Hledání: Botanická zahrada

Pro dotaz Botanická zahrada jsme našli 5 970 výsledků.
AKCE -40 % s kódem
Den dětí se
40% slevou

Pořiďte pexeso
jen za 149 Kč.
Kód: 40NaPexeso
Den dětí
boi
Letňany metro - lesopark - Letňanský singletrail (Zahříváček, Čakovický, Kbelský, Letňanský) - Prosek - Sřížkov - Bulovka - Libeň - podél Rokytky - Kolčavka (torzo železničního mostu) - Hořejší rybník - Hrdlořezy - Botanická zahrada SOŠ Malešice - vrch Třešňovka - Pražačka - Ohrada - Vítkov - Žižkovský tunel - Karlín - Florenc
více  Zavřít popis alba 
 • včera
 • 26 zobrazení
jedrova
 • minulou neděli
 • 25 zobrazení
katka-blaza
 • minulý čtvrtek
 • 12 zobrazení
alaben
V úterý jsem domů zvolila cestu do vrchu, přes Botanickou zahradu. Moc krásné, jenom do jižního svahu pralo hoodně slunce, ale vydržela jsem to, i v roušce :-)
více  Zavřít popis alba 
25 komentářů
 • minulou středu
 • 47 zobrazení
hanakzhor
Vzpomínkové toulání naším nejstarším lázeňským městem v podhůří Krušných hor. Podle nálezů antických mincí v tzv. Pravřídle, jsou zdejší léčivé prameny známy již v 1. stol. př. n. l. Archeologické nálezy v okolí města ležícího mezi Krušnými horami a Českým středohoří dokládají osídlení již pro pravěk. V letech 1160-67 založila česká královna Judita "u teplých pramenů" klášter benediktinek. Po bitvě na Moravském poli v r. 1278, utrpěl klášter značné škody a v r. 1426 jej zničili husité. Nepřímý důkaz o existenci města Teplice nabízí doklad z r. 1287. R. 1352 se uvádí městský kostel Panny Marie a klášterní kostel sv. Jana Křtitele na předměstí. Pravděpodobně v té době již stály městské hradby se čtyřmi branami. Jako městečko se Teplice uvádějí v r. 1382. O 10 let později se uvádí ve městě škola a lázně s léčivými prameny se uvádějí v r. 1406. Po zničení Teplic v r. 1426 husity, přešly do majetku rytířů z Vřesovic. Za Jiřího z Poděbrad byly Teplice věnným městem jeho manželky Johanky. Východně od Teplic byl vybudován v letech 1478-86 na Doubravské hoře hrad. Již v 16. stol. doporučoval teplické léčivé prameny slavný lékař Theophrastus Bombastus z Hohenheimu, řečený Paracelsus. Panské sídlo vybudované po r. 1450 na zřícenině kláštera, bylo kolem r. 1550 přestavěno na zámek. Další úpravy zámku proběhly v letech 1594-1634 a r. 1751 následovala barokizace, počátkem 19. stol. empírová přestavba. V centru města na náměstí stojí radnice z r. 1545. Na Zámeckém náměstí stojí barokní sloup Nejsvětější Trojice od Matyáše Bernarda Brauna. Po r. 1585 nechali nový majitelé Teplic, Vchynští z Vchynic a Tetova přestavět kostel sv. Jana Křtitele a nad Pravřídlem zřídili kamennou budovu. R. 1634 získali panství Aldringenové. Po vyhoření města v r. 1654 se město a lázně dočkaly velkolepé obnovy. Začali sem chodit saští kurfiřtové a zanedlouho i polští aristokraté. V pol. 18. stol. již stálo ve městě 12 lázeňských budov a na předměstích 5. V 7leté válce byly Teplice vyhlášeny nevojenským městem a léčili se tu vojáci obou stran. V r. 1709 navštívilo lázně v Teplicích 653 osob. Po požáru v r. 1793, bylo zničeno téměř celé město. Při obnově města a lázní byly odstraněny