Hledání: Hrad Lietava - August 2018

Pro dotaz Hrad Lietava - August 2018 jsme našli 322 výsledků.
AKCE -40 % s kódem
Den dětí se
40% slevou

Pořiďte pexeso
jen za 149 Kč.
Kód: 40NaPexeso
Den dětí
lietava
Rock Lietava je tradičným podujatím na Lietavskom hrade, kde dávame priestor zaujímavým rockovým kapelám, ktoré sa zúčastnia benefičného koncertu za účelom podpory hradu Lietava.
Tento rok sme spojili Rock Lietava s oficiálnym nahodením hlavného ističa, kde sme uviedli do života prvé napojenie hradu Lietava na stály prívod elektrickej energie. Tento veľký krok sme oslávil iaj za asistencie Historického spolku sv. Šebastiána, ktorý nás podporil aj streľbou z dela.
více  Zavřít popis alba 
 • 18.8.2018
 • 399 zobrazení
lietava
Apríl. Pandémia pokračuje. Nosíme rúška, minimalizujeme kontakty a #hrad je stále uzavretý pre verejnosť. Naša činnosť sa nezastavila. Tento mesiac pokračovali naše jednania s metodikom a architektom ohľadom dolaďovania podoby exteriéru "kastelánskeho bytu" čiže uzavretie Kostkovej prístavby na 2.NP. Zakúpili sme kameň na klenby, z Liptova. Doviezli sme z Teplic nad Metují vyrobené kusy na portál vchodu v Kinižiovke. Zbierali sme po okolí kamene, hlavne klenbové, veľkého rozmeru, ploskáče, aby sme mali z čoho robiť.
Dôležitým krokom bolo skenovanie negatívov od Štefana Lučančina, z 50tych ale aj neskorších rokov.
více  Zavřít popis alba 
 • letos v dubnu
 • 153 zobrazení
lietava
Augustové fotky
více  Zavřít popis alba 
 • srpen 2019
 • 260 zobrazení
lietava
více  Zavřít popis alba 
4 komentáře
 • listopad 2017 až říjen 2018
 • 639 zobrazení
lietava
V Auguste sa na hrade viac robilo a menej fotilo, ale i tak prinášame celkom bohatú galériu z prác. Po demontáži lešenia nad pódiom, sa rozobral zvyšok prehnitého pódia a vytvorila sa nová nosná konštrukcia a na podlahu sa použili plastové WPC dosky, ktoré odolajú času, vetru a dažďu. Na hrade sa potom konali dve kultúrne podujatia, a to Snem obcí a Noc hradov a zrúcanín . Počas hradnej noci bol hrad osvietený, a zďaleka viditeľný, čo využili naši skvelí fotografovia - Peter Danko a Rudo Mlich. Cez deň hrali kapely a fungoval skvelý bufet, čo ocenili návštevníci hradu. Rozbehli sa práce na Strážnici v Prvej bráne, kde sa murovali dva múry, deliace ju od prejazdu. V priečke je dverný otvor, ktorého dve špalety bolo treba tiež nanovo vymurovať, osadiť zárubňu a pripravovala sa koruna na osadenie strešnej konštrukcie. V novozaklenutej hradnej pivnici tzv. Kapustovej, sa odstránilo šalovanie - ramenát a začalo sa so znižovaním úrovne podlahy na určenú úroveň. Nad touto klenbou, v jej pôvodom úseku sa hľadala podlaha a iné fakty. Pri tomto úseku sa opravoval aj koridorový múr, ktorý získal novú nadmurovku. Na severnej časti strednej hradby sa opravovalo okno, najprv špalety, potom ramenát, zaklenutie i nadmurovka. Týmto je okno zabezpečené a zostávajú už len dve. V pozdĺžnej veži, ktorá susedí s Podkovovitou sa konala archeológia, kde sa hľadala pôvodná úroveň miestnosti - našlo sa mnoho gotických kamenných článkov, v Podkovovitej sa na novej streche dokončoval zásyp. Prebehla konzervácia Prevétovej vežičky výškovými pracovníkmi. Na nádvorí sa pre turistov vytvorilo zakryté miesto - pergola, kde môžu počas nepriazne počasia nájsť tieň, či suché miesto. Tento mesiac nás potešili aj materiálne posily z USA, za ktoré ďakujeme veľmi pekne nášmu fandovi.
