Hledání

12 817 vyhledaných výsledků

Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

pppprostejov
Obec Zaječí se nachází v okese Břeclav, první zmínka o obci pochází z roku 1222. Dominantou obce je kostel sv. Jana Křtitele. Nás sem přivedla ochutnávka vín ve Vinařství U Kapličky nad obcí.
více  Zavřít popis alba 
15 komentářů
 • 7.1.2012
 • 110 zobrazení
 • 0
pe3ce
 • 16.6.2013
 • 34 zobrazení
 • 0
mandolenka
2 komentáře
 • 27.5.2011
 • 75 zobrazení
 • 0
pratelecountry
Noc kostelů v Zaječí 29. 5. 2015
foto Jana Vondrová
více  Zavřít popis alba 
 • 5.6.2015
 • 49 zobrazení
 • 0
michelk
Zaječí je větší vinařská obec s 1440 obyvateli a najdeme ji východním směrem od vodního díla Nové Mlýny. Dominantou obce je pozdně gotický kostel svatého Jana Křtitele pocházející z roku 1508. Kostel byl po požáru v roce 1848 přestavěn, jeho dnešní podoba je po stavebních úpravách v roce 1912 až 1913. Na vnější zdi kostela je náhrobní kámen kněze Stanislava Reisingera s českým nápisem, pocházející z roku 1585. Ve středu obce stojí socha svatého Jana Nepomuckého z 19. století. V Zaječí najdeme pěknou kapličku svatého Floriána postavenou v roce 1710.
více  Zavřít popis alba 
 • 22.7.2014
 • 84 zobrazení
 • 0
simontimingeriu
Poprvé se v písemných pramenech obec Zaječí připomíná v roce 1222, je kolonizována německým obyvatelstvem. Jedna čtvrtina Zaječí - německy Saitz - připadla v roce 1385 Lichtenštejnům, zatímco větší část vsi náležela od roku 1435 ke statku Velkopavlovickému.
Již na počátku psané historie obce se zde zmiňuje kostel a fara. Dnešní kostel je v jádru pozdně gotická stavba pocházející z roku 1508 s některými architektonickými články z doby jejího vzniku. Roku 1848 kostelní střecha a věž shořely. Roku 1860 byl kostel opraven, avšak loď záhy nevyhovovala svému účelu, a proto byl kostel roku 1912 přestavěn. Dne 19. srpna 1913 byl znovu vysvěcen. Při přestavbě byla za oltářem objevena chodba, ústící u školy, a náhrobní kámen kněze Stanislava Reisingera z roku 1585 s českým nápisem. Stěny na původní sakristii jsou opatřeny střílnami, které naznačují příslušnost kostela ke skupině opevněných jihomoravských kostelů.
Jihozápadně od obce Zaječí na vrchu Kalvárie (262 m.n.m.) stojí od roku 2012 zděná rozhledna.Stavbu rozhledny vysoké 11 m plně financoval pan Žďárský majitel nedalekého vinařství U kapličky, stavba jej přišla na zhruba 500 tisíc korun. Rozhledna je zděná z porobetonu omítnutá a do obvodového pláště je zevnitř zasazeno ocelové schodiště. Na vyhlídku ve výšce 8 m vede 30 schodů. Po jejich zdolání je krásný rozhled na Pavlovské vrchy, vodní nádrž Nové Mlýny, elektrárnu Dukovany, ale při dobrém počasí i na vzdálenější rakouské či slovenské pohoří. Přístup na rozhlednu je volný.
více  Zavřít popis alba 
15 komentářů
 • 17.11.2012
 • 177 zobrazení
 • 0
biblos
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1222, kdy je zmiňován místní kostel sv. Jana Křtitele. Obec byla kolonizována německým obyvatelstvem. Roku 1385 byla čtvrtina vsi vepsána věnem Anně, manželce Hartneida z Lichtenštejna. Odtud čtvrtina vsi náležela Lichtenštejnům, zbytek vsi pak sdílel osudy sousedních Velkých Pavlovic. V roce 1553 Kryštof z Lichtenštejna odprodal díl vsi za 11 500 moravských Zlatých Václavovi z Ludanic. Jeho synové, Jan a Hynek přenechali část vsi roku 1559 Janovi ze Žerotína, čímž se obec dostala k Břeclavi a z Břeclavi v roce 1638 zpět k lednickému panství. Jméno má skutečně podle výskytu zajíců.

