Hledání

318 vyhledaných výsledků

35% sleva na vše!
-35 % s kódem

Vytvořte fotoknihy, pexesa, plakáty... do neděle se slevou.
Kód: NakupyOnaDnes

35% sleva na vše!
michnov
Na silnici - č.457 - vedoucí z Javorníku do Travné (okres Jeseník) - u pátého mostku přes Obecní potok - je na rozcestí cest kaplička s pletoucí Madonou - no prostě něco úchvatného.
To se musí vidět . to nejde popsat :-)
Navštíveno a foceno 19.9.2015
více  Zavřít popis alba 
11 komentářů
 • 19.9.2015
 • 231 zobrazení
 • 9
jaardaa
 • září 2009
 • 57 zobrazení
 • 0
michnov
Na svých cestách jsem se dostal i na jeden z nejmohutnějších hradu -třetího nejrozlehlejšího hradu v České republice. Hukvaldy. Hrad Hukvaldy leží na protáhlém kopci, 150 metrů nad stejnojmennou obcí Hukvaldy, známou především jako rodiště světově proslulého hudebního skladatele Leoše Janáčka. Areál hukvaldského hradu s přilehlou oborou je od roku 1994 pravidelně na začátku léta dějištěm Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy.
Navštíveno a foceno 7.10.2007
více  Zavřít popis alba 
22 komentářů
 • říjen 2007 až září 2013
 • 93 zobrazení
 • 0
michnov
Bechyně leží asi 19 km jihozápadně od Tábora na řece Lužnici. Významné lázně, jejichž tradice sahá do první poloviny 17. století, se specializují na léčbu a rekondici pohybového ústrojí s využitím přírodního léčebného zdroje - slatiny z nedalekých Blat. V roce 1903 vybudoval František Křižík jednu z prvních elektrifikovaných železnic v Rakousko-Uhersku, elektrickou dráhu Tábor – Bechyně. Původně ale končila trať před řekou až když v roce 1928 byl postaven železobetonový most přes řeku Lužnici zvaný Bechyňská duha byla trať prodloužena až k městečku. Navštíveno a foceno 2.6.2012
více  Zavřít popis alba 
13 komentářů
 • 2.6.2012
 • 88 zobrazení
 • 0
michnov
Hřensko a jeho soutěsky na říčce Kamenici - foceno 20.6.2007
více  Zavřít popis alba 
 • 20.6.2007
 • 57 zobrazení
 • 0
michnov
Borovany jsou město ležící 17 km jihovýchodně od Českých Budějovic
První zmínky o Borovanech pochází již z roku 1186. Koncem 13. století vlastnil Borovany rod Vítkovců. Roku 1327 získal obec Vilém z Landštejna, jehož syn Vítek ji roku 1359 prodal Rožmberkům, čímž se stala součástí novohradského panství. Ke konci 14. století se v Borovanech vystřídalo několik majitelů, až ve 30. letech 15. století se Borovany dostávají do majetku Petra z Lindy. Pocházel z Holandska a v Čechách sídlil v Českých Budějovicích. Část Borovanského panství si koupil ve snaze dostat se mezi místní drobnou šlechtu. Po smrti jediného syna daroval Petr z Lindy svůj majetek Borovanskému klášteru. Tento augustiniánský klášter sám roku 1455 založil na místě farního kostela ze 14. století. Augustiniánský klášter byl v 50. letech 16. století zasažen morovou epidemií načež Vilém z Rožmberka dal dosadil za zdejšího probošta Matěje Kozku z Rynárce. Roku 1564 byl však klášter zrušen. 1578 byly Borovany, kterých je ujali Rožmberkové, povýšeny na město. Po vymření Rožmberků v roce 1611 zdědili jejich panství včetně Borovan Švamberkové. Avšak ti o svůj majetek přišli za účest na stavovském povstání a Borovanské panství připadlo císaři a později zdejšímu klášteru, který byl roku 1630 obnoven. Řád augustiniánů odešel z Borovan až po zavedení církevních reforem Josefa II. a zrušení zdejšího kláštera roku 1785. Zrušený klášter koupili Schwarzenbergové přestavěli jej na zámek. Roku 1850 se Borovany staly samostatnou obcí a roku 1973 obdržely statut města.
