volejbalhzsmsk
 • 30.12.2009
 • 41 zobrazení
janekkudlaty
We helped Maria with putting together some gear. When we'll be back in Poland, we'll distribute SBI products. I also designed new product called "Missing Link" (the name by Korny) which is super strong, self equalizing loop you can use for example for slackline-banana. It theory it has about 21-24 000 Ibs of strength. Soon Terry will do breaking strength tests so we'll know for sure, but we already set it up with it 103 m longline near Maraia's and Ric's house. Enjoy!
Kategorie: sport
více  Zavřít popis alba 
 • 18.12.2009
 • 499 zobrazení
 • {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}
txecoloco
Druhý víkend v září jsem se vydal do města zvaného Tarifa, abych se zúčastnil pozorování migrujících dravců. Tarifa leží asi 15 km od Gibraltaru a je nejjižnějším cípem Evropy. Mezi Tarifou a Afrikou je úžina široká pouze 12 kilometrů, proto preferují ptáci táhnoucí z Evropy letět právě touto cestou. Lze tu vidět několik druhů dravců, táhnoucích ve velkých skupinách, a také čápy bílé a černé. Ostatní ptáci jako např. brodiví či plameňáci prý táhnou podél pobřeží, takže spatřit je jen tak nelze. Zpěvní ptáci potom preferují noční tah, aby minimalizovali energetické ztráty. Na pozorování ptáků okolo Tarify jsem se vydal s dobrovolníky pracovní skupiny Colectivo Cigueňa Negra.

Second weekend in September I went to the city called Tarifa to participate on the observation of the migration of birds of prey. Tarifa lies about 15 km from Gibraltar and it´s the most southern part of Europe. The strait between Tarifa and Africa has only 12 km so the birds migrating from Europe prefer fly this way. It´s possible to see here some species of birds of prey migrating in big flocks and also White and Black Storks. Other birds as for instance herons, spoonbills and flamingos tend to fly around the coast so it´s impossible to see them. Songbirds prefer to fly in the night to minimize the energetic costs. I went to observate the birds around Tarifa with the volunteers of the Colectivo Cigueňa Negra working group.
více  Zavřít popis alba 
 • 11.11.2009
 • 160 zobrazení
txecoloco
Faunia Madrid může patřit k sérii poněkud diskutabilních zařízení, které ve Španělsku najdete. Jedná se o soukromé parky, které mají sice statut zoo, nicméně se spíše chovají jako zábavní zařízení, kde zvířata plní roli „bavit návštěvníky“. První, co mě poněkud opařilo, je vstupné ve výši 25 EUR, které bylo z těch téměř 40 zooparků celé Evropy, co jsem viděl, úplně nejdražší (dokonce dražší než německé zoo). Slevy nemají ani pro studenty, ale pouze, jak mi bylo řečeno, pouze pro různé firemní akce a večírky, protože „jinak by to chtěl přece každý“. Nicméně i přes tuto závratnou částku je v parku opravdu co k vidění.

Většina pavilonů je po designové stránce přepychových, otevřené expozice sice trošku pokulhávají, ale spíše v kontrastu s uzavřenými. V tropickém deštném lese je největším tahákem obří nádrž s párem kapustňáků širokonosých a letošním čerstvým mládětem ve společnosti minimálně deseti obřích arapaim. Mají zde luxusní pinguinárium se sedmi druhy tučňáků včetně kroužkového, kterého nikde jinde v Evropě nenajdete. V nočním pavilonu jsem nedohledal unikátního lenochoda krátkokrkého, ač cedulka tvrdí, že ho tam mají. V prostupné ptačí voliéře můžete vidět mandelíka indického, sojku středoamerickou a velmi plachého ústřičníka západního.

Dělá se tu taktéž osvětářská činnost. Byl jsem se podívat na vystoupení ploutvonožců a dravých ptáků, kde mj. předvedli čtyři ne často chované druhy kání a orlosupa palmového. Vystoupení samotná nejsou špatná (ač Zoo Madrid má ale show s dravci lepší), ale asi nejvíce mě vytočil moderátor, který se v průběhu obou představení snažil udělat ze sebe imitaci novodobého amerického kovboje s odpovídajícím kloboukem na hlavě, který když vylezl na pódium, mohutným pokřikem se zeptal publika „Cítíte se dnes dobře?“ a publikum mu odpovědělo jednohlasné burácející „ano“. Jeho znalosti o zvířatech chovaných v zooparku mimo rámec jeho show byly, jak jsem posléze zjistil, téměř mizivé.

