Hledání

70 vyhledaných výsledků
AKCE -30 % s kódem
Valentýnská 30% sleva
Oslavte Valentýn s fotodárky Rajče.
Kód: Valentynska Valentýnská 30% sleva
vanza
 • 24.11.2013
 • 40 zobrazení
bele
ALB 1385
Po šesti letech se vracím k dokončení alb z putování po Gruzii a Armenii, které proběhlo v září a říjnu 2013. Bude to fuška, tenkrát jsem stihl jen TBILISI končící v albu číslo 470 a zbytek fotek jsem považoval za ztracené. Odešel mi tenkrát nenávratně disk bez možnosti je zachránit a k mému překvapení jsem nyní na odložené flešce našel jejich zálohu. Nyní jen trnu, co se mi v hlavě ze skromných poznámek vybaví. Povídání asi už nebude tak šťavnaté jako kdysi, ale jdeme na to :-)

Opouštíme Tbilisi – hlavní město Gruzie a před námi už bude jen adrenalin v délce asi 3.300 kilometrů až do našeho odjezdu zpátky do Prahy. Vyrážíme cestovat po Gruzii, a co vlastně o ní víme – pár informací se hodí i do budoucnosti k pochopení souvislostí. Stát má rozlohu cca 69,7 tis. km2 , kde je rozptýleno 4,385 milionů obyvatel ve složení Gruzínci 84 %, Azerbajdžanci 6,5 %, Arméni 6 % a zbytek Rusové asi 2 % a ostatní. Náboženství převažuje hlavně gruzínska ortodoxní cirkev 65 %, islam 11 %, arménská apoštolská cirkev 8 % a ostatní náboženství
HISTORICKÉ MEZNÍKY na území dnešní Gruzie
• 6. Století p. n. l. Kolchidské království (KOLCHIDA)
• 4. Století p. n. l. Iberské království (IBÉRIE)
• 1. Stol. n. l. obě království se stávají součástí Římské říšeě
• 6. stol. Podrobení Perzií
• 7. až 9. stol. Podrobení Arábií
• 11. stol. podrobení Seldžuckými Turky
• 13. – 14. stol. podrobení Mongoly
• 15. – 16. stol. podrobení Osmanskými Turky
• 17. stol. podrobení Iránemi
• 1801 pričlenění k Rusku
• 1921 vznik Zakavkazské federativní republiky
• 1936 vytvoření GSSR
• 1991 vyhlášená svrchovanost Gruzie
• 2013 jsme přišli my prozkoumat jedno z nejposvátnějších míst Gruzie – kostel Svatého kříže

První zastávka kosek od Tbilisi byl kostel – klášter - Svatého kříže Jvari (vyslov Džvari). Stojíme pod kopcem a první co vidíme, spíš slyšíme, je starší chlápek s harmonikou u nohou a točí kliku flašinetu. Prostě stojí a točí. Nechtěli jsme začínat komntakt a raději se suneme vzhůru k budově kláštěra. Stojí na skalnatém vrcholku hory Sagurámi nad soutokem řek Mtkvari a Aragvi a nad starobylým městem Mtskheta. Na tomto místě se podařilo na začátku 4. století svaté Nině obrátit krále tehdejší Iberské říše Miriana III. na křesťanskou víru. Na památku této události zde byl vztyčen velký dřevěný kříž na místě pohanského chrámu. Šestihraný podstavec kříže je v interieru kostela, který byl nad ním postaven. Podle pověstí byl tento kříž schopný dělat zázraky, a proto se na toto místo stahovali poutníci z celé oblasti Kavkazu. Na místě dřevěného kříže byl v roce 545 postaven kostelík zvaný Malý kostel Jvari. Současná stavba – Velký kostel Jvari byl postaven mezi roky 586 a 605 králem Erismtavari Stephanozem I. Džvari patří mezi první gruzínské chrámy s upravenými fasádami, na kterých jsou kamenné skulptury a basreliéfové řezby na fasádě. Nad vchodem je reliéf „Pozdvižení sv. Kříže“ a nad ním „Král Stephanoz II. klečí před Ježíšem“

Důležitost komplexu Jvari časem rostla a komplex lákal stále víc poutníků. Na konci středověku byl celý komplex obehnán kamennou hradbou s bránou. Pozůstatky tohoto opevnění se zachovaly dodnes. Klášter byl v roce 1996 spolu s jinými památkami v blízké Mcchetě zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO.

Mniška svatá Nino zemřela asi v roce 338/340 a patří v Gruzii mezi velmi uctívané světice. Její symbol je kříž z kmínků vinné révy „grapevine džavari“, který svázala svými vlasy. V interieru je obraz malíře Michaila Sabinina *OSLAVA IBERIE*z roku 1880, kde je sv.Nino zobrazena s králem Miriamem III.a jeho ženou Nano. Podle starých zápisu zde bylo křesťanství přijato roku 337

