Hledání: Bažantnice

Pro dotaz Bažantnice jsme našli 905 výsledků.
AKCE -30 % s kódem
Užijte si léto
s fotodárky na Rajčeti!
Kód: Leto2020
-30 % na vše
dasasa75
 • minulý čtvrtek
 • 1 zobrazení
hanakzhor
Hradisko založené pravděpodobně Břetislavem I. v 11. století a pohraniční osada u důležitého brodu na obchodní cestě do Uher, písemně doložena r. 1196. Hrad obnovila a založila při něm město královna Konstancie v roce 1228. V roce 1301 zde Václav II. přijal uherskou šlechtu, která sem přišla pro nově zvoleného uherského krále. Město bylo několikrát dobyto a téměř zpustlo během husitských, uherských a pruských válek. V místech někdejšího českobratrského sboru byla vystavěna v r. 1642 přízemní hospodářská renesanční panská budova, tzv. zámeček, přestavěna po požáru r. 1746 Lichtenštejny na jednopatrový lovecký trojkřídlý barokní zámek, v současné době sídlo Masarykova muzea. Budovy hradu byly postupně přestavovány a odstraňovány. V r. 1787 byl hrad změněn na tabákovou továrnu, původní stavba byla v r. 1914 stržena. Uprostřed Masarykova náměstí stojí kostel sv. Vavřince poprve zmíněný v roce 1240. Původně románská stavba procházela úpravami v gotickém i barokním stylu. Po požárech byla vystavěna v 18. stol. současná věž. Vedle kostela byl v roce 1716 vybudován sochařem Antonínem Rigou barokní mariánský morový sloup. Secesní radnice je z r. 1902.
Na sousedním náměstí Osvobození byl vybudován v místě, kde stávala již v 16. stol. synagoga, zničená nacisty během let 1939-45 Památník synagogy. V Masarykově muzeu je stálá expozice o životě a díle 1. československého prezidenta a hodonínského rodáka, T. G. Masaryka. Součástí Masarykova Muzea je Archeologické pracoviště, které se zaměřujeme na záchranné archeologické výzkumy, povrchové sběry, průzkumy a záchranné výzkumy při zemních stavebních pracích. V bývalých kasárnách je od r. 2006 Muzeum naftového dobývání a geologie. Barokní kapli sv. Kříže nechala v r. 1720 zbudovat hraběnka Marie Antonie z Lichtenštejna jako hřbitovní kapli. Za napoleonských válek sloužila jako skladiště vojenského materiálu, býval zde původně také oltář zasvěcený sv. Vavřinci. Dnes se zde nachází soukromá prodejní galerie Kaplička. Evangelický kostel byl slavnostně otevřen a posvěcen v červenci r. 1901. V prostorách nemocnice se nachází kaple sv. Anežky České, slavnostní otevření a požehnání se konalo 1. května 2012. Starý židovský hřbitov byl údajně založen roku 1620. V roce 1974 přebudován na park Gabriely Preissové a většina historických náhrobních kamenů přemístěna na nový hřbitov založený r. 1939, kde byl v r. 1960 odhalen památník pobětem holokaustu. V parku je v současnosti ponecháno jen několik náhrobků. Dům umělců vybudovaný v letech 1911–1913, přestavěný r. 1941 a doplněný pracemi Jožky Úprky je dnes sídlem Galerie výtvarného umění. Ve městě je několik soch a památníků významných osobností. Pomník T. G. Masaryka na náměstí 17. listopadu (nedávno doplněný o reliéf československých legionářů), pomník generální stávky roku 1920 na hlavní světelné křižovatce (křižovatka ulic Národní třída a Štefánikova), socha Josefa Mánese a před ZŠ sousoší Vědění k dokonalosti(A. Blažek) a Umění k životu(J. Pelikán).