hradby a nová empírová výstavba již nerespektovala středověký půdorys města a přizpůsobila se potřebám lázeňství. V lázních se léčí nemoci cévní, pohybové a nervové. Vyrostla Lázeňská ulice, vytvořily se nové domy palácového typu a vybudovaly se Městské, Dámské, Knížecí, Pasířské, Hadí a Nové lázně, jejichž podoba se dotvářela po r. 1830. Původně renesanční a barokní zámeckým park, získal do r. 1810 ráz anglického parku. V parku je přírodní koupaliště a pamětní deska (1994) na setkání J. W. Goetha a L. van Beethovena s rakouskou císařovnou Marií Ludovikou d' Este r. 1812. U zámku vzniklo již v r. 1789 divadlo, které sloužilo nejen vrchnosti, ale i lázeňským hostům a měšťanům. Teplické lázně se staly "salonem Evropy", kde se setkávaly přední osobnosti Evropy. Mezi návštěvníky lázní patřil J. W. Goethe, L. van Beethoven, R. Wagner, N. Paganini, F. Chopin, F. Liszt a také Dobrovský, Jungman, Palacký, Neruda a jiní. Před bitvou u Lipska v r. 1813 se tu setkali panovníci Rakouska, Pruska a Ruska. Na začátku 19. stol. se počet lázeňských hostů pohyboval mezi 5-6 tisíci ročně. Od r. 1850 se Teplice staly sídlem okresních úřadů a soudu. Základ průmyslového rozvoje města začal po vybudování železniční tratě z Ústí nad Labem. Výstavba průmyslových závodů byla mimo lázeňský obvod, vymezený v r. 1858. Vybudovaly se nové parkové prostory a v r. 1872 se vybudovaly komfortní Císařské lázně, rozšířené r. 1914. K panskému domu z r. 1823 dal kníže Clafry-Aldringen přistavět Zahradní dům. V důsledku nedalekého dolování došlo v r. 1879 k vytracení Pravřídla a také Očního a Písečného pramene. Prameny se obnovily až po r. 1883, kdy se termální voda do lázní zajišťovala čerpadly. Vlivem rozvýjejícího se keramického, sklářského a textilního průmyslu a dolování se návštěvnost lázní snížila. R. 1895 s Teplicemi splynul sousední Šanov. R. 1924 bylo podle projektu architekta Rudolfa Bitzana znovu vybudováno divadlo. Současná lázeňská kolonáda byla vybudována v r. 1990. V zámku je od r. 1946 umístěno regionální muzeum. Ve městě je řada historických kašen a soch. Jubilejní kašna, zvaná Kolostůjova je z r. 1862. Seumova kaple z let 1728-30, evangelický kostel Prokopa Holého z let 1861-64. Novogotický kostel sv. Alžběty v Šanově je z let 1864-77, v Trnovanech pseudogotický tzv. Červený kostel z let 1909-10 a v Novosedlicích gotický kostel sv. Valentína, později barokně upravený v letech 1710-11 se samostatnou zvonicí. Hodnotná botanická zahrada byla založena v 19. stol. Na návrší Letná je zchátralá umělá zřícenina Škvárovník z let 1805-26 a bývalá restaurace s rozhlednou z r. 1877, zvaná Kozí nebo Malý hrádek. U vodárenské věže je 4 m vysoký pomník Hanse Kudlicha z r. 1888 na paměť zrušení poddanství a roboty. V předválečné době byly Teplice a Šanov sídlem řady sudetoněmeckých institucí. Tzv. Případ z "Teplic a Šanova" ze 17. 10. 1937 zahájil poslední akt sudetské krize před Mnichovskou dohodou. Ve městě se narodil mimo jiné významný polárník a malíř Julius Payer (1841-1815). Na pohlednicích si můžeme prohlédnout město a lázně v průběhu jednoho století.
