Vyhledávání

Hledat v

Alba

Přibližně 539 výsledků (0,2665 sekund)

reklama
49 fotek, 28.9.2017, 72 zobrazení | architektura, kultura, města, ostatní
Přeštický kostel je národní kulturní památkou a současně krajinnou dominantou. Byl postaven v letech 1750 – 1775 podle plánů jednoho z nejvýznamnějších stavitelů své doby, Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Je to největší barokní kostel v Čechách, postavený mimo Prahu.
Jeho nezvyklá velikost souvisí s milostným zázračným obrazem Panny Marie Bolestné (nebo také Divotvůrkyně Přeštické), ke kterému přicházelo ročně až sto tisíc poutníků. Tento obraz vznikl na konci 17. století a je kopií obrazu z kostela sv. Michala na pražském Starém Městě. Obraz byl 27. dubna 1711 uznán jako zázračný; podle rukopisu „Kniha zázraků“ bylo jen v období let 1711 – 1776 zaznamenáno 324 zázračných uzdravení a pomocí v nouzi.
Původně na místě dnešního chrámu stály menší sakrální stavby, naposledy gotický kostel, stavěný od roku 1245. Tento zde zůstal funkční až do 18. století. Projekt nového a většího poutního chrámu vypracoval K.I. Dientzenhofer již v roce 1729. Základní kámen však byl položen až v roce 1745 a samotná stavba přeštického kostela byla, pod vedením autora projektu, zahájena v roce 1750. K úplnému dokončení však již nedošlo; zabránilo mu zrušení přeštického benediktinského proboštství. Z tohoto důvodu nebylo dostaveno dvouvěžní průčelí, které navíc bylo jen provizorně zastřešeno. Dalšími úpravami prošel kostel na přelomu 19. a 20. století, například v letech 1897 – 1898 byl upraven presbytář. Hlavní změnu však přineslo období let 1991 – 1995, kdy věže kostela dostaly nové cibulové báně, které stavbu zvýšily o 20 m. Autorem projektu byl Tomáš Šantavý a věže tak dosáhly úctyhodné výše 52 m. Věže chrámu tak byly dostavěny přesně po 220 letech.
Samotný trojlodní kostel je dlouhý necelých 56 m a široký téměř 29 m a patří k předním památkám českého baroka. Nad portálem se nachází Kamenné sousoší Bolestné Matky Přeštické a benediktinský kříž, na boční fasádě pak pískovcové sochy Světců sv. Patrika, Bonifáce, Vojtěcha a Prokopa. K chloubám interiéru patří již zmíněný „zázračný“ obraz, Redlmayerův obraz Nanebevzetí Panny Marie z r. 1774 na hlavním oltáři nebo Gutovy varhany z r. 1839..
14 fotek, 29.7.2018, 47 zobrazení | architektura, cestování, dokumenty, kultura
Kostel Nanebevzetí Panny Marie je barokní kostel, nacházející se ve městě Přeštice v Plzeňském kraji. Kostel stojí na pahorku v historickém jádru města, v části zvané Pohořko, kde se před rokem 1245 nacházelo hradiště s kaplí, patřící Svatoboru z rodu Drslaviců. Kapli později nahradil gotický kostel, jehož kapacita však v první polovině 18. století přestávala dostačovat. Výstavba současného barokního chrámu probíhala v letech 1750–1775. Pro Řád svatého Benedikta z Kladrub, vlastnící Přeštice, jej navrhl Kilián Ignác Dientzenhofer, který také stavbu až do své smrti roku 1751 vedl. Na pozici stavbyvedoucího se poté vystřídali František Ignác Prée, Anselmo Lurago a Antonín Haffenecker. Od roku 2008 je kostel národní kulturní památkou České republiky.

