Hledání

104 648 vyhledaných výsledků

Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

jackal001
Utrecht je čtvrté největší město v Nizozemsku, ležící ve stejnojmenné provincii. Je sídlem největší univerzity v zemi a střediskem církevní správy. Ve středověku se jednalo o nejvýznamnější město v oblasti dnešního Nizozemska.
Historie:
Město založili roku 48 n. l. Římané, kteří vybudovali na řece Rýn pevnost s názvem Traiectum, vztahujícím se k poloze u říčního brodu. Ta byla součástí řady pevností chránících severní hranici říše, a to zejména proti Germánům. Centrum města podle archeologických nálezů leželo na dnešním Dómském náměstí (Domplein). Ve 2. století byly dřevěné hradby pevnosti nahrazeny kamennými. Kolem roku 275 nemohli Římané severní hranici kvůli pravidelným germánským nájezdům udržet a pevnosti včetně Utrechtu opustili.
Ve středověku bylo město v mapách označováno latinsky jako Ultra Traiectum. Později se mu začalo říkat dnešním názvem Utrecht.
První zmínky od odchodu Římanů se o městě objevují až v 7. století, kdy na místě nechal Dagobert I. postavit kostel sv. Martina, který byl ale následně zničen. Koncem 7. století se stal anglosaský misionář svatý Willibrord arcibiskupem. Od 11. století bylo toto biskupství státem začleněným do Svaté říše římské.
Utrecht se již kolem roku 1000 stal střediskem dálkového obchodu s Anglií a Skandinávií, jedním z nejvýznamnějších měst v oblasti dnešního Nizozemí. Během 11.–15. století bylo ve městě a okolí postaveno několik kostelů a klášterů. Od roku 1254 se stavěla gotická katedrála sv. Martina z Tours, od roku 1320 její (nyní samostatně stojící) monumentální věž Domtoren.
Tehdejší význam města ilustruje i to, že v roce 1522 byl utrechtský rodák, teolog Adriaan Florenszoon Boeyens, zvolen do papežského úřadu, který zastával pod jménem Hadrián VI. necelý jeden rok.
V roce 1579 podepsalo sedm severních provincií zakládací listinu Utrechtské unie, která spojila jejich síly v boji proti Španělsku a stala se základem Republiky spojených nizozemských provincií. V této republice měli většinu protestanté. Roku 1580 byla v nizozemských provinciích zrušena biskupství včetně utrechtského, které bylo předtím roku 1559 povýšeno na arcibiskupství. Zvýšil se přímý vliv republiky (v níž hrála hlavní roli provincie Holandsko) na správu města, což znamenalo, že rozvoj Utrechtu jako města s početným zastoupením katolíků dlouhodobě stagnoval.
Roku 1843 spojila železnice Utrecht s Amsterdamem, poté se Utrecht stal postupně hlavním železničním uzlem v Nizozemsku.
V roce 1853 byla povolena obnova biskupství a Utrecht se znovu stal centrem nizozemské římskokatolické církve.
Od roku 1920 do roku 1930 byla v Utrechtu vybudována nová obytná pásma nazvaná Tuindorp a Oog in Al.
Během druhé světové války byl Utrecht v držení nacistického Německa. 7. května 1945 osvobodily město kanadské vojenské jednotky.