Kostel sv. Jana Křtitele
První zmínka o kostele v obci pochází z roku 1222. Informace o jeho první podobě nejsou známy, s největší pravděpodobností se jednalo o dřevěnou stavbu. Dnešní budova kostela prošla napříč staletími množstvím oprav a úprav. Nejstarší částí budovy kostela, tak jak ho známe dnes, je presbytář, zbudovaný v gotickém stylu roku 1508. Mohutné ostění a střílnami osazené točité schodiště, řadí tuto budovu ke skupině opevněných kostelů, jakých se v okolí nachází několik. Presbytář je 12 m dlouhý, 7 m široký, 5 gotických oken je zazděno. Síťová žebrová klenba, spočívající na vnějších opěrných pilířích, se dosud zachovala. Mladšího data je bezslohová loď. Původně byla k presbytáři přistavěna v 17. století. Spolu s ní vznikla dvoupatrová nízká věž, jejíž střecha, společně se střechou lodě, shořela roku 1848. V roce 1860 byl kostel opraven, loď však záhy nevyhovovala svým účelům, a proto byla roku 1912 vystavěna nová loď s novou věží, která je dnes vysoká 43 m. Při opravách byl nalezen náhrobní kámen kněze Stanislava Reisengera z r. 1585, který je vsazen do pravé vnější zdi nové lodě a je volně přístupný. Dále pak byla objevena podzemní chodba propojující kostel s budovou fary. Chodba byla prozkoumána, zmapována a zadokumentována v roce 2007 Speleoklubem Brno.

V dnešní podobě jde tedy o jednolodní orientovanou stavbu s kněžištěm ukončeným pěti stranami osmiúhelníka, sakristií při severní straně kněžiště a představěnou věží s jehlanem v západním průčelí. Kněžiště je zaklenuto síťovou klenbou žebrovou, loď valenou klenbou s výsečemi, sakristie valenou klenbou. Cyklus pěti tabulových obrazů ze života Kristova je umístěn za oltářem. Svou neobvyklou a různorodou architekturou je tento kostel v širokém okolí raritou. (Bohužel přístupný jen při bohoslužbách.)

Plastika svatého Jana Nepomuckého - Socha v životní velikosti pochází z počátku 19. století, v dnešní době je umístěna na mohutném stupňovitém kruhovém soklu. Nachází se na křižovatce ulic Hlavní a Dlážděná. V roce 2012 prošla restaurátorskou obnovou.

Kaple sv. Floriána – Původní objekt kaple z roku 1710 se nedochoval, na jeho místě byla vybudována a vysvěcena nová kaple. Nachází se na malém návrší na severozápadním okraji obce.

Kaple Nejsvětější Trojice – Malý objekt na okraji obce z roku 1823, stojící na pravé straně silnice ve směru na Nové Mlýny, se nacházel v dezolátním stavu. Téměř zapomenut, zarostlý vegetací zůstával až do roku 2010, kdy jej za přispění obce a sponzorů zrekonstruoval místní občan.

