Hledání

1 562 vyhledaných výsledků
AKCE -30 % s kódem
Sleva 30 % na
fotodárky.

Bavte se s rodinou nad fotkami.
Kód: SpoluDoma
Karanténa
tommy-harold
Ocitne-liž se přírodozpytec na území města pražského, otázkou času jest kdy zatouží nalézti si jakous tu zkamenělou chcíplotinu diluviální. I v paměti zapátrá, zdaliž zde jakés informace z přenášek geologických nezůstaly. I usoudí, že nikoli. I táže se strejdy Googla. Strejda Google ví vše. I tento, po zlomečku sekundy, dí: Mušlovka, Mušlovka, Mušlovka, Mušlovka, Mušlovka, Mušlovka, Mušlovka, Mušlovka, Mušlovka, Mušlovka, Národní muzeum, Mušlovka, Mušlovka. Nezačínati špacír po lokalitách paleontologických právě zde, bylo by neodpustitelným informačně-technologickým hříchem.
Mušlovka je lokalitou známou, oblíbenou a hojně navštěvovanou. Za tři roky zde přírodozpytec postupně potkává dva sběratele letité, jeden párek na konci epochy -náctileté a dvě maminky s dítky malými. Což je více než na všech ostatních paleontologických lokalitách dohromady. Na lokalitu paleontologickou pravý nával. Pravý nával je na Mušlovce rysem jednoznačně pozitivním. Zejména po spatření dítka malého srdce přírodozpytcovo zaplesá. Dítě je úžasný vynález. Malý pětiletý chlapeček se svým malilinkatým kladívečkem dokáže za půl hodinu rozložit na prvočinitele šutr s nímž by měl dospělý silný jedinec adultní dosti práce na týden. Zdejší hornina jeví extrémně silný pud sebezáchovy. Děti zde chodí a buší. Maminky jejich či doprovod pedagogický snad kdys shlédli Cestu do pravěku. To hošíci tam našli táááákhle velkou trilobití potvoru. Rychlé šípy jej ostatně nalezli též. Táááááklhe velkého. Ni v Národním muzeu jakés prehistorické bonsaje nevystavují. I, adepti věd paleontologických na Mušlovku přicházejí, hledajíc cos velikosti pěstního klínu. I příropozpytec rozvážný a šetrný, chtěje kladívka svého ušetřiti, na kámen usadí se a výsledky pilné práce nepoučených předchůdců probírá. Níže možno prohlédnouti si výsledek as hodinového velmi extenzivního průzkumu. Se zaměřením na, pro veřejnost nejatraktivnější, pozůstatky trilobitů. Jsou zde jen ti, jež podařilo se jakž takž zachytit přímo na lokalitě. Ostřit na prďolu, jehož ni řádně nevidím jeví se docela problematické. Za ne zrovna reprezentativní obrázky se omlouvám. Silurskou faunu fotil jsem zcela poprvé. Žádný učený z nebe nespadl. To o těch shazovaných blbcích nechci slyšet. Determinaci postupně doplním. Nějak času se nedostává....
více  Zavřít popis alba 
7 komentářů
 • minulé úterý
 • 25 zobrazení
igor-74
šibeník ( 344 m n.m. ), malý vrch ( 375 m n. m. ) a křížové vršky ( 386 m n.m. ) jsou neovulkanické kužílky nedaleko libčevsi, které se vypreparovaly na čedičové žíle. na kopcích nalezneme drobné skalky, mrazové srázy a suťový plášť. zdejší stepní společenstva jsou předmětem ochrany EVL křížové vršky. kromě zajímavé flóry a fauny zde nalezneme krásné výhledy...
Kategorie: krajinapříroda
více  Zavřít popis alba 
170 komentářů
 • 21.3.2020
 • 336 zobrazení
pinia
Druhou nejznámější koniklecovou lokalitou - po Kamenném vrchu - jsou rozhodně travnaté svahy Stránské skály. Udávaná rozloha je 16,60 ha a Národní Přírodní Památkou byla vyhlášena hned několikrát. Poprvé v r.1978, podruhé v r.1992 a potřetí v r.2013. A není přírodní památkou jen kvůli výskytu koniklece velkokvětého. Stránská skála je mnohem zajímavější, nejen pro vzácnou teplomilnou flóru a faunu ale také pro její geologické složení a nepřístupné jeskyně.
Já se však vydala za koniklecemi.
více  Zavřít popis alba 
148 komentářů
 • 16.3.2020
 • 62 zobrazení
jaroslavburda
Vrásenka pomezní (Discus ruderatus) - Při průzkumu různých lišejníků, mechů u pat stromů, ztrouchnivělých pařezů a nánosů lesní hrabanky, se můžeme setkat s krásnými plži, například z rodu vrásenkovitých (Discidae). Tito velice drobní měkkýši mají výrazně ploché, terčovité ulity s velmi otevřenou až miskovitou píštělí a vyznačují se taktéž výraznými žebírky na povrchu. Vrásenka pomezní dorůstá z našich druhů do největších rozměrů, šířka ulity je až 7 mm. Jedná se o význačný druh horských lesů, kde se zdržuje pod kůrou a v tlejícím dřevě, běžný je zejména pod kůrou smrkových pařezů. Ve většině horských oblastí je na celém území ČR a SR hojný. V některých nižších inverzních polohách se vyskytuje izolovaně, průběžně pouze v Tepelských vrších, kde jej lze nalézt i v nivách u potoků a řek.