Faunii Madrid hodnotím jako příjemné a velmi drahé zařízení pro snoby, kde neutrpí ani duše odborníka. Závěr si udělejte sami ze samotné fotogalerie.

***
Faunia Madrid can be one of more or less discutable institutions which you can find in Spain. That´s a private park having the status of zoo, however, they behave like the entertaining institution where the animals do the function of entertain for the visitors. The first shock I had was the entrance price of 25 EUR which was the most expensive of almost 40 zoos all over Europe I have ever seen (even more than the german ones). They have no discounts for the students, but only, as they told me, for bussiness actions and parties because „otherwise it would be required by everybody“. Nevertheless, despite of this exorbitant sum there is a lot of things to see.

The majority of the pavilions has a very high design standard. Opened expositions are a little bit more ancient in contrast with the closed ones but generally very modern. In the tropical house the biggest crowd-puller is a giant tank with a family of West Indian Manatees with one this year´s baby sharing the exposition with probably more than ten giant Arapaimas. They also have a luxurious pinguinarium with seven pinguin species including Adelie Penguin which you cannot see anywhere in Europe. In the nocturnal pavilion I did not find the unique Hoffmann's Two-toed Sloth, despite of they write on the tag they have it. In the permeable birds aviary you can see Indian Roller, White-throated Magpie-Jay and a very shy Black Oystercatcher.

They also do the education activites. I went to the show of the seals and the birds of prey where they showed four not so often breed species of hawks and Palm-nut Vulture. The exhibitons are not literally bad (despite of in Zoo Madrid the bird show is better) but I made me very angry of the moderator who during the show wanted to make himself the imitation of the new-age cowboy with stylish hat. When he appeared on the platform, he asked screaming to the people „Do you feel well today?“ and the people responded him „yes“ with one voice. His knowledges about the other animals breed in the parc apart of the animals appearing in the show were as I discovered after almost infinitesimal.

I judge Faunia Madrid as a nice and very expensive institution for the snobs where the soul of the specialist will probably not suffer so much and will enjoy the park sufficiently. The resumé you have to do yourselves. Enjoy the gallery.
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 10.11.2009
 • 352 zobrazení
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
txecoloco
Zoologická zahrada v Madridu je prostorný konzervativní park, jehož úroveň odpovídá evropskému standardu. Zvířecí kolekci mají velmi obsáhlou – najdete tu delfíny skákavé, pandy velké, koaly, 5 druhů medvědů, z primátů zaujme gibon Müllerův, z ptáků stojí za zmínku jeřábi paví, husice rajské a objemná kolekce min. 16 druhů dravců včetně luňáka brahmínského a orla Verreauxova. Za zmínku stojí luxusní kolekce plazů zdejšího terária a samozřejmě akvárium, jemuž jsem, spolu s expozicemi vodních zvířat, věnoval samostatnou galerii. Akvárium v zoologické zahradě v Madridu nepatří sice designově k nejpřepychovějším, ale určitě stojí za to vidět. K těm nejzajímavějším zvířatům zde patří kareta obrovská a pravá, za zmínku určitě stojí tarpon či nevšední loděnka hlubinná.

Dělá se zde poměrně kvalitní osvěta, průvodci dělají prohlídky i komentovaná krmení. Bohužel vzdělávací a výchovné oddělení velmi pokulhává na cedulkách, protože zvířecí jmenovky nemají vůbec žádné latinské názvy. Výjimkou je pouze terárium, kde ale zas mají druhové jméno s prvním počátečním písmenem (což se nikdy nepíše). S návštěvou zoo v Madridu jsem byl spokojen a mohu tento park jedině doporučit.

(***)

Zoo in Madrid is a spacious conservative parc which standard corresponds to the european standards of the zoos. Their animal collection is huge – you can find here Bottlenose Dolphins, Giant Pandas, Koalas, 5 species of bears, Müller´s Gibbon and from the birds I can mention Black Crowned Crane, Paradise Shelducks and great raptors collection with minimally 16 species (include Brahminy Kite and Verreaux´s Eagle). I have to also mention an excellent reptile collection of their terarium and, surely, aquarium to which I dedicated one separate gallery (together with water animals expositions). Aquarium is fine as well. The most interesting species I saw there were Green Sea Turtle, Atlantic Hawksbill Turtle, Tarpon and Chambered Nautilus.