Kousek od obce je hráz Novomlýnské dolní nádrže.
více  Zavřít popis alba 
 • 29.4.2018
 • 28 zobrazení
 • 1
makyka
Kostel sv. Jana Křtitele v Zaječí. Kostel jsme objevili cestou na rozhlednu v Zaječí a naprosto mě uchvátil.
více  Zavřít popis alba 
11 komentářů
 • 9.5.2015
 • 64 zobrazení
 • 6
ilousek-brno
...na skok v krásném počasí... kostel sv. Jana Křtitele, náhrobek kněze Reisentera, rozhledna Maják a vinohrady, kam se podíváš...
více  Zavřít popis alba 
 • 8.5.2017
 • 17 zobrazení
 • 0
stanava
Tradiční Vánoční koncert v Zaječském kostele, po kterém pokračovala zábava u Dalíka ve sklípku ...
Na první fotce máme hlavní spolupachatelku celé akce - Sabinku.
Kategorie: kultura
více  Zavřít popis alba 
 • 28.12.2007
 • 201 zobrazení
 • 0
bobika1965
Obec Zaječí se nachází mezi městy Hustopeče a Břeclav. V těsné blízkosti prochází silnice I.třídy Brno – Břeclav a v blízkosti je i sjezd z dálnice v Hustopečích. Katastr obce Zaječí je značně protáhlý a dlouhý téměř 7 km. Jihozápadně se dotýká Dolní nádrže novomlýnské soustavy.
Ves byla založena na počátku 13.století a kolonizována německým obyvatelstvem. Poprvé se v písemných pramenech objevuje v roce 1222. Jedna čtvrtina, německy Saitz, připadla v roce 1385 jako věno Anně, manželce Hartneida z Lichtenštejna. V roce 1638 byla ves připojena k lednickému panství, zatímco větší část vsi náležela od roku 1435 ke statku velkopavlovickému . V roce 1848 se Zaječí stalo součástí soudního okresu hustopečského a od roku 1949 byla začleněna do okresu Břeclav.
V obci je i množství kulturních památek. Kostel sv. Jana Křtitele pochází z roku 1508 a je postaven v pozdně gotickém slohu. Po požáru v roce 1848 a po přestavbách však byla loď zmodernizována a ze staré stavby zůstal pouze presbytář. Na vnějším plášti kostela je umístěn náhrobní kámen kněze Stanislava Reisingera z roku 1 585 s českým nápisem. Uprostřed vesnice se nachází plastika sv. Jana Nepomuckého z 19.století. Ochránci před ohněm sv. Floriánovi je zasvěcena kaplička z roku 1710.
více  Zavřít popis alba 
 • červen 2005 až září 2011
 • 171 zobrazení
 • 1
inis555
vyhlídka Hradištěk - Vinařství Přítluky - Lanové centrum a Vinařství Nosreti - Kostel sv. Jana Křtitele v Zaječí - Vinařství u Kapličky - Rozhledna Dalibor - Rozhledna Maják
Kategorie: krajinakultura
více  Zavřít popis alba 
 • leden 2018
 • 19 zobrazení
 • 0
defenger
Po dlouhé zimě, první trochu delší vyjiždka se skupinou přátel.
trasa:
Břeclav - lesem - Janohrad - památník Obelisk(na rozcestí v oboře vpravo) - Pritluky (do kopce) - rozhledna Maják-obec Zaječí (kostel + vinařství u kapličky) - rozhledna Dalibor s kapličkou - sjezd mezi vinohrady k silnici- Obec Nové Mlýny -ranč Pálava - podel hraze do Bulhar - splav Bulhary - lesní silnící do Lednice - hospůdka Korunka - lesem do Břeclavi. (50km, 11-17h, slunečno + vetrno). Kvetoš+Miloš+Josse+Ivan+Daša+Yva+Zdeńka+Markéta.
Použity fotky páně Kvetoše, viz:
hhttp://kubikvet.rajce.idnes.cz/2013_04_14_Jarni_pohodova_50ti_kilometrova_cykloprojizdka_s_prateli/#
Kategorie: cestování
více  Zavřít popis alba 
 • 14.4.2013
 • 125 zobrazení
 • 0
defenger
V rámci rodinných putování po krásných místech našeho kraje, jsme se rozhodli
k opětovnému navštívení zajímavých míst v okolí obcí Přítluky a Zaječí.
Lužními lesy jsme projeli okolo romantické umělé zříceniny Janova hradu,
pak kol Obelisku, památníku na mír mezi Francií a Rakouskem z roku 1797.
Ve stínu obory Obelisk se dostáváme k obci Přítluky, kolem ní projedeme
mezi vinohrady a stoupáme na nejvyšší kopec v okolí, na Přítluckou horu.

Tady vystoupáme na 26 metrů vysokou rozhlednu a spolu s mnoha dalšími,
se kocháme nádhernými výhledem, na Pálavské vrchy i sluncem zalité vinohrady.

Následuje adrenalinový sešup do obce Zaječí, k místnímu kostelu, ten je zajímavý
i svým opevněným charakterem. Projedeme obcí a zastavíme u nedalekého
Vinařství u kapličky. To proslavilo účinkování ve filmech Bobule a Vinaři.

