a míč do sítě dopravil Červenka - 4:2. Další šance Šitticha a Sůry k brance nevedly, a tak se výsledné skóre už nezměnilo.
více  Zavřít popis alba 
 • 21.4.2012
 • 75 zobrazení
tjmrlinek
11.9.2015 4:30 hod. odjezd z Mrlínku, poslední zastávka Mikulov 6:45 hod.

převlékání do dresů Maria Taferl v 9:15, start v 10:00 hod. směr Melk
19 cyklo + 1 řidič + bus s vlekem, v Melku 11:30 hod.
12:45 hod. odjezd směr přívoz Spitz, 13:45 první defekt
14:30 přívoz(2,50E/kolo) do městečka Spitz, 16:30 u radnice Dürnstein
17:50 hod. ubytování Krems, 20:00-22:00 večerní procházka Krems
do 23:00 hod. večerní produkce Všechomoru pak večerka

12.9.2015 8:00 hod. snídaně, balení a odjezd z ubytovny 9:00 hod.
18 cyklo + navíc Karel P. + 1 řidič + 1 letuška + bus s vlekem
11:30 hod. zastávka Langelois, 12:30 druhý a poslední defekt
14:00 hod.zastávka Thunau am Kamp
15:45 největší a nejdelší kopeček našeho výletu
15:15 Horn, převlékání a nakládání kol
16:15 odjezd směr ČR, trošku se nám protáhla cesta kvůli opravě dálnice a vážné nehodě zrovna v tom zúžení, příjezd Mrlínek kolem 21:00 hod.

závěrem pro pivaře: rakouské "pívo" 3,30E až 3,80E (90-110Kč) !!!
více  Zavřít popis alba 
 • 11.9.2015
 • 334 zobrazení
knszlin
Nohejbalový turnaj trojic, 25.7.2015

Výkonnostní:
1. ICE (Jan Kaděra, Lukáš Rosenberk, Tomáš Gurtler)
2. TJ Sokol I. Prostějov (Jan Valenta, Kamil Husařík, Jakub Ftačník)
3. Master Vyškov (Martin Műller, Petr Zemánek, Martin Šamalík)
4. Hlohovec (Dušan Ifka, Jaroslav Ifka, Jiří Zvoníček)
5.÷8.
Vítězové 2015 (Josef Nezval, Martin Kawulok, Tomáš Mikula)
Pojebat Vítěze 2015 (Lumír Gebel, Tomáš Volman, Petr Gargulák ml., Radim Olšák)
Svačinka (Michal Plachý, Ivo Nováček, Petr Špok)
Frýdek-Místek (Roman Kvarda, Patrik Mitera, Tomáš Matušek)
9.÷12.
CLIMAX Z (Marek Novosad, Vít Zgarba, Karel Švirák, Dalibor Dvořák)
ValMez (Martin Andris, Daniel Žitník, Majštiník)
Prasus (Robert Gargulák, Stanislav Tomek, Miroslav Tomek)
ABC (Tomáš Andris, Patrik Bartoň, David Majštiník)
13.÷14.
NK Vinodol (Marek Čeredka, Andrej Levicky, Adam Kovacik, Dominik Kovacik, Tomas Sevcik)
Petrovice (Rudolf Stařičný, Aleš Balicki, Tomáš Pika)