Dominantou města je ElektElektrárna Hodonín, jedna z nejstarších tepelných elektráren společnosti ČEZ na území ČR. V současnosti je tak 3. největší elektrárnou na světě schopnou provozu i na čistou biomasu. Do provozu byla uvedena v letech 1951–1958. V Hodoníně jsou malé lázně ve kterých se léčí nemoci pohybového a cévního systému, neurologických nemocí, rehabilitace. Přírodní léčebný zdroj jodobromová minerální voda patří mezi kvalitní v Evropě. Na západním okraji města v část Bažantnice je od r. 1975 zoologická zahrada Hodonín. K významným osobnostem města patří T. G. Masaryk (1850–1937), první československý prezident, po kterém je v Hodoníně pojmenována ulice i hlavní náměstí a několik umělců, sportovců, z nich po V. Nedomanském je pojmenovaný stadion, politiků a dalších. Na pohlednicích si můžeme prohlédnout město a jejo okolí v průběhu několika desetiletí.
více  Zavřít popis alba 
 • 12.7.2020
 • 13 zobrazení
alexindaa
letní koncert v parku Bažantnice
více  Zavřít popis alba 
 • 6.7.2020
 • 14 zobrazení
lov-strelba
Střelecké závody konané v Bažantnici Luhy dne 14. 6. 2020.
Kategorie: sport
více  Zavřít popis alba 
 • 17.6.2020
 • 109 zobrazení
lov-strelba
Střelecké závody v disciplíně lovecký parkur, konané v Bažantnici Luhy u Chlumce nad Cidlinou.
Kategorie: sport
více  Zavřít popis alba 
 • 17.6.2020
 • 25 zobrazení
hanakzhor
Vzpomínkové toulání městem a jeho okolím na starobylé křižovatce obchodních tras tzv. Jantarové stezky údolím řeky Rusavy. V r. 1141 je uváděna osada Golesouici jako lenní statek olomouckých biskupů. V r. 1245 je uváděna v Holešově biskupská tvrz Huga z Holešova. Po vpádu Tatarů byl v r. 1272 zničený Holešov znovu obnoven a v r. 1322 povýšen na město. Kolem r. 1371 Holešov získal Matouš ze Šternberka. Za husitských válek byla tvrz zničena a opět vybudována. Před rokem 1574 byla gotická tvrz přestavěna na renesanční zámek. Za Karla staršího ze Žerotína se od r. 1588 stal Holešov opěrným bodem Jednoty bratrské. Za Lobkoviců po r. 1600 zahájil jezuitský řád protireformaci. V letech 1616-20 zde působil katolický kněz Jan Sarkander, který byl za stavovského povstání obžalován ze zemězrady, zatčen na útěku u Troubek a o rok později v olomouckém vězení umučen. R. 1860 blahořečen a r. 1995 prohlášen za svatého. Třicetiletou válkou zničené panství a zámek v roce 1651 získal zemský hejtman Jan hrabě z Rottalu, který zámek barokně přestavěl na jedno z kulturních center na Moravě. V r. 1833 přešel Holešov do vlastnictví hrabat z Wrbna. Po tragické smrti hraběte Rudolfa Wrbny (1892-1936) se dostal holešovský zámek do složitých vlastnických poměrů a v roce 1940 byl prodán zemskému úřadu v Brně.