Vrásenka okrouhlá (Discus rotundatus) - na Slovensku známá pod libozvučným názvem rebrovček jablčastý, dorůstá maximální velikosti 6,5 mm. Tento plž žije v lesních a křovinných stanovištích nejrůznějších typů a proniká i do synantropních (vyskytující se v blízkosti lidských obydlí a využívající změn prostředí způsobených člověkem) a náhradních stanovišť ve městech. Zdržuje se na povrchu půdy, v sutích, ale i v padlém, tlejícím dřevě. Je velmi hojný na celém území s výjimkou východního Slovenska, kde proniká pouze do několika izolovaných lokalit.

Na fotografiích jsou vrásenky pomezní, objevené v trouchu tlejícího bukového kmene v Kořenově poblíž Jizery a vrásenky okrouhlé, sesbírané z hrabanky pod jívou uprostřed města v Jablonci nad Nisou. Jak je vidno, tohoto roztomilého šnečíka můžeme objevit leckde. Při bližším pohledu si můžeme všimnout krásného žebrování ulity, jednobarevně hnědě zbarvené ulity o menším počtu závitů (vrásenka pomezní) a světle hnědé barvy s pravidelnými příčnými hnědočervenými proužky a 5 až 6 závity (vrásenka okrouhlá). Tělo obou druhů je šedé až černé.

Druh poprvé popsal a zařadil Otto Friedrich Müller, dánský přírodovědec, jeden z průkopníků v oblasti výzkumu fauny Dánska a Norska, autor klasifikace více než 3 000 druhů.

Pokud vás malakologie (nauka o měkkýších) zaujala, vřele doporučuji vynikající publikaci Měkkýši České a Slovenské republiky od Michala Horsáka, Lucie Juřičkové a Jaroslava Picka. Vydalo nakladatelství Kabourek v roce 2013.

Jablonec nad Nisou/Dolní Kořenov, v hrabance, v trouchu
Mapovací čtverec: 5257/5258
Nikon D7200 + Nikkor 105 mm + Raynox DCR-250 + dvojitý difuzér + odrazka (foceno z ruky)

Foto 2019 Jaroslav Burda
Kategorie: makropříroda
více  Zavřít popis alba 
9 komentářů
 • 4.3.2020
 • 18 zobrazení
sonamszs
Jeden únorový týden patřil v MŠ velmi důležitému tématu a to je voda. Její důležitost pro život na Zemi, ochrana a šetření tímto vzácným zdrojem. Děti celý týden provázel vodník, který je naučil vodou šetřit a dokonce jim připravil cestu za pokladem, kterou si děti náramně užily a na pokladu si pochutnaly. Rákosníček jim pro změnu ukázal, co do vody patří a co ne, také si vyzkoušely různé pokusy s vodou, vyčistily okolí rybníka u chlumeckého skanzenu, zazpívaly si novou písničku o vodě, zahrály si spoustu nových pohybových her a odnesly si nejen hodně znalostí ale i zážitků a nakonec vlastnoručně vyrobený rybníček s plachetnicí.

Tento týden zpestřil krásný program pracovníků z Ochrany fauny z Hrachova, kterým tímto děkujeme. Těšíme se na příští program.
Kategorie: děti
více  Zavřít popis alba 
 • 26.2.2020
 • 25 zobrazení
polinkova
Etiopií se od severu na jih táhne Velká příkopová propadlina, v níž je série rozlehlých jezer se vším, co k nim patří: ryby zajišťují obživu lidem, vodnímu i dravému ptactvu a ohromujícím krokoušům, kteří si prý s chutí zpestří jídelníček lidskou flákotou.. hroši jsou naštěstí býložraví. Příroda a „civilizace“ se tu maximálně prostupují, takže např. bradavičná prasata lze potkat i ve městě, antilopy (zejm nyaly) u cesty, paviány na silnici a kočkodany na rybím trhu. Guerézy jsou plaché a drží se v hustého porostu, v němž se prý ukrývají i zebry a lvi. Vysoko v horách - 4000 m nad mořem na úchvatné Sanetti Plateu (NP) se nám předvedl i nejvzácnější místní tvor - endemický vlček etiopský; potkali jsme též další endemity fauny (ibise etiopského) i flory, která je tu pro botaniky přímo rájem: háj obřích lobelií je naprosté unikum
více  Zavřít popis alba 
3 komentáře
 • 26.2.2020
 • 269 zobrazení
entariel
 • 23.2.2020
 • 4 zobrazení