I zde se na chvíli zastavíme a spočineme. Další zastavení je hned za rohem.
A tím je rozhledna Dalibor a vedle stojící kaplička se Sv. Florianem.
Také odtud máme výhled na Pálavu, obec Zaječí, nad kterou se tyčí Přítlucká hora.

Následuje návrat, sešupem k hlavní silnicí, pak kolem těžby štěrkopísku,
po lehkém zabloudění, úspěšně vjíždíme do obce Bulhary a po hrázi k
místnímu jezu. Dále jedeme podél řeky k Janovu hradu, na palačinku.
K večeru jsme domu, unavení, s 50km v nohou (Miloš + Petra + Lenka).
Kategorie: cestování
více  Zavřít popis alba 
 • 11.7.2015
 • 141 zobrazení
 • 0
jaropet
Svatá Dobrotivá je název pro augustiniánský klášter nacházející se ve středočeské obci Zaječov v okrese Beroun. Zdejší klášter pod názvem klášter Zvěstování Panny Marie založil jako první augustiniánský klášter v Čechách v roce 1262 pan Oldřich Zajíc z Valdeka jako dík za vítězství Přemysla Otakara II. nad uherským králem Bélou IV. v bitvě u Kressenbrunnu. V roce 1327 klášter získal ostatky svaté Dobrotivé (Benigny), umučené roku 449. Od té doby se klášter nazývá „klášter svaté Dobrotivé“ a stává se cílem každoročních poutí až do husitských nepokojů. Během husitských válek byl vypálen. Po nich byl klášter obnoven až roku 1469. Během dalších válek byl několikrát pobořen a znovu obnoven. Koncem 17. století proběhla velkorysá barokní přestavba podle plánů italského architekta Dominika Canevalleho a jeho syna. Zdejší klášter byl významným poutním místem zejména v 18. století pro svoji pověst o zázračné sošce svaté Benigny. Klášter byl násilně zrušen v dubnu 1950 v rámci Akce K, kdy byli zdejší řeholníci internováni do pracovních táborů. 1. září 1950 byl ve Svaté Dobrotivé zřízen 52. pomocný technický prapor. Areál kláštera tehdy začal chátrat. Po roce 1990 byl klášter vrácen augustiniánům, je postupně opravován, a v kostele se slouží pravidelné bohoslužby, které dojíždějí sloužit augustiniáni z pražského kláštera u kostela sv. Tomáše.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1ter_Zaje%C4%8Dov
více  Zavřít popis alba 
35 komentářů
 • 21.10.2017
 • 122 zobrazení
 • 14
rfberoun2016
Mše sv. a setkání PTP, celebruje otec arcibiskup Dominik Duka v kostele Panny Marie a sv. Benigny v Zaječově u Hořovic.
Foto © Alois Vašků - Člověk a víra
více  Zavřít popis alba 
 • 15.9.2016
 • 31 zobrazení
 • 0
davidz
O víkendu 28. a 29. března 2015 jsme se s Klubem dráhařů vydali po pozůstatcích další nedostavěné trati a to Strousbergovy dráhy do západních Čech. Více o celé akci je vypsáno u první části včetně tří odkazů a nemá cenu to sem celé překopírovávat.

