Hledání

9 860 vyhledaných výsledků

35% sleva na vše!
-35 % s kódem

Vytvořte fotoknihy, pexesa, plakáty... do neděle se slevou.
Kód: NakupyOnaDnes

35% sleva na vše!
koteva
Kategorie: architekturaměsta
více  Zavřít popis alba 
 • 25.2.2017
 • 27 zobrazení
 • 0
jkhipo
Erička na Nadě a Jája na Čipince :)... ukázku parkuru předvádí Míša s Gulliverem a pan Vejmělek s Ornelou.
více  Zavřít popis alba 
 • 5.8.2012
 • 172 zobrazení
 • 0
maltereza
https://youtu.be/4JjRBDUz6PQ
Klášterní komplex opatství Želiv se nachází v obci Želiv, 18 km od Pelhřimova ve směru na Červenou Řečici.
Klášter byl založen v r. 1139 pražským biskupem Ottou a českým knížetem Soběslavem a jeho manželkou Adlétou pro benediktiny. Po deseti letech však Želiv opustili. Komunita premonstrátů přišla brzy na jaře r. 1149. Už v předhusitské době byl klášter významným duchovním i hospodářským centrem širokého kraje. Původně byl klášter postaven ve slohu románském a po požáru byl obnoven ve slohu gotickém.
V době husitských válek byl klášter dvakrát husity dobyt a vypleněn. Kostel byl znovu posvěcen v r. 1462. Konec těmto snahám učinil český král Jiří z Poděbrad, který v r. 1467 daroval klášter lipnickému pánu Burianu Trčkovi z Lípy. Premonstráti byli vyhnáni a útočiště nalezli v Jihlavě.
Řeholní život v Želivě byl obnoven v r. 1622. Tehdy strahovský opat Kašpar Questenberk klášter vykoupil. Mezitím klášter získal zase samostatnost. Prvním opatem po obnově byl zvolen Siard Falco. Jeho zásluhou se klášter opět stal duchovním, hospodářským i kulturním centrem. Bylo také založeno klášterní filozoficko-teologické studium. První polovina 18. stol. byla dobou velkého rozkvětu kláštera. Po velikém požáru v r. 1712 byl klášter obnoven ve slohu barokní gotiky Janem Blažejem Santinim. V době josefinských reforem se klášter zachránil před zrušením. Premonstráti převzali gymnázium v Německém (Havlíčkově) Brodě. Po dlouhá desetiletí pak gymnázium spravovali a také významným způsobem přispěli k národnímu obrození. Na počátku dvacátého století klášter znovu vyhořel, naštěstí však ne kostel a konvent. Budova opatství byla obnovena v pseudobarokním slohu a vyzdobena ve slohu secesním.
V době komunistické éry v r. 1950 byl Želivský klášter zrušen. V budově kláštera byl zřízen internační tábor pro režimu nepohodlné kněze a řeholníky (internační tábor -- vězení bez rozsudku). Od r. 1957 až do r. 1992 byla v klášteře psychiatrická léčebna. Od května 1991 je klášter obýván řeholní komunitou Premonstrátů.
více  Zavřít popis alba 
8 komentářů
 • 21.7.2015
 • 236 zobrazení
 • 1
helc
Na začátku dubna jsem byla na prvním letošním zájezdu a první místo, které jsme navštívili, byl kášter v Želivě. Je to jeden z našich nejstarších klášterů, založen byl roku 1139 biskupem Otou a knížetem Soběslavem. Prvními obyvateli byli benediktini z opatství na Sázavě. Nepobyli zde dlouho, protože po 10 letech museli uvolnit místo premonstrátům s porýnského Steinfeldu. Jejich opat Gotšalk byl výborný organizátor a za jeho vedení, které trvalo 35 let, klášter dosáhl nebývalého rozkvětu. Roku 1375 klášter i kostel postihl velký požár a proto byl kostel pak obnoven v gotickém slohu. Za husitských válek byl klášter 2x vypleněn ale ne vypálen. Premonstráti v té době našli útočiště v Jihlavě na faře. Protože zůstali věrni papeži byl klášter i majetek zkonfiskován a zastaven Burianu Trčkovi z Lípy. Ten vyhnal řeholníky a nechal si postavit proti klášteru pozdně goticko-renesanční panské sídlo zv. Trčkův hrad. Premonstráti se do Želiva vrátili až po 155 letech, když strahovský opat klášter vykoupil. Roku 1703 se stal opatem Jeroným Hlína, který se svým působením stal jedním z nejvýznamějších opatů. Znovu od základů vystavěl opatství, i konvikt pro studenty klášterní akademie, pečoval o knihovnu a výzdobu kostela. V roce 1712 však klášter postihl velký požár, vyhořel konvent i kostel, kde se zřítila klenba, vydržela jen gotická klenba presbytáře. Do osmi let s pomocí dobrodinců byly