Hledání: KRÁSY ČR - 170 - Katova ulička v Kadani

Pro dotaz KRÁSY ČR - 170 - Katova ulička v Kadani jsme našli 336 výsledků.
AKCE -30 % s kódem
Užijte si léto
s fotodárky na Rajčeti!
Kód: Leto2020
-30 % na vše
michnov
V historickém městě Kadani se nachází "údajně" nejužší ulička v ČR
navštíveno - projito - vyfoceno - 27.5.2015
více  Zavřít popis alba 
4 komentáře
 • 27.5.2015
 • 75 zobrazení
jaardaa
 • září 2009
 • 66 zobrazení
michnov
Na svých cestách jsem se dostal i na jeden z nejmohutnějších hradu -třetího nejrozlehlejšího hradu v České republice. Hukvaldy. Hrad Hukvaldy leží na protáhlém kopci, 150 metrů nad stejnojmennou obcí Hukvaldy, známou především jako rodiště světově proslulého hudebního skladatele Leoše Janáčka. Areál hukvaldského hradu s přilehlou oborou je od roku 1994 pravidelně na začátku léta dějištěm Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy.
Navštíveno a foceno 7.10.2007
více  Zavřít popis alba 
22 komentářů
 • říjen 2007 až září 2013
 • 105 zobrazení
michnov
Bechyně leží asi 19 km jihozápadně od Tábora na řece Lužnici. Významné lázně, jejichž tradice sahá do první poloviny 17. století, se specializují na léčbu a rekondici pohybového ústrojí s využitím přírodního léčebného zdroje - slatiny z nedalekých Blat. V roce 1903 vybudoval František Křižík jednu z prvních elektrifikovaných železnic v Rakousko-Uhersku, elektrickou dráhu Tábor – Bechyně. Původně ale končila trať před řekou až když v roce 1928 byl postaven železobetonový most přes řeku Lužnici zvaný Bechyňská duha byla trať prodloužena až k městečku. Navštíveno a foceno 2.6.2012
více  Zavřít popis alba 
13 komentářů
 • 2.6.2012
 • 110 zobrazení
michnov
Hřensko a jeho soutěsky na říčce Kamenici - foceno 20.6.2007
více  Zavřít popis alba 
 • 20.6.2007
 • 69 zobrazení
michnov
Borovany jsou město ležící 17 km jihovýchodně od Českých Budějovic
První zmínky o Borovanech pochází již z roku 1186. Koncem 13. století vlastnil Borovany rod Vítkovců. Roku 1327 získal obec Vilém z Landštejna, jehož syn Vítek ji roku 1359 prodal Rožmberkům, čímž se stala součástí novohradského panství. Ke konci 14. století se v Borovanech vystřídalo několik majitelů, až ve 30. letech 15. století se Borovany dostávají do majetku Petra z Lindy. Pocházel z Holandska a v Čechách sídlil v Českých Budějovicích. Část Borovanského panství si koupil ve snaze dostat se mezi místní drobnou šlechtu. Po smrti jediného syna daroval Petr z Lindy svůj majetek Borovanskému klášteru. Tento augustiniánský klášter sám roku 1455 založil na místě farního kostela ze 14. století. Augustiniánský klášter byl v 50. letech 16. století zasažen morovou epidemií načež Vilém z Rožmberka dal dosadil za zdejšího probošta Matěje Kozku z Rynárce. Roku 1564 byl však klášter zrušen. 1578 byly Borovany, kterých je ujali Rožmberkové, povýšeny na město. Po vymření Rožmberků v roce 1611 zdědili jejich panství včetně Borovan Švamberkové. Avšak ti o svůj majetek přišli za účest na stavovském povstání a Borovanské panství připadlo císaři a později zdejšímu klášteru, který byl roku 1630 obnoven. Řád augustiniánů odešel z Borovan až po zavedení církevních reforem Josefa II. a zrušení zdejšího kláštera roku 1785. Zrušený klášter koupili Schwarzenbergové přestavěli jej na zámek. Roku 1850 se Borovany staly samostatnou obcí a roku 1973 obdržely statut města.