Pamětihodnosti a muzea:
Utrecht je významný jako městská památková rezervace s pozoruhodným urbanistickým uspořádáním, viditelným z věže. Kolem dómu založil biskup Bernold v 11. století na půdorysu ramen kříže čtyři chrámy: sv. Jana, sv. Petra, sv. Pavla a Panny Marie. Během 12. až 15. století přibyly další chrámy (sv. Jakuba, sv. Mikuláše, sv. Gertrudy, Panny Marie zvaný "Buurkerk") a kláštery (sv. Kateřiny). Město je známé také desítkami staveb gotického až barokního původu ve třech čtvrtích – kolem katedrály, Rybího trhu (Vismarkt) a východně od železničního nádraží.
- Proslulá věž dómu Domtoren je vysoká 112 metrů, přísluší k bývalé katedrále svatého Martina z Tours, jejíž hlavní (podélná) loď byla zničena větrnou smrští v srpnu roku 1674. Je to nejvyšší kostelní věž v Nizozemsku, byla postavena v letech 1320–1382, je v ní 14 zvonů a zvonkohra, hrající po čtvrthodinách. Je přístupná s průvodcem, stoupá se po 465 schodech do výšky 102 metrů. V průjezdu věže je zajímavá síťová klenba.
-Katedrála sv. Martina, označovaná Domkerk, se začala stavět v roce 1254 a nebyla nikdy dokončena. V roce 1580 byla předána protestantům. Roku 1674 zničená hlavní loď byla zbudována nejpozději a kvůli nedostatku financí bez vnějšího opěrného systému. Současná katedrála je pouze někdejší příčnou lodí s vysokým chórem (o výšce 32 metrů). Na jižní straně ke katedrále přiléhá gotická křížová chodba s rajskou zahradou, přístupná denně zdarma. Věž je oddělena Dómským náměstím Domplein.
-Katedrála je stavebně spojena s renesanční budovou univerzity, původně zvanou Akademie (Academiegebouw). Univerzitu založil roku 1636 hrabě Jan Nasavský, jehož socha stojí jihozápadně od chrámu. Uvnitř je Univerzitní muzeum.
-Chrám sv. Petra (Pieterskerk) je stavebně nejstarší z utrechtských kostelů. Založil ho v 11. století biskup Bernold jako románskou baziliku se dvěma věžemi v západním průčelí. V románské kryptě se dochoval kamenný sarkofág, v němž byl pohřben uprostřed chrámu. Dvojici věží zničila roku 1674 větrná smršť. Uvnitř chrámu je expozice archeologických nálezů z doby římské.
-Nizozemský metropolitní chrám – katedrála svaté Kateřiny je gotické síňové trojlodí, které bylo dokončeno v polovině 16. století. Mezi léty 1580 a 1815 chrám patřil protestantům, poté byl navrácen římskokatolické církvi. V roce 1853 po obnovení utrechtské arcidiecéze se stal metropolitním chrámem. V relikviáři pod hlavním oltářem je umístěna část ostatků svatého Vilibrorda.
-Muzeum Catharijneconvent je nejstarší zdejší muzeum náboženského umění, založené v přilehlých budovách bývalého konventu ženského kláštera sv. Kateřiny. Obsahuje bohaté sbírky chrámového sochařství a malířství od doby románské přes gotické oltářní archy, památky renesanční a barokní, dále světské portréty, krajinomalbu a zátiší, z nichž mnohé malby jsou díly Utrechtské školy malířů Zlaté éry. Suterénní prostory zaujímá chrámová klenotnice s desítkami zlatnických a textilních památek liturgie a kultu. Nejstarší a nejvzácnější je Kodex Ansfrida z Utrechtu ze 2. poloviny 10. století se stříbrnou zlacenou vazbou posázenou drahokamy. Další část expozice je věnována počátkům nizozemské kartografie.
-Národní muzeum hudebních nástrojů (Museum Van Speelklok tot Pierement) vystavuje různé mechanické strojky, hrací hodiny, zvonkohry a další hudební nástroje typické pro Nizozemí.
-Ústřední muzeum (Centraalmuseum) je typické národní muzeum, založené roku 1838 jako první světská veřejná sbírka starého umění a historie, dnes největší utrechtské muzeum, doplněné o sbírky nového umění až do současnosti.