Byli jsme zde jako jedni z prvních návštěvníků jen s několika málo poutníky. Jejich počet ale rychle narůstal, přibylo stánků s tretkami a pár žebrajících osob. Podle vyjádření místních běžný provoz. jen flašinetář tam byl po celou dobu téměř beze změn, jen si někam schoval svoji tahací harmoniku a pokladničku měl z druhé strany než ten den ráno. Prostě přišel jeho čas na změnu
Kategorie: cestovánízemě
více  Zavřít popis alba 
22 komentářů
 • 23.12.2019
 • 75 zobrazení
csopvlasim
Příměstské tábory pro děti od 7 do 15 let organizuje Podblanické ekocentrum Českého svazu ochránců přírody již od roku 2013 a v roce 2019 proběhly tři turnusy. Děkujeme všem za účast a těšíme se opět příští rok!
více  Zavřít popis alba 
 • 27.9.2019
 • 125 zobrazení
csopvlasim
Příměstské tábory organizuje Podblanické ekocentrum Českého svazu ochránců přírody již od roku 2013 a od té doby se jich zúčastnilo přes 400 dětí ve věku od 7 do 15 let. Letošní příměstský tábor v paraZOO nabídl tři turnusy, které využila k trávení prázdnin téměř stovka dětí.
více  Zavřít popis alba 
 • 20.8.2018
 • 148 zobrazení
bele
ALB 1186
Album (2) z oblasti bývalé říšské země Alsasko-Lotrinsko – město METZ
Občas se vyplatí navštívit stejná místa s odstupem času. To se plně potvrdilo u města Metz. Největší důvod pro moji návštěvu v roce 2008 bylo vidět na vlastní oči jednu z největších gotických staveb na světě, Saint-Étienne - katedrálu sv. Štěpána ze 13. a 14. Století. Přiznávám, že mi až tak nešlo o vlastní objekt, jako vidět obrovské a barevné vitráže rekostruované Marcem Chagallem a Roggerem Bissierem. To byl pro mne magnet číslo jedna, který se naplnil.
V roce druhé návštěvy 2013 byla katedra opravována a značně znepřístupněna, tak jsem zhotovil spíše foto z kamenné výzdoby. Naopak v roce 2010 zde bylo otevřeno slibované kulturní centrum a muzeum Centre Pompidou- pobočka Metz, tak se mi při druhé návštěvě splnil sen vidět i tuto jedinečnost. Obě události jsou natolik pro mne významné, že jsem si je dopřál v samostatných albech. Ještě pár slov k městu samotnému
Mety jsou hlavní město departementu Moselle a leží na soutoku řek Mosela a Seille. Zřejmě od nepaměti toto místo oplývalo bohatstvím a vysokým počtem obyvatel, dokonce zde žilo vice lidí jak v Lutetii - dnešní Paříži. Bohatství přitahuje I jiné činy, a tak dne 7. dubna 451 bylo město vypleněno Attilovými vojsky. NIcméně na počátku středověku zůstávaly Mety dlouhou dobu svobodnou městskou republikou v rámci Svaté říše římské.

Mety se staly také sídlem Metského biskupství, což mělo za následek rychlý vzestup počtu náboženských staveb. V pozdním středověku měly Mety okolo 30 000 obyvatel a byly tak jedním z největších měst německé říše. Roku 1552 se francouzský král Jindřich II. stal suverénním knížetem tří biskupských měst (Trois-Évchés) METZ, TOUL a VERDUN. Tehdy se Mety přeměnily na posádkové město a získaly významné místo v rámci francouzského království.
Během prusko-francouzské války byly v roce 1870 Mety obléhány a po uzavření Frankfurtského míru roku 1871 připojeny k nově vzniklému Německému císařství. Za prusko-fr. války 1870-1871 byla v bojích u Metz obklíčena fr. armáda o síle 173 000 mužů (F. A. Bazaine) a donucena ke kapitulaci. V letech 1871-1919 byly méty součástí Alsaska-Lotrinska a byly hlavním městem německého Lotrinska. I po tomto připojení město dále rostlo, především díky přílivu německých přistěhovalců. Během několika málo desetiletí se tak ve městě vytvořila německojazyčná většina. Nápadně tuto dobu připomínají kolosální budovy v novorománském a neogotickém stylu, které byly postaveny právě za doby německé nadvlády.
více  Zavřít popis alba 
177 komentářů
 • 16.3.2018
 • 165 zobrazení
jaropet
Zdejší hrad byl založen okolo roku 929 králem Jindřichem I. a nesl jméno "Misnia". Pod jeho hradbami se nacházela původně slovanská vesnice "Meisa" (pojmenovaná dle stejnojmenného potoka), jež byla germanizována a postupně rozšiřována, až se z ní stalo na konci 12. století sídlo městského charakteru (městská práva jsou písemně doložena k roku 1332). Kvůli rezidenci zdejších biskupů (zal. 968) mělo město pro kulturní rozvoj Saska zásadní význam. Míšeň byla do roku 1423 centrem míšeňského markrabství.
V roce 1539 byla ve městě provedena reformace. Tři zdejší katolické kláštery byly rozpuštěny a v areálu františkánského kláštera byla zřízena škola. Hospodářský vývoj města byl dlouhou dobu určován tkalcovským řemeslem, jež bylo ale za třicetileté války v první polovině 17. století téměř ochromeno. Novým hospodářským impulzem bylo až zřízení porcelánové manufaktury saským kurfiřtem a polským králem Augustem II. Silným (1710).
Dominantou města jsou od středověku hrad Albrechtsburg a Míšeňská katedrála, které se nalézají na levém břehu Labe. S výstavbou katedrály, jejíž markatní věže byly dokončeny až roku 1909, bylo započato okolo roku 1250. Zámek Albrechtsburg byl vystavěn po roce 1470 pod vedením Arnolda von Westfalen. Z architektonického hlediska se jedná o první zámek v Německu. Albrechtsburg měl být původně užíván jako knížecí rezidence. Tento účel plnil ale jen velmi krátce. Za třicetileté války byl zámek těžce poškozen a od roku 1710 do poloviny 19. století sloužil jako sídlo porcelánové manufaktury. Na konci 19. století byl zpřístupněn veřejnosti.
Za druhé světové války město neutrpělo téměř žádné škody. Míšeň měla být v posledních dnech války prohlášena za pevnost a k její obraně měly být použity všechny dostupné prostředky. Rychlý postup Rudé armády a osvobození města 7. května 1945 tomuto plánu nicméně zamezily.
V době Německé demokratické republiky docházelo vzhledem ke zvyšujícímu se počtu obyvatel k rozsáhlé výstavbě, která probíhala především v okrajových částech města. Historické jádro tak zůstalo ušetřeno. Jeho péči se ale nikdo nevěnoval a mnoho historických domů postupem času zchátralo. Po znovusjednocení Německa roku 1990 bylo Staré město rozsáhle zrestaurováno.
Roku 2002 byla Míšeň postižena katastrofální povodní. Vodní hladina dosahovala ve Starém městě místy až 3 metrů. Pod vodou se tak ocitlo kino i divadlo. Výše položené Tržní náměstí s radnicí postiženy nebyly. Za povodní roku 2013 bylo Staré město opět zaplaveno, jelikož voda protipovodňovou stěnu na břehu Labe přetekla.

