Hledání

45 vyhledaných výsledků

Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

motomisiek
Domy na Trčkově náměstí, Kostel Nejsvětější Trojice, Sousoší sv. Floriána, Sousoší sv. Jana Nepomuckého, Rodný dům Františka Kupky, Panská míčovna, Letohrádek v zámeckém parku, Kostel Panny Marie, Mariánský sloup na Kupkově náměstí, Kostel Narození Páně, Kodymův Národní dům, Sokolský dům, městský úřad
více  Zavřít popis alba 
 • 23.9.2019
 • 36 zobrazení
hush
František Kupka, 8.1.19
více  Zavřít popis alba 
 • 16.7.2019
 • 8 zobrazení
blanaturistka
Bretaň odjakživa přitahovala výtvarné umělce a na přelomu století se díky pontavenské škole stala významným uměleckým centrem moderního umění.Výstava mapuje přítomnost českých umělců v Bretani v letech 1850–1950 a hodnotí, jakým způsobem zachycovali její drsnou krajinu či tradiční bretonské motivy.Díla českých autorů (např. Jaroslav Čermák, Antonín Chitussi, Alfons Mucha, Josef Čapek, František Kupka, Jan Zrzavý, Alén Diviš, Toyen, Jan Křížek) jsou doplněna o srovnání s obrazy zahraničních tvůrců jako Paul Gauguin, Paul Sérusier a Émil Bernard.Foto.Blanka Šťastná
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 1.3.2019
 • 90 zobrazení
blanaturistka
Výstava představuje dílo Františka Kupky v celé jeho šíři, od raných prací z devadesátých let 19. století až po abstraktní práce z padesátých let 20. století. Díky spolupráci s francouzským partnerem se podařilo sestavit jedinečnou sbírku olejomaleb, prací na papíře, tiskovin a dokumentačních materiálů.Pražská výstava vedle děl ze sbírek NG uvádí četné práce ze sbírky pařížského Centre Pompidou, newyorského Guggenheim Museum nebo vídeňské Albertiny. Chronologicky koncipovaná výstava je členěna do tematických celků, které umožňují návštěvníkovi sledovat umělcovu cestu od symbolismu k abstrakci.Foto.Blanka Šťastná
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 15.1.2019
 • 89 zobrazení
dahliaji
Retrospektivní výstava děl Františka Kupky ve Valdštejnské jízdárně. Příprava této výstavy trvala tři roky. Jsou v ní zápůjčky z několika světových galerií a od soukromých sběratelů. Proběhla ve stenjém rozsahu v Paříži a bude následovat Finsko.
Kategorie: kulturaumělecké
více  Zavřít popis alba 
 • 10.1.2019
 • 129 zobrazení
marcelkagalerie
 • 30.12.2018
 • 43 zobrazení
ondrejburel
V pátek 30. 11. 2018 jsme s Kamilou zajeli do našeho hlavního města, kde nás čekaly dva kulturní záležitosti, resp. výstavy. První byla ve Valdštejnské jízdárně a tvořila ji retrospektivní výstava Františka Kupky. Druhá byla na Pražském hradě a tvořily ji exponáty zakoupené z Masarykova fondu. Obrazy ze sbírky vznikly během působní čtyř prezidentů. Jejich snahou bylo navázat na kdysi bohatou sbírku Rudolfa II., jejíž zbytky jsou dnes v Obrazárně Pražského hradu.

Cesou jsme rovněž navštívili několik míst, která souvisí s naší moderní historií a kudy kráčely dějiny. V neposlední řadě také musím uvést, že jsem se setkal s panm Zemenem a naším setkáním se dovršilo plnění turistického odznaku Zlatá Praha v posledních několika letech.
Kategorie: kulturaměsta
více  Zavřít popis alba 
 • 9.12.2018
 • 51 zobrazení
igorhlavinka
František Kupka * 1871 - † 1957, Česká republika, Francie
Český malíř a grafik František Kupka se narodil 23. září 1871 v Opočně. Byl nejstarším z pěti dětí notářského úředníka Václava Kupky. Na podzim roku 1872 získal jeho otec místo obecního tajemníka v Dobrušce, kam se následně celá rodina Kupkových přestěhovala.
Po ukončení základní školní docházky Kupka nastoupil do sedlářské dílny Josefa Šišky, kde se měl naučit sedlářskému řemeslu. Už jako učedník si ale přivydělával malováním vývěsních štítů obchodů, maloval také obrázky různých svatých a pivní tácky. Jeho mistr Šiška byl velkým spiritistou a pravidelně doma pořádal seance, čímž bezpochyby ovlivnil i mladého Kupku. I když se Kupka sedlářem nikdy nechtěl stát, získal 16. června 1887 výuční list.