Počátek židovské komunity v Holešově souvisí s vypovězením Židů z královských měst v roce 1454. Holešov se stal poutním místem ultraortodoxních Židů včetně několika věhlasných kabalistických učenců. V roce 1850 vznikla politická obec Holešov Židovská Obec, která byla v roce 1919 sloučena s vlastním Holešovem. Nová synagoga byla zničena nacisty v roce 1941. Zachovala se Šachova synagoga, vybudována r. 1560 na místě starší modlitebny. V renesanční budově je instalovaná výstava „Židé a Morava“. Židovský hřbitov má více než 1500 náhrobních kamenů, nejznámější je tumba rabiho, židovského učence Šabtaj ha-Kohen (1621–1663), zvaného Šach, dodnes celosvětově uznávaný přední židovský učenec. V bývalé židovské škole a v části synagogy se nachází expozice o historii židů na Moravě. Měšťanské domy na náměstí Dr. E. Beneše jsou většinou z barokního období s přístavbami z 19. a 20. stol., mají zachované gotické a renesanční sklepy. Státem chráněný je např. dům čp. 2 s kartuší s obrazem Nejsvětější Trojice, původní radnice a soud se šatlavou. Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie je trojlodní barokní stavba s jednou věží, postaven v 17. století na základech pozdně gotického chrámu. K presbyteriu kostela na jižní straně přiléhá umělecky zcela unikátní tzv. Černá kaple, přistavěná v r. 1748 jako pohřební kaple nad hrobkou rodiny Rottalů a Wrbnů. V Černé kaplí působil jako kněz Jan Sarkander. Morový sloup vysoký 7 m u kostela je z počátku 18. století. Nová kašna na náměstí je ve tvaru koule. Na náměstí Sv. Anny stojí barokní kostel sv. Anny na místě někdejšího českobratrského sboru z let 1573. V letech 1742-48 byla provedena přestavba a předána pěti kněžím řádu trinitářů, pro které kolem kostela sv. Anny vystavěl F. A. Rottal klášter. Pozdně barokní špitální kaple sv. Martina z r. 1744 je součástí bývalého chudobince a lazaretu, zřízeného pány ze Šternberka kolem r. 1534. Ve Smetanových sadech stojí od r. 1924 pomník Bedřicha Smetany, v té době první Smetanův pomník na Moravě a raně barokní osmiboká kaple sv. Kříže z r. 1662. V parku na Sokolské ulici stojí pomník obětem 1. a 2. světové války. U kruhové křižovatky byl vybudován Památník T. G. Masaryka. Barokní sousoší Panny Marie Immaculaty a sv. Floriána se dvěma andílky na novodobém podstavci je z 2. čtvrt. 18. stol. Na Masarykově ulici stojí kaple sv. Jana Nepomuckého, nedaleko socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1722. Švehlovy sady-malý park pojmenovaný po Antonínu Švehlovi. V Americkém parku stojí obelisk z r. 1905-Pomník obětem napoleonských válek a 1. světové války(110 holešovským občanům) a pomník obětem 2. světové války. Na protáhlé návsi dříve samostatné vsi Plačkov stojí barokní sousoší Panny Marie Immaculaty a sv. Floriána se dvěma andílky na novodobém podstavci z 2. čtvrt. 18. stol. a barokní socha sv. Floriána s Rottalovským znakem na podstavci. Zemanova kovárna stojí vedle zámku již od roku 1550. Posledním kovářem kovářského rodu až do r. 1953 byl Emil Zeman. Zchátralou kovárnu zachránil místní turistický odbor, který ji dostal v r. 1968 do správy. Poslední kovář, místní rodák Pavel Ševeček získal mnohá národní i mezinárodní ocenění za své luxusní nože vyráběné z damaškové oceli. Od poloviny roku 2012 je zde expozice Malého muzea kovářství. Přímo pod ohništěm se nachází vstup do chodby, kterou se dalo projít do hostince na Holajce.