Zdroj a více info: https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%AD%C5%A1e%C5%88
Album věnované míšeňské katedrále: http://jaropet.rajce.idnes.cz/Misen_-_katedrala_Mei_en%2C_Sasko%2C_Nemecko/
Album věnované kostelu sv.Afry: http://jaropet.rajce.idnes.cz/Misen_-_kostel_sv.Afry_Mei_en%2C_Sasko%2C_Nemecko/
více  Zavřít popis alba 
27 komentářů
 • 17.2.2016
 • 83 zobrazení
peterth
V souvislosti se zpřístupněním areálu jako autoparkoviště na přelomu roku 2014/15, zmiňovaném v tomto článku ( http://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/misto-uredniku-poslou-do-kasaren-auta-20150206.html ), vyvstaly mezi zájemci o českobudějovickou vojenskou historii obavy, že by se scénář likvidace mohl opět opakovat (viz. případ kasáren ve Č. Dvorech a části areálu kasáren dělostřeleckých).
citujme z článku:
"Co přesně by se s jednotlivými objekty nyní mohlo dít, ještě není určeno. Na rozsáhlém nádvoří by například podle náměstka primátora Františka Konečného bylo možné část přízemních nevyužívaných starých objektů zbourat, aby se získal další prostor pro automobily. Jedna část bývalých kasáren, směrem k autobusovému nádraží, je celkem v pořádku a mohla by být podle primátora Jiřího Svobody dál pronajímána. U části obrácené směrem k ulici primátor nevyloučil případnou demolici."
Proto jsem se rozhodl zdokumentovat současný stav areálu (únor 2015), aby pak nebylo již opět pozdě (galerie bude průběžně doplňována). Již v první polovině února 2015 se zřejmě začaly bourat poválečné objekty uvnitř areálu.
Bohužel, zájmové subjekty v ČB nemají stamiliony na smysluplné využití objektů (např. vojenské muzeum, kanceláře, ubytovna apod.) a situace v ČB je momentálně taková, že tyto aktivity by zřejmě město nepodpořilo (viz. laxní přístup k 750. výročí města).
Zbude nám v ČB vůbec nějaká stará zástavba ? Bourat a stavět multikomplexy je jednodušší než renovovat. Před nedávnem šla zpráva o smysluplném využití areálu MMČB a dneska už se uvažuje o zbourání valné části areálu ? Resp. "počkáme, až budovy zchátrají, aby je bylo možné prohlásit za hodné demolice". Co bude dál ? Hlavní nádraží ? To ostatně mnoho Budějčáků považuje za ostudu města, tak co s ním že...
-------------------------

více k historii objektu zde: http://www.pkmodely.estranky.cz/clanky/stripky-historie---cs.-branna-moc-a-lehke-opevneni-na-jihu-cech/vojenske-objekty-posadky-ceske-budejovice.html

křížové odkazy
Kasárna Čtyři Dvory http://peterth.rajce.idnes.cz/Kasarna_Ctyri_Dvory_a_Sady_svobody_-_stav_konec_brezna_2012
Dělostřelecká kasárna http://peterth.rajce.idnes.cz/Delostrelecka_kasarna_na_Prazske_ul._v_C.B._VII._2014/
Mezinárodní den památek České Budějovice 21./4./2018: https://peterth.rajce.idnes.cz/MDP_Ceske_Budejovice_21_4_2018

AKTUALIZACE
první fotografie ukazují stav z 10. 2. 2015, panorama je z prosince 2012
přidány fotografie Milana Wölfla (http://www.jihoceske-rody.eu/) z konce III./2015 - likvidace komopřístaveb uvnitř, jak bylo avizováno v článcích kvůli zvýšení plochy parkoviště
foto stav pol. IV/2015 - již zlikvidované komopřístavby, detail vrat