Navštíveno a foceno 4.3.2015
více  Zavřít popis alba 
4 komentáře
 • 4.3.2015
 • 220 zobrazení
michnov
Žumberk je vesnice v okrese České Budějovice spadající pod obec Žár. Dominantou vesnice je zachovaná tvrz s opevněním, která je přístupná veřejnosti.
První písemná zmínka pochází z roku 1279, kdy se vsi říkalo Sonnberg. Nejstarší dochovanou stavbou je fara ze 14. století. Největší slávy dosáhlo žumberské panství v druhé polovině 16. století za rytíře Jindřicha Pouzara, který nechal místní tvrz přestavět v renesančním slohu. V 17. století byly vybudovány hradby, z nichž se dodnes zachovalo 5 bašt. Dnes je zde muzeum.
Tvrz je postavena na jihozápadním okraji vsi, nad rybníkem na Svinenském potoce, který ji chrání ze západní a jižní strany.Jedná se o čtyřkřídlou patrovou budovu s přístavky u severního a západního křídla. Ve východním křídle se nachází průjezd na malé čtvercové nádvoří s fasádou s psaníčkovými sgrafity a s pavlačemi, které jsou podklenuty Místnosti v přízemí tvrze jsou zaklenuty . V prvním patře se nacházejí obytné místnosti přístupné z pavlačí, v jedné z reprezentačních místností jsou fragmenty nástěnných maleb s biblickým citátem ve staročeštině a vyřezávaný záklopový strop, jehož trámy jsou zdobeny rožmberskou pětilistou růží.Areál tvrze je opevněn rozsáhlým opevněním. Hradební zeď zpevněná sedmi válcovými baštami chránila i blízký kostel Umučení svatého Jana Křtitele s původním hřbitovem a sousední poplužní dvůr, opevněná plocha přesahovala rozlohu malé vsi v těsném sousedství. Do dnešních dnů se dochovala většina hradební zdi (zbořena pouze na severní a severovýchodní straně směrem do vsi) a pět bašt; šestá je zachována u budovy tvrze v půdorysné stopě, sedmá stála na místě klasicistní hospody na návsi.
Navštíveno a foceno - 12.8.2014
více  Zavřít popis alba 
 • 12.8.2014
 • 104 zobrazení
michnov
Zámek Lednice se nachází v obci Lednice na pravém břehu Dyje, přibližně 12 km východně od Mikulova.
Zámek s rozlehlou zahradou patří mezi nejkrásnější komplexy v České republice. Lednické panství získali roku 1249 Lichtenštejnové a patřilo jim bezmála 700 let.
Dnešní podobu získal zámek při rozsáhlé rekonstrukci z poloviny 19. století v slohu imitujícím anglickou tudorovskou gotiku. Došlo tak k rekonstrukci původního renesančního zámku z 16. století, kolem něhož byla již tehdy rozsáhlá zahrada. Zámecká budova je velmi bohatě novogoticky zdobená.
Stejně velkolepá je i výzdoba interiérů vyřezávanými kazetovými stropy, původním historickým nábytkem či pozoruhodným, šestatřicetistupňovým dřevěným schodištěm v knihovně, které vedlo do ložnice knížat a bylo vyrobeno bez použití jediného hřebíku. Ve většině společenských prostorů jsou postaveny mramorové krby. Z pravé strany k zámku přiléhá rozsáhlý skleník postavený v letech 1843 až 1845. V okolí zámku se rozkládá rozsáhlý zámecký park vybudovaný na počátku 19. století. V parku se nachází mnoho vzácných dřevin, rybníků a zajímavých staveb: Minaret z roku 1798
Do komplexu patří i historický skleník, ve kterém se nachází i nejvzácnější česká skleníková rostlina – strom 300–500letého cykasu Encephalartos altensteinii.
Lednický zámek se řadí k nejvýznamnějším projevům vrcholného romantismu na území Česka a v prosinci 1996 byl zapsán v rámci celého Lednicko-valtického areálu do seznamu světového a kulturního dědictví UNESCO.