Svému sedlářskému řemeslu se Kupka po vyučení nevěnoval – místo toho si založil maličkou dílničku, kde maloval. Jeho obrazů si tehdy všiml dobrušský továrník a majitel likérky Josef Archleb, který se za Kupku přimluvil u jeho rodičů, a ti mu nakonec povolili studovat malířství. Kupka tedy v roce 1886 odešel do Jaroměře, kde ho ředitel řemeslnické školy Alois Studnička připravil ke zkouškám na Akademii v Praze. Ještě v tom samém roce byl Kupka na Akademii přijat a při studiích se zabýval především historickými a vlasteneckými tématy.

V roce 1891 Kupka odešel do Vídně, kde studoval na Akademii der Bildenden Künste. Tam maloval hlavně obrazy se symbolickými a alegorickými náměty a také se zde seznámil s okultismem a spiritismem a dokonce byl i spiritistickým médiem. Díky svému talentu získal stipendium ke studiu v Paříži, kam odešel v roce 1895. V Paříži byl přijat na Académii Julian a později také na École des Beaux-Arts, nicméně ke studiu si přivydělával různě – maloval průmyslové plakáty, ilustroval knihy, vytvářel satirické skici a vyučoval theosofii – náboženskou mystickou nauku, která přikládala velkou váhu intuici. .."

,,..Kupkova výjimečná citlivost byla zesílena již v dětství, když mu jako desetiletému chlapci zemřela matka a druhá žena jeho otce neprojevovala příliš nadšení nad jeho výtvarnými sklony. Jeho zvýšené senzitivity si povšiml i jeho sedlářský mistr Josef Šiška a zavedl ho do společnosti spiritistů, kteří se u něj scházeli na spiritistických seancích. Kupka se brzy osvědčil jako výborné médium. Tato praxe se mu skvěle hodila o něco později v době studií na pražské Akademii, kdy jako úspěšné médium získával prostředky na živobytí. Jako spiritistické médium se živil i ve Vídni, kam přišel jako jednadvacetiletý. Kupka přišel do styku se spiritisty i v Paříži, která se mu stala domovem, a praktikoval spiritismus, jen s několika málo výjimkami, po celý svůj život. Celoživotní spiritistické „cvičení“ podmiňovalo Kupkovu vizuální schopnost, rozšiřovalo jeho vnímání o hlubší prostor vědomí, a i když většina médií si nepamatuje, co dělá, mluví či píše ve stavu médijního transu, pro něj tento častý a mnohdy zřejmě i dlouhotrvající ponor do změněného stavu vědomí znamenal extrémní citlivost k sobě samému a tím i stále snadnější schopnost navozovat podobné stavy vědomě. Vědomě vyvolané stavy rozšířeného vědomí produkovaly nádherné vize, které se staly nejdůležitějším zdrojem inspirace Kupkovy umělecké tvorby (viz níže).

Již ve Vídni se snažil nalézt potvrzení svých, jak zjistil, tak výjimečných osobních prožitků, v rozličné literatuře. Četl pojednání astrologická, teosofická i východních náboženství. V Paříži se naučil částečně hebrejsky, řecky a latinsky, jezdil studovat Schliemannovy nálezy do Berlína. Zajímal se o chaldejské a fénické vykopávky, četl knihy o starověku a Bibli. Na Sorbonně navštěvoval přednášky o fyzice, fyziologii, biologii. Cestoval často do Chartres, kde studoval raně gotické umění, a do Bretaně, kde studoval umění keltské. Mnoho času strávil prací na studiích prehistorických maleb v jeskyních v Moustieru (Dordogne), u Les Eyzies i jinde.

Ačkoliv spiritistické hnutí vypadá z dnešního pohledu jako velmi naivní a často zneužívaný pokus o aplikaci praktické duchovnosti, přesto to bylo pro tehdejší evropskou společnost ojedinělé a první všeobecněji rozšířené setkání se spiritualitou. Sám Kupka se přesto, že nezůstal u povrchních seancí a dostal se díky svému cvičení a systematické práci na sobě samém daleko dál, než kterýkoli jeho současník, ke spiritismu, o kterém již později neměl valné mínění, celý život vracel. O rozporuplnosti jeho postoje svědčí i následný citát z dopisu: „Bohužel – nebo to bylo také štěstí – seznámil jsem se opět se spiritisty…“. Kupka se svým hlubinně duchovním přístupem k životu i k umělecké tvorbě kromě vzácných výjimek nikdy nenašel odpovídajícího partnera k dialogu. Právě proto ve své práci média pokračoval celý život.