(jm)
více  Zavřít popis alba 
 • srpen 2016
 • 1 063 zobrazení
lietava
Mesiac august 2015 bol veľmi bohatý na dobré počasie a tak aj práce bolo na hrade Lietava vykonanej v enormne dostatočnom množstve. Pracovalo sa na viacerých úsekoch a to v rámci stavebnej ako aj výskumnej činnosti. Stavebne sme riešili 6 objektov : Na objekte piata brána bolo dokončené prekrytie veľkej klenby ochrannými izoláciami, prisypaním preosiatou suťou a na záver bol interiér objektu prekrytí drevenou skrytou pultovou strieškou. Na objekte Kostková prístavba sa pokračovalo v obnove vstupov východnej steny ako aj sa konzervoval interiér objektu. Murovalo sa taktiež aj na objektoch Pravouhlý bastión a Polygonálny bastión. V tento mesiac bol definitívne objekt hradnej pekárne ukončený obnovou niky zošikmenej strieľne a na záver bol objekt zatrávnený vegetačným krytom. Posledný objekt a to Predná brána, tam sa vyrábali nové kusy budúceho SZ bosovaného nárožia. Archeologicky sme skúmali a doskúmali objekt Veľkého delostreleckého rondla, kde bolo zistených pár nových zaujímavým situácii a samozrejme bolo nájdených množstvo vzácnych archeologických nálezov. Tento horúci mesiac sa neniesol len v pracovnej atmosfére, ale sme v polovičke mesiaca zorganizovali kultúrne podujatie : Noc hradov a zrúcanín, kde vystúpili tri hudobné formácie, bol nasvietený hrad z interiéru ako aj exteriéru a na základe tohto zasvietenia a profesionálnej práce fotografa Petra Danka vznikli dve nové nočné fotky hradu s bleskami nad objektom. Tieto dve fotky sa stanú súčasťou kalendára hradu Lietava 2016.
více  Zavřít popis alba 
 • leden až září 2015
 • 991 zobrazení
lietava
V auguste 2017 sme na hrade pracovali hlavne na spustení expozície, ale aj na ostatných partiách hradu. Dokončovalo sa Perényho okno v severnej hradbe, opravovala sa severná strana Donjonu - exterér i interiér. Medzitým sa nám rozrástlo kozie stádo o ďalšie dva kúsky (cap Jurko a koza Hviezdička). Pokračovalo sa v oprave strednej priečky koridoru, opravovali sme aj prejazd prvej brány, kde prebehol aj archeologický výskum, založila sa odvodňovacia hadica a zasa sa to prisypalo.
Z kultúrnych akcií sa konala na hrade Roková Lietava - spolu s akciou Noc hradných zrúcanín, kde si zahrali svoje kapely známe i neznáme. Skalných fanúšikov neodradilo ani nepriaznivé počasie.
Na vyhliadku na piatej bráne pribudlo retiazkové vymedzovacie zábradlie, ktoré ohraničuje priestor, kam už nechodiť.
V priestoroch Kostkovho paláca - budúcej expozícii sme osádzali nové dubové okná, dvere a vráta, Dreveného medveďa, infopanely a vitríny. Nakoniec sme všetko stihli a v septembri budeme môcť otvoriť našu expozíciu.
více  Zavřít popis alba 
 • srpen 2017
 • 756 zobrazení
vladko00
více  Zavřít popis alba 
157 komentářů
 • říjen 2018
 • 234 zobrazení
naceste
více  Zavřít popis alba 
 • 17.3.2019
 • 62 zobrazení
andrejzm
 • 10.8.2012
 • 144 zobrazení
lietava
Obrazový pohľad na slávnu hradnú pevnosť.
Premena hradu na súčasnú malebnú zrúcaninu.
Prezentácia zo seminára SPZ 2008.
více  Zavřít popis alba 
 • 7.1.2009
 • 899 zobrazení
herinet
více  Zavřít popis alba 
6 komentářů
 • 28.9.2016
 • 80 zobrazení
boaconstrictor
 • 25.3.2008
 • 121 zobrazení
brttnik
Rozsáhlé zříceniny got. hradu. Založen ve 2.pol. 13.stol. Balašovci. Ve 2.pol 15.stol a na poč. 16.stol. mohutně opevňován a přestavován. Za Thurzů koncem 16.stol. výrazně renes. přestavěn. Počátkem 18.stol. ponechán osudu a změnil se ve zříceninu
více  Zavřít popis alba 
 • 17.8.2009
 • 66 zobrazení
lietava
Túto stredu bolo príjemné počasie pod mrakom, pršať začalo až na fajront. Za celý deň sa podarilo torzálne domurovať časť steny pekárne, pokračovalo sa na kapsách v interéri a exteriéri VSB. Nafotil sa ramenát,ktorý včera vyhotovila firma Obnova.Na tomto ramenáte budú práce ešte pokračovať - doplní sa druhá časť oblúku. Pre Ivana je nafotená prvá brána. Enjoy!