-Středem města prochází vodní kanál Oudegracht (v překladu Starý kanál).
-Moderní dominantou západní části města je věž 105 metrů vysoká, součást komplexu výškových budov obchodního a průmyslového zaměření mezi železničním nádražím a stadionem, patří k nim Kantoortoren Galghenwert vysoká 85,5 metrů a Apollo residence s výškou 64,5 metrů.
- Dům Rietvelda a Schröderové – jedna z nejvýznamnějších stavbeb umělecké a designové skupiny De Stijl, která působila v Nizozemsku ve dvacátých letech 20. století. Unikátnost domu spočívá v prostorové variabilitě jeho interiéru, originálním nábytku a dalších designových kvalitách. Od roku 2000 figuruje na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
více  Zavřít popis alba 
 • dnes
 • 2 zobrazení
 • 0
jackal001
Podle nejnovějších informací se schyluje k uzavření slavné motokárové dráhy Michaela Schumachera v Kerpenu. Místo, kde se dráha nachází, je vzdálené asi třicet kilometrů od Kolína a německá společnost RWE si jej zvolila jako lokalitu pro těžbu uhlí od roku 2020.
Nebude tam žádná nová dráha,“ přiznal kolínskému deníku Express Michaelův bratr Ralf Schumacher. „Společné hledání prostoru pro novou dráhu s RWE k ničemu nevedlo. Je to škoda,“ dodal bývalý pilot Jordanu, Williamsu a Toyoty. „Zanikne tím tradice a úspěšná propagace mladých jezdců.“
Michael Schumacher vlastní dvě třetiny okruhu. Jeho manažerka Sabine Kehmová uvedla, že rodina je o nejnovějším vývoji událostí informována.
více  Zavřít popis alba 
 • dnes
 • 4 zobrazení
 • 0
skolkaklecany
Slunečné středeční ráno slibovalo krásný den, a to se také potvrdilo. Výlet sice začal ranními komplikacemi s vynechaným autobusovým spojem, ale našťouchali jsme se do dalšího autobusu a frčeli jsme na Prahu. Tramvají č. 17 jsme dojeli k Právnické fakultě a rovnou do Pařížské ulice. V obchodech a na ulici jsme našli inspiraci pro přání Ježíškovi. Kluci šli spíš po autech a my všechny holky jsme obdivovaly kabelky a kozačky. Ale zpět k historické Praze. Našim cílem bylo Staroměstské náměstí a hlavně Staroměstský orloj. Naše cesta pokračovala přes Malé náměstí, Karlovou ulicí až na Karlův most. Po cestě nám dráždily chuťové buňky přemnožené obchody s Trdelníky, a také obchody s obrovskými bonbóny. Děti celou cestu sledovaly domovní znamení, o kterých jsme si společně povídali a hádali jsme, jak se podle domovního znamení může dům jmenovat. Procházku přes Karlův most jsme začali u sochy Karla IV. a poté jsme pokračovali až na druhou stranu řeky, kde se nachází hřiště "Kampa park". Děti si pohrály a poobědvaly. Naše další kroky vedly přímo na Kampu, kde jsme si ukázali 200 let starý platan a navšívili jsme další krásné dětské hřiště. Když se čas naplnil, museli jsme jít přes most ke Slavii na tramvaj a domů. Cestou jsme měli ještě mnoho krásných výhledů na Pražský Hrad a na Národní divadlo. Všichni jsme si dnešní výlet moc užili. Chtěli bychom ještě moc poděkovat babičce Helence (maminka Štěpánky), která s námi na výlet jela, protože z rodinných důvodů jsme museli postrádat Jarušku. Chvílemi nám pěkně fučelo, proto mají děti kapuce.
více  Zavřít popis alba 
 • dnes
 • 5 zobrazení
 • 0
fjw
Baltské pobřeží v Polsku 2019
První naší zastávkou na cestě k polskému pobřeží Baltu bylo město Gniezno (Hnězdno). Gniezno je sedmdesátitisícové město nacházející se ve Velkopolském vojvodství; historicky první hlavní město Polska (do roku 1038, kdy se hlavním městem stal Krakov). Podle legendy tři bratři Lech, Čech a Rus hledali místo, kde by se mohli usadit. Nalezli pahorek, na němž stál starý dub, na kterém seděl bílý orel. Lech se zde rozhodl usadit. Kolem dubu zbudoval svůj hrad, nazval ho Hnězdno podle orlího hnízda a bílého orla přijal za svůj znak. Zbývající bratři pak putovali dále, Čech na jih a Rus na východ. Nejvýznamnější památkou je katedrála Nanebevzetí Panny Marie (původně z 11. století, ve 14. století obnovena goticky, barokní úpravy v 17. století). Uvnitř se nachází stříbrný relikviář – náhrobek svatého Vojtěcha ze 17. století a tzv. Hnězdenské dveře (románské z doby kolem roku 1175)