Navštíveno několikrát - foceno 5.4.2014
více  Zavřít popis alba 
19 komentářů
 • 5.4.2014
 • 118 zobrazení
michnov
Valtice (německy Feldsberg) jsou malé vinařské město v okrese Břeclav v Jihomoravském kraji, 9 km západně od Břeclavi, u hranic s Rakouskem. Historické jádro města je chráněno jako městská památková zóna. Okolní Lednicko-valtický areál je krajinnou památkovou zónou. A celý LVA je pod ochranou UNESCO. Valtický zámek byl až do roku 1945 sídlem rodu Lichtenštejnů. Od roku 1391 až do roku 1945 byl v majetku rodu Lichtenštejnů, kteří areál města a jeho okolí spolu s okolím Lednice přetvořili v jedinečný krajinný komplex evropského významu. Po celý středověk i novověk bylo město součástí Dolního Rakouska; k území Československa byly Valtice s okolím připojeny na základě Saint-Germainské smlouvy až 31. července 1920 a byly přičleněny k moravskému politickému okresu Mikulov. Obyvatelstvo německé národnosti (56,7 % roku 1930) bylo po roce 1945 vesměs vysídleno. Během existence železné opony probíhalo bezprostředně kolem Valtic hraniční pásmo se zákazem vstupu.
Navštíveno a foceno 5.4.2014
více  Zavřít popis alba 
6 komentářů
 • 5.4.2014
 • 99 zobrazení
michnov
Historické jádro města patří k nejcennějším městským památkovým rezervacím na Moravě a v roce 1992 bylo zapsáno na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Na památkové hodnotě města se podílí i předměstí Staré Město, jehož historická část (okolí kostela Matky Boží) je městskou památkovou zónou,
Dominantou a také nejvýznamnější architektonickou památkou města je renesanční telčský zámek. Telčský zámek patří mezi klenoty moravské renesanční architektury. Jeho přitažlivost je tím větší, že se zde díky citlivému přístupu majitelů k dědictví minulosti zachovaly ve velmi dobrém stavu původní interiéry. Navštíveno několikrát - foceno 2.6.2005
více  Zavřít popis alba 
4 komentáře
 • 2.6.2005
 • 88 zobrazení
michnov
18km severně od Prahy se nachází malebná vesnička Máslovice - a v ní Malé Máslovické muzeum másla - a o vánoce zde dělají a vystavují betlém z másla - pěkné - navštíveno a foceno 23.12.2006
více  Zavřít popis alba 
 • 23.12.2006
 • 99 zobrazení
fokpk
Kategorie: cestování
více  Zavřít popis alba 
 • 31.10.2010
 • 89 zobrazení
michnov
Fotokolečko - a to doslova - kolem zříceniny hradu Krakovec na Rakovnicku.
Dnes - 24.4.2020 - jsem se šel projít - akce musím už na vzduch - a došel jsem až do Krakovce
více  Zavřít popis alba 
 • 24.4.2020
 • 44 zobrazení
michnov
Obec Vyšehořovice se nachází v okrese Praha-východ, kraj Středočeský. Rozkládá se 25 km východně od Prahy a 5 km jižně od Čelákovic.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1178, tedy z doby posledního roku vlády českého knížete Soběslava II., jenž ještě stihl darovat vyšehradské kapitule zdejší popluží.
Vyšehořovická tvrz vznikla patrně kolem přelomu 13. a 14. století, ale první písemná zmínka o ní je až z roku 1450, kdy patřila Olifernu Mužíkovi. V 16. století byla upravena k hospodářským účelům a zpustla v 19. století Nejstarší stavbou tvrze byla volně stojící čtverhranná obytná věž. Částečně stála ještě v 19. století a její zdivo bylo doloženo archeologickým výzkumem. Další objekty první stavební fáze neznáme. První přestavba proběhla snad ještě před koncem 14. století. Tehdy vznikla hradba, která vymezila obdélný půdorys tvrziště, chráněná příkopem před ní. Do tvrze se vstupovalo brankou v jižním nároží.
Zřícenina tvrze se nachází v areálu hospodářského dvora
Kromě tvrze a kostela se dochovala v obci ještě jedna středověká stavba – je jí goticko-renesanční zvonice Dnes jsou tyto objekty v neutěšeném stavu, což platí zejména o zvonici a tvrzi, která se však postupně začíná opravovat. Loď starého kostela byla zbořena až v souvislosti s výstavbou nového barokního kostela v letech 1769–1770.