více  Zavřít popis alba 
 • 27.7.2011
 • 407 zobrazení
katkobejby
 • 4.7.2010
 • 71 zobrazení
nadule
Kategorie: cestování
více  Zavřít popis alba 
 • říjen 2008
 • 174 zobrazení
lietava
Pracovný mesiac júl roku 2017 priniesol hradu množstvo vykonanej práce na viacerých miestach zásahov.
Opravovali sme Perényho okno v severnej strednej hradbe, ktoré bolo v havarijnom stave a napriek tomu ako magnet priťahovalo návštevníkov pre dobrú vyhliadku na mesto Žilina. Pracovalo sa aj na atike západnej steny Thurzovho paláca, kde sa dokončil aj posledný úsek tejto atiky, i veľké okná v úrovni tretieho poschodia a následne sa pristavalo lešenie na severnú stranu Donjonu - zo strany od paláca. Tým sa teda započali práce na oprave ďalšej steny Donjonu, nielen z exteriéru ale aj interiéru.
V pozdĺžnej bašte sa dokončilo zaklenutie jej dolného podlažia ranogotickou valenou klenbou. V prejazde prvej brány sa opravovala priečka prejazdu, nad ňou sme vykonávali archeologický a architektonický výskum. Objavila sa tu zamurovaná(?) pôvodná strieľňa, keď brána figurovala ešte ako kulisová, pred stavbou budovy prvej brány. Polygonálny bastión dostal tiež svoje kubíky muriva, avšak na dokončenie bude musieť počkať na mesiac august.
Koncom mesiaca sa konal horolezecký workshop, podporený nadáciou Slovak Telekom, počas ktorého sa čistilo bralo pod kaplnkou, zisťoval sa základ severného múru kaplnky a metodicky sa určoval ďalší postup, ako budeme postupovať na tomto úseku v septembri a čistila sa aj studňa. Počas workshopu sa orezávali stromy na hradbách paláca, varil sa guláš, a večer sa premietali filmy s horolezeckou tematikou. Všetkým účastníkom júlových prác ďakujeme!
více  Zavřít popis alba 
 • červenec 2017
 • 704 zobrazení
lietava
Letná sezóna v plnom prúde nedala ani tentoraz pracovníkom, dobrovoľníkom a nadšencom hradu vydýchnuť. Nezabudli sme však na našich najmenších členov - Lietavský hradný krúžok, pre ktorých sme zorganizovali Nočné premietanie na hrade spolu s nocovaním v hradnej veži. Pokračovali sme aj v pracovnom nasadení - dokončila sa zelená strecha Kostkovej prístavby, kde sa osadili dodané rozchodníkové koberce. Práce na klenbe hradnej pivnice bežali naplno a na konci mesiaca bola klenba hotová. Vykonával sa archeologický výkop pri Kostkovej prístavbe, kde našla sa okrem iného minca - Báthoriho šelig. Na hrade sme privítali dvoch nových obyvateľov - hradné kozy (čítaj koze), ktoré poslúžia na reguláciu náletovej zelene a ako fotoobjekt pre návštevníkov. Hradné kozy pochádzajú z chovu z hradu Sklabiňa. Murárske práce na atike Turzovho paláca prebiehali ako aj z lešenia, tak aj z lana, za pomoci horozlezckej techniky. Z bežných činností na hrade to bola doprava vody, oprava odpadovej rúry v kuchyni, presuny a stavby a demontáže lešení, starostlivosť o domáce zvieratá na hrade a tak ďalej. Dokončila sa konzerávcia interiéru Strednej hradby s osadením trámov po pôvodnej ochodzi. Začali sa práce na strieľní Strednej hradby, kde bola domurovaná chýbajúca exteriérová časť, vybudovaný záklenok a okolie múru v rozsahu lešenia vyšpárované aj z exteriérovej strany. Pokračovali aj práce na Pravouhlom bastióne, ktorý nenásytne zhltáva množstvo materiálu, aby doplnil plánovaný objem muriva. V prvej bráne sa buduje priečka strážnice, aby mohla strážnica dostať novú strechu. Pozdĺžna veža vstúpila do fázy archeovýskumu, kde očakávame v zásype nálezy ostení a kamenných článkov z Podkovovitej veže. Ale o tom si napíšeme až v mesiaci august.