Rekreační:
1. Závišice (Aleš Lošák, Petr Ferst, Petr Demovič)
2. Vrakuňa A (Ivan Lukac, Roman Ferencak, Pavol Kovasich)
3. Výletníci (Robert Farkas, Erik Mandak, Ivan Belosic)
4. Brňov-zastávka u Kamasů (Martin Orság, Petr Orság, Tomáš Žarlok)
5.÷8.
SKUNK Unkovice (Ivo Ošanec, Roman Holeček, Libor Cechmeister)
Botas team (Rudolf Stařičný, Jan Stařičný, David Dvořák)
Matrix B (Oldřich Černocký, Ladislav Svoboda, Libor Změlík)
Bystřička A (Aleš Palát, Tomáš Tomšej, Petr Čunek)
9.÷11.
Matrix A (Vlastimil Halašta, Miroslav Kučera, Lubomír Adamík)
Bystřička B (Jakub Zajíček, Lukáš Kotrla, Jan Spáčil)
Bystřička žáci - Rebelové (Aleš Palát ml., Ondřej Zajíc, Ondřej Molnár, Jiří Hlaváč)
Kategorie: sport
více  Zavřít popis alba 
 • 25.7.2015
 • 653 zobrazení
kouda
Kongres v Mikulově 4/2018
více  Zavřít popis alba 
 • 13.4.2018
 • 53 zobrazení
coquillage
 • 5.11.2017
 • 22 zobrazení
skolkasidliste
Sluníčka
více  Zavřít popis alba 
 • 4.12.2019
 • 49 zobrazení
rehlovice
 • prosinec 2016 až leden 2017
 • 78 zobrazení
jingo
 • květen 2015 až prosinec 2016
 • 89 zobrazení
zsmsjevisovice
 • 15.6.2017
 • 100 zobrazení
bezerovice
Výpisky ze zpráv jednatelů SDH Bežerovice
Dávné bylo přání občanů bežerovických zakoupiti obecní stříkačku a zříditi sbor dobrovolných hasičů. K uskutečnění této myšlenky došlo konečně v roce 1911 20.10. Po platném usnesení obecní zastupitelstva zahájeno bylo prostřednictvím čestného občana bežerovického Antonína Fialy, správce Hlávkových kolejí v Praze vyjednávání s českou firmou „Ústřední prodejna stříkaček v Praze“ a došlo k objednávce stroje to zcela moderního. Stříkačka i s příslušenstvím stála po všech naším důvěrníkem docílených slevách kor. 1858,05. Stříkačka dodána byla do obce 24. února 1912. (Podle jednatelské zprávy Josefa Marka z roku 1932 byl sbor založen v únoru 1912.)
V měsíci září roku 1912 postavena byla kolna na stroj a nářadí nákladem obecním per Kro 307,55 a v říjnu pak stříkačka i s příslušenstvím v kolně konečně uschována. Zaznamenati sluší ještě že do chvíle tohoto zápisu vykonal sbor dobr. hasičů v Bežerovicích 4 cvičení.
Končím první zápis pamětní s přáním všeho zdaru práci sboru heslem: „Svornost tuží, sváry muží“. V Bežerovicích dne 14. prosince 1912. Josef Hruška čp. 19 jednatel sboru a starosta obce.
Sbor měl první a těžkou zkoušku v roce 1919, 6. července, kdy se po poledni strhla bouře a blesk zapálil dřevěnou stodolu a kolnu usedlosti čp. 2 (Daňha). V obecní kronice se píše, že sbor při ní znamenitě obstál, ovšem i za pomoci velkého lijáku a výhodného větru, který vál plameny od ostatních obytných budov a stájí. (Jednatelské zprávy se začaly psát až v roce 1921 a tak o starším dění nemáme mnoho záznamů)
Další požáry byly v roce 1924. V zápisu (z valné hromady dne 11. ledna 1925) se o tom dočteme: dne 19. dubna v ½ 11 večer u Marie Houškové. Oheň vznikl ve stodole a díky příznivému větru a prázdné stodole že byl lokalisován pouze na hořící stodolu a část krovů na kůlně, ostatní bylo zachráněno, pomáhal Sbor Sudoměřický. Sbor Smoleč již se ani hašení nezúčastnil. Dne 2. listopadu vznikl oheň ve stodole souseda Jos. Filipa a sice v ½ 8 ráno. Při silném větru byla hnedle celá stodola v plameni. Sbor byl ihned na místě a jen velkou námahou a přičiněním bylo zabráněno aby nechytl stoh slámy za stodolou a stodola přít. Haškovce na kterou táhl silný vítr, za přispění sboru Sudoměřického bylo zabráněno šíření na obytné místnosti takže účastí sborů Smolče a Černýšovic byl oheň v 10 hodin dopoledne již lokalisován a zabráněno další šíření. Tento požár byl pro nás též zkouškou neb byli tři členové místního sboru zraněni. Pří záchranných prací u Kolihů byl zraněn přít. Kos Jan a sice pádem si zlomil žebro přít. velitel Hruška A. utrpěl vnitřní zranění a dále byl zraněn přít. Losos Jan při ukončovacích pracích sesulo se klenutí, byl zraněn do hlavy.
Dne 3. ledna 1926 se (sbor) účastnil požáru v Bechyni počtem 16 členů, jelikož požár nehrozil nějakého rozšíření, nebylo zapotřebí již stroj upotřebit.
V tomtéž roce přítel Haškovec navrhuje častější cvičení ve sboru o čemž se živě debatovalo. Od té doby se tyto návrhy objevují ve zprávách pravidelně. V prosinci 1928 se dokonce usnesli, že kdo se nedostaví na cvičení oznámené alespoň 6 dní předem, musí zaplatit do sborové pokladny 5 Kč.
Zajímavostí je, že podle druhého řádku zápisu se tato schůze konala přítele Haškovce, ale o řádek níže již schůzi zahajuje bratr velitel. V lednu 1954 se pak v zápisech objevuje oslovení soudruh, které tam vydrželo do roku 1973, kdy se vrací bratr.