Rozsáhlý zámecký park začal postupně vznikat od poloviny 17. století, kdy zde hrabě František Antonín Rottal založil zahradu a bažantnici. Původní raně barokní návrh byl upraven ve francouzském slohu, při čemž byla postavena síť kanálů v podobě Neptunova trojzubce a dnes již neexistujících fontán, bazénů a vodopádů. Jeho zadní část se vyznačuje prvky přírodně krajinářského anglického parku, který přechází v oboru. Součástí je Růžová zahrada s hvězdárnou a bustou rodáka a barokního hudebního skladatele F. X. Richtera(1709-89). V posledních letech je park postupně obnovován podle dochovaných plánů. Po celý rok je veřejnosti volně přístupný. Koncem třicátých let se Holešov stal posádkovým městem, čs. posádku elitních hraničářů vystřídala německá Schutzpolizei, protektorátní četnictvo, Vysoká škola SNB a příslušníci PS, Vyšší policejní škola a Střední policejní školy MV. Když se 21. srpna 1968 objevily brzy ráno před kasárnami v Holešově sovětské tanky, velitelé tamních výsadkářů je odmítli dovnitř vpustit. Gardový tankový prapor se do kasáren, ve kterých sloužilo zhruba 700 členů sedmého výsadkového pluku zvláštního určení, nedostal ani v následujících dnech. Poválečná existence civilního letiště přinesla Holešovu několik mistrů světa ve sportovním parašutismu. Meteorologická stanice Holešov vznikla v roce 1953 jako letecká meteorologická stanice. Na současném místě stojí od roku 2009. Josef Drásal (1841-86), rodák z Chromče na Šumpersku, nejvyšší člověk, který žil v českých zemích, v Holešově žil, zemřel a je pochován. Dorostl do výšky cca 241 cm, vystupoval jako varietní a cirkusová atrakce po celé Evropě. Při vystoupení před Napoleonem III. měl na velký stříbrný podnos naskládat několik trpaslíků a přinést je císaři. Dal své jméno nejobtížnějšímu bikemaratonu ČR. Na pohlednicích si můžeme prohlédnout město a jeho okolí v průběhu několika desítek let.
více  Zavřít popis alba 
 • 16.6.2020
 • 23 zobrazení
sipek31
S kamarády Františkem,Tomášem,Petrem,Liborem a Jiřinkou.
Stř.-setkání na Loděnici,prohlídka památek v Hlučíně,večeře v radničním sklípku
Čtvr.-sraz na Landeku,fárání,podél Odry,Šilheřovický zámeček a Hospůdka na náměstí.
Pá.-sraz u pramene Juliánka,Zlodějskými doly,exkurze pěchotního srubuFrantišek,podél těžkého opevnění Jaroš, Orel,Alej.Štípky-bažantnice,Černý les,strážní věž Juliánka,Hospůdka na náměstí v Šilkách
So.- Kravaře-Albertovec-Kobeřice-Rohov,pivovar u Komárků-Chuchelná-Bělá,pstruží farma,Priessnitz-Darkovice přírodní koupaliště.
více  Zavřít popis alba 
 • 13.6.2020
 • 38 zobrazení
pepajosef
Zdravotní procházka.
více  Zavřít popis alba 
 • 9.6.2020
 • 87 zobrazení
lov-strelba
Závody v loveckém parkuru 200 terčů - Bažantnice Luhy
více  Zavřít popis alba 
 • 19.5.2020
 • 16 zobrazení
harmiva
O májový čas tradičně bývají cyklistické Pražské parky. Ani o nouzovém stavu, v té podivné době, se nenecháme o ně připravit. Kalimero pro nás naplánuje moc pěknou trasu převážně v oblasti Prahy 9 a přilehlého okolí: z okraje čtvrti Letňany, skrze lesopark Letňany, kolem Letiště Letňany a Vojenského letiště Kbely, Bažantnice, Hutě, lesopark Arborka, vyhlídka směrem na Černý Most a Dolní Počernice, zahrádkářskou osadou do Vinořského parku - zde zastavení U Kamenného stolu. Ve Vinoři kolem rybníka U Pohanků, dále mezi rybníky Velká Obrůbka a Malá Obrůbka, zámek Ctěnice, Přezletice, polňačkami kolem Zlatého kopce (251 m n.m.), Sluhy, Dolní měšický rybník, park při zámku Měšice, polňačkami Třeboradice, Čakovice, Letňany. Ujeto něco přes 50 km.