They have high-quality propagation and education – the guides make the guide walks and commented feedings. Unfortunately, department of education failes at the animal labels because none of them has no latin name. The only exception is the terarium where they have the species name with first big letter which is never written like this. I was very satisfied with my visit in Zoo Madrid and I can recommend you the parc only. Enjoy it!
více  Zavřít popis alba 
 • 8.11.2009
 • 1 001 zobrazení
bitrklaa
více  Zavřít popis alba 
 • 5.11.2009
 • 536 zobrazení
txecoloco
Na řeku Odiel jsem se podíval celkem čtyřikrát - třikrát na kroužkování potápek černokrkých a jednou na kroužkování plameňáků.

Potápky černokrké (Podiceps nigricollis) pelichající v létě na řece Odiel pocházejí z populace hnízdící v Bělorusku. Samotná hnízdící populace je zde malá. Při odchytu se utvoří řada lidí, která jde do vody s dlouhou sítí a pelichající potápky neschopné letu se ženou do slepého bodu, odkud nemohou utéct. Tam se potom hromadně chytají. Posléze se kroužkují a pokud se jim nebere externě krev, tak i vypouštějí.

Plameňáci starosvětští (Phoenicopterus roseus) hnízdí na řece Odiel teprve druhým rokem. Jedná se o introdukovanou populaci. Kroužkování se účastní mnoho (více jak 300 dobrovolníků a celá akce se děje za velké účasti médií. V průběhu našeho odchytu nás natáčela španělská televize Canal Sur. Metodika odchytu spočívá ve vytvoření kruhu okolo mladých, ještě nelétajících plameňáků. Hejno se postupně nažene ke břehu, kde čeká úzký trychtýř, kterým ptáci vcházejí do malého výběhu, kde je možné je chytit a okroužkovat.

Fotky z těchto akcí jsem fotil já, Luis Garcia a Santiago Ruiz.

****

I went totally four times to the river Odiel - three times to ring the Black-necked Grebes and once to ring the Flamingos.

Black-necked Grebes (Podiceps nigricollis) moulting on the river Odiel during the summer come from nesting population in Belarusia. The local nesting population here is smaller. To catch them the line of the people has to be made. All of them enter to the water with a long net and moultling grebes that cannot fly are driven to a blind point where they cannot escape. After they´re caught, ringed and if the blood collection is not required, we give them freedom.

Greater Flamingos (Phoenicopterus ruber) nest the second year only on the river Odiel. The population is introduced. More than 300 persons participate on the ringing and all the activity has a big interest of the mediums. During the ringing spanish television Canal Sur was present. The metodic is based on making of the circle around the non-flying flamingo chicks and all the birds are driven to the coast to a funnel through which they come to a bigger run where is possible to catch and ring them.

Photos in this gallery came from me, Luis García and Santiago Ruiz.
více  Zavřít popis alba 
 • 3.11.2009
 • 284 zobrazení
lonek
 • 28.10.2009
 • 53 zobrazení
txecoloco
RINGINGS IN COTO DOŇANA III: NIGHTJARS. NIGHT MONITORING OF THE CHAMELEONS

Na kroužkování lelků rudokrkých (Caprimulgus ruficollis), které zorganizovali Carlos a José Luis, jsem v národním parku nemohl chybět. Byl to totiž první druh lelka, kterého jsem měl možnost v životě vidět. Ptáci využívají vyhřátých cest, na kterých sedí a čekají na hmyz. Člověka se příliš nebojí a nechají ho přiblížit se tak na čtyři metry. Metodika odchytu je již poněkud obtížnější – ptáci se chytají do velké sítě na motýly ručně. Přibližovat se k nim musí bez bot, aby je nevyrušil šramot. Chycení ptáci ve stresu hodně pelichají.