Kategorie: cestování
více  Zavřít popis alba 
 • dnes
 • 21 zobrazení
 • 0
jiribenda
Výlet letadlem jsem dostal jako dárek k narozeninám. Start byl na letišti v Jaroměři. Moje přání bylo obletět "můj rodný kraj". Počasí bylo průměrné, bylo oblačno, blížila se bouřka, viditelnost nic moc.
Kategorie: krajina
více  Zavřít popis alba 
5 komentářů
 • dnes
 • 8 zobrazení
 • 1
palachovachomutov
17. 9. 2019 jsme všichni s radostí popřáli paní ředitelce k narození krásné holčičky Rozárky ... mnoho krásných společných okamžiků, hodně lásky, spokojenosti a zdraví přeje celá Palachovka :-)
více  Zavřít popis alba 
 • dnes
 • 16 zobrazení
 • 0
mamutak
 • dnes
 • 5 zobrazení
 • 0
pejsekzjimlina
Děkujeme za sdílení.
www.utulek-jimlin.cz
V útulku od srpna 2019.
Olaf (č. 5997 místo odchytu Dobroměřice), nejspíše X, štěně, asi 7 měsíců starý pes, váha při příjmu 9 kg, v kohoutku cca 41 cm, hubený, první očkování DHP+R. Olaf je psí drobeček, který bohužel neměl úspěšný start do života. Jeho bývalý majitel ho doslova vhodil spolu s dalšími štěňaty na cizí zahradu. Olaf byl k lidem zpočátku nedůvěřivý, nyní je z něj akční štěndo, které si užívá pozornosti dobrovolníků i příchozích venčitelů. Olaf je na vodítku začátečník, ale učí se velmi rychle a jde mu to skvěle, na povely nereaguje. K ostatním psům je přátelský, sdílí kotec s jinými psy. Pokud však zvažujete rozšířit vaši stávající smečku právě o našeho Olafa, doražte do útulku i s vaším stávajícím psem či fenkou.
Psi ani feny nejsou určeni k další reprodukci (osvojitel to stvrzuje podpisem adopční smlouvy). Obecné informace k adopcím najdete v popisu alba "Aktuální nabídka pejsků". Pro více informací kontaktujte přímo útulek. Pejsek je čipovaný, očkovaný a odčervený. Vydán bude pouze do dobrých rukou.: Pro osvojení pejska si pozorně přečtěte podmínky adopce na našich webových stránkách: http://utulek-jimlin.cz/index.php?p=co-a-jak. Poplatek za adopci je 600,- Kč. Stránky útulku najdete na internetu. Všichni jsou vítáni, těšíme se na Vás. Volejte od 8 do 18:00 www.utulek-jimlin.cz Tel.: 604451258 Foto: Lucie Zahradníčková ---- Podmínkou adopce je přečíst si podmínky v albu "Aktuální nabídka pejsků". Adopcí se rozumí poskytnutí DOŽIVOTNÍHO domova pro naše svěřence. Jako samozřejmost bereme, že potencionální osvojitel je seznámen s tím, co obnáší chov psa. Při adopci jste informováni o charakteru psa, který je nám znám z pobytu psa v útulku. Útulek požaduje, aby po čase v novém domově osvojitel informoval zprávou a případně fotografiemi o stavu psa v novém domově. Pokud tak osvojitel neučiní sám o své vůli, může být k tomu vyzván zaměstnancem či dobrovolníkem, popřípadě dojde k osobní návštěvě v místě držení osvojeného zvířete.
více  Zavřít popis alba 
 • dnes
 • 3 zobrazení
 • 0
olksh
14. 9. 2019 TJ SOKOL Kostelec na Hané - HK
Ve sportovní hale v Kostelci na Hané se dne 14.9.2019 hrála předehrávka 4. kola turnaje MINI ml. za účasti družstev TJ Cement Hranice A, TJ Cement Hranice B, TJ Sokol II Prostějov, TJ Senice na Hané a TJ Sokol Kostelec n/H - HK. Hrálo se bez počítání skóre 2x 8 min. K žádnému zranění nedošlo. Utkání zodpovědně odřídili zástupci TJ SOKOL Kostelec na Hané - HK.