Zdroj a bližší info: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie_(P%C5%99e%C5%A1tice)
52 fotek, 14.7.2013, 359 zobrazení | cestování
Hrad Švihov nechal zbudovat na konci 15. století královský sudí Půta Švihovský, jeden z nejvýznamnějších můžu rodu Rýzmberků. Hrad byl od prvotní myšlenky komponován jako umělý ostrov. Budovy
v centrální dispozici tvořily jádro hradu s paláci, kaplí a schodišťovou věží a uzavíraly tak čtverhranné vnitřní nádvoří. Chráněny byly pásem vnitřních hradeb se čtyřmi nárožními baštami a prvním vodním příkopem. Druhý pás hradeb také s vodním příkopem obkružoval jádro hradu a zesiloval tak možnosti obrany. Tato druhá stavební fáze byla však dokončena až po Půtově smrti (1504), tedy již na počátku16. století. Na dostavbě se výrazně podílel i známý pozdně gotický architekt Benedikt Ried (Rejt). Oba vodní příkopy byly napájeny vodou z řeky Úhlavy. ( viz. http://www.hradsvihov.cz/historie/ )
Kostel Nanebevzetí Panny Marie je barokní kostel, nacházející se ve městě Přeštice v Plzeňském kraji. Výstavba současného barokního chrámu probíhala v letech 1750–1775. Pro řád sv. Benedikta z Kladrub, vlastnící Přeštice, jej navrhl Kilián Ignác Dientzenhofer. ( http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie_%28P%C5%99e%C5%A1tice%29 )
25 fotek, 18.3.2012, 93 zobrazení | architektura, cestování, krajina, příroda, země
Bavorská Ruda - městečko, jehož historie začíná roku 1569. V roce 1764 , po podepsání bavorsko-rakouské smlouvy, byla velká část Rudy vrácena Bavorsku a teprve od té doby existují Bavorská a Železná Ruda. V Bavorské Rudě je kostel sv.Jana Nepomuckého s nádherným barokním oltářem ze 17. století. Při návratu domů, jsme se ještě stavěli v Přešticích v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Kostel je národní památka - vybudován v letech 1750-1775
Přeštice  0 | kpc
11 fotek, 13.9.2009, 340 zobrazení
Kostel Nanebevzetí Panny Marie je barokní kostel, nacházející se ve městě Přeštice v Plzeňském kraji. Kostel stojí na pahorku v historickém jádru města, v části zvané Pohořko, kde se před rokem 1245 nacházelo hradiště s kaplí, patřící Svatoboru z rodu Drslaviců. Kapli později nahradil gotický kostel, jehož kapacita však v první polovině 18. století přestávala dostačovat. Výstavba současného barokního chrámu probíhala v letech 1750 – 1775. Návrhl jej Kilián Ignác Dientzenhofer, který také stavbu až do své smrti roku 1751 vedl. Na pozici stavbyvedoucího se poté vystřídali František Ignác Prée, Anselmo Luragho a Antonín Haffenecker.
V Přešticích má pomník Jakub Jan Ryba (původně křtěn Jakub Šimon Jan R.; 26. října 1765 Přeštice – 8. dubna 1815 Voltuš u Rožmitálu pod Třemšínem) byl český hudební skladatel přelomu klasicismu a romantismu. Sbíral lidové písně a sepsal je do sborníků českých písní. Jeho nejslavnější, dodnes nejhranější a nejpopulárnější skladbou pro vánoční období je Česká mše vánoční.
195 fotek, 5.8.2018, 31 zobrazení
Program:
4.8.2018 – sobota: Přeštice – kostel Nanebevzetí Panny Marie, vodní hrad Švihov, zámek Červené Poříčí, malý lom u Klatov, Klatovy (barokní lékárna U bílého jednorožce, Černá věž, galerie skla PASK), pískovna za městem Klatovy, večerní procházka historickým centrem Domažlic
5.8.2018 – neděle: historické centrum Domažlic, Veselá hora (Kostel sv. Vavřince), naučná stezka V Zelenovském údolí, akvadukt přes železnici, Babylonský rybník, Újezd (pamětní síň J.Sladkého Koziny), Hrádek (pomník J.Sladkého Koziny), Trhanov (Restaurace u sv.Jána, zámek), Starý Klíčov/Nový Klíčov (Lomeček – podvodní pozorovací kabina), Horšovský Týn (park – Loreta a Gloriet)
19 fotek, 19.3.2017, 25 zobrazení | architektura, cestování, dokumenty, ostatní
Monumentální barokní kostel Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou na Olomoucku pochází z 1. poloviny 18. století. Jeho stavbu řídil brněnský stavitel František Benedikt Klíčník. Když v roce 1755 zemřel, dokončil ji Jiří Klíčník.
Kostel je chráněn jako kulturní památka České republiky.
8 fotek, 10.2.2013, 99 zobrazení
A zase se to opakuje. Jedu a ejhle kostel. Před kostelem silo betonárky. To by asi nebylo to pravé. Tak jsem k němu dojel.
29 fotek, 13.5.2013, 117 zobrazení | architektura, cestování, kultura
Románský kostel bazilkálního typu byl postaven v polovině 12. století ve vsi Tismice. Kostel je neomítnutý, je postaven z pískovcových kvádrů. Zajímavé je západní hladké průčelí se dvěmi věžemi, závěr kostela tvoří tři apsidy zdobené obloučkovým vlysem. V jižní stěně lodi je vsazen gotický boční vstupní portál datovaný k roku 1504 a ozdobený znakem místní zemanské rodiny Vrbíků z Tismic. Interiér kostela byl zčásti přestavěn v 18. stolení, vybavení kostela pochází rovněž z 18. století.
Před kostelem pod schody stoj íkopie barokního sousoší sv. Jana Nepomuckého z r. 1943. Sousoší bylo znovu restaurováno v roce 2004. Originální části sousoší se v roce 2007 povalovaly v neutěšeném stavu na zahradě českobrodského muzea.
115 fotek, 13.9.2014, 124 zobrazení | kultura, lidé, události
Třináct písní Loutny české
(1653) tvoří podivuhodnou hudebně básnickou suitu
založenou na paralele dvojího mystického sňatku: Panny
Marie s Bohem a lidské duše s Kristem. Zpívají a na dobové nástroje hrají Michael Pospíšil, soubor La Bilancetta a účastníci úpické hudební dílny.Koncert se konal v rámci Jiřinkových slavností.
4 fotky, 16.8.2015, 32 zobrazení
62 fotek, prosinec 2005 až leden 2014, 83 zobrazení | architektura, krajina
První kostel v obci je doložen v roce 1350. Autorem současného barokního kostela z let 1752-1755 je královéhradecký architekt František Kermer.