články

stav ze září 2013 http://www.budejckadrbna.cz/files/drbna/images/page/1000x1000-1380043724-modre-uzemi-bude-od-noveho-roku-patrit-mestu-ceske-budejovice.jpg
24. září 2013 http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/cast-zizkovych-kasaren-bude-od-noveho-roku-patrit-mestu.html
28. prosince 2013 http://budejovice.idnes.cz/ceske-budejovice-dostanou-budovy-v-zizkovych-kasarnach-pj8-/budejovice-zpravy.aspx?c=A131227_2015412_budejovice-zpravy_jkr
21. 2. 2014 http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/263787-budejovice-prevzaly-zizkova-kasarna-ted-resi-co-s-nimi/
""Podle odborné studie by rekonstrukce prostor stála přibližně 80 milionů korun," poznamenal náměstek. Podle technika Karla Kalouse je budova v dobrém technickém stavu. "Je zde ústřední topení napojené na teplárenskou síť, voda je zrekonstruovaná," vyjmenoval pozitiva stavby Kalous."
24. 2. 2014 https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/zizkova-kasarna-patri-mestu-co-tam-vznikne.html
27. 2. 2014 http://regiony.impuls.cz/jihocesky-kraj/budejovice-prevzaly-dalsi-kasarna-20140222-yyjh-9845.html
29. 4. 2014 http://www.miroslavjoch.cz/galerie/projekt-kasarna-j-zizky
22. 9. 2014 http://www.jihocesi2012.cz/clanky/248/nastehuji-se-do-zizkovskych-kasaren-urednici-radnice.html
http://budejovice.idnes.cz/vyuziti-zizkovych-kasaren-v-budejovicich-fil-/budejovice-zpravy.aspx?c=A140922_165427_budejovice-zpravy_khr
7. 10. 2014 http://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/o-kasarnach-v-zizkove-ulici-rozhodnou-volby-20141007.html
12. 11. 2014 http://www.czregion.cz/konec-stresu-z-parkovani-budejovicti-vymeni-kasarna-za-obri-plac-pro-auta
"Náměstek primátora Miroslav Joch (ČSSD) upřesnil, že bourání čeká pět zděných objektů s drobnými přístavbami, dva lehké ocelové přístřešky a zděné oplocení."
29. 1. 2015 http://www.jcted.cz/zizkovy-kasarny-budou-nakonec-slouzit-pro-parkovani/
28.2.2015 http://jihoceskykraj.svobodni.cz/2015/02/tz-byvala-kasarna-jana-zizky-v-blizkosti-centra-jsou-dobrym-mistem-pro-parkoviste/
13. 5. 2016 https://www.jcted.cz/jak-s-byvalymi-vojenskymi-kasarnami-nakladaji-mesta-meni-se-v-bytove-domy-nebo-kulturni-centra/
20. 6. 2016 https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/okresni-soud-v-budejovicich-se-bude-stehovat.A160617_090546_budejovice-zpravy_khr
9. 2. 2018 https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/okresni-soud-ceske-budejovice-zizkova-kasarna-stehovani.A180209_084215_budejovice-zpravy_khr
21. 8. 2018 https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/20797-ceske-budejovice-chteji-presunout-statni-spravu-do-zizkovych-kasaren.html
29. 8. 2018 https://ceskobudejovicky.denik.cz/z-regionu/budejovice-daji-na-kasarna-prvni-penize-20180829.html
20. 12. 2018 https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/auta-v-budejovickych-kasarnach-chteji-schovat-pod-zem-20181220.html
20. 1. 2019 https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/22531-revitalizace-jihoceskych-kasaren-prijdou-na-stovky-milionu-korun.html
12. 4. 2019 https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/23424-kasarny-se-promeni-v-kulturni-chram-v-kvetnu-areal-vyzkousi-majales.html