Navštíveno a foceno 4.3.2015
více  Zavřít popis alba 
4 komentáře
 • 4.3.2015
 • 206 zobrazení
 • 3
michnov
Žumberk je vesnice v okrese České Budějovice spadající pod obec Žár. Dominantou vesnice je zachovaná tvrz s opevněním, která je přístupná veřejnosti.
První písemná zmínka pochází z roku 1279, kdy se vsi říkalo Sonnberg. Nejstarší dochovanou stavbou je fara ze 14. století. Největší slávy dosáhlo žumberské panství v druhé polovině 16. století za rytíře Jindřicha Pouzara, který nechal místní tvrz přestavět v renesančním slohu. V 17. století byly vybudovány hradby, z nichž se dodnes zachovalo 5 bašt. Dnes je zde muzeum.
Tvrz je postavena na jihozápadním okraji vsi, nad rybníkem na Svinenském potoce, který ji chrání ze západní a jižní strany.Jedná se o čtyřkřídlou patrovou budovu s přístavky u severního a západního křídla. Ve východním křídle se nachází průjezd na malé čtvercové nádvoří s fasádou s psaníčkovými sgrafity a s pavlačemi, které jsou podklenuty Místnosti v přízemí tvrze jsou zaklenuty . V prvním patře se nacházejí obytné místnosti přístupné z pavlačí, v jedné z reprezentačních místností jsou fragmenty nástěnných maleb s biblickým citátem ve staročeštině a vyřezávaný záklopový strop, jehož trámy jsou zdobeny rožmberskou pětilistou růží.Areál tvrze je opevněn rozsáhlým opevněním. Hradební zeď zpevněná sedmi válcovými baštami chránila i blízký kostel Umučení svatého Jana Křtitele s původním hřbitovem a sousední poplužní dvůr, opevněná plocha přesahovala rozlohu malé vsi v těsném sousedství. Do dnešních dnů se dochovala většina hradební zdi (zbořena pouze na severní a severovýchodní straně směrem do vsi) a pět bašt; šestá je zachována u budovy tvrze v půdorysné stopě, sedmá stála na místě klasicistní hospody na návsi.
Navštíveno a foceno - 12.8.2014
více  Zavřít popis alba 
 • 12.8.2014
 • 82 zobrazení
 • 0
michnov
Zámek Lednice se nachází v obci Lednice na pravém břehu Dyje, přibližně 12 km východně od Mikulova.
Zámek s rozlehlou zahradou patří mezi nejkrásnější komplexy v České republice. Lednické panství získali roku 1249 Lichtenštejnové a patřilo jim bezmála 700 let.
Dnešní podobu získal zámek při rozsáhlé rekonstrukci z poloviny 19. století v slohu imitujícím anglickou tudorovskou gotiku. Došlo tak k rekonstrukci původního renesančního zámku z 16. století, kolem něhož byla již tehdy rozsáhlá zahrada. Zámecká budova je velmi bohatě novogoticky zdobená.
Stejně velkolepá je i výzdoba interiérů vyřezávanými kazetovými stropy, původním historickým nábytkem či pozoruhodným, šestatřicetistupňovým dřevěným schodištěm v knihovně, které vedlo do ložnice knížat a bylo vyrobeno bez použití jediného hřebíku. Ve většině společenských prostorů jsou postaveny mramorové krby. Z pravé strany k zámku přiléhá rozsáhlý skleník postavený v letech 1843 až 1845. V okolí zámku se rozkládá rozsáhlý zámecký park vybudovaný na počátku 19. století. V parku se nachází mnoho vzácných dřevin, rybníků a zajímavých staveb: Minaret z roku 1798
Do komplexu patří i historický skleník, ve kterém se nachází i nejvzácnější česká skleníková rostlina – strom 300–500letého cykasu Encephalartos altensteinii.