Soutěže:
1. Mladí házenkáři měli za úkol co nejrychleji běžet k žíněnce, na této udělat kotoul vpřed a co nejrychleji se vrátit ke svému družstvu a předat štafetu.
2. Děti již musely použít balon ke driblinku při běhu k žíněnce, na této udělat kotoul, následně driblovat ke kuželu, na tento balon postavit a běžet zpět ke svému družstvu a předat štafetu. Vybíhající házenkář bez balonu musel doběhnout k žíněnce, na této udělat kotoul vpřed, doběhnout ke kuželu, zde si vzít balon a driblovat celou cestu zpět ke svému družstvu.
3. Poslední soutěž byla zaměřena na rychlost a práci s míčem. Děti musely driblovat s míčem, přičemž musely překonat vzdálenost od startovní čáry, kolem žíněnky, kolem kužele a zpět ke svému družstvu a zde předat štafetu.

M I N I S T A R Š Í

14. 9. 2019 TJ SOKOL Kostelec na Hané - HK
Ve sportovní hale v Kostelci na Hané se dne 14.9.2019 hrála předehrávka 4. kola turnaje MINI st. za účasti družstev SK HFP Prostějov, TJ Sokol II Prostějov, Házená Uničov, TJ Sokol Horka nad Moravou a TJ Sokol Kostelec n/H - HK. Hrálo se bez počítání skóre 2x 8 min. Došlo k drobnému zranění hráče SK HFP Prostějov (krvácení ze rtů) při oboustranně nezaviněném střetu s hráčem TJ Sokol Kostelec na Hané - HK. Utkání zodpovědně odřídili zástupci TJ SOKOL Kostelec na Hané - HK
více  Zavřít popis alba 
 • dnes
 • 7 zobrazení
 • 0
slavek-m
Hlavním cílem dne byl vrchol Mt.Ellinoir. Hned po příjezdu na začátek stezky bylo jasné, že výhledy nebudou. Velká škoda - jedním směrem je vidět do středu Olympijského poloostrova a především na hory, na druhou stranu je výhled na zálivy a Mt. Rainier, Mt. St. Helens apod. Na vrchol jsme se nakonec nevyšplhaly - dostali jsme se do výšky, kde z oblaku již precipitoval déšť a vzhledem k tomu, že bychom neviděli nic nového a výhledy byly jasné, že nebudou, tak jsme se vrátili. Na ubytování jsme dojeli i tak za tmy. V horských lesích (především jedle obrovská a douglaska tisolistá) na svazích Mt. Ellinoir jsme potkávali v podrostu staré známé orchideje, které zde spíše začínaly kvést. Jaro tu teprve také začínalo, což se potvrdilo i v okamžiku, kdy jsme narazili na několik kvetoucích trojčetek. Při návratu k autu jsme konečně spatřili Mt. Rainier, který se tyčil vysoko nad okolní oblačnost.

S tímto albem zároveň opouštíme Olympijský poloostrov a vydáme se na Mt. Rainier.
více  Zavřít popis alba 
22 komentářů
 • dnes
 • 17 zobrazení
 • 6
cyklici
Kraj, ve kterém není nouze o kopce s nádhernými vyhlídkami do kraje. Jedním z nich je třeba Ostrý s 553 m. Cesta nahoru k hradu není příliš náročná.
více  Zavřít popis alba 
 • dnes
 • 15 zobrazení
 • 0
splzov1
Bydleli jsme na chalupě v Horních Domcích, došli k prameni Labe a bylo to nádherné!
více  Zavřít popis alba 
 • dnes
 • 7 zobrazení
 • 0
biblos
Sankt Gilgen leží v oblasti Solné komory, na pobřeží jezera Wolfgangsee. Jižně od města leží hora Zwölfehorn (1 521 m), východně Schafberg (1 782 m), severně se nachází jezero Mondsee, severovýchodně jezero Attersee. Oblast je součástí Hor Solné komory, které náleží k Severním vápencovým Alpám. K hlavním stavebním dominantám obce náleží barokní farní kostel Sankt Gilgen, jehož současná podoba je z druhé poloviny 19. století, dále radnice na náměstí Marktplatz, rodný dům matky W. A. Mozarta nebo hotel Post s fasádou s freskami z 18. století. No a pro nás je také zajímavé, že zde znají našeho sv. Jana Nepomuckého.
více  Zavřít popis alba 
3 komentáře
 • dnes
 • 14 zobrazení
 • 2
toulafky
18. 9. 2019
Pro turistické vizitky Vlakem ČD do Chebu u Sylvy K. v Ostravě.

Foceno telefonem Huawei P10 Lite
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • dnes
 • 13 zobrazení
 • 1
emikes
LESNÍ ŠKOLA ZAHÁJILA PROVOZ S ANDRÝSKEM
Eva Mikešková

Když se řekne lesní školka, většina lidí si představí vyhrazené místo v lese s vysázenými stromky. V posledních letech však je toto sousloví vyhledáváno v souvislosti se vzděláváním předškolních dětí. A to v souladu s přírodou, mnohdy skutečně v lese. V malebném prostředí pod Svatým Hostýnem, na jedné chvalčovské zahradě, ve stínu stromů, přiblížila Andýskovo zázemí ředitelka Andrea Adamcová.