Záměr pronájmu pozemku a nebytového prostoru kasárna J. Žižky, České Budějovice
https://www.c-budejovice.cz/zamer-pornajmu-pozemku-nebytoveho-prostoru-kasarna-j-zizky-ceske-budejovice
více  Zavřít popis alba 
4 komentáře
 • 12.2.2015
 • 202 zobrazení
vojtak20
V rámci pokračování východní etapy byla o víkendu 5. - 6. října 2013 linka 3 provozována pouze v úseku Bystrc, Rakovecká - Česká. Linka 5 byla provozována pouze v úseku (Ústřední hřbitov, smyčka -) Mendlovo náměstí - Česká. Linka 9 jezdila pouze v úseku Juliánov - Hlavní nádraží a dále okružně ulicí Husovou na Českou a přes náměstí Svobody zpět k hlavnímu nádraží a do Juliánova. Náhradní dopravu zajistily autobusové linky x3 a x5 a tramvajová linka 11. Linka x3 byla provozována v úseku Česká - Židenice, Stará osada. Linka x5 byla provozována v úseku Česká - Štefánikova čtvrť. Náhradou za vyřazený úsek linky 9 byla mimořádně v provozu linka 11 (o víkendu linka 11 běžně nejezdí) po trase Česká - Náměstí Svobody - Hlavní nádraží - Malinovského náměstí - Cejl - Jugoslávská - Lesná, Čertova rokle. Z České poté tramvaje služebně pokračovali na Komenského náměstí kde byly úvraťově ukončeny. Na linku 11 tak mohly být nasazeny pouze tramvaje typu KT8.
V rámci závěrečné etapy (jihozápadní část) probíhající od 7. října do 29. října 2013 byly omezeny pouze noční linky a linka 67.
více  Zavřít popis alba 
 • 14.1.2015
 • 61 zobrazení
vojtak20
V rámci pokračování východní etapy byla o víkendu 5. - 6. října 2013 linka 3 provozována pouze v úseku Bystrc, Rakovecká - Česká. Linka 5 byla provozována pouze v úseku (Ústřední hřbitov, smyčka -) Mendlovo náměstí - Česká. Linka 9 jezdila pouze v úseku Juliánov - Hlavní nádraží a dále okružně ulicí Husovou na Českou a přes náměstí Svobody zpět k hlavnímu nádraží a do Juliánova. Náhradní dopravu zajistily autobusové linky x3 a x5 a tramvajová linka 11. Linka x3 byla provozována v úseku Česká - Židenice, Stará osada. Linka x5 byla provozována v úseku Česká - Štefánikova čtvrť. Náhradou za vyřazený úsek linky 9 byla mimořádně v provozu linka 11 (o víkendu linka 11 běžně nejezdí) po trase Česká - Náměstí Svobody - Hlavní nádraží - Malinovského náměstí - Cejl - Jugoslávská - Lesná, Čertova rokle. Z České poté tramvaje služebně pokračovali na Komenského náměstí kde byly úvraťově ukončeny. Na linku 11 tak mohly být nasazeny pouze tramvaje typu KT8.
V rámci závěrečné etapy (jihozápadní část) probíhající od 7. října do 29. října 2013 byly omezeny pouze noční linky a linka 67.
více  Zavřít popis alba 
 • 31.12.2014
 • 55 zobrazení
canis-lazy
8. canisterapeutický tým - Dětský domov I. skupina (středa)
6. canisterapeutický tým - Internát II. výchovná skupina (středa)
7. canisterapeutický tým - Internát I. výchovná skupina (středa)
11. canisterapeutický tým - 3. třída (pátek)
9. canisterapeutický tým - 7. třída (čtvrtek)
Kategorie: dětizvířata
více  Zavřít popis alba 
 • 23.4.2014
 • 84 zobrazení
vanza
 • 23.3.2014
 • 48 zobrazení
vanza
 • 13.2.2014
 • 131 zobrazení
jitkacesty
23.září 2013 mně Lukáš odvezl na letiště a ze 2 hodiny jsme odletěli přímým letem do Gruzie. Časový rozdíl je 2 hodiny,,bylo 3,40 když jsme se ubytovali v hotelu nedaleko televizní věže. Vracíme se o den později, než bylo naplánováno, tato ČSA už neletí, poletíme přes Řím, kde máme 7 hodin čekání na letadlo ČSA.Do Prahy kufry nedorazily, přišly až za 3 dny a já byla nejen bez teplého kabátu, ale i bez klíčů. Nakonec to vyřešila Šárka, nešla na tancování a zajela se mnou pro reservní klíče do Zdib.
1.den okružní jízda po Tbilisi.Je to výstavné město, jezdí tu plno drahých západních aut,přes řeku Mtkvari vede několik mostů, jeden je krytý modrou pletenou mříží,.Městu dominuje pevnost Narikala,založená ve 4.století,přestavována za arabského emirátu v 8.století, Turky a Peršany dobita 1872 a vybuchla vlivem ruské munice, která tu byla uskladněna. A tak prohlížíme postupně zbytky kostela sv. Mikuláše,který byl později opraven a odtud shora je nádherný pohled na město.Zde nahoře stojí i obrovská bílá socha Matky Gruzie. Ne, nemá smysl popisovat desítky kostelů a klášterů, které byly za Stalina zrušeny a do nich nastěhováni vojenské jednotky, sklady jeřábů přes zimu, nástěnné fresky byly zabíleny, zničeny, seškrabány, dnes se zbytky obnovují. Šlechta musela opustit své paláce a byla odstěhována do soukromých bytů.