více  Zavřít popis alba 
 • minulé pondělí
 • 9 zobrazení
m-f
Nedělní návštěva botanické zahrady
více  Zavřít popis alba 
 • minulé pondělí
 • 13 zobrazení
zpic
více  Zavřít popis alba 
577 komentářů
 • 15.5.2020
 • 157 zobrazení
hanakzhor
Vzpomínkové toulání bývalým hlavním husitským městem na jihu Čech. Na vysoké skalnaté ostrožně mezi řekou Lužnicí a Tismenickým potokem, stávalo v minulosti keltské hradiště, pod kterým procházela stará cesta do Sezimova Ústí. V průběhu let bylo místo řídce a nesoustavně osídleno. První zmínka o malém sídlišti nazývaném Hradiště je z 1. pol. 13. století. Kolem r. 1268 se zmocnil této lokality král Přemysl Otakar II. a založil zde poměrně rozlehlé město s hradem pod stejným jménem. Rozvoj města byl přerušen r. 1276 Vítkovci. Ve 14. stol. tu založili Sezimové z Ústí hrad, později nazývaný Kotnov. Hrad je připomínaný ješte v r. 1370, sídliště však bylo opuštěno. V únoru 1420 sem z obranných důvodů přenesla své sídlo husitská obec z blízkého Sezimova Ústí. Během několika málo týdnů se v pevnosti s biblickým názvem Hradiště hory Tábor (později jen Tábor) shromáždily 3 až 4 tisíce stoupenců husitského hnutí z blízkého i vzdáleného okolí. Půdorys města s velkým náměstím byl přizpůsoben vojenským účelům. Táborské bratrstvo se pod vedením Jana Žižky a Prokopa Holého stalo dočasně rozhodující silou v zemi. Obec města ovládla i přilehlé okolí a stala se vůdčí silou radikálního husitského hnutí, jehož polní vojsko mělo posádky v řadě významných měst a operovalo ve všech zemích České koruny. Po skončení husitských válek Tábor uzavřel výhodnou dohodu s císařem Zikmundem, který Táboru r. 1437 udělil privilegia královského města, určil městský znak a daroval rozsáhlý pozemkový majetek. V r. 1452 za Jiřího z Poděbrad ztratil Tábor politickou i náboženskou nezávislost a přiřadil se k ostatním královským městům kališnického vyznání. Z té doby pochází kamenná zástavba města s řadou významných památek. R. 1493 byla pro zásobování vodou založena 50 ha nádrž Jordán, nejstarší údolní přehrada ve střední Evropě. V r. 1559 byla postavena renesanční vodárenská věž, začleněná do městských hradeb, rekonstruována v r. 1992. Po Bílé hoře město upadalo a rozvoj města začal až od 18. stol., kdy se stal Tábor v letech 1751-1862, s přestávkou v letech 1849-55, krajským městem. Většími závody byl pivovar na hradě Kotnově a tabáková továrna. V letech 1902-03 byla z Tábora do Bechyně postavena Fr. Křižíkem první elektrická dráha v Rakousko-Uhersku. Na Žižkově náměstí je gotická radnice z let 1440-1516 s mohutnou vysokou věží a empírovým průčelím z r. 1839 a novogoticky upravena v r. 1878. Na radnici je Husitské muzeum s nejstaršími podobami J. Žižky a Táborské středověké podzemí-patrové sklepy tesané ve skále. Děkanský gotický kostel Proměnění Páně na hoře Tábor z let 1440-1512, regotizovaný v letech 1896-97. Renesanční kašna z r. 1567 se sochou rytíře s městským znakem a dva kamenné stoly patrně sloužily husitům při bohoslužbě. Hrad Kotnov, který byl od r. 1420 s gotickou Bechyňskou bránou součástí městského opevnění. Z původního hradu je zachována mohutná válcová věž s přístupným vyhlídkovým ochozem. Pod hradem je starý hřbitov s gotickým, barokně přestavěným kostelem sv. Jakuba