Vyhledávání

Hledat v

Alba

Přibližně 29 115 výsledků (0,1308 sekund)

reklama
181 fotek, červenec 2008 až březen 2012, 82 zobrazení
Fotky z Jarního tábora v Nových Hradech (3. 3. - 11. 3. 2012)
28 fotek, únor 2012, 128 zobrazení | rodina-přátelé
"Malý princ" Jarní tábor oddílů Alnitak a Rigel v Nových Hradech
60 fotek, březen 2012, 271 zobrazení | moje fotozprávy
„Já Vás všechny zdravím v naší klubovně, vítám mezi námi milou a vzácnou návštěvu místostarostku krásného města Boskovice Ing. Jaromíru Vítkovou, která přichází se zajímavým a poutavým vyprávěním o starobylém židovském městě,“ zněla úvodní slova vedoucí úseku přímé obslužné péče Miroslavy Čopákové do posledního místa zaplněnou kulturní místností.
Městská správa sociálních služeb v Boskovicích pořádá pro své klienty po celý rok řadu zajímavých akcí. Nejen tancovačky a koncerty, ale též vzdělávací pořady typu Cestománie, zdravotnické besedy a různé přednášky. Tentokrát senioři mohli pomyslně cestovat po místních památkách dávné historie a podívat se, jak s přibývajícími léty díky péči Města „mládnou“. „Však to také do projektu „Cestománie zapadá,“ dodala ještě úvodem Miroslava Čopáková.
„Jistě víte, že město Boskovice je historickým centrem regionu,“ zahájila představení památkové zóny místostarostka Ing. Jaromíra Vítková. „Již v roce 700 existovaly na zdejším území asi čtyři osady. První zmínka o městě Boskovice se objevila v roce 1222, proto letos slavíme 790 let od založení.“ Místostarostka připomenula všem známou pověst o Velenovi, založení hradu a pokračovala: „ V roce 1990 Město vyhlásilo místní Památkovou zónu, kde jsou stanovena pravidla vlastníků pozemků a objektů. Jedná se především o způsoby provádění stavebních úprav. V roce 1993 vznikl Program obnovy židovské čtvrti a Program regenerace, jenž byl již dvakrát aktualizován, abychom mohli efektivně využít dotací z Ministerstva kultury. V aktualizacích se uvádí již opravené památky, co je třeba udělat a kolik to asi bude stát. Tady vidíte na mapce hranice Památkové zóny a soupis všech památek, které na území Památkové zóny nacházejí. Celkem je v lokalitě města padesát památek, z toho 37 přímo v Památkové zóně. Mimo Památkovou zónu je například kostel Všech svatých, evangelický kostel, socha Panny Marie s Ježískem na ulici Dukelské, ta je krásně restaurovaná a zřejmě patří mezi nejstarší zdejší památky vůbec. Na stejné ulici je kaple Panny Marie a třeba ještě socha sv. Rocha na Bílkové ulici. V památkové zóně se nachází zřícenina hradu, empírový zámek, rezidence, radnice, obytné domy v židovské čtvrti, socha Panny Marie na Masarykově náměstí, kašny… Památky jsou převážně Města, některé patří MP Holdingu rodiny Menzdorff – Pouilly, jiné zase Židovské obci, církvi římskokatolické náleží kostel sv. Jakuba staršího. Obytné domy na ulicích Bílkova, Plačkova, U Vážné studny jsou pak fyzických osob. Velmi cennou je synagoga, která má vzácnou vnitřní výmalbu židovských umělců z Polska a Ukrajiny. Byla postavena v roce 1639, uvnitř je dělená na prostor pro muže a ženy samostatně. Ženská část v prvním patře byla přistavěna v letech 1657 – 1667. Dne 13. března tomu bude 70 let, co bylo v roce 1942 místních 400 židů deportováno do koncentračních táborů a po osvobození se jich vrátilo jen čtrnáct. Tím došlo k postupné zkáze židovské čtvrti i synagogy. Ta sloužila za války jako skladiště pro nacisty a po válce za totality zde měly sklady různé podniky. Velmi zchátrala a po revoluci v roce 1990 začala její rekonstrukce.