Ve starém městě zvaném Maidan nebo Kala jsou domy s se širokými balkóny nebo balustrádami, dříve šlechtické, balustrády jsou ze dřeva nebo z betonu.Arménská katedrála sv.Jiří založená 1251 má uvnitř zajímavé fresky.Během perské invaze tu byl zabit král Irakli II. a básník Sayant Nova v r.1764 a mají hrob před hlavním vchodem. Mineme zajímavé loutkové divadlo pro dospělé,pak Abanutubani, syrné lázně, kde se kopal Puškin i Alexander Dumas, nedaleko je mešita zničená Beriou, hlavni synagoga založená 1901, žije tu asi10 000 židů a stejný počet emigroval do USA. Ti podporují svými dary opravy a údržbu evangelických kostelů a klášterů. Ve všech kostelech jsou kopie původních obrazů, originály jsou v muzeu v Tbilisi.Takže jsme navštívili spousty kostelů a klášterů, po schodech nahoru a dolů mi pomáhal Luděk, stejně i do mikrobusu, který měl vysoko první schod.Sochu sv.Jiří,pozlacenou uprostřed náměstí jsem nemohla fotografovat, nikdy jsme tam nestáli.
Další den se jelo na východ do oblasti Kakheti. Tohle údolí obsadilo Rusko, má tu 15.000 vojáků. Místní lidé jsou zbytky horských kmenů, mluví svým vlastním nářečím.Jezdí sem jen Rusové,členi rodin za svými vojáky.Jinak je to kraj vína a ovoce. Před každým domkem je dřevěný plot a za ním je vidět vysoko nahoře podélný rošt a spousty hroznů bílých o modrých. Pokud jsme je ochutnali, byly bez zrníček, chutné a sladké.Mohu jmenovat město Telavi, klášter Ikalto, založený sv.Zenonem byl centrem vzdělanosti, vyučovalo se tu teologii,rétorice,filosofii,geometrii a praktickým oborům jako je keramika.Klášter Alaverdi ,zal. v 6.století asyrským mnichemJosefem Alaverdim,který přišel z Antiochie.Přestavěn v 11 století Následuje opevněné město Gremi, hlavní město Kachetie v 16.a 17. stol.1615 jej vypálil perský šach Abbas a město již nebylo obnoveno.
4.den výlet do Mcchety, historické město ležící severně aso 20 km od Tbilisi na soutoku řeky Aragvi a Kury.Zapsáno do památek UNESCO
Navštívíme komplex Džvari a katedrálu Svetitskohoveli,pohřební místo Kristova roucha Je to jeden z "nejsvatějších"chrámův Gruzii a sídlo arcibiskupa mcchetského a tbiliského,který je zároveň patriarchou gruzínské pravoslavné církve.Nakonec návštěva pevnosti Ananuri.
5.den Návštěva rodného domu Stalina a museum.To se musí vidět. To nelze popsat.Doporučuji obrázky.Chrám Sioni pod lešením, opravuje se. Tam jsem vyšla!
6.den lázně v Borjomi,poměrně daleko, plno výstavných domů bývalé šlechty.Sirnaté léčebné prameny.Cestou zpět nás stihla důkladná bouřka s blesky a hromobitím. V Sbilisi nebylo nic.
7.den Etnografické muzeum, nesmírně zajímavé,zal.1966. Pak malebný skanzen se stavbami z gruzínského venkova na břehu Želvího jezera.
Ubytování bylo dobré, jen žádný výtah, schody do pokojů a do jídelny na anglickou snídani.Jednou denně oběd s ev. polévkou, 2ma studenými předkrmi, saláty z rajčat a okurek, maso na rožni (tvrdé, aspoň pro mě)ovoce se spoustou několika druhů vína a káva nebo čaj. Polovina tuho zůstala na stole. Jednou jsme měli pstroužky. K pití vody, šťávy, víno nebo limonády. Moc dobré.Nedalo se to sníst.,polovina zbyla.
Poslední den bylo volno, vyjela jsem lanovkou a prošla se po kopci s výhledy na město. Druhý den se odlétalo ve 2,30 přes Řím se 7mihodinovým čekáním na naše Aerolinie. A to další už je na začátku. Máma a babička
více  Zavřít popis alba 
4 komentáře
 • 5.1.2014
 • 236 zobrazení
amut
V zápase 2. ligy mužů, divize II 2013/2014 vyhrál Sokol Královské Vinohrady muži B nad Athletics Praha 7 : 6.
více  Zavřít popis alba 
 • 4.1.2014
 • 223 zobrazení
vanza
 • 31.12.2013
 • 45 zobrazení
kandy130rs
Kategorie: cestování
více  Zavřít popis alba 
 • 7.12.2013
 • 23 zobrazení
98oddil
Opět po roce jsme se o prvním adventním víkendu vydali na třídenní výpravu. Zázemí nám tentokrát poskytli skauti 4. střediska Olomouc ve své klubovně na Černé cestě na dohled od olomouckého Klášterního Hradiska. Během výpravy jsme se museli vypořádat také s potměšilým antivánočním skřítkem, který ukradl všechny korpusy na adventní věnce a odmítal je vydat. Přemohla ho až uhodnutá hádanka.