„Tvorba v umění začíná vizí.“ Kupka, 1913
Vzhledem k tomu, že zážitek vize je verbálně téměř nesdělitelný, je pochopitelné, že zaznamenání takovýchto událostí i niterné touhy po duchovní seberealizaci lze najít i v Kupkově písemné dokumentaci jen poskrovnu. Jedna z Kupkových nejkrásnějších vizí je dokumentována v dopise A. Roesslerovi z roku 1897: „… večer zažil jsem zkušenost rozdvojeného vědomí, přitom jsem měl dojem, jako bych se díval na Zemi zvenčí. Byl jsem v obrovském prázdném prostoru a viděl planety, jak mě klidně míjejí. Potom bylo těžké vrátit se k trivialitám všedního dne…“.

Zájem o spiritismus a tajná učení přivedl Kupku do styku s rakouskými a německými teosofy. Kupka znal Paracelsovy a Kalvínovy spisy a studoval mnoho filosofů od Platona až po Nietzscheho.
Východní filosofie jen potvrzovala nazarénistickou doktrínu kontemplace jako pramene umělecké inspirace. Jako malíř však Kupka zdůrazňoval potřebu sdělovat zkušenost. „Kontemplace je ctnost, poznáváme-li pravdu, ale stane se z ní neřest, jestliže pravdu nesdělujeme jiným.“ napsal v dopise z roku 1894. V roce 1895 se Kupka přestěhoval do Huttledorfu, do jakési komuna, která se řídila pravidly Diefenbachovy praktické filosofie. Patřil k nim vegetariánský život s denními slunečními lázněmi a tělocvikem, který lidé prováděli nazí, filosofické diskuse, kontemplace, hudba a malování. https://cs.wikipedia.org/wiki/Karl_Wilhelm_Diefenbach

Kupka se od té doby náruživě oddával dennímu tělocviku nahý na zahradě, a to za každého počasí, v létě i v zimě, připisoval mu velkou důležitost a provozoval jej až do vysokého stáří.
Vyvozoval závěry o vlivu tělesné kondice, asketismu, spotřebě vína, nikotinu a kofeinu na vnímání barvy. Široce tuto teorii rozvíjel ve své knize v kapitole o barvě: „Poznal jsem sám na sobě pocity skvělé citlivosti k barvě, vyvolané výlučně hygienickou péčí. Ráno se sprchuji a potom, v létě v zimě, cvičím úplně nahý na zahradě. Je to zároveň otužování těla. Je to jako modlitba, s níž se obracím k vycházejícímu slunci, když je za krásného počasí jeho velký ohňostroj doprovázen zpěvem ptáků a do celého mého těla pronikají vůně a paprsky světla. Prožívám tak překrásné chvíle, které tryskají z obrovské klávesnice barev.“

Záblesky barevných skvrn a čar, které popsal svému vídeňskému příteli teosofovi v roce 1895, a které ho provázely celá léta, se neustále pokoušel zachytit v mnoha svých obrazech.
V roce 1924 psal českému příteli:

„Mohu nyní znázornit to, co se dříve v mém duchu pohybovalo jako tajemné, vzdálené vize, které jsem nemohl zvládnout a ani dokonale vnímat...“Vlasta Marek
https://www.citarny.cz/index.php/knihy-lide/autori-a-knihy/fotografie-fotografove/genialni-malir-vizi-frantisek-kupka
více  Zavřít popis alba 
 • 8.12.2018
 • 123 zobrazení
strouhalovajana
Ve spolupráci s francouzským Reunion de musées nationaux Grand Palais a Ateneum Art Museum v Helsinkách připravila Národní galerie Praha retrospektivní výstavu František Kupka 1871–1957.

Výstava představuje dílo Františka Kupky v celé jeho šíři, od raných prací z devadesátých let 19. století až po abstraktní práce z padesátých let 20. století. Díky spolupráci s francouzským partnerem se podařilo sestavit jedinečnou sbírku olejomaleb, prací na papíře, tiskovin a dokumentačních materiálů, která byla na jaře 2018 prezentována v pařížském Grand Palais, v obměněné podobě je nyní v Národní galerii Praha a na jaře 2019 se přesune do helsinského Ateneum Art Museum. Pražská výstava tak vedle děl ze sbírek Národní galerie uvádí četné práce ze sbírky pařížského Centre Pompidou, newyorského Guggenheim Museum nebo vídeňské Albertiny.