Během roku 1930 zúčastnil se sbor při požáru Horního mlýna v počtu 12 mužů.
V roce 1932 se sbor účastnil hašení požáru v obci Smolči. Od okresní požární pojišťovny za to dostal 100 Kč.
V roce 1936 se sbor súčastnil požáru v obci Sudoměřicích, v plném počtu, avšak činně nezasahoval, jelikož toho nebylo potřeba.
V roce 1937 se sbor zúčastnil požáru na Hutích u pana Haškovce, plném počtu, kdež také činně zasáhl. Jako náhrada za opotřebení bylo pojišťovnou Slavia darováno 100Kč.
Řádná valná hromada v r. 1939 konána nebyla, neboť je bylo zakázáno vykonávat. Ta se konala až v únoru 1941. Sbor dobrovolných hasičů se musel přejmenovat na Hasičský sbor, dále zakázáno nosit vycházkový stejnokroj a odstraněno všechno, co nese název bývalé Československé republiky, odstranění lvíčka z helem a opasků a dovoleno nositi jen pracovní stejnokroj s helmou. Činnost sboru byla dosti omezena.
19., 20. 21. února 1941 provedl záchranné práce na řece Lužnici u osady Hutě. Také v roce 1943 prováděl záchranné práce na řece \Lužnici u osady Hutě. V roce 1942 předal veškerý majetek do vlastnictví obce. Dále bylo nařízeno povinnost zdravení a zaveden byl povině ve služebním úředním styku arijský pozdrav zdviženou pravicí. Generální velitel uniform. Protektor policie zakázel konání vole nových činovníků.
V roce 1944 konal sbor mnoho cvičení dle nového řádu se stříkačkou. Také velitel samarické stráže vycvičil lajcké pomocnice k ochraně proti letecké obraně. 20. října 1944 se sobr účastnil požáru v Německém Dvoře u p. statkáře Václava Mary, kde podlehla požáru stodola v ní krmné zásoby uloženy.
1.7. 1945 se konala mimořádná valná hromada za účelem a programem zvoliti funkcionáře po době 6 roků okupace a utrpení hrozivé války s německem. Dále se účastnil sbor sběru střeliva a granátů na silnicích kde odhazovala německá rozprášená armáda na útěku před Ruskou rudou armádou. V den 5. května kdy se objevily československé vlajky na každém domě a Praha venkov a všechny města bojovala německými esmanskýma pluky i v okolí města Bechyně netrpělivě vyčkávali se pomstíti německým okupantům při této revoluční době byl ještě zastřelen učitel Kovařík.

V roce 1946 se slavilo upálení m. Jana Husa. Sbor se zúčastnil na záchraných prací na řece Lužnice, 26.9. požáru v lesích Alfonse Paara ve Dvorcích, kde první byl u požáru zúčasten. A dále požáru Kamenný Dvůr 8 členama kde rovněž byl při záchraně nejdříve.
Na valné hromadě sboru hasičů 11. dubna 1949 byla schválená objednávka motorové stříkačky a pracovních obleků.
16. prosince 1949 se v místnosti Místního národního výboru za účasti 12 členů (nejméně od založení) konala slavnostní schůze k 70 narozeninám J. V. Stalina, kde bratr velitel přečetl slavnostní projev Bojovník za mír a Stalin a český národ.

Na valné hromadě 27. března 1951 předseda přejmenovává hasičskou jednotu na Československý Svaz hasičstva a náš sbor se jmenuje místní jednota ČSH. V roce 1954 je to již Československý svaz požární ochrany, místní jednota Bežerovice. Ale v zápisech se vytrvale drží slovo hasičská, někdy v závorce za požární a od roku 1965 už jen požární. V listopadu 1990 na návrh okresního výboru Svazu byli požárníci přejmenováni na hasiče.

Do roku 1949 se schůze konají v hostinci u Haškovců nebo u pana Matyáska. Od prosince 1949 pak v místnosti MNV. V roce 1960 došlo ke sloučení obcí. Schůze v roce 1964 se konala v místnosti osvěty v Bežerovicích a od té doby již v úřadovně MNV.