Výpravy se zúčastnilo:
10 vlčat (Baterka, Opice, Matěj, Termit, Vojťas, Pavouk, Liška, Kuba, Markétka a Kamínek)
6 skautek (Bořek, Hasi, Rusi, Sušenka, Jerry a Včelka)
7 skautů (Šedou, Bořík, Blesk, Zkumavka, Grizzly, Mrkač a Zinek)
kmen.rar (Rusalka, Drobek, Mia, Štěstí a Cibul)
ostatní činovníci (Vločka, Vlček a Veverka)
více  Zavřít popis alba 
 • 2.12.2013
 • 217 zobrazení
bebe52
Liga starších žákyň divize II : 2 výhry FBC Teplice, 11 gólů Pálfyové a premiéra brankářky Fabiánové
V sobotu 9. listopadu 2013 sehrály starší žákyně FBC Teplice druhý turnaj v sezóně 2013 – 2014. Tentokrát byl pořádájím oddílem FBK Wings Most, který má za svou domácí „palubovku“ vybranou sporotvní halu v Málkově za Chomutovem. I tentokrát se děvčata utkala s kluby : FBK Wings Most, FBC DDM Kadaň, SK Bivoj Litvínov a FBC98 Chomutov. I nadále platí, že zápasy ligy starších žákyň se hrají v systému 3+1, podobně jako v říjnu v Chomutově byl turnaj zpestřen dovednostními disciplínami v rychlosti vedení míčku při slalomu a nájezdy na brankáře. V nájezdech se na druhém místě umístnila hráčka FBC Teplice Nella Marešová a získala diplom a něco málo sladkostí.
V porovnání s prvním vystoupením panuje s výsledky a zejména s předvedenými výkony spokojenost. Hlavní trenér Petr Horáček opět sestavil mužstvo převážně z „nových tváří“ ve 3. a 4. řadě, které zkušenosti získavají, ze zkušenějších, ale mladších hráček v 1. řadě (Nella Marešová, Veronika Bímová, Simona Horáčková) a z elitní trojky – 2. řady (Barbora Tomanová, Barbora Pálfyová, BEBE Tereza Bláhová). Své první starty si odbyla „nová brankářská akvizice starších žákyň“ Michaela Fabiánová. A premiéra to byla úspěšná. Brankářské „jedničce“ Petře Adamcové vyrůstá potřebná konkurence. Pokud lze vidět nějaký důvod zlepšení výsledků a hry oproti minulému vystoupení (3 porážky, remíza), tak je to jednoznačně právě nová golmanka a doplnění elitní trojky o minule nemocnou Barboru Pálfyovou. Tentokrát elitní formace si opravdu toto označení zaslouží a táhla gólově celý tým, takže se zbytek týmu mohl svézt „na úspěchu“ 2. řady a sbírat zkušenosti, bojovat a hrát bez většího tlaku, ale s nasazením a nadšením. Určitě by trenéra Horáčka potěšila věta trenéra juniorek Bivojek z Litvínova, který po zápase s FBK Wings Most (vítěztví 7:3) prohlásil, že konečně zase poznává teplické hráčky a že si je takto pamatuje z přípravy, kdy dokázaly hrát s juniorkama z Litvínova 2:2.
První utkání s FBC98 Chomutov ukázalo, jak je pro děvčata důležitý začátek zápasu a vlastně celého turnaje. První dotek s míčkem Barbory Pálfyové (její forma před dorostenckým zápasem podzimu v Krupce proti FBC Liberec je potěšující) skončil pěknou střelou a vedením 1:0. Bára vylepšila po nemoci pohyb a aktivitu v napadání a stala se tahounem týmu. Děvčata až překvapivě snadno smetla FBC98 Chomutov 9:3 a zanechala velmi dobrý dojem. Florbal měl aktivitu, nadšení a konečně efektivitu a četnost v zakončení.
Druhé utkání s SK Bivoj Litvínov bylo vyrovnanější a slušela by mu remíza. Děvčata vedla již 2:0, ale nakonec musela dotahovat z výsledku 2:3 na nerozhodný stav 3:3, což se povedlo, ale v zápětí přišla chvilka nekoncentrace právě elitní řady, která obdržela okamžik před koncem zápasu rozhodují gól na konečných 3:4 pro Bivojky z Litvínova.
Třetí utkání proti favorazivanému soupeři FBK Wings Most skončilo jasným vítězstvím našich starších žákyň v poměru 7:3. Vítězství bylo zcela zasloužené, snaha o zrychlené střídání přinesla větší zatažení všech hráček do zápasu, zápas se odehrával ve vysokém tempu, což postupem času nahrávalo našim děvčatům, které rozložily síly mezi více hráček, než soupeř. Zejména 2. řada zkušených hráček si dokázala postupem času dobrou kombinací a pohybem vytvořit tlak a množství akcí, které končily zakončením a góly. Ale také zbytek týmu bojoval, aktivně napadal a postupně soupeře vyčerpal, takže zápas byl zakončen opět nad očekávání až jasnou dominancí FBC Teplice.
Čtvrté utkání proti FBC DDM Kadaň potvrdilo, že tým z Kadaně má v lize starších žákyň dominantní postavení a předvádí kvalitní, fyzicky náročný florbal, ozdobeným nebezpečným zakončením s množstvím vyprudokovaných střel. Když k tomu přidáme, že golmanka týmu byla vyhlášena nejlepší brankářkou turnaje v Málkově, je zřejmé, že tým z Kadaně bude ještě „nějaký ten pátek“ favoritem v každém zápase. Svoji roli favorita potvrdil i v zápase s našimi děvčaty, ikdyž tým FBC Teplice bojoval a snažil se zodpovědně bránit a zabránit soupeřkám rozvinout jejich kolotoč akcí, který předváděly v minulých zápasech. Taktika vydržela až těsně do půlky zápasu, kdy přišel rozhodující moment utkání. Pár sekund před ukončením první desetiminutovky se soupeř dostal do vedení 0:1, což soupeře uklidnilo, naopak naše hráčky rozhodilo. Druhou půlku dominovala Kadaň a konečný účet FBC Teplice – FBC DDM Kadaň 1:6 je možná až krutý.
Celkově se děvčata zlepšila, vybojovala dvě vítězství. Ve všech utkáních byly poctivě prostřídávány zkušené a začínající hráčky. Záměr, aby dostávaly mladší hráčky a nováčci v týmu prostor i na úkor výsledků, se jistě v budoucnu projeví v širokém a kvalitnějším kádru žákyň i dorostenek.