Chronologicky koncipovaná výstava je členěna do tematických celků, které umožňují návštěvníkovi sledovat umělcovu cestu od symbolismu k abstrakci, u jejíhož zrodu Kupka stál. Retrospektiva se zaměří na jeho symbolistické malby, první expresionistické portréty, cestu k abstraktnímu umění, barevné vertikály, řeč tvarů a barev, mašinismus i geometrickou abstrakci. Četné práce na papíře představí Kupku jako satirického kreslíře a znamenitého ilustrátora, umělce se zájmem o filozofii, antiku, náboženství i vědu.
Kategorie: kultura
více  Zavřít popis alba 
26 komentářů
 • 19.11.2018
 • 144 zobrazení
stoneman
 • 24.9.2018
 • 106 zobrazení
noname2
Výstava ve Valdštejnské jízdárně v Praze
Kategorie: kulturaudálosti
více  Zavřít popis alba 
 • 16.9.2018
 • 113 zobrazení
strouhalovajana
SVĚTLO V OBRAZE
Srdečně Vás zveme na komentovanou prohlídku doposud největší výstavy českého impresionismu. Expozice "Světlo v obraze: český impresionismus - Inspirace blízké i vzdálené" v Jízdárně Pražského hradu nabídne 520 obrazů od 78 autorů, zapůjčených z více než padesáti státních i soukromých institucí včetně Národní galerie.
Vystavená díla reprezentují impresionismus v jeho různých vývojových fázích. Stěžejním cílem této výstavy je ukázat český impresionismus v celé jeho velikosti, kvalitě a kráse. Expozice je koncipovaná také velmi vstřícně vůči divákům - obrazy jsou srozumitelně řazeny podle námětů, kdy se během naší prohlídky zaměříme na oddíly „Zahrady a parky“, „Zimy“, „Zátiší“, „Kouzlo venkova“, „Vody“ či „Háje“.
Na výstavě návštěvníci uvidí například díla Antonína Slavíčka, Antonína Hudečka, Miloše Jiránka, Josefa Schussera, Ludvíka Kuby, Joži Uprky, Stanislava Lolka, Maxe Švabinského, Vojtěcha Preissiga, Jana Preislera, Františka Kupky či Václava Radimského. Evropský kontext pak představují díla Eug?ne-Louis Boudina, Eugena Jettela, Ivana I. Šiškina, Alexandra A. Kiseleva nebo Andreje A. Zareckého. Vystaveno bude také jedno dílo, konkrétně jedna z marin od zakladatele impresionismu Clauda Moneta.
Obrazy na výstavu zapůjčilo přes padesát státních a soukromých institucí, např. Národní galerie, Galerie Kodl či Galerie Kooperativy a mnoho dalších významných zapůjčitelů. Přes třicet obrazů na výstavu ze svých sbírek zapůjčila i Správa Pražského hradu, která je pořadatelem projektu, jenž autorsky zajišťuje Spolek výtvarných umělců Mánes.
více  Zavřít popis alba 
40 komentářů
 • 13.2.2018
 • 96 zobrazení
zusrtyne
Práce s obrazem Františka Kupky v ateliéru NG Praha
Kategorie: kulturaumělecké
více  Zavřít popis alba 
 • 20.5.2016
 • 51 zobrazení
igorhlavinka
Narozen 18. 3. 1959 v Praze. 1979 - 1982 studia scénografie na DAMU Praha. 1982 - 1985 AVU Praha (prof. František Jiroudek). V 80.letech se hlavně zabýval krajinomalbou, ale pokusil se též vypořádat s tématem holokaustu v cyklu kreseb a maleb na papíře. V 90. letech následovaly kresby a obrazy inspirované přírodními strukturami a energiemi, ale i znaky písma a symboly starověkých kultur (cykly Znaky, Chaos a řád, Strašná souměrnost, Okolo středu). Účast na uměleckých symposiích nadace Hermit v klášteře Plasy, kde v roce 1994 začal vytvářet hliněné modely fantaskních biomorfních staveb. V roce 1997 tam též inicioval a spoluorganizoval umělecké symposium „O počátku“. Několik let se zabýval i restaurováním nástěnných maleb, navrhováním a realizací zahrad. Od roku 2003 vznikal cyklus hliněných plastik Hlavy v meditaci. Od roku 2007 návrat ke krajinomalbě. Kresby a malby hor v cyklu Ostrovy v oblacích. Od roku 2013 vznikají cykly fotografií Proměny, Trávy, Fantomy, Olšanské hřbitovy.. Zúčastnil se mnoha společných i samostatných výstav. Zastoupen v soukromých i veřejných sbírkách. Od 1996 členem S. V. U. Mánes, žije a pracuje v Praze.
Kontakty:igorhlavinka@seznam.cz  http://igorhlavinka.rajce.idnes.czhttps://www.facebook.com/igorhlavinkahttp://igor.czechian.net/index2.html