Lednický zámek se řadí k nejvýznamnějším projevům vrcholného romantismu na území Česka a v prosinci 1996 byl zapsán v rámci celého Lednicko-valtického areálu do seznamu světového a kulturního dědictví UNESCO.
Navštíveno několikrát - foceno 5.4.2014
více  Zavřít popis alba 
19 komentářů
 • 5.4.2014
 • 103 zobrazení
 • 1
michnov
Valtice (německy Feldsberg) jsou malé vinařské město v okrese Břeclav v Jihomoravském kraji, 9 km západně od Břeclavi, u hranic s Rakouskem. Historické jádro města je chráněno jako městská památková zóna. Okolní Lednicko-valtický areál je krajinnou památkovou zónou. A celý LVA je pod ochranou UNESCO. Valtický zámek byl až do roku 1945 sídlem rodu Lichtenštejnů. Od roku 1391 až do roku 1945 byl v majetku rodu Lichtenštejnů, kteří areál města a jeho okolí spolu s okolím Lednice přetvořili v jedinečný krajinný komplex evropského významu. Po celý středověk i novověk bylo město součástí Dolního Rakouska; k území Československa byly Valtice s okolím připojeny na základě Saint-Germainské smlouvy až 31. července 1920 a byly přičleněny k moravskému politickému okresu Mikulov. Obyvatelstvo německé národnosti (56,7 % roku 1930) bylo po roce 1945 vesměs vysídleno. Během existence železné opony probíhalo bezprostředně kolem Valtic hraniční pásmo se zákazem vstupu.
Navštíveno a foceno 5.4.2014
více  Zavřít popis alba 
6 komentářů
 • 5.4.2014
 • 84 zobrazení
 • 0
michnov
Historické jádro města patří k nejcennějším městským památkovým rezervacím na Moravě a v roce 1992 bylo zapsáno na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Na památkové hodnotě města se podílí i předměstí Staré Město, jehož historická část (okolí kostela Matky Boží) je městskou památkovou zónou,
Dominantou a také nejvýznamnější architektonickou památkou města je renesanční telčský zámek. Telčský zámek patří mezi klenoty moravské renesanční architektury. Jeho přitažlivost je tím větší, že se zde díky citlivému přístupu majitelů k dědictví minulosti zachovaly ve velmi dobrém stavu původní interiéry. Navštíveno několikrát - foceno 2.6.2005
více  Zavřít popis alba 
4 komentáře
 • 2.6.2005
 • 70 zobrazení
 • 0
michnov
18km severně od Prahy se nachází malebná vesnička Máslovice - a v ní Malé Máslovické muzeum másla - a o vánoce zde dělají a vystavují betlém z másla - pěkné - navštíveno a foceno 23.12.2006
více  Zavřít popis alba 
 • 23.12.2006
 • 83 zobrazení
 • 0
fokpk
Kategorie: cestování
více  Zavřít popis alba 
 • 31.10.2010
 • 83 zobrazení
 • 0
michnov
Obec Putim je jednou z nejznámějších jihočeských obcí. Proslavila se zejména díky románu Jaroslava Haška o dobrém vojáku Švejkovi a lidové písni "Když jsem já šel tou Putimskou branou". K popularitě vsi přispěl i J. Š. Baar svým románem "Jan Cimbura".
Putim leží na pravém břehu řeky Blanice, těsně před jejím soutokem s řekou Otavou, 6 km jihozápadně od okresního města Písku.
V obci, která byla založena zřejmě již v 11. století, stojí pozdně gotická fara, jež bývala pravděpodobně tvrzí. Raně gotický kostel svatého Vavřince pochází z druhé poloviny 13. století. Řada domů vznikla v období pozdního lidového baroka.
Navštíveno a foceno 4.5.2019
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 4.5.2019
 • 27 zobrazení
 • 0
michnov
V pátek 2.6.2017 - jsem navštívil město Písek - a jeho Cipískoviště :D
více  Zavřít popis alba 
 • 2.6.2017
 • 40 zobrazení
 • 2
michnov
Čáslav Je město ležící ve Středočeském kraji v okrese Kutná Hora, založené v roce 1264 za vlády Přemysla Otakara II. Historické jádro města je městskou památkovou zónou.