Pamětihodnosti obce
• Zřícenina tvrze
• Goticko-renesanční hranolová atiková zvonice – svého druhu v Čechách jedinečná (zřícenina)
• Pozdně románský kostel sv. Martina (zřícenina)
• Barokní kostel sv. Martina
• Fara
• Socha sv. Jana Nepomuckého
• Křížek u školy
• Pamětní kámen připomínající vznik Československa
• Pomník místním obětem válek
Vše jsem nafotil 1.2.2020
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 1.2.2020
 • 67 zobrazení
michnov
Obec Putim je jednou z nejznámějších jihočeských obcí. Proslavila se zejména díky románu Jaroslava Haška o dobrém vojáku Švejkovi a lidové písni "Když jsem já šel tou Putimskou branou". K popularitě vsi přispěl i J. Š. Baar svým románem "Jan Cimbura".
Putim leží na pravém břehu řeky Blanice, těsně před jejím soutokem s řekou Otavou, 6 km jihozápadně od okresního města Písku.
V obci, která byla založena zřejmě již v 11. století, stojí pozdně gotická fara, jež bývala pravděpodobně tvrzí. Raně gotický kostel svatého Vavřince pochází z druhé poloviny 13. století. Řada domů vznikla v období pozdního lidového baroka.
Navštíveno a foceno 4.5.2019
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 4.5.2019
 • 58 zobrazení
michnov
V pátek 2.6.2017 - jsem navštívil město Písek - a jeho Cipískoviště :D
více  Zavřít popis alba 
 • 2.6.2017
 • 51 zobrazení
michnov
Na silnici - č.457 - vedoucí z Javorníku do Travné (okres Jeseník) - u pátého mostku přes Obecní potok - je na rozcestí cest kaplička s pletoucí Madonou - no prostě něco úchvatného.
To se musí vidět . to nejde popsat :-)
Navštíveno a foceno 19.9.2015
více  Zavřít popis alba 
11 komentářů
 • 19.9.2015
 • 248 zobrazení
michnov
Čáslav Je město ležící ve Středočeském kraji v okrese Kutná Hora, založené v roce 1264 za vlády Přemysla Otakara II. Historické jádro města je městskou památkovou zónou.
Nejstarší dochovanou památkou je románský kostelík sv. Michala z roku 1130, která je dnes součástí chrámu sv. Petra a Pavla.
Navštíveno vícekrát - foceno - 22. a 23.11.2014
více  Zavřít popis alba 
5 komentářů
 • 22.11.2014
 • 118 zobrazení
michnov
Město Žacléř se nachází v okrese Trutnov v Královéhradeckém kraji. Leží v náhorní poloze pod žacléřským hřbetem.Na jeho výběžku byl postaven zeměpanský hrad Scheczler (německy Schatzlar), jehož první písemná zmínka pochází z roku 1334. Pod hradem byla vybudována osada Bornfloss, která je poprvé zmíněna v roce 1352. Roku 1360 se zde uvádí farní kostel. Při husitských nájezdech v 15. století byl hrad obléhán, podhradí bylo vypáleno a osada Bornfloss zaniká. V 16. století bylo pod hradem vybudováno městečko Bernstadt, později přejmenované na Žacléř. Od roku 1534 patří žacléřské panství Kryštofu z Gendorfu. V roce 1570 bylo na Žacléřsku objeveno černé uhlí a započala jeho těžba. V roce 1628 Žacléřem prochází Jan Amos Komenský. Během slezských válek a války o bavorské dědictví v 18. století procházela městem pruská vojska. V letech 1766 a 1779 navštívil město císař Josef II. Roku 1850 se Žacléř stává okresním městem, s čímž souvisí stavba nové budovy okresního soudu čp. 10 na náměstí (dnes sídlo pošty a muzea), na místě bývalé radnice. Žacléř se nachází v oblasti Sudet, které byly už od středověku hustě osídleny sudetskými Němci. První vlna emigrantů utekla do Německa v roce 1945 po skončení druhé světové války, druhá potom v letech 1975-1978. Historické jádro města je od roku 2003 městskou památkovou zónou.