1982 – 86 krajinomalba
1986 – 89 figurální malba na téma holokaustu...
1989 – 2006 nefigurální malba: archetypální symboly, struktury, symetrie...
1994 – 97 účast na symposiích nadace Hermit v klášteře Plasy...
1997 – organizace výtvarného symposia „O Počátku“ v klášteře Plasy...
1998 – 99 nástěnná malba ve veřejném prostoru Prosek...
1997 – 2000 restaurování...
2000 – 2008 návrhy a realizace zahrad...
1994 – 95 plastiky: stavby a objekty slučující přírodní a architektonické formy (pokus o syntézu ulity a katedrály)
2003 – 2004 plastiky: hlavy
2007 malba: cyklus abstraktních kompozic „Pocta Františku Kupkovi“...
2007 -2011 kresba, malba: hory v mlze
2011-2015 cykly fotografií Fantomy, Olšanské hřbitovy, Pokušení sv.Antonína
2015- nástěnná malba ve veřejném prostoru. Prosek.

VYSTAVY A ÚČAST NA SYMPOSIÍCH
1986 – „Kresby“, Slovácké divadlo, Uherské Hradiště
1989 – „Otevřený dialog, Vinohradská tržnice, Praha
1989 – „Kresby“, KD Cíl, Praha
1989 – „Zóna klidu“ , Galerie Fronta, Praha,
1989 – Řecko, Athény
1989 – „Noc kouzelníků“,Dům slovenské kultury Praha
1990 – výtv. skupina Tunel (Exner, Hlavinka, Chmelová, jírová, Knotek, Wagner,Zoubek), Lidový dům, Praha 9
1990 –výtv. skupina Tunel (Exner, Hlavinka, Chmelová, jírová, Knotek, Wagner,Zoubek), Mánes, Praha
1990 –Lisabon, Portugalsko
1991 – výtv. skupina Tunel (Exner, Hlavinka, Chmelová, jírová, Knotek, Wagner,Zoubek), IFA Galerie, Berlín, SRN
1992 - „20" autorů, Divadlo hudby, Praha
1994 – Symposium ,,Průsvitný posel“,Nadace Hermit klášter Plasy
1994 - „Strašná souměrnost“, Galerie Velry­ba, Praha
1995 - „Fungus“ – symposium Nadace Hermit klášter Plasy, (plastiky)
1995 - Galerie Mladých, Brno
1995 – výtv. skupina Tunel (Exner, Hlavinka, Chmelová, jírová, Knotek, Wagner,Zoubek)”, zámek Litomyšl
1997 - Symposium “O počátku”, Nadace Hermit klášter Plasy (kurátoři: Igor Hlavinka, Vladimír Vimr, Miloš Vojtěchovský)
1997 - Kresba SVU Mánes
1997 - “Okolo středu”, Malostranská beseda, Praha
1998 – “Slavnost světel”, “Umělci pro Tibet”, Rotunda na Řípu
2004 – “Jubilanti SVU Mánes”, Galerie Diamant, Praha
2005 –výtv. skupina Tunel (Exner, Hlavinka, Chmelová,Jírová, Knotek, Wagner,Zoubek), SVU Mánes, Praha
2007 – “Pocta Františku Kupkovi” na výstavě S.V.U Mánes galerie Diamant
2007 - Plastika hlavy, Zámecký park Březnice
2008 - Salon výtvarníků Prahy 10, Galerie Deset, Praha 10
2009 - Jubilanti SVU Manes,Galerie Diamant,Praha
2011 – Igor Hlavinka a Čestmír Hlavinka, obrazy a plastiky- Galerie Skarabeus Praha
2013 – Dnešní SVU Mánes, Galerie Diamant, Praha 2013- V očích vážky se odráží vzdálené hory, Velryba Praha
2014-- Jubilanti SVU Manes,Galerie Diamant,Praha 2014 - Václav Fiala a jeho hosté Libor Teplý, Igor Hlavinka a Toni Scheubeck, galerie Natura Průhonice
2015- Česká krajina - SVU Manes,Galerie Diamant,Praha
2015- Fantomy(fotografie) Velryba Praha
2015- Toni Scheubeck, L.Teplý, Igor Hlavinka,V.Fiala, Jindra Viková, Pavel Baňka, galerie Cordonhaus, Cham, BRD
2016- Hory a jiné bytosti- obrazy, plastiky, fotografie -Galerie J.Lieslera Kadaň
2016- Hory a jiné bytosti- obrazy, plastiky, fotografie - Galerie Domu národnost. menšin Praha

LITERATURA, ANTOLOGIE, ENCYKLOPEDIE: 1999 Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1999 (III. H),
2006 Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky) 1992 Sborník S.V.U. Mánes (U příležitosti členské výstavy ve výstavních sálech Mánesa 5.11.-6.12.1992), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha (host)
2000 Splátka na dluh (Dokumentace českých výtvarníků narozených v padesátých letech / Czech artists born in the 1950s and 1960: a record), Torst, Praha