Nejstarší dochovanou památkou je románský kostelík sv. Michala z roku 1130, která je dnes součástí chrámu sv. Petra a Pavla.
Navštíveno vícekrát - foceno - 22. a 23.11.2014
více  Zavřít popis alba 
5 komentářů
 • 22.11.2014
 • 100 zobrazení
 • 2
michnov
Město Žacléř se nachází v okrese Trutnov v Královéhradeckém kraji. Leží v náhorní poloze pod žacléřským hřbetem.Na jeho výběžku byl postaven zeměpanský hrad Scheczler (německy Schatzlar), jehož první písemná zmínka pochází z roku 1334. Pod hradem byla vybudována osada Bornfloss, která je poprvé zmíněna v roce 1352. Roku 1360 se zde uvádí farní kostel. Při husitských nájezdech v 15. století byl hrad obléhán, podhradí bylo vypáleno a osada Bornfloss zaniká. V 16. století bylo pod hradem vybudováno městečko Bernstadt, později přejmenované na Žacléř. Od roku 1534 patří žacléřské panství Kryštofu z Gendorfu. V roce 1570 bylo na Žacléřsku objeveno černé uhlí a započala jeho těžba. V roce 1628 Žacléřem prochází Jan Amos Komenský. Během slezských válek a války o bavorské dědictví v 18. století procházela městem pruská vojska. V letech 1766 a 1779 navštívil město císař Josef II. Roku 1850 se Žacléř stává okresním městem, s čímž souvisí stavba nové budovy okresního soudu čp. 10 na náměstí (dnes sídlo pošty a muzea), na místě bývalé radnice. Žacléř se nachází v oblasti Sudet, které byly už od středověku hustě osídleny sudetskými Němci. První vlna emigrantů utekla do Německa v roce 1945 po skončení druhé světové války, druhá potom v letech 1975-1978. Historické jádro města je od roku 2003 městskou památkovou zónou.
Navštíveno a foceno 27.1.2014
více  Zavřít popis alba 
17 komentářů
 • 27.1.2014
 • 94 zobrazení
 • 0
michnov
náměstí Zachariáše z Hradce - což je vlastně se zámkem historické centrum a to bylo jako historické jádro města zapsáno v r. 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Navštíveno již několikrát - foceno 2.11.2013
více  Zavřít popis alba 
3 komentáře
 • 2.11.2013
 • 60 zobrazení
 • 0
michnov
Ač leží v Pardubickém kraji - historicky je to Moravské město založeno r. 1257, po požáru r. 1509 vystavěno z kamene pozdně goticky, od r. 1956 památková zóna.Městské domy gotického a renes. původu upraveny převážně klasicistně.Gotický hrad z r. 1325 přestavěn r. 1492 na trojkřídlý renes. zámek s mohutnou věží, považován za nejstarší renes. stavbu u nás, přestavěn v letech 1611-1618.V opraveném zámku nyní expozice měšťanského i venkovského života v 17.-20. stol., alchymistická laboratoř a středověká mučírna.Pozdně gotická radnice z r. 1520 přestavěna renesančně r. 1560, zvýšena r. 1824.
Morový sloup z let 1718-1720.Jižně na vrchu Pastvisko (516 m n. m.) ocelodřevěná, 27 m vysoká rozhledna Pastýřka z června 2009 s ochozem ve výši 25 m.