Navštíveno a foceno 27.1.2014
více  Zavřít popis alba 
17 komentářů
 • 27.1.2014
 • 110 zobrazení
michnov
náměstí Zachariáše z Hradce - což je vlastně se zámkem historické centrum a to bylo jako historické jádro města zapsáno v r. 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Navštíveno již několikrát - foceno 2.11.2013
více  Zavřít popis alba 
3 komentáře
 • 2.11.2013
 • 73 zobrazení
michnov
Ač leží v Pardubickém kraji - historicky je to Moravské město založeno r. 1257, po požáru r. 1509 vystavěno z kamene pozdně goticky, od r. 1956 památková zóna.Městské domy gotického a renes. původu upraveny převážně klasicistně.Gotický hrad z r. 1325 přestavěn r. 1492 na trojkřídlý renes. zámek s mohutnou věží, považován za nejstarší renes. stavbu u nás, přestavěn v letech 1611-1618.V opraveném zámku nyní expozice měšťanského i venkovského života v 17.-20. stol., alchymistická laboratoř a středověká mučírna.Pozdně gotická radnice z r. 1520 přestavěna renesančně r. 1560, zvýšena r. 1824.
Morový sloup z let 1718-1720.Jižně na vrchu Pastvisko (516 m n. m.) ocelodřevěná, 27 m vysoká rozhledna Pastýřka z června 2009 s ochozem ve výši 25 m.
Navštíveno a foceno 14.4.2011
více  Zavřít popis alba 
19 komentářů
 • 14.4.2011
 • 86 zobrazení
michnov
Dominanty hradu tvoří zříceniny gotického paláce zvaného Rajský dům, který sloužil k obývání a jeho spodní patro jako sýpka a naproti stojící věží Putnou, která měla obytný i obranný charakter.Obě části hradu jsou spojeny světově unikátním gotickým kamenný mostem se čtyřmi lomenými oblouky. Most pravděpodobně nechal postavit Menhart z Hradce. Ten měl v úmyslu uschovat zde korunovační klenoty v době, kdy byl Karlštejn ohrožen husity. Ty sem nakonec byly dopraveny v době Menhartových sporů s Jiřím z Poděbrad a byly zde uschovány po dobu pěti let. Zajímavostí tohoto mostu je, že nedoléhá ani k jedné budově, budovy totiž byly s kamenným tělem mostu spojeny dřevěnými padacími můstky, což bylo součástí obranných opatření.K Rajskému domu přiléhá pozdně renesanční zámecké křídlo s původními arkádami, postavené r. 1627. Součástí areálu hradu je i budova bývalého pivovaru, zbytky vinopalny. Hrad je národní kulturní památkou. Navštíveno a foceno 25.6.2004
více  Zavřít popis alba 
 • 25.6.2002
 • 75 zobrazení
michnov
Lanšperk je zřícenina hradu na hradním kopci nad levým břehem řeky Tiché Orlice ve vsi Lanšperk u obce Dolní Dobrouč, asi 8 km severovýchodně od města Ústí nad Orlicí. O zříceninu hradu se dnes stará "Sbor pro záchranu hradu Lanšperka" - navštíveno a foceno 6.3.2010
více  Zavřít popis alba 
 • 6.3.2010
 • 77 zobrazení
michnov
Orlík je jihočeský zámek umístěný na skalnatém ostrohu nad Vltavou a vlastněný Schwarzenbergy. V pramenech je jeho existence doložena nejdříve v polovině 13. století, tehdy ještě jako dřevěného hrádku a součást královského majetku, který plnil úlohu celnice (clo se vybíralo od proplouvajících lodí za převážené zboží). V současnosti však zámek není obydlen. Fungují zde prohlídkové trasy zahrnující místnosti muzeí, reprezentační místnosti empírové a lovecké v romantických neoslozích. V reprezentačních empírových místnostech lze vidět slohově nejčistší podobu empírového slohu v Čechách. Navštíveno několikrát - foceno 11.9.2008
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 11.9.2008
 • 83 zobrazení
Reklama