(jm)
více  Zavřít popis alba 
 • červenec 2016
 • 1 013 zobrazení
lietava
Prebehla kontrola zastrešenia donjonu po prvej zime. Uzavreli sme hrad, pre Covid-19.
Letecké snímky nám urobil fanúšik z FB.
A doviezli sme od Prahy kamenné bloky pieskovca z búračky, určené na schodisko do pivnice pod kaplnkou
více  Zavřít popis alba 
 • letos v březnu
 • 185 zobrazení
lietava
12ty ročník tradičnej zimnej akcie. 15.2.2020 sme sa stretli na hrade. Valentín síce nebol na snehu, ale zato sme si užili parádne slnečné počasie a úžasnú atmosféru so super ľuďmi.
Foto: Richard Kontoš, Jaroslav Mitterpach
více  Zavřít popis alba 
 • 15.2.2020
 • 197 zobrazení
lietava
1.12. sa konalo stretnutie "starých psov" po 10tich rokoch a dopadlo výborne. Hrad ožil aj v tieto chladné dni živými legendami Lietavskej partie, zaspomínali sme spolu na časy, kedy sme rozbiehali aktivity na hrade. Užili sme si výborný riaditeľský guláš od Ľubomír Chobota, grilované mäso v podaní Jarda Fuksu a večerné premietanie dokumentárnych filmov o záchrane Lietavského hradu z roku 2005. Cez deň sa urobilo veľa práce, horolezecká partia Morava rozobrala lešenie na kaplnke, upratovali sme expozíciu, kálali drevo, ťažili sme kameň spod prvej brány - zo západného svahu a dopravovali ho na nádvorie, pretože na rok 2020 už je na hrade úplný nedostatok murovacieho kameňa. Spoločne sa už teraz tešíme sa na ďalšie aktivity na Lietave. Na silvestra a na štefana sme zorganizovali kulturne akcošky pre ľudí a tešíme sa na nový pracovný rok na hrade!
více  Zavřít popis alba 
 • prosinec 2019
 • 219 zobrazení
lietava
Podporu z Nadácie EPH sme využili na opravy v pozdĺžnej bašte a to tak, aby sme mohli v nasledovných rokoch nadviazať na práce a pokračovať v obnove výlomu v Thurzovom paláci.
Videoreportáž: https://www.youtube.com/watch?v=U9Ft-1RRmXs
V kaplnke sa obnovila torzálne priečka do presbytéria za pomoci nadácie ŽSK, za ktorú ste hlasovali aj vy.
Pri Kinižiovke sme vydláždili časť koridoru kameňmi šlapákmi.
Ukážeme si aj stav strechy najvyššej veže hradu Lietava pred osadením vnútornej "zelenej strechy" a dreveného pochôdzneho roštu po obvode koruny z vnútornej strany Strecha nebude dostupná verejnosti. Prebehla konzervácia atiky na veži VSB a osadil sa merací bod na zistenie pohybu skalného bloku pod kaplnkou..
Kulturnu akciu dňa 13.102019 predviedli Divadlo zo šuplíka.
Letecké video: https://www.youtube.com/watch?v=8a0Zer6atU4
V stredu 30. októbra 2019 oslávili prázdniny deti na hrade Lietava trochu strašidelne. Od obeda do štvrtej hodiny prebiehali v hradnej pivnici tvorivé dielne, kde si deti vyrábali strašidelné masky, maľovali si tvár a na nádvorí prebiehali rôzne aktivity. Po štvrtej hodine sa konal lampiónový sprievod strašidelným lesom až do obce Lietava. Príjemné občerstvenie, horúci punč a lampión s drevenou paličkou a LED sviečkou si účastníci tohto podujatia mohli zakúpiť priamo v hradnom areáli. Úsmev na tvárach detí a spokojní rodičia boli pre organizátorov tou správnou zaslúženou odmenou
více  Zavřít popis alba 
 • říjen 2019
 • 352 zobrazení
Reklama