více  Zavřít popis alba 
5 komentářů
 • 17.5.2020
 • 97 zobrazení
pleskteamplasy
Neděle 10. 05. 2020 = Plasy - Dražeň - Bažantnice - Lité - Dolní Bělá - Loza - kameny nad Lozou - Lomnička - Plasy
Neděle 26. 04. 2020 = Plasy - Lomany - Dražeň - Korýtka - Plasy
Neděle 11. 04. 2020 = Plasy - Lomany - opravený rybník - Plasy
více  Zavřít popis alba 
 • 10.5.2020
 • 33 zobrazení
anajt
4 komentáře
 • 3.5.2020
 • 13 zobrazení
z-taranky
Fotografovala Z. Hodová
více  Zavřít popis alba 
 • 30.4.2020
 • 57 zobrazení
plazik
Poznávání krajiny mezi Černčicemo a Oborou pokračuje. Zpět jsem se vydal po stezce podél Oharky. Na, pro tuto dobu nízké hladině, labuť a kachny, v dáli Oblík, Bába a Dědek. Vzpomínky u Vršovického jezu. V 70. letech jsem pracoval na obnově jezu i v kašně při revizy turbín elektrárny. Již jen kousek Bažantnicí a jsem u auta. Krásná to vycházka byla.
více  Zavřít popis alba 
 • 30.4.2020
 • 47 zobrazení
1950seno
Po cyklostezce k soutoku Svratky a Svitavy, přes průmyslovou zónu v Modřicích, Popovice, soutok Svratky a Bobra- vy, přes bažantnici do Rajhradu, Holasice, Vojkovice, Židlochovice, po cyklostezce do Pasohlávek, Ivaň, lesem od Vr- koče do Přibic, Brno
ujeto celkem 110 km
více  Zavřít popis alba 
 • 23.4.2020
 • 60 zobrazení
photoesty
 • 20.4.2020
 • 27 zobrazení
1950seno
Po cyklostezce do Ivaně, na hráz u Mušova, Pouzdřany, Popice, Hustopeče, Kamenný vrch, sad Mandloní, Lidl, po cy-klostezce do Starovic, Uherčice, přes bažantnici do Židlochovic, Brno
ujeto celkem 120 km
více  Zavřít popis alba 
 • 18.4.2020
 • 14 zobrazení
petrnovybor
Vrchbělá, Klokočka, Mukařov, Mohelnice nad Jizerou, Podhora , Nesvačily, Chocnějovice, Káčov, Zásadka, Hradec, Březina, Loukov, Bažantnice, Svijany, Kadeřavec - nocleh, Chlum-Kozlov, Nudvojovice
více  Zavřít popis alba 
 • 18.4.2020
 • 17 zobrazení
plazik
Po pár dnech opět do Bažantnice, tentokráte až dozadu k "Včelínu". Les krásný, jen ty odpadky. Na černochovské křižovatce jsem ještě obhlédl další historický rozcestník.
více  Zavřít popis alba 
 • 14.4.2020
 • 15 zobrazení
kubajzsik
fotky z jarních výletů po jižním Plzeňsku: Radyně - Maršál - skála Melicharka - Sedlecká skála - bažantnice u Šťáhlav - Mariina skála - PR Lopata a výhledy na Šumavu od Rakové
více  Zavřít popis alba 
 • 12.4.2020
 • 22 zobrazení
harmiva
Další částečně zarouškovaný cyklovýlet - Ilon mě provedla modře vymalovaným Podřipskem. Z Kralup stezkou Dvořákovou přes Nelahozeves, dále Miřetická vodní elektrárna, Nová Ves - Vepřek, podél Vltavy a polňačkou Jeviněves, lesy Bažantnice, Vraňany, Vepřek, Staré Ouholice, kralupský Lobeček a domů podél Vltavy, pak do kopce Drasty, Klecany, Zdiby, Chabry, Střížkov. Ujeto cca 70 km.
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 12.4.2020
 • 72 zobrazení
1950seno
Po cyklostezce do Židlochovic, přes bažantnice do Uherčic, přes Kolby na Pouzdřanskou step, Pouzdřany - mlýn, kol řeky Svratky do Uherčic a zpět do Brna
ujeto celkem 85 km
více  Zavřít popis alba 
 • 10.4.2020
 • 55 zobrazení
Reklama