“ Paní místostarostka pak promítala jednotlivé památky, kde byl vždy uveden soupis oprav od roku 1995, kdy Ministerstvo kultury vyhlásilo Program regenerace památkových zón, což je dotační titul. „Každý rok podáváme žádost v souboru dokumentů, kde musí být, že památka je na seznamu, že Národní památkový ústav souhlasí s opravami a je uveden i rozpočet prací. O dotace „bojuje“ řada měst, proto vždy obdržíme mnohem menší částku, než žádáme. Město přispívá z Programu regenerace i na památky, jež nejsou v jeho vlastnictví, například již výše uvedená Synagoga. Konkrétně zde přispělo na obnovu nástěnných maleb, prostor kolem synagogy a na obnovu elektroinstalace. Synagoga slouží dnes i Muzeu Boskovicka, konají se zde koncerty, výstavy a jiné společenské akce.“ Ing. Jaromíra Vítková pak představila slovem a obrazem další významné památky a u každé se zastavila s podrobným popisem. Zmínila kostel sv. Jakuba Staršího, kde město přispělo na opravu střechy, barevných oken, fasády a v roce 2007 opěrné zdi. Pak se zastavila u obytných domů Plačkova a Bílkova. „Zde jsme před časem poskytli dotace i fyzickým osobám. Vzhled domů se změnil, zrekonstruovali jsme vodovod, kanalizaci, plyn, veřejné osvětlení, byl opraven povrch komunikací. Zámkovou dlažbu jsme využili záměrně, lze ji snadno obměnit.“ Místostarostka pak promítla dochované městské brány do židovského města, historické snímky objektů v havarijním stavu před opravami, vzpomenula na kdysi necitlivé bourání v ulici Komenského a Růžové. V loňském roce byl opraven dům Zborovská 13 s pamětní deskou spisovatele Hermanna Ungara, kdysi se zde provozovala likérka. Konstatovala, že velkou újmu utržilo židovské město požárem v roce 1823, kdy všechny dřevěné domy shořely. Též farní kostel byl zasažen, přišel o jednu z věží. Renesanční radnice - zde sídlí částečně Městský úřad, opravy probíhaly od roku 1995, v roce 2010 byla zpřístupněna čtyřboká věž jako rozhledna. Ing. Jaromíra Vítková pak pokračovala: „Socha sv. Rocha na Bílkové ulici - zde jsme nechali opravit sokl. Sochy velmi poškozuje počasí a restaurátorské práce jsou velmi drahé. Socha Panny Marie na náměstí - je to replika. Původní restaurovaná stojí od roku 2001 v průjezdu radnice. Kaple Panny Marie na Bělé - dostala automatické zvonění, vyměňovaly se schody a kamenné prvky, byla opravena fasáda. Kašna na náměstí a kašna U koupadel - té druhé se říká kašna smrti, voda byla kontaminovaná odpadní a byla příčinou epidemií a mnoha úmrtí tehdejších židovských obyvatel. Kašna ve zdi u brány do židovské čtvrti naproti rezidenci - v letech 2009 a 2010 rekonstruována. Hlava je kopie z budovy Ministerstva hutnictví, jež sídlilo za první republiky v Brně. Kostelík opraven, hřbitov kolem kostela Všech svatých byl zrušen, ostatky dávno zemřelých převezeny na nový v Doubravech, ostraněny náhrobky a vznikl parčík. Zámecký skleník - původně ovčín, přebudovaný hraběcí rodinou na oranžerii, po znárodnění v roce 1948 zde vzniklo společenské centrum, po roce 1990 diskotéka. V restituci jej získala zpět rodina Menzdorff – Poulily. Ta nemovitost prodala městu, jež stavbu opravilo v roce 2002 a přebudovalo na krásný společenský dům. Před skleníkem je památný strom jinan dvoulaločný. Masné krámy v židovském městě - kdysi sídlem židovské policie, dnes garáže. Střecha sloužila jako dětské hřiště. Zřícenina hradu - první písemná zmínka v roce 1313. Páni z Boskovic byli