Cyklus Ostrovy v oblacích začal vznikat v roce 2009. Snažil jsem se co nejjednoduššími prostředky evokovat můj zážitek z hor. Mohutnost a tíha hor v kontrastu ke stálým změnám světla v prostoru plném mraků a mlhy. Vždycky jsem rád snil nad malbami a poezií starých čínských a japonských mistrů štětce a tuše, stejně tak nad romantickými krajinomalbami C.D.Friedricha nebo Bedřicha Piepenhagena. Mnoho podnětů, především u prvních obrazů cyklu, jsem našel v čb fotografiích horolezce a fotografa Jiřího Havla. Nejsilnějším zdrojem inspirace ale bylo mé vlastní putování po našich horách. (igor hlavinka 2014) ,,.Pokud ( v poezii a malířství Dálného východu, inspirované zenbuddhismem a taoismem) vrchol hory znázorňuje probuzení, vše, co horu zahaluje, jsou strasti provázející člověka na jeho cestě k osvobození. Stejně tak může být mrak symbolem zatemnělé mysli, která není schopna dohlédnout vrcholek hory -pravou podstatu bytí..” (Prázdné hory jsou plné větru a deště, Antologie korejské zenové poezie 2002 )
více  Zavřít popis alba 
 • 16.1.2016
 • 206 zobrazení
igorhlavinka
Dřív než v reálu mě hory okouzlily v malbách Leonarda a Bruegela (ty jejich fantaskní horské krajiny!) Pak jsem objevil C. D. Fridricha a bylo to pro mne jako zjevení, když jsem jeho obrazy poprvé viděl v Dráždanech, bylo mi asi 15 let. Myslím, že někdy v té samé době se mi dostala do ruky antologie Oldřicha Krále Tao - texty staré Číny, kde jsem poprvé četl Lao tse, Mistra Čuanga i legendárního starověkého básníka Chan šana, který dostal své umělecké jméno podle hory na které žil. Chan šan -Studená hora. Díky té antologii se mi otevřel poetický svět asijské tušové malby, svitky plné hor strmých a neschůdných, hlubokých údolí a vodopádů. Těch několik miniaturních postaviček poutníků na horské stezce, rybáře na člunu nebo básníka meditujícího na skalní plošině jen zdůrazňuje nádhernou liduprázdnost horské krajiny. V těch obrazech hor jsem se mohl v duchu procházet a snít. Porovnával jsem je s kontemplativními krajinami Fridrichovymi a nacházel jsem mnoho blízkého.
Cyklus Ostrovy v oblacích začal vznikat v roce 2009. Snažil jsem se co nejjednoduššími prostředky evokovat můj zážitek z hor. Mohutnost a tíha hor v kontrastu ke stálým změnám světla v prostoru plném mraků a mlhy. Vždycky jsem rád snil nad malbami a poezií starých čínských a japonských mistrů štětce a tuše, stejně tak nad romantickými krajinomalbami C.D.Friedricha nebo Bedřicha Piepenhagena. Mnoho podnětů, především u prvních obrazů cyklu, jsem našel v čb fotografiích horolezce a fotografa Jiřího Havla. Nejsilnějším zdrojem inspirace ale bylo mé vlastní putování po horách naší země. Lužické hory, Krkonoše, České středohoří...

Mnoho obrazů tohoto cyklu jsou pohledy na pohoří Huangshan, posvátné hory v Číně, které už od starověku svým bizarním vzhledem přitahovaly poustevníky, poutníky, básníky a malíře. Z doby Tchangů se zachovalo tisíce básní a maleb věnovaných tomuto pohoří. Jako hřbety zkamenělých draků divoce rozeklané žulové hřebeny a skalní věže s pokroucenými prastarými borovicemi, úpatí strmých skoro nepřístupných hor většinu roku zahalené v mracích. Tím vším Huangshan dokonale naplňuje ideál hor tradiční čínské estetiky. Už ve starověké taoistické tradici jsou jeskyně či chýše v divokých nepřístupných horách vhodným příbytkem milovníka svobodného života, samoty a meditace hledajícího věčný život. Tento ideál později nacházíme i v zenbuddhismu.
Básnici a literátští malíři staré Číny mi byli velmi blízcí, od doby kdy jsem o nich poprvé četl v knize O. Krále TAO Texty staré Číny(Odeon 1969.) Byli to vzdělanci, státní úředníci, které oslovil taoismus nebo zen a tak toužili uskutečnit ideál pravého života v ústraní, v přírodě. Většina z těchto filosofujících úředníků, ale až na výjimky, ze svých úřadů neodešla a svou touhu naplňovala v poezii a tušové malbě.
Znal jsem hory Huangshan z jejich krásných tušových maleb a když se mi dostala do ruky kniha fotografií těchto hor, začal jsem si je kreslit a pak i malovat, abych se jimi mohl v duchu procházet. Vycházel jsem z fotografií a zároveň z principů tušové malby- monochromie, vyvážení plné a prázdné plochy.