Budova kostela je jednolodní, plochostropá, s pravoúhlým presbytářem a s hranolovou věží v západním průčelí. V roce 2001 byla původní věž demontována, vybudována nová konstrukce krovu a poté byla navrácena na původní místo.

Zařízení je rovněž barokní. Hlavní oltář pochází z roku 1759 s obrazem J. Huberta a sochami sv. Petra a Pavla. Na bočním oltáři je obraz umírajícího sv. Josefa z roku 1822 od Fr. Walderra. Po stranách jsou sochy sv. Jáchyma a Anny z roku 1762 od řezbáře z Liberka a malíře ze Žamberka.
84 fotek, říjen 2008 až duben 2009, 48 zobrazení
62 fotek, srpen 2017, 46 zobrazení
Druhý barokní okruh pořádaný destinační agenturou České Středohoří ve spolupráci s KČT Litoměřice. Navštívili jsme kostel v Zahořanech,Roudnici n.L.,roudnický hrad a zámek,klášter v Doksanech a kostel a podzemí pevnosti v Terezíně
35 fotek, 19.1.2019, 21 zobrazení | architektura, cestování, krajina, příroda, vesnice
Monumentální poutní kostel Narození P. Marie, vrcholně barokní architektura od K. I. Dientzenhofera z let 1717-1726. Při mé poslední návštěvě v r. 2015 finišovaly práce na fasádě kostela, bylo zde lešení na východní straně. Kostel se nyní skvěje v plné kráse, snad se dostane i na opravu márnice, osmiboká budova stojí na starém hřbitově. Na hřbitově mnoho náhrobků a křížů nakloněných, mnoho detailů foceno z boku, neboť mezi hroby je málo místa a bylo by ostudné a nemyslitelné šlapat po hrobě jenom kvůli fotografii z lepšího úhlu. Nový hřbitov oddělen zdí.
84 fotek a 3 videa, květen 2007, 213 zobrazení | architektura, události
Poutní místo s barokním chrámem Jména Panny Marie z 18.století , dle návrhu architekta Giovanni Santiniho. Chrám, ambit, zvonkohra , pouť. Letos 800. výročí nalezení sošky Panny Marie http://krtiny.katolik.cz/index.php
25 fotek, 11.9.2009, 61 zobrazení

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.

Partneři

Visa Mastercard Maestro American Express Visa Electron