kdysi významné osobnosti míst, jako jsou Krakow, arcibiskupství Olomouc, hrad Hukvaldy, Černá Hora, Moravská Třebová – zde všude působili a zůstaly po nich erby. Hrad opravuje společnost MP Holding, probíhají zde kulturní programy, svatby. Empírový zámek - v roce 2003 opravena část fasády, v roce 2006 mozaika v obřadní síni. Rezidence - zde sídlí Muzeum Boskovicka. Je v majetku města, jež ji koupilo od rodiny Menzdorff – Pouilly. Od roku 2003 se opravily fasády, okna, kamenné prvky, portál u vstupních dveří, za prostředky Jihomoravského kraje vyměněno akumulační topení. Opravovalo se schodiště. Nyní rekonstruujeme první podlaží pravou část. Bouráme příčky po předchozích uživatelích z doby předrevoluční, opravujeme snížené stropy. Vznikají důstojné prostory pro novou expozici.“
Místostarostka pak shrnula opravy za patnáct let, kdy se proinvestovalo nejméně šedesát milionů korun jen z pohledu Města. Celkově bude částka mnohem vyšší. V té souvislosti vzpomenula náročnou opravu náměstí, což byly též obrovské částky. „Nyní bychom chtěli pokračovat i když dotace ubývají. Snažíme se každý rok alespoň něco opravovat. Do roku 2017 bychom potřebovali ještě 180 milionů korun. Jako město máme dobré postavení u Ministerstva kultury. Dobře zde pracuje Památková komise, jež se schází pětkrát do roka, což některá jiná města nemají. Za to získáváme body. Našim cílem je, aby židovské město žilo, nestalo se skanzenem. Opravy v Památkové zóně jsou náročné a drahé, například okna nesmí být plastová. Bydlení je krásné, ale skýtá mnohá omezení. Boskovice jsou ve Sdružení památkových sídel, kde v Republikovém výboru máme přímého zástupce z naší samosprávy. Ještě dodám, že zámecký park a park u skleníku jsou též památkově chráněné, zde jsme získali dotaci z Fondu životního prostředí a v letech 2010 – 2011 proběhla rekonstrukce. A na úplný závěr mám dobrou zprávu pro Vás seniory, v rámci oprav rezidence jsme získali dotaci na výtah do prvního patra, kde instalujeme nové expozice. Tak budete mít bezbariérový přístup.“
„Já bych chtěla moc poděkovat paní místostarostce, myslím, že přednáška byla zajímavá,“ vzala si slovo nakonec ředitelka MSSS Bc. Marie Sáňková. „Člověk si uvědomí, že zachovat kulturní dědictví pro další generace je vždy velmi náročné. Získali jsme nové typy pro jarní vycházky našich klientů.“
Celou přednášku pak nejlépe zhodnotila jedna z klientek: Děkujeme, moc hezky jste nám to řekla!“
Za laskavé poskytnutí materiálu Prezentace památkové zóny děkuji místostarostce Ing. Jaromíře Vítkové.
Více: www.boskovice.cz
www.msssboskovice.cz
219 fotek, březen až červen 2007, 198 zobrazení
598 fotek, únor 2017, 96 zobrazení
401 fotek, únor 2009, 360 zobrazení
7.-14.února 2009
32 fotek, 11.4.2015, 102 zobrazení
256 fotek, 11.3.2015, 112 zobrazení
36 fotek, leden 2004, 17 zobrazení
729 fotek, březen 2013, 345 zobrazení
122 fotek, leden 2004 až únor 2007, 94 zobrazení
308 fotek a 27 videí, únor 2011, 405 zobrazení
92 fotek, prosinec 2014, 168 zobrazení
106 fotek, únor 2008, 95 zobrazení
Se zpožděním přidávám fotky co jsem nafotila na táboře
30 fotek, 14.3.2009, 16 zobrazení
Jako je tu slunce svítí
56 fotek, letos v únoru, 23 zobrazení
121 fotek, únor 2018, 153 zobrazení
230 fotek, zima 2015/2016, 138 zobrazení
187 fotek, zima 2014/2015, 180 zobrazení
28 fotek, březen 2014, 99 zobrazení

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.

Partneři

Visa Mastercard Maestro American Express Visa Electron