V roce 1952 se jednota účastnila lesního požáru v lese Soudná.
V roce 1954 se účastnila požáru u člena A. Hrušky č. 19, kde v době noční vypukl požár u stájí pro vepře. #Požár byl brzy uhašen aniž by se rozšíril na další budovy. Při požáru pomáhaly vydatně naše ženy, které prinášely vodu v kýblech a putnách. Jeví se zde nutná potřeba motorové stříkačky. Další požár by v březnu v lese u trati.
V roce 1956 se zúčastnila požáru statku v Sudoměřicích. V tomto roce byla také doplněna výstroj požární devítky.
Od roku 1957 se opravuje vodní nádrž před domem čp.3
V roce 1958 vyhlašují členové závazek k 11 sjezdu KSČ opravit zbořený mostek pod vozovkou na Hůrku, která slouží socialistickému sektoru JZD v Bežerovicích.
V dubnu a květnu 1965 byl provedena adaptace požární zbrojnice v akci Z. V červnu 1966 byla místní jednotě přidělena nová motorová stříkačka a byla vyhlouben rybník/nádrž, ale bude potřeba aby členové pochopili tuto potřebu jako ji pochopil i s. Jos. Daňha, který má hlavní zásluhu na řízení a opatření potřebného materiálu.
Od této doby se v zápisech objevují zprávy o pravidelných prohlídkách budov a JZD Rozvoj, brigádách v zemědělství, osvětové akce a vysílání rozhlasových relací. Jak to bylo si přečteme v zápisu z roku 1968: Prostě plán hlavních úkolů a jeho plnění zůstal pouze na papíře ačkoliv měl být vzorem plnění úkolů na počest 4. sjezdu ČSPO. Tento závazek obsahoval mj. ukončení vodní nádrže a stožár na sušení hadic. Od roku 1970 se sbírá železo. Od roku 1978 se už neplnilo vůbec nic a to ani závazky na počest 60. výročí VŘSR. Ačkoliv se nějaká činnost dělá – občas prohlídky budov, opravy úřadovny, hasičárny apod. ve všech zápisech se objevují stesky na skoro nulovou činnost a neplnění závazků. Závazky se přestávají přijímat až v roce 1990 a odpadlo i mnoho papírování a zasílání každoměsíčních hlášení.

Protože si za 3 dny připomeneme výročí založení Československa, dovolte mi na závěr přečíst zápis z roku 1937
Dne 14. září 1937 o 3 hodině ranní na zámku Lánském zemřel celým národem milovaný a celým světem ctěný a obdivovaný náš první president , president Osvoboditel Dr T. G. Masaryk. Věhlasný filosof, učenec, slavný revolucionář, tvůrce naší samostatnosti, státník věhlasného jména rozvážný a nanejvýš moudrý správce státu a jeden z nejušlechtilejších Čechů, to byl T.G. Masaryk. Byl skvělým vzorem neúnavné práce lidskosti a spravedlnosti a veřejné správě zářným příkladem svědomitého nestranného služebníka státu, jehož jedinou snahou bylo blaho a zdar státu, hmotné i duchovní povznesení jeho obyvatelstva.
Bohužel si nedovedu představit, že bychom toto napsali o jakémkoliv současném politikovi.
více  Zavřít popis alba 
 • srpen až září
 • 118 zobrazení
gebina
Mikulov - Mrňouskové
více  Zavřít popis alba 
 • 16.4.2016
 • 521 zobrazení
vcelojedi
Zima začala a my s ní. Po úvodních organizačních informacích jsme se dali do výroby lojových závěsů pro zvířata. Co jsme si navařili, to si taky sníme. Proto jsme se vydali do parku a závěsy rozendali na stromy. Víc jsme toho už nestihli, takže příště začneme s vánočním laděním.
více  Zavřít popis alba 
 • 4.12.2017
 • 57 zobrazení
mskytickamodra
 • prosinec 2017
 • 30 zobrazení
radkatatranka
 • prosinec 2019 až leden 2020
 • 280 zobrazení
mslechowiczova
Motýlek
více  Zavřít popis alba 
 • 4.12.2019
 • 59 zobrazení
redakcedr
 • 4.12.2019
 • 86 zobrazení
sdzstyrsovarbk
 • 4.12.2017
 • 46 zobrazení
janacermakova1
 • 12.4.2017
 • 21 zobrazení
jatess
 • 4.2.2018
 • 38 zobrazení
1mravenec
 • 3.12.2011
 • 25 zobrazení
Reklama