INSPIRACE. TEXTY A BÁSNĚ O HORÁCH, O MRACÍCH, O PŘÍRODĚ...

"..V dotyku štětce s tuší se ustavuje prvotní jednota, tato prvotní jednota je ještě nerozlišená, je to původní chaos, a kdybychom se zřekli malířské čáry, nikdo by do toho chaosu nevnikl..." -"...V oceánu tuše se ustavuje hluboký duch, zpod hrotu štětce tryská život, na kousku papíru se děje hlu­binná proměna, z chaosu křesá­me paprsek světla. A není-li při tom štětec pouhým štětcem, tuš pouhou tuší a malba pouhou malbou, pak je to tím, že jsem v tom já, já jsem ten, kdo roztí­rám tuš, neboť ona se sama nerozetře, jsem v tom já, kdo dr­žím štětec, neboť on se sám nepodrží, tak jako je lůno, jež vrhá svůj plod, neboť nic se nerodí samo. Tak se z oné původní jednoty vydělují desetitisíce věcí, jež my dovádíme k nové jedno­tě, abychom dovršili onu prvotní jednotu; a to je nejzazší meta, k níž se můžeme dobrat my na tomto světě!..." (Malířské rozpravy mnicha Okurky Shitao, kap.7. Prvotní jednota, přeložil Oldřich Král, Votobia 1996)

„Od kamenů a stromů se dozvíš to, co od žádného učitele...“(sv.Bernard)

Ó nepostižitelnosti Ó nezřetelnosti
ve vás jsou všechny formy!
Ó nepostižitelnosti Ó nezřetelnosti
ve vás jsou všechny věci!
Ó mlhavosti Ó temnoto
ve vás se tají všeho podstata!
(21 Tao Te Ting- Lao Tse, překl. Oldřich Král)

Pohybem Cesty Taa
je pohyb zpátky
Vlastností cesty Taa
je měkkost
A všechny věci, co jich je na světě
rodí se z bytí
bytí rodí se z nebytí
40 Tao Te Ting- Lao Tse, překl. Oldřich Král

Ten kdo ví, nemluví,
kdo mluví, neví,
tak zahraďte průchody
a zataraste dveře
otupte hroty,
rozvažte pouta
a ztlumte světlo-
buďte jen prach!
(51 Tao Te Ting- Lao Tse, překl. Oldřich Král)

Na světě není nic měkčího a poddajnějšího než voda
ale tu zas nic nepřekoná v tom
jak napře se na všechno tvrdé a silné!
A nic ji nedokáže v ničem změnit!
Tak poddajné vítězí nad silným
měkké vítězí nad tvrdým
a všichni na světě to ví
a nikdo to nedokáže uskutečnit!
Proto Světec pravil:
kdo vezme na sebe bláto země
ten je pán země a úrody,
kdo vezme na sebe neštěstí země
ten je nad všemi král!
(78 Tao Te Ting- Lao Tse, překl. Oldřich Král)

TAH DIVOKÝCH HUSÍ
A NAD OBRYSEM HOR
MĚSÍC – MÁ PEČEŤ
/Buson/

Jak ledová je zima v hloubce hor odedávna, nejen v tomto roce.
Zubaté štíty, věčné sněhy,
temný les vydechuje chuchvalce mlhy,
tráva tu vyroste až po žních.
Listy opadají dřív, než přijde podzim,
poutník zde — zbloudilý vyhlíží, vyhlíží,
však slunce nezahlédne
(Chan-šan, Básně z Ledové hory)

AŤ JE RADOST
NEBO SMUTEK
TRÁVA ROSTE
/Santoka/

HORY
KTERÉ UŽ NIKDY
NEUVIDÍM
SE ZTRÁCEJÍ V DÁLCE
/Santoka/

JDU HLOUBĚJI
POŘÁD HLOUBĚJI
MODRÉ HORY
/Santoka/

MÉ SRDCE JE ZNAVENÉ
A HORY I MOŘE
TAK KRÁSNÉ
/Santoka/

NAKONEC JE SMUTNÉ
BÝT SÁM
ZVADLÁ TRÁVA
/Santoka/

NAKONEC JE DOBRÉ
BÝT SÁM
DIVOKÉ BÝLÍ
/Santoka/

V HORÁCH SE DÍVÁM
NA HORY
ZA DEŠTĚ POSLOUCHÁM DÉŠŤ
JARO LÉTO PODZIM ZIMA
VČERA MI BYLO DOBŘE
A ZÍTRA BUDE TAKY
/Santoka/

V OČÍCH VÁŽKY
SE ZRCADLÍ
VZDÁLENÉ HORY
/Issa/

,,.Jestliže v poezii a malířství Dálného východu, inspirované zenbuddhismem a taoismem, vrchol hory znázorňuje probuzení, vše, co horu zahaluje, jsou strasti provázející člověka na jeho cestě k osvobození. Stejně tak může být mrak symbolem zatemnělé mysli, která není schopna dohlédnout vrcholek hory -pravou podstatu bytí..” (Prázdné hory jsou plné větru a deště, Antologie korejské zenové poezie 2002 )