Místo střechy koruny stromů, místo třídy les.... vítejte U Andrýska. Podle úvodního slova vypadá Vaše školka naprosto báječně….
Hned na začátku bych Vás chtěla opravit. My sice vycházíme z myšlenky lesních mateřských školek a jsme členy asociace lesních MŠ, ale v názvu máme lesní klub. Protože jsme nestátní zařízení, tolik nás to byrokraticky nesvazuje. V prostředí, kterým disponujeme, bychom mnohé podmínky pro lesní mateřskou školu zapsanou v rejstříku MŠMT, nesplnili. Na provoz lesního klubu požadované normy splňujeme. Tak jako státní MŠ vycházíme i my při tvorbě Školního vzdělávacího programu z Rámcového vzdělávacího programu MŠMT - pro laiky to znamená, že máme přesně danou pedagogickou náplň tak, aby byly děti schopny "vplout" do 1. třídy. Pravidelně se školíme a vzděláváme. Jsme zkrátka klasická školka víc na pohodu. Hlavně ale máme les, pole a louky všude kolem nás.

Vyrůstat v přírodě, to je znovuobjevená myšlenka, pro kterou si novodobí rodiče vybírají právě taková školská zařízení, jako je Váš lesní klub. Jak moc jste alternativní?
Nepovažujeme se za lesany ani bioženy! Náš tým tvoří normální ženské, nejsme ortodoxní ani ve stravě, ani ve výchově, jen chceme s dětmi víc pobývat venku. Naše pedagogická koncepce nabízí jiný úhel pohledu na vzdělávání, zajímavé zázemí se zvířátky (kozy, ovce, poníci) a nekonečný les, kde se podněty pro harmonický vývoj dítěte mění každým dnem. Zároveň nechceme úplně upouštět od provozního standardu, na který jsou rodiče zvyklí ze státních školek (provozní doba, dojezd autem ke klubu, dodržování režimu dne, Andrýskova pravidla vzájemného soužití apod).

Andrýsek, lesní skřítek, rád přivítá dítě, které…
…..rádo lítá po venku a při tom se nenápadně učí – to je environmentální výchova - učení v přírodě prostřednictvím všech smyslů. Další naše hlavní principy jsou – důraz na mezilidské vztahy založené na morálních hodnotách, respektující a férový přístup. Není to ale pro každého, přijďte vyzkoušet a sami se přesvědčit. Každému pasuje něco jiného. Jsou holčičky, které budou jen za princezny v šatičkách, jinému nevadí být zablácený. Rodiče našich dětí neberou špatné počasí jako překážku. Přírodu sice milujeme, ale vše s rozumem, nebudeme za každou cenu držet děti venku v mínus dvaceti nebo bouřce. Využijeme zázemí Andrýskovy kouzelné chaty - roztopit kamínka, uvařit teplý čaj či polévku a zalézt do spacáku s kamarádem. V nepříznivých dnech jsme připraveni pedagogický program realizovat přímo vevnitř chaty. Bezpečí a racionální práce s rizikem je pro nás prioritou.
Všechno má tedy své hranice, i výchova ve Vašem lesním klubu?
Ano, určitě, zdůrazňuji, v lesních klubech děti „nezvlčí“. Nejsme zastánci zcela volné výchovy jako pedagožky, ani jako matky. Máme svůj provozní řád – režim dne je daný – tvořivá činnost podle počasí, pracovat s aktuálními přírodními materiály, po obědě nastavený odpočinek. Vzájemné přirozené respektování a důvěra. Nebráníme se ani spolupráci s klasickou školkou, jsme s úctou k mateřským školám.

Splňujete předepsané podmínky vzdělání personálu?
Je to naší prioritou. Snažíme se, aby náš tým disponoval pedagogy se zkušenostmi a praxí. Je pro nás ale neméně důležité dokázat děti zaujmout svou osobností, dovednostmi, lidskými vlastnostmi a hodnotami, ale i férovým jednáním s přirozeným respektem, který si nechceme vynucovat, jak tomu často bylo za našich školkových let. Na každý Andrýskův den tedy připadají dva parťáci z našich řad, přičemž vždy alespoň 1 (obvykle oba) jsou pedagogové. Naším cílem je „nalákat“ k nám muže, což se zatím nedaří, proto si již „školíme“ své vlastní muže. V srpnu jsme mimo školení první pomoci absolvovali minikurz zážitkové pedagogiky, to pro nás bylo velmi přínosné.