největší škody zahlazeny. V roce 1714 klášter navštívil Jan Blažej Santini, který během 6 týdnů vypracoval návrh přestavby kostela i konventu v duchu barokní gotiky. Oprava kostela byla dokončena roku 1720, pak se ještě pracovalo na klášterních budovách a vnitřní výzdobě kostela. Řeholníci se ponejvíc věnovali vzdělávání, někteří působili jako profesoři na gymnaziu v Havlíčkově Brodě. Roku 1907 klášter postihla další rána - další velký požár. Tehdejší opat Sáles Josef Roubíček (opatem od roku 1903) jako dobrý hospodář dokázal z trosek vybudovat nový Želiv. Za první republiky byl klášter duchovním i kulturním centrem regionu. Po druhé světové válce v roce 1950 byly premonstráti vyhnáni a odvezeni do Broumova, v klášteře byl zřízen internační tábor pro kněze a řeholníky, a během 6 let tady prošlo více než 400 kněží (také tu byli vězněni biskupové Tomášek a Otčenášek). V roce 1956 po uzavření internačního tábora připadl celý areál Psychiatrické léčebně v Havl. Brodě, která tu byla až do roku 1993 a v některých objektech až do roku 2007. Premonstráti se sem mohli vrátit roku 1993 a začali s opravami klášterního areálu. Něco se již podařilo ale ještě dost zbývá.
více  Zavřít popis alba 
234 komentářů
 • 2.4.2016
 • 192 zobrazení
 • 17
rover
Když jsme minulou neděli jeli na Slámování, vnoučata zaujaly věže želivského kláštera a tak jsme se domluvili, že při zpáteční cestě se tam zastavíme. Jenže při zpáteční cestě už se jim nechtělo ani vylézat z auta. Tak jsem cestou do prodejničky pro brožury udělal jen nějaké fotky z nádvoří a na prohlídku kláštera a klášterního pivovaru už nedošlo - tak někdy příště. Mimochodem, koupil jsem domů vzorky jejich piv a mohu doporučit. Klášter i sousední budovy od roku 1990 procházejí opravami - během let pozoruji neustálé zlepšování a tak doufám, že se jednoho dne opět zaskví ve své někdejší kráse.
Želivský klášter se nachází v obci Želiv, asi 11 km Z od Humpolce a asi 14 km S od Pelhřimova. Byl založen v roce 1139 Soběslavem I., po požárech několikrát obnoven, nejvýznamněji v letech 1713-1720 J. B. Santinim.
Klášter s biblickým názvem Siloe (něm. Seelau) založil Soběslav I. na soutoku Želivky a Trnavy jako odnož benediktinského kláštera na Sázavě, ale už v roce 1149 byl z podnětu olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka nově osídlen premonstráty z porýnského Steinfeldu, odkud byl roku 1142 osazen i Strahovský klášter v Praze. Klášter dobře prosperoval, takže mohl zakládat další pobočky v rakouském Geras a Pernegg a 1187 v Milevsku i ženské kláštery v Louňovicích a Dolních Kounicích (1183).
Roku 1375 klášter vyhořel, po obnově byl dvakrát vypálen husity (1420 a 1424). Mezi radikálními husitskými kazateli vynikl bývalý zdejší mnich Jan, zvaný Želivský. Po husitských válkách klášterní majetky obsadili místní šlechtici a roku 1467 je dostal čáslavský hejtman Burian Trčka z Lípy. Trčkové pak západní část kláštera přestavěli na tzv. Trčkovský hrad. Klášterní obec obnovil strahovský opat Jan Lohel roku 1590 patrně v Jihlavě, až roku 1622 Želiv koupil od Marie Trčkové. Od roku 1643 byl klášter opět samostatný, v letech 1645-6 byl poškozen Švédy a od roku 1680 začala velká rekonstrukce. Roku 1712 opět vyhořel a v letech 1713-1720 byl přestavěn podle plánů J. B. Santiniho ve stylu barokní gotiky.
Po požáru roku 1907 byl opět opraven a roku 1950 zrušen. V letech 1950 až 1954 sloužil klášter jako internační tábor pro politicky nepohodlné kněží a řeholníky, kterých tu žilo až 400. Po roce 1954 zde byla pobočka psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě a budovy silně zchátraly. Roku 1990 byl klášter obnoven a v následujících letech důkladně opraven. 8. února 2010 byl zapsán na seznam národních kulturních památek.
více  Zavřít popis alba 
53 komentářů
 • srpen 2012
 • 292 zobrazení
 • 0
jsgp
více  Zavřít popis alba 
 • 22.1.2018
 • 39 zobrazení
 • 0
swenjbf
Zoologická zahrada Jihlava, která získala statut zoo v roce 1982, leží v údolí říčky Jihlávky.