Navštíveno a foceno 14.4.2011
více  Zavřít popis alba 
19 komentářů
 • 14.4.2011
 • 75 zobrazení
 • 0
michnov
Dominanty hradu tvoří zříceniny gotického paláce zvaného Rajský dům, který sloužil k obývání a jeho spodní patro jako sýpka a naproti stojící věží Putnou, která měla obytný i obranný charakter.Obě části hradu jsou spojeny světově unikátním gotickým kamenný mostem se čtyřmi lomenými oblouky. Most pravděpodobně nechal postavit Menhart z Hradce. Ten měl v úmyslu uschovat zde korunovační klenoty v době, kdy byl Karlštejn ohrožen husity. Ty sem nakonec byly dopraveny v době Menhartových sporů s Jiřím z Poděbrad a byly zde uschovány po dobu pěti let. Zajímavostí tohoto mostu je, že nedoléhá ani k jedné budově, budovy totiž byly s kamenným tělem mostu spojeny dřevěnými padacími můstky, což bylo součástí obranných opatření.K Rajskému domu přiléhá pozdně renesanční zámecké křídlo s původními arkádami, postavené r. 1627. Součástí areálu hradu je i budova bývalého pivovaru, zbytky vinopalny. Hrad je národní kulturní památkou. Navštíveno a foceno 25.6.2004
více  Zavřít popis alba 
 • 25.6.2002
 • 65 zobrazení
 • 0
michnov
Lanšperk je zřícenina hradu na hradním kopci nad levým břehem řeky Tiché Orlice ve vsi Lanšperk u obce Dolní Dobrouč, asi 8 km severovýchodně od města Ústí nad Orlicí. O zříceninu hradu se dnes stará "Sbor pro záchranu hradu Lanšperka" - navštíveno a foceno 6.3.2010
více  Zavřít popis alba 
 • 6.3.2010
 • 61 zobrazení
 • 0
michnov
Orlík je jihočeský zámek umístěný na skalnatém ostrohu nad Vltavou a vlastněný Schwarzenbergy. V pramenech je jeho existence doložena nejdříve v polovině 13. století, tehdy ještě jako dřevěného hrádku a součást královského majetku, který plnil úlohu celnice (clo se vybíralo od proplouvajících lodí za převážené zboží). V současnosti však zámek není obydlen. Fungují zde prohlídkové trasy zahrnující místnosti muzeí, reprezentační místnosti empírové a lovecké v romantických neoslozích. V reprezentačních empírových místnostech lze vidět slohově nejčistší podobu empírového slohu v Čechách. Navštíveno několikrát - foceno 11.9.2008
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 11.9.2008
 • 61 zobrazení
 • 0
michnov
Landštejn je mohutný hrad s románským jádrem, rozšířený pozdně goticky a renesančně. Roku 1771 byl zničen požárem a opuštěn. Hrad nejdříve plnil obrannou a vojenskou funkci, kdy byly uplatněny spíše funkční stavební prvky tehdejší doby. Jádrem hradu byla velká hranolová věž na jižní straně a menší obytná věž s kaplí na jižní straně. Později byly tyto věže spojeny palácem, do kterého se vcházelo jižní věží. Opravdu stojí za návštěvu. Navštíveno a foceno 2.6 a 16.6. 2005
více  Zavřít popis alba 
10 komentářů
 • červen 2005
 • 75 zobrazení
 • 1
michnov
Vydra je šumavská řeka, jejímž soutokem s Křemelnou vzniká řeka Otava. Za hlavní zdroj Vydry (a tudíž i Otavy) je považován Modravský potok (a jeho přítok Luzenský potok), který pramení na státní hranici s Německem na severozápadním svahu Luzného, na zrašeliněném povrchu Hraniční slati v nadmořské výšce 1215 m. Ten teče severním směrem až k soutoku s Roklanským potokem a Filipohuťským potokem nedaleko osady Modrava. Od soutoku nese řeka název Vydra. Navštíveno a foceno 14.6.2009
více  Zavřít popis alba 
 • 14.6.2009
 • 70 zobrazení
 • 0
michnov
Město Hartmanice se nachází na Šumavě v nadmořské výšce 712 m.n.m., v okrese Klatovy, asi 11 km jihozápadně od Sušice - největší pamětihodností je určitě obnovená Horská synagoga - městečko určitě stojí za návštěvu - navštíveno a foceno 5.4.2013
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 5.4.2013
 • 112 zobrazení
 • 0
reklama