Většího z r. 1388 a zbytek židovského hřbitova z r. 1634. Na hřbitově je hrob Josefa Němce, manžela spisovatelky Boženy Němcové. Na náměstí Mikuláše z Husi je Okresní soud, původně barokní klášter augustiniánů a barokní kostel Narození P. Marie z let 1642-66. Husův sbor z r. 1939 a českobratrská modlitebna z r. 1932. Ve městě je množství gotických, renesančních a barokních domů. Bývalý špitál z r. 1503 byl v r. 1838 přestavěn. Při něm stojí barokní kostelík sv. Alžběty z r. 1690, přestavěný r. 1718, dnes kaple pravoslavné církve. Městské divadlo je z let 1886-87. Botanická zahrada založena r. 1866. Přes údolí Lužnice je železobetonový Švehlův most z r. 1935 a přes horní část Jordánu zavěšený most z r. 1991. Z dalších památek je na Žižkově náměstí barokní sousoší Piety z doby kolem r. 1770, Žižkova socha z r. 1884 od J. Strachovského. V Husových sadech pomník Jana Husa z r. 1928 od Fr. Bílka. Na tř. kpt. Jaroše v místech nacistického popraviště je od r. 1946 památník. Jižně od města v místní části Větrovy na návrší Hýlačka (525 m n. m.) stojí dřevěná rozhledna ve tvaru husitské hlásky na podezdívce, vybudovaná v r. 1920 jako rozhledna Svobody. Místní části Tábora je také obec Klokoty, původně ves s tvrzí Vítkovců připomínaná v r. 1220. Na místě tvrze zničené za husitských válek byl v letech 1701-04 vystavěn barokní poutní kostel Panny Marie s ambity, branami, kaplemi s komendou premonstrátského řádu. Nad pramenem Dobrá Voda je barokní kaple z doby kolem r. 1730 a u ní křížová cesta z pol. 19. stol. s lipovou alejí od Holečkových sadů. Žižka dal v Klokotech upálit Petra Kániše a na 50 jeho přívrženců ze sekty adamitů. V Táboře se narodil mimo jiné literární historik Václav Tille (1867-1930), sociolok Emanuel Chalupný (1879-1958) a hudební skladatel Oskar Nedbal (1874-1930) a také herec Jiří Hrzán (1939-1980). Na pohlednicích si můžeme prohlédnout město a jeho okolí v průběhu několika desetiletí.
více  Zavřít popis alba 
 • 13.5.2020
 • 19 zobrazení
mackav
 • 12.5.2020
 • 15 zobrazení
haranti1
V úterý jsme byli opět v Botanické zahradě. Každý týden tam na jaře kvete něco jiného, a když máme koupené permanentky...

Koronavirus: ČR 8177 potvrzených, 283 úmrtí, 4738 zotavených - od 11.5.2020 je větší rozvolnění
více  Zavřít popis alba 
11 komentářů
 • 12.5.2020
 • 50 zobrazení
carojanka
Kategorie: příroda
více  Zavřít popis alba 
 • 10.5.2020
 • 9 zobrazení
jam53
více  Zavřít popis alba 
44 komentářů
 • 9.5.2020
 • 59 zobrazení
leosmat
Levý Hradec - Úholičky, 2. 5. 2020; P6,1
Bohnické údolí (Zámky - staré Bohnice), 4. 5. 2020; P5,1
Divoká Šárka - Džbán, 5. 5. 2020; P4,3
Botanická zahrada Troja, 6. 5. 2020; P_H8
Botanická zahrada Troja, 12. 5. 2020;P6,5
více  Zavřít popis alba 
3 komentáře
 • 3.5.2020
 • 32 zobrazení
zq
otevřeli nám botanickou zahradu .. konečně! Hned jsem se tam vypravila a nafotila tam neuvěřitelné množství fotek. Kam se hrabe týdenní dovolená :D
Kategorie: příroda
více  Zavřít popis alba 
5 komentářů
 • 1.5.2020
 • 58 zobrazení
carojanka
Kategorie: příroda
více  Zavřít popis alba 
 • 30.4.2020
 • 12 zobrazení
ivanatab
Kategorie: příroda
více  Zavřít popis alba 
 • 29.4.2020
 • 10 zobrazení
jam53
více  Zavřít popis alba 
42 komentářů
 • 28.4.2020
 • 68 zobrazení
Reklama