#zoologickázahrada#zívařata#fotografie#fotografiezezoo#zoojihlava#jihlava
více  Zavřít popis alba 
 • 12.8.2019
 • 22 zobrazení
 • 1
pohlednice
Kategorie: města
více  Zavřít popis alba 
 • 486 zobrazení
 • 2
evakuzelk
více  Zavřít popis alba 
 • 25.6.2019
 • 47 zobrazení
 • 1
elisak7
 • 5.6.2019
 • 20 zobrazení
 • 0
salli1
 • 25.4.2019
 • 10 zobrazení
 • 0
womenowar
 • únor 2013 až červen 2019
 • 50 zobrazení
 • 0
karty-hokej
 • březen až listopad 2018
 • 33 zobrazení
 • 0
bo-berka
Hřbitov se nachází něco přes kilometr západně od centra města u nové nemocnice v ulici Na Cvičišti.
Založen byl v roce 1869.
Na ploše 8 879 m2 se nachází 1 171 novodobých náhrobků a je zde pohřbeno 1 379 osob. Náhrobky jsou v zadní části plochy hřbitova, pohřbívání se realizovalo odzadu dopředu. Náhrobky jsou v 17+10 pravidelných řadách ve směru sever-jih, nápisem vždy na východ, tj. ke vstupu. V přední části se nacházejí 4+4 řady dětských náhrobků.
Počátkem 20. století byla u vchodu postavena obřadní síň v novorománském slohu podle návrhu vídeňského architekta Wilhelma Stiassny. Stavba byla dokončena v roce 1904 a 8. 12. 1904 ji vysvětil jihlavský rabín dr.Joachim Jakob Unger. V roce 1939 byla vypálena a zbourána.
Wielhem Stiassny (1842-1910), je autorem synagogy v Čáslavi a Jablonci nad Nisou, největší pražské synagogy na Královských Vinohradech a nejmladší pražské synagogy v Jeruzalémské ulici.
V letech 1968-1969 došlo k úpravě a zkrácení plochy hřbitova a ke stavbě nové obřadní síně podle návrhu Mileny Kubíkové-Veselé, do jejíhož interiéru byly přemístěny dvě kamenné desky s hebrejskými modlitbami a jedna deska z roku 1903 se jmény donátorů.
Kovová brána je z roku 1993.
Při křížení hlavní cesty s alejí stojí památník židovským vojákům z první světové války.
Na hřbitově jsou pochováni rodiče hudebního skladatele Gustava Mahlera, první jihlavský rabín dr. J. J. Unger (1826-1912), továrník Max Loewenthal (1823-1904), MUDr Siegmund Werner (1867-1928)… a řada dalších významných osobností regionu.
8. 5.1995 zde byl odhalen památník obětem holocaustu, jehož autorem je arch. J. Klenovský.
První zmínka o židovském osídlení je z roku 1249, početnější komunita se zde vytvořila v roce 1345, na základě privilegia markraběte Karla (císař Karel IV.). V roce 1425 byli Židé z Jihlavy vypovězeni. Menší osídlení zde vzniklo v polovině 15. století, znovu byli Židé vypovězeni roku 1506.
Novodobá židovská obec existovala od roku 1858, po druhé světové válce byla obnovena a později změněna v synagogální.
Jihlava je rodištěm divadelníka Carla Meinharda (1857-1949 Buenos Aires), spisovatele Ernesta Sommera (1888-1955 Londýn) a básníka Louise Fürnberga (1909-1957 Výmar).
více  Zavřít popis alba 
 • 17.10.2018
 • 43 zobrazení
 • 2
enyal
 • 29.10.2018
 • 10 zobrazení
 • 0
marplova
více  Zavřít popis alba 
8 komentářů
 • 6.9.2018
 • 47 zobrazení
 • 4
eriiinka
 • 30.1.2018
 • 99 zobrazení
 • 0
dutyparez
 • 13.10.2017
 • 36 zobrazení
 • 0
acidus78
 • prosinec 2016 až červenec 2017
 • 28 zobrazení
 • 0
jitkaumlau
Dlouho jsme plánovali výlet na Třebíčsko . Předpověď počasí byla dobrá , tak jsme se rozhodli na 3 dny navštívit Třebíč a okolí. 1. větší zastávka byla Jihlava.
více  Zavřít popis alba 
92 komentářů
 • 16.5.2017
 • 122 zobrazení
 • 15
zavodykocarku2017
 • duben 2017
 • 35 zobrazení
 • 0
fotkyddt
 • 5.5.2017
 • 58 zobrazení
 • 0
reklama