Najde lesní školka uplatnění i v kraji pod Hostýnem?
To zatím nevíme, podle předběžného dotazníkového výzkumu tu zájem je, jinak bychom do toho ani nešly. Děti tady v Hostýnských vrších naštěstí ještě krásné dětství na čerstvém vzduchu prožívají. My to nabízíme jako devizu k alternativnímu školství. Potíž spočívá také v systému, ve velkých městech již navazují na předškolní alternativní zařízení také lesní školy, nejbližší je ve Zlíně, na Bystřicku zatím ale chybí. Jsme realistky, buď to vyjde, nebo ne. Zatím nás to baví, jsme nadšené a natěšené na realitu, možná ale za pět let budeme mluvit jinak. Praxe nám ukáže.

Nadšení Vám skutečně nechybí, fandí Vám i značná veřejnost, mnohé rodiče však odradí školné.
Pro rodiče je to vysoká částka, jsme si toho jako klub vědomi, ale lesní zařízení nedotuje stát, finance na provoz zajištujeme sami ze školného, a to jsme „ve svém.“ Jen příspěvky od rodičů nestačí, hledáme další prostředky, nadace, fondy. Podařilo se nám získat peněžní podporu od Tesca 10.000,- a hledáme dál. Moc nám také pomáhají dary sponzorů, které nám značně snižují náklady.

Nedaleko v Holešově, také od září, otevírá další lesní školka, neobáváte se konkurence?
Naopak - spolupracujeme a vyměňujeme si vzájemné zkušenosti při rozjezdu. Je to parta bezva zkušených lidí, od kterých se máme co učit, a jsme za to moc rádi, výše zmiňované zážitkové učení jsme absolvovali přímo od nich. Náš lesní klub vnímáme jako výzvu, jako dobrou praxi v dalším sebevzdělávání, protože většinou jsme na rodičovské dovolené. Především ale chceme zužitkovat tohle nádherné místo – zahradu pod Hostýnem. Nabízíme i kombinovanou docházku, děti můžou střídat den v naší, den v klasické školce. Jsme vstřícní – přizpůsobíme se normálu. Kdo chce, ten si k nám na Chvalčov cestu najde.
více  Zavřít popis alba 
 • včera
 • 269 zobrazení
 • 0
manonlescaut
Fotky jsou určeny pouze k prohlížení. Nestahujte, nekopírujte a neupravujte. Pokud máte o některou z fotografií zájem, mohu poslat v plném rozlišení. Fotografie jsou mým majetkem.
Děkuji za pochopení.
více  Zavřít popis alba 
 • včera
 • 15 zobrazení
 • 0
biblos
Cestou k Vonderer see nám to nedalo a na cestě tam i zpět jsme na chvíli zastavili u této krásné dravé říčky. Kouzelná místa jsou u ní, voda průzračná i když trochu zbarvená od kamenů, přes než protéká.
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • včera
 • 7 zobrazení
 • 2
mirektengler
Někdejší lovecký zámeček v Doudlebách nad Orlicí je mimořádný především díky sgraffitům (originální výzdobě vyškrábávané do mokré omítky), které pokrývají nejen vnější plášť stavby, ale i jsou i uvnitř nádvoří a dokonce i na komíně. Stavbu financoval šlechtický rod pánů z Bubna (dnes mají příjmení Bubna - Litic), kterým zámek patří od svého vzniku na konci 16. století (s přestávkou v letech 1948 - 1992) až do současnosti. Musím uznat, že se o stavbu starají skutečně vzorně. Poprvé jsem zámek navštívil v letech, kdy ještě patřil státu, a tehdy byl značně zanedbaný a prakticky bez vybavení. Dnes je vše jinak, a proto mohu Doudleby vřele doporučit k vaší návštěvě.
Kategorie: architektura
více  Zavřít popis alba 
 • včera
 • 6 zobrazení
 • 0
achnaton08
Po třech nocích v kempu v Tattone se přemísťujeme do další části Korsiky. Cestou zastávka na pláži Liamone a hodinová koupačka v moři. Poté busem dál do městečka Évisa, kde začíná naše tůra soutěskou Spelunca. Po sestupu k říčce využila část naší skupiny možnost pokračovat dál korytem řeky. Po průchodu soutěskou nás bud dovezl do městečka Porto, kde jsme rozbalili stany v dalším kempu.
více  Zavřít popis alba 
 • včera
 • 21 zobrazení
 • 1
reklama