Statistika : Barbora Pálfyová 11G + 0A, Barbora Tomanová 6G + 3A, BEBE Tereza Bláhová 0G + 6A (celkem 2. řada 17G + 9A)
Simona Horáčková 1G + 1A, Hana Soukalová 1G + 0A, Martina Havlíčková 1G + 0A, Veronika Bímová 0G + 1A, Nella Marešová 0G +1A

FBC Teplice – FBC98 Chomutov 9:3
FBC Teplice – SK Bivoj Litvínov 3:4
FBC Teplice – FBK Wings Most 7:3
FBC Teplice – FBC DDM Kadaň 1:6
více  Zavřít popis alba 
 • 11.11.2013
 • 190 zobrazení
bebe52
Liga dorostenek divize II : Bojovný výkon v zápasech s Turnovem a Českou Lípou na body nestačil
O víkendu v neděli 3. listopadu 2013 sehrály dorostenky FBC Teplice další ze série dvojzápasů v lize dorostenek divize II, tentokrát ve sporotvní hale v Turnově. Na řadě byly zápasy s celky FBC Česká Lípa a TJ Turnov. Oba týmy dorostenek se děvčatům již letos podařilo porazit a očekávání bylo stejné, tj. zisk 6 bodů do tabulky divize a stíhaní suveréních dorostenek FBC Liberec. Nepodařilo se. Děvčata ve „slabší sestavě“, když chyběly ty hráčky, které již dorosteneckou soutěž hrály v minulých letech (souběh juniorské soutěže) bojovala, dřela, ale vyrovnané zápasy nedokázala rozhodnout ve svůj prospěch. Při pohledu na výsledky je jasné, že hlavní problém byl ve využití šancí a vstřelení gólu (celkové skoŕe 0:3), zejména v tomto ohledu chyběla děvčata, která reprezentovala klub v juniorské lize ve stejném termínu (vítězství a porážka).
Nedělní výsledky divize II po víkendu ještě více zvýraznily dominanci dorostenek FBC Liberec (stále bez „ztráty kytičky“), bohužel na druhé místo se s výrazným odstupem posunuly dorostenky TJ Turnov. Děvčata zůstala na 7 bodech a drží 3. příčku. Solidní vstup do soutěže se bohužel nepodařilo potvrdit v odvetách, ale jak je vidět soutěž je (mimo hráček z pod Ještědu) vyrovnanější a s postupem času se více a více odehrávají zápasy, ve kterých není jasný favorit. Dokonce i zápasy libereckých děvčat jsou vyrovnanější, ale zatím se nikomu nepodařilo obrat FBC Liberec o body. Je jasné, že tento úkol je postaven před naše dorostenky na příští zápas, který nás čeká na domácí půdě v Krupce 17. listpadu 2013 právě s dorostenkami z Liberce. Pokud sestava, která se rvala v neděli, podá stejný výkon a pomůže jí zkušenost a góly „Gabrielové a spol.“ není to úkol nereálný. Trenéři Horáček s Kuchařem zcela jistě před děvčata v následujícím týdnu tuto výzvu postaví a holky budou mít motivaci k tréninku.
První zápas ve sportovní hale v Turnově sehrály dorostenky FBC Teplice s týmem dorostenek z České Lípy – FBC Česká Lípa. Za soupeřky nastoupila kapitánka nám známá ze starších žákyň Pekárková a byla cítit, ikdyž formu ladí (zřejmě po zranění – minule chyběla v sestavě) Vyrovnaný a napínavý zápas začal v 11 hodin a skončil vítězstvím České Lípy 2:0, zatím jediné tři body, které se družstvu dorostenek FBC Česká Lípa podařilo do tabulky divize II vybojovat. Pokud lze děvčatům něco vytknout, tak je to právě vstup do zápasu s Českou Lípou, opět starší žákyně nepochopily, že už nejsou staršími žákyněmi a že v dorostenecké katagorii se hraje s maximálním nasazením, pohybem, komunikací. Hráčky z České Lípy byly pohyblivější a děvčata zaskočily, poměrně snadno a rychle vsítily gól na 0:1. Hráčky FBC Teplice se postupně do zápasu dokázala dostat a bojovala a zvyšovala aktivitu a postupně více a více tlačily na soupeřky. Bohužel v době kdy už „viselo vyrovnání na vlásku“ přišla chytře a velmi rychle rozehrané standartní situace soupeře a stav je zvýšil na 0:2. Sympatický pokus snížení při hře bez brankářky výsledek nepřinesl. Vyrovnaný a bojovný zápas rozhodl vlažný vstup do zápasu, možná i nepochopitelně bojácný.
Druhý zápas začal ve 13 hodin s TJ Turnov a ukázal, že i v sestavě, která se rvala v Turnově, se lze měřit s kýmkoliv. Od začátku to byl velmi trdý a fyzicky náročný florbal, který rozhodla chyba v obraně, když propadlo všech 5 hráček a na brankářku Petru Adamcovou (odvedla solidní výkon) se v okamžiku řítily 3 soupeřky bez obrany. Děvčata ale nedokázala dobrý výkon přetavit v góly a tak prohrála tento boj 0:1.
Ikdyž bez bodu, není se zač stydět. Snad jen z hlavy již nadobro vyhnat, že nejsem starší žákyně, která všechny poráží a dostat do ní, že jsem dorostenka, která musí na hřišti nechat srdce a plíce, abych dosáhla slušného výsledku a výhry na dorostenecké úrovni. A góly, … přijdou už v neděli 17. listopadu 2013 proti suveréním dorostenkám FBC Liberec ?

FBC Teplice – FBC Česká Lípa 0:2 FBC Teplice – TJ Turnov 0:1
více  Zavřít popis alba 
 • 4.11.2013
 • 175 zobrazení
reklama