Druhá část galerie je věnována monitoring chameleonů, na který jsem se vypravil s kolegy Francescem a Marcellem. Chameleon obecný (Chamaeleo chamaeleon) se ve Španělsku vyskytuje pouze v jižní Andalusii a jedná se o druh introdukovaný ze západní Afriky. Kolegové studovali, jaký vliv má na chameleony vzhledem k jejich nízké mobilitě silniční doprava. Metodika hledání chameleonů není úplně jednoduchá – posadíte se na střechu landroveru a světlometem hledáte zvířata v korunách stromů. Chameleoni by sice měli být v noci světlí, ale ač to kluci tvrdili, některá zvířata byla tmavá a s mojí slepotou se mi za dvě noci podařilo najít jen dvě zvířata z osmi.
*****

I could not be absent on the ringing of the Red-necked Nightjars (Caprimulgus ruficollis) in the national parc organized by Carlos and José Luis. The Red-necked Nightjar was the first nightjar species I have ever seen. The birds use calefactive roads where they usually sit and wait for the insects. They are not very frightened of the people and you can bring yourself nearer to the distance of about four meters from a bird. Trapping method is a little bit more difficult because the birds are cought manually to the big net used for butterflies. If you are coming to the bird, you have to go without shoes not to be so noisy. Cought stressed birds can moult a lot.

The second part of the gallery is dedicated to the chameleon monitoring I participated and helped to my colleagues Francesc and Marcello. Common Chameleon (Chamaeleo chamaeleon) is distributed in Spain in southern Andalusia only and this species has been introduced from western Africa. My colleagues were studying how big influence has the transport on these animals because of their slow mobility. Seeking method is not so simple – you sit on the roof of the landrover and look for them with the searchlight. They might have clear color during the night but some animals were darker and as I´m a little bit sightless, during two nights I found two of eight only.
více  Zavřít popis alba 
 • 25.10.2009
 • 187 zobrazení
txecoloco
Zóna, která ještě nezarostla vegetací, se vyznačuje nestabilitou písečného podloží, které vítr neustále přesunuje.

The zone which is not overgrown by the vegetation yet has typically instable sandy soil, frequently moved by the wind.
více  Zavřít popis alba 
 • 24.10.2009
 • 100 zobrazení
shelti
July 2009, with my family :-) visiting our aunt, who has recently moved there...
From Dublin to Galway (Kinvarra) and back...
více  Zavřít popis alba 
3 komentáře
 • 13.10.2009
 • 83 zobrazení
husky-babi
Naše smečka se rozrostla o nového člena. Pippi přijela až z dalekého severního Švédska. / Our pack has a new member. We brought Pippi the very north of Sweden.
Kategorie: cestování
více  Zavřít popis alba 
 • 5.10.2009
 • 95 zobrazení
radys
Koncert skupin Interitus, Dekadence a Sun Has Cancer
více  Zavřít popis alba 
 • 27.9.2009
 • 112 zobrazení
tekina23
kaše z haše...
více  Zavřít popis alba 
 • 15.9.2009
 • 181 zobrazení
jannyb
Heslo příštích závodů: Jde to udělat lépe aneb je to zábava
více  Zavřít popis alba 
 • 13.9.2009
 • 187 zobrazení
vvitty
8 trains with 669 young Judish childrens has been dispatched from Prague to London, thanks to Nicholas Winston, just before WW2 beguns, to save them against Nazis.
9th train has been scheduled for 3th of September 1939. However, this train never approach main station, as WW2 strated 1st of September 1939 by attack against Poland. Nobody from childrens, who were supposed to leave with this train survive.

In occasion of 70th years from this nobel act, last train left Prague Main Station, heading to London, to do honours to Sir Nicholas Winton.

20 survivers join to this travel, as Sir Nicholas waits them in London.

Oficial web page: http://www.wintontrain.eu
více  Zavřít popis alba 
 • 1.9.2009
 • 383 zobrazení
starsacro
Pariska má nový sestřih a ten si vyžádal i nové fotografie, neboť jí to strašně sluší!!! Nyní je 4roky stará a příští rok se dočkáme dalších štěňátek od ní :-)

Paris has new look and new photos, because she is very cute!!! Now she is 4ys old and next year she will has second litter:-)
více  Zavřít popis alba 
 • 5.8.2009
 • 125 zobrazení
wave-festival
Kategorie: sport
více  Zavřít popis alba 
 • 27.7.2009
 • 246 zobrazení
Reklama