---

Poslední částí je úsek od Peškova Dubu za Těněmi. Nejprve vede trasa po louce zhruba ve směru polní cesty. Ač to vypadá na poměrně velké stoupání, při pohledu zpět od lesa je to celkem v pohodě. Louka je zřejmě poněkud vypuklá a tak zde byl asi zářez přetínající tuto vypouklinu. V případě jeho existence, by bylo stoupání pěkně povlovné.
Od kraje lesa začíná pěkně zachovalý násep. Ten se po asi 250 m začíná rozdělovat, takže je zde jasně patrné místo výhybky. Vlevo odbočovala krátká odbočka. Ta končí v mladém lese, kde je problém něco hledat. Nicméně konec je v zářezu. Zda to byla odbočka do nějakého lomu s případným pokračováním úzkou, není jasné. V článku „Železný kraj“ Zdeňka Kastnera (http://www.brdy.org/content/view/52/30/) se mluví o výhybně. Dále trasa pokračuje po náspech několikrát přerušených. V celé délce jsou pozůstatky po pražcích, známé „hrobečky“. Na přejezdu silnice Zaječov–Olešná, kde jsme včera začali, jsme celé putování ukončili a došli po této silnici do Zaječova. V době čekání na autobus, kdy již začalo regulérně pršet, se někteří z nás vydali ještě ke kostelu – poutnímu místu Svatá Dobrotivá.
Kategorie: cestování
více  Zavřít popis alba 
 • 29.3.2015
 • 34 zobrazení
 • 0
leoniaspicove
Slavnost opravených božích muk
Dne 14. prosince 2014 se v obci Merboltice, která se nachází v děčínském okrese, uskuteční slavnost u příležitosti opravených božích muk pod Zaječím vrchem. Před 12 hodinou se sejdeme před zvonicí u bývalého Kostela Sv. Kateřiny, která se nachází v horní části obce, poslechneme si zvonění 3 zvonů (z nichž 1 byl vyroben již v roce 2003, zbývající 2 pak byly pro zvonici nově vyrobeny v roce 2014, všechny zvonařem panem Manouškem) a poté se vydáme na krátkou procházku po silnici a polní cestě k nově zrekonstruovaným božím mukám pod Zaječím vrchem, kde si opečeme buřty a zahřejeme se teplým čajem.
Projekt opravy božích muk pod Zaječím vrchem byl podpořen Nadací Via z programu „Fond kulturního dědictví“.
http://www.spolekmerboltice.cz/cz/
více  Zavřít popis alba 
 • 14.12.2014
 • 36 zobrazení
 • 0
foticz
#kostel
Kostel Božího těla v šumavské osadě Svatý Tomáš.
více  Zavřít popis alba 
20 komentářů
 • 7.8.2018
 • 33 zobrazení
 • 9
foticz
#kostel
První kostel ve Vrchní Orlici je zmiňován r. 1567. Nynější kostel sv. Jana Nepomuckého je prvním
samostatným dílem Carla Antoni Reina většího rozsahu na rokytenském panství.Základní kámen
byl položen 6.5.1708.Stavba trvala čtyři roky a stála 1000 zlatých.Vysvěcen byl 23.10.1712.
Je zajímavé, že v době zasvěcení kostela se o blahoslavení Jana Nepomuckého teprve jednalo.
V r. 1770 proběhla první oprava kostela a byla přistavěna věž, další oprava se uskutečnila r.1805.
Na konci 19.století došlo k přemalbě interiéru Františkem Maixnerem,malířem z Lanškrouna.
Po odsunu německých obyvatel začal kostel chátrat, v období tkzv.normalizace byl oltář
přesunut do kostela v Bystrém. V roce 2006 zdejší prostory využil Jiří Menzel při natáčení
filmu Obsluhoval jsem anglického krále.
V r.2011 začala oprava střechy,30.3.2013 byl kostel prohlášen kulturní památkou.
více  Zavřít popis alba 
15 komentářů
 • duben 2013 až srpen 2018
 • 63 zobrazení
 • 11
foticz
Kapitulní kostel Povýšení Sv. Kříže v Litomyšli
#Litomyšl, #kostel
Kategorie: architekturaměsta
více  Zavřít popis alba 
12 komentářů
 • červen 2015 až leden 2018
 • 72 zobrazení
 • 7
foticz
#UnO, #kostel
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí.
Kategorie: architekturaměsta
více  Zavřít popis alba 
42 komentářů
 • srpen 2015 až říjen 2018
 • 52 zobrazení
 • 13
foticz
#kostel, #Skuteč
Původně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Skutči. Po požáru renesančně přestaven.
První písemná zmínka z r. 1355, r. 1655 povýšen na děkanský.
Kategorie: architekturaměsta
více  Zavřít popis alba 
27 komentářů
 • červenec 2018
 • 49 zobrazení
 • 6
foticz
#kostel, #Pardubice
Římskokatolický farní kostel v Pardubicích. Pozdně gotický kostel byl postaven v XVI.stol.
za Viléma z Pernštejna na místě původního kláštera zničeného husity.Za Jana z Pernštejna
byl dostavěn v renesančním stylu. Další přestavba proběhla r. 1912.
Kategorie: architekturaměsta
více  Zavřít popis alba 
26 komentářů
 • leden 2007 až květen 2018
 • 50 zobrazení
 • 10
reklama