Slunce zašlo za temné hory; jako mrak černý vystupovaly vrcholky jejich na obzoru země české, a za horami protějšími vycházela slunce světů jiných; v rozsedlinách mezi horami již byla černá noc, na rovinách se ještě šeřilo; města co bílá znamínka vyhlížela z šerých stínů; nad ními se kroužil lehký kouř a sníživ se plížil se po tváři tichých jezer, v nichž se zhlížely vycházející hvězdy, sem tam je barvila zář malých plamínků hořících po hrázích temných. Večír byl jasný a čistý, jak jen na horách bývá, měsíc byI blízký ouplňku a záře jeho stříbřila osněžená čela zmodralých hor, jenž z temné noci strměly co zesinalé hlavy mrtvých králů, korunované stříbrnými vínky. Dlouho tak stál jinoch zapomenutý hledě v krajinu tichou; všecky hvězdy již slavily krásnou noc, on ještě dlel na osamělém skalísku; - bylo chladno, studený vítr skučel mezi horami a zdola hučely lesy a řeky pospíchající z pustých hor do krajin ourodných; měsíc stál vysoko na dráze své a jinoch ještě posuď nepokročil z místa svého.
K.H.Mácha – Pouť krkonošská

"Skála, voda a obloha dokonale bdí;
dokonale cítí, dokonale chápou, dokonale se vyjadřují.
Přirozená krása je základní básnickou prací."
Robinson JEFFERS

ak. mal. Igor Hlavinka
Narozen 18. 3. 1959 v Praze. 1974-78 scénografie,Supš Praha3, 1979 - 1982 studia scenografie na DAMU Praha. 1982- 1985 ateliér malby AVU Praha(prof. František Jiroudek).Během studií nejraději maloval krajinu. V 80.letech cyklus kreseb a maleb na téma holokaustu. V 90. letech následovaly kresby a obrazy inspirované přírodními strukturami a energiemi, ale i znaky písma a symboly starověkých kultur (cykly Znaky, Chaos a řád, Strašná souměrnost, Okolo středu). Účast na um. symposiích nadace Hermit v klášteře Plasy, kde vytvářel hliněné modely fantasknich biomorfních staveb. V roce 1997 tam též inicioval a spoluorganizoval umělecké symposium „O Počátku“. Několik let se zabýval i restaurováním , navrhováním i realizací zahrad. Od 2003 modeloval z hlíny imaginární hlavy. Od roku 2007 návrat ke krajině. Kresby a malby hor v cyklu Ostrovy v oblacích. Cykly fotografií Proměny, Trávy, Fantomy, Olšanské hřbitovy.. Zučastnil se mnoha společných i samostatných výstav. Zastoupen v soukromých i veřejných sbírkách. Od 1996 členem S. V. U. Mánes, žije a pracuje v Praze.
Kontakty: igorhlavinka@seznam.czhttp://igor.czechian.net/index2.htmlhttp://igorhlavinka.rajce.idnes.cz/1_Igor_Hlavinka-paintings

1982 – 86 krajinomalba
1986 – 89 figurální malba na téma holokaustu...
1989 – 2006 nefigurální malba: archetypální symboly, struktury, symetrie...
1994 – 97 účast na symposiích nadace Hermit v klášteře Plasy...
1997 – organizace výtvarného symposia „O Počátku“ v klášteře Plasy...
1998 – 99 nástěnná malba ve veřejném prostoru Prosek...
1997 – 2000 restaurování...
2000 – 2008 návrhy a realizace zahrad...
1994 – 95 plastiky: stavby a objekty slučující přírodní a architektonické formy (pokus o syntézu ulity a katedrály)
2003 – 2004 plastiky: hlavy
2007 malba: cyklus abstraktních kompozic „Pocta Františku Kupkovi“...
2007 -2011 kresba, malba: hory v mlze
2011-2015 cykly fotografií Fantomy, Olšanské hřbitovy, Pokušení sv.Antonína
2015- nástěnná malba ve veřejném prostoru. Prosek.
více  Zavřít popis alba 
 • 11